Skip to main content

Full text of "Ravennatis Anonymi Cosmographia et Gvidonis Geographica"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| 
■ ; 


.■! 4 

i 
1 / \ /' ,1 ' 


> N . X J . ' 

\ M i 
o,s <^ >♦» 


f ^ l> i^ / I ^J \ ^ 


\ r 
« oa d y^ ii •"«/•' 
a-^x^^o^-: » • iN J \ I A \ <K^ ^- > ■ ' \ RAYENNATIS ANONYMI 
CGSMOGEAPHIA ET GVIDONIS GEOGRAPH 
EX LIBRIS MANV SCRIPTIS EDIDERVNT M. PINDER ET G. PARTHEY. ACCBDIT TABVLA. ^ BEROLINI IN AEDIBVS FRIDERICr NICOLAI 

(o. parthey) 

1860. • ••< • • 
• • • 
• • •• 

• • • , 

• , 

• , ,w% » •»• • 

• ^ w w to • * MAVRICIO HAVPT D. D. D. EDITORES .f I 1 PRAEFATIO. JtVaveimatis anonymi cosmographia, se- 
ptimo ut videtur post Christmn natum sae- 
culo conscripta, primum vulgata est Parisiis 
anno 1688 a Placido Porcherone, qui non 
solum codicem regium typis mandandum 
curavit, sed etiam de libri explicatione 
optime meritus est. iterum edidit lacobus 
Ghronovius ad calcem Melae a. I6969 et pau- 
cis emendatis tertium Abrahamus Gronovius 
a. 1722. 

Ex hoc tempore rerum geographicarum 
cognitio, mirum in modum aucta, erudito- 
rum animos in diu neglectum Kavennatem 
saepius convertit. quam ob rem, rarescen- 
tibus etiam prionun editionum exemplaribus, 
novam editionem haud ingratam fore geogra- 
phiae studiosis censuimus. TI PIIAEFATIO. In qua conficienda auxilio nobis fuenuit 

A codex Vaticanus, Urbinas 961, saeculi 

XIII, membranaceus, foliis latis poUices 

Rhen. 6, lineas 7, altis poUices 9, lineas 6. 

paginae sunt bipertitae, versuum 29 ; co- 

lumnarum latitndo est pollicum 4 et linea- 

rum 2, altitudo pollicum 6. inscribitur 

„In hoc corpore continetur chosmogra- 

phya et romanorum ystoria." insunt 

praeter Ravennatem nonnulla Eutropii, 

Pauli Diaconi, aliorum; series pontifi- 

ciun Romanorum etc. 

Huius codicis varias lectiones in viginti 

duabus paginis conscriptas tertio Geographo- 

rum volumini inseruit loannes Hudso. denuo 

cum editi(Miie lacobi Gronovii accurate contu- 

lit Henricus Brunn anno 1850; cuius colla- 

tionis usum nobis praebuit Mauricius Haupt. 

dubitationes, quae restabant, anno 1854 Ro- 

mae degentes ipsi inspecto codice solvimus. 

Is codex nitide scriptus et optime serva- 
tus compendia nonnulla litterarum habet; 
in orthographia sibi non constat: exhibet 
enim affrica et afiica, egiptus et egyptus, 
paradisus et paradysus, litus et littus, ad- 
scribitur et ascribitur, alia huiusmodi. PSABFATIO. VII 

B codex Parisinus, bibliothecae imp. 4794, 
saeculi xm vel xiv, membranaceus , fo- 
liis latis pollices Sheu. 7 et lineas 6, 
altis pollices 1 1 ; paginae sunt bipertitae, 
versuum 38 ; columnarum latitudo est pol- 
licum 2 et linearum 6, altitudo pollicum 8 
et linearum 2. codex eleganter quidem 
scriptus sed compendiis litterarum minus 
perspicuis, quippe non sibi constantibus 
refertus. eum librum, quem Porchero 
typis expressit, ut Berolinum missum ipsi 
denuo excutere possemus Georgius Pertz 
beneyole eflfecit. 

C codex Basiliensis F. V. 6, chartaceus, 
saeculi xiv et xv. constat foliis 137, latis 
pollices Rhen. 7 et lineas 10, altis pol- 
lioes 10 et lineas 8. 

In primo folio legitur ^Titulus, Tulii 
plures libri cum aliis, notatus CLXiii. Li-^ 
ber domus Vallis beate Margarete ordinis 
CartusiajQorum in Basilea minori datus 
eidem per venerabilis memorie Magistrum 
Henricum Amiot" (vel Amici) ^in Me- 
dicinis Doctorem etc." 
Continet triginta duo tractatus varii ar- 

gumenti, variis temporibus, diversa in charta VIII PRAEFATIO. diversis a manibus conscriptos; veluti in- 
sunt Ciceronis Cato maior, somnium Sci- 
pionis, orationes nonnullae — scripta aliquot 
Francisci Petrarchae et Nicolai de Clemangis 
— Hildegardis prophetie — Leonardi lu- 
stiniani Veneti viri patricii Oratio habita 
in funere K^roli Zeni a. 1418, alia. 

Harum partium vicesima septima, saec. xiv 
vel XV, inscribitur „Cosmographia ligydiote 
geniti in civitate Ravenna". cf. Haenel catal. 
p. 534 b. „ligydiotae" nomen corruptum esse 
ex vocabulis ^licet idiota" (IV, 31. p.258, 3. 4) 
monuit Maria Armaudus Paschalis d'Avezac, 
cuius benignitati notitiam huius codicis de- 
bemus. continet libros tertium, quartum, 
quintum auctiores quam in AB leguntur. 
hunc codicem in usum nostrum accuratis- 
sime excussit Carolus Ludovicus Both, pro- 
fessor Basiliensis. 

Praeter tres quos modo recensuimus co- 
dices nuUum Ravennatis Hbrum genuinum 
invenire nobis contigit. vestigium tamen 
habuimus quarti codicis. legimus enim in 
regiae Monacensis bibliothecae catalogo li- 
brorum manu scriptorum hoc in margine 
additum manu loannis Andreae Schmelleri PRASFATIO. IX „£ine HS des Geographus Ravennas nach 
H. Herrberger und Zeuss verkauflich von 
Seiten eines Grrafen Luigi de Angelis in Fer- 
rara (Aug. 1838)". sed neque huius notitiae 
auctoribus interrogatis, neque litteris de hac 
re Ferrariam missis quidquto profecimus. 

Paucis dicendum est de codice Leidensi 
ab Abrahamo Gronovio anno 1722 in auxi- 
lium vocato. huius codicis inspiciendi copia 
nobis facta est benignitate Georgii Pertz. 
inscriptus est ^Ex Bibliotheca Viri Illustr. 
Isaaci Vossii 208." est chartaceus, foliorum 
76, a recenti manu saeculo xvii satis nitide 
conscriptus. quem cum primum excutere 
incepimus, nonnihil proprium ei inesse cen- 
suimus, procedente autem labore cognovi- 
mus eum codicis B esse apographum. quod 
cum multis locis auctius esset editione Por- 
cheroniana, non mirum est Gronovium ideo 
in errorem inductum, codicem a Parisino 
diversum tractare sibi visum esse. lacunae 
enim in Porcheronis editione obviae in codice 
Parisino non extant, sed incuriae Porcheronis 
imputandae sunt; quae autem in codice Pa- 
risino re vera omittuntur, ea onmia in Lei- 
densi quoque apographo desimt, v« g. p. 347 PBAEFATIO. V. 16sq. ^Caesarea usque ad civitatem quae 
dicitur" ; contra p. 330 v. 7 cum codice Pa- 
risino apographum Leidense male repetit „Si- 
leon Sileon" etc. ceterum apographum Lei- 
dense foedissimis scatet vitiis, ex librarii in- 
scitia ortis, v. g. pro Christo (sigla expresso) 
habet exemplo, pro intransmeabilis habet in 
terras meabilis, pro Tingitanae habet digni- 
tate, etc. 

Quod denique attinet ad codicem Havnien- 
sem no. 358. 4***, eum ex editione Gronoviana 
anni 1696 accurate exscriptum esse cogno- 
vimus ex specimine, quod L. Muelleri bene- 
volentiae debemus. Haec de Ravennati. ei adiunximus Ghii- 
donis librum, quem nunc primum in lucem 
edimus. hunc multo ampliorem et antiquio- 
rem Ravennati credidit Theodorus Oehler 
(Rhein. Mus. fiir PhUologie, 1842 p.314), 
nos autem Guidonem et deteriorem et re- 
centiorem esse Ravennati existimamus. 

Guidonis complures extant codices, in ca- 
talogis partim Kavennatis nomen prae se fe- 
rentes. quorum.celeberrimus est 
6 codex Bruxellensis 3899 — 3918, de quo PRAEFATIO. XI 

conferaiitur Pertz Archiv der Geschichte, 
1839, t.vii p. 537— 540. Bock lettre a 
Mr. Bethmann sur un manuscrit de la 
bibliotheque de Bourgogne, in Annuaire 
de la biblioth^que royale de Belgique, 
1851. Reiffenherg in Bulletin de Taca- 
demie royale de Belgique 1843, t. x, 1 
p.468; X, 2 p.75; 1844. t.xi, 1 p. 15. 
et Annuaire de la bibliotheque royale 
de Bruxelles 1844. p. 99. 

Est membranaceus, saeculi ut videtur 
XIII, continet praeter alia multa Guidonis 
geographica p.449 — 556 editionis nostrae. 
hunc codicem in usum nostrum excusse- 
runt Wilhelmus Bethmann et Valentinus 
Rose, diagrapham accuratissimam inde a 
pag. 504 12—546 23 confici curavit Flo- 
rianus Frocheur. 

codex Florentinus Riccardianus 88 1 , mem- 
branaceus, forma quadrata, foliorum 1 66, 
latorum pollices Khen. 7, altorum polli- 
ces 9, versuum 35 vel 36; saeculo xiii 
exeunte vel xiv ineunte nitide quidem sed 
compendiosius scriptus, multis picturis 
omatus. continet praeter alia geogra- 
phica paginas Guidonis 449 — 504 1 1 et XII P&AEFATIO. 

547 — 556. eius apographum debemus 
amicitiae Wilhelmi Bethmanni. 

m codex Mediolanensis Ambrosianus R 104 
sup. folio. est chartaceus, saeculi xti. 
continet opuscula nonnuUa partim latino, 
partim italico sermone conscripta. Gxii- 
donis liber ita incipit ^Sumpta ex libris 
Cosmographye Guidonis Kauennatis. In- 
cipiunt feliciter, et primo prologus. Cum 
inter homines'' etc. continet paginas 
449 — 501 4. hunc codicem ab huma- 
nitate Vincentii Catenae nobis concessum 
anno 1854 Mediolani degentes ipsi ex- 
cussimus. 

r codex Bomanus Sessorianus 286 (olim 
346) in bibliotheca monasterii Sanctae 
Crucis Hierosolymitanae asservatus. est 
chartaceus, saeculi xv, nitide scriptus ; fo- 
liorum latitudo est poUicum Khen. 5 et 
linearum 4, altitudo pollicum 7 et linea- 
rum 5. continet praeter opuscula varii 
argumenti Guidonem inde a pagina 449 
— 501 4. huius codicis copiam nobis 
fecit benignitas Gregorii Bartolini cum 
a. 1854 Romae commoraremur. PRABFATIO. XIII 

f> codex Vindobonensis Caesareus CCGXXXiii, 

Endlicheri n. 3 1 90 ; olim lani Parrhasii. 

est chartaceus, saeculo xy paullo negli- 

gentius exaratus. continet Guidonis par- 

ticulam inde a pagina 547 1 — 556 6, a 

nobis a. 1854 descriptam. 

Alia Gruidonis particula (p. 494 v. 15 — 

504 V. 1 1 ) legitur in libro de Boma prisca 

et noya e lacobo Mazochio edito Romae a. 

1523 4^ 

De Ghiidonis codicibus notandum est, Bru- 
xellensem b plerumque consentire cum Flo- 
rentino /*, et Mediolanensem m cum Romano 
r, ita tamen ut Mediolanensis non sit ex Ro- 
mano descriptus: habet enim Mediolanensis 
p. 453 V. 11. 12 verba ^inter Carantanos et 
Italiam^ et p.466 v. 12 ^Moles^ a Romano 
omissa. TTia tam Ravennatis quam Guidonis codi- 
cibus ita usi sumus, ut nunquam nisi mo- 
nito lectore ab eorum auctoritate recesse- 
rimus. ea igitur, quae in editione nostra 
leguntur, cum omnibus codicibus consentiunt 
quorum discrepantia non annotatur. . veluti 
pag. 300 V. 18 legitur ^quidam^, annotatur XIV PRABFATIO. ^unus BC editi"; eo declaratur, lectionem 
„quidam" auctoritate codicis A niti. p. 224 
V. 14 legitur jjTarneum", annotatur jjthar- 
neum AC^^ quo coUigitur, codicem B et libros 
editos exhibere ,,Tarneum". p.384 v.2 legitur 
„ipsius", annotatur ^ipsa AB editi", quo de- 
claratur, codicem C exhibere ^ipsius". p. 142 
v.Slegitur^Carpas^^anjiotatur^carnaSil-BC^; 
eo indicatur, lectionem ^Carpas'* ex con- 
iectura esse positam. p.337 v.ll legitur„Ad 
Solaria", annotatur „Ad Solaria etiam 269 
14 et G^ ad solarium AB^\ eo declaratur, 
in C legi „Ad Solaria". nonnullas tamen 
codicum lectiones, velut „phylosophi, asya" 
etc. non ubique annotavimus. meliores for- 
mas, alio auctoris ndstri loco servatas, hic illic 
revocavimus. ae et e variant in codicibus; 
quod ubicunque nullius momenti est ex notis 
nostris expunximus. 

Ravennatis cosmographiam Porchero in li- 
bros et capita, Guidonem nos in capita di- 
visimus. 

Mirabuntur fortasse qui classico sermoni 
assueti sunt, barbaras formas e codicibus 
revocatas esse: sed maluimus codices sequi 
quam vel librarios vel auctorem corrigere. PRAEFATEO. XV et coniecturis indnlgere, quae ultro cuiyis 
sese offerunt. Kavennatis librum non ex Gnidone ex- 
cerptum esse, multis atque manifestis indi- 
ciis patet. Ravennas enim totius orbis de- 
scriptionem nobis proponit: quattuor prio- 
ribus libris Asiam, Africam, Europam co- 
piose tractat, libro quinto periplum maris 
magni i. e. mediterranei accuratum exhibet, 
amplum denique insularum recensum addit. 
Guido autem nonnisi Italiae, Siciliae, Sar- 
diniae, Corsicae adumbrationem, ex Raven- 
nati, Solino, Faulo Diacono sumptam ac male 
digestam praebet, cui periplus maris intemi 
et brevis notitia de finibus Asiae, Africae, 
Europae subiunguntur. quae in initio operis 
p. 452 v. 1 haud opportune leguntur „Quodsi 
studiosus lector'' etc, ea fere ad verbum in 
descriptione maris p. 504 v. 14 repetuntur. 
in initio quidem libri verba illa „quamquam 
eas iam in propriis patrias nominaverim" 
sensu carent, apud Ravennatem autem suo 
loco posita sunt p.325 v. 9. 10. 

Sanctorum et martyrum mentionem, ur- 
bium nominibus hic illic a Gxiidone additam, XTI F&AEFAHO. 

negligentiae vel inscitiae documenta conti- 
nere manifestum est. velut legitur p. 492 
V. 8 ^Trecas, in qua vir domini beatus con- 
fessor et pontifex Lupus requiescit.'^ Lupus 
enim episcopus fuit Trecarum sive Augusto- 
bonae Galliae, hodie Troyes, non Trecarum 
Italiae, hodie Trevi. 

AUud Guidonis sphalma reperitur p. 477 
V. 11 12, ubi legitur „Iulia Chisopolis quae 
et Parma seu vexillum dicitur", in Raven- 
nati p. 272 v. 2 — 4 ^lulia Chrisopolis quae 
dicitur Parma, Becillum." 

Ante Casulinum p. 481 v. 16 Guido per- 
peram inseruit „Cassinum in quo est mona- 
sterium celeberrimum sancti Benedicti" etc. 
sed monasterium illud non situm est prope 
Capuam, sed prope Aquinum, latetquc eius 
nomen in Bavennati p.275 v. 12 sub forma 
„Lasinon", apud Guidonem p.479 v.22 sub 
forma „Lasium^. 

Prorsus incongrue legitur apud Guidonem 
p. 493 V. 10 ^Sequitur omnium nobilior . . • 
Italia^, cum hucusque nihil aliud nisi Ita- 
liam ipsam descripserit. 

Liber provinciarum Italiae, a Guidone ex 
Pauli Diaconi historia Langobardica deprom- PRAEFATIO. XYII ptu8, ideoque a nobis omissus (p. 494 v. 7 ), 
de sedecim Italiae proyinciis agit, sed alia 
Italiae divisio in octodecim. provincias ad 
mentem Ravennatis paullo infra (p. 501 v. 7) 
a Guidone proponitur. 

In enumerandis Africae- civitatibus p. 520 
V. 10 septem nomina a Guidone omissa, quae 
tamen apud Ravennatem leguntur, in Gruido- 
nis computum adhibentur. 

Ex his et similibus indolem Guidonis mi- 
nus genuinam esse apparet, et Ravennatem 
ne Italiae quidem descriptionem ex eo hau- 
sisse intelligitur. quare ea tantum e Gui- 
donis libro, quae ad Ravennatem spectant, 
non omnem farraginem a Guidone consarci- 
natam lectoribus proponere satius habuimus. In rebus geographicis explicandis id egi- 
mus ut, quae Itinerariis et Tabulae Peutin- 
geranae cum Ravennati communia essent, in- 
dicaremus omnia, ex reliquis auctoribus ea 
tantum quae idonea viderentur. Guidonis 
nonnisi eas particulas, quae in Ravehnati de- 
desiderantur, notis illustravimus. 

Maris Adriatici descriptionem, ad mentem 
Ravennatis confectam et multiplici doctrina ** XTIII PRABFATIO. 

refertam, benignissime in usus nostros, cum 
Tergeste venissemus a. 1854, nobis concessit 
Petrus KAudler. 

Tabulam geographicam, Henrici Kieperti 
manu peritissima delineatam, lectoribus gra- 
tam fore speramus. 

Berolini, mense Augusto 

MDCCCLX. NOTARVM EXPLICATIO. A Ravennatis codex Vaticanus Urbinas 961. 

B Bavennatis codex Parisinus bibl. imp. 4794. 

C Ravennatis codex Basiliensis F. Y. 6. 

Porck. editio Porcheronis 1688. 

Gron. 1, editio lacobi Gronovii 1696. 

Gron. 2. editio Abrahami Gronovii 1722. 

editi Porch. GrOta. 1. 2. 

b et G^ Guidonis codex Bruxellensis. 

f et Gf Guidonis codex Florentinus. 

m et G" Guidonis codex Mediolanensis. 

r et G' Guidonis codex Romanus. 

r et G" Guidonis codex Vindobonensis. 

G omnes Guidonis codices, 

Maz. De Roma prisca et nova varii auctores. Ro- 
mae ex aedibus lacobi Mazochii 1523. 4*^ RAVENNAS COMPARATVR CVM GVIDONE. .RAYBNNAS 

II, 20.21, p.ll4 5—116 16 

III, 12, p. 166 11 — 166 2 

- , p. 166 11—17 

- - , p. 167 1 — 14 

IV, 1, p. 168 1—14 

- 11, p. 200 6 — 12 

- 12, p. 20'l 4 — 202 7 

- 29, p. 247 7 — 249 9 

- 80—36 p.249 10—287 17 

- 37. 88, p. 292 4 — 295 1 

- 46, p. 322 1 — 323 2 

- 46, p. 828 7 — 324 4 

- - , p. 824 7 — 11 

- -, p.324 11 — 14 

- - , p. 824 14 — 325 5 
V, 1, p. 825 6 — 18 

- 1 — 16, p. 826 1 — 386 9 

- 23, p. 402 9 — 404 19 

- 26, p. 411 8 — 412 18 

- 27, p. 418 8 — 12 G VID O 

c. 120. 121, p. 547 1 — 549 i 

- 122, p. 549 7 — 12 I 

- - , p. 549 12 — 550 1 I 

- 123, p. 650 5 — 15 

- 125, p. 551 16 — 552 7 I 

- 126, p. 552 15 — 553 4 i 

- 127. 128, p. 558 16 — 554 

- 66— 68, p. 501 9 — 604 II 

- 11 — 63, p. 456 8 — 490 li 

- 5 — 9, p. 463 4 — 455 16 

- 130, p. 555 9 — 556 6 

- 124, p. 660 17— 651 13 I 

- 125, p. 552 7 — 14 ^ 

- 126, p. 653 6 — 8 

- 129, p. 555 1 — 8 

- 4, p. 452 1 — 458 8 et ' 

- 69, p. 604 14 — 19 

-69 — 119, p. 604 20 — 546! 
-68 — 61, p. 495 11 — 498 t 

- 64. 65, p. 499 19—501 4' 

- 68, p. 499 5 — 9 GVIDO COMPARATVR CVM RAVENNATI, G V I D O RAVENNAS t, p. 452 1 453 S 


rrr 


V, 


1, 


p.325 6 — 13 


9, p. 453 4 455 16 


. 


IV, 


37. 


38, p. 292 4 — 296 1 


1 53, p.456 8 490 10 


: 


- 


30- 


-36, p. 249 10— 287 17 


8 61, p.495 11 498 11 


=s 


V, 


23, 


p. 402 9 404 19 


B, p. 499 5 — 9 

- 


27, 


p. 413 8—12 


4.65, p.499 19 — 501 4 


= 


- 


26, 


p.411 3 —412 18 


B— 68, p.601 9—504 11 
IV, 


29, 


p. 247 7 — 249 9 


f 119, p.504 20 546 23 


— 


V, 


1- 


-16, p. 326 1 — 386 9 


^O. 121, p.547 1—549 6 
11, 


20. 


21, p. 114 5 — 116 16 


22, p. 549 7—12 


— 


III, 


12, 


p. 166 11 — 166 2 


- , p. 549 12 560 1 
- 


1 


p. 166 11—17 


88, p. 550 6 — 16 

- 


~ 1 


p. 167 1 14 


M, p. 560 17 561 13 

IV, 


46, 


p. 828 7 — 824 4 


86, p. 561 15 — 652 7 


= 


- 


1, 


p. 168 1 14 


- , p. 652 7 — 14 
- 


46, 


p.324 7 — 11 


^6, p. 652 16 563 4 


= 


- 


11, 


p. 200 5 12 


- , p. 653 6 8 

- 


46, 


p. 324 11 14 


^7.128, p.553 16-554 20 


— r 


- 


12, 


p. 201 4 202 7 


19, p. 655 1—8 


= 


- 


46, 


p. 324 14 — 325 5 


10, p. 555 9 656 6 

- 


46, 


p. 322 1 — 328 2 RAVENNATIS ANONYMI COSMOGRAPHIA. 1 II. feub dei qui militant imperio, eius 

2 legem observare iniant et beatae atque 

3 infinitae gloriae perfrui bono desiderant, 

4 si sine dolo mentis et absque hypocrisi 

5 caritatem proximis suis impendunt, ut ab 

6 ipso, qui caelorum possidet sceptra et 

7 terrarum continet regna, frequentius am- 

8 monentur, et grafis dare qmnibus peten- 

9 tibus, sicut acceperunt ab ipso deo et 

10 salvatore nostro, vehementius praestantur. 

11 Quam ob rem, o mi frater carissime, 

12 postquam divina aspiratione praeditus me 

13 compelleres ut ego per pallidines subti- Ante versum 1 A haec habet In hoc corpore contine- 
tnr chosmographya et romanorum ystoria. 2 inhiant 
editi. 4 Tpocrisi Ay hypocresi B» 5 karitatem A, 
6 celorum B hic et infra, li septra B, 7 frequen- 
cios B, II admonentur editi. II o mi frater caris- 
^ime] cf, 1 13, ubi „o amice** et „Odocare". II caris- 
simeJkmejB. 12 posquam^. II adspiratione 6^o». 2. 
II me conpelleies B, compelleres me A, 

1 2 I 1 

1 lius tibi indicem mundum, recordari de- 

2 bes quod ait in sanctis scripturis domi- 

3 nus dicens „ubi eras quando ponebam 

4 fundamenta terrae ? indica mihi, si habes 

5 intelligentiam. quis posuit mensuras eius, 

6 si nosti, vel quis tetendit super eam li- 

7 neam?" et alibi ^altitudinem caeli et la- 

8 titudinem terrae et profundum abyssi quis 

9 mensus est?" sed tantum cum propheta 

10 clamemus ^quam magnificata sunt opera 

11 tua, domine! omnia in sapientia fecisti." 

12 nam quod apud humanum sensum possi- 
18 bile est, multorum philosophorum relegi 
14 libros Christo iuvante in quantum valeo : 
16 aio tibi, licet in India genitus non sim 

16 neque alitus in Scotia neque perambula- 

17 verim Mauritaniam simul nec perscrutatus 

18 sim Scythiam aut per quadrigines ambu- 

19 laverim mundi, attamen intellectuali doc- 

20 trina imbui totum mundum diversarum- 

21 que gentium habitationes, sicut in eorum 

1 indicem] inditem Bf in clade A. il debes] iabes B 
editi» 3 dicens] Job 38 4 5, 6 tetendit] te te- 
nebit B, II eftm] illam editu 7 alibi] Ecclesiastici 1 2. 
9 tantum] tamen editi. II propheta] Psalm, 103 24. 
18 ^hyloao^horvoD. ABj qui sic solent. 15 &ioom.A. 
16 alitus] aliquid A. 11 perambulauissem A, 17 ma- 
ritaniam B, 18 sycthiam A, scithiam B. 19 post 
attamen Porch. addit ab. 20 imbuti AB^ imbutis 
Porch. II totus munduB Porch» U 3 

1 libris sub multorum imperatorum tempo- 

2 ribus mundus iste descriptus est. sic 

3 enim ait quidam philosophorum ^Eomani 

4 tam per sapientiam plurimos amplectentes 

5 quam muneribus oblectantes seu armis 

6 debellantes totum mundum sibi subditum 

7 midtis fecerunt temporibus." quod et te- 

8 statur mihi sanctum Christi dei nostri 

9 evangelium dicens „exiit edictum ab Au- 

10 gusto Caesare ut describeretur universus 

11 orbis.*^ sed et doctrina sanctorum apo- 

12 stolorum per totum divulgata est mun- 

13 dum, quemadmodum scriptum est „in 

14 omnem terram exivit sonus eorum et in 

15 fines orbis terrae verba eorum." nam ut 

16 praelibatum est, Christo nos iuvante di- 

17 versa subtilius ad narrandum tuae ius- 

18 sioni parebo, ni fallor, nisi variae gentes 

19 sua prae nimia superbia concupiscentes 

20 alienas aut meliores patrias aut fortasse 

21 ab aliis nationibus graviter - afflictae a 

22 propriis cespitibus transmetatae sunt et, 

1 post libris Porch. addit [legimusj. 2 sicj sicut A. 
3 Romani] „Romani, nt ait lainblichns, armis et legibns 
exercentes sese, orbem terrae suum fecerunt" lordan. 
de regn. success. 1. 7 et testatnr mihi] testatur et 
B editi. 8 nostri om. B editi. 9 evangelium] 

Luc, 2 1. 11 et om. B ed,iti. 13 scriptum 

estj Psalm. 18 5. 19 praej pro B. 22 cae- 

spitibus editi. II transmeatae Porch. 

1* 4 II 

1 ut barbarus mos est, forsitan ut olim no- 

2 minatae sunt patriae civitates vel flumina, 
8 nuper aliter appellentur. 

4 Sed ut ad propositum redeamus : omni- 

5 bus sapientibus cognitum est quod uni- 

6 versitatis bonus opifex Christus dominus 

7 noster omnipotens ex nihilo condidit cun- 

8 cta fecitque luminaria magna ad omamen- 

9 tum Olympi, per quae solertissimi viri 

10 creatoris iussu momenta et tempora sup- 

11 putare possunt. ergo dum sol totam diem 

12 per meridianum marginem potentissimi 

13 iussu factoris exambulat, unamquamque 

14 horam diei vemo tempore tanquam ho- 

15 rologium ordinem suum per occiu^sum de- 

16 signat, possumus arbitrari universarum 

17 gentium patrias per magnum circuitum 

18 intransmeabilis Oceani litore positas, et 

19 Christo nobis auxiliante subtUius desi- 

20 gnare. 

21 2. Prima ut hora diei Indorum repe- 

22 riuntur prosapiae, quorum post terga ad 

23 orientalem plagam tanquam ex latere pro- 

24 ximus solus intransmeabilis eremus reia- 2 sunt om, A» 7 nichilo AB, 10 tepora B. 
II supare AB, 12 potentissime B, 18 occeani AB^ 
et sic passitn. 11 littore A 21 ut] ftt A, 23 pio- 
ximosil. 24 solum A. II heremus A. 12 5 

1 cet, qui apud humanos gressus nullo modo 

2 totus perambulari invenitur. nam ad fron- 

3 tem eiusdem Indiae Persae inferiores, id 

4 est Parthi, convicinantur, sed et aliae na- 

5 tiones eidem Indiae appropinquantes ; in- 

6 ter quas et Agarenorum transit brevi ere- 

7 mum Madian Nabathaei olitana patria. 

8 Secunda ut hora diei Persarum est pa- 

9 tria, in qua ex Oceano summae partis me- 

ridianae pertinens maximus sinus Persicus 

1 ascribitur. 

2 Tertia ut hora diei Araborum quae 

3 aromata profert est patria, in qua ex 

4 Ocea^io meridiano pertinens maximus si^ 

5 nus, qui et mare Rubrum conscribitur, 

6 Arabicus esse dicitur. 

7 Quarta ut hora diei Aethiopum Auxu- 

8 mitanorum Candacissi et Troglodytorum 

9 est patria; in qua iuxta deserta et are- 

20 nosa loca, quae non longe ab Oceano 

21 sita sunt, maximus lacus invenitur Nu- 

22 saclis, per quem transit fluvius Nilus. 

1 qui om, A, 2 inuenietar A. 3 persi A. 6 aga- 
rienoram A. II brevis ecUti. 11 heremam A^ eremus editi. 
7 olithana A. 9 partis] patras A. 11 adscribi- 
tor A Gron. 2. 17 ethyopum AB, et sic ioepitu. 
li aut suminatanorum AB. 18 triagliodytomm A, tro- 
gliodytorum B. 21 ante meximu» B et editi addwit 
et. 11 Nusaclis] nnsap.. Tab. 22 per qnem transit 
fluyins Kilus) per quem Nilus transit Tab» 6 12 

1 qui Aethiopes plerique dracone vescun- 

2 tur, ut testatiu: psalmigraphus. cuius pa- 
d triae ad frontem, ut ad mare magnum di- 

4 camus, grandis eremus, qui et Nitrensis 

5 dicitur, reiacet, et postmodui;n spatiosa 

6 Aegyptus et Alexandria famosissima. 

7 Quinta ut hora diei Aethiopia Gara- 

8 mantium reiacet ; in qua patria non longe 

9 ab Oceano fluvius qui dicitur Ger dila- 

10 tissimus currit. in qua patria sunt montes 

11 qui Naubaboni appellantxu*. in qua Ae- 

12 thiopia est lacus qui dicitur Licmnedis, 
18 simulque lacus qui dicitur Augitta. cuius 

14 Garamantium patriae ad firontem, multis 

15 prae medio spatiis, id est litus maris 

16 magni, Mauritaniae Cyrenensis ponitur 

17 patria. 

18 3. Sexta ut hora diei Aethiopia Bibo- 

19 blatis ponitur, ubi est lacus qui dicitur 

20 Tage. quae patria dum multum existit 1 draconebus A. 2 psalmigraphus] Psalm. 73 14. 
4 qui] quae editi. 6 spetiosas A. 6 egyptus AJS^ 
qui aic solent, 9 Ger) PtlQ PtoL 1 1 Naubaboni] 
infra III 3 Nauvavon, aliis ignoti, 12 Lycumedis 
ediii; cf, infra 111 3^ vbi ^Licum et". 13 laccus A. 
IIAngita infra III 3. 15 post medio AB addunt 

estet II espatiisB. 11 id wt] idem AB editi, 16 po- 
nitur patria] ponitrie J. 17 patrie ^. 18 biblatis ^. 
20 Tagges infra III 5 ; aliis ignotus, II multorum AB. 13 7 

1 caumosa, litus Oceani spatiosissimum de- 

2 sertum habet« in qua patria sunt montes 
8 qui dicuntur Tuliatodi. in qua patria 

4 litus Oceani item fluvius Ger turbulentus 

5 currit* cuius Biboblatis spatiosissimae 

6 patriae ad frontem, immensis prae medio 

7 spatiis, ut dicamus litus maris magni, 

8 tota A&icana ponitur regio et Numidia 

9 atque Mauritania Caesariensis. 

10 Septima ut hora diei Mauritania ascri- 

11 bitur Perosis vel patria salinarum. in 

12 qua patria iterum maxima caumata esse 

13 videntur; in qua maximum deserti spa- 

14 tixun est et montes qui dicuntur Litri. 

15 post terga patriae procul infra Oceanum 

16 tres magnae insulae inveniuntur. cuius 

17 a fronte patriae, multa prae medio spatia, 

18 id est litus maris magni, Mauritania ascri- 

19 bitur Tingitana, quae confinalis existit 

20 supra scriptae Mauritai^iae Caesariensis. I canmatosa Af gui infra JII 5 canmosa. 3 nilia- 
todi Af qui infra III 5 rulliatodi; aliis ignoU» ii pa- 
tria Ofn. B editu 6 spaciosissime B. 8 affiri- 
cana AB^ ef, 8 13, 10 adscribitnr B editi. 11 Pe- 
rosis) Perorsi PUniOf JJ fqo^oh Ptolemaeo gens Manre' 
taniae; infra V 28 Peras. II salinarttm) cf III 9» 
12 itemm om. A. 14 Litri) litricus B, Lntricus 
ei^ti, 16 ineuiae) cf, III 9. 18 post magni AB 
editi addunt in. il adscribitur editi* 20 super B, 

II ceaariensi A. 8 I 8 1 
2 
8 
4 
5 Octava ut hora diei Mauritania dicitur 
Egel. in qua patria iuxta sinum Oceani 
8unt montes et ardere aseribuntur. in 
qua patria litus ipsius Oceani sunt mon- 
tes qui appellantur Bracae. cuius pa- 

6 triae ad frontem per multorum miliario- 

7 rum spatia, id est Irtus maris magni, Mau- 

8 ritania quae dicitur Gaditana ponitur; 

9 quae Gaditana barbaro modo Abrida di- 
citur. quae litus maris magni confinalis 
existit praelatae Mauritaniae Tingitanae. 
in qua Gaditana patria gens Wandalo- 
rum a Belisario devicta in Africam frigit 
et nunquam (^omparuit. cuius Gaditanae 
patriae proximum fretumSeptemgaditanus 
esse scribitur. 

Nona ut hora diei Spanorum famo- 
sissima est patria. 

Decima ut hora diei Galletiae vel Spa- 2 Egel] aliis incognita. 3 adscribnntur editi, 5 qui] 
que B. II Bracae] brace B, infra III 10 Praxe. 6 per 
om. editi. II milliarioram editi qui sic solent. 9 Abrida] 
aliis ignota. 10 litus] litus est A, litus patrie B, 
patria litus editi. 1 1 praelatae] sic AB hic ut infra 
sa^pivs, praefatae editi. II mauritanae A. 12 vanda- 
lomm A, uuaudolorum B; cf. III 11. 13 affri- 
cam AB, qui infra non raro Africam habent. II fugiit B. 
14 numquam editi, nusquam /// 11. 16 adscribitur 
editi. 19 gallecie A, gallitiae £ «(2t<t ; infralV 42 
Calletia. 13 9 

1 niae Yasconimi est patria ; quae Galletia 

2 ex praedicta Spania pertinet. 

3 Undecima ut hora diei Vasconum est 

4 patria, quae antiquitus Aquitania dice- 

5 batur« 

6 Duodecima ut hora diei Britonum est 

7 patria; cuius post terga infra Oceanum, 

8 ubi longius est duorum dierum cum suis 

9 noctibus prospere navigantibus iter, magna 

10 insula Brittania reiacet, quam Graecorum 

11 philosophi quasi micosmin appellant. et 

12 trans ipsam Brittaniam trecentis miliariis 
18 spatiis, ubi longius, Scotorum insula in- 

14 venitur, quae et Ybemia conscribitur. 

15 nam iam ultra illam, ut ad occidentalem 

16 dicanms plagam, nullo modo ab homini- 

17 bus terra invenitur. 

18 4. Itaque per totas duodecim quas si- 

19 gnavimus horas diei patrias iussu dei qui 

20 producit ventos de thesauris suis flant 1 gaasconiim A. tl gallitia B editi. 6 briptonum A, 
9 notibos B. 10 Britannia editi, 11 micosmin] 
z« «• fifjtixoGfitov, cf, V 31, uhi quasi micosmi. ^nisi 
Britannia insula non qnalibet amplitudine nomen pene 
orbis alterins mereretur" Solin, 22 p, 41 Sah^, — si- 
militer apud Plinium (4 13 27) Scandinavia insula 
alter orbis terramm appellatw, 12 britani^un B, 

Britanniam e^U, li miliaribus A, milliariis editi. 13 ubi 
longios e<c.] c/l V 32. 14 Hibemia eefi^t. 18 duo- 
decim om. Porch. 19 horis editi, cf. I 13, 10 14 

1 venti sex. si quis vero dicere voluerit 

2 quod inerudito more arbitratum est per 
8 singulas horas diei patriae, quia, quanir 

4 vis in prima hora diei sol quasi super 

5 Indorum stare supputetur patria, att^en 

6 in eadem prima hora diei in totum re- 

7 spicit mundum: ad quae respondemus 

8 quia verum est quod, quando . in .pnma 

9 hora diei sol quasi super Indorum respi7 

10 cere supputatiir patriam, per umversum 

11 nitescit mundum^ non solum in prima 

12 /hora sed et per totas duodecim. hordis 

13 diei; sed et quando in duodeciina hora, 

14 diei sol quasi super Scotorum aestimatur 

15 esse patria, et trans ipsam Scotiani ot. 

16 trans extremam Indiam et in totumi pet? 

17 quadrigines mundi, sicque, quaiito Deua 

18 scit, trans totum orbem sol quod respi-. 

19 ciat credendum est. sed ut diximu^ ais 

20 bitrandum est in quo loco quasi sol stet,. 

21 sicut in divina scriptura continetur ^tUnc 

22 locutus est losue Nave domino in die 

23 qua tradidit Amorreum in conspectu filio- 

24 rum Israel; dixit coram eis: sol contra 10 ^atti&editi. 15 sotiamA 17 quadrigenes J. 
Ilsitqae AB ediii. 21 scripta» B; cf. lowe 10 12. 
22 losue] lesus editi. 23 post tradidit B add. et. 

11 Amorrhaeum e^ti. II conspetum B. 14 II 

1 Gabaon ne movearis, et luna contra val- 

2 lem Achilon.'' o solertissimi viri, nonne 

3 tandem^ quando sol contra Iqcum Ga- 

4 baonitarum stetit, non respiciebat in toto 

5 mundo ? et si talis dei famulus ut sol a 

6 nominato loco nec moveri arbitratus est, 

7 quid prohibet per singulas horas diei ar- 

8 bitrare quod quasi super diversas, ut di- 

9 ctum est, respiciendum supputetur pa- 

10 trias? et si per horologium, quod in me- 

11 tallo designatur modicum, totam diem per 

12 horarum supputationes diligentius discer- 

13 nimus, quanto magis prudentes viri totum 

14 ut ros herophormum arbitraiites mundum 

15 possunt subtilius quae ponuntur patriae 

16 in universo mundo circa Oceani limbum 

17 per totas horas, ut dictum est, supputare. 

18 5. Et si forsitan ex contentionariis 

19 quispiam ingerere voluerit, asserens quo- 

20 xnodo credendum quod prima hora diei 

21 sol statim in Indorum respiciat patriam, 

22 maxime cum dictum est quia intransmea- 

23 bilis eremus post terga eiusdem Indiae 2 aqnilon A, Aialon Bibliorum versio vulgata, ' 5 post 
famidus Porch, ciddit [obtinuit]. 7 arbitrari editi, 
9 respitiendum A, respiciens editi. 10 et) quis A. 
12 supputatones B. 14 ros berophormum] sphai- 
rophormum Benaudot, 23 eidem B» 12 15 

1 extendatur, et proinde arbitrandum est 

2 quia prae valida longinquitate praedictae 

3 eremi sol moras usque in Indiam venien- 

4 dum faeit, cum omnibus palam est quod 

5 ultra fines terrarum oritur vel ponitur 

6 sol : ad quos dicimus quomodo verbi gratia 

7 stat homo in Scotia, ubi iam terra ultra 

8 nullo modo invenitur apud humaiios ocu- 

9 los, ei comparet quod certissime duode- 

10 cim horas diei expleat et propinquus sol 

11 collocetur; et si inerudito more pergens 

12 itinere hic investigator finem occasus solis 

13 exquisierit, nequaquam invenire putet, 

14 quia tantummodo creatori omnium co- 

1 5 gnitum est ; pari modo et orientalem pla- 

16 gam arbitranduin est, quia ex Jatere orien- 

1 7 tali, quamvis dictum sit quod post terga 

18 eidem Indiae intransmeabilis existat ere- 

19 mus, sicuti et in Scotia duodecima hora 

20 diei explicita supputatur, quia, ut dixi- 

2 1 mus, post terga Britaniae adiacet, quam- 

22 vis post eandem Scotiam ab humanis obtu- I proin editi. 2 prae] pro B. 3 in om. B editi. 

II veniendo editi. 8 occulos B. 11 si inerudito] 
sine rntido AB editi; cf. 10 2 uhi inerudito more. 
II morae ediU. 12 hic] his AB editi. 11 post hio editi 
addimt si. 1 6 orientalis B editi. 1 8 eiusdem editi. 
21 Britanniae ediH. 22 post] per editi. II eamdem 
editi. II optntibns B. 15 13 

1 tibus infinitus Oceanus esse dignoscitur. 

2 nam plerique sancti patres et nonnulli hu- 

3 ius mundi philosophi scripserunt quod 

4 Transindorum vel Britonum regionibus 

5 oritiu* vel ponitur sol. quod testatur mihi 

6 sanctus Basilius Caesariae Cappadociae 

7 episcopus in suo Exameron, sed et san- 

8 ctus Ysidorus Ispalensis. nam Liginius 

9 et Cathon atque lamblichus huius mundi 

10 philosophi in suis expositionibus decre- 

11 verunt quod vemo tempore Transindorum 

12 vel Britonum regionibus oritur vel po- 

13 nitur sol. 

14 6. Et si forsitan aliquis nostram ex- 

15 positionem renuens cosmographis credi- 

16 derit, qui cunctam quasi Orientis plagam 

17 descripserunt et etiam Oceanum vel iuxta 

18 limbum eius sita loca et regiones quasi 

19 minutius nominatim designaverunt, quod 

20 omnibus Christianis dicere iUicitum est, 

I dinoscitur A. 4 re^ones A. 5 mihi sanctufi] 
in sanctis editi. 6 baxilius B. li Caesareae editi. 
Ilcappadotief. 7 Hexameron e<2>4»; 6 9. Wet om.editi. 

II santus A. 8 Isidorus editi. 11 Ispalensis] yspa- 
nensis B, Yspaniensis editi. II Ligmius Porch. Gron, 2. 
9 crathon^. II laniblicliusB, Iamblicu8«(2tfe'. 11 trans 
yndorum^. 12 britonorum^. 11 regiones^. 14 si 
om.Bediti. 17 iusta A 19 minutius] minimus jB 
Porch.f minimas Gron. 1. 2. II quod] quo AB editi. 
11 cLnte quod ediii oddunt ex, om. A, punctis delet B. 
20 illicitum] miM licitum A. 14 16 

1 quia, ut plerique philosophi decreverunt, 

2 nulli homini pennissum est post terga 

3 Indiae, quae dicitur Dimirice Evila, Ocea- 

4 num reperire; quod et credimus, quia cer- 
6 tissime ita veritas esse probatur: nam 

6 sicut praemisimus, si aliquis eisdem cos- 

7 mographis magis quam nostrae exposi- 

8 tioni crediderit, quod tantus Oriens ab 

9 hominibus Oceano circumseptus peram- 

10 buletur et nominatim describatur: ad quos 

11 dicimus, ergo ubi est ille immortalitatis 

12 suavissimus paradisus, qui in sancta scri- 
18 ptura ad Orientem esse describitur, in 
14 quo noster protoplastus ab angue suasus 
16 pessimo factoris iussum spemens renuit 

16 vitam exulque effectus necem meruit pro- 

17 prio arbitrio? 

18 Quam ob rem nos credimus quod trans 

19 Indorum Dimiricam Evilat patriam in- 

20 transmeabilem ab hominum itinere ad 

21 orientalem plagam ipse paradisus esse 

3 Damirice et Scytia Dymirice Taft., AiftvQixti Ar~ 
rian, II eiula B, Evilath editi, Hevilath Genesis 2 11, 
5 probat editi, 8 quod] qno AB. II tantum A^ tan- 
tam Bj totum editi, II orientem AB. 9 circumsep- 
tam B, circum8c'ptam A, circnmseptum editi. 1 1 imor- 
talitatis B. 14 protoplaustus A. 15 pessimus By 
pessime editi. 18 trans-Indorum editi'^ cf. I 8 

eremum quae est trans totam Indiam. 19 dimiri- 
cxixn. B editi. II eiulat^. II patria^. 21 horientalem B, I 6 15 

1 ostenditur, sicut hic testatur mihi san- 

2 ctus Athanasius Alexandriae episcopus 

3 ab Antiocho exquisitus praeside dicens 

4 ^testificatur mihi sancta scriptura dicens 

5 quod plantavit deus paradisum in Eden 

6 ad Orientem: docet enim nos quia in ex- 

7 trema Orientis totius terrae est paradisus. 

8 quam ob rem aiunt quidam disertissimi 

9 historiographi quoniam propterea cuncta 
10 ambrosiifera gignuntur sicut proxima pa- 

II radisi existit provincia. et quemadmo- 

12 dum palmae masculi proxime yicinantes 

13 feminas palmas per aspirationem vento- 

14 rum fructificare faciunt, ita videlicet ex 

15 paradiso ventorum flatibus flagrans aspi- 

16 ratio vicinantium sibi locorum arbores 

17 aromata gignere facit." 

18 Taleque testimonium quod ipse existit I oBtendit Aj hostenditiir B. II mihi sanctus] in san- 
ctis editu 2 athanaxius B. 8 exquisivit AB. 

II dicens om. A. 5 in Eden] in^^dem A. 7 to- 
cinB B. II paradysns A. 9 istoriographi Aj ystorio- 
graphi B. 10 amhroxiifera B, aromatum genera editi. 
li post gignnntur editi addunt in Magis orientalibus hoc 
est Indicis partihus, smnpta ex graecis Athanasii nf{>l 
%a ctvctToXvnmifQa tiyoxfv ta Ir^ixa ftigfif Athan. Ope- 
rwnIIp.228A Patavii 1777 fol. II sicuti^ 11 pro- 
aintia B. 12 mascnli proxime] maximi proxima AB. 
13 palmas om. A. II adspirationem Gron. 2. 14 fa- 
cinnt] nescinnt A. 15 flagrans] an fragrans? II ad- 
spiratio Gron.2. 17 f&ciunt B editi, 16 extitit>4. I 16 I 6 

1 fluvius. nos quippe dicimus quod omnia 

2 flumina ex terra in mare sua effimdunt 
8 fluenta: nam nullo modo de mari in ter- 

4 ram ab humanis obtutibus procedere yi- 

5 dentur, excepto reumaticam accessam. 

6 quod omnibus palam est. sed illis re- 

7 sponditur quomodo legimus de fonte Are- 

8 thusa. illud vero quod in sacra scriptura 

9 insertum est et eius similia, quod ex alio 

10 fonte de alia insula mar^ per medimn 

11 aqua cursum dat, quod multis modis pro- 

12 batum est, et quia omni modo hoc ab 

13 omnipotenti potest fieri domino, quod 

14 omnia flumina intrant in mare et mare 

15 non redundat, in locum unde exeunt flu- 

16 mina revertuntur ut iterum fluant, pro 

17 certo verum est: sed nullo modo ab hu- 

18 manis videtur obtutibus. 

19 7. Et si aliquis ignoranter dixerit quia 

20 ille homo forsitan, qui usque in extre- 

21 mum Orientis Oceanum ambulavit, illum 
32 nobilissimum invenit paradisum suisque 
23 pedibus perambulavit, sed fortasse dei 

I ante flavius lactma? 3 de maril maria Porch. 

6 quod .... respOnditur om, Porch. II respondetar editu 

7 quomodo] quod editi, II arethus A. 10 fronte S. 

II cursum] crucem AB. 14 — 16 omnia .... fluant] 
Ecclesiastae 17. 18 optutibus B. 19 dixerit om. 
Porch. 20 qni usque] cuiusque A. 23 set A. I 7 17 

1 iussu ab oculis eius absconsiun est ipse 

2 locus quo existeret paradisus, et nisi ar- 

3 bitrabatur eum esse velut unum de aliis 

4 locis (nam ipse erat certissime paradisus) : 

5 et ad quem respondemus, hoc etiam si in 

6 humana mente assederit, velut unam de 

7 iniquis cogitationibus esse decemimus, 
s quod corruptibilis missus Aierat homo 
9 aut sponte perambulans suis corporali- 

10 bus oculis potuisset vel modo possit 

II nobilissimum videre paradisum aut pol- 

12 lutis terram sanctam perambulare pedi- 

13 bus. plurimi enim quasi cosmographi sub 

14 paganorum tempore, ante quam gens Ro- 

16 manorum potestatem dominandi accepis- 
i'? set saeculum, non dicimus quod totum 

1 7 mundum, nam orientalem, arite quam Chri- 

18 sti dei nostri de incorrupto virginis utero 

19 corporalis fuisset praesentia, ante, orien- 

20 talem plagam descripserunt ut dictum 

21 est. et ubi Aiit ille gladius versatilis, 

22 qui dei iussu usque ad incarnationem I occulis B, II ipse locas quoj ipse locus B, quod ipse 
locus editi, 4 certissime] feerte B editi, 8 post 
quod tditi addunt qui. II corruptibilibus editi, II homi- 
nibus AB editi; cf. 18 2 et 14. 10 occulis B. 

II polutis B, 13 enim om, A, II asmographi AB 
editi; cf. 13 15. 14 temporibus editi. 15 acce- 
pissent B. 22 incamationis? 

2 18 I 7 

1 eiu8 adyentum custodiebat paradisum, 

2 quando homo corruptibilis camaliter po- 
8 tuit in ipsum ingredi paradisum ? nos non 

4 dicimus quod iustorum, quorum deus iu- 

5 bet, animae non ingrediantur in paradi- 

6 sum, sicut credimus illius latronis fide- 

7 lissimi, ad quem ait Christus deus noster 

8 omnipotens, qui tantummodo came cm- 

9 cifixus est, hodie mecum eris in para- 

10 diso; sed dicimus quia, si ex peccatis 

1 1 anima peccatoris omnimodo ingredi pro- 

12 hibetur in paradisum, quanto magis au- 

13 tem a terreno missi domino aut sponte 

14 homo peccator corporaliter ambulans dei 

15 iussu ipsum ingredi prohibeatur in pa- 

16 radisum. 

17 8. Legimus etenim illum magnum re- 

18 gem Macedonum Alexandrum, dum per 

19 Transindomm patriam eremum diebus 

20 perambulasset plurimis, non solum a Stoi- 

21 cis ex Indomm genere hominibus sed et 

22 a daemonibus, qui etiam nolentes pro- 

23 ferre veritatem ut assolent, accepit re- I advcntus editi, 3 in om. editi. 5 non om. editi. 

II paradiso A. 9 hodie] Ltic. 23 43. 10 set A. 
II quia sij quasi B. 15 ipsum] in ipsum ^B. 18 per 
om. editi. 19 transyndorum A. 22 nollentes B. 
23 assolet A. I 8 19 

1 sponsum iBdem Alexander quod infinita 

2 apud humanos greesus illa existeret ere- 

3 mus, et ideo quasi ad propria remean- 

4 dum ipse regrediebatur Alexander. sed 

5 et in eodem libro Alexandri, dum de 

6 Macedonia propria movit patria Darium- 

7 que regem Persarum occidit, deinde Po- 

8 rum regem int^rfecit Indorum, nullo modo 

9 invenitur quod Alexander mare transisset 

10 et sic usque in eremum quae est trans to- 

1 1 tam Indiam perambulasset, sed magis tam 

12 ipse Alexander quamque eius infinitus 

13 exercitus equites pedestres cum vectis 

14 gladiis in illis ambulasse describuntur 

15 partibus. itaque alii fallaces pseudocoS'* 

16 mographi praefata flumina, id est Tigrin 

17 etEuphraten, ex montibus Armeniae pro- 

18 cessuros historicaverunt. sed et hoc absit 

19 quod veritas sit. non ei^o in Armenio- 

20 rum terra ille suavissimus paradisus esse 

21 ostenditur. et quomodo in Oriente pa- 

22 radisus esse adscribitur, si in Armenia 

23 esse putatur? qui Persae Parthi a super 

3 qnasi] quidem editi. 7 deinde] demum editi. 

II porrum B. 12 quamque] cf. 31 4, IV 12. II in- 
finitus eius editi, 14 ambulasset B. 16 prae- 
fata) cf. 16 1, uhi lacuna. 17 eufraten AB; cf. 

20 12 sq. If montibus] monilibus A. 18 istori- 

zauerunt A, ystoricaverunt B. 23 Persae] per se B. 
II parti ^. 11 a om. editi. 

2* 20 I 8 

1 ipsam ponuntur Armeniam. quae Arme- 

2 niorum terra infertilis esse adscribitur, 
8 immo magis prae omnibus orientalibus 
4 regionibus frigida esse clarificatur, et plus 
6 montuosa magis quam plana asseritur. et 

6 ubi est locus epulationis ac omni odore 

7 suavitatis plenus, sicuti oportet credere 

8 quod suayissimus existat paradisus ? nos 

9 videlicet credimus, sicut sancta scriptura 

10 continet, quod ex fluvio qui de paradiso 

11 egreditur quatuor flumina, id est Greon 

12 Fhison Tigris et Euphrates, procedunt 

13 per omnia. et plerique gentiles philo- 

14 sophi in suis expositionibus decreverunt 
16 quod de duobus fluminibus de Transin- 

16 dorum patria eremo, de loco investiga- 

17 bili, per diversas procedunt patrias. qui 

18 ipsi Tigris et Euphrates invisibiliter dis- 

19 cerpentes hinc inde terram per immensa 

20 miliariorum spatia iuxta Armeniae montes 

21 manifestantur ; qui postmodum implentes 

22 copiosam terram Assyriorum, Mesopota- 

6 magis om. editi, '" 9 scriptura] Genes. 2 10 — 14. 
11 ante quataoT B add, sunt. 12 physon B editi. 
W tygris B, II eufrates A. II procedant B editi; cf. v. 17. 
16 patriam A^ patriae^ edAti. II eremum B, 17 pro- 
cedant A. II quij quod B editi, 18 ipse editi. II dis- 
serpentes Porck. 19 terra ^. II inmensos^, im- 

mensorum editi. 21 manifestatur A, 22 assi- 
riorum A, 18 21 

1 miam luce clarius designant. quamobrem 

2 nullus tali expositioni discredat et aliis 

3 credat, quod in extEemo Oriente, id est 

4 post terga intransmeabilis eremi Indiae 

5 Dimericae Evilat, Oceanus apud homines 

6 inveniatur, atque de meridiano Oceano 

7 mare procedat in septentrionalem , divi- 

8 dens terram, et mundi dietam designet, vel 

9 quod ex Armeniis montibus, quod absit, 

10 Tigris et Euphrates exurgat, sed magis 

1 1 magisque quod contra sanctam scripturaln 

12 apparet totis suis cum nisibns renuat et 

13 immaculatam fidem Christianorum alacri 

14 animo diebus vitae suae amplectatur, ut 

15 ab aeterna dampnatione ereptus caelorum 

16 gaudiis perfrui mereatur. 

17 9. His etenim expletis alteroationibus 

18 quia opportunum est unde res exigit ut 

19 loquamur et nostrum propositum explea- 

20 mus septentrionalemque diligentius pla- 

21 gam in quo valeamus Christo iuvante 

22 enarrare non obmittamus, sicut philoso- 5 dimerice Aj danierice B, Dameiicae editi, II emlat Aj 
einlat B, Evilath editi, 6 atqne] ad quod AB, 

8 clietam A , thetam B editi. II designent AB editi, 

10 tygris B, II exsurgat Gron, 2, 12 rennat B, 
13 inmaculatam J?. 15 damnatione e(2z7{. 17 hiis^. 

11 explectis B, 18 oportunum B. 21 ualemus A, 
22 obmitamus B, omittamus editi. 22 I » 

1 phorum coetus inter reliquos suoe ser- 

2 moneB determinat quod sol sub profun- 
B ditate Oceani arctoam partem noctu exam- 

4 bulat habentes quasi testimonium sanctae 

5 scripturae, quae dixit quod ^sol egressus 

6 est super terram et Loth ingressus est 

7 Segor,^ et alibi ^oritur sol et occidit sol 

8 et in locum suum ducitur, oriens ipse 

9 Tadit ad austrum et girat ad aquilonem,^ 
10 et proponunt quia si aliquis voluerit di- 
IX cere quod non dicit sancta scriptura cla- 
12 rius quia sub profunditate Oceani vadit 
18 sol spatium per nocturnum: ad quos re- 

14 spondemus quomodo dictum est quia soi 

15 egressus est locis. nam non potuisset 

16 sancta scriptura dicere, respexit super 

17 terram, si altitudinis non fuisset sermo. 

18 nam si dixisset, sol egressus est super 

19 terram, significaret quod de profundo sol 1 cetus B. 3 arsoam A, artoam B, 5 quae] 
quod B, II quod] quia A, 11 sol egressus] Genes. 19 23. 
7 oritur sol etc.] Ecclesiastae 15; versio antiqua (Sa- 
batier Bibliorum lat. vers. t. 2 p. 353) „oritur sol 
et occidit sol et ad locum suum dueit, et oritur ipse 
ibi, vadit ad austrum et gyra^ afl aquilonem.** An- 
gustitms 1,1 de Gen. ad lit. c.lO %.21. „et oritur sol et 
occidit sol, et in locum suum ducitur, ipse oriens** etc. 
multtm differt versio vulg. 9 gyrat editi. 16 est 
om. A. I) locis] loos B, om. editi. 16 sancta om, A. 
18 dixisset] diversus B editi. 19 -23 

1 procedat in superioribus. nam sancta 

3 scriptura de hoc capitulo ita proponit. 

3 sed et testare sibi de hoc ipso nonnullos 

4 mundanos philosophos, inter quos Ligi- 

5 nium et Ptolemaeum regem Aegyptiorum 

6 ex stirpe Maoedonum arctoae partis de- 

7 scriptorem, asserunt. sed et Eigilinus, 

8 ut dicunt, philosophus ita decrevit. 

9 O creatoris inclita 

10 et valida potentia, 

11 sat mira cuncta quae gessit 

12 archana providentia. 

13 cuius iussu lux oritur: 

14 desistunt statim tenebrae: 

15 occumbit Titan: protenus 

16 assistunt terrae sedule, 

17 nocteque sol igniformus 

18 partem arctoam ambulat 

19 zozaico itinere 

20 ^c per immensos latices. 1 post nam B addit de. 8 testari editu 11 de om. 
tditi. II ipso nonnullos] ipsum nulk>8 AB editi, 4 11- 
gimum A, 5 ptolomeum AB. 6 arctore A. 9 in- 
clyta ediH, 10 potencia A. 12 arcana editi. 

18 oritarj orta AB editi. 16 ■ occubente ABj oc- 
cabante editi. II titme proTsus AB editi. 16 terrae] 
tetreJl. II sednlae edhi. 17 igniformus] ignis for- 
xans Bf ignis fotuis X 18 arttoam B, arcto iam ^. 
li ambnlabat A. 20 immensas A, inmensos B. 24 • 19 

1 Sed o mirandus aftifex, 

2 qui fecH ut ignifonnus, 

3 cum is sit ortus nimphibus, 

4 nimquam exurat latices; 

5 a nimphis nec extinguitur, 

6 ut, foret ignis, assolet, 

7 inlaesus ut permaneat, 

8 utique in servitio 

9 isdem currens igniformus 

10 iussum factoris peragat. 

11 remeans unde oritur 

12 rursus refiilget sedule. 

18 Nam alii philosophi et prudentes viri 

14 dixerunt quod in arctoam partem infra 

15 Oceani mare innumerabili spatio atque 

16 investigabili itinere dei iussu maximi sunt 

17 montes, post quos, quando sol occastun 

18 accipit, totam perambulat noctem, usque 

19 dum rediens secundum suum tempus mane 

20 post ipsos montes iterum hominibus ap- 

21 paret, et proinde quotiens luna ex radio 

22 solis suo tempore eclipsin patitur. 

2 igois formuB AB. 8 cnm is sit] comisit AB edUL 
li nimfibris AB editi. 4 exnret AB ecUti. 5 Ijm- 
phifi editi» II extingitnr B. 6 ignis om. A. 7 in- 
lesis AB editi. 8 utq^ AB, ntiqoam editi. 9 igni- 
formis A. 10 iussu AB editi. 11 peragntt editi. 

18 ph7losophyB.il et] heo AB, hoc editi; cf. 26 14. 
14 Arctoa parte editi. 15 atque om. B editi. 

19 manet AB. 21 quoties editi. 22 suo] quo 
AB editi. 11 tene B, tenere A, tenem . . . editi. I 10 25 

1 10. Sed et alii philosophi, qni, ut su- 

2 pra diximus, eum quasi sub profonditate 
s Oceani ambulaturum dixerunt, dum mul- 

4 tas altercationest in suis proposuissent 

5 opusculis, et hoc ipsum altercaverunt, 

6 dicentes quod vel si alii dicunt quia infra 

7 Oceanum innumerabili spatio itineris sint 

8 montes post quos sol vadat et cetera, hoc 

9 nullo modo veritas est, quia Oceanus to- 
10 tum circuiens mimdum, finis eius ulterius 

II dei iussu nullo modo invenitur. et quis 

12 vidit suis oculis illos montes ? ubi in sancta 

13 scriptura esse leguntur? ad quos obvian- 

14 tes illi philosophi et prudentes viri re- 
16 spondent, et nos ita dicimus, quod Oceani 

16 ulterius apud hominc& finis non invenitur ; 

17 sed dicimus quia sunt montes creatori 

18 cogniti,. apud homines inreperti, sublimes 

19 atque investigabiles , post quos, ut fati 

20 sumus, sol gradiens iterum refiilget ho- 

21 minibus. nam si quis ex vobis suis vidit 

22 oculis quod sol sub profimditate peram- 
28 bulet et reliqua, aut ubi hoc in scriptura 1 et 01». editu 6 vel si] nUi A. il quia] qnod B, 
10 circiieiis B. II ultiinas editi. 11 innenietur A. 
12 occnlis B. 16 ultimus editi. 18 cogniti] 
ftiissent A. II sublimes] nilee A. 19 iTacti AB. 28 aut] 
at B editi. 26 I 10 

1 insertum inyenistis quodammodo? ad quos 

3 iterum obviantes illi alii pbilosophi dicunt, 
8 nos nostris oculis nunquam vidimus, quia 

4 nec permittitur a deo humanis videre ob- 

5 tutibtts: nam in scriptura legimus quod 

6 supra diximus quia ^sol egressus est super 

7 terram et Loth ingresaus est Segor.^ igi- 

8 tur interrogamuB vestram solertiam ut, 

9 quid aquae maxime puteorum hyemali 

10 tempore sunt calidae? et aestivo tempore 

11 noctes minores ezistunt et sol moras facit 

12 per aquas ambulando, ideo calescunt, et 
is hyemali tempore maiores dum existunt 

14 noctes celerius sol super aquas transiens 

15 eas calefacere non occurrit. quapropter 

16 dicitur quod sqI sub profunditate aqua^ 

17 rum dei iussu nocte gradiatur. ego de- 

18 nique relinquens aliquas has altercationes 

19 dico quod certissime non bene soIyo Sa- 1 insertim Gron. 2, II quodammodo] 'qaodi& A, 
Qd' m B, 4 videri editi. II optatibus ABy qui supra 
obtutibus. 6 supra] 22 5. 7 Segor] legor B, 
in segor A, 8 vestram] nram A. 9 hiemali B. 

10 — 14 et aestiro — existunt nootes] Ideo cale- 
scunthyemali tempore, majores dum existunt noctes et 
sol moras facit per aquas ambulandoi et aestivo tem- 
pore noctes minores dum existunt editi: nam sic Por- 
cherontu locum aanare tentavit; invermu eet ordo trium 
membromm 1) ideo — noctes; 2) sol — ambu- 
. lando; 3) et aestivo — existunt et. 11 facit om, A. 
18 hiemali B, I 10 27 

1 lomonem : venit partem aquilonem, nocte 

2 ambulat: nam quomodo et qualiter, tan- 

3 tummodo deo nostro est cognitum. 

4 Sed ut ad propositum redeamus, ut 

5 dictum est, per noctumos occursus solis 

6 Christo nobis auxiliante possumus arbi- 

7 trari quomodo litus per latum Oceanum 
s arctoae regiones ponuntur. 

9 11. Prima ut hora noctis Germanorum 

10 est patria, quae modo a Francis domina- 

11 tur, ut superius dietum est, cuius post 

12 terga infra Oceanum praedicta insula Bri- 
is tania, dum nimis est latissima, invenitur. 

14 Secunda ut hora noctis ex parte ipsa 

15 Germania vel Frixonum Dorostates est 

16 patria, cuius post terga infira Oceanum 

17 insulae inveniuntur. 

18 Tertia ut hora noctis Saxonum est pa- 

19 tria, cuius post terga infira Oceanum in- 

20 sulae inveniuntur. 

21 Quarta ut hora noctis Northomanorum 

1 venitl vel In editi. II AquUoniae editi, 2 et] aut A. 
7 latum] altnm A, 8 arctoae regionesj arcton e 
regione AB editi. II ponitnr editi, II post ponuntur AB 
add* explieit. 10 ftanciois A. 11 superius 

Germani et Franei nom memorantwrf sed Britania 
9 10 eto. 13 Britannia editi. 18 inuenietur A, 
15 derostates B editi^ Dorestatus et Doreatado Wfmmt. 

17 insulae om. B, post inveninntur pommt ^iti. 

18 tercia^. 21 norUomanomm ^, Noitmannorum 
editi. 28 I 11 

1 est patria, quae et Dania ab antiquis di- 

2 citur. cuius ad frontem Alpes vel patria 
8 Albis: Maurungani certissime antiquitus 

4 dicebatur. in qua Albis patria per multos 

5 annos Francorum linea remorata est. et 

6 ad frontem eiusdem Albis Datia minor 

7 dicitur, et dehinc super ex latere magna 

8 et spatiosa Datia dicitur: quae modo Ga- 

9 pidia ascribuntur; in qua nunc Unorum 

10 gens habitare dinoscitur. posthinc Illy- 

11 ricus usque ad provinciam Dalmatiae per- 

12 tinget. 

18 Quinta ut hora noctis Scirdifrinorum 

14 vel Rerefenorum est patria. 

15 12. Sexta ut hora noctis Scytharum 

16 est patria, unde Sclavinorum exorta est 

17 prosapia; sed et Vites et Chimabes ex I et] e A, 2 Alpes] Albes editif sic flavins Alpia 
pro Albia in Annalilms Sti Amandi^ Pertz mon, I 14» 

II patria] batria B, bitria A. 5 linearem orta est AB. 
7 ex latere) exaltare A^ exaltae J?, exaltata est editiy 
cf, 29 22, ubi desuper ex latere. 8 Datia] clatia A, 
9 adsciibnntur 6rrof». 2. 10 illiricns £. 11 per- 
tingit editi. 18 Scirdifennorum editi; Svtm&iqnvov 
Procop.y Scridefinnas Alfred., Scritefinni Adamus Bre- 
mensis; cf. Zeust die Deuttchen p. 684. 14 rerefre- 
noram B, Rerefennomm editi; gentes Refennae (Scre- 
rofennae, tres Crefennae) lordan. cf. Zeuss 1.1. 16 sci- 

.tomm Ay scithamm B. 17 Vites] Itites A. II Chy- 
mabes editL II ex] e A, I 12 29 

1 illis egressi sunt. cuius post terga Ocea- 

2 num non invenimus navigari. 

3 Septima ut hora noctis Sarmatum est 

4 patria ; ex qua patria gens Carporum, 

5 quae fiiit ex praedicta, in bello egressa 

6 est. cuius post terga Oceanus innavi- 

7 gabilis est. 

8 Octava ut hora noctis Roxolanorum 

9 est patria. cuius post terga inter Ocea- 

10 num procul magna insula antiqua Scythia 

11 reperitur. quam insulam plerique philo- 

12 sophi historiographi conlaudant; quam 

13 et lordanus sapientissimus cosmographus 

14 Scanzan appellat. ex qua insula pariter- 
16 que gentes occidentales egressae sunt: 

16 nam Gotthos et Danos, imo simul Ge- 

17 pidas, ex ea antiquitus exisse legimus. 

18 Nona ut hora noctis Amazonum est 

19 quae ab antiquis dicitur patria, postquam 

20 eas de montibus Caucasiis venisse legimus. 

21 cuius post terga ad frontem spatiosa an- 

22 tiqua Dardania ponitur, et desuper ut di- 3 scirmatam B. 6 oceantL Ay oceanum B. 8 ro- 
xolmorum B. 9 inter] infra A. 10 sictia A^ 

scithia B. 12 hystoriographi B. 13 lordanus] 
de rebtu Geticis cap. 3. 14 Scanzam editi; Scanzia 
insnla lordan. alii. II appellant B. 16 imo simul] 
imosimo AB, imosimo simul editi errore typogr. jpri- 
mae editionis. 20 caucausiis A. 30 , I 12 

1 camus ex latere paludes maximae inve- 

2 niuntur, quae et Maeotides appellantur, 
8 et sicut alii historiographi enarrant, per 

4 multorum mmarium spatia aUqua pars 

5 praelatae ab hominibus perambulari potest. 

6 Decima ut hora noctis grandis eremus 

7 et nimis spatiosa invenitur, cuius a fronte 

8 vel ex latere gens Guzorum adscribitiu*, 

9 quae eremosa et antiqua dicitur Scythia. 

10 Undecima ut hora noctis Caspium por- 

11 tae vel vicus extremus Taurus sit, qui 

12 Caucasus unus et iterum intransmeabilis 

13 eremus esse conscribitur. 

14 Duodecima ut hora noctis antiqua Al- 

15 bania sed et Hyrcanorum Yssoon simul- 

16 que Parthorum est patria, quae cum ante 

17 dictis Indis Bactrianorum ut spatiosissima 

18 confinalis esse dinoscitur. 

19 13. Itaque per totas duodecim quas 

20 designavimus horas noctis patrias iussu 

21 dei qui producit ventos de thesauris suis 

2 meotides B, Moeotid^s editu 3 hystoriogra- 

phi B, philosophi editi. 4t multarum A. 11 mi- 

liarnm AB. 6 eremes A. 7 spatiosus ' A. 

8 ex om. editi, 9 scithia J3. 11 vicus] mons? 
II Tauras] an Taparas? 12 inmeabilis A 14 Al- 
benia B editi. 15 sede tyrcanorum A, sed et irca- 
norum jB, »ed et ^Hircanorum editi. II Ysseon editi. 
16 ante om. A. 17 post ut A add. nimis. II spatio- 
.sissma B. 18 ante coniinalis editi add. et II dis- 

noscitur A. 20 horis editi, cf. 9 19. II patria AB I 13 .31 

1 flant yenti sex. inde et &x obstans liti- 

2 gator dixerit quomodo et qualiter ufia 
5 hora per unam gentem supputatum est 

4 universae diei quamque noctis, dum est 

5 gens quae iuxta ipsum residet Oceanum, 

6 quae tenet litus ipsum Oceanum per multo- 

7 gento milia, maxime dum aliae gentes re- 

8 iacent per longum litus Oceani amplissime, 

9 aliae vero reiacentex transverso, aliae pro- 

10 pe, aliae longe ab Oceano residentes tan- 

11 tummodo mucronem suum usque ad Ocea- 

12 niun expergunt : ad quem Christo iuvante 

13 respondemus quia verum est, sedrecordare, 

14 o amice, quod praediximus de mutatione 

15 gentium sibi, quod pene tres horas deti- 

16 net, et iterum invenies nunc tres vel qua- 

17 tuor gentes prae metu aliarum in unum 

18 coartatas, quae neque imius horae spa- 

19 tium detinent; unde nos ita et alias de- 

20 cemimus, tanquam in Aethiopum gen- 

21 tem aliquantae horae supputatae sunt, et 

22 aliarum gentium liquidius habitationes 

1 ventos sex (corr. ex) inde Bj uenti ^xinde J, 
venti sex exinde editi. cf. 10 1, II adstans A. 2 et 
om. ^iti. W qualiter] qualisque A, qualiterqne B. 
3 snbputatu B. 6 ipsius Oceani editi. 9 trans- 
uersu A. 12 atque B. 14 praediximus] cf. 

3 18. 17 prae] pro B. 19 nobis ita et aliae 
tditi. 11 decemuntur AB editi. 20 gente editi. 

22 aliomm A. 3-2 I 13 

1 ediscere possumus. sed si legeris, Odo 

2 care, bellum quod gessit Traianus Ro- 
a manorum imperator, quando litus totum 

4 arctoum Oceanum ambulavit, quando et 

5 Dacorum regem devicit, mirifice ibidem 

6 invenies quomodo mirabantur Komanorum 

7 sapientissimi arbitrantes detinere terram 

8 aequaliter. 

9 14. Et si aliquis proposuerit dicens, 

10 non rite sed magis ignoranter per hora- 

11 rum noctis septentrionalis plagae circum 
13 limbum Oceani positae patriac supputatae 

13 sunt, dum quandoque horologium non est 

14 et fortasse, ut adsolet, nox caliginosa exi- 
ift stens nuUo modo valet homo noctis sup- 

16 putando intueri horas, per quas, ut di- 

17 ctum est, cognoscere possit praefatas pa- 

18 trias: quibus respondendum est quomodo 

19 ergo in sanctis scripturis insertum est 

20 quod ^factum est noctis medium, per- 

21 cussit dominus onmem primogenitum in 

22 terra Aegypti;" et psalmographus David 

23 ait „media nocte siu-gebam ad confiten- 

1 Odocarae editif fortasse Odo care; c/. 1 11 o 
mi frater carissime, et 31 14 o ami<:e. 2 troianus A, 
6 regcm A. 7 detineri editi. 11 noctes A. 

12 lymbum By ymbum Aj qui limbum 11 16 sq. 
20 factum est] Exodi 12 29. 21 ome A. 

22 egypti B. 23 media noctel Psalm. 118 62. I 14 .33 

1 dum tibi super iudicia iustitiae tuae;^ 

2 et in ludith continetur ita ^induxerunt 

3 illam servi Olofernis in tabemaculmn et 

4 dormiTit usque ad mediam noctem.^ sed 

5 et auctor vitae Christus dei jSlius deus 

6 noster omnipotens in parabolis suum per 

7 eloquium ait ^media nocte clamor factus 

8 est, ecce sponsus venit, exite obviam ei." 
9» nam et in Actibus apostolonmi cohtinetur 

10 ^media nocte Paulus" quoque „et Silas 

11 adorantes laudabant dominum'^ et reli- 

12 qua. et si aliquis dixerit quia non rece- 

13 perit in sancta scriptura sexta vel qua- 

14 libet hora una ex duodecim horarum noctis 

15 supputatio nisi tantummodo media nocte 

16 ut praefatum est asseritur: ad quem re- 

17 spondemus, quomodo possiunus mediam 

18 cognoscere noctem, nisi quemadmodum 

19 per sextam horam determinavit ? ita et 

20 sapientissimi viri prudenti arbitrio media 

21 nox vel sexta hora bene aestimatur, et 

1 insticie B. 2 continet A, cotinetnr B. 8 Ho- 
lofemis editi. 5 et om. B editi. 7 media 

nocte clamor] Matth. 25 6. 9 continet A. 

10 media iLOct% "BBxHLvib]. Acta Apoat. 16 25. II Silas] 
silnas A. 12 receperit] reperitar editi. 13 sexta] 
quod sexta editi. 15 tantum editi. 16 quem] 
que B. 17 cognoscere mediam editi. 19 de- 
terminabitur editi, 21 bene] habens Af bens B. 
l\ extimatur AB, qui aliis locia estimare hahent. 

3 34 I 14 

I 

1 si sexta hora sicuti iacimus media nocte 

3 determinat, ergo possumus superius a 
8 prima hora usque ad sextam pertingere ; 

4 dehinc inferius a sexta usque ad duode- 
6 cimam horam noctis supputandum explet. 

6 nam nt okrins loquamur, inveni in sancta 

7 scriptura nominatim tertiam horam noctis 

8 ^manifeste, sicut in Actibus apostolorum 

9 scriptum est ^vocatis tribunus duobus de 

10 centurionibus dixit illis, praeparate milites 

1 1 ducentos ut eant usque Caesaream et equi- 

12 tes septuaginta et lancearios ducentos a 
18 tertia hora noctis et iumentum praeparate 

14 et imponentes Paulum salvum perducite 

15 ad FeKcem praesidem.^ 

16 IS. Sed et si capacitate huius reiin- 

17 dagatoris plura inquirendum sensus va- 

18 gaverit, et per horarum noctis supputan- 

19 dum patrias testimonium ut adipisci no- 

20 luerit idiotico more, dicimus vel patriam 

21 assimilare debeat, id est, quas in prima 

22 diei patrias esse designavimus, et tunc 

23 ad frontem eiusdem patriae septentrio- 

1 mediam noctem ediU, 2 ad primam horam AB. 
6 — 7 ut — nominatim om. Porch. 7 terciam B, 

et sic 8<iepiut. 9 vocatis tribonas] Acta AposU 

23 23. II Yoeans^. li tribunis^. 14 inponentes B. 
17 inquirendo editi. 18 horas editi. II supputando 
editi. 20 ydiotico B. 23 septetrionale B I 15 3S 

1 nalis plagae patrias, quas in duodecima 

2 hora noctis esse supputayimus, aestimet 
s quo maneret; et sic posthinc cunctas 

4 horas diei horarum noctis per designatas 

5 assimilet patrias, et postmodum Christo 

6 nobis auxiliante expositionem, quam supra 

7 vel inferius designayimos, Teracem esse 
s reperiet. nam et si aliqufi^ efx, conten- 
9 tionariis dicere voluerit quod quasi totius 

10 noctis horarum supputatio per iantum- 

II modo Europam nominat» est^ et in fluo- 
12 sas maritimas inundati(»ies indderit, vo- 

18 lens dicere quod tam magna nobis dicta 

14 sit Europa, id est portio lafet, quemad- 

15 modum utriusque fratris, id estSem Cham, 

16 et quod in sola Europa tota^ nox su|^utata 

17 est, sicut in portione duonim fraiarum to* 
is tus supputatus est dies ; nuBus eiemm hoc 

19 arbitretur, quia quando vemo ut supra di- 

20 ctum est tempore per supputalionem ho- 

21 rarum singulas designavimus patrias, ma- 

22 xime partem Europae sol transiens col- 

2 extimet A. 3 sic] si B editi, 4 horarum] 
horaramqae editi. II per] prae B. 8 aliquis] quis 
editi, 9 tocius B, 10 supputacio B. 14 ia- 
feth A, laphet ediU. 15 post Sem editi add. et. 

II chaim B. 16 in sola] insula AB. 17 in] 

ei in B. II porcione B. 19 vemo om, B editi. 

20 post horarum AB add. per. 21 maximae 

partis editi. 

2* 36 l 1& 

1 locatur, quamquam mediante vemo tem- 

2 pore nox minor die demonstratur. 

8 16. Nam et ipsa Europa angustior 

4 quam Africa esse dinoscitur, quanto ma- 

5 gis praedicta Asia angustissima esse pro- 

6 batur, et dum est ipsa Europa arta in 

7 loco protenditur. et si hoc inquisitor le- 

8 ctionis distulerit, vel prudenter ambulan- 

9 tes viros interroget, quemadmodum dici- 

10 mus: praefata enim Europa nullo modo 

11 alibi amplius dilatatur a mari magno us- 

12 que ad Oceanum nisi ad patrias Dabna- 

13 tiae, quae ponitur ut diximus super mare 

14 magnum. quae patria Dalmatia, quamvis 
16 in medio sint diversae patriae, attamen 

16 recto itinere respicit ad Daniam, quae ut 

17 diximus iuxta Oceani litus ponitur. 

18 Asia vero ampHssime dilatatur a pro- 

19 vincia Bithynia patria ut diximus; ponitur 

20 super mare magnum id est angustum quod 4 affrica B. 5 praedicta Asia] hic primum Asia 
nominaiur. 7 praetenditur B, 8 pruden- 

tes A. 10 enim om. editi. 1 1 amplius 

alibi A. 13 ponuntur B. II ut diximus] immo ^ 

nihil de mari magno p. 28 11. 14 quae] qua B. \ 

16 ut diximus] c/. 25 i. 18 provintia 5. 19 bi- j 

thynia A, bithinia B, BitliTniae editi. 11 patria A, \ 

patria B, patriae quae editi, II ut diximus] is locus i 

in priorihus non invenitur; cf. II 19. 20 id est] ' 

idem editi. II quod] qui AB. I 16 87 

1 exit de mari magno Pontico in Propon- 

2 tida. Aethiopia autem ponitur circa 

3 Oceani litus. quae Bithynia, vel si me- 

4 dio propositis multis milibus spatiis, ta- 

5 men recto itinere ad Arabiam respicit. 

6 et vel a sapiente viatore doctus, o inqui- 

7 sitor, crede quod quanto magis est di- 
s latissima Asia quam supra scripta Eu- 
9 ropa, et tunc animadverte quod a nobis 

10 Christo auxiliante universae patriae ve- 

11 raciter designatae sunt. 

12 17. Nos denique volumus Christo no- 

13 bis auxiliante plurimas civitates vel flu- 

14 mina tam circa litus quatuor principales 

15 colfos maris designare, id est 

16 Primum colAim orientalem, qui remi- 

17 gatur iuxta litus maris ab Alexandria et 

18 Tyro et Sidone usque Laodicia, ubi flu- 

19 vius Orientis qui yenit de Syria per ci- 

20 vitatem Arethusam in mare ingreditur, 

21 girans ipse orientalem colfum usque ad 

22 Ephesum. 

28 Secundum colfum Ponticum, qui re- 

3 bitinia B, 4 praepositis B. 14 principa- 

lia colfora B editi. 16 colfum om, A. 17 ma- 
ris 01». editi, 18 sydone B, 11 usque ad A, 

11 laoditia B editi. 19 Orontis editi ex emenda- 

tione Porcheronis. cf. II 15, 20 arcchusam JB, 
Arethusa Ant, 21 gyrans editi, 22 efesum A. 
23 colfium A, 98 I 17 

1 migatur iuxta litus maris ab lero et Chal- 

3 daeorum terra usque ad Lazorum patriam, 

8 revolvitur autem ab Asilia, Ayasgia, Pha- 

4 nugoria usque Vosporum vel Chersona et 

5 usque introitum Danubii fluminis in mare. 

6 Tertius colfiis est occidentalis, qui re- 

7 migatur iuxta litus maris a loco qui di- 
s citur Diana, qui est sub Durachium, per 

9 Dalmatias, Istriam et Venetias. revolvi- 

10 tur Esperius colfiis ab Altino et Ravenna 

11 per fines Pentapoleos Spoletaneorum et 

12 Beneventanorum usque Veretum, qui est 

13 super Ydranta. 

14 Quartus colilis Gallicus, qui inchoatur 

15 a civitate Regio et remigatur iuxta litus 

16 maris spatiosissimae nobilisque Italiae, 

17 circuiens a Marsilia Septimaniae per to- 

I Hiero editi; 'It^ov in ora Bospori Thracii, cf, Po- 
lyh. 4 39 43; magnum angustum quod Hieron dicitur 
Guido; cf. Urion infra V 9. II caldeorum B; cf II 16, 
8 Absilia IV 1; !AipiX£a Menander Prot,, 'AxpiXiot, 
Procop. II Avasgia] Abasgia IV 2, 'A^aayia Procop. 
it phonogoria A. 4 et om. B editL 6 colfius A, 

8 Diana] cf. Diana V 13. 11 Dyrrachium editi. 

9 ystriam AB. 10 Hesperius editi. 11 colfius A, 
colp B. 11 spoleantorum A, 12 benaventa- 
norum A, 13 Hvdrunta editi, . 14 culfius A. 
ii galicus A. 16 spatioesissime B. II nobilique A. 

II ytalie A, 17 circuens jB, circuiiens editi. 11 Se- 
ptimaniae] Septimania etiam Einhardi Annal, ann. 793 ; 
Annales Mettentes ann, 731 ; Prvdentii Trecensig An- 
nal, ann, 83.5 et 839, Septimani Mela. I 18 39 

1 tam Ispaniam usque ad fretum quod su-' 

2 pra diximus Septemgaditanum. 

8 18. £t a supremo ut dicamus totas 

4 patrias et plurimas earum ciyitates seu 

5 diversa flumina, quae per spatiosissimum 

6 mundum ponuntur, volumus designare; 
.7 sed et insulas et cherronisos, Cycladas 

8 et Sporadas seu Dorcadas per mundiun 

9 positas Yolumus indicare. 

10 Potuissemus etenim Christo nobis iu- 

II vante subtilius dicere totius mundi portus 

12 et promuntoria atque inter ipsas urbes 

13 miliaria, yel quomodo cimctae patriae aut 

14 qualiter ponuntur mirifice depingendo de- 

15 signare. sed ideo, tanquam lectionem 

16 nostram cosmographiae exactionem fa- 

17 cientes, omnes designationes vel quae 

18 plura fiierunt polylogiam fugientes taci- 

19 tumitati commendavimus. praelatas vero 

20 patrias earumque plurimas civitates seu 

21 flumina, ut promisimus, indicare volumus. 

22 nullus tamen aestimet quod diversas no^ I yspaniam 8, Hispaniam edlU, 7 cbdrronieus A, 
cheronisos B editi* II cidadas A» 8 Dorcadas] 
i. e. Orcadaa; cf. V 31 32. 11 tocios B. 12 pro- 
moiftoria editi. 16 exactiorem editi» 18 poly- 
logia tditi, polilogiam B. 19 comendavimus B. 
21 praemisimua B, 32 exstimet B, existtmet editi. 

II quot B. 40 U 1 

1 minatim modo gentes enarremus, sed ut 

2 diximus patrias sitas in Asia quae sin- 
8 gillatim nominatae sunt in portione Sem 

4 filii No€. 

5 H 1. Prima patria est India quae di- 

6 citur Dimirica Evilat, quae apud homines 

7 quomodo ad orientalem plagam finita in- 

8 yenitur. in qua India Dimirica plurimas 

9 fuisse civitates per quosdam philosophos 

10 inferius designatos legimus; sed ego se- 

11 cundum Castorium cosmographum ali- 

12 quantas designare volo, id est iuxta illud 
18 quod praediximus intransmeabile deser- 

14 tum est civitas quae dicitur 

15 Palanda, et postmodum sunt ci- 

16 vitates, id est 

17 Sinna ' 

18 Bonogaris 

19 Bilimasgram 

20 Sampam 

21 M<oduram 

22 Samar 

2 asya B, 8 portione A, porcione B, 6 Di- 
mirica] c/. 14 19. il Hevilat editi, 7 inuenietor A, 
11 Castorium] castrorum B^ om. A, 11 coBmographnm] 
philosophum editi, 13 praediximus] 4 24 sq, 

15 Palanda etiam Ptol, 17 Sinna] Stvai, PtoL 

Steph, 18 bonogaris A. 19 Bilimasgra editi, 

20 sapam A, sainpa Bj Sainpa editi. 21 MoSov^a 
diversarum urbium Indicarum nomen apud Ptolemaeum. II 1 4i 1 


Corubantaci 


2 


Mirris 


3 


Saotis 


4 


Cosimbiae 


5 


Tiidavadara 


6 


TolabnTn 


7 


Absadistiappa 


8 


Nincibala 


9 


Parogaanini 


10 


Tmmata 


11 


Carsamir 


12 


Opidium 


18 


Scobanim 


14 


Antiochia 


15 


Tarmata 


A^ 


Dosara 


17 


Coropatina 


18 


Garafana 


19 


Coliphissindorum 


20 


Calippa 1 commbaxitici A, 4 cosimbie Bj Kanraftpa 

(Kwrapa) Ptol, 5 Indavadara] 'Ivda^aqa Ptolemaei 
et Kvnraft^ mulium inter se distant. 6 folabnm A, 
7 Absa Distiappa editi, 9 paregaaram A. 11 car- 
flamimm A, Carsania Tab. 18 Scobam Tah.; 

Ttforte Oppidnm Scobarum" Porch. 16 Tari- 

nata editi, Tharmata Tab. 16 dosora B editi, 

Avataija Ptol. 17 Kov^anoQura Ptol. . 19 Gol- 
cisindoram Tab., „legi debet Colcis Indorum** Porch, 
20 Calippe Tab, 48 n 1 1 


Pitinna 


2 


Camagora 


8 


Paloris 


4 


Agaris 


5 


Blinca 


6 


Coziara 


7 


Cotiziaris 


8 


Claminia 


9 


Maziris 


10 


Ceta 


11 


Elima 


12 


Patinnae 


18 


Nilcinna 


14 


Aruata 


16 


Arcon 


16 


Cetis 


17 


Elcundis 


18 


Corucara 


19 


Patitana 1 Pitinna] fortaste TIC%vv6a nve nixvviqa Ptol. 

2 Camagora] KajuCyaga aut KavvdyaQa PtoL 8 Pa- 
loris] ndXovQa PtoL, Paleris fluvii nomen est m Ta- 
hula, 4 Agaris] 'yiyaQu aut 'AyaQov M6Xtq PtoU 
5 Blinca etiam Tab, 6 Cotiara Tab., Koxxiaga 
Ptol. 7 Cotizilaris Porch, Gron. 1 errore typogr.; 
fortasse Coziara et Cotiziaris eadem urbs e$t. 9 Mu- 
ziris Tab.alii, 11 Aimae<2t^t, Elymaive Tdb. 12 pa- 
tinna A, patinne B, Patinae Tab. 18 Nilcinna] for- 
tatse Nincildae Tab., NiXnv^Sa Arrian., M^KVvSa 
Ptol. 14 Aruata] 'jiQovt^tit'^ oqoi Ptol.t 15 Al- 
con Tab. 18 Cdmcaxia] fortasse KoQoifynaXa Ptol. 
19 Patitana] IlaTiojafta Ptol.f n 1 . 43 1 


Rana 


2 

8 


Befltigia Daselenga 
Bainna 


4- 


Bauterna 


5 


Alexandria 


6 


Achirea 


7 
8 


Binnagar 
Parazene 


9 


Aradanim 


10 


Alexandrium 


11 


Hora 


12 
18 


Alexandria Bucephalos 
Albi Alexandri 


14 


Caumatis 


15 


Fasca 


.16 


Pasate. 


17 


Per quam patriam Indorum diversa 18 flumina currunt, inter cetera quae dicun- 

19 tur, id est 

20 Aunes et 

21 Paridis. 

1 Bana] Rhana potius quam Rana Tab. 2 Bestia 
deselutta Tah. 3 Bainna editi; Rana inter Bestia 
deselutta et Bauterna Jiahet Tahtda. 4 bantema A. 
5 Alexandria] huius loco Cotrica hc^et Tabula. 6 Ochi- 
rea Tab. 7 BivdyaQa Ptol. 8 Tazarene Tah. 
9 Aradamm etiam Tah, 10 alexadrium A. 11 Ora 
editi cum Tabula^ 14 Canmatia hahet Ttdmla iuxta 
Aradarum ; nominum ordo aptid nostrum hic valde tur- 
hatus videtur. 16 Pasate] Pisauta rad«/acf 17 quam] 
que B, 20 Aunes etiam Tah.f aumes B edifi. 21 Par- 
cois editi, Paleris Tah. 41 . n 2 

1 2. Secunda autem est patria qiiae 

2 dicitur India maior, quae Thermantica 
8 atque Elatis appellatur, quae est dextrae 

4 partis Indiae Dimiricae. in qua India 

5 plurimas {idsse ciyitates legimus per ipsos 

6 philosophos; sed ego secundum praefa- 

7 tum Castorium aliquantas designare volo, 

8 id est 

9 Mouvastica 

10 Cameza 

11 Pictis 

12 Stalec 

13 Antopolis 

14 Modmot 
16 Antera 

16 Gobdie 

17 Belfira 

18 Crubicaria 
1» Divina 

20 Sostrate 

21 Porrepa 

22 Nessaci 1 est om, B etUH* 2 Tfaermantica m Tab. Peu- 
tmgerana civitas est. 8 Elatis] t. e. Elamitis. 6 ci- 
vitates] ciain J3. 9 mouoaastica J. 11 Pjctis Tah. 
12 Stalec et Antopolis foriasse coniungenda: Hecan- 
topolis Tab. 16 Gobdia editi. 17 Beltra Tab. 
18 Orabicaria Tab. 19 daiina B. 21 Portipa Tab. 
22 Nisaci Tab. n 2 4» 

1 Aspada 

2 Mardane 
8 Murge 

4 Thermantica 

5 Aris 

6 Bacesia. 

7 Quae India maior Thermantica ut supra 

8 diximus ab antiquis Elamitis dicitur. per 

9 quam Indiam Thermanticam transeunt plu- 

10 rima flumina, inter cetera quae dicuntur 

11 Vinenora et 

12 Oridis. 

13 3. Tertia item sinistrae partis, quasi 

14 ad Septentrionem Indiae Dimiricae, po- 

15 nitur patria quae dicitur India Serica 

16 Bactrianis. in qua India Serica est re- 

17 gio quae dicitur Bracmania, ubi plurimi 

18 philosophi inveniuntur. in qua pracdicta 

19 India Serica plurimas ftiisse civitates per 

20 plures phUosophos legimus; sed ego, ut 

21 Castorius ait, eiusdem patriae civitates 

22 aliquantas designare volo, id est 

23 Aspagora 

1 Aspado editi. 2 Anardane editu 8 Mur- 

gae editu 4 Thermantica] sie Tdb., termantica AB 
editi. 7 ThermanticaJ sicAB, Termantica editi. 8 ela- 
matis £ editi. 9 Thennanttcam] sic AB, Termanti- 
cam editi, 10—12 inter — OridiB om. A. 12 Ori- 
. di»] Orcois editL 14 septentriones A, setentrionem B. 
15 serita B. 17 pluri B. 23 Aspapagora Porch. 
Gron. 1 errore typ., Aspacora Tab., ''Aandxaqa Ptol. M ns 1 


Thibrasene 


2 


Arifl 


3 


Ola 


4 
6 


Ganges 
Ustobarisata 


6 


Indovar 


7 


Parcha 


9 


Arate 


9 


Bactriana 


10 


Lumosa 


11 


Palibothra 


12 
18 


Cistrope 
Serigia 


14 


Pasticar 


16 


Aranbnla 


16 


Tribassus 


17 
18 
19 


Paligas 

Propasta 

Labiana 1 Thubrassene Tab. -2 Anji etiam Tab, 4 Gan- 
ges] rdyyti paaiXtiov PtoL 7 ptha 5, Pertha editif 
Pharca Tab, 8 Arate etiam Tab. 9 Bactriana] 
Baxrga ^aaiXtiov Ptol. 10 linnosa £, himo8& editif 
fortasse 'Iw/unvira Ptol, 11 palibotra B editi cwn 
Tab. et Ethico, IlaXCfifio&Qa Ptol. Stq)h. 12 cri- 
atope A; eadem Poreherotii mdetur quae infra cap. 10 
fitrippa. 13 Serisia] ^^^» ftfixQonoUa Ptol.t 

16 aranbiila£erfito;/»/racap.i(? Aranigulo. 16 Tri- 
bassus]' T^ifiat^hn PtoU infra cap. 10 TriraxuB. 

17 Palitas Tab. 18 Propasta etiam Tab. 19 La- 
bianal jTa/J^aiii Strab.f n 3 47 1 


Solinga 


2 


Age 


S 


Europos 


4 


Asacorum 


5 


Indrapana 


6 


Absbana 


7 


Tropsasia 


8 


Carcoe 


9 


Sistata 


10 


Cosata 


11 


Tosorata 


12 


Races 


18 


Lomusa 


14 


Simtura 


15 


Indoyarium 


16 


Ange 


17 


Morrana 


18 


Paspora 


19 


Tudana 


20 


Dirica 


21 


Baccas 


22 


Saphar 3 Agae ediUj Nagae Tab, 3 Europos etiam Tab. 

4 Asacomm] 'Atriraxijvol Arrian.f 6 indiapana A, 
wfra cap» 10 Andratana. 6 Asbana Tab. 12 Ra- 
ges Tab* 18 lonmdesa A, pamllo tupra tst Lamosa. 
18 Ange eUaim Tab,, Angae editi. 17 moriaaa A. 
22 Sapliat editi, Sapham Tbd. 48 n 8 1 


Spane 


3 


Antiochia 


8 


Acetis 


4 


Oscanibate 


6 


Thage 


6 


Gugitana. 


7 


Per quam Indiam Sericam transeunt 


8 


plurima flumina, inter cetera quae di- 


9 


cuntur, id est 


10 


Ganges 


11 


, Torgoris et 


12 


Accessinis, quae exeunt in Ocea- 


18 


num. cui patriae Sericae confinatur Ocea- 


14 


nus, qui per longum intenrallum usque 


16 


ad Caspias navigatur portas et in antea. 


16 


4. Item iuxta supra scriptam Indiam 


17 


Sericam e,st patria quae dicitur Parthia, 


18 


quae habet infra se proyincias, id est 


19 


Chorasmion 


20 


Socdianon 


21 


Sabeon 


22 


Parapanisidon 


28 


Ariinon 1 Spane etiam TtU>., Spanae editi. 8 Aletis editi. 
4 Oscanidati Tab. 5 Hiagae ediH, 7 qua india 
sericaf. 12 Accessinis] a/tVw Acesines. 18 synceAB. 
16 superB. 18. prouintias^, gtit«tc«o/e^. 19 cho- 
rasimon AB editi. 20 socdiano AB, 22 parapamsi- 
don A editi. 23 Ariinen] t. «. 'uiqifirwv. 11 4 49 

1 Satriadou 

2 Arachoton. 

3 In qiia praenominata patria plurimas 

4 inter plures cosmographos, ut ait ipse 

5 Castorius, fiiisse civitates legimus, id est 

6 Concabas 

7 Aradum 

8 Tarspeda 

9 Zercane 

10 Orta 

1 1 Sismaida 

12 Artaxata 
18 Zotozeta 

14 Ragauna 

15 Arsania 

16 Isumbo 

17 Aspa 

18 Eurobus 

19 Mardusa 

20 Disma 

21 Ymoa 

22 Calata 1 JSaTQatSai Dionys, 2 aracliaoton A^ aracothon B 
editi, Arachotae Plin. ; infra cap, 10 Aracotus civitas. 
3 nominata editi. 4 cosmographos] pbilosophos editi. 
6 Comcambas editi^ Concobas Ttib, 7 Arabum Tab. 
8 taispeda B. 14 Raugonia Tab. 15 Arsinia Tab.j 
cf.50 12. 16 Isumbo &tiam Tab. 17 'JdffTta PloL 
20 Disma] Jlara Ptol.f 21 Ymmoa editi. 

4 50 n 4 

1 Dizanas 

2 Tigranocerta 

3 Caspi 

4 Ondacara 

5 Gebbin 

6 Colcana 

7 Colphiana 

8 Exagigarda 

9 Sipte 

10 Adipte 

1 1 Nabarra 

12 Arsania 
18 Sardera. 

14 Inter quam Parthorum patriam et In- 

16 diam transit fluvius maximus qui dicitur 

16 Indus, qui, ut dicit Paulus Orosius, in 

17 mare Kubrum ingreditur; ceteri vero di- 

18 cunt quod in Persicum colfiim mergitur; 

19 attamen scimus quod in meridianum mer- 

1 di^anas B, Dyzanas 7a6., infra cap. 10 recurrit 
Dizanas. 2 TigranocertaJ Tygranocertam // 10. 

3 Gaspiae Tab. 4 Undacara editL 5 gbebin B, 
Glebin editi, 6 Golchana editi cum Tab,j infra cap.lO 
Golchanam. 8 etagigarda A, Egsagigarda editi. 

9 Siptae editi^ Sitae Tab, 10 Adipte etiam Tah.^ 
Adiptae editi. 11 ^^^ararra Tab.j Na^aqie Ptol 

12 Arsinia Tab., cf. 49 15. 14 quamj quas A. 

Ilpartorum B, 16 qni om, B, 11 Paalus Orosius] 
hiat, J 2 pag, 13 Haverc, 17 mare rubro B, mari 
Rubro editi, 18 colfium A. il mergitur] ingreditar 
editi, 19 mergitur] uergitur A. n 5 51 

1 gitur Oceanum ad faciem insulae Tapro- 

2 banae. 

3 5. Item iuxta supra scriptam patriam 

4 Parthorum est patria Persorum quae di- 

5 citur Parsagade. quam patriam ego re- 

6 legens plures philosophos secundum Ca- 

7 storium ipsam patriam designavi. quae 

8 patria habet provincias quae dicuntur 

9 Carmanon 

10 Cossion 

11 Massabaton 

12 Chaloniton 

13 Ascion . 

14 Oriton 

15 Teriton 

16 Gyrilion 

17 Gargaridion 

18 Tantaleon 

19 Agrienon 

20 Latramon 

21 Cabeon 

I ad — Taprobanae om. Porch. 7 patrlam onl, 
editi, 10 cosion B editi, Cossaei Plinio et aliis. 

II massabathon J, Massapaton editiy Mouraa/Sarix^ 
Strab. 12 caloniton B editij XaXcjvXrai Dionys. 
13 Ascionl liaxirai PtoLf 14 Oriton] ^Si^Xrai 
Straboni et aliis. 16 Grilion editi. 17 Gargaridon 
editif Pa^ya^ldat Dionys. 21 CabeonJ an Sabeon? 
JSa^at re xal aYxCYvoi, Kleraprjvoi Dionys.; cf.59 2, 
ubi Sabea et Cletabis urbes Arabiae maioris; Ka^ee 
tamen apud Cedrenum* 

4* b2 11 5 

1 Cletabion 

2 Carbinisacron. 

8 In qua patria Persarum plurimas fuisse 

4 civitates legimus, ex quibus aliquantas 

5 designare volumus, id est 

6 Archedotis 

7 Patienas 

8 Parsagada 

9 . PersepoHs 

10 Armoza regia 

11 Stagu8 

12 Palmodes 
18 Bregnana 

14 Piratum 

15 Babsa 

16 Bicus 

17 Sostrate 

18 Sevavicina 

19 Duina 

20 Onoadas 

21 Ecbatanas 

22 Carema 

1 eletabion B editi. 6 Archedotis] Arciotis Tab. 
7 pathienas A^ Pantvene Tab. 8 Persagada editi. 
9 perseoUs J?, Perseotis editi, 10 Annoza] ^^- 
fiovffn Ptol. 11 Stagus] Siacus Tah, 18 Bre- 
gnana etiam Tah. 15 basba B ediU, Rapsa Tab, 
16 Bicus] an vicus? 17 Sostrate] Sosirate (So^ 
crate) Plin. 18 e^ 20 Sevaviciua et Ouoadas etiam Tah, 
21 EcbatanasJ et chatanaa A, n 5 53 

1 Ydeantalia 

2 Asta 

3 Praesidim 

4 Cistra 

5 Berpasda 

6 Ranchi 

7 Spasinucaras 

8 Asabe 

9 Narra 

10 Barblana 

11 Naarre 

12 Monumentnm 
18 Tamara 

14 Scene 

16 Dorista 

16 Seleucia 

17 Babylon 

18 Rache 

19 Rutarata 

20 Narta 

1 jceantalia A, Tdeamtalia editi. 2 ^ara Ptol. 
3 presidim A, Penidim etUti, 7 spasio-nncaras B, 
spaseio-nacaras A, Spasinucara Tab,j XaQaS Ilaffi' 
vov Ptol.j infra 54 16 Spasinucaras. 8 Assabe Tab. 
9 Narra] Naira editij Naharra Tah. 11 Naarre] 
Naarrae edUti, Naharre Tdb, 12 Monumenta Regum 
Tab, 13 thaniara A^ Thamara Tab, 14 Scene] 
Sohene Tdb.f 16 Dorista etiam Tab. . 16 se- 
leutia B. 17-19 Babylon Rache Rntarata poat 

Dertha ponvnt B editi. 18 19 Rache et Kutarata 
etiam, Tab. 20 narr^ B editi. $4 U 5 1 


Borcoe 


2 


Suretala ^ 


8 


Dertha 


4 


Diothaze 


5 


Sepe 


6 


Ati 


7 


Barpsis 


8 


Barballissum 


9 


Cubicumbilo 


10 


Zara 


11 


Yctiopon 


12 


Imda 


13 


Ange 


14 


Parduce 


15 


Tare 


16 


Spasinucaras. 


17 


In qua patria ex Oceano summae partis 18 meridianae pertinens sinus Persicus con- 

19 scribitur. 

20 ItQm patria quasi ad partem meridianam 

21 quae dicitur patria Hentru Nabathaei Ma- 

22 zianitae. quae patria est arenosa et pro 

2 Suretala] Sure . . . Tah. 4 diothoce A, Dlo- 

tharae edt^t. 5 Sepae tditu 6 Ati] Attas 

Tah^ 7 barspsis B^ Barispis tditu 8 Barbal- 
lisum tditii Barbalisso TaJb, 9 Cumicumbilo tditi* 
12 Imda] linda A 13 Ange] i(2emnome»«««jpra 47 16^ 
16 Spasinucaras ] c/*. 63 7. 20 quasi] quo B. 

21 heutrim A, II nabathei AB^ Nabataei editi, II ma- 
zianite B^ cf, 5 7, uhi Madian. 22 prae editi. n 6 55 

1 desideno habens aquam. cuius patriae 

2 etiam spatia per plurimos legi cosmo- 

3 graphos. quam patriam ipse Castorius 

4 desertam asseruit. 

5 6. Item non longe ab ipsa regione est 

6 patria quae dicitur Omeritia, quae et Eu- 

7 daemon Arabia dicitur. in qua plurimas 

8 civitates ftiisse legimus plurimos per phi- 

9 losophos. sed ego secundum praefatum 

10 Castorium aliquantas designare volo, id 

11 est 

12 Gabonita 
is Sargo 

14 Empurium 

16 Misaria 

16 Luta 

17 Aminea 

18 Olafi 

19 Sata 

20 Simphea 

21 Lacha 

22 Lusor 

23 Marthi 2 cosmogrophos B. 4 deserta B. 6 omerma A. 
14 etipjinam AB, ^^fiioG ifiTto^iov PtoL 16 Luta] 
udvaa Arahiae petraeae Ptol.t 17 Aminea] uififiala 
Arabiae desertae PtoLf 18 ^Olofia PtoL 19 Sata 
etiam PtoL, sathaii. 21 Lacha] Aaxea PtoLf II 6 

i 1 


Turris 


2 


Maratha 


8 


Athima 


4 


Datihim 


6 - 


Sabihim 


6 


Sabor 


7 


Mafa 


8 


Atima 


9 


Cosaba 


10 


Menfaba 


11 


Periba 


12 


Obiae 


18 


Fabri 


14 


Raxaturis 


15 


Divitia 


16 


Taruda 


17 


Novacuiii 


18 


Novata 


19 


Caldis 


20 


Nema 


21 


Coria 


22 


Boanum 


28 


Agar 1 Turrisl &<yv^ie Ptol. 2 Ma^arn Ptol. 8 Athimal 
Athrida et Athenae oppida PlinJ 4—8 Datilum 
—.Atima om, A. 7 Mafa] MaSa Ptol.t 9 Cosaba) 
Kioaa^aPtoU 11 Piba «A«. 12 obie 5. 14 ba- 
xaturis A» n 6 57 1 


Dante 


2' 


Lathinat 


3 


Borea 


4 


Valiae 


5 


Amara 


6 


Camarum 


7 


Cyrituca 


8 


Negra 


9 


Tafram 


10 


Egram 


11 


Sacamum 


12 


Coriian 


18 


Leuce come 


14 


Corona 


16 


Salatim 


16 


Carcha 


17 


Gera 


18 


Taboca 


19 


Coromanis 


20 


Matramis 8 Borca ediU. 4 valie B, "TaiXa Ptol.f 5 Amara 
etiam Ptol. 6 Oamarom] Camari imula est Plinio. 
7 cjhmica -4, Cymrituca editi, 8 Negra (Negrana) 
P/t»., NeyQo, Cedren., NiyXa Steph.f 10 Egraml 
^Eyoa PtoU; Egran pro Negra sive Negrana habent 
Piimu codices. 12 comam ^, Camon P/m. ^ 18 len- 
c6come AB editi, ^evHtf iuoftij Strab. Arrian. 14 Co- 
ronal Corolia IHin.t 17 Gerra Plin. Ptol. 19 ro- 
manis AB, Ko^oftavie Ptol. „forte legendum Tabo 
Caromanis" Porch. 20 Matramis] MaBiafia et Ma- 
oiafjut urbes Arabiae Ptol, 58 n 7 

1 Tabam 

2 Ommae * 

3 Samematride 

4 Castrillum 

5 Amariimi. 

6 7. Item iuxta ipsam regionem est pa- 

7 tria quae dicitur Arabia maior, in qua 

8 fiiisse plurimas civitates legimus diversos 

9 per philosophos. sed ego secundum supra 

10 scriptum Castorium aliquantas civitates 

11 eiusdem patriae signare volo, id est 

12 Orea enpurium 

13 Arsinoe enpurium 

14 Berenice 
16 Ptolomais 

16 Bernitiae 

17 Miosormos 

18 Samotracis 

19 Arsinoe 

20 Satanna 

21 Olelum 

22 Parana 

23 Minea 

2 omme B^ Omnae (Homnae, Hommae) Plin. 3 same 
maride A, 12 orea epnnu Ay Orea epapurium editi. 
13 Arsinoe empnrium editi. 15 prolomais Bf Pto- 
lemais editi» 16 bemitie B. 17 misormos B editi. 
18 Samothracis editi, 20 Satamna editi. 22 pna- 
raua A. 23 Biinea] Mivatoi PtoL, Mtwalot. Dionys., 
sed itt Arabia felice. n 7 59 1 


Petria 


2' 


Sabea 


3 


Cletabis 


4 


Aflaron 


5 


Aquadosa. 


6 


Item iuxta supra scriptam civitatem 


7 


Berenecide est civitas quae dicitur 


8 


Cenon idrima, item 


9 


Gabaum 


10 


Appollonos 


11 


Phalaconim 


12 


Xeron 


13 


Dios 


14 


Comvasim 


15 


Afroditis 


16 


Didimus 


17 


Phinice. 1 pitrea -4, alias Petra. 8 eletabis B editi; cf. 51 21, 
ubi Cabeon Cletabion. 7 — 17 Berenicide — Phinice] 
idem iter a mari Rubro ad Nilum ducens invenitur in 
Itinerario Antonini et in Tahula Peutingerana, paucis 
mutatis etiam apud Plinium, II berenedice A, Bereni- 
cide editi, Pemicide portum Tab»* 8 Cenonnydroma 
Tab. 9 Gabaum] Cabau 7bi., Cabalsi ^n^. 10 Apol- 
lonos editi. 11 phalacox B, Falacro Ant., pbilacon 
Tab. 12 Xeron etiam Tab., Aristonis Ant„ quod Por- 
cheron pro Aridum scriptum existimat, . 18 Dios 
etiam Tab., oioii A, lovis Ant. 14 connasim B editi, 
Compasi Ant., Conpasin Tab. 16 Affi^odites Tab, 
16 Di^jmvLsediti, Didime^nf., Dydymos Tab. 17 Phe- 
nlce editi cum Tab., Poeniconon Ant. w n 8 

1 In qua Arabum patria ex Oceano me- 

2 ridiano pertingens maximus sinus Ara- 

3 bicus esse describitur, qui et mare Ru- 

4 brum esse manifestatur. 

5 8. Item ad partem quasi septentrio- 

6 nalem, iuxta regionem quam praediximus 

7 Parthorum, est patria quae appellatur 

8 Hyrcaniae sinus. quae Hyrcania dum 

9 in longum ponitur, etiam cum superius 

10 dicta India Serica adiungitur. quae Hyr- 

11 cania habet provincias, id est 12 


Mardianum 


18 


Derbiceon 


14 


Cadusion 


16 


Eroon 


16 


Issis 


17 


Esidis Scython 


18 


Ytio Scython 


19 


Sacens Scython 


20 


Tapurion I Araboram A. 7 Parthoram] patriam A, tl est pa- 
tria quae om. A. 8 yrcanie ABy et sie aliqtk^ties, 

II synus A. 10 syrica B^ syriaca A ; supra 45 15 
rec^ttM Serica II adiunguntar ^4^. 12 Mardianon e<2t«t\ 
Mardiane Tah, 14 caudusion B editi, 16 Eroon) 
Hiroae TahJ 16 Issi Plin. 17 esidis scithon B, 
esidis sithon A, Essedones Scythae Tah, 18 ytio 
sithon B, ytio siihion A, Otio Sc^rthae Tah. 19 sa- 
cens sithion B, sacens sithon A, Sagae Scythae Tah. 
II sacens sithon ante ytio sithion ponit A. 20 Ta- 
nov^eioi et TaTtov^Oi Ptol, U 8 
61 


1 
Tocarion 


2 
Erurion. 


3 


In 


qua praefata Hyrcania cum suis 


4 


provinciis plurimas fuisse civitates inter 


5 


reliquos philosophos, ut ait CastoriuH, le- 


6 


gimus 


; ex quibus aliquantas desi^nare 


7 


Yolumus, id est 


8 
Cipropolis 


9 
Axara 


10 


» 


Portum 


11 
Castillum 


12 
Tarsambaram 


13 


m 


Aquilleam 


14 
Belalus 


15 
Gareas 


16 
Camia 


17 
Sazala 


18 
Armastica 


19 
Teladalfir 


20 
Telada 


21 
Ucubri 
1 TA^m 


i»AA« Pf.nl. rHnmum T/\f»)iari P7«ai •> 1?»iioi/\n1 immo Fmrion : nam Phruri Plin,, 0^ovooi vel ipoov^ 
voi Dionys. 8 Cyropolis editi cwn Curtio Plinio Am- 
iniano PtoU 18 aquileam A 15 garreas ^ 16 Ca- 
mia] Kafuaa Strab. 17 zazala Ay Satala Ant. et 
alii, Satara Tab, 18 li^ftaxrtxa Ptol. 19 thela- 
dalfir A, 20 Teleda Tah. 21 Ucubrii ticnbri B 
editif Ugubre Tab. n 8 

1 Laia 

2 Liponissa 
8 Tilida 

4 Sanora 

5 Tegamia 

6 Gravete. 

7 Per quam Hyrcaniam plurima transeunt 

8 flumina, inter cetera quae dicuntiir 

9 larartis 

10 Oxus ^ 

1 1^ Austia 

12 Nigrinus 

13 Maritus 

14 Sicris. 

15 In qua Hyrcania, ut diximus, ex Oceano 

16 Caspium summae septentrionalis partis 

17 pertinens maximus sinus Hyrcanus ascri- 

18 bitur. 

19 9. Item non longe ab ipsa Hyrcania 

20 ponitur patria quae dicitur Media maior, 

21 quae habet provincias, id est 

22 Gelon 

1 LaUa Tah. 3 Tilida] Philado TabJf 4 Sanora 
etiam Tab. 9 larartis) i. e. laxartes. 11 Anstia 
editij Astias // 12; liadtavrivrj regio Armeniae Pro- 
cop. de aedif. 12 Nigrinus etiam Tab,; cf. JI 12. 
13 meritus B editij Maritis II 12, 14 Sigris Tab.; 
cf. II 12. 16 sume A^ snmme B editi, II septentrio- 
nalea j^axtihuB AB editi. 17 adscribitor ec^i^i. 22 Ge- 
lonj Gelae Plin, PtoL, Pi^XoC Dionys. n 9 63 

1 Artatio et ceteras 

2 Unites 

3 Barriana. 

4 In qua dilatissima patria, id est Mcdia, 
6 Tigris fluvius insulam facit quae dicitur 

6 Thonitis. in qua supra scripta Media 

7 maiore plurimas fuisse civitates legimus 

8 inter plurimos, ut ait Castorius, ex qui- 

9 bus aliquantas designare volumus, id est 

10 Bagaunia 

11 Didima 

12 Indua 

13 Acachia 
u Isumbo 

16 Dognavana 

16 Maia 

17 Bastavena 

18 Condaca 

19 Data 

20 Scrabon * 

21 Incate 

1 arcatio Aj liqraxrjvri an l4^axdi]va StrabJ 
1 2 ceteraa umtes A, ceteros unites £j Cetos-unites 
editi. 3 Bariani Tab, 5 tjgris AB, 6 Thonitis] 
OcmXtiS Strabo, Thospites Plin. 8 plarimas AB. 
10 Ragauna et Isumbo st^ra 49 14 inter urbes Par- 
ikiae memorantur. 11 Didyma editi. 12 Indica 
editi. 15 Dagnevana Tab. 17 Bastanena editif 
Vastauna Tab. 19 Data] Jddn (Jdo&a, Odd-a) 
Ptol. «4 n 9 1 
Amoequum 


2 
Barca 


3 . 
Cazaci 


4 
Aradita 


5 
Desertam 


6 
Abacagna ^ 


7 
Adaba 


8 
Audiritum 


9 


• 


Cerium 


10 
Babra. 


11 


10. 


Item iuxta ipsam regionem poni- 12 tur patria quae vocatur Media minor, 

18 quae et Gozar dicitur. in qua Media 

14 minore plurimas civitates fuisse legimus 

15 inter plures philosophos, ut ait Castoriufi, 

16 ex quibus aliquantas significare volumus, 

17 id est 

18 Strippa 

19 Aravigulo 

20 Ladaca 

21 Triraxus 

22 Labiana 

2 Barcani CurU^ BaQxavwi Steph, 3 Cazaci] Pd- 
^axaPtoL? 4 AreLdha] l4^n8^t^r^ PtoLf 6 Aba- 
cagna] ^ti^axaiva Ptol. 9 cerrium A. 10 Babra] 
ra^Qa PtoLf 12 patria] regio editi. 14 fuisse 
civitates editi. 18 Strippa) cf, Cistrope 46 12, 
19 Aravigulo] Aramgula editi^ Araubula 46 15, 
21 triratus Ay Tribassns 46 18. 22 Labiana 8e- 
ricae tribuitur supra 46 19. n 10 65 

1 Aracotus 

2 Prostas 

3 Carcoe 

4 Nastana 

5 Andratana 

6 Carbestrio 

7 Sitarane 

8 Ospa 

9 Patransana 

10 Dizanas 

11 Dimiza 

12 Zancerion 

13 Tygranocertam 

14 Colchanam « 

15 Navararo 

16 Tygrium. 

17 Per quam Mediam minorem plurima 

18 transeunt fiumina, inter cetera 

19 Dae et 

20 Nabor. 

1 Aracotus] Arachoton 49 2, 2 ProstasJ Pro- 

pastas e^ti, Propasta 46 18, 3 Carcoe etiam 

supra 47 8, cartoe B editi. 5 Andratana] In- 

drapana 47 5. 7 sitliarane Aj ^&raxt] StephJ 

8 Ospa] Aspa 49 17. 9 Patansana Tab. 10 Di- 
zanas] cf, 50 1. 11 Dimiza] Cymiza Tab. 

12 zrancerion B editi, Zancerio Tab. 13 Tygra- 
nocertam] cf. 50 2. 14 colchana A cum Tab.^ 

cf. 50 6. 16 Navaram] cf. 50 11. 16 Ty- 

grinm] ad Tygrem Tdb. 19 Dae] Dac editi. 

20 Nabor] Nabrum flumen Plin. 

3 U 11 

1 11. Iterum est non longe ab ipsa Me- 

2 dia patria Persorum Assyriorum Ctesi- 
8 fontis Peloriaca, quae habet infra se pro- 

4 vincias, id est 

5 Edruxion 

6 Gimandrion 

7 . Sarradon. 

8 Quae Persorum Assyriorunlque patria 

9 protenditur usque superius dictam patriam 

10 Persorum, quam diximus Parsagade. in 

11 qua patria Persorum Assyriorumque plu- 

12 rimas civitates fiiisse legimus inter plures 
18 philosophos, ut ait Castorius, ex quibus 
14 aliquantas designare volumus, id est 

16 Bantem 

16 Nicanicio 

17 Astenuta 

18 Tumerta 

19 Rapsum 

20 Zeracana 2 assirioram AB. II Otesifontis ] et essifontis AB, 

3 pelori«ca B, pelorica A; Peloriarca edt^ti cf, 67 5 
et 78 21, II infra] sub editi; om,B, 5 ednision ^. 

6 Gimandrion] cf, 68, 7, ubi Gimandros flamen. 

7 sariadon A, 8 quae] qui AB. II post Persoram 
A additet, II. Assyriorum e^i^i; et infrav.ll etp,68 4. 
10 Fers&gtide editi. 11 AsByriornm editi, 15 bante il. 
16 nicanitio A, Nicea Nialia Tab,? 18 Tamenta 
editi, Ad Tomenta Tab. 19 Bapsum] Rhasnm 7^16. 
20 zera cana A. n u 67 1 


Ctesiphontem 


3 


Balictanor 


8 


Artemida 


4 


Charra 


6 


Pelloriarcha 


6 


Gubrata 


7 


Zelfir 


8 


Rum 


9 


Danas 


10 


Thiona.8 


11 


Albanis 


12 


Tebe 


IS 


Ara 


14 


Alepicre 


15 


Sambure 


16 


Vica 


17 


Bellum 


18 


Congo 1 Ctesiphontem] et esispontem AB, 2 bilictauor A, 
8 Artemita Tab, 4 Charra etiam Tab. 6 pel- 
loriarta B, Peloriarca editi ut Tab,; cf, 66 3 et 78 21, 
6 Gibrata Tah. 7 Zelfir) Thelser Tab, 8 9 Ram 
Danas] rumdanas A^ r&danas By Rundanas editi; fl. 
Ramma et Danas Tab, 10 thihonas A, Titana fl. 
Tab,; infra 68 10 TiontA fluviua. 11 Albania Tab, 
12 tabe A, il pro Tebe et Ara fortasse Tebarma 
legendum videtur Forcheroni, collata Historia Miscella, 
lib,18, 15 Sambtire] Sarbane Tab, 16 Vica 
etiam Tab, 17 Bellam] Belnar Tab. 18 Congo] 
Concon Tab, 

5* 68 n 11 

1 Praetoris 

2 Peratitam. 

8 Per quam spatiosissimam Persaram 

4 Assyrioramque patriam transeunt plurima 

5 flumina, inter cetera 

6 Ydaspisaris 

7 Gimandros 

8 Ypanis 

9 Pencotrox 

10 Tionas 

11 Marimia. 

12 12. Item iuxta supra scriptam patriam, 

13 quam diximus Mediam, diversae ponun- 

14 tur patriae, id est Armenia maior Ararat, 

15 id est tertia et quarta, item patria Ar- 

16 menia maior, id est prima et secunda, 

17 item patria Siania Caucusomm, item pa- 

18 tria Albania, item patria Masageton, item 

19 patria Caspiae, item patria Lepon, item 

20 patria Iberia, item patria Lazorum. quae 

21 patriae infra se habent diversas provin- 

1 pretoris J?, Biturs {prope Concon) Tab.f 2 pa- 
tita Bf peratitan A^ Peratita editi, 4 Assyrioram 
ecUti, 7 Gjmandros editi. 8 yspanis B editi, 
10 Tionas] cf, 67 10. 12 supra om. editi, 

18 quam] quae A, 14 Armenia] arreema By 

arcema A, 15 armenie A, armanie B. 16 maior] 
immo minor. 17 Siania] Suani Tab,f 18 ma- 
segeton B editi. 19 Lepon] Lupones Tab,f 

20 jberia B editi. n 12 69 

1 cias, ex quibus aliquantas nominare vo* 

2 lumus, id est 

3 Caipogenis 

4 Boloconoton 
& Balbiniton 

6 Laminacenon 

7 Arbilesenon 

d GamposaJamenon 

9 Colfiaruinseon 

10 Tanateon 

11 Ansipedon 

12 Fassianon 

13 Carriziton 
H Ciboliton 

15 Igraleton 

16 Filagreton 

17 Micetiton 

18 Dibalon 

19 Certinon 

20 Otenon 

4 Boloconoton] BcoXov castellum est Persarmeniae 
Procop. 5 JBalbiniton] BalfiiTtjvTf Eiutathius ad 

DiowyB, 9 Colfiarninseon] colfiarium seon B editi. 
10 Tanateon] Anaitica Plin.? il post Tanateon B re- 
petit arbilesonon camposa lamenon colfiarium seon 
tanateon. 12 Fassianon] ». e. <PaaiavMv. 14 Ci- 
boliton] Ka/Soi^ai Ptol. 15 igralethon A. 16 fila- 
grethon B emti. 17 18 Micetiton Dibalon] Di- 

valimnsetice et alio loco Divali Tab. 19 Cer- 

tinon] Ke^ycirou Strab. Ptol. 20 Otenon] Otene 
. Plin., ^Qtrivri 8tepk. 70 n 12 3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
20 •!to TangarenoD 

Dercibeon 

Paraliton. 
Quas diversas patrias multi descripse- 
runt philosophi, ex quibus ego legi Ar- 
satium et Adfroditianum Persas, qui lin- 
gua graeca Orientem descripserunt, et Ca- 
storium Romanorum cosmographum : sed 
non aequaliter nonrinaverunt civitates et 
supra scriptas patrias. ego vero secun- 
dum praefatum Castorium tam ipsas ci- 
2 vitates quam diversa flumina liquidius no- 
minare cupio. in quibus diversas — satis 
longe lateque existunt spatiosissime — plu- 
rimas fuisse civitates legimus, ex quibus 
aliquantas designare volumus, id est 

Arsita et 

Sedona 

Irona 

Arepa 1 Tangarenon] rayya^ PioLf 2 Dercibeon] 

Je^efiioi aive Je^pinxM PloL 8 paralithon A^ 

Paliton editi; IlaQaXarat Herodotof Paralocae Scy- 
thae T€ib. 4 patrias] provincias editi, 6 persus AB, 
Persos editi, 7 creca A, 10 super B. 18 di- 
versis editi, II post diversas editi addunt dum tmcis 
inclusam, 14 spatiosissimae editi. 15 civitates 
om, B, uncis inclustm ponunt editi post plurimas. 
17 Arsita] ^^Trts X^Q^ Ptol, 18 sedoria A, 

2iho)vri PtolJ forUuse et cum Sedona coniungenda. n 1« 71 1 


PaUta 


2 


Aspera 


3 


Caspera 


4 


Oroppa 


5 


Tachora 


6 


Ostorodon 


7 


1 
Paliiia 


8 


Dosamara 


9 


Candencum 


10 


Saccidum 


11 


Saccibem, desertnm, 


IS 


Mogradam, desertmn, 


13 


Apradis 


H 


Diarpa 


15 


Raramdula 


16 


Corrumpandice 


17 


Ronnacaris 


18 


Bacchiera 


19 


Nerisacandis 


20 


Samba 


21 


SiltHm 


22 


Gramam 


23 


Taurium 1 Palita] Palitas Tdb.f 2 Aspa editi. 3 Caspa 
tditi, 5 Taxo^oi Ptoh, Tazora Taft.f '7 8 palma 
dasomara Ay palmadosamara 3, Palmado Samara 
editi. 12 Mogradam desertnm om. B editi. il de- 
sertnm] oesertnm A. 16 rarmidiUa A. 16 co- 
mmpandice A. 18 bacchieta Ay Baxxia Ptol.t 

21 22 SilUm Graman editi. 72 H 13 1 


TadarnTTi 


2 


Caetillum 


3 


Modura 


4 


Sotida 


6 


Sila 


6 


Soli 


7 


Caverim 


8 


Paranim 


9 


Siriana 


10 


Presidi 


11 


Zarioda 


12 


Serra minor 


18 


Sinacana 


14 


Inispa 


15 


Thimata 


16 


Siramin 


17 


ZiiTa 


18 


Alexandria 


19 


Serra maior 


20 


Anice 


21 


Praesidium 


22 


Vacum 


28 


Victrix 3 moclura Aj MoSov^a nJSv d'emv PtoLf 6 SilaJ 
^elrj PtoU, Sele Ammian, 10 Presidi] an Prae- 
sidium? 18 SinacanaJ ^ivaxa vel ^ivixa Ptol, 

14 Ynispa editU 17 ZirraJ Cirribe Indi TabJ 

19 Sera maior Tah, 20 AniceJ. Wvlxat PtoL n is 73 1 


Samarra 


2 


Castrin 


3 


Cimmir 


4 


Osmot 


6 


Saracos 


6 


BethesBa. iuxta vero Osmot cst 


7 civitas 


quae dicitur 


8 


IsizOj item civitas 


9 


Cacara 


10 


Bustica 


11 


Sanora 


12 


Geluina 


13 


Artaxata 


U 


Stranguria 


15 


lanio 


16 


Condeso 


17 


Gavala 


18 


Misium 


19 


Savatinum 


20 


Gaulitia 


21 


Tendava 


22 


Pagas 2 Castrin] Kaar^ PtolJ 3 cunmir B editi; 

an Cimmeriom? 4 Osmot] osmor B editi. 5 Sa- 
racos] Bcraeos A, ^d^axa Ptol. 8 Lazo editi 

cum Tab. 9 ante Cacara editi addunt quae di- 

citur. II Cacara] Satara Ta^. 10—18 Bustica— Ar- 
taacato eHam Tab. 14 Strangira Tab. 16 Con- 
deso etiam Tab. 17 ganala B editi. 18 Mi- 
sinm etiam Tab. 20 Gaulita Tab. 22 Pagas 

€tiam Tab. 74 n 18 1 


Apolum 1 


2 


Caspiae 1 


3 


Ermu 1 


4 


Fontfelice 


5 


Surtiim 


6 


Sarapama. 


7 


Item non longe a ciyitate Stranguriana 


8 


est civitas quae dicitur 


9 


Chadas 


10 


Andacas 


11 


Datamissa 


12 


Chalchidara 


18 


Egea 


14 


Satala 


15 


Domana 


16 


Salommecia 


17 


Medoia 


18 


Patra 


19 


Bile I Apalum Tab. 2 Caspiae eUam Tctb., caspie B. 
8 emu Bj ermi A, Ad Mercurium Tab. 4 eont 
felice Bj Ad fontem felicem Tab. 6 ^av^a PtoU 
6 Sarapama] Sa^nava Strabo (Sarapana etiam 
apographum Leidense). 8 est] et AB. 9 Gha- 
das etiam Tab, 10 andachas B ediHj Andaga Tab. 

II Datamissa etiam Tab., dathamissa A. It Cal- 
cidaua Tab. 13 Aegea Tab. 14 15 Satala D6- 
mana etiam Tab. 16 Salommecia] salom mecia A, 
saloni B editif Salonenica Tab, 17 medoa A, 
Medocia Tab. 18 Patara Tab. 19 Bilae editij 
Bylae Tab. U 12 75 l Anxis 2 Anamta 

3 Simbra 

4 Fleba 

6 Mogussa 

6 Bolba 

7 Arsamotasa 

8 Albano. 

9 Item ad aliam partem sunt civitates, 

10 id est 

11 ' Theodusopolis 

12 Dubios 

18 Venatoni. 

14 Item ad aliam partem sunt civitates, 

16 id est 

16 Somaschae 

17 Ivirium. 

18 Item ad aliam partem sunt civitates, 

19 id est 

30 Absanon 

21 Camasim 1 Anxis] jivrtfyivTi regio Ptol.t 8 JSvfipqa Zo- 
«m. 6 BokfirjVTi CO/So^STfvrj) Ptol. 7 areo- 
matasa B ediU, cf. 80 18. 8 "kXfiava Ptol. 

9 ideil. 11 12 08o8ooiov7toXie et Jov^ios Procop, 
16 somasche B. 20 Apsaron editi ut V 10, 

Apsaro Tah., Absarum Plin, 21 camiasin A, 

infra V 10 Acomas, mox 78. 15 nomifuUur ^^uvitu 
Acapsis, qui aliit Acampsis. 76 H i2 1 


Apisideiii 


2 


Nigron 


8 


Fasis Lazorum 


4 


Sigamium 


5 


Cotaisin 


6 


Charientis 


7 


Chobus 


8 


Thabyrrus 


9 


Ciameis 


10 


Stelippon 


11 


Sevantopoli 


12 


Apatura 


13 


Grypos 


14 


Stratuclis 1 Apiside V 10, Apasidam Tah., Adlsidemfluvinm? 

2 Nigrom ediH, Nigro V 10 et Tah 8 basis AB, 
Phasis ediH, Fasin V 10, Phasin Tdb. 4 Siga- 
nium ediH, Siganion V 10, ^iyaveov PtoL, Singa- 
mes Plm., ^iyafirje Arrian. 5 Korcuaiv etiam 
Agathias; Cotaisis V 10. 6 Charientos V 10, 
Cariente Tab., c/. 78 18. 7 Chobus eHam V 10 
et Tab., Xcj^oe Arrian,, chobum B, Ghobz ediH. 
8 Tasbiros V 10, Tassiros Tab., Tarsuras Plin., 
TaQoovQae Arrian. 9 Cyaneis editi tU V 10, 
Cyanes Tab., Kvaviov nor. ixfiolai Ptol. 10 Ste- 
lippon eHam V 10, Stempeo Tab,, Astelephus ,/K. Plin,, 
^ariXsfoe f^ Arrian. 11 Sevastolis IV 2 et 

V 10, Sebastopolis Plin, Arrian., Sebastoplis Tab. 
12 Appatura V 10, Apaturos Plin. Ptol. 18 C7- 
pos ediH, Ceppos V 10, Cepi Mela, Cepoe Plin., 
Kfjnoi Strab., Cepos Tab, 14 Stratn<^i8 etiam 

V 10, Stratoclia Plin., Stratoclis Tab, n 1% 77 

1 Limachi 

2 Acheon 
8 Sindice 

4 Nicopolis 

5 Ermonasa. 

6 Per quas diversas patrias praenominatas 

7 transeunt flumina, id est 

8 Araxes 

9 Mardes 

10 Coapis 

11 Bactros 

12 Terdon 
\z Cyros 
14 Cisson 

16 Cambissis. ex quibus fluminibus 

16 merguntur in Oceano Caspio. item ad 

17 aliam partem sunt flumina, id est 

18 Cormata 

19 Canimadium 

1 Limachi] Malichi ecUU ut V 10 et TcUf, 8 Acheon 
etiam V 10 et 7Vt6., acbeon AB, Achaeon editif Achaei 
Plin,j l4xoLioi Ptol. ; cf» Agaeon IV 2. 8 Sindice 
etiam V 10, Sindecae Tab., JSivSot Steph. 4 Ni- 
copolis eticm V 10, sed prope Stelippon, Nix»^ie 
Ttorafthe xai xaar^ov Constantimu Potphyr. de adm, 
imp. c,42p.l81Bekh. 6 Ermonassa IV 3, Er- 
monas V 10, Hermonassa Tab. 9 Ma^Sog Qifia^ 
ios) Ptol. flwnen Mediae. 10 Goapis] aliae Choa,- 
Bpes. 11 bastros B editi, Bactms fl. Cwl. 12 Te- 
redon nomen urbis, 15 Cambisis editi, 18 Cor- 
mata] Corma fl. Tacitof • 78 U 12 

1 Cusaba 

2 Cucuas 
8 Gaucus 

4 Sicris 

5 Maritis 

6 Nigrinus 

7 Astias 

8 Filigiston 

9 Arbor 

10 Abnanticum 

11 Vercicum 

12 Nocur. item ad aliam partem in 
18 Lazorum patria sunt plurima flumina, id 

14 est 

15 Acapsis 

16 Fasis 

17 Ofiuntis 

18 Chariuntas. 

19 13. Item ad partem meridianam con- 

20 finalis supra scriptae Persidae Assyrio- 

21 rum Ctesiphontis Pelbriarcae est patria 3 Gaucus] rXavxog StrabJ 4—7 Sicris — Astias 
cf. 62 11—14, 8 mogiston A, 11 verciom A. 
13 sunt patria A. 15 Acampsis fl. P/m. Arrian. 
Procop. 17 ofumtis A, ^'O^te Arriani PeripL 

18 Chariumtas editi, Charien Plin., Xct^tovoTOv ix- 
pokai Ptol.; cf. II 19. 19 partem] patriam A. 

20 supra scriptae] 66 1. II as^nriorum^, asiriorum^. 

21 etesipontis AS. II peloriasce^B, cf66 2 et 67 5. 10 

11 n 18 79 

1 quae dicitur Mesopotamia, quam circum- 

2 dant flumina maxima, id est Tigris et 
8 Euphraten, quapropter et Mesopotamia 

4 appellatur. in qua Mesopotamia pluri- 

5 mas legimus fuisse civitates inter Orientis 

6 philosophos, ut ait CastoriuB, ex quibus 

7 aliquantas designare volumus, id est 

8 Edesa 

9 Minicerta 
Bara 
Beta 

12 Nisibi 

18 Manacarta 

14 Reche 

15 Besama 

16 Salar 

17 Carris 

18 Batnis 1 messopotamia B. II circundant B. 2 tygris B, 
I enflraten B. li el^om. A. II Mesopotamiaj messo- 
pomia B. 4 Mesopotamia] messopotamia B, 7 de- 
signare volumus om. B, uncis includunt editi. 8 Edessa 
editi. 9 Minnocerta Tah. 10 Bara] Ba^ae Pro- 
ci^ii de aed.t sed m Tabula inter Edessa et Minno- 
certa legitur Barbare, unde Porckeron Barabeta sciri- 
bendum esse suspicatus est. 12 Nisibi etiam Tab. 

13 Manacarta] Maxa^a Notitia episc.j Macharta Tab. 

14 Rechet Kene Tab. 15 Resama] Ressaina Tab. 
rectius, 'J^aiva Steph. 16 Saiar] Sahal Tab. 

17 Carris etiam Ant., tarris JB, Charris editi cum Tab. 

18 Batnis etiam Tab., batna A^ Bathnas Afi^t. 1 80 n 18 1 


Thiar 


2 


Bicum 


3 


Barna 


4 


Thatama 


5 


Chara 


6 


Fons Cavorae 


7 


Thnmida 


8 


Thelmisa 


9 


Sichinus 


10 


Zagurae 


11 


Digeren 


12 


Artamus 


18 


Singara 


14 


Thamuri 


15 


Nesibi 


16 


Sapha 


17 


Tygrinopolis 


18 


Arsamosatim 


19 


Arsinia 1 Thiar etiam Tab, 2 Bicum) Yicus Tab,; cum 

Thiar coniunctum videtur in Thilaticomnm Ant» 4 Tha- 
lama Tab. 5 cara B editi, Gharra Tah» 6 fons 
cayore Bj Fons Scabore Tab, 7 Tnbida Tab. 

9 Sihinnos Tab,, JSiovava PtoLt 10 Zagorae 

ttiam Tah,y Zagnre J3. 12 Artamna) Arcamo Tab, 
18 Singara etiam Tab, Plin, PtoL alii, 14 Tha- 
muri) Thamandi Tab.y Thannuris, Thannurium Notitia 
dign, 15 Nisibi Tab, 16 Sapham Tab,f JSan^ 
PtoLf 2axpa Plutarchi LucuU, 17 Tygrinopolis) 
ad fl. tigrim Tab. 18 arsamosathim B, Arsamosathi 
editi, ^^afjLoaara PtoL, cf, 75 7, 19 Arsinia 

etiam Tab, nia 81 1 


Gorbilon 


2 


Cholcis 


3 


Mazara . 


4 


Thertonia. 


5 


Item in alia parte est civitas, id est 


6 


Tarana 


i 7 


Vesceria 


S 


Thegubris 


9 


Chadia 


10 


Chasta 


U 


Magrus 


12 


Amosta 


18 


Ibatitas 


14 


Bara 


15 


Alaina 


16 


Sigura 


17 


Dagala 


18 


Aris 


19 


Saviri 


20 


Amaude 1 Gorbilon] Corvilu Tah. 2 Colchis Tab, 8 Ma- 
zara etiam Tab. et Ptol, 4 Thirtonia Tab, 5 in 
om. B editi. 6 Tharrana Tab, 7 Yesceria] 

Roschirea Tab. 8 Tigabis Tab. 9 Hadia Tab. 
10 Haste Tab. 11 Magms etiam Tab. U AB sic 
conrmgunt Chastamagms. 12 Amostas editij 

Amostae Tab. 18 Jbatitas] Batitas editi cum Tab. 
14 Bara] f,non eadem esae videtur cum superiori** 
(79 10) Porch. 15 Alaina etiam Tab. 16 Sir- 
gora Tab, 19 Samri B. 20 amande A. 

6 \ 83 U 14 1 
Artazates 


2 
TheUa 


8 
SelinuR 


4 
Babla 


5 
Nazara 


6 
Seleutia 


7 
Dura Nicanoris. 


8 


14. 


Item ponitur patria Hebraeorum 


9 


ludaeae Palaestinae. in qua plurimas ci- 


10 


vitates fuisse legimus inter plures philo- 


11 


sophofi 


;, ut ait Castorius, ex quibus ali- 


12 


quantas designare volumus, id est 


18 
lerusalein 


14 
Bethleem 


15 
Rama 


16 
Chebron 


17 
Emaus quae et Nicopolis 


18 
Lidda 


19 
Antipatrion 


20 
Nazareth 


21 
Bethsaida 1 arcazates A, arta zates B editi, 2 Thelia] 

&eX9a Ptol.f 4 Bablal Bafiika Ptol. 5 Na- 
zaral cf, 81 3, 7 duranicanoris AB editi, Jovoa 
Ntxavo^os TToXtg Isidorua Charac. 8 hebreorum 
iudee palastine JB. 14 betheleemA 17 quaej 
qui B Porch. 18 Lidda etiam Hierot., Lydda 

editi, Luddis Tab, 19 antipat'on B, Antipation 

editi^ Antipatrida Ilieros.j alias Antipatris. n u 83 1 
Caesarea 


? 
Apolonia 


s 
loppis 


4 

1 
Azoton 


5 
Ascalona 


6 
Gazis 


7 
Rifis 


8 
Ostracina 


9 
Nassion 


10 
Gera 


11 
Heliisa 


12 
Capala 


13 
Andranosa 


14 
Gadda. 


15 


Item 


desuper sunt civitates, id est 


16 
Samaria 


17 
Scichas 


18 
Bethel. 


19 


Item ad aliam partem simt civitates, 


20 


id est 

1 cesaream A , cesarea B , Cesaria Tab,, Caeaarea 
Palaestinae V 7. 2— 5 AppoUoniade, loppe, Azoton, 
Ascalone Tab., cf. V 7. 6 Gasis Gron, 2, Gaza 
V 7. 7 Rafis editi ut V 7, alias Raphia. 8 Ostra- 
cine Tab.f Ostraciana V 7, 9 Cassion editi ut V 7, 
Cassio Ant. et Tab.; cf. Cassion /// 2. 10 Gerro 
editi ut V 7f Gerra 7a6., Gerrae Notitia dign., ra 
Ps^Qa Strabo, Pe^^ae Bierocles, Pe^og Notitia efittc. 
\\ Helusal "'Ekovoa PtoK 14 Gadda) Hazar- 

Gadda Biblia. 1 7 Sichas editi^ Sichem et Sichar 
Biblia. 18 betil B ediii. 

6* 84 n 14 1 


lericho 


2 
3 


Copna 
Fasselide 


4 


Gadora 


5 


Leviada 


6 


Cherras 


7 


Thamara 


8 


Macasa 


9 
10 


Baratagoda 
Devite 


11 


Amathunte 


12 
13 


Philadelphia 
Salomiada 


1^1 
15 
16 


Sithopolis 

Neapolis 

lammaii 


17 


Gadaram 


18 


Pellam 


19 
20 


Capitoliada 
Tiveriada 1 ierico B, 2 Coftia Tab. 8 fallelide AB^ 

4>aar}Xig PtoL, <PaaarjXCe Steph, 4 Gadora etiam 
Tab. 5 Leviada] Ai^iag ab Ilerode condita, Syn- 
cell. 6 charras A, 7 Thamaro Tab. Ptol. 

9 barathagora A. 12 philadelfia J, phyladelphia 
B editi. 13 SalomiadaJ fortasse Salome Wtllermi 
Tyr. 14 Scythopolis editi^ Scytopoli Tab. 16 la- 
mniam editi; alia est lamniam V 7. 17 Gada- 

raml Cadara Tab. 18 pellani B, 19 20 Ca- 
pitoliade, Tyberias Tah. n 14 85 

i Sapori 

2 Racha 

3 Ceras 

4 luliada 

5 Samachon 

6 Caesarea Panias 

7 Bicum 

8 Carra. 

9 Per quam patriam transeunt plurima 

10 flumina, inter cetera quae dicuntur 

11 lordanis et 

12 leromisus. quaeludaeorumpatria 
18 etiam Arabia ex uno latere conscribitur. 
14 15. Iterum iuxta Hebraeorum regio- 
16 nem ponitur patria quae dicitur Syria Ci- 

16 lensin Comagenis. in qua Syria pluri- 

17 mas fuisse civitates legimus inter supra 

18 scriptos philosophos, ut ait Castorius , ex 

19 quibus aliquantas designare volumus, id 

20 est 

21 Antiochia famosissima 

22 Padas 2 Racha] foraan Rachal 1 Regum 30 29 Porck. 
5 Samachon] ^afia/^toptTis est apud Josephum, 6 Ce- 
sareapaneas Tab, 9 plurima transeunt editL 12 le- 
romisus] Heromicas Tab. II qui AB, II patriam AB, 
18 etiam] et editi. 14 ebreorum B. 15 Ci- 
lensin jB, Seleucis? 18 scriptos] dictos editi. 

22 Padas) Pagaris Tab.t alias Pagrae? btf II 15 

1 Empsa 

2 Mileagrum 
s Multridis 

Tamia 
Nisson 

6 laracopama 

7 Samosata 

8 Since 

9 Araris 

10 Zeugma 

11 Phaltauri 

12 Bathnis 
18 Beria 

14 Chacida 

16 Achia. 

16 Item iuxta supra scriptam Antiochiam 

17 est civitas 

18 Daphnis 

19 Baccatamus 

1 Empsa] Erama Tah,1 ^lfifia PtolJ 2 Melea- 

gnim Tah., MeXeay^ov ;^a(>«| Strah, 3 Multri- 

dis] Metridatis regnum Tah, 4 tana B editi^ 

Thanna Tah, 5 Nisson] Cesum Tah. 6 la- 
racopama] Heracome Tah, 8 Since] ad poiT 

Singe Tah.y 2iyya Ptol. 9 Araris] Abarara Ant.f 
Arulis Tah., ^^QOvBie Ptol. 11 Phaltanri) Thil- 

•tauri Tah. 12 Bathnis] Bathna an Bannis Tah.f 

Batbnas Ant. 13 Berya Tab.^ ^Beria Hienmym.**^ 
Porch.; an Beroea? 14 cacida B editi^ Calcida 

Tah.f Cbalcis Plin. 19 Baccatamus] Bacataiali 

Tah., BaxralaXXij nve BaxaraMoi Ptol. n 16 87 1 


Ponte 


2 


Laoditia 


8 


Gabala 


4 


Raphanus 


6 


Apamea 


6 


Temeuso 


7 


Calhi 


8 


Byrsa 


9 


Bata 


10 


Zaronavus 


11 


Europa 


12 


Celciliana 


18 


Pamanari 


U 


lerapolis 


16 


Malmiora 


16 


Orarabon 


17 


Thesida 


18 


Larissa 


19 


Tamira 1 Ponte) ronte AB, Gephyra Toi., rdfVQa Ptol,, 
■Pons ferri Willermua Tyr, 2 lioditia Aj Laudicie 
Ta6., Landicia Ant. ut V 7. 3 Gabala etiam K 7 
Ant. Tab. 4 Raphanis Tab., *Pa(paviai PtoL 

6 Apamia Tab. B — 9 Teumeuso, Cahi, Bersera, 
Bathna Tdb. 1 1 Europa] alias Europus. 12 Ce- 
ciliana Tab., KaixilUt Ptol. 18 Pamunari editi, 
Apammari Tah. 14 Hierapoli Tah. 15 Mal- 
mioral Palmyra? 16 Orarabon om. A, Occaraba 
Tab. 17 Thesida om. A, Theleda Tah. 18 La- 
rissa etiam Tab. 19 Tamira] lammnra Tab. 88 n 15 1 


Palthon 


2 


Balaneis 


3 


Anthalarada 


4 


Ortozea 


5 


Epiphania 


6 


Arethusa 


7 . 


Emetia 


8 


Laoditia 


9 


Hepolis 


10 


Tavila 


11 


Marara 


12 


Eraiza 


IS 


Barbalission 


14 


Anthis 


16 


Sephe 


16 


Adiazane 


17 


Suri « 1 Palto Tab.f IlaXrog Ptolemaeo et aliit, Baltam V 7. 

2 Balaneis etiam V 7, malaneis B, Balanea AnU, 
Balneis Tab,, BaXavSai PtoL Steph. 8 Anta- 
rada editij Antarado Ant.y Andarado Tab., Antasa- 
ron V 7. 4 Orthosia 93 17, Ortosiada V7, 'O^ 
d^coaCa Strab. Ptol., Ortosias Tdb. 5 epyphania B, 
ephiphania A, Epifania Tab. 6 aretosa A, Are- 
tusa fl. Tab. 7 Emetfai] alias Emesa. 8 Lau- 
dicia scabiosa Tab. 9 Hepolis] Eliopoli Tab. ; t. e. 
HeUopoUs. 10 Tavila] AbUa Tab., H^/SiXa Ptol. 
11 Ifararal ad Medera Tdb.f 12 Eriiciza Tab. 
18 Barbalisso Tab., BaQ^aQtaaos Ptol. 14 An- 
tis editi, Attas Tab., l^&is Ptol. 15 Sephe] 
Serre Tab.t 16 Adiabene? P&rch. 17 Snre 
Tab., JSov^ Ptol. n 15 89 1 
Risapha 


2 


X 


ChoUe 


3 
Orissa 


4 
' Adatis 


5 


\ 


Damasciis 


6 
Praedim. 


7 


Item ad aliam partem iuxta mare sunt 


8 


civitates, id est 


9 
Biblon 


10 
Birithon 


11 
Sidone 


12 
Tyrone 


18 
Edippa 


U 
Ptolomaida 


15 


• 


Dora. 


16 


Per 


quam Syriam transeunt plurima 


17 


flumina, inter cetera quae dicuntur 


18 
Bana 


19 
Farfara 


30 
Chalamac 1 Risapa Tab.j *Prja€Upa Ptol, 2 Cholle etiam 

Tab.f XoXkri Ptol. 8 "'Oot^a Ptol., Oruba Tah. 

4 Adaria t^ti, Adarin Tah., l4BaBa Ptol. f 5 da- 
mascias B Porch. 6 Praedim] pdim A, Prodira 

etUti. 9 Biblos V 7, Biblo Ant. et Tab. 10 Pi- 
riton V 7; ett Beiytus. 12 tzrone B, Tyros V J. 
18 Ecdilpa V 7, Ecdippa editi ut Plin. Ptol. alii. 
14 Ptolomaida etiam V 7. 16 Dora etiam V 7, 

Thora Tab'., Dor Biblia. 18 19 Abana et Phar- 
phar 4 Reg. 5 12. 90 n 16 

1 Singa 

3 Capadox 
8 Orentis 

4 Heleuter 

6 Chrisoroae 

6 Adon et 

7 Potamia. 

8 16. Item ponuntur diversae patriae in 

9 mesogia Graecorum, id est patria quae 

10 dicitur Fenitia, item Cilicia, necnonBel- 

11 fagonia mutuosa. item iuxta mare Pon* 
18 ticum est patria Chaldaeorum, quae con* 
18 iungitur supra scriptae, quam praenomi* 

14 navimus, Lazorum patriae. item ad aliam 

15 partem verbi gratia ut diximus ad mare 

16 magnum colfum orientalem, iuxta supe- 

17 riuB dictam Ciliciam, est patria quae di- 1 Singal Siriga editi, ^fyyas Ptol,; pontem Singe 
hahet Tab. 2 fluviam Gapadoeem habet Tab. 

8 Orontis editi; cf, 37 19, 4 Heleutra editij fl. 
Eleuter Tab.y Eleutherua aliis. 5 Chrysoroas editi. 
6 Adon] i. e. Adonis fl. 7 Potamiae regio in 

Tab. 9 mesogia] i. e, fieaoyaia aive fieooyeCq. 

il gercorum A, 11 patria om, editi. 10 Phoenitia 

editi, II cilitia B, II Belfagonia matuosaj yj^orte Pa- 
phlagonia montuosa" Porch. 11 porticom AB, 

12 Chaldaeorum] XaXSia thema Constantino Por- 
phyrog.f XaXBlvrj Suid. 14 patria A. 16 dixi- 
mns] dicamus editi; cf. II 17, IV 24, ubi verbi gm- 
tia ut dicaraus. 16 superius] sup eius A, 17 di- 
cta A, II cilicia A, cilitiam B etUti, n 16 91 

1 citur Isauria Decapolensis. item patria 

2 Seleutia. item Pamphylia quae dicitur 
8 Aspeno. item patria Lusia, loniae, Ca- 

4 riae. item patria Lidia, Friges. item 

5 patria Pisidia. ' item Licaoniae. item pa- 

6 tria Ephesiana Heiore. item patria Fri- 

7 gia Olimpi, ex qua multum iaudatur in 

8 omnibus. item patria quae dicitur Ga- 

9 latia, Misoon. item patria quae dicitiu* 

10 Bithynia. quas diversas mesogeon Grae- 

11 coram patrias multi descripserant phUo- 

12 sophi, ex quibus ego legi lamblichum 
18 atque Pyriton et miseram Porphyrium 

14 Graecoram philosophos Orientis descri- 

15 ptores, sed et superius dictum Casto- 

16 rium Komanoram cosmographum. sed 

17 non ipsi aequaliter, alius vero alio modo. 

18 ego autem secundum Castorium, qui in- I Izaiiria editi. II patriam selentiam AB. 2 pan- 
pbylia Bj pamfilia Ay Pamphilia editi. 3 Aspen- 
dus urbs Pamphyliae II 18» W patriam AB hic et 
infra, li Inssa Aj Lycia? 4 lidya Bj Lydia editi, 
IIPhTjges editi. 6 pissidiam AB , Pissidia editi; 
infra Pisidiae. II Lycaonia editi, 6 ephesianam AB, 

II frigiam AB, Phrygia editi, 7 Olympi editi, 9 Mi- 
scon editif Mysia? 10 bvthinia AB, II mesegeon B; 
cf, yO 9, 11 multi] multas^^, multas multi editi, 
12 iamblicum A editi, 13 aque B. II Pyrithon 
editi, II poriirium AB,. 14 Graecomm philosophosj 
ph'yo8 graecorum A. 16 cosmographus Ay cos- 
mogrophum B. 17 ipse AB, 92 II 16 

1 ferius dictas nominavit civitates. quas 

2 diversas supra scriptas mesogeon patrias, 

3 dum satis sunt spatiosissimae , plurimas 

4 habuisse civitates legimus, ex quibus ali- 

5 quantas designare volumus, id est 

6 Tarsus 

7 Taurim 

8 Ponpiopolis 

9 Zephirion 

10 Cygnos 

11 Soloe 

12 Tetrapyrgia 
18 Coricos 

14 Seleucothin 

16 Daspaucanion 

16 Crunis. 

17 Item ad aliam partem iuxta supra scri- 

1 qnae diveraae supra scriptae editi. 2 msogeon B* 
llpatriae editi. 6 tharsus A. 7 Taurim] In 

monte Tauro Tab. 8 ponpiopoli A, Pompiopolis 
editij Pompeiopolis Tab. 9 Zephirion etiam V 8^ 

Zephyrion editi, Zephyrio Tdb^ 10 Cygnos etiam 
V 8; Cydnus fl. Ciliciae. 11 Soloe eUam Tab., 

solde AB; cf. V 8. 12 Tetrapyrgia etiam Tab. 

13. corios A, Corioco' Tab., Chorichos V 8; Corycus 
aliis. 14 seleucothi B, Seleucothim editi, Seleu- 
cia Tab., JSeXevxeia TQaxeXa Ptol, 15 daspau- 

comon A; forUuae ad antefiedetu pertinet, nt sit Se- 
leucia tracheia ad Calycadnum ; cf. V 8. 16 Cru- 
nis' etiam Tab, ut V 8. 17 ad om. AB editi. II alia 
parte editi. II sup B et sic nonnunquam. II scriptam] 
dictam editi. n 16 93 i 1 


ptam 


civitatem Tarsiim Ciliciae est ci- 


2 


vitas 


quae dicitur 
3 
Adanon, item 
4 
Momsuestia 
5 
Epiphania 
6 
Isson 
; 7 
Catavoloii 


• 


8 
Aedis 
9 
Malion 
10 
Piramos 


^ 


11 
Pabando 
12 
Iriiisos 
18 
Anchiala 
U 
Momphocrene. 


iterum civitas 


15 
Tiaodiciae 
16 
Marathon 
17 
Orthosia 

1 tharsum AB editi; cf, 92 6. II cilitie B, 8 Adana 
Tab. et Hieros. 4 Mompsistea 7Vi6., Mansista 

Hiero8,f i, e. Morpov iaria. 5 ep^rphania 5, Epi- 
fania Tab. 6 Issos Tab.y losson V 8, 7 Ca- 
volo Hieros,j Catabolo Ant, et Tab., Gastabulum Cttrt,^ 
Castabala aliis; Cabulon V 8, 8 Aegis editi, 

Egia V 8f Aregea Tab, (fortasse pro Hire Egia V 8)^ 
alias Aegae sive Aegaeae. 9 Mallon editi, Mallo 
Tab,, Mallion V 8, 10 Pyramos editi, Piramum 
Tab, 1 1 Paduando editi cum Tab., Podando Ant. 
13 aliis Anchiale et Anchialus Ciliciae, 14 Mom- 
psocrene editif Mmpov K^vq Ptol, 15 laodicie A^ 
laodotie B, Laoditiae editi; ^urbes illae sex ad Sy- 
riam pertinent** Porch. 16 Ma^a&os Strabo et 

alii, 17 orchosia J, Ortozea 88 4; Ortosiada F 7. 94 n 16 

1 Arados 

2 Tripolis 

3 Bostrinos. item ad aliam civi- 

4 tatem, id est 

5 Mazaca quae et Caesare^i Cap- 

6 padociae 

7 Arasaxa 

8 Larissa 

9 Ingilissis 

10 Comana 

11 Nastavera 

12 ArChelailopolis 

13 - Areclia 

14 Lacalasin 

15 Samma Castorum 

16 Pacosanda 

17 Thertonia 

18 Ad Aras 

19 Lerisus 

20 Metita 

8 Bostrinos] Botrus T<ib,, Bor^^ PtoLy Botris V 7. 
5 Mazaca Cesarea Tab, il capadocie A, capadotie B, 
7 — 9 Arasaxa, Larissa, In Cilissa Tab. 10 Comana 
etiam Tab, et alii, comona B editi, 11 Nastavera] 
Castabala Tab, 12 archelai lopolis AB editij Ar- 
cilapopoli Tab , Archelaidopolis? 13 Arega Tab., 
Ik^Tjxa {^Qaxrj) Ptol. 14 Lagalasso Tab, 16 pS- 
ma castorura B^ sammacastorum A, Sama Tab. ; an 
Samma castrum? 17 Thertonia] cf, 81 4, 18 ada- 
ras AB cum Tab. 20 Metita etiam Tab,^ Merita 

editif Msreira Ptol, n 16 95 1 


Corte 


3 


Melitini 


8 


Germanitia 


4 


Nastar 

Ariandum 


6 


Salondona 


7 


Amai^on 


8 


Comacenin 


9 


Scasuson 


10 


Pordonion 


11 


There 


12 ' 


Caranon 


13 


Ratsalium 


14 


Cizistra 


15 


Ambavalis 


13 


Tiana. item a,1ia parte est civitas 


17 


Mironi Pephagoniae. item civitas 


18 


Pallagres 1 Corte) Corne Tab.f Ko^prj PtoL 2 alelitini Bj 
Melentenis Tab,; aliis Melitene. 3 gerniantia 

B editi. 4 — 6 Nastae, Arianodum, Salandona Tab. 
7 Amanus mons? 8 la Comacenis Tab. 9 Sca- 
susonj Dascusa? 10 pordomon B, Pordonnium 

Tab. 11 ThereJ Perre Ant. et Tab. 12 Car- 

banum Tab.y Ka^jSav Cedren. 18 Barsalium editi 
ut Tab.f Ba^^akm Ptol. 14 Cezistra editi, Kv- 

^iOT^a Ptol.', an Kvpiarqa Ptol.f; in Tabtila oppi- 
dvm Cibistra, longe a Barsalio distans, vicinum est 
Addavalis et Tjanis. 15 Addavalis Tab. 16 Tyana 
editi. 17 Mirones Tab. II Pephlagoniae editi, i. e. 
Paphlagoniae. 18 Palalce Tab. 96 JI 16 1 


Amasia 


2 


Garse 


3 


Thonea 


4 


Thavia . 


5 , 


Arbasera 


6 


Granga 


7 


Surtade 


8 


Stebane 


9 


Garamnas 


10 


Egiale 


11 


Ponpiopolis 


12 


Vicui 


18 


Gangaris 


14 


Otreas 


15 


Parasia 


16 


Bacama 


17 


Ghrognas. 


18 


Item ad aliam partem iuxta praefatam 


19 


civitatem sunt civitates 


20 


Nerone et civitas id est 1 — 4 AmaBia, Garsi, Tonea, Tavio Tab, 1 amasie B. 
7 Surtade] Syrtas Tab. 8 Stefane editi cum Tab. 
9 Garamvas editiy Carambas Tab.j Carambis Plin. 
8trab. 10 Egilan Tab. 11 Pompiopolis editi, 

Pompeiopolis Tab. 12 Vicui] viciu ei A. 13 Gan- 
gaxis] Gron. 1. ponit supra ante^EtgialQ. 13 — 17 Gan 
garis, Otresa, Virasia, Amasia, Cromen Tab. 19 sunt 
civitates Nerone et] sic A, sut neronS e By supra 
Mironem est editi ex probabili Porcheronis emenda- 
tione; possit tamen l^eropiadis nomen lat^e. n 16 97 1 
Casselena 


2 
Colonia 


3 
Eudipsis 


4 
Pidis 


5 
Neocessaria 


6 
Seramissa 


7 
Stabulum 


8 
Zena 


9 
Agonne 


10 
Rorimorum. 


11 


Item 


L non longe/Neocessaria est civitaa, 


12 


id est 


' 


18 
Bermissa 


14 
Consana Condica 


15 
Corripion 


16 
Paduande 


17 


f 


Traias 


18 
Sena 


19 
Salarbiiiia 


20 
Archeiaida i Casselena] ro^aXrjva (ra^alivTj) PtoL 2 Co- 
lonia] KoXc^eut ConstAntinus Porphyr, de themat, 
8 endipis B editij Ev8iq>os Ptol. 4 Pidis etiam 
Tah,^ niBa Ptol, 6 Neocaesaria editi hic etv.ll. 
6-9 Seramisa, Stabulam, Zela, Aegonne Tah, 10 ko- 
rimomm A, Rogmorum Tah. 13 Bermissa] Ser- 
masa Tah,^ JSiQfWvaa (^e^ftovyaf ^i^fiovta) Ptol. 
14 Consana Condica] Comana Pontica editi cwm Tah. 
et aliis. 15 Coriopio Tab. 16 Paduando editi, 
17-19 Tracias, Caena, Salaberina Tah, 20 Arci- 
laida Ant,, 24^'eXats PtoU 

7 n 17 1 
Corbeufe 
2 
Camias 


' 


8 
Aspas 


• 


4 
Nigatio 
5 
Cone. 
6 


17. 


Iterum ad aliam partem 


est ci- 


7 


vitas, 


id est 
8 
Sardis 
e 
Mitropolis 
10 
loppeda 
11 
Filadelfia 
12 
Tripolis 
18 
Eucarpia. 
14 


Iterum ad aliam partem sunt civitates, 


16 


id est 


16 
Puconia 
17 
Lascora 
18 
Ecobriga 
19 
Sitorei 

20 Pigilia. 1 Corbeuse editU Corvennte Tab.f Corbeunca et Gor- 
henBAnt.fCurvQUntAHieros, 2 carmas^,Garmias Tbft. 
3 Aspasi Tab. 4 Nitatio editi; cf. 99 3; Kitazo 
Tab.f Nitazi Ant. 6 Conni Tab. 9 Metropolis 
editi, ut Tabida et StrabOf inter Ephesum et Smymam, 
10 loppeda] Ypepa Tab.t i. e. Hypaepa. 11 Fbi- 
ladelpbia «<i»«t, PbUadelfia TVii. 12 18 Tripoli, En- 
carpia Tab. 14 Iterum) Item editi. 17 18 Las- 
sora, Eccobriga Tbd. 19 ^iiotei] KvrecoQov Ptol.f 
Cytbero Tab, 20 Pigila editi, Pegella Tab. n 17 99 1 


Itenim ad aliam 


partem 


sunt civitates, 


3 


id est 


3 


Natazo 


4 


Asponna 


5 


Rosolotiaco 


6 


Archelaida 
- 


7 


Sermusa. 
- 
• 


8 


Item inxta mare 


Ponticnm 


sunt 


civi- 


9 


tates, id est 
« 


10 


Melena 


11 


Artamen 


12 


Fninm 


13 


CheUas 


14 


Saccar 


1 
15 


Rippem 


■ 
15 


Bilem 


17 


Licem 


18 


leracliam 3 Nitazo editU cf» 98 4, 4 Aspona Tab. et Ani. 
5 rosolatiaco A editi; Kosolaciaco et Orsologiaco 
Ant.; '^PoGoXoyia {^O^o(roXoy£a) Ptol, 6 artelaida 
B editi; cf. 97 20. 7 Sermusa] cf. 97 6. 10 Me- 
lena etiam Tab., cf. V 9; Ikx^a fieXaiva Arriq.ni 
peripl. 11 Artanem editij Artgne Tab.^ ut V 9. 

12 Filiiim etiam V 9, Philium Tah. 18 Chelas 

Tdb. ut V 9. 14 sachar B, Sagaris editif ut V 9, 
Sagaris fl. Tab. 15 rippen B, Hvppion editi; 

Ypion V 9, Hyppium fl. Tab. 16 bil5 B, Bilion 
«ft«i ut V 9j Byleum fl. Tab. 17 Lycum editi, 

Licum V 9j Lygum fl. Tab. 18 ieradiam A^ He- 
racleam editi, Heraclea Tab., Eraclea V 9. 7* 100 II 17 1 


SUeo 


3 


Tilam 


3 


Amastra 


4 


Tice 


5 


Cereas 


6 


Milethon 


7 


Armone 


.8 


Sinopi 


9 


Cyptasa 


10 


Carusa 


11 


Orgivate 


12 


Agoria 


13 


lelega 


14 


Nautamno 


15 


Aezene 


16 


Amisos 


17 


Ancona 1 Sileon V 9, Scylleum Tab, 2 TaamJ Tion 

editi, ut V 9, Tinm Tab. 3 Amastra etiam V 9, 
Mastrum Tab. 4 Tyce V 10, Tycae editi et Tab. 
'5 Cereas etiatn Tab. ut V 10. 6 Mileton editi 

ut V 10, Mileto Tdb. 7 Armone etiam V 10, 

aliis Armene. 8 Sinopi etiam V 10, sinopis B editi. 

9 Cyptasa] Cloptasa Tab. ut V 10, Kvnraffia Ptol. 

10 Carnsa etiam V 10, aliis Camssa. 11 orgiunate 
B editi, Org^bate Tab. ut V 10. ' 12 Agoria] Zo- 
coria V 10, Zacoria editi ut Tab. 13 Lelega A, 
Helega editi ut Tab., £leca V 10. 14 autamno A, 
Nautagmo vel Nautagino Tab^, Navffra&fios Arriani 
peripL, Nuccamon V 10» 16 Ezene Tab. ut V 10, 
Evarivr) Ptol. 16 Amissos editi ut V 10, Missos 
Tab. 17 Ancone V 10, Ancon Tab., ABvxoffvQOfv 
jiyxcav Ptol. ■■<N »' n 17 191 1 


leracleo 


2 


Camila 


S 


PoleTTionion 


4 


Chaldie 


5 


Melantion 


6 


CerasuH 


7 


Eisnoson 


8 


Philocalian 


9 


Cordule 


10 


Trapezus 


11 


Ysiliine 


12 


Ofeunte 


13 


Medocina 


14 


Solodocina 


15 


Gudiono 1 Heracleon Tab,, Eradion V 10. 2 Camila etiam 
Tab. et V 10. 8 Polemonio Tdb., Polemonium 

V 10. 4 Chaldiae editi; cf. 90 12. 5 Melan- 
tinm V 10, Melantam Tab., Melanthius fl. Plin. Ar- 
riani peiripl. 6 Cerasamta V 10, Ke^ffove Strab 
et aliit. 7 Eisnoson] Pamason editi, Parnasam V 10, 
Camasso Tah»; cm Phamacia? ^a^OKia naXcu Ke^ 
^<rov£ Sxtdslro Arriani peripl. 97 27. Hercher. 
8 philoclidan AB, Philocalia V 10 cwn Tab. 9 Cor- 
dule etiam V 10, Cordile Tab., Xo^Xrj {Xo^Svfirj) 
Ptol. 10 tropazus B, trapazusita A, Trapezum 

V 10, Trapezunte Tab. 11 YBulime V 10, Nys- 
sillime Tab., "Tffaov Xifirjv Ptol. 12 Ofeumte 
t^ti, Offitiuntc V 10, Opiunte Tah., "Ojtiovs Ptol. 
18 Medocina eltam V 10, Medocia Tad. 14 So- 
lodicina V tO, Solonenica Tab. 16 gudiano A, 
Gadiono ed^H, Gadinio V 10, Ardineo Tab.f n 102 n 17 

1 Atheuas 

2 Arcavis 
s Cessa 

4 Rizion. 

6 Item ad aliam partem, id est ad me- 

6 ridianam, verbi gratia ut dicamus ad 

7 mare magnum, id est colpum orienta- 

8 lem, iuxta praenominatam patriam Cili- 

9 ciam sunt civitates, id est 

10 Anemurion 

11 Arsinue 

12 Sicae 

18 Ceienderis 

14 Colonia Isauria 

16 Garbriando 

16 Capa 

17 Silendero 

18 Neapolis I Athenas etiam V 10, Ath«ii(8) Tab,, ui&rjvtu 
Colchiditf Arriani peripL 8teph. 2 archaius B^ 
Archavis editi, Arcabis V 10, Abgabes Tah. 3 Cessa 
etiam V 10, Cissa Tab, 4 Rision editi, Euzion 
V 10, 5 a meridiana B Gron. 1. 2, om. Porch, 
7 id est] item B editi. 8 praenominatam] 90 16. 

II cilitiam B ediii. 10 Animnria V 8, Animurio 
Tab. 11 Arsinoe editi cum Tab. et V 8. 12 sice B, 
^vxoU Steph. 18 Celenderis etiam V 8; Celen- 
denis 7Vt5. 14 Colonia Isanria] Isaria Tbd. 15 Ca- 
priandas Tdb. longe distat. 16 Capa] Taspa Tab.f 
17 Silendero] „eadem vrbs nifdllor quae Celenderit, 
itqtra** Porch. 18 Neapolis Pisidiaa Ptol.f U 18 103 

1 • Papa 

2 Mestia 

8 Antiochia Pisidias 

4 Armatazon 

5 Scelinunte 

6 Antiochia epi Tragon. 

7 18. Item ad aliam partem sunt civi- 

8 tates, id est 9 


lotapi 


10 


Sciedra 


11 


Coracenssion 


18 


Cybira 


18 


Side 


U 


Itenna 


15 


Talbinda 


16 


Subrada 


17 


Fibrafi 


18 


Afrodisiade 


19 


Aspendos 1 ncLTiTCa PtoU 2 Mistia editi, Mla&tov PtoL 
3 Antdochia Pisidia Tab, il Pisidias] lisidias AB, 
Pisidiae editi, 5 Selinimte ra6., ^sXtvave PtoL, 
Selennnte V 8, '6 Antiochia epi Tragon etiam V 8, 
kvrioxeia inl K^ayt^ Ptol. 9 lotapi etiam V 8, 
^lonant) Ptol. 10 Syedra' editi cum Ptol. et Steph., 
Siedra V 8. H Coracesion editif ut V 8. 12 Ci- 
bira F 5; m< Cibyra Pamphyliae. 1» Side e<»a»» V8, 
Sidi Tab. 14 ^Eravvele gena Pisidiae, Polyb. 
16 TaXftovSa {TaX^evSa) Ptol. 16 Sabrada 

editi, Sabatra Tab.^ 2avarqa Ptol. 18 ^(p^odi- 
(Ftae Cilidae, Ptol. 19 sq. Aspendo, Perge Tab. 104 11 18 1 

2 
8 


Perge 

Antrapa 

Cambra 


4 
5 


Magaudo 
Erimidi 


6 


Atalia 


7 


Olivia 


8 


Faselis 


9 


Coridalion 


10 


Limera 


11 

12 Item 


Antiphiron. 

ad aliam partem snnt civitate^, 


18 id est 
14 


Patera 


15 


Thelmion 


16 


Pathnmis 


17 


Lindum 2 IkvB^Tta PtoL 4 Magydo editij MayvSog PtoL, 
Magidon V 8, h Erinudi Bditij Enimidion V 8, egt 
Eniymedon fl. 6 Atalia etiam V 8 et Tab.y j^r- 
rodeia PtoL 7 Olivia etiam V 8, aliis ^Okpia. 
8 Faselis eUam V 8, faselis A, fanfeliB B, Phaselis 
Tab, 9 CoridaUo 7b6., Ko^SaXXa (Ko^SaXkos) 
PtoLj Coridariam V 8. 10 Limeraj timera AB, 
Limyra tditi ut Mela et StrabOj Limira V 8, 11 an- 
tiphyron 5, Antiphylon ediHj Antifilon V 8j Ante- 
fiUon Tab,j est Antiphellns. 14 Patera] pantera B, 
Pateras V 8; Patras Tab.f alias Patara. 15 Thel- 
mison editi, Telmison V 8; est Telmessns. 16 Pa 
theumis V 8, Patamo Tab, 17 Lindon V 8; Lin- 
dum fiuviwn memorat Quintus Calaber (8 83 Kochly) 
in conjiniia Cariae et Lyeiaej ubi sita est Calinda sive 
Calynda ; Indum fiutfiim Cariae habent Iavvus et Piiniw. n 18 105 1 


, 


Piccus 
2 
Rorimna 
3 
Chinnidum 
4 
Alicarnasum 
5 
lason 
6 
Mindon. 
7 


Item 


ad aliam partem sunt 


civitates, 


8 


id est 


9 
Mileton Cariae 
10 
Thrivis 
11 
Nissa 
12 


» 


Agrilla. 
18 


Item ad aliam partem sunt 


civitates, 


14 


id est 


> 
15 
Antiochia Pisidiae . 
16 
Neapolis 
17 
Papa 
18 
Heraclea 
19 
8illeo 

1 pictns B ediiij Piccos V H^ 0v<rHos Strabo. 

2 Rorimna] Lorimna editi cum Tab.f Lerimna V 8, 
Ato^fia Ptol. 8 Chinnidum] Onidnm tdiH ut V 8y 
Chidnm Tab. 4 Alicarnasum etiam V 8, alia car- 
nasnm AB. 5 lason AB editi; "laffoe Polyb. et alii. 
lason etiam apographtm Leidente. cf. V 8. 6 Min* 
don etiam V 8, Minde fl. Tab. 9 Meleton V 8, 
Biiletnm Tab.t «^d non ad alitim partem. 10 thtriuus B, 
ThriTus editi; T^inohs Ptol.f 11 Nvffira PtoL, 
Nvffa Sirab. 8t^h. 12 Agrilla) differre videtur ab 
Agnlio 109 4. 15—17 Antiochia Pisidiae, Nea- 
polis, Papa iam tupra memoratae 102 18y 103 1 <f 3. 
19 Syllio Tab.j JSdovov PtoU 106 n 18 1 


Cretopolis 


2 


Apollonia 


8 


Cormasa 


4 


Tagina 


6 


Apamea Cyvoton 


6 


Taxon 


7 


Latrileon 


8 


Filaction 


9 


TheiiiiHHinion 


10 


Viciim 


11 


DeUa 


12 


Tripolis 


18 


lerapoliH 


14 


Caurara 


16 


Laoditia Pillicon 


16 


Siledron 


17 


Garandro 


18 


Eufrovion. 1 K^TOTioXis {K^ffaoTtoXis) PtoL 2 Appollo- 
nia Tab. 3 Connasa etiam Liv., Coimassa TcUf,, 
Ko^fieura Ptol. 5 Cyvoton] cynotonii, Cyboton 
editi, Ciboton Tab. 7 laxcrileon A. 8 0vXaxeiov 
{Ilvlaxouov) Ptol. 9 temissimon A, Temifisonio Tah.y 
0efua<6viov PtoL 10 Ad YicQm Tah. 11 PeUa 
editi ut Tah., IleXrai PtoL 8teph. alii; Pela et Bi- 
cum recurrtmt infra 110 3 4. 12 Tripoli Tah. 
18 Hierapolis e^H, Hierapoli Tab. 14 cauxata J, 
Carura Tah. 1 5 laodltia pillicon (t. e. prbillicon) By 
laodotiae proillicon A, Laoditia Perillicon editi^ Lau- 
dicium pilycum Tab., i. e. ^ooSiKeut ini uivxtpf 
eive TC^os t^ ^vxt^, 18 eufironion A^ Eufrovinm 
editij Euforbio Tah.^ Euphorbeni Plin. n 18 107 1 


ItenQ 


[ iuxta mare magnum smit civi- 


2 


tates , 


id est 


3 
Eraclea 


4 
Pirras 


5 
Lincie 


6 
Palene 


7 
Micale 


8 
Efesos 


9 
Caustro 


10 
Colophon 


11 
Levedon 


12 
Teon 


13 
Smuma 


14 
Teinum 


15 
Cymme 


16 
Mirina 


17 
Helea 


18 
Pitina 


19 
Atalia I iterum A. 8 Heraclea editi, Eraclia V 8, *Hoa- 
xXeta Scylax. 4 Pira V 8, aliis Pyrrha Cariae, 
5 Lince Tab, et V 8, 6 Palene etiam V 8; Priene? 
7 macale B. 9 Caystro editij Cistron V 9, fl. Ca- 
stnr Tab, 10 Colophon etiam V 9, Colofon Tab, 

I I Lebedon editi, Lebedo Tab.j Tedebon V 9. 12 Teos 
Tab., Tenm V 9. 18 smiuma Ay Smyma editij 
Smima V 9, 14 Temum edttij Themnum Taft., Te- 
nnm V 9; est Temnus. 16 cymne Bj Cyme editi 
cum Tab.f Cime V 9. 16 Myrina editi, Marinna 
Tab,, MvQiva Ptol.y Mirimna V 9. 17 Elea e^ti 
tkt V 9y £la Tab. 18 Pitina etiam V 9; eat Pitane. 
19 Attalia editi ut V 9 et Tab. lOB n 18 1 


Helatie 


2 


Corriphania 


3 


Adrimitiou 


4 


Samiton 


5 


Atandros 


6 


Gangaron 


7 


Assos 


8 


Smunio 


9 


Alexandria Troas 


10 


Tlion 


11 


Dardanus 


12 


Abydos 


13 


Lapsacos 


14 


Parion 


16 


Priapos 


16 


Cizicos 


17 


Apameia 


18 


Prusias 19 Nicaea. 

1 Elatia editi ut V 9 et Tab, 2 Coripbania editij 
Orofoiiiam V 9, Corifanio Tab. 8 adrimiton B editi, 
Adrimtin V 9^ Ad nimittio Tah. 5 Antandros editi 
ut Tab., Antandro V 9. 6 Gangaron etiam V 9, 
Gai^ara Tab. 7 Assos etiam Tab, et aliif Tsson V 9. 
8 siminio A, Smynthio editiy Smvnio V 9,, Smyn- 
thium Tab., ^fiiv&wv Strab, 9 Alexandria Troas 
etiam Tab., Alexandria Troias V 9. 10-12 Ilio, 

Dardano, Auido Tab,; cf. V 9. 13 Lampsacos editif 
Lamsacum V 9; Lamasco Tab, 14 Parium V 9 et 
Tah. 15 Priapos etiam Tab,, Priapum V 9. 16 Cy- 
zicos editiy Cyzico Tab,, Cycon V 9. 17 Apamea 
editij Apamia V 9, 18 Prusias etiam Ihb.f prus- 
sias A, Brissias V 9. 19 Nicea B et Tab, n 18 109 

1 Item ad. aliam partem sunt civitates, 

2 id est 

8 Atravion 

4 Agrilion 

5 Platana 

6 Cyos 

7 Pomenion 

8 Agressin 

9 Acordis 

10 Atrianuthera 

11 Alilitropolis 

12 Apollonia * 

13 Apamea 

14 Caesarea 
16 Prusia 

16 Paracolia 

17 Conate 

18 Eucarpia 

19 Docemia 3 Atravion] Tateabio Tab, 4 Agrillo Tab,, ^dy^i- 
Xiov PtoL 5 Plataneus fl. Plin., Aataveta Ptol. t 
„de Platanensi Episcopo Galatiae mentio est in Con- 
cilio Nicaeno*" Porch. 6 Cio Tab.y Cion V 9. 

7 Phemenio Tab. 8 Argesis Tab. 10 Adrianu- 
thera editif Hadrianuteba Tab. 11 12 MUeopoli, 
Appollonia Tab. 14 Caesarea] Kataa^eia tj xal 
^fiv^kaia (JSfivQSiavTi) Ptol. 16 Prusia] Prusa- 
dolympum Tah.f 17 Conate] Conni Tab.y Kovva 
Ptol. 18 Euoarpia etiam TcU>. Ptol. alii. 19 do- 
ceana B editi, Docymeo Tab.j Docimaeum aliis. 110 n 19 1 
Sinida 


2 
Eumenia 


8 
Pela 


4 
Bicum. 


5 


19. 


Iteui ad aliam partem sunt civi- 


6 


tates , 


id est 


7 
Senada 


8 
Philomilon 


9 
Laoditia Catacecaumeni 


10 
Amorion 


11 
Abrostola 


12 
Andron 


13 
Binzea 


14 
Apristia 


16 
Olenus 


16 
Doryleon 


17 
Sagarion 


18 
Pessinus 


19 
Dlanida 1 Synnada editi ut Tah., 21vva8a Ptol. 2 £iime> 
nia etiam Tab. et Ptol. 8 4 Pela et Bicum ; c/. 106 
10 11, 7 Banada By Synada editi; utrum eadem 
quae modo (v. 1) Sinida, an ^eiovara Ptol. f 8 phy- 
lomilon J9, Philomelon editi^ Philomelo Tab.j aliaa 
Philomelium. 9 Catecaumeni editi, 10 Amurio Tab., 
liuoQtrOv Ptol. 11 amhrostola B editij abroitola^, 
Abrostola Tab. et Ptol. 12 Zivdoos {uivaQos) Ptol, 
18 OvCvt,eht aut OvivSia Ptol. 14 l4y^i^afia Ptol.f 
15 ^SiXevos Galatiae PtoU 16 dorilyon A, Dorileo 
Tab., Dorilao Ant. 17 Sagarion] fl. Sagar Tah. 
18 Pesinunte Tab., Pessinunto Ant. 19 Cla- 

nudda Tab. n 10 111 

1 Alida 2 


Acmonia 


8 

4 
5 


Thyatira 

Pergamos 

Centonia 


6 
7 
8 
9 


Aulatatopolis 
Apollonia. 
Item Aglasiae 
Ateus 


10 


Nacolea 


11 


CoUeon 


13 
13 


Sigoron 
Orathei 


14 


Aibasta 


15 


Tautus 


16 


Tonia 


17 
18 


Pigilia 
Miziaco 19 luKupulis 

1 Alyda editi, Alndda Tab.j ^liXvBSa Ptol. 2 Agnio- 
nia Tab. 3 tyatira B editi. 7 Apollonia] „ ad Rhyn- 
dacwn** PorcK. 8 aglasie B.^ 9 AtensJ xaarqov 
jirsovs Creorgitu Mon. ed. Bekk. post Theophanem 
p. 889 9, jtArsvs castrum est Cedreno et Curopalati'^ 
Porch. 10 Nacolea etiam Tab., Naxokeia Ptol. et 
alii. 11 Cocleo Tab. 12 n^iyoQcov mons est in 
Mesopotamia Sozomeno, non procul a Nisibi*^ Porch. 

18 'OQa&a itolis trii iv TYyQijri MsGrjvrjs Steph. 
15 Tautusl forte Taurus Porch. 16 Tonea Tab., 
'Era>v£a*Ptol.f 17 Pegella Tab. 18 Mizago Tab. 

19 iulipulis Af luliopolim Ant., Inliopolis Hieros., 
luliopoli Tab. 112 n 19 1 


Padastada 


2 


Pablis 


3 


Bacchaton 


4 
5 


Trigomidia 
Midio 


6 

7 
8 


Antoniapolis 
Potomi Cepora 
Mandris 


9 
10 
11 


Claudipolis 
Druso pros Ipeo 
Dimitrio 


12 


Plateas 


13 


Nicomedia 


14 


Livissa 


15 


Chalcedon. 1 Dadastada editi, Dabastana Ant., Dadastan Hieros.j 
Dadastana Tab. et alii. 2 Dablis editi ut Ant. et 
Tab. 3 bacathon Ay Valcaton Tab. 4 Tricomia 
Tab., T^ixcofila Ptol. 5 Mideo Tab., MiBaetov Ptol. 
6 Antoniopolis Tab. 7 Potomia Cepora Tab,, IIo- 
rafioi xcoqIov Marc. Herachf 8 Manorls Tab., Mav- 
d^OTtoiis Phrygiae Steph.t MavBoMV episcopus me- 
moratur, 9 clandopolis Ay KXavotoTfohe 17 xal Bi- 
d^viov Ptol. 10 Druso Persipeo editi; est Il^ovtfa 
7t^6 'TTtiqi. eiu8 loco prope Demetriu Tabula habet 
Dasepro. Sol^nmpum civitatem longe distantem a su- 
pradicta Prusadolympum. cf. 109 15. 11 dimitreo 
B editi, Demetriu Tab. 12 platheas ^, Lateas Tab. 
18 Kicomedia etiam V 9 Ant. Tab.f Nicomediae editi. 

14 Livissa etiam Tab.y Libissa editif Lipissa V 9. 

15 chalcidon A ut V 9, Calcedonia Tab. n 19 113 1 


Per 


quas diversas patrias transeuTit 


3 


plurima flumina, quae dicuntur, id est 


3 
Miranius 


4 
Tinnes 


5 
Piramus 


6 
Cithios 


7 
Cygnos 


8 
Thermodon 


9 
Alis 


10 
Iris 


11 
Amissus 


12 
Vilius 


13 
Licus 


14 
Artemon 


15 
Tlleron 


IS 
Mille 


17 
Ageum 


18 
Polemonion 


19 
Cariuntis 


20 
Scaphie 


21 
Puritis 3 miramus B. 5 Pyramus editi, 6 Cetius Plin.f 
Krireiov Ttorafitov Strab, 7 cignos -4, aliis Cydnus. 
9 Halis editi; est Halys. 12 Bilis Plin., Bdcuoe 
Ttorafios Steph,, Byleum fl. Tah, 18 lacus J?, Ly- 
CU8 ediii, Lygum L Tab. 17 agetim By Agetion 
editi. 18 polomonion B editiy Polemonium oppi- 
dwn Plin, PtoL alii. 19 CariuntUl c/. 78 18. 
21 Puritisl Phyrites (Pyrrites, Pirrites) Plin. 

8 114 n 20 

1 Susciro 

3 Davero. 

3 Supra Bithynia Nicomediense mox di- 

4 viditur Asia ab Europa. 

5 30. Completur autem Asia habens 

6 finem ab Oriente praedictum eremum In- 

7 diae Dimiricae intransmeabilem, et trans 

8 ipsum eremum deo nostro tantummodo 

9 cognitum est. ad partem vero meridia- 

10 nam habet ipsa Asia finem Oceanum qui 

11 tangit tertiam Indiam maiorem Therman- 

12 ticam Elamitem; qui Oceanus tangitPer- 
18 sas, Arabas, Aegyptum inferiorem. 

14 Ad partem vero septentrionalem habet 

15 ipsa Asia finem Oceanum Syricum Indiae 

16 Bactriae, Caspium et Congrae et Reitae, 

17 iuxta litus Oceanum montes Rimphaeos. 

3 bithinia Aj bythinia B. 4 ab] et editi, 6 kic 
accedit Guido.WconpleturB. 6 praedictum ] 4 24*8q. 
li heremum AB. 7 intransmeabile B. 8 heremti B. 

9 est om. B editif cf. 12 14. It partem] patriam A. 

10 asya A. 11 yndiam A. 11 thermaticam ABG. 
12 Elamitem] sic G; Elamitis 45 8; helamitem ^B. 
llqui] quod G. II ocea.num AB Gmdo. 13 egiptum ^, 
egyptum B. 14 habet] sic Gy et ab Aj habens B 
editi. 15 asye fine A. II Syricum] Serianum G; 
Oceanus Sericus Orosius ut noster V 28. II Indiae] 
inde AB, id est editi; cf, V 28 et 29 ubi Indiae 
Bactrianae. 16 baccrie B. II reite B. 17 oo- 
ceanti A, Oceani editi, II rimpeos A, rinfeos B, Rin- 
pheos editi, rifeos vel ripheos Guido, et similiter infra, 
*Pi7taia OQrj Strabo, Riphaei montes Orosvus, item Re- 
gino (Chron.y Pertz 1 599) alii. ^Circa Riphaeos mon- n20 ' 115 

1 a quibus montibiis egreditur fluvius qui 

2 dicitur Tanais, cuius pars plurima de- 

3 scendit in sinu paludis Maeotides: et 

4 proinde omnimodo recte dicunt quod 
6 ipsae paludes Maeotides Asiae fines exi- 

6 stant et quod ipse Tanais inter Asiam 

7 et Europam dividat. alii vero ex ipsis 

8 iuxta Oceanum, ut dictum est, montes 

9 Eimphaeos, de quibus prae&tus Tanais 

10 egreditur, dicunt inter Asiam et Europam 

11 diyidere. nam iuxta mare magnum, id 

12 est colium Ponticum, fluvium qui dicitur 
18 Phasis, qui de Caucasis montibus descen- 
u dit, inter Asiam et Europam dividere in- 
16 congrue fallunt dicentes, quia, ut aiunt, 

16 ipsi Caucasi montes secum Caspios am- 

17 plectentes magnumque flexum per lon- 

18 gum intervallum dantes se cum praefatis 

19 montibus Rimphaeis adunant. sed, ut 

tes ad Aquilonem sunt Hvperborei, apud quos axis 
torquetur" Gervasii Tilberiensis Otia imper, p. 10 ed, 
Liebr, 2 tanays A: il plurima] pluri A, II descendit 
<m.A, 3 meotidesB. 4 optimodo^. ^6 ipsasX, ipe£. 
Umeoddas A, meotides B editi. II asye A, asie B. 
6 qnod] quia editi. 8 monteos A. 9 tanays A. 

10 asyam A. 12 fluvins editi» 13 caucaseis G. 

11 descendit om.PorcA. 15 falluntur G. 16 Caspios] 
fffTjol S* ^E^arocd^dvTjs vTto rojv iTtixo^io^v xakel- 
c&cu KaoTtiov Tov Kavxaaov"^ Strab. 497. ^ln In- 
dia est mons Caspius, a quo mare Caspium yocatur'^ 
Gervasii Tilberiensis OUa imper, p.9 ed. Liebr. 

8» 116 n 21 

1 diximus, hoc omiiimodo fallmit dicentes. 

2 nec non ad ipsam partem praefatmn mare 

3 Ponticum, quousque in eo ingrediuntur 

4 paludes Maeotidas, item angustum, quod 
6 extendit Pontum in Propontida, verum 

6 etiam mare magnum, id est colfum orien- 

7 talem', simulque litoralia tiiaris magni 

8 Aegypti. 

9 21. Ab occasu autem habet ipsa Asia 

10 finem iuxta limbum Oceauum superius no- 

11 minatam AethiopiamTroglodytorum, ma- 

12 gis Aegyptum inferiorem. in fronte vero 

13 de Aethiopia habet grande eremum qui 

14 dicitur Nitrensis, et dehinc praedictam 

15 Aegyptum spatiosissimam, quae se dila- 

16 tando usque ad mare magnum extenditur. 

17 Portio vero Cham filii Noe conscribitur 

18 a civitate quae dicitur Rinocoruros, quae 

I falluntur G. 2 praefato AB. 4 meotidas .5. 
llaugustimB; e^^BosporusThracius; (TTevoi/. II quod] 
qui .B. 5 extendet A, extenditur editi. II Pontnm 
om.editi. 7 littOTaWsLABPorch. Crron.l. 8 egipti^d, 
egypti B et sic deinceps. 10 occeannm J, Oceani editi. 

I I ethyopiam B et sic infra. II tyoglutorum A, tro- 
glutommJ?, Trogloditomm ediU. II magis] tangens (r. 
13 grandem editij pergrande G. II heremum ^£, gw 
solent eremum, ut Guido. 14 itrensis B. 15 spa- 
tiosissimum B. II quae] qui A. II dilatando] sic etiam 
Guido, dilatandam AB. 16 extenditur] hic inter- 
mittit Giiido. 17 portionem A II veroj enimveroA 
llfilius A. II no&eA. II posfSo^ AB add. q, editi qnae; 
cf.117 6-8. 18 rinocormros ^5, cf. III 12, V7 
et 16, Binocorara Ant. et Tab. n 21 117 

1 est inter Palaestinam ludaeae et Aegy- 

2 ptum, ut testatur sanctus Epiphanius Cy- 

3 pri archiepiscopus. alii vero omnimodo 

4 affirmant quod ambo Aegyptum est in- 

5 ferior et superior, hoc est Anocura et 

6 Mareonon, et Asia (per quam portionem 

7 Cham nonnulli philosophi Africam ap- 

8 pellaverunt) sinistram patriae teneat: nam 

9 nullatenus ex Africa. 1 palastinam A, palestinam B. II iudee B, ludeae 
tditi. 2 epyphanius AB: Epipkanii Ancor. c. 114 
(Op. ed. Petav. t.2 p.ll6) xelrai Si avrr] rj^^Pivo- 
xovQOv^CDV ava fjdcov AiyvTtrov xai naXaiffri- 
V1JS 6tc, 4 egjptu ABf Aegyptus editi. 11 est] id 
est editi. 5 Anocura i. e. tj avto x^Q^ Inscr. Ro- 
sett.; cf. infra 119 12. 6 Mareoton editi; infra Ma- 
reotin 119 12. -II et] est editi, II Asya A, Asiae 
Porch. Gron.l. 6-8 per quam — appellaverunt] 
haec verba, praepostere kic inserta, rectius ponerentur 
supra 116 17 post No6: ibi q qttaerenda illa esse in 
margine forte significabat. 7 affricam AB* 8 si- 
nistram] sistuut B editi; cf. tamen IV 1, ubi sistuntur 
patriae. II sinistram patriae teneat] si is terrae tra- 
ctus, qui est inter Nilum et mare Rubrum, ad Asiam 
pertinere dicitur, eadem sententia exprimitur in Tabula 
Pewtingerana his verbis ^Fluvius Nilus qui dividit 
Asiam et Libiam^. cf. Herodot. 2 15; Proqop. de 
aedif. 6 1 „ra fiev ya^ iv Se^iq rov Ttorafiov 
jicla mvofiaaratt . . . . ra 8i $rj iv aQtxfreQci rov 
NeiXov AipvTj ixXrjd^.^ noster ipse (II 7) oppida 
inter Nilum et mare Rubrtm sita Asiae admumerat. 
Wpost teneat incipit C ita: Cosmographia ligydiote 
geniti in civitate ravenna. de patria ethiopum que di- 
citur auxunitana et candacis et trogloditorum. II nam] 
verum C. 9 affrica BC. 118 m 1 

1 m. 1. Ad partem meridianam iuxta 

2 Oceanum est patria spatiosissima Aethio- 
8 pum quae dicitur Auxumitana et Canda- 
4 cissis et Trogloditorum. quam patriam 
6 plures descripserunt philosophi, sed ego 

6 secundum praedictum Castorium eam ex- 

7 posui. in qua patria aliquantas civitates 

8 fuisse legimus, ex quibus ex parte no- 

9 minare volumus, id est 

10 Auximis (provincia Christiana 

11 philosophis) 

12 Marthaim 

13 Maraca 

14 Adulim. 

16 Per eam patriam plurima transeunt 

16 flumina, id est 

17 Agon 

2 occeanum C et sic deinceps. II post est A add, 
vel. It patria A. II spaciosissima C qtU sic solet. 
II ethiopia A, etyopum 5, ethiopom (co?t. ethiopum) C. 

3 auxunitana C. II candacis C. 4 trioglioditorum A, 
trogloditarum B, Troglodytamm editi. 6 praedictum] 
super scriptura BCj suprascriptum editi. II kastorium C. 
7 fuisse civitates editi. 10 auxumies C, ^v^ovfijj 
Ptol.f ^^ovfiig Steph. II provinciaj pro una ABCf 
prae una editi. II Christiana] christia AB editij cri- 
stria (corr. cristia) C 12 marthai A^ m&rtaim C, 
Marthann Porch. Gron, 2, Marthan Gron. 1; forte 
Mathan Edrisii esse monet Porcheron. 13 maracha C, 
Marcata Edrisii adlegatwr a Porcherone. 14 J^SovXij 
Ptol.f 'JiSovhs Steph. 16 eam]euai4. 17 Agon] 
Ttorafios ^ycDvos TtOQa rrjv Atd^toniav Hesych. ni2 U9 

1 Nisis 

2 Chremetis et 
8 Nuchul. 

4 Ad frontem eiusdem Aethiopiae Tro- 
6 glodytorum est maxima eremus quae di- 

6 citur Nitrensis, et Eger appellatur: Ni- 

7 lum YocitaQt. 

8 2. Nam ad partem Oceanum meridia- 

9 iium Aethiopiae usque ad mare nostrum 

10 magnum Aegypti est patria id est spa- 

11 tiosissima Aegyptus inferior et superior, 

12 quae nominatur Adnocura et Mareotin. 

13 cuius Aegypti patriae descriptores multi 

14 fuerimt philosophi, ex quibus legi Cyn- 

15 chrin et Blautasin genere Aegyptios, me- 

16 ridianae partis descriptores, sed et Lol- 1 Nisis] Arsis et editi, Nisitae (Nisyti) gens Aethiop, 
Plin. 2 cremetis B editi, XQSfisrrjg Aristot., Xoe- 
fisrii Hesych. 3 Nuclrnl] Melae et Orosio fons est 
Nili. II post Nuchnl AB addunt q, Porch. qui, Gron.l. 2 
quia ; huc pertinere videtur, quod mox sequiiur Nilum 
vocitant vel quem Nilum vocitant icf.116 17. 4 ethyo- 
pie C et »io deinceps. 11 tregloditarum B, troglody- 
tamm A editi, 5 post Troglodytorum Porch. addit 
(ubi) II faeremus BC. 6 ante Nilum ABC add, que, 
Gron, 1. 2 add. quae, cf. ad v.3._ 8 occeanu A, 
Oceani editi. 11 meridiani editi, magnum C, 9 ethio- 
pia A, ethypia B, Aethiopici editi. 10 egipti C, 
egyptu ^£. 11 egiptum C 11 superius ^B. 12 ad- 
nocuram AB, cf. 117 5. 16 blantasin (o super n 
priore^ C, Blantasin editi et margo C. 16 aoUia- 
num A, lolianum B editi; ef. IV 3, 120 IH 2 

1 lianum Romanonim cosmographum; sed 

2 non aequaliter nominaverunt civitates 
8 praedictae Aegypti, sed et aliter alius, 
4 alius vero alio modo. ego autem secun- 
6 dum praefatum Lollianum inferius dictas 

6 civitates Aegypti nominavi. in quas di- 

7 versas patrias Aegypti plurimas fuisse ci- 

8 vitates legimus, ex quibus aliquantas de- 

9 signare volumus, id est 10 


Alexandria famosissima 


11 


Eraclia 


12 


Milcadin 


18 


Ermupolis 


14 


Arsina 


15 


Naucreatis 


16 


Ermuntis 


17 


Corumbo 


18 


Bucolia 


19 


Phyte I cosmographus A. 2 equaliter C, equaleq^ Bf 
equalemq) A. 3 praedicti Ay predicti C. 11 egypte B. 

II ante aliter editi itddunt [hic]. 4 alios om. AB editu 
5 ioliauum A. 6 quas] qua Ay quibus editi. II di- 
versis patriis editi. 11 eraclea C, 'H^xXetov Strab. 
12 MelcAtim editiy ut infra. 13 Hermupolis editiy 
Hermupoli Ant.^ Ermupoli Tab.; Hermopolis prope 
Butum Strab. 14 Arsiuoe editi. 16 Naucratis 
editif cf. 123 18 ^ Nancritis infra. 16 Hermun- 
this editi; nimis distare videtur Hermonthis Thebai' 
dis. 17 corunibo B editi. 18 BovKoXta HeliO' 
dori Aeth.y ^H^oKXeopatntoXoi 8teph. 19 phioe AC. III2 121 1 


Orrnos 


2 


Pithin 


S 


Chale 


4 


Necropolis 


5 


Miche 


6 


Ibion 


7 


Cecta 


8 


Pholocteris 


9 


Marolon 


10 


TiUgeton 


11 


Pasitas 


12 


Evion 


13 


Nicum 


U 


Colomos 


15 


Antigonis 


16 


Nasta 


17 


Pessiiriines 


18 


Cocratnm 


19 


Penuris 


2 pithici C. 8 Chale] Chale] simile nomen infra 123 13 
Ghallis. 4 nerropolis C, netropolis B editi; fortasse 
Nitropolis: vvrQiai et vofws NiTQuvrr]£ Strab. 
5 liiichoe secundum Plinium nomen antiquum Trogo- 
dytices, 6 Ibia Ant. ett in Hqitanomide. 7 certa C 
8 pholeeteris C, Pholateris editi; fortasse 0ilane^is 
Apollodori apud 8tq>h,j alias 0iXojre^a et 0ihoxi' 
Qae 3ufi,rjv, 9 maroson C. 18 nitum C, Nicia 
AnU Tab. alii; „in urbe Nichium'* Theophil, Alex, 
q>i8t, paschal. ann, 404 in Gall. Bibl, Patr, VII p. 639, 
17 Pessimines] an Ilaxvevfwvvie Ptolemaei, Jlaxve- 
fiovvig Hieroclist 122 ni « 1 


Tetrioii 


2 


Letipolis 


8 


Meon 


4 


EpoeciTTi 


6 


Circora 


6 


Abasis 


7 


IseuTn 


8 


Pyramidas 


9 


Anurion 


10 


Cyuopolis 


11 


Nesi 


12 


Idiopartum 


13 


Thetmelim 


14 


Memphis 


15 


Marmicis 


16 


Oxirincos 1 tethrion C 2 Letipolis] vofwg yirjTtmoXlTrjs 
Strab.f Letus Ant.j yirjrovs TtoXii Ptol. 4 epoe- 
tim vel epoetun B^ epoetun C editi. 6 Abasis] 
AvMis TtoXiS AiywtTov Steph, 7 Isenin etiam 
Tab.f isennt ABCj Isseum editi. 8 piramidas B. 
9 Annrion] vofios jivvoios Berodotiy u4w<ns TtoXis 
AiyvTtTov 8tq>h,t 10 Cynopolis Aegypti inferioris 
Strab, Hierocl.f Cyno Ant. 11 NesiJ Na.e8i (Isidis 
oppidum) legitur in Martyrologiis copticis: Champol- 
lion VEg. s. l. Phar. 1 193. 13 tliermelim C, 
14 merephis {corr. memphis) C, nemphis B ediH; 
infra recwrrunt Memphisin, MenfHs, Memphetum ; cf. 
Aegyptos infra. 15 marmitis (7, Marnucis ediU. 
16 oxrinicos A, oxrincos C, Oxyrincos ediU, Oxi- 
rincho Ant. m 2 123 1 
Dios 


2 
Ptolomagis 


3 
Nasciri 


4 
Lirinconeo 


5 
Tauriros 


6 
Thangin 


7 
Acorim 


8 
Antinoy. 


9 


Item 


ad aliam partem sunt civitates, 


10 


id est 
11 
Firnon 


12 
Petotono 


18 
ChaUis 


14 
Thedis 


16 
Metelis 


16 
Hiracleum 


17 
Ernopes 


18 
Naucratim 


19 
Ysotenis 1 Dios] plnres stmt Jios Tiolsie Aegypti. 2 Pto- 
lomagis] fortasse Ptolemaidonar Tab, 3 Nasciri] 
Na.08iri? i. e. quae sunt Osiridis. 5 tautiros C. 
6 thagi Aj thagin C. 7 Acorim] corim B editi^ 
Acori Tah.j ZiatoQte Ptol.; cf. Corp. Jnscr. gr. 4703c. 
8 Arndnoym editif Antenou^n^, Antino Tab. 12 pe- 
cotono B editi. 15 Metelis] MerTjXig nohs At- 
yvTtrov nXrialov ^XeSav^Qsiag , rj vvv Bijxig ^ 
ysrai Steph. 16 hiracleu B, hyracleum C, Hera- 
clenm editi. 18 Naucratim] cf. 120 15 et infra. 
19 ysothenis AC. 124 m 2 1 


Corcodilon 


2 


Chollenon 


8 


Pelta 


4 
6 


Siguionis 
Che 


6 


Ramnitis 


7 


Cuvis 


8 


Thelis 


9 


Nocolan 


10 


Pozeon 


11 


Peucestim 


12 
13 


Ponega 
Falonim 


14 


Chiorenda 


16 
16 


Namphota 
Buto 


17 


Thanis 


18 


Theuse 


19 


Fovi 


20 


Nassal 


21 


Psinarni 1 chorcodrilon C, K^oicoSeiXcDV nohs HerodottiSj 
Strabo. 4 Siguionis] ^fywog {^iywvos) TtojL^e 
AiyvTiriorv Steph, 6 Ramnitis] forte Ramses sir*e 
Raemses ah Hehraeis aedificata. 7 Curis T^ab. 

8 Telis editi, 9 Nicolan editi. 11 Pencestim 
editi. 15 NamphotaJ coptice Na.en.phtha, quae sunt 
Hephaeati, i. e. Hephaestium, 16 Buto etiam V 7 
et Tah.f 17 Thanis sive Tanis AnU, Tani V 7, 
Tavis plurimij sed fortcuse diversa sunt oppida^ 
21 Psinami] similia nomina sunt apud 8tq}hanum 
'FevrjQos, Vdvvqis. I 

I m 2 125 1 


Bacrenis 


2 


Penthon 


3 


Psosi 


4 


Abubis 


5 


Honires 


6 


Semutis 


7 


Stanae 


8 


Istopolis 


9 


Semar 


10 


Sedenito 


11 


Dolis 


12 


Tienum 


13 


' Pateris 


14 


Ponzia 


15 


Adranes 


16 


Spanacha 


17 


Theompolis 


18 


Chostes 


19 


Arsi 


20 


Semeos 1. Bacrenis] Yacreus Tab, 2 penton A. 3 Psosi] 
^oig Choerob. in Bekheri Anecd. 3 1192; coptice 
Psoi, prope Abydum. 4 Abubis ) fortasae Abydus 
pr opter vicinamV ^o&i. 6 Semutis) cop ^tce Semlio.ut 
m nomo Psoi;: arabice Samhut. 8 Iscopolis Tab.; 
num Isidis oppidum? 10 SedenitoJ an Sebennytus? 
15 adraues A, adtaues C; an Adriane, ^iS^iavavTto- 
XiB, i. e. l^vrivoeia Stephanif 17 Theompolis] 
SeoTtoXig Steph. 18-126 4 Chostes— Phateopolis 
om. Porch. 18 Chostes] fortaase Koffroe Notitiae 
episc'. 126 III 2 1 


Aschiin 


2 


Thirsitis 


8 


Mepsea 


4 


Phateopolis 


6 


Pileiiiiis 


6 


Xoy 


7 


Tele 


8 


Chenopolis 


9 


Menonia 


10 


Cete 


11 


Theomis 


12 


Ermupolis 


18 


Psualis 


14 


Natepa 


15 


Menfris 


16 


Tembro 


17 


Anasitotos 


18 


Versemeos 1 ascim C. 6 Xoy i. e. XoXs, cf. V 7, ubi Xoin. 
7 Tele] Teli nomen Aegyptium Pelusiit (Brugsch 
Reise p, 166), 8 chenepolis C; simile urbis jiomen' 
Xtjvo^ooxiov Alexander apud Stephanum negat a 
graeco vocabulo xV^ derivandtm esae; Mgyptiacunt . 
Schen est arbor, Sche silva. 9 Menonia] t. e. ilfe<- 
fivovBUty pars occidentalis Tkebarum, 12 Hermu- 
polis editi. 13 Psnalis] an^TxprjXiqxcofiij AiyvnTov 
StephJ 15 Itfenfris] Memphis mpra 122 14 memo- 
ratur, 16 tembros AC^ copt, Tiemro oppidum nomi 
Fteneto Champ. VEg. s, l, Ph. 2 232; arabice Dimro. 
17 Anasitoios) Kcjfiij y^vaffoije ^t sedes episcopcUis 
Thebaidis secundae. in 3 , 127 1 


Precumi 


2 


Itavenis 


3 


Tinoy 


4 


Caenopoli 


5 


Selitra 


6 


Chara 


* 


Nichis 


8 


Nastrim 


9 


Rabilon 


10 


Coma 


1 

11 


Amarixa 


12 


Madoris 


13 


Afrodite 


14 


Chemen 


15 


Tindo 


16 


Sartonochido 


17 


Collitois 


18 


Memphetum 2 iraaenis A; ^lrdysQOS ^st sedes episcopalis Augvr- 
stamnicae primae, 3 Tinoy] an Tmoy i. e. Thmuis? 
cf. V 7, ubi Thamui. 4 cenopoli BCf Kcuvt] TtoXie 
PtoL 7 Nichium TheophUi Alexandrini allegat Por- 
cheron. 8 nastrin AC. 9 Babylon editif Babilonia 
Tab.f Babylonia Ant.f i. e. Cairo Tetas. 10 Coma] 
KjtOfiTj Aegyptif provinciae Arcadiae, 8ozom, 12 Ma- 
doris] maior. doris ACy Scenas Mandras inter Babylo- 
niaLai et AfTO^ito habetltinerariumAntonini» 14 Che- 
men] Xsfifusf 15 Tindo] TXvSiOv Hellanic. apud 
Athenaeum. 16 aardonochido Cj num Stratanicidi 
Tab.t nampro Serbonitide vixpositumfuerit. 17 Col- 
litois] KoXvv^v est sedes episcopalis Aegypti. 1 3 mem- 
phecum A^ menphetum C^ Memphis supra memoratur 
122 14 et fortasse bis infra. 128 in 2 1 


HiupoliR 


2 


Thale 


3 


Opulegi 


4 


Inthenis 


5 


Speculon 


.6 


Magoi 


7 


Tanimis 


8 


Teriosa 


9 


Terrosa 


10 


Nesepe 


11 


Termosa 


12 


Gausio 


13 


Archa 


14 


Eron 


15 


Angiopolis 


16 


Chalchonogopolis 


17 


Eridopolis 


18 


Atrivi 


19 


Thace 


20 


Araronos 1 niupolis] est Heliopolis, a Mempki non longe di- 
stans, cf. Ant. 163. 5 Speculon] Persei specula, 
IIsQCios axoTtiri Herodot, 6 magoy B editi. 
7 T&mmis] fortasse Tani, cf.l24 17 etV 7. 12 gau- 
sit ^, gausis C. 14 £ron] Hero Ant., 'HQcaow ito- 
XiS aliis; cf. 130 14. 15 Angiopolis] ab Angelis 
nominatafn esae urbem Aegypti, in qtia S^Marcus oc- 
cisus sit, annotat Porcheron; Ancyropolin habent Ptol,, 
Steph. 16 chalclionogopis AC; infra 129 9 Chol- 
chonopolis. 18 Atrini editi, Atribi Tab.; est Athri- 
bis, hodie Atrib. m 2 129 1 


Tuge 


2 


Psanuace 


3 


Lagonus 


4 


Peririun 


5 


Mago 


6 


Permoli 


7 


Anarodos 


8 


Phale 


9 


Cholchonopolis 


10 


Patuse 


11 


Thepmos 


12 


Binnastas 


IS 


Ucustaunas 


14 


Locria 


16 


Arsinoe quae ponitur iuxta mare 


16 


Rubrum. 2 psamiace AC; num ^Fsvaxof xcofirj rov jid^qipCrov 
vofiov Artemidori apud Stq)k.f ^aveoiS xcofir} no- 
minatur inter sedes episcopales. 3 Lagones editi; 
Lakan Aegypti inferioris legitur in indice coptico et 
ara^ico apud Champ. VEg. 8. L Ph. 2, 372, 4 per- 
mum C editi; Peremun nomen copticum Felusiiy Champ. 
1. 1. 2 82. cf, Tele 126 7, Pelusion 131 1, Pilu- 
sion V 7. 7 8 Anarodos, Phale] num Antirrhodos 
et Pharos in portu Alexandrinot 9 Cholchonopo- 
liaj eiusdem originis, ut videtur, cum vocabulo aegyptio 
XO^X^^^V^y 9!^^ ^^ verbum copticum djolh, fasciare, 
referunt Thoma^ Young et Amadeus Peyron; aliter 
interpretatur Henricm Brugsch^ Lettre a M. JRouge 
p.42. 10 Patuse] „num Phaguse? de qua infra."- 
Porch. 11 thepinos AC. 12 Bumastas editi; for- 
tasse Bttbastus, in Tabula Subasto. 13 veustau- 
Tias AC. 14 locrea C. 15 Arsinoe etiam Tab. 

9 190 m 2 1 


Item 


ad aliam partem sunt civiti),tes, 


2 


id est 
8 
Olianarta 


4 
Pagire 


5 
Eristomon 


6 
Cercyris 


7 
Thenis 


8 
Cassion 


9 
Phagorior 


10 
Apollonium 


11 
Rumnastes 


12 
Ohimna 


13 
Phaguse 


14 
Eron 


15 
Memphisin 


16 


• 


Eraceupolis 


17 
Eruce 


18 
Androca I partem] civitatein A. 8 Ohanarta editi. 6 Eri- 
stomon] an ttntim ex Nili ostiisf 6 cerciris A. 

7 Thenis] T&mB Aegypti inferioris potius quam 0otvie 
Thebaidis apud Agatharchidem in Photii hibl. 447 b 
15 Behk. 8 Cossion editi; cf. Cassion V 7 et Nas- 
sion 83 9. 9 Phagorion editij 0ayQ(OQiov Steph.j 
^ayQoiqionoXis Strab. 10 apolonium B ediU. 

II runinastes B editi, 12 Oluvina editi; fortasae 
Oliva Dicuilif quod Letronnius mutavit in Clysma. 

13 Phacnsi Tah., 0axovaa Strab. PtoL Steph. 

14 Eron etiam mpra 128 14. 16 nSphesin J?, mem- 
phisim C, Nemphesin editi; Me^iphis, Menfris, Mem- 
phetum iam supra memorantur. 16 Eraceupolis] est 
Heracleopolis parva. 18 Androco editi; Andro {J^v- 
Sofov, yivdQOTiohs ) est urba in Delta occidentali aita. IU2 131 1 


Pelusion 


2 


Veronion 


8 


Pophois 


4 


Honosios 


5 


Seretis 


6 


Pannis 


7 


Lipidii 


8 


Apopistepolis 


9 


Potant 


10 


Bathios 


11 


Inmadis 


12 


Lactucome 


18 


Tateniim 


14 


Scios nesson 


15 


Nessome 


16 


Parevis 


17 


Irregenis 


18 


Iris 


19 


Gaba 


20 


Seat 


21 


Magada 1 Pelusio Ant. Tab., Pilusion V 7, c/. Tele 126 7 
e^ Permun 129 4, 2 veromon ^, veronoin B editi; 
fortasse Veronica i, e. Beronice sive Berenice Melae 
3 8, 6 Havvt^ Hierocl. ; Bekherw mutavit m Tawig. 
7 Lipidii] nttm yleTCidatrcov TtoXie Ptol.t 8 apo- 
pistelpolis (corr. apoplstepolis) C. 9 Potam editi. 
13 latbenam Aj tathenum C 14 Scios nesson] 
Xloe v^aog 8teph, 17 tregenis A, iregenis C. 
20 Seath editi; num Sio.uth copt.f hodie Siuth (Ly- 
copolia). 

9' 132 ni 2 1 
larifl ' 


2 
Iracleum 


8 
Senemnn 


4 
Tftmnis 


5 
Spadois 


6 
Tecte 


7 
Quianis 


8 
Centiter 


9 
Timnli 


10 
Frigia 


11 


« 


Tareas 


12 
Thena 


18 
Pollamonis 


14 
Phanim 


15 
Chyrocamus 


16 


• 


Passion 


17 
Spenemiris. 


18 


Item 


ad aliam partem siint civitates, 


19 


id est 
20 
Averenidis 


21 
Apollonia 1 laris AC. 2 Iradeam] incertum quodnam sit ex 
Herculis oppidis Aegypti, 3 Senemum editi. 4 te- 
nis By cf. Theuse 124 18, 7 Ozdims editi, 8 cen- 
tit®"» C, Centitra editi, 10 frigea C. 11 Tarras 
editi. 12 Thena apud Plinium Aetkiopiae oppidum 
est, non Aegypti. 13 pollamenis B editi. 14 Pha- 
nis editi. 16 possion ACj cf. Pozeon 124 10. 
17 S^euemms] ^evsqw^ts Steph.t 21 appoUonia £C. m 2 133 

1 Fition 

2 Melcatim 

3 Nancritis 

4 Nuleon 

5 Lucopolis 

6 Oraugoron. 

7 Item ad aliam partem sunt civitates 

8 ex regione Thebaide, id est 

9 Corton 

10 Laton 

11 Tentira 

12 Ommos 

13 lera Sicamina. 

14 Item ad aliam partem, iuxta Alexan* 

15 driam, litus mare magnum, sunt civitates, 

16 id est 

17 Tamnostri 

18 Almiris 

1 Fition] facion AC, cf, Phjte 120 19. 2 melta- 
tim C, Melcati Tab.^ cf, 120 12, 8 namcritis B, 
Naucratis editi; cf.l20 15 et 123 18. 4 Aoleon 
apographvm Leidense; fortasse Auleu Tab. 5 In- 
copolis editi; est Lycopolie Aegypti inferioris. 8 The- 
baidae editi, 9 Corton] num Copton an Corte AntJ 
10 lacon Cj Lato Ant. et Tab.j AaroDV ffierocl.j 
yiaroTtoXis Strabo. 11 Tentira etiam Ant. et Tab., / 
Tentyra editi. 12 Ombos editi ut Ant, et Tah. 
13 Hiera Sicamina editiy Hiera Sycamino Ant,, He- 
nsicamina Tab, 15 latus B editi. 17 Tapostri 
editi ut V 7 et Tab.j TaTtoffei^is StrabOy Ta^offiQie 
Procop. 18 Almiris etiam V 7, miniris -4, Haimiris 
editij jiXfivQoi Ptol. 134 ni 2 1 


Monocanon 


2 


Comaron 


3 


Patricon 


4 


Filiscin 


5 


Paratonion 


6 


Nesus 


7 


Araton 


8 


Bograi 


9 


Catabathmon 


10 


Nemeseiini 


11 


Gardnm 


12 


Gonia 


13 


Antipoego 


14 


Micheris 


16 


Paliueris I 'M.onoc&m.mon editi ut V7y Monogami Tab, 2 3 Co- 
mara, Patrico Tab. 4 Filiscum editi ut V 7; Phi- 
liscu Tab. 6 paratomon ABy Paraetonion editi, Pa- 
retonio V 7, Pretonio Tab, 6 Nesus etiam Tab., 
Nessus F7, Nrjaoi, Stadiasm. maria, 7 Aratu Tab., 
Aradnm 7 7. 8 Bograi] Bogratin V 7. 9 Cata- 
bathmo Tah., Catabatimon V 7. 10 Nemeseo V 7 
et Tah.j NefUaiov Ptol.j aed situs patdulwn differt. 

II Cardum editij Carduc V7, Cardo Tab., Ka^Sa/itj 
Stadiasm. 12 Gonia etiam Tab. ut V 7, goma ABC, 
post Antipoego ponunt editi ut V 7; P^aiae yow 
Ptol. magis ad orientem situm. 13 Antipego editi 
cum Tab.f cf. V 7; u4vrinv^os Ptol. et Stadiasm. 
14 Micherisl Meciris V 7 et Tab., Mecira Ant. 15 Pa- 
liuris Porch.f Gron. 1 ,et V 7 ut Tah.., Paliurus Gron. 2, 
JlaXiov^oe Ptol. et alii, Paniuros Ant. m 2 135 

1 Mandis 

2 Agabus. 

3 Item siipersunt civitates, id est 

4 Leugipo 

5 Ositionis nessou 

6 Aegyptos 

7 Oreias 

8 Tharsantes 

9 Thedecles 

10 Thunuces 

11 Agerea 

12 Thocoris 

13 Bascanon 

14 Cenon. 

15 Quam praefatam Aegypti patriam rigat 

16 fluvius qui dioitur Nilus, qui est super 

17 diversa flumina praecipuus, qui et varias 

18 ferarum gignit progenies quae creatori 

19 suo in eisdem nimphibus nutriuntur. qui 

1 Mandis etiam Tab,y matidis C, Madis V 7, Ma' 
Qov^is iuxta }ixafiie PtoLf 2 Agabis editi ut 
137 10 et V e 7 et Tab. 8 supra sunt editi, 
4 leugio A. 5 uessum] AB editiy i. e. vfjffovt ut 
supra 131 14 Scios nesson. 6 egiptos ACf Kjpton 
Membe i. e. Memphis in indice coptico apud Ckamp, 
VEg. 8. l Ph. 1 91 2 365. 7 Orcias editi. 

8 Tharsautes editi. 9 chedecles C. 10 Thunuce 
editi. 18 Boscanon editi. 14 Cenon] Cene Ant.t 
15 quam patriam egipti prefatam C. 18 ^gnent B, 
progignet A, progignit C. 19 iisdem editi. II nym- 
phibus editi. 136 m 3 

1 Nilus infra se habere videtur insulam 

2 quae dicitur Meroin. quem Nilum alii 

3 Geon esse dixerunt. 

4 3. Item iuxta limbum Oceani ponitur 

5 patria quae dicitur Aethiopia Garaman- 

6 tium, quae et Asbyste dicitur, quae con- 

7 finalis existit praedictae Aethiopiae et 

8 Troglodytorum. in qua Garamantium pa- 

9 tria non longe ab Oceano fluvius Ger di- 

10 latissime currit. in qua patria Garaman- 

11 tium sunt montes qui Nauvavon appel- 

12 lantur. in qua patria sunt lacus, unus 

13 qui dicitur Licum et alitis Augita. qui 

14 Aethiopes rupes montium habitare de- 
16 scribuntur propter immensam a<3 vali- 

16 dissimam caumam. ad frontem autem 

17 eiusdem Garamantium patriae sunt arida, 

18 deserta, montana, quae dicuntur Marmar- 

2 nilus B editu 3 post dixerunt C addit de etbio- 
pia garamantium que et asbyste dicitur. 6 quae 
et] qui et ABj q et C. II asbiste C, Abysse editi. 
Asbystae Herodoti et aliorum confines simt Cyrenai- 
cae, II quae] qui AB. 7 et om. editi. 8 trigli- 
ditorum Aj trigloditorum B, triglodytorum C. 9 dil- 
latissime C 11 nauvanon Cj Naubaboni 6 11, 
13 Licum et] lacum et C, Lycumede editiy Licume- 
dis 6 12, II Augitta 6 13, 15 inmensam Ay im- 
mensa editi. II vallidissimam C, validissima A editi. 
16 c&uma. ACj c&umsLt& editi. II autem] vero C 17 par 
triae] patria AB editi, II sunt] est AB editi, 18 di- 
citur AB editi. II llilarmarydes editij MaQfittqidai 
Strab. m 4 137 

1 rides, Nassamones, Lotofagi atque Bleg- 

2 mies. in qua patria nunquam civitates 

3 fiiisse legimus. 

4 4. Item iuxta mare magnum ponitur 

5 patria quae dicitur Mauritania, quae di- 

6 citur Cyrenensis. in qua patria plurimas 

7 fuisse civitates legimus, ex quibus ali- 

8 quantas designare volumus, id est civitas 

9 Cyrenes, quae confinalis est litoris maris 

10 magni cum Agabis civitate Aegypti. 

11 item sunt civitates, id est 12 


Balacris 


13 


Caenopolis 


14 


Callis 


15 


Ptolomaida 


16 


Theucera 


17 


Adriani 


18 


Vemicide 


19 


Phinica 1 letofagi B, Letophagi editi, il blelgmies B, blel- 
grines Cf swnt Blemmyes. 2 3 fuisse civitates C. 
6 cyronens ABy cf,6 16. 9 cyrenis-4. II mari B. 
10 Agabisl cf. 135 2. 11 civitatem AB. 12 Ba- 
lacris etiam V 6 et Taft., 0dXaK^a Ptol. 18 ce-. 
nopolis BC Tah., KaivoTtoXis Ptol., cf. V 6. 14 Cal- 
lis etiam Tab.f Gallis V 6; fortasse Galla sive Galia 
Plin. 16 Ptolomaida etiam V 6, Ptolomaide Tab. 
16 TheuchiT& editiutV 6, TauchiTSLTab. 17 Adriane 
Ant.j Hadrianopol' Tab.j Adrianopolis F5. 18 Ver- 
nicide etiam V 6, ciemicedo ABC, Bemicide editi ut 
Tab.; Berenice aliis. 19 Piiinica] Phenica Tab., om. 
B editi; legitw etiam infra V 6. 138 m 5 

1 Corniclano 

2 Anaucis 

8 Arephilenorum. 

4 Per quam patriam transeunt plurima 

6 flununa, inter cetera quae dicuntur 

6 Leon et 

7 Torres. 

8 5. Item iuxta Oceanum ponitur patria 

9 quae dicitur Aethiopia Biboblatis, quae 

10 confinatur cum superius dicta Aethiopia 

11 Garamantium. in qua Biboblatis patria 

12 est lacus qui dicitur Tagges. quae pa^ 

13 tria dum multum existit caumosa, ipsi 

14 Mauri cavemas terrae habitant. in qua 
16 patria litus Oceanum atque in superiori- 

16 bus maximum atque spatiosissimum de- 

17 sertum esse describitur. in qua patria 

18 sunt montes qui dicuntur Tulliatodi. in 

19 qua patria non longe ab Oceano per lon- 

1 CorDiclanu Tab.y Corniclanam V 6, , i Anabucis 
editi ftt V 6 cum Tab, et Ant. 3 Arephilenoram 
etiam 140 1 et Tab., arephyloQorum B, Arae Phi- 
laenorum editi cum Salluttio, Arepelonorum V 6, 0i- 
Xaiva)v ^oifioi Strabo et alii. 6 Leon] Lethon, 
Lathon, Ladon aJiis. 7 post Torres C adeUt de 
ethiopia biblobatis. 9 biblobatis BC editi. 11 ga- 
ramandis AB, Garamantis editi. II biblobatis ABC 
editi. 12 licus AB, cf. 6 19. II Tage 6 20. 

15 Oceani editi. 16 maximus atque spatiosus de- 
sertus AB editi. 18 dicitur A. II rulliatodi A, Tu- 
liatodi 7 3. ni 5 199 

1 gum supra scriptus fluvius Ger dilatis- 

2 sime currit. 

3 Ad frontem autem eiusdem Biboblatis 

4 patriae, prae medio multa esse spatia, 
6 id est deserta quae supra nominavimus, 

6 iuxta mare magnum ponitur patria nimis 

7 spatiosissima quae dicitur Africana. cuius 

8 patriae multae sunt, ut descriptores phi- 

9 losophi dicunt, ex quibus ego legi Pro- 

10 vinum atque Melitianum genere Afros, 

11 sed et Castorium Komanorum philoso- 

12 phum. sed ego civitates inferius dictas 

13 supra scriptae Africanae patriae secun* 

14 dum Castorium designavi. 

15 In qua Afiricana patria plurimas fuisse 

16 civitates legimus, ex quibus aliquantas 

17 designare volumus, id est civitas Tra- 

18 goUs, quae confinalis est litoris maris 1 scriptam B€ editi. II dillatissime C. 8 autem] 
vero C. II einsdem | iuxta B editij 11 biblobatis BC 
editi. 4 prae] per AB editi. II medinm A. II esse 
om. editi. II spacia C. 7 spaciossima C et sic dein- 
eeps. II affiicana C. 10 melicianum 0. 11 et 
om. B. II castorins Aj kastorium C. II pbilosophum] 
ph^s A. 18 supra scriptae] superius scriptas Ay su- 
perius scripte Cj supradictae editi. II affricane BC. 
14 kastorium C. 15 affricana BC. II civitates 
Aiisse C. 17 Tragnlis etiam V 6, Tagulis Tab., 
^ayovXig Ptol, Tagulus Ant. 18 littori A. 140 in 6 

1 magni cum supra scriptis civitatibus Are- 

2 philenoriun Cyrenensium; item 

3 Zacassama 

4 Palma 

5 Isyri 

6 Sacomadis 

7 Praetorium 

8 Musol 

9 Disio 

10 Cisterium 

11 Thubacis 

12 Neveri 
18 Nadalus 

14 Scemadana 

16 Leptis magna 

16 Poteo 1 arephylenonim C, arephylonorum B, Arophilono- 
rum editi; cf. 138 3 et V 6, 2 cyronensinm B 
editi. 8 zocassama (7, Zacassania editi, ^axd^afia 
Ptol.f Zagazaena Tab., Zacasama V 6, 4 Palma] 
Ad palmaih Tah., Palmam V 6. 5 isiri C, Isina V 6f 
6 Sacomadis] Macumades maiores V 6, Macomad se. 
iorum Tab. 7 Praetorium etiam V 6, pretorim AC, 
precorin B, Pretorium Tab. 8 Mulsol V 6, Mu- 
sula Tab, 9 Dision V 6^ Bissio Tab. 10 Cister- 
nas editi ut V 6, Ad cisternas Tab, 1 1 tubacis C, 
Th^bactis editi ut V 6, Tubactis Tab. 12 Nivergi 
editi ut V 6, Niuirgi tab (i.e. tabema) Tah. 13 Na- 
dalus paulo supra inter Disio et Cisterium ponunt 
editi ut V 6 et Tab., ubi Naladus. 14 Simadana 

V 6, Simnana Tah. 15 Leptis magna etiam V 6, 
Leptimagna Tab. 1 6 poreo B, Pontos editi, cf. V 5. m 5 141 1 


Sabrata 


2 


Cipsaria 


3 


Zita 


4 


Githi 


5 


Tacapas 


6 


Ad oleastrum 


7 


Macumades 


8 


Thenas 


9 


Patabura 


10 


Hesila 


11 


Sublecte 


12 


Leptis minus 


13 


Irusbinus 


14 


Adrimeton 1 Sabrata etiam V 5 et Tab.j sabratua C, ^dfia&^a 
Ptol, 2 Gipsarea V 5, Ad Cypsaria tabema Tah, 
3 zata Cy Ponte Zita municipium Ant.f Zel&a axQa 
PtoLy Liza municipium Tab., Vita V 5. 4 Giti mu- 
nieipium Ant., Gigti Tab., FMs Ptoh, Gittit V 5, 
5 Tacape col. Tab.f Tacapas colonia Ant,, Tacapa 
colonia V 5. 6 Ad oleastrum etiam V 5 et Tab., 
ad oleastris C. 7 Macomades minores V 5 et Tab. 
8 Thenas etiam V 5, Thenis colonia Ant, 9 Pa- 
tabura] Taparura editi ut V 5 et Tab,, TatpQOVQa 
Ptol, 10 HesilaJ Usyla editi, Usila V 5, Usilla 

^6. et PtoLf Usula civitas Ant. 11 Sublecte 
etiam V 5, SuUecti Tab, „haec est Suhlectina By- 
zacenae urbs episcopalis*^ Porch, 12 leptis minor 
{corr, aec. man, leptis minus) C, Lepti minus Ant. 
cf. V 5, Lepteminus Tah. 13 yrusbinus A, Ruspi- 
nu8 editi, Buspina V 5 Tab. PtoL 14 Adrymeton 
editij Hadrito Tab.y Adrimeum V 5, Hadrumetum co- 
lonia Ant, 142 m 5 1 


Orea 


2 


Neapolis 


8 


Clipeis 


4 


Simiaina 


5 


Carpas 


6 


Maxila 


7 


Thiiiii8 


8 


Cartago civitas magiia 


9 


Gallo gallinacio 


10 


Autiqua colonia 


11 


Ad pertusa 


12 


Cesinsa 


18 


Tyraria 


14 


Utica. 1 Horea ediH, Horrea Oaelia vicus Ant., Ad Horrea 
Tab. 2 Neapolis etiain V 5, Neapoli Ant, et Tab, 
8 Clipeis etiam V 5 Tab, Ant, Clypeis editi, 4 Si- 
nuama ecUtij Siminina V 5, 5 carnas ABCf Car- 
pos Ant.j CarpuB V 5. 6 Maxula editi ut V 5 Ant, 
Tab, 7 thynicon (corr. thjnus) C, Thynus editif 
Thunos V 5, Thuni Tab, 8 Carthago editij Char- 
tingine V 6j Chartaginem et Chartagine Gromat, I 
p.307 24 et 308 7 ed, Lachm. 9 gallo gallina AB^ 
gallo gallinam C, Grallnm gallinacium V 5, Ad Gal- 
lum gallinacinm Ant., Gallum Gallinatiui^ Tah. 
10 Antiqua colonia] incertum an adpraecedens Gallo 
gallinacio pertineat. possis Uticam coloniam suspicariy 
quae nonnisi VI M, P. a Gallo gallinacio distat et 
infra V 5 iuxta Gallum gallinacium ponitur; sed v.l4 
recurrit Utica. 1 1 Ad pertusa etiam Tab. 1 2 Ce- 
sinsa] Cicisa Tab., Cigisa Ant, 13 Tyraria] Thu- 
raria Tab. et III 6, m 6 143 1 


Item 


ad aliam partem desuper smit 


2 


civitates, id est 


3 
Marthae 


4 
Afas Luceruae 


5 
Aganni 


6 
Auceritim 


7 
Ad putam 


8 
Lamie 


9 
Afas Verim 


10 
Tingimie 


11 
Putam 


12 
Agasel 


13 
Nepte. 


14 


Item 


ad aliam partem sunt civitates, 


15 


id est 
16 
Capsalco 


17 
Bamethi 


18 
Abitan 3 marthe BCj Martae Tab. 4 Afas Lupeici Tab. 
tl luceme BC. 5 agarim Aj agarini C, Augarmi 
Tab. 6 anceriti C, Anceritnm Gron. 2, Ausere fl. 
Tab. 7 Ad putea editij Putea Tab. 8 lamio C, 
Lamini^ Tab. 9 Afas Verim] m Tabttla Peutinge- 
TOna Yeri proxima statio est Laminiae, nulla alia in- 
terposita, Veri inter sedes episcopales recensetur. 
10 tingimic A^ Tinzunedo Tab. 11 putan BCf 
^te&editij Puteo Thft. 12 agaseb C. 12 18 Aga- 
sel et Kepte] Agarsel et Aggar Selnepte Tab. 16 Ca- 
pMlco] fortaige Capsa Colonia Tab, 18 abitauu4, 
abtau Bf Abtan editij Anitta Tab.f liovnTa PtoU; 
memorantur Abitinenses et Abitinensis episcopus. 144 m 6 1 
Tuburbo maius 


2 
Olencana 


3 
Bithina 


4 
Vivet 


5 
Binda vicus 


6 
Agerthel 


7 
Calbenedi 


8 
Abeulone 


9 
Thirusdron 


10 
Gruza 


11 
Elie 


12 
Terentum 


13 
Aquas Regis. 


14 


Iteiu 


ad aliam partem sunt civitates, 


15 


id est 
16 
Cabibus 


17 
Authus 


18 
Temizec 


19 
Manzat 1 Taburbo maius etiam 7a6., Tiburbomaius editi. 

2 oleneana AC, Onellana Tab,, Onellaba Ant. 

3 bithma B, 4 Vivae editif Bibae Tab. 5 bin- 
danicus ABC, Bindavicas editi, Vinauicus Tah., for- 
tatse alia est Vina civitas Ant. 6 Aggerfel Tab. 
8 abenlone BC, Arbelone editi. 9 Thirusdron] 
0vo8qos Ptol.y Thiforo (i. e. Thisdro) Tab., Tusdro 
Ant. 10 Gruza] fortasse Gurra Tab. 11 Eliae 
Ant.j Aeliae Tab. 12 therentum C, Terento Tab. 
18 Aquas Regias Tab. 16 Cabibus] Auibus Tab.f 
nisi idem sit quod sequitur Authus. 18 temisce C, 
Themizec tditi, Timezegeri turris Tab. 19 Manzat] 
IMLazatanzur Tab. m 5 145 

1 Murine 

2 Senana 

3 Cytofori 

4 Thamamuleni 

5 Mandatemule 

6 Selesua 

7 Tharsete 

8 Veresuos 

9 Ad duodecimum 

10 Leones. 

11 Item ad aliam partem sunt civitates, 

12 id est 

18 Thalacte 

14 Alonianum 

15 Maiores 

16 Bathmetim 

17 Corebam 

18 Aitigilem 

19 Baldis 

20 Uthumas 

3 cjtofoti A, cythofotis C. 4 thamamnle Bj Tha- 
mamulem editi, Turre Tamalleni AnU 6 Silesuu 
Tab. 7 tarsete B editi, Thasarte Tab. 8 Ve- 
remoi etiamTab.f Yerosuos editi, 13 Thalacte] Te- 
lepte Ant., Theleote Tah. 14 Alonianum etiamTab.^ 
monianum BC editi. 15 Maiores] Ad Maiores Tab.t 
16 bathinetim A. 17 corcham corr. C, Coreba 
Ant., Choreva Tab. 18 Aitigilem] amgilen Ay ata- 
gelen C, Ad atticillae Tab. 19 Ballis editi, Vallis 
Ant. et Tab. 20 Uthumas] memoratur Utummensis 
episcopus. 

10 146 ni 5 

1 Unuca 

2 Siciliba 
8 , Tyris 

4 Chisiduo 

6 Membrisca. 

6 Transeunt autem per ipsam Africanam 

7 provinciam inter cetera flumina quae di- 

8 cuntur, id est 

9 Cepsi 

10 Te 

11 Torrens et 

12 Panarezon. 

13 6. Item iuxta mare magnum proxima 

14 eiusdem Africanae regionis reiacet pa- 

15 trid quae dicitur NumidiaBizacium. quam 

16 Numidiam iidem philosophi qui supra no- 

17 minati sunt quidem praedictam Africa- 

18 nam regionem designasse, ipsi et eandem 

19 Numidiam descripserunt. sed dum non 

1 Unuca etiam AnU, Inuca Tab. 2 sciciliba B edittj 
Sicilibba 7<a6., Sicilibra Ant, 3 Thurris Tab. 

4 Chisiduo etiam Tab. 5 Membrissa Tab.j Mifi- 
P^aa Procop. 6 africam A, affricanam B» 

7 8 cetera que dicuntur flumina C. 9-11 Cepsi 
Te Torrens] cepsit et orrens ABC, Cepsite Torrens 
editif Cynips Be Torrens tria flumina sibi proxima 
Tab. 12 Panazeron e<:{2^2. 14 afiricane jS. 15 bi- 
zanciu By bigacium {corr. bizacium) C, Bjzancium 
ediU. 16 17 numidiam quamvis supra nominati phi- 
losophi predictam C. 16 isdem AB. 17 afiri- 
cana B, qui sic saepius. 18 designasset C. ffl 6 147 

1 concordant in civitates inferius designa- 

2 tas, ideo nos secundum praefatum Ca- 

3 storium Romanorum philosophum supra 

4 scriptas civitates eiusdem Nimiidiae no- 

5 minavimus. in qua Numidia plurimas 

6 fuisse civitates legimus, id est civitas 

7 Membronem, quae confinatur iuxta mare 

8 magnum cum iam praenominata Utica 

9 civitate Africanae regionis ; itcm civitas 

10 Tumissa 

11 Ypone Zareston 

12 Tabraca 

13 Timiza 

14 Armonaca 

1 ciyitatibus ecUti, II designatis editi. 2 praefatam 
om. editi, II kastorium C. 3 4 super scripte C. 

7 Membrone V 5, Membro Ant., Membione Tab, 

8 Utica] utita C, cf,142 14 et V 6. 9 regiones A. 
10 Tunisa Tab.j Tunissa V 5. 11 ypocre zareston Ay 
ypochre zareston B, ypoere zareston C, Hippone Za- 
reston editij Ypone Zenetum V 5, Hippone Zarito Ant., 
Ipponte diarito Tab,f Hippone libera nummi, 12 Ta- 
braca etiam V 5 et Ant.., Cabraca Tab. 13 Tuniza 
etiam Ant, et Tab.y Tunica V 5. II inter Tunicam 
et Armoniocum infra V5 poni7Mr Diana; in Itineror 
rio Antonini p, 8 edit. nostrae Ad Dianam; quae man- 
sio in Tabula Peutingerana adpicta domo indicatur 
quidemy sed omisso nomine, hinc fortasse colligere 
licet, Ravennatem nostrum (nisi malis Castorium) hoc 
loco tabulam aliquam Peutingeranae simillimam ex- 
scripsisse, infra autem alios secutum esse auctores, 
14 arinonaca C, civitas Armonlocus V 5, Armonia- 
cum fl. Tab,; inter ftumina recensetur Armoniacus 
152 16, 

10* 148 ni 6 1 


Usussa 


2 


Hippon regium 


8 


Sulucu 


4 


Zaca 


5 


Russicade. 


6 


Nam desuper sunt in ipsa Numidia 


7 


civitates, id est 


8 


Semitum 


9 


Bulla regia 


10 


Silma 


11 


Siguesse 


12 


Sica Be . . . 


13 


Thacora 


U 


Gegite 


15 


Narragara 


16 


Molas 


17 


Tipassa 1 Usussa] Ubus V 4, Ubus flumeu Tab. ei 152 18. 

2 hypponergio -4, yipponregiu By ypon regio (^corr. 
regium) C, Hippone regio Ant.j Hyppone regio Tab.j 
Ypole regio V 4. 3 suluci C, Sublucu Tab., Sul- 
lucco (Sullucu) Ant., Sulucum V 4. 4 Zaca etiam 
Tab.j Zacca V 4. 5 Busicade V 4 et Tab., Ru- 
siccade Ant. 6 ipsa om. editi. 8 Simittu co- 
lonia Ant., Sunitu Colonia Tab. 9 Bulla regia 
etiam Ant. et Tab. 10 Ad silma Tab. 11 Si- 
guesse etiam 152 4, Siguese Tab. 12 sicabe ABC 
editif Sicca Veneria ^w<., Sicca Veria Tab. 13 Tha- 
cora etiam Tab.y Thagura Ant. 14 Gegetu Tab. 
15 Naraggara -4w<. et Tab., Na^ayyaQa Ptol. 16 Ad 
molas Tah. 17 typassa A^ Tipasa editi cum Ant. 
et Tab. m 6 149 1 


Tibili 


2 


labianon 


3 


Cirta 


4 


Quartelli 


5 


Palimam 


6 


Villam Cervianam 


7 


Lapisede 


8 


Novale 


9 


Berrice 


10 


Chulchul 


11 


Cornon 


12 


Baccaras 


13 


Melebo colonia 


14 


Solbeama 


15 


Budaxicara 


16 


Thenebestre 


17 


Centenarias 


18 


Gausaparas 


19 


Piscinas 1 Thibili TcUf. 2 labianon] Castellnm Fabatia- 
nnm Tab. 8 Cirta etiam Ant, et Tab. 4 Aquar- 
tille Tab, 6 Palunam editi, Ad palmam Tab.f 
6 cervinam B editi; num Ad uillam Selae Tab, an 
Ad nlllam Seruilianam Ant, et Tab.f 10 Chulcul 
C editij fl. Chulcul Tab,f 13 Milebo Colonia editi, 
Milev Colonia Tab.., Mileum Ant, 1-4 solbennia C, 
Solbeania editi, Saluiana Tab, 15 Buduxi Tab, 
16 thenebeste A, Thenebreste Tab. 17 Ad cente- 
nariu Tab. 18 Gasaupala Tab., Gasaufala Ant., 
Pa^o^Xa Procop,, ravaaxpva PtoL; memoratur Ga- 
zauphulensis ^iscoptts, 19 pisinas C, Ad pisinas Tab. 150 m 6 1 


Fuscinas 


2 


Falavi Marci 


3 


Thugursicus 


4 


Altuburus 


5 


Mucea ; 


6 


Sufultis 


7 


Praesidin 


8 


Midias 


9 


Pissinas 


10 


Messafilta 


11 


Duo flumina 


12 


Sumachi 


13 


Lambresae 


14 


Lambridin 


15 


Tamasgua 


16 


Orgentarium. 


17 


Item ad aliam partem sunt civitates, 


18 


id est 2 falani marci B, Flauia marci Tah, 8 thugur 
siccus AC^ Oov^ov^Ma PtoL; memoratur q)iscopu8 
Tubursicensis ; municipium Thibursicensium Jnscr. apud 
Orellium 3691, 4 altubucus C, Altuburos Tab., 
Altieuros Ant. 5 Mutia Tab. 6 Sufibus Ant.t 
7 Presidi diolele Tab.f 8 Ad Medias Tab. 9 Ad 
piscinam Tab. 10 Mesar filia Tab. 11 duo flu- 
minia C, Ad ^uo flumina 7'ab, 12 Sinnachi C editit 
Symmachi Tab, 18 Lambrese editi, Lambese Ant. 
et Tab.j ^d/i/Sa&ffa Ptol., Lambaesa Inscriptio an- 
tiqua. 14 Lambiridi Tab. (ABC ita distinguunt: 

lambresa elambridin). 16 tamasgna A, Lamasbua 
Tab.y Lamasba Ant, 16 Orgentarium] Ad cente- 
narium Tab. ni 6 151 l 


Lambafudin 


2 


Libiana 


3 


Vico Aureli 


4 


Gerinani 


5 


Thebesthe. 


6 Item 


ad aliam partem sunt civitates, 


7 id est 
8 


Thuraria 


9 


Thoburbi miniis 


10 


Chulcar 


11 


Elefantaria 


12 


Zicella 


13 


Adviam 


14 


Mistin 


15 


Theblata 


16 


Vico Ansti 


17 


Catia 


18 


Drusiliana 1 Labafudin editif Lambafndi Tab. 2 labiana B 
editi, Liviana Tab. 3 Yico Anreli etiam Tah.y vic- 
aureli C. 4 Ad germani Tah,, Germaniciana Ant. 
5 Thebeste editi, Theveste Ant. et Tab, 8 Thu- 
raria etiam Tah.y Tyraria 142 13. 9 thoburbi mi- 
nas ABC, Thuburbiminus Tah., Tuburbo minus Ant, 
10 Clucar Tah.j Cluacaria Ant. 11 Elefantaria 
eHam Tab. 12 Zicella] Tichilla TahJf 18 Ad- 
viam] Aovia edtfi, Aobia Tah., Aobia etiam sedes 
episcopalis. 14 Mubsi Tah., Musti Ant. 15 Te- 
glata Tah. 16 Austi] Augusti ^iti ctm Ant. et 
Tab. 17 caria A, catiam Cy Thacia Tab.y Tatia 
editi. 18 Drusiliana etiam Tah., drasillana C. 152 in 6 

1 Picom 

2 Novis aquis 

3 Droxiliana 

4 Siguesse 

5 Armasdum 

6 Cirta 

7 Gasibala 

8 Medranis 

9 Bagradas 

10 Tepte colonia 

11 Gemellas 

12 Pago Getnellin 

13 Dabuas. 

14 Per quam Numidiam transeunt plu- 

15 rima flumina, inter cetera quae dicuntur 

16 Armoniacus 

17 Bagrada 

18 Ubus 

1 picoin BCj Piconi editi, Picus Tab. 2 Novis 
Aquilianis Ant. et Tdb. 3 Droxiliana] eadem quae 
supra Drusiliana. 4 Siguisse editif Siguese Tfnb,; 
eadem quae svpra 148 11. 5 Armascla fl. Tah. 
6 Cirta] cf. 149 3. 7 Gaeibala] num eadem quae 
Gansaparas 149 18 f 9 Bagradas] mox interjlumina 
recensetur B&grAd&. 10 Tepte colonia] est Tele^te; 
cf. Thalacte 145 13. 11 12 GemeUas, Pago 

Gemellin] Itinerarium Antonini duas habet mansiones 
Gremellas et Greme^las, Tabula Peutingerana unam 
tantum Yico Gemellas. 18 dobrias Cf Ja^ia Ptol.t 
16 Armoniacus] cf. 147 14. 17 Bagrada] fl. Ba- 
gamada Tab.j Bagradas alii. 18 Ubus] cf. Usussa 
148 1. ni6 153 

1, Masaga 

2 Abiga 

3 Puplitus 

4 Sadinta 

5 Amesa 

6 Adima 

7 Limeletendum. 

8 7. Item super ipsam Numidiam in 

9 montanis et planiciis locis est patria 

10 quae dicitur Mauritania quasi Rubea, 

11 quae et Sitifensis appellatur. cuius fines 

12 a montibus usque ad mare magnum per- 

13 tingunt: nam ad Oceanum nullo modo. 

14 quam patriam secundum Castorium no- 

15 minavimus. in qua patria plurimas fuisse 

16 civitates legimus, ex quibus aliquantas 

17 designare volumus, id est civitas Tuca, 

18 quae iuxta mare magnum dividitur inter 

19 superius dictam provinciam Numidiam 

20 et ipsam Mauritaniam Sitifensem; item 

21 civitas 

1 Ampsaga aliis. 2 abuza C, }4fiiya6 Procop. 
8uid. 8 Pablitus C editiy Popleto flamen (sic erUm 
Itgmdum) AnU, Popleto maiMio Tab. 7 limeleteu- 
dum A. 9 est] cum B. 10 maritania B. IS nullo] 
uUo ABC. 14 kastorium C. 15 16 civitates 
fnisse C. 17 Tuca] Tncca fines afirice et maurita- 
niae Tah. 18 dividit tdiii. 19 provintiam BCy 
om. Porch. 20 ipsam om. Porch. II sitiphensiB A^ 
sitiphensu B^ Sitiphensinm editi. 154 ni 7 

1 ChuUu 

2 Paceanis 
8 Igilgili 

4 Chova municipium 

5 Mulusbion orea. 

6 Item ad aliam partem sunt civitates, 

7 id est 

8 Amabu municipium 

9 Gaddo 

10 Leba 

11 Balicin 

12 Vicum 

13 Mobziacum. 

14 8. Iterum iuxta litus maris magni est 

15 patria quae dicitur Mauritania Caesarien- 

16 sis, quam secundum Castorium et Lol- 

17 lianum cosmographos designavimus. In 

18 qua Caesariense Mauritania plurimas ci- 

1 ChuUu etiam Tab., ChuUi municipium Ant.j Cullu 
V 4. 2 Pacianis editi, Paciani V 4, Paccianis 

Matidiae Ant.j Paccianis Matize Tab, 3-5 tigil. 
gilichonamune. mulus. bion. orea A, igil. gilicona- 
mune. mulus. bion. orea B, igil gilichonamine mulas 
bion orea C, Igilgili, Choba mune, Horea, Muslu- 
bion editi. II Igilgili etiam Ant. et Tab., Itiltili V 4. 
4 Choba municipium Tab., Coba municipium Ant,, 
Chosa V 4. 5 Musluvion orea V 4, Mulusvium 155 4, 
Muslubio -Horreta Tab., Muslubio Ant. 11 orea >. e. 
borrea. 8 municipiuml mune AB editi. 13 mob- 
ziacia B editij Mopti Municipium Tab.t 14 iuxta 
om. AB editi. 16 kastorium C. 11 lolianum AB 
editi. 17 cosmographos ] pbilqsophos editi, . -^ in 8 155 

1 vitates fuisse legimus, ex quibus aliquan- 

2 tas designare volumus, id est civitas Sal- 

3 das, quae iuxta mare magnum confinatur 

4 cum Mulusvium civitate supra scriptae 

5 Mauritaniae Sitifensis ; item iuxta civitas 

6 Quetas 

7 Euseius municipium 

8 lomnion 

9 Rusicuron 

10 Kusguniae 

11 Egosion 

12 Tipasa 
18 Caesarea 
14 Gunubus 

16 Lar castellum 

1 faisse ciyitates AC. 2 saldis B editiy Saldas co- 
lonia Tdb,, Salbas V 4. 8 quae] cui C. 4 cum 
Mulusvinm] cnmulus uium J, cumulus numi B, cu- 
mulusus vium cwrr. C, cum ]\Iuslubio editi. II civi- 
tates super scripte C. 5 civitates AB, civitates 
(corr. civitas) C. 6 qtas B, Qtas editi. 7 m- 
seuis vel ruseius Aj ruseaus C, Rusuvis V 4, Ru- 
sazis Ant.f Rusalin (lege Rusazu) Tab.j 'Povaa^ovi 
Ptol. II muDicipium] mune AB editi. 8 iommon Ay 
iominon C, imon B, Lomnion editif ^IofivMv Ptol.y 
lomnium Ant.j Lommio Tab.f Lomnio V 4. 9 Ru- 
succuro colonia Ant. et Tab., Rusucnrum munici- 
pium V 4. 10 Rusguniae etiam Ant., rusgume AB, 
Rugunlae V 4, 11 Icosion editi, Icosium Ant., 
Tcosium V 4. 12 Tipassa F 4, Tipasa colonia Ant. 
13 Caesarea etiam V 4 et Ant. 14 gumibus {corr. 
gunubus) C, Gunugus editi, Gunagus V 4, Gunucus 
Ant. 15 Lar castellum etiam V 4 et Ant. 156 m 8 

1 Cartenna 

2 Arsenarium 

3 Portum magnum 

4 Portum divinum 

5 Albulas. 

6 Item ad aliam partem sunt civitates, 

7 id est 

8 Signa municipium 

9 Rubras 

10 Sita colonia. 

11 Item ad aliam partem super iam dictam 

12 civitatem Saldas est civitas quae dicitur 

13 Tubusubtos 

14 Bidda municipium 

15 Tigisim I Cartenna etiam V 4 et Ant,, cartemia A, 2 Ar- 
senaria editi Ant. Ptol.y Cersenaria V 4. 3 Portum 
magnam etiam V 4, Portus magnos Ant,, Ho^oe 
fiayvos Ptol. 4 Fortus divlnos Ant. 5 Ad Al- 
bulas Ant. 6 ad {corr. super) C, super AB editL 
8 signa muni B, sign amuni Ay signamus (7, Signa 
mune editij Siga municipium Ant.f 9 Ad Rubras 
Ant.^ /70«^ Rubras C addit rubiae. 10 Sita colonia) 
nwn itertm pro Siga? nam Siya noXie xoXoavla PtoL 

II supra editi. II dictas civitates ABC, cf. 155 2. 
12 saldam C. 18 tubusubtos {corr. tubusubtas) C, 
tubnsubros B editi, Tubusuptus Ant.j Praepositus Li- 
mitis Tubnsubditani Notitia dign. 14 Bida muni- 
cipium (sic enim legendum) Ant,, Bl$a xohavia PtoL, 
Syda municipium Tab,, Praepositus Limitis Bidensis 
Notitia dign, II municipium] monicin ABCy monicip 
editi. 15 Tigisi Ant. et Tab. ni8 157 

1 Repetiniaiia 

2 Castellum 

3 Helepantaria 

4 Aquis calidis. 

5 Item ad aliam partem sunt civitates, 

6 id est 

7 Galaxian 

8 Auzimasta 

9 Lamarasium 

10 Sufasa 

11 Tababac 

12 Bambinide 

13 Lecmelli 

14 Balasadais 
16 Baccis 

16 Fubonis. 

17 Per quam Caesariensem Mauritaniam 

18 plurima transeunt flumina, inter cetera 

19 quae dicuntur, id est 

1 Repetiniana] memoraiur Beperitana sedes episcopalis 
Mauritaniae Caesarienais. 2 Castellum] „in Africa 
sedes episcopales variae extiterunt huic cognomines,"' 
Porch. 3 helepancaria C, differt ab Elefantaria Nu- 
midiae 151 11. 4 Aquis calidis] "TSara d^BQfia 
xohjDvia Ptol. 7 galarian A, Galaxia Tah., Por- 
cheroni eadem videtur quae V 4 Galama. 8 auzu- 
nasta C, an^unasta B, Aucunasta editi, Auza Ant.f 
Auzea Tacitif Av^iva (Av^ia) PtoLf 10 Sufasar 
Ant. 12 blimde {corr. bunde) C. 18 Lemelli 
presidinm Tab. 15 Baccis] Vaccis Tab. 16 Tu- 
bonis editi cum T«6., Oov^ovva Ptol. 17 quam] 
ipsam C. 1S8 in 8 

1 Usar 

2 Agilaam 
8 Mina 

4 Sira 

6 Tasagora 

6 Isaris 

7 Nigrensis 

8 Ligar et 

9 Malba. 

10 9. Item iuxta Oceanum ponitur patria 

11 quae dicitur Maiuitania Perosis vel Sa- 

12 linarum, quae confinalis existit supra 

13 scriptae Aethiopiae Biboblatis. in qua 

14 Perosium Mauritania maximum desertum 

15 esse ascribitur. in qua patria sunt mon- 

16 tes qui dicuntur Litri. cuius patriae post 

17 terga procul infra Oceanum tres insulae 

18 inveniuntur. cuius patriae ad frontem, 

19 per meridiem essent espatia, litus maris 

20 magni ponitur patria quae dicitur Mau- 

I Usar etiam Plin., ^laaQOS norafiov i^^okai Ptol. 
3 Mina] hodieque nomen Jluviij ad quem sita videtur 
Mina Ant, 5 Tasaccora oppidum Ant., Tasacora 
160 6. 7 Nigreusis editi, 9 Malva Ant,, Ma- 
Xova ixfioXai PtoL^ Malvane Plin. 11 Salinarum] 
Salinas Nubonenenses habet Tab. 12 existitj est C. 

18 ethyopie B. II bibeblatis AB^ biblablatis C, Bi- 
blobatis editi. 15 adscribitur editi. 16 Litri] 
Lytricus editi; cf. 7 14. 17 Ad tres insulas Ant. 

19 meridiemj medium editi; cf. 7 17 et 161 13. 

II espacio C. 20 quae] quitria qui AB, quitria que C. m 9 159 

1 ritania Tingitana. iterum in montanis et 

2 asperis seu aridissimis locis, in supra 
8 scripta Mauritania quae dicitur Perosis, 

4 quae ponitur iuxta Oceanum et Mauri- 

5 taniam Tingitanam, quae ponitur iuxta 

6 mare magnum, est patria maxima quae 

7 dicitur Getulia, de qua in sua omelia 

8 refert S. Gregorius. in qua Getulia, pro 

9 aquae inopia, dum longe ab Oceano et 

10 ad mare magnum amplius, et flumina 

11 ibidem existunt minime, aliquantas fuisse 

12 civitates legimus, id est 

13 Thursurum 

14 Tices 

16 Speculum 

16 Turres 

17 Cerva. 

18 Item litus maris magni iuxta Mauri- 

19 tania Tingitana. in qua plurimas fuisse 

2 super B. 5 tingitana A, 6 maxima] magna 
editi. 7 in sua] insula A. 11 omeliam C, homelia 
editi. 8 GregoriusJ 5. Gregorii Magni in Evange- 
lia lib. I Homilia X, Operum T. I Paris. 1705 foL 
p. 1469': «Piscatores vero, ut fertur, Getulia non 
habet.'' 9 aquaej que ABC. 11 ibidus AC. 
II existunt] que sistut BC^ quae sistunt A editi, 
11 12 civitates fuisse C. 13 thursucum C, Thu- 
suros Tab. 14 Thiges Tab.j Giyri Ptol. 15 Spe- 
cnlum etiamTab. 16 Ad turres Tab, 17 Cerva 
etiam Tab., cervas B editi. 18 mauritaniam tingi- 
t&nam C Gron. 1 2. 19&p. 160 1 civitates fuisse C. 160 in 9 

1 civitates legimus, ex quibus aJiquantas 

2 desiguare yolumus, id est civitas 
8 Tingit 

4 Cadum castra 

5 Nova castrum 

6 Tasacora 

7 Dracones 

8 Tepidas 

9 Fovea rotunda 

10 Ripas nigras 

11 Stavulum regis 

12 Ataba 

13 Taxafora 

14 Fulga 

15 Figit 

16 Gent 

17 Subsellint 

18 Nassufa* 

19 Item ad aliam partem superscriptae 

20 civitatis quam diximus Tingit sunt civi- 

21 tates, id est 3 Tingis editi. 4-6 Gadum, Castra, Castra nova, 
Tasacora editi. 4 Cadum castra] Cadaum castra 
Ant. 6 Tasaccora Ant.j Tasagora fiuviu^ 168 5. 
7 draconas C, Ad Dracones Ant. 13 tarafora A. 
16 gerit C. 17 subselliut corr. C, Subselluit editi. 
19 ad om. B. II superscriptae] sunt superscripte ABy 
iuxta ^iti, 20 civitatis] quas AB, civitatem 

editi. II tingui A^ tingin B editi. m 10 161 

1 Turbice 

2 Septemvenam. 

3 Per quam patriam inter cetera trans- 

4 emit flumina quae dicuntur Turbulenta, 

5 quam alii Daumam appellant. 

6 10. Item iuxta Oceanum prope supra 

7 scriptam Mauritaniam Perosis est patria 

8 quae dicitur Egel. in qua patria iuxta 

9 Oceanum sunt montes ut mons Ethna, 

10 qui ardere scribuntur. in qua patria 

11 iuxta Oceanum sunt montes excelsi qui 

12 appellantur Praxe. cuius patriae ad fron- 
18 tem, multis miliaribus spatiis, id est litus 
u maris magni, ponitur patria quae dicitur 

15 Mauritania Tingitana. 

16 11. Item iuxta litus maris magni poni- 

17 tur praedicta Mauritania Gaditana, quae 

18 litus maris magni confinalis existit prae- 

19 latae Mauritaniae Tingitanae. quae Ga- 2 Septemvenam] Ad Septem iratreB Ant.f sed recurrunt 
JII 11. 4 quae] qni B. II dicitur AB editi. II turbu- 
lente ^. 5 Davinam C editi. II post appellant C add. 
de patria £gel. 7 Perosis] psis AB. 12 Praxe] 
Bracae 8 5. 12 cuius patriae — 15 Tingitana vel 
15 Tingitana — 17 Mauritania auperfiua $unt. cf. 8 
et 158 19. 13 miliariorum C. 15 poit Tingi- 
tana C addit de mauritania ganditana {corr. gadi- 
tana). 16 iuxta om. AB editi. 17 praedicta] 
nonnisi 8 8, II ganditana (com gaditana) C. 19 gan- 
ditana B. 

11 i€2 m 11 

1 ditana patria supra dicta barbaro modo 

2 Abrida dicitur. ubi gens Wandalorum a 
g Belisario devicta in Africa fiigit et nus- 

4 quam comparuit. quam patriam ego se- 

5 cundum multotiens dictum Castorium de- 

6 signavi. in qua Mauritania Gaditana plu- 

7 rimas fuisse civitates legimus, ex quibus 

8 aliquantas designare volumus, id est ei- 

9 vitas Pareatina, quae litus maris magni 

10 ponitur prope praedictum fluvium Malba 

11 non longe a Portu Sigense. item civitas 

12 Tingi colonia 

13 Zili 

14 Tabernis 

15 Lix colonia 

16 Frigidis 

17 Banasa 

18 Gigantes 

19 Oppido novo 

20 Tremulas 

1 post dicta AB add. est, editi add, et; cf. 164 11. 

2 vuaDdalorum C, Vandalorum editi, cf. 8 12. 

3 Africa] Africam 8 13. II fugiit AC^ f u . . . B. 
II nunquam editi ut 8 14. 4 coparuit Bj apparuit C. 
5 multotiens dictum Castorium] super scriptnm ka- 
storium C. II multoties editi. 7 civitates fuisse C. 

11 post civitates B add. qm. 9 pareanna C, Parie- 
tina Ant. utV 4. 11 non om. Gron. 1. li pontu C. 

12 Tingi colonia — 17 Banasa] eodemfere modo V 4 
et Ant. 18 gygautes C. 19 Oppido novo etiam 
Ant., oppido nono B. 20 tremules C, Tremnlis Ant. nrii i63 1 


Septem fratres 


2 


Tamasida 


3 


Sala 


4 


Gentiano 


5 


Explorazio 


6 


Boballica 


7 


Bobiscianis 


8 


Aquis Daticis 


9 


Baba 


10 


Tocolosion 


11 


Bolubili 


12 


Boniuricis 


18 


Giidda 


14 


Bati 


15 


Argenti 


16 


Barsuuli 


17 


Sidilium 


18 


Egelin ' 


19 


Lampica 


20 


Fons asper 1 Ad Septem fratres Ant. 2 thamasida AC, Ta- 
musida editi ut V 4, Thamusida Ant. 3 Sala etiam 
V 4 et Ant. 4 GentianoJ Fovxiava Ptol. 5 ex- 
plorozio C, Exploratio Ant. 6 Bovalica V 4. 7 Vo- 
piscianis (nam sic legendum) Ant, 8 Aquis Dacicis 
C cum Ant. 9 Bada editij Babba Plin. et alii. 
10 Tocolosida Ant. et PtoL 11 Bobabili editi, Vo- 
lubilis Ant. et alii. 12 bomuricis C. 13 GaddaJ 
GiJda Ant. et Steph. 

II* 164 m 11 

, 1 Nabia 

2 Maura 

3 Getuli 

4 Selitha 

5 Getulisofi 

6 Getulidare 

7 Tums Buconis 

8 Paurisi 

9 Perora. 

10 Quae superius dicta Mauritania Ga- 

11 ditana, quae et barbaro modo Abrida di- 

12 citur, coniungitur cum freto qui dicitur 

13 Septegaditano , qui dividit Mauritaniam 

14 ab Hispania, id est Africanam provinciam 

15 ab Europa. per quam Gaditanam patriam 

16 transeunt plurima flumina, inter cetera 

17 quae dicuntur, id est 

18 Subulcus 

19 Ubus 

20 Salensis. 1 2 nabiamaura J?C. 7 tnrris bubonis C. 10 Quae] 
qui AB^ que C. II gauditana AB. 11 abroda A. 

18 mauritania £. 14 hyspania C, ispania ^, jspa- 
nia B. II africana provincia ^£. 15 patriaml pro- 
wmciwn ediii. 16 plurimatranseuntecfiYt. 18 subul- 
chus C, Subur Plin. Ptol. 19 20 ubussalensis C. 

19 UbusJ differt a praenominato 162 18. 20 Sa- 
lensis] Sala Plin. Ptol. II post Salensis C addit pro- 
logus auctoris. ^ 10 11 165 

1 Nullus vero aestimet eo quod non mul-. 

3 tae patriae dictae sunt in portione Cham, 
S quia minus ei evenisset terrae quam Sem 

4 et laphet; nisi dum caumosa et arida 

5 existunt loca quae habitant homines, et 

6 dum spatiosissimae existunt patriae, ideo 

7 sic breviter designare volumus. Designa- 

8 tas nobis patrias Africae reperies xni, regio- 

9 nem i, insulas iiii, civitates cccccLxxxiii, 

10 flumina xxxii, lacus iii. 

11 12. Completur autemportioCham, quam 

12 geometrici philosophi Africam appellave- 
18 runt, habens finem ad Orientem iuxta 
u Oceanum praelatam Arabiam e regione 
16 maris Rubri et ex parte regionis He- 

16 braeorum. deinde ad mare magnum fini- 

17 tur, ut dicfcum est, ipsa portio Cham a I extimet BC, existimet editi. 2 porcione BC. 
3 ei om, B editi. ii vexiisset AB ediU. il terre C, 
terra B. 4 iamphet C. 7 Designatas — 10 lacusm 
om. AB editi. 8 affrice C. II regione C. 9 sunt 
civitates 573 etfiumina 32. 10 lac C. II postlacvLsm 
C addit, spaiio vacuo sex vel septem versuum capace 
relicto de finibus affrice portionis cham et qnaliter 
completnr. de finibns afirice ad orientem. 1 1 com- 
plectitnr editi. 11 autem] ante C. 12 geometrici] 
geom et rici Af gaeon et rizi Bj greoni et rici C, 
Geon et Risi editi. II appellarunt editi. 13 hic ac- 
cedit Guido. II horientem B. 14 e regione] ex re- 
gione C, et regionem G, 15 regionis] regionem G. 

II hebreomm BC, 1 7 porcio BC. 166 ni 12 

1 civitate quae dicitur Rinocuronon, quae 

2 pertinet ex patria Aegypti. 

3 Ad partem vero meridianam habet ipsa 

4 portio Cham finem Oceanum qui tangit 

5 Aethiopiam Auxumitanam Candacissis 

6 Troglody torum , Aethiopiam Garaman- 

7 tium, Aethiopiam Biboblatis, Maurita- 

8 niam Perosis et Mauritaniam Egel usque 

9 ad fretum quod multotiens diximus Se- 

10 ptemgaditanum. 

11 Ad partem septentrionalem habet ipsa 

12 portio Cham finem maris magni, quod 
18 iuxta litora navigatur per totum Aegy- 
14 ptum et Mauritaniam Cyrenensem etMau- 
16 ritaniam Tingitanam et Mauritaniam Ga- 

16 ditanam usque saepius nominatum firetum 

17 Septemgaditanum. 

I ranocuronon C, Rinocorura editif Rinocoraro8 116 18, 
Rinocnraron V 7 et 16. 2 post Aegvpti C addit 
de finibus affrice ad partem meridianam. 5 can- 
dancissis B, candantissis A, candatissis C. 6 tro- 
gloditorum AB, Trogloditarum editi. 7 biblo- 
blatis B, Biblobatis C editi. 7 & 8 mauritania (bis) 
AB. 9 multoties editi. 10 po8t Septemgaditanum 
C addit de finibus affrice ad partem septentrionalem. 

II septentrionalem partem C. 12 porclo C. li mare 
magnum G. 18 totam G. 14&15 mauritoniam 
(t&r) A. 14 Cyrenensem] sic Guido, cironense A, 
cironensem C, cyronensem B editi. II sequentia paullo 
uberius tractat Guido. II et po9t Cyrenensem om. BC 
editi. 17 septecaditanum C. II post Septemgadita- 
num C addit de finibus affrice ad occasum. m 12 167 

1 Ad occasum enim habet ipsa portio 

2 Cham finem praefatum quod praediximus 

8 fretum Septemgaditanum , qui currit de 

4 mari magno Gallico, quod alii Valeriaco 

5 Spaniae appellant, mergens in Oceano 

6 spatiosissimo. qui fretus super scriptus 

7 Septemgaditanus dividit, ut diximus^ inter 
B Mauritaniam et Ispaniam. nam nullo 

9 modo ab antiquis quidem dictum alibi 

10 reperimus quod hoc mare magnum no- 

11 strum per semet ipsum apud humanis in 

12 Oceano optutibus non societur nisi tan- 

13 tummodo in hoc, quod superius diKimus 

14 loco, qui fretus dicitur Septemgaditanus. I ante occasum AB editi add, oceanum. II enim 
om. editi. II post enim C addit occeanum. 2 3 pre- 
fatum fretum quod prediximus septegaditanum C, 
8 fretam om. B Porck. 11 qui 1 quod editi, 4 gal- 
licnm AB. II aliis editi. 6 appellatur editit 

II vergens AC cum Gvidone. 6 super] sup A, supra 
editi. II scriptus] dictus editi. 7 septemgaditanu AB. 
8 spaniam AC, Hispaniam editi. 9 quidem dictuml 
quid' dictum Ay qd dictum By quod dcm Cy dictum 
quod editi. 1 1 apud om. C. II humanos A. 1 2 opti- 
tutibus C. li non scietur ABCj ^influat sive emergat 
vel copuletur'* Guido. 14 locus AB. II septemga- 
ditanis A, pjp septemgades i. columnas, quas ibi fixit 
Hercules, ultra quas non itur margo A sec. man. 
II post Septemgaditanus C addit de europa, de sythia 
eremosa iuxta litus occeani septentrionalis apud rer- 
mipte posita. 168 IV 1 

1 IV 1. In portione autem laphet filii 

2 NoS, quam philosophi Europam appella- 

3 verunt, sistuntur patriae, id est patria 

4 quae dicitur Scythia, quae in omnibus 

5 eremosa existit. ponitur ipsa patria litus 

6 Oceanum septentrionalem iuxta praefatos 

7 montes Kimphaeos. quae patria longe 

8 lateque spatiosissima esse dinoscitur. item 

9 ponitur in locis planiciis longe lateque 

10 nimis spatiosissima quae dicitur Chaza- 

11 ria, et usque maior Scythia appellatur, 

12 quam lordanis cosmographus in modum 

13 ftmgi scariftim esse dixit. quos Chazaros 

14 supra scriptus lordanis Agaziros vocat. 

15 per quam Chazarorum patriam plurima 

16 transeunt flumina, inter cetera fluvius 

17 maximus qui dicitur Cuphis. item iuxta 

1 iafet A, iamphet C II filio AB, 2 eropa B. 3 si- 
stunt A. 4 scytthia A^ scythya C. 5 heremosa BC. 
6 septentrionale C. II praefatos] c/. U 20. 7 rim- 
pheos BC, om. A. II longo B. 8 spaciosissima C, 
spatiosissime AB editi. II esse] etiam C. 9 pla- 
nitiis B. 10 Chozaria editif gazaria G". 11 si- 
thia Ay sythia B, scytthia C. 12 in modnm fungi] 
Scythia . . . in modum fungi primum tenuis lordanis 
de rebits Geticis c.5; cf.IV 38. 13 Chazaros] sic 
G^^fy gazaros C (r", gazarus Aj gazurus B, Chaznrios 
editi. 14 Agaziros] agazaros (?, ,,gens Agazzirorum 
fortissima" lordanis de rebus Geticis c. 5, chazirorum 
AB editi. II vocat] hic intermittit Guido. 17 maxi- 
mus om. A. 11 enphis -4, Kov^tg Constantimts Porph., 
Kovtprjs Cedren. IV 2 169 

1 mare magnum Ponticum confinalis prae- 

2 dictae Lazorum patriae, quam Laziam 

3 in Asia nominavimus, patria est quam 

4 transit fluvius qui vocatur Absilis, quae 

5 dicitur Absilia. 

6 2. Item iuxta ipsam patriam ponitur 

7 patria quae dicitur Abasgia, in qua ali- 

8 quantas fuisse civitates legimus, ex qui- 

9 bus aliquantas nominare volumus, id est 

10 Damiupolis 

11 Sevastolis 

12 Basgidas. 

13 Nam desuper iam dictas patrias ad 

14 partem septentrionalem ponitur patria 

15 quae dicitur Alanorum. item iuxta mare 

16 magnum Ponticum ponitur patria quae 

17 dicitur 

18 Scymnorum 

2 lazorum {coirr, lazarnm) C. II Laziam] lazia B. 

3 asya B. II nominayimus] nominamus C, cf. 38 2; 
68 20 etc. II patria est] patria^ B^ patria A, pa- 
triam Cf [est] patria editi, II quam] qua A^ om. C. 

4 quae dicitur] qui dicitur B^ om. A. 5 Absilia] 
ap Aj absiliap B, absiliaper C, Absiliap editiy Asilia 
supra 38 3. 6 7 ponitur patria om. C. 7 Avas- 
gia gupra 38 3. 9 designare C. 10 Damnipo- 
li8-4, Lamiupulis V 10. 11 Sevastolis etiam V 10, 
Sevastopolis editij Sevantopoli 76 11. 13 balgi- 
das C, -nforte Abasgidas " Porck. 15 Alanorum] 
Alani Tab., l4lavvoi Ptol., jihtvoi Dionys. alii, 
18 Scymnorum] scyninorum AB^ schymnorum marg. C, 
Seyninomm editi, ^xvfivtrou Ptol., ^xvfiviadai Steph. 170 IV 2 

1 Ipimolgon 

2 Neurion 
8 Agaeon 

4 Taurion 

5 Achiallis. 

6 Item est patria quae dicitur 

7 Zichorum 

8 Geolion 

9 Tirsion. 

10 Item dicitur patria 

11 Psatiron 

12 Ypodon. 

18 Quas Europae iam praefatas cunctas 

14 quas nominav^imus patrias ut lamblichus 

16 Graecorum philosophus dicit. 

16 Item iuxta mare Ponticum ponitur pa- 

17 tria quae dicitur Onogoria, quam subti- 

1 ipimologon By ypimolgoii C, Ipymelogon editi, 
^lTtnrifioXyoi Hom. Dionya. 2 Neurion] Nev^oi 
Dionys. 8teph. alii. 3 ageon BC\ cf. Acheon 77 2 
et V 10. 4 5 Tanrion Achiallisl Tav^oi &" ol 
vaiovaiv }4x*XX^og S^/iaov ainvv Dionys. 6 Item] 
id C. 7 sychorum C, Zixoi Conftantinus Porph., 
Z^xxoi Procop, 8 9 Geolion Tirsion] PeXafvoi 
&^ 17^' ^yd&vQao& Dionys.f 11 Persatiron editij 
^d&is fluvius Sarmatiae est Ptol. 12 Ypodon] 
^lTtTtoTtodee Dionys.f 13 cunctas] cuctas C, om. 
editi. 14 iamblicufi B editi. 15 dixit A. II post 
dicit C addit de anagoria iuxta mare ponticum po- 
sita, editi addunt [ descripsimus ] , B addit VIIII. 
16 pontico B. II poultur om. editi. 17 onogaria C, 
^Ovoyov^oi Prisco et Agathiae. IV 8 171 

1 lius Livanius philosophus vicinam palu- 

2 dis Maeotidae summitatis esse decernit, 

3 adserens multitudinem piscium ex yici- 

4 nantibus locis habere, sed ut barbarus 

5 mos est, insulse eos perftnere. 

6 3. Item patria Licania Bosforaniae 

7 iuxta mare Ponticum posita. cuius pa- 

8 triae plurimos descriptores legimus, ex 

9 quibus nefandissimum Porphyrium, lam- 

10 blichum, Livanium, Grraecorum philoso- 

11 phos, sed et Arbitionem et Lolianum at- 

12 que Castorium Romanorum philosophos. 

13 sed ego secundum praefatum Livanium 

14 inferius dictas civitates Bosforaniae pa- I linamas A. II vicina AB. II paludi C. 2 meo- 
tide BC. li sumitatis ABC. II decemunt AB. 3 as- 
serens C editi. II piscium om. B editi, II vicinantiam 
locorum AB editi, 5 insulee) insule AB, insulis C, 
insulae editi, II post perfruere B add, Xy C addit 
de licania bosforanie iuxta mare ponticum posita. 
6 Bosforaniae] p'foragie {i, e. postforagie) A, pus fo- 
ragie B, Bosforani Tab., Boano^avoi Ptol, 7 Pon- 
ticum] pottt B. 9 nephandissimum C, nefandis sit B, 
nefandis ut A, nefandus sit editi^ cf,lV 5. II por- 
phirium AC, Porphirius ediH, il lamblichus AB, lam- 
b]lchum C, lamblichus editi, 10 lavianu AB, li- 
nanum C, Livanius editi. II philosophus A editi, 
phjlosophus B. 1 1 et post sed om. B. II Arbitio 
edUi, Arbitio et Lolliawm constUes anni 355 p, Chr,; 
cf. lo. Bapt. de Rotai, Giomale Arcadico T.124 1851. 

II Lolianus editi. 12 Castorius editi, II philosophus 
editi. 13 lavianum A. 14 bosforauie patrie AC, 
om. B. 172 IV 8 1 triae nominayi. in qua Bosforania pa- 


2 tria plurimas fiiisse civitates legimus^ ex 


8 quibus 


aliquantas desiguare volumus, id 


4 est 
6 


Ermonassa 


6 


Eteobroton 


7 


Suppatos 


8 


Friciores 


9 


Dina 


10 


Ichigin 


11 


Ermogan 


12 


Teaginem 


13 


Acra 


14 


Sanabatin 


16 


Asandi 


16 


Cita 


17 


Nimfa 


18 


Abritani 1 designavi editij cha Aj om, B II in qua] cuius editi, 
<m, B, II boBforaniae AB editi. II patrie B, patriae 
editi, 2 civitates fhisse C. 5 armonassa C, £rmo- 
nasa 77 5, Ermonas V 10, 6 Eteoforoton] et co- 
broton ABCf Eteobrocon V 10. 7 Supatos V 10, 
Sopatos Tab. 8 fritiores AB editi, Friciorin V 10, 
Cbritionis Tab. 9 Dina etiam V 11 , Dia Plin. 
10 Ichindin V 11. 11 Ergoga V 11, Hermoca Tab. 
12 Tegine V 11, Teagina Tab. 18 14 acrasana- 
\i9Xm ABC. 13 A.ctdL etiam V 11, Acr&e Plin., ac.i 
prape Teagina Tab. 16 Sita editi, Kvra ^ocvd^ias 
8teph.f 17 Nymfe V 11, Nimphi Tab., Nvfi^tov 
Strabo, PtoL, Steph. 18 Abritani] Britani V 10, 
Bruani Tab, r IV 8 173 

1 Machara 

2 Tatirita 
8 Aumon 

4 Malorossa 

5 Machare 

6 Chimerion 

7 Panthuas 

8 Katyra 

9 Murmicoii 

10 Cabalo 

11 Salonime 

12 Boristenida 
18 Olbiapolis 

14 Capolis 

15 Dori 

16 Chersona 

17 Theosiopolis 

1 Machara etiaTn V 10, Macara Tab. 2 Tatirita] 
Latirita V 10. 5 Machare] paullo aupra Machara. 
6 Chimeriain V 10 et Tab,, Cimmerium et urbs et 
pramontorium memorantur. 7 Panthuas etiam V 11. 
8 ratyraa A. 9 MvQfir}xiov Strabo et alii. 10 ca- 
bolo Cf Cabacos Tab. 1 1 Salolime editi ut Tabula 
et V 11. 12 borrustenida C, Poristenida V 11. „Bo- 
lysthenes . . secundum Borysthenida et Olbiam . . e^e- 
ditur'* Mela. 13 olbiabolis B, olbiobolis C, Oliva- 
polls V 11, 14 Capolis] Calipolis V 11; de oppido 
«Callipode^ loquitur lordanes. 15 DoriJ fortasse 
ex emendatione vocabuli Theosiopolis natumf sicut 
infra V 11 Dosiopolis. 16 cheysona C, Cersona 
V 11, Xe^acov Procop. 17 theoliopolis C, Theo- 
sioplis Gron. 1, Theodosia et Dosiopolis V 11, Theo- 
dosia lordanes. 174 IV 4 

1 Careon 

•2 Trapezus. 

3 4. Item ad partem septentrionalem 

4 iuxta Oceanum confinalis praefatae ma^ 

5 ioris Scythiae ponitur patria quae dicitur 

6 Colchia Circeon, Melanglinon, Bassarinon. 

7 quae Colchia Circeon in omnibus eremosa 

8 esse dinoscitur. de qua patria enarrayit 

9 Pentesileus philosophus. 

10 Item iuxta Oceanum confinalis prae- 

11 fatae regionis Colchiae est patria quae 

12 dicitur ab antiquis Amazonum, postquam 

13 eas de Caucasis montibus exisse legimus. 

14 de qua patria subtilius agunt supra scri- 1 Careon etiam V lly Pareon lordanes. 2 Trape- 
zus etiam V 11; de Scythiae oppido „Trapezunte" 
lordanes; ro oqos 6 T^aTte^ove Strabo, li poat Tra- 
pezus B addit XI, C addit de cholchya heremosa. 
3 interim A, iterum B editi, 4 praefatae] predicte C, 
patriae A. 5 sithie AB^ schythiae C 6 chol- 
chia ABy cholchj^a C, c/. v, 11. II CirceonJ Chireoe 
iuxta Amazones Tah,^ Ki^xaiov nediov Colchidis^ 
Dionys. II Melanglinon] sunt Melanchlaeni. II Bas- 
sarinon ] an Bastamae ? 7 cholchia A^ cholchea B, 
cholchya C. II Circeon om. BC editi. II heremosa BC. 
8 dinoscitur A^ dynoscitur C. 9 Pentesilins editiy 
cf. 171 5. II post philosophus B add. Xll, C addit de 
patria que dicitur ab antiquis amazonum. 10-13 kabet 
Guido. 11 cholchie BC. 12 Amazonnm] Amazo- 
nes super montes Caucasi Tab. 13 caucaseis G, 
causcausis A. 14 aguntj adeunt AB, asser C. 
II supra] sub C. IV 4 175 

1 ptus Pentesileus et Marpesius atque Pto- 

2 lomaeus rex Aegyptiorum Macedonum, 

3 philosophi. 

4 Item iuxta Oceanum est patria quae 
6 dicitur Roxolanorum, Suaricum, Sauro- 

6 matum. per quam patriam inter cetera 

7 transeunt flumina quae dicuntur, fluvius 

8 maximus qui dicitur Vistula, quia nimis 

9 undosus in Oceano vergitur, et fluvius 

10 qui nominatur Lutta. de qua patria enar- 

11 ravit supra scriptus Ptolomaeus rex et 

12 philosophus. cuius patriae post terga 

13 infra Oceanum supra scripta insula Scanza 

14 invenitur. 

15 5. Item ad frontqm Roxolanorum re- 

16 gionis sunt patriae, id est Sithotrogorum, 1 penthesileus A, peothesilaus B, II et] ac editi. 
II marpoBius C, II ptholomeus C, ptolomeus AB editi. 

2 egyptiorum A, egyptorum jB, Aegyptorum editi. 
S.post philosophi B add. XIII, C addit de patria 
roxolanorum suaricum sauromatum apud iiiij. 5 Ko- 
xulani Tab. II SuaricumJ Saurica et Sorices Tab, 
II Sauromatum] Sarmate Tab. 7 dicunt B. 7 8 flu- 
vium maximum C. 8 iustula BC. II quia nimis] 
q runnu C. 9 in| et in C. II mergitur editi. 
10 lutta {corr. lurta) C. 11 ptholomeus AC, pto- 
lomeus B Porch. Gron. i, Ptoleraeus Gron. 2. II rex 
ante^io\om2Levi%ponunt editi. 13 Scanzaj c/. 25 14. 
14 post invenitur B add. XIIII, C addit de patria 
sythotrogorura campi etc. 15 roxolanum AB, ro- 
xolan C. 16 patria Gron. 2, om. C. II Scythotro- 
gorum editi. 176 IV 5 

1 item patria- Campi Campanidon, nec non 

2 Getho Githorum, Sugdabon, Fanaguron, 

3 paludis Maeotidon. quae Maeotida re- 

4 gio, vel si in hoc loco nominata est, quae 

5 tamen dum satis spatiosa existit, usque 

6 ad praefatam Bosphoranam patriam per- 

7 tingit. nec non iuxta regionem Maeo- 

8 tidam est patria maxima quae dicitur 

9 Dardania. in qua diversae patriae usque 

10 ad mare magnum Ponticum pertingunt; 

11 quarum multi fuerunt adscriptores, idest 

12 superius nominatus nefandissimus Por- 

13 phyrius et Livanius atque Eutropius. sed 

14 nos earundem regionum civitates secun- 

15 dum praenomin^tum Livanium exposui- 1 Campi Campanidon] campi capanidon C; Campus 
fluvius et Campanis palus Porcheron legere sibi visus 
est in Tab. Peut., uhi tamen cap fl (Selliani) et cap 
anis paludis, t. e. caput Jluminis Selliani et caput 
Anis paludis. credideris similem fuisse errorem Ra- 
vennatis nostri. 2 Getho Githorum ] Piti Gaete Tab. f 
rv&tovse Ptol.f II Fanaguron] Phanugoria 38 3. 
3 meotidon C, meotidon qui meotida B. 4 vel si 
in] vel sini Bj uelsim A^ vel smi C, Velsini editi. 
5 spaciosissima C. II existitur AB. 6 bosphoro- 
nam AB, bosphoroniam C. II post Bosphoranam C 
add. dicitur. 7 meotidam BC, meotidanam A, l^aeo- 
tida editi. 9 in qua] quae editi. 10 magnnm 
om. editi. 11 ascriptores C. 12 porphirius AC, 
porflrius B. 13 Libanius editi. II atque] et C. 
14 eorundem B, earumdem editi. 15 prefatum C, 
praefatum editi. II livianum B, Libanium editi. IV 5 177 

1 mus. in qua diversas patrias et pluri- 

2 mas fiiisse legimus civitates, ex quibus 

3 aliquantas designare volumus, id est 

4 Stamuamiun 

5 Lamsacum 

6 Ancarum 

7 Aulansum 

8 Saram 

9 Numuracum 

10 Alecturum 

11 Dandarium 

12 Oluvium 

13 Totale 

14 Furice 

15 Nicerantici 

16 Solama. 

17 Item ad aliam partem sunt civitates 

18 quae dicuntur 

19 Phira I in quibus diversis patriis editi. 2 legimus om. 
AB editi. II civitatea om. C. 2 3 ex qnibus ali- 
quantas om. AB editi. 5 Lansacum editi, 6 7 an- 
lansumsaram BC, Analamsumsaram editi. 9 Mucra- 
cum V 11. 10 alecturam C, Necturum editi, Ale- 
cturia V 11 ^ l^Xexro^og y^ov^tov Dio Chrysost. 

II Dandarium] Dandareon V 11. 12 Oluvium] 
Olivapolis V 11? et Olbiapolis 173 13? 13 Ta- 
tsleV 11. 14 Furice] Tirice V 11. 15 Neceran- 
ticos V 11. 18 quae dicuntur — 178 11 civitates 
om. C. 19 Thira editi ut V 11; fortasse Tyra sive 
Tyras Plinii et aliorwn. 

12 178 IV 5 1 
Tirepsum 


2 
Iscina 


3 
Capora 


4 
Alinciim 


5 
Er^ierinm 


6 
Urgnm 


7 
Stunim 


8 
Congri 


9 
Porollisiim 


10 
Certie. 


11 


Item 


ad aliam partem sunt civitates, 


12 


id est 
13 
Stoma Peuci 


14 
Salsovia 


15 
Aegypsum 


16 
Novift.duno 


17 
Dinogessia 


18 
Arubion 


19 
Roramis 1 Tirepsum] Tiremsum V 11. 4 allineum A. 

9 porrollisii B, Porolissum editi, Porolissos /F 7, 
Porolisso Tab.^ TIoiooXiGaov Daciae, PtoL 10 Cer- 
tie] Cersiae Tab. 13 stomapeuci Aj stomapenci B, 
stomaperici C, Stoma, Penci editij Ad stoma Tab., 
6 IffTQog . . . ix^alXei . . . ffrofiari tM Xsyofisvco 
le^c^ ^ IlevHf] Ptol. 14 Salsovia etiam Ant. et 
Tab. 15 egypsum 5, egipsum C, Aegyso Ant. 

16 Novioduno etiam Ant., Novioduni Tab. 17 Di- 
niguttia ^w<. 18 Arubio Tab., Arrubio u4n^ 19 ro- 
ranus BC, Trosrais editi ut Ant,, Troesmis Tab. IV 5 179 

1 Biraeon 

2 Carsion 

3 Cappidava. 

4 Per quas diversas patrias transeunt 

5 plurima flumina, inter cetera quae di- 

6 cuntur 

7 Ava 

8 Oristhenis 

9 Danapris, qui cedunt in mare 

10 Ponticum. 

11 Et desuper ipsum fluvium Danapri per 

12 longum intervallum est superius nomi- 

13 natus fluvius maximus 

14 Tanais, item fluvius 
16 Tiram, item 

16 Bagossolam. 

17 De quibus fluminibus testatur mihi 

18 supra scriptus lordanis sapientissimus 

19 cosmographus. item fluvius Mariscus. 

1 birafon ABC, Bireon IV 7, Beroe Ant. 2 Car- 
sion etiam IV 7, Carsio Tab.f Carso Ant. 3 Ca- 
pidapa IV 7, Capidava Ant., Calidaua Tab. 7 8 Ava 
et Oristhenis fortasse pro Voristhenis. 8 Borj^sthe- 
nis editi. 9 Danapris] BoQvad^dvrjv Ttorafiov . . . 
tov vvv Javanqiv Xeyofievov et Bo^o&ivei Ttp 
vvv xaXovfievco JavanQet Periplus Ponti Eux. cf. Ar- 
rian. ed. Hoffm. p. i84. 186, II quae editi. 15 ti- 
rani ^, T y r&m editi. 16 bagossobam C. 18 lor- 
danis] de reb. Get. c. 5 „usque ad ihimina Tyram 
Danastmm et Vagosolam". 19 marisens C, Maru- 
scns editi, Magtg Herodot,, MaQiaos Strabo, Itfarisia 

12* 180 IV 6 

1 6. Iterum iuxta mare magnum est pa- 

2 tria, quae dicitur Tracia. cuius patriae 

3 plurimi descriptores fuerunt philosophi; 

4 ex quibus ego legi praefatum miserrimum 

5 Porphyrium nec non Livanium Gxaeco- 

6 rum philosophos, sed et Castorium et 

7 Lolianum atque Arbitionem S.omanorum 

8 philosophos. sed et alius dixit aliter, 

9 alius vero alio modo. ego autem secun- 

10 dum praefatum Livanium inferius dictas 

11 civitatesTraciaenominavi. in quaTracia 

12 plurimas fuisse civitates legimus, ex qui- 

13 bus aliquantas designare volumus, id est 

14 circa litus maris 

16 Constantinopolis nobilissima 

16 Sycas 

17 Thimea lordanes. cf, Marisia IV 14, siquidem est idem flt^ 
vius. II post Mariscus B add. XV, C add. de tracia 
iuxta mare magnum posita. 2 tratia ABC, Thracia 
editi, 6 porphirium ABC. II Libanium editi. 
6-8 sed et — philosophos om. C Porch. 10 Li- 
banium editi, II dictas inferius C. II dicta ciuitate A. 
11 tratie B, stratia A, Thraciae editi. II tratia A, 
Thracia editi. 12 civitates fuisse C. 14 circa] 
citra B. II litore B, litora C editi. 16 constanti- 
nopolim ^, constantinopoli £. 16 Sy cslb etiamTab., 
Scicas V 12y „2vxai Constantinopoleos tertia decima 
regio" Porch. 17 Thimea etiam Tab., tinea B, 

Timea editi, Fimea V 12, (ptroTioXte Strabo et 
aliit IV 6 181 1 


Filias 


2 


Bilias 


3 


Burtinum 


4 


Tira 


5 


Apolonia 


6 


Anchialis 


7 


Mesembria 


8 


Erete 


9 


Odiseos 


10 


Dionisopolis 


11 


Bizoi 


12 


Timum 


13 


Tirissa 


14 


Callatis 


15 


Stratonis 


16 


Tomis 17 Istriopolis. 

1 Filias etiam V 12, Fhilias Tab,, 0illa Arriani 
Peripl 2 Scylias edifij Scileti V 12, ScyUam Tah. 
8 Bnrticum editi, Biirticon V 12, Buatico Tab. 
4 Thera Tab. et V 12t 5 apolinia B, Apollonia 

V 12, AppoUonia Tab. 6 AchiaUs V 12, An- 
cialis Tab. 7 Mesembria etiam V 11 et Tab. 8 Erete 
etiam V 11, Erite Tab. 9 odisos C, eduseos B, 
Odussos editi, Odessos Tab., Odisso Ant., Odisson 

V 11. 10 Dionisopolis etiam V 11, Dionysopolis 
editi, Dionysopoli^nf., DyosinopoU 7Vi5. 11 bisor C, 
Bizone (sic legendum) Tab., Bizoris V 11, Bi^dvrj 
Strabo et alii. 12 Timum] Tumo V 11, fortasse 
Timogittia Ant. 13 Trissa Tab., Turisia V 11. 
14 Callatis etiam Tab., caliatis A, Callacis Ant., Cal- 
liatis V 11. 15 Stratonis etiam Tab. et V 11. 
16 Tomis etiam Tab. etV 11, Tomos Ant. 17 Istrio- 
polis etiam V 11, Histriopoli Tab., Historio Ant. 182 , IV 6 

1 Hae civitates litus maris Pontici sunt. 

2 item iuxta praefatam nobilissimam Con- 

3 stantinopolim litus maris EUisponticum 

4 est civitas quae dicitur 

5 Regium, item 

6 Heraclia Perinthos, item 

7 Eraclia 

8 Macroticos 

9 Leuce 

10 Sextus 

11 Cela 

12 Calipolis 

13 Afrodisia 

14 Apri 

15 Surascele 

16 Srolanis 1 hee C. II pontico AB. 3 roarisselli ponticum A^ 
maris elliponticum C, mariselli B editi. 5 Reginm 
etiam V 12, le^oAHieroa, Tab.j reganm B. 6 £ra- 
clia Perithon V 12, Perintho Herac. Ant., Heraclea 
Tab. II Heraclia] eraclia B. II perinthosi ABC, Pe- 
rinthon editi. 7 Eraclia etiam V 12, heraclia C. 
8 macroticios B, Macrotycios editi, Machron Tycos 
V 12, Macrontecos Tab. 9 Leuce etiam V 12, 
Aavicri axncri alii. 10 Sestus editi, Sestos V 12 
ut Tab. 11 Cela ctoam V 12, KolXa(Kvkka) Ptol. 
12 CaUipolis V 12, CaUipol Tab. 13 Afrodisia 
etiam V 12, afrodifia B, Aprodisia Tab. 14 Apri 
etiam V 12, Apris editi cum Ant. et Tab. 15 Sy- 
rascele editi cmi Ant. p. 159 ed. nostrae, Syracella 
Ant. p. 158, Syrascellae Tab., Syrasele V 12. 16 Zor- 
lanis Tab., Frolanis V 12. IV 6 183 

1 Dymis 

2 TraianopoKs 
8 Timpira 

4 Mitholithon 

5 Brentice 

6 Corsulis 

7 Cossimon 

8 Topiron 

9 Acontisma. 

10 Item iuxta supra scriptam civitatem 

1 1 Constantinopolim, quomodo ut dicamus ad 

12 mesogia ipsius patriae Traciae, simt di- 

13 versae civitates, id est 

14 Melantiada 
16 Statuas 

16 Cenofrurion 1 D^rmis etiam Ant, et Tab.j dimis A et V 12. 

2 Traianopolis etiam V 12, Traianopoli Ant. 3 tym- 
pira C, Tempira V 12, Timpiro Ant. 4 mitholi- 
thofi ACy mjholithosi B, Mytoliton editi, Milolito 
Ant., Micolito Tah.. Mitoliton V 12. 6 berentice A, 
Brendice editi cum Ant,, Brindice V 12, Brendici Tab. 
6 corsolis A, Porsulis editi utV 12 Ant. Tab. 7 Co- 
siton editi ut V 12, Cosinto Ant., Consinto Tab. 
8 Topiron etiam V 12, Topiro Ant. et Tab. 9 Acon- 
tisma etiam V 12 Ant. Tab., acontissma B. 11 co- 
modo A, comode B, commode editi, sic infra IV 15 
quomodo ad mare magnum. 1 2 tratie B, Thra- 
ciae editi. 14 Melantiada etiam Ant., MeL.tiana 
Tab., Melantias aliis. 15 Ad statnas Tab. 16 co- 
nofrurion AB, cf. 184 6, Cenofrurio Ant., Cenop..urio 
Tab. 184 ' IV 6 

1 Surallon 

2 Drusipara 
8 Bergule 

4 Burtizon. 

6 Item iuxta supra scriptam civitatem 

6 Cenofrurion est civitas quae dicitur 

7 Usurdas 

8 Dioroe 

9 Tarpudison 

10 Debellion 

11 Sadanna 

12 Trupudison. 

18 Item supra scriptam civitatem Surallon 

14 est civitas quae dicitur 

16 Ereon, item 

16 Mocabora 

17 Bithena 1 snrlyon C, Tirallo tt Izirallo Ant., Syrallo Tab. 

2 Druziparo et Drizipara Ant, Drysiporo Tab. 
8 Bergnle etiam Ant. et ra6., Bb^ovXtj PtoL, Ber- 
gnlae editi. 4 bnrticon C, Bnrtizo Tab.y Bndidizo 
et Bnrtudizo Ant. 6 iuxta] sunt iuxta AB editi. 
€ cenofrurionem Cy Caenofruiiou editi. il est] id est 
editi. 7 VTsadas C, Utsurgas Tab. 9 Tarpudison) 
Tarpodizo Ant., Pudizo Tab. 10 Debellion] De- 
belco Ant.f JsovsXros xoktavia Ptol. 11 sadanua 
B editif Sadame Ant. 12 Trupudison] eadem quae 
«upra Tarpudison. 13 po8t ItGm excidit ixixta. II su- 
ranon C, snrauon AB, cf. v.l. 15 creon Porck. 
Gron.l, Hiereo Tab.; eat "Hqaiov, 16 macha- 
bora C, Macabora editi, Mocasnra Tab, 17 by- 
thena C, Bitenas Tab, IV 6 185 

1 Zurbis 

2 Plutinopolis. 

3 Inter vero Traciam vel Macedoniam 

4 et Mysiam inferiorem modo Bulgari ha- 
6 bitant, qui ex supra scripta maiore Scy- 

6 thia egressi sunt. quia Marcianopolis ex 

7 Mysia inferiore pertinet, ut testatur mihi 

8 multotiens dictus lordanis cosmographus, 

9 asserens quod ipsam Marcianopolim ci- 

10 vitatem Traianus imperator pro amore 

11 Marciae sororis suae aedificasset. per 

12 quam Marcianopolim medio transit fluvius 

13 qui dicitur Potamia. 

14 7. Iterum ponuntur Mysiae duae, id 

15 est inferior et superior. quas patrias plu- I Zirinis Tao., Zei^vCa Steph. 2 Plotinopolis 
editi, Plotinopoli Ant et Tab. 3 vero inter C. 

II tratia AB, Thraciam editi. II machedoniam C. 

4 misiam A, missiam* C. II Bulgari om. Porck. 

5 ex] de C. II maiori C. II sicthia A, sythia B. 

6 quia Martianopolis — 13 Potamia] rectius pone- 
rentur 187 17 post Ga,y\\ia. 6 quia] qui ab ^, quae 
editi. II martionopolis A, martinopolis (corr. pr. m. 
martionopolis) B, Martianopolis editi. 7 misia A, 
misya C. II inferiori pertinent C. II michi A. 8 mnlto- 
ciens AC, multoties editi. II lordanis] de reb. Get. c. 16 
p. 634 Grot. 9 martianopolim AB editi. II civitatem ] 
ciui B. 10 troianus C. 11 Marciae] m&tie A. 
12 marcianopili B, martianopolim A ediii. 13 Po- 
tamia] flnmen . . . Potami cognomento lordanes. II post 
Fotamia C adcUt de misya inferiori et superiori. 
14 Iteram] item .iterum C. II misie AB, mysie C. 186 IV 7 

1 rimi descripserunt philosophi; ex quibus 

2 ego legi praefatum miserrimum Porphy- 
8 rium nec non Livanium Gxaecorum phi- 
4 losophos, sed et Castorium et Loll^mum 
6 atque Arbitionem Romanorum philoso- 

6 phos. sed non concordarunt aequaliter 

7 in designando patrias. ego vero secundum 

8 praefatum Livanium inferius dictas civi- 

9 tates de super scriptis Mysiis nominayi. 

10 in qua Mysia plurimas fuisse civitates 

11 legimus, ex quibus aliquantas designare 

12 Yolumus, id est 

13 Bireon 

14 Carsion 

15 Capidapa 

16 Sancidapa 

17 Durostolon 

18 Tegulicia 

19 Nigrinianis 

2 porfirium C. 4 kastorium C 11 lolianuro A. 
5 arbicionem C. 6 concordaverunt C. 7 in de- 
signando patrias] designare ipsas AB editi. 9 su- 
perius editi. II scriptis] dictis ediU. II misiis A. 
II designavi C. 10 misia ACj misya B. 11 no- 
minare C 18 hyreon C, BiT&eon 17 9 1. 14 Car- 
sion etiam 179 2. 16 Capidava editi cum Ant.j 

Cappidava 179 3. 16 sansidapa C, Sanadapa 

editij Sttcidava Ant.f Sucidaua et Sagadaua Tah, 
17 Dorostoro Ant., Durostero Tdb. 18 tegulitia 
AB editi, Tegulicio Tab.t Teglicio Ant. 19 Ni- 

grinianis etiam Tab., nigrimanis A, nigrimanianis B, 
nig*^anis C, eiua loco Candidiana legitwr in Ant. IV 7 187 1 


Stamarisca 


i 


Apiaris 


8 


Tigris 


4 


Pistis 


5 


Trimamion 


6 


Latron 


7 


Nobas Italica. 


8 Item 


ad aliam partem sunt civitates, 


9 id est 
10 


Paratis 


11 


Marcianopolis 


12 


Panusion 


13 


Scatras 


14 


Carsaleon 


15 


Aquis calidis 


16 


Bersamis . 


17 


Gavilis. 1 Trasmarisca Tab,, Transmarisca Ant, 2 Appiaris 
Tab,j Appiaria AnL 3 tygris C, Tigra AnL, Te- 
gris Tab. 4 Pristis Tab,j Sexantapristis Ant. 
5 Trimamio Tab., Trimammio Ant. 6 lat^^n Bi 
Laton editi, Latro Tab, 7 Novas leg. I. Ital. Ant., 
Adnovas Tab., Nobas Italicam 189 10, 10 patis^C, 
Peratb editi^ Palmatis Tab. 11 martianopolis AB 
ecUtiy cf. 185 6. 12 Pannisso TaJ>, 13 Scatras 
etiam Tab.f Scatris (sic enim legendum) Afit. 14 Gar- 
saleon] Gazalet Tab.f 15 Aquis calidis etiam TcLb., 
aqois caldis C 16 ber^amis £, berzamis C, Ber- 
camis editi. 17 Gavilis etiam 191 2, Gabilis Tab. 
Whuc fortoMe pertinent quae leguntur supra 185 6^13 
qnia Marcianopolis — Potamia. 188 IV 7 

1 Item trans fluvimn Danubium sunt ci- 

2 vitates Mysiae inferioris, id est 

3 Porolissos 

4 Certie 

5 Lagiana 

6 Optatiana 

7 Macedonica 

8 Napoca 

9 Patabissa 

10 Salinis 

11 Brutia 

12 Apulon 

13 Sacidaba 

14 Cedonia 

16 Caput Stenarum 

16 Betere 

17 Aluti 

18 Romulas. 

19 Item iuxta ipsam Cedoniam est civitas 

20 quae dicitur 

2 misie A. 3 PorolissosJ PoroUisam 178 9. 

4 cercie C^ cf. 178 10. 5 Largiana Tdb. 6 Opta- 
tiana etiam Tab.j optaciana B editi. 7 MacedoDiea] 
est legio quinia Macedonica. forta^se ad priorem ver- 
swn pertinet. 8 Napoca eiinm Tab.f Nanovxa Piol, 

9 Patauissa Tab.y IlaTQovtaaa (Ilaraoviaaat) Ptol. 

10 Salinis etiam Tab.j salmis By ^aklvai Ptol. 
11-14 Brucla, Apula, Acidaua, Cedoniae Tab. 
15 capud stenarum A^ Capistenarum editij Stena- 
rwmTab. 16 Betere] Ponte vetere Tbi. • 17 AlutiJ 
Ponte Aluti Tab. 18 Romula Tab. 19 iuxta 
om. A. 11 ipsam] ipam A^ om. B editi. IV 7 189 

1 Burticum 

2 Blandiana 
a Germigera 

4 Petris 

5 Aquas 

6 Sarmazege 

7 Augmonia 

8 Augusti. 

9 Item ultra Danubium iuxta civitatem 

10 quam praediximus Nobas Italicam est 

11 civitas quae dicitur 

12 Dimon, item 

13 Securisca 14 


Ansamon 


15 


Bion 


16 


Oaecon 


17 


Melta 


18 


Emoii 


19 


Pedolanis 20 Vico Bapeni 

1 Bnrcictjm C editi, 2 Blandiana etiam Tab. 

3 Germiiera Tab.f Zeofiit,ioya Ptol. 4 Petris 

etiam Tab. 5 Ad aquas Tab. 6 Sarmategde 
Tab., ZaQfiit^eyid^ovaa Ptol. 7 Agmonia editi ut 
IV 14j uixficovla PtoL, Agnauiae Tab. 8 Ponte 
Augasti Tab. 10 Nobas Italicam] noitalica AB 

editi, cf.l87 7. 11 civitas om. AB ediii. 12 Dimo 
Ant. et Tab. 13 Securisca etiam Ant. Notitia dign. 
alii, Securispa Tab. 14 Ansamo Notitia dign., 

Anasamo Tab. 15 Bion] Vio Tab., Uto Ant. Notitia 
dign. 16 Oaecon] Oesco Ant. alii, Esco Tab. 

17 Melta etiam Tab. 18 Emon] Utvov Ptol.f 
19 Pedonianis Tab. 20 Vicolzepeni editi. 190 IV 7 1 


Augusti 


2 


Begiano 


8 


Ciambron 


4 


Cumodina 


6 


Reinotodion 


6 


Batiaris 


7 


Malum 


8 


Dorticum 


9 


Aquas 


10 


Clebora 


11 


Egeta 


12 


Luna 


18 


Gerbiatis 


14 


Taliatis 


15 


Scrofulas 


16 


Novas 


17 


Vico Cuppae 


18 


Punicum. 1 Augastis Ant. et Tab. 2 ^Prjyiavav Ptol. 8 Giam- 
bron] Cebro Ant. Notitia dign., Camistro Tab.f Kiafi- 
Pqos fluyius, Ptol, 4 5 Pomodiana, Bemetodia Tah. 
6 Ratiaris etiam Tab., raciaris C, Ratiaria Ant. 7 Ad 
malum Tab. 8 Dorticum etiam Tab., Dortico Ant,, 
clorticum B editi. 9 Aquis Ant,, Ad aquas Tab. 
10 Clebore editij Cleuora Tab. 11 Egeta etiam 
Ant. et Tab., "Eyijra Ptol. 12 luma B editif Unam 
Tab. 13 gecbiatis C, Gerblatis editiy Gerulatis 
Tab.f Gerulata Ant. 14 Tabatis editi, Talia Ant., 
Tavarie PtoL, Faliatis Tab. 15 Ad scrofulas Tab. 
16 Novas etiam Ant., Ad novas Tab. 17 Vico 
Cuppae eiiam Tab., vico cuppe BC, Cuppe Ant. 
18 Punicum etiam Tab. IV 7 191 

1 Item iiixta civitatem quam praedixi- 

2 mus Gavilis est civitas quae dicitur 3 


Beroe 


4 


Hanilum 


5 


Philippopolis 


6 


Zirmis 


7 


Egerica 


8 


Sparthon 


9 


Combusticia 


10 


Serdica 


11 


Timagon 


12 


Meldis 


18 


Turribus 


14 


Thamacon 


15 


Romessiana 


16 


Naison 


17 


Crambianis 2 Gavilis etiam 187 17, cavilis AB editu 3 Be- 
rone Tab. 4 Raniluin etiam Tab, 6 filippopolis A, 
filippolis B editi, Philippopoli Ant., Finipopolis Tab, 
6 ZTrmis Tab. 7 egerica B, Egericam editi, Egirca 
Tab. 8 sparton {corr. sparthon) C, Sarto Tab. 
9 combustitia A, combusticia C, conbusticia B editi, 
Conbustica Tab. 10 Serdica etiam Ant, et alii, 
sertica B editi cmn, Tab. 11 Timacon editif TCfia- 
xav Ptol., Timaco Minori Tab. 12 Meldi editi, 
Meldys Tab., Meldia Ant. et Ilieros. 13 Turribus 
etiam Ant. et Tab. 14 thamachon A, Thimacon 
e^ti; Timaco Maiori Tab. 15 Romesiana Tab., 
Romansiana Hieros., Remisiana Ant. 16 nayson 
BC editi, Naisso Ant. et Tab. 17 crambrianis B 
editi, Gramrianis Tab., Rappiana Hieroa. 192 IV 8 

1 Pompegis 

2 Dasmiani 

8 Orea Margi 

4 Pago. 

5 Per quas utrasque Mysias transeunt 

6 pliuima fliunina, inter cetera fluvius qui 

7 dicitur latrum. 

8 8. Item iuxta secundam Mysiam po- 

9 nuntur patriae duae quae dicuntur Epi- 

10 ros, Pelagonia. quas patrias plures de- 

11 scripserunt philosophi; sed ego secundmn 

12 Aristarchum Graecorum philosophum eas 

13 nominavi. inter quas aliquantas fuisse 

14 civitates legimus, ex quibus aliquantas 

15 designare volumus, id est 

16 Delphi 

17 Evenos 

I pompgeis -4C, ponpegis B editi, Pompeis Ant, 
Ipompeis Hieros.f Presidio pompei Tab, 2 Presidio 
dasmini Tab. 3 Horea margi editi, Horrea Margi 
Tab., Horreo Margi Ant., Oromago Jlieros. 4 lovis 
pago Hieros, et Tab. 5 misias A, misyas B et sic 
saepius. 6 ceteraque A. II post cetera C addit que 
dicuntur. 7 „iuxta latrum fiuvium" lordanis de 
reb. Get. c. 18. IL post latrum C addit de patria 
epiros pelagonia. 8 iuxta secundam ] secundum AC. 
9 epyros B. 12 aristarcum AC. 13 inter] in AC. 

II quas aliquantas fuisse civitates (civitates fuisse C) 
legimus, ex quibus aliquantas] sic AC, quas ali- 
quantas B^ quas urbes aliquantas editi. 16 delfi A^ 
delsi B, Delphis Ant. 17 Evenno Ant., Evenus 
V 13, cf. 193 7. IV 8 193 

1 Actia Nicopolis 

2 Botaroto 

3 Ponice. 

4 Per quam patriam transeunt plurima 

5 flmnina 

6 Calidon 

7 Evenos et 

8 Achelois. 

9 9. Item iuxta ipsam regionem Epyros 
10 est patria famosissima quae dicitur Ma- 
11* cedonia. cuius patriae plurimi scriptores 

12 extiterunt philosophi, ex quibus ego legi 

13 praenominatum Livanium, Hylas et Ari- 

14 starchum Graecorum philosophos, sed et 

15 multotiens dictum Castorium et LoUia^ 

16 num atque Arbitionem Romanorum phi- 

17 losophos: sed non aequaliter ipsam de- I astiamcopolis A, astianicopolis BC, Actia Nico- 
poli AnU et Tab,, Acianiapolis V 13. 2 rota- 
roio ABCf Rutharoto Tab.y Buthroto Ant,, Butaroton 
V 13* 3 Poenice editi, Phoenice Ant. et aliif Phe- 
nice Tab,, Penice V 13, nunc Feniki. 4 patriam 
om. A. 6 Caljdon editi, Calidon fl. Tab., Caly- 
don (civitas?) V 13. 7 Evvenos fl. Tab., Evenus 
JV 15, Evenus (civitasf) V 13. 8 achiloys C, 
achyldis B, Achyloys editi, Achelou fluvium Ant., 
Acilovm fl. Tab., Acielous IV 16, Acheloum (ci- 
vitaa ?) V 13. II post Achelois C addit de macedonia. 
9 Epyros om. A. 18 hilas A. II aristarcum C. 
15 multociens C, multoties editi. II kastorium C, 

II lolianum AB editi. 

13 n 194 IV 9 

1 signaverunt patriam, alius dixit aliter, 

2 alius vero alio modo. sed ego secundum 
8 praefatum Aristarchum inferius dictas ci- 

4 vitates eiusdem Macedoniae designavi. 

5 In qua Macedonia plurimas fuisse ci- 

6 vitates legimus, ex quibus aliquantas de- 

7 signare volumus, id est iuxta mare ma- 

8 gnum ponitur civitas quae dicitur 

9 Neapolis, item 

10 Philippi 

11 Amphipolis " 

12 Apollonia 

13 Melisurgi 

14 Thesalonici 
16 Pella 

16 Beroea 

17 Acerdos 

18 Arulos 

1 dixit om, A. 2 vero om. A. II post modo AC 
add. alins vero sic. 3 aristarchum A. 4 eiusdem 
om. C. 5 6 civitates fuisse C. 6 post civitates 
C add. dictus. 9 Neapolis etiam V 12 et Tab.f 

Neapoli Ant. 10 Philippi etiam V 12, phylippi B, 
Philippis Ant. et Tab. 11 Amphipolis etiam V 12, 
amphypolis B, Amphipoli Ant. et Tab. 12 Apol- 
lonia etiam Ant., AppoUonia Tab.^ Apolonia V 12. 
18 Melissirgin Tab., Mellissurgin Ant., Melisirgion 
V 12, 14 Thesalonici etiam V 12, Thessalonici 

editi, Thessalonicae Tah., Thessalonica Ant. utl96 17. 
15 Pella etiam V 12, Ant, Tab. 16 Beroea] sicV12, 
Ant. Tah,, borea A, beroca BC. 17 Acerdos etiam 
V 12 et Tab., acedos B editi, 18 Amlos etiam Tab. lY 9 195 

1 Bata 

2 Anamon 

3 Imera 

4 Diume 

5 Sabatmn 

6 Stenas 

7 Thuris 

8 Olimpius 

9 Praesidium 

10 Licinium 

11 Ponservili 

12 Candavia 

13 Duriana. 

14 Item ad aliam partem in ipsa Mace- 

15 donia sunt civitates quae dicuntur 

16 Trillon, item 

1 7 Greron 

18 Arason 1 Bada editi ut V 12 et Tab» 2 Anamon ttiam 
V 12, Anamo Tab, 3 ymera C, Hatera Tab. 
4 Dium editi cum Tab. et V 12, Dio Ant. 5 sa- 
bacum A, Sdbation V 12, Sabatium Tab. 6 Stenas 
etiam V 12 et Tab. 7 Thuris] Turiste V 12. 

8 Olympius editi, Olimpium V 12, Olympu Tab. 

9 presidi B, presidim AC, Presidio Tab., fortasse 
idem quod 196 15 recwrit. 10 Licinium] Lignido 
Ant. Tab., Cledo Hieros. 11 Ponservili] Pon- 
seruili Tab. 12 candura B editi, In candabia Tab. 
13 Duriana om. AC, Ad dianam Tab.t 16 Trillon] 
Truilo Tab. 16 17 item Greron] Itengreron editi. 
17 grecon C, Graero Tab. 

13» 196 nr 9 1 


Euporia 


2 


Eraclia Xantica 


3 


Callicum 


4 


Tauriana 


5 


Idomenia 


6 


Stenas 


7 


Asigonia 


8 


Edessa 


9 


Celis 


10 


Euriston 


11 


Ceraiiiie 


12 


Istubera 


13 


Ueraclea 


14 


Nicea 


15 


Praesidium 


16 


Fines. 


17 


Item non longe a supra scripta Thes- 


18 


salonica sunt civitates, id est I enporia C, Euporea Tab», Evno^ia PtoL 2 era- 
dia xantica Aj Heraclea santica T<ib., ^H^axleta 
^ivTtxr/ Ptol. 3 Gallicnm Tab. 4-6 Tanriana, 
Idomenia, Stenas etiam, Tah. 7 Asigonia) Antigonia 
Tab. 8 Edessa etiam Ant. et Tab. 9 Cellis 
ediU tU Ant. et Tab. 10 Euristo Tab. 11 Ce- 
raune editi, Ceramiae Tab. 12 iftubera A, Istuba 
editi; nimiwn distat Astibo Tab. 18 Ueraclea 
etiam Ant., ieraclea AC, iraclea B. 14 Nicea 
etiam Tab., Nicia Ant. 15 prisidiam B, Presidio 
Tab., cf. 195 9. 16 FinesJ Ad fines Tab. 
17 a] ad B editi. II super AB. II scriptam B editi. 

II tbesalonica B, tessalonica C, tbessalonicam editi. IV 9 m 

1 Ceras 

2 Europa 

3 Mediana 

4 Petina 

5 Bireum 

6 Quesium. 

7 Per quam patriam plurima transeunt 

8 flumina, inter cetera Thiris et Strimon. 

9 10. Item iuxta mare magnum adscri- 

10 bitur patria quae dicitur EUas Thessa- 

11 liae, quae coniungitur cum supra scripta 

12 Macedonia. quam Ellada supra scripti 

13 philosophi qui eandem Macedoniam de- 
u ' scripserunt, sic et eandem appellayerunt; 
15 sed ego secundum praefatum Aristarchum 1 Ceras — 6 Qnesium] «Inito foedere Romanus ductor 
cum Gothis loca eis iam sponte, quae incolerent, trar 
didit, id est Geropellas, Europam, Medianam, Peti- 
nam, Beremn et alia quae Sium vocantur . . . nec 
diu p08t haec rex Theodemir in civitate Cerras . . . 
rebus humanis excessit.'* lordan. de reb, Get. c.56. 

2 Europa] EvQomos ^Hfiadiae Ptol. 4 Petina] 
penna A. 6 Bireum] bircum ABC, Bereum ediH, 
fortatse eadem quae 194 16 Beroea. 6 Quesium] 
quesi C, qsiG A^ quesiu it B, Quesiun ediU; Sium 
Jordanis fortasae est Dium Tabulae. 8 Thiris et 
Strimon hic omitiunt ABC editi, et perperam pommt 
v.ll /70«« Thessaliae. II Thiris] an Tontus fl. Tab.f 
II StTTmon Tah. il post Strimon C add. de ellasda. 
9 ascribitur C. 10 ellasda C. 12 ellasda C. 
18 eamdem editi. 14 sic — appellaverunt om, AB 
editi. 15 aristrachum A. 198 IV 10 

1 Graecorum philosophum inferius dictas 

2 civitates eiusdem Elladis designavi. in 

3 qua Ellade plurimas fuisse civitates le- 

4 gimus, ex quibus aliquantas designare 

5 volumus, id est 

6 Pyreon 

7 Athenas 

8 Eleusina 

9 Megara 

10 Pache 

11 Cerusa 

12 Antheton 

13 Anticara 

14 Isantia 

15 Naupatas. 

16 Item ad aliam partem iuxta supra scri- 

17 ptam civitatem Eleusinam ponitur civitas 

18 quae dicitur 

2 eiusdem EUadis designavi] nominavi elladis patrie 
eiusdem C. II Elladis] ellades B, 8 Ellade] el- 
lada C. 6 Pyreon eiiam V 13, pireon C, Pyreo 
Tab.; est IleiQaievg. 7 Athenas etiam V 13 et 

Tab. 8 Eleusina etiam V 13 et Tab., eleusicia C, 
Eleusinae editi. 9 Megara etiam V 13 et Tab., Me- 
garae editi. 10 Pache etiam Tab. 11 Cerusa] 
Creuse editi, Creusa V 13, Crusa Tab., ElQeovaa 
Strabo. 12 Antheton etiam V 13, antheon AB 

editi. 18 anthicara C, Anticera editi ut V 13, An- 
ticirra Tab. 14 Evantia editi ut V 13, Evanthia 
Tab. 15 Naupactos editi ut V 13 et Tab. 16 pre- 
scriptam C. 17 helensina AB, Eleusina «7. 8 et 
V 13. IV 10 ' 199 1 
Plateae 


2 
Tepias 


3 
Chonias 


4 
Cheronia 


5 
Uelatia 


6 
Sartia 


i 
Thermopilae 


8 
Tapidon 


9 
Farsalos 


10 
Palfari 


11 
Grranona 


12 
Lin. 


13 


11. 


Iterum ad septentrionalem iuxta 


14 


Oceai 


lum nominatur patria Sarmatorum, 


15 


quae 


confinalis existit cum praenominata 


16 


Roxolania. cuius patriae niulti fuerunt 


17 


descriptores philosophi; ex quibus ego 1 platee BC^ Plataeae tdiU^ Plateas V 13 cum Tab, 

2 Tepiaa] Thespias V 13; sunt Thespiae. 3 cho- 
mas A, Chronias editi ut V 13, Cronias Tab.; est 
Coronea. 4 Cheronia etiam V 13, cherona C, Ce- 
roni Tdb.; ett Chaeronea. 5 Elatia editi ut V 13 
et Tab, 6 sarcia C, Scarpia editi, Scarpias V 13 
cum Tab., ^xaqfeta Ptol. 7 termopyle C, Ther- 
mopjlas V 13 cum Tab. 8 Tapedon editi ut V 13, 
Thapedon Tab. 9 Pharsalos editi, Falsarivum V 13. 
10 Palfari] Falera Tab., Falaphari V 13. 11 Gran- 
nona V 13 et Tab. 12 Liu] im B; num civ. ad 
Granona referendumf an Lm? ceterum proxima Gran- 
nonae in Tab. est Larissa. II post Lin C add. de 
patria sarmatoram. 16 16 que prenominate roxo- 
lanis confinalis existit C. 16 roxolanis BC editi. 200 IV 11 

1 legi Ptolomaeum regem Aegyptiorum ex 

2 stirpe Macedonum, sed et praenomina- 
8 tum Hylas atque Sardonium et praedi- 
4 ctum Aristarchum Graeoorum philoso- 
6 phos; sed ego secundum Sardonium 

6 ipsam Sarmatonum patriam indicavi. post 

7 quam patriam Oceanus innavigabilis esse 

8 ascribitur. ex cuius Sarmatiae montibus 

9 exeunt plurima flumina, inter cetera unus 

10 fluvius procedit in Oceano qui dicitur 

11 Bangis, et alius venit quasi ad partem 

12 Danubii, qui dicitur Appion. 

18 Item confinalis eiusdem Sarmatiae iuxta 

14 Oceanum ponitur patria quae diciturScy- 

15 thia, quae omnino actuosa existit. quam 

16 patriam supra scriptam descripserunt phi- 

17 losophi qui et Sarmatiam; sed ego se- 

I ptholomaenin C, Ptolemenm editu 1 2 ex tyrpe AB, 
ex type C, 8 ylas A. 4 aristrarchum A. 5 Sar- 
donmm] hic accedit Gitido. 6 sarmotanns J9, Sar- 
matantis editij Sarmatornm 199 14, II nominavi C. 
7 patria AB. II oceanorum AB^ occeanG C. II inna- 
vigabilem C. 8 adscribitur editi. 9 unus fluvius] 
unum AB editi. 10 procedit om. Porch. II in otn. AB 
editi. II Oceano om. Porch. II qai] et C, qnod A editi. 

II bangio C, raugis G, Buges Plin.f sed is non 
„procedit Oceano*'. II aliud AB editi. 12 qui] 
que C, quod A editi. II apion Gy Apo fl. Tab. 
18 eidem editi. 14 sithia AB. ' 16 astnosa B, 
aestuosa editif herenosa (?, cf. 168 4, «bi legitw 
Scythia . . eremosa. 16 sup script C. 17 qui] 
que AB, quia C. IV 12 201 

1 cundum praefatum Sardonium eam no- 

2 minavi. post quam patriam et iterum 
8 Oceanus innaTigabilis esse ascribitur. 

4 12. Item iuxta ipsam Scythiam litus 

5 Oceanum ponitur patria quae dicitur 

6 Rerefenorum et Sirdifenorum. cuius pa- 

7 triae homines ut ait Aithanarit Gothorum 

8 philosophus rupes montium inhabitant, 

9 et per venationes tam viri quamque mu- 

10 lieres vivere, cibo vel vino ignari exi- 

11 stentes in omnibus dicuntur. quae patria 

12 super omnes frigida esse ascribitur. 

13 13. Iterum iuxta ipsos Serdefennos li- 

14 tus Oceani est patria quae dicitur Da- 

15 nia. quae patria ut ait supra scriptus 

16 Aitanaridus et Eldevaldus et Marcomirus 

17 Gothorum philosophi super omnes natio- 

I prenomlnatani C. 3 iniiagabilis A, II adscribitur 
tdiii» II poat ascribitur C add. de patria rerefenomm 
et sirdifenomm. 4 aithiam AC^ sithya B, 6 Re- 
refirenorom tiiH, rerifennorum Cf^ft reriphenoram 0*, 

II scerdifenornm G', scerdifemorum 6*, scordifenno- 
nim Gf, 7 a^rt C, II arthanarit C, athanarich G, 
II gottorom C. 8 habitare AB, habitant editi. 
9 per) par A. 11 venationem C, II quamquel quam 
C editi, cf, 19 12. 11 dicnntur] dic C, om. AB 
editi. 12 frigidam C. II adscribitur editi. 18 sir- 
difennos C, scerdefennos G^f, scerdephenos G^. 16 scri- 
ptus] dictos C. 16 attanaridus ACy Aithanaridus 
editij athanarich G. II ildebaldus G. II et (ante Mar- 
cominu) eHam G, quo AB^ cho C. II marchomi- 
ros G". 17 gottoram C. 202 IV 18 

1 nes velocissimos profert homines. et hoc 

2 affati sunt in sua problemata: 

3 Laudabatur Parsus Marco dum non 

4 venerat Gothus. 

5 Sed o ubi est Danus? 

G Quae Dania modo Nordomanorum di- 

7 ditur patria. per quam Daniam plurima 

8 transeunt flumina, inter cetera quae di- 

9 citur Lina, quae in Oceano ingreditur. 

10 14. Iterum ad partem quasi meridia- 

11 nam, ut dicamus ad spatiosissimam ter- 

12 ram, sunt patriae spatiosissimae quae di- 
18 cuntur Datia prima et secunda, quae et 
14 Gipidia appellatur, ubi modo Uni qui et 
16 Avari inhabitant. quas utrasque Datias 
16 pluruni descripserunt philosophi, ex qui- I proferre AB. 2 problebeata A^ problebata C. 
8 parthas G. II marca <?", in arca G*A 4 vene- 
rat] noverat B G*f editij noverant G", II gotthos C, 
gothos G editi, 6 nordomannorum (r*^, Nordman- 
noram editi. li post Nordomanorum Guido addit sea 
Warangorom. 7 post patria intermittii Gwdo. II per 
om. AB editu II qoa dania A. 9 Lina] Dina IV 17? 

II qoae] q B. II post ingreditnr C add. de dacia prima 
et secanda. 10 partes editi. II meridiem B editi. 
11 spaciosissimam C. 12 spaciosissime C. II vo- 
cantarC. 18 dacia C. II prima secunda uiB. 14 gi- 
pida A. 11 modo om. C. II Uni qui et Avari] sic B 
et Gron. 1. 2, unni iniqui et avari C, iniqni et avari A, 
Avari et iniqui Porch. II de DatOs, Gipidiaj Unis 
cf. 28 6-10. 16 habitant Porch. II dacias C. 
16 plurimi] multi editi. r TV 14 203 

1 bus ego legi Menelac et Aristarchum Go- 

2 thorum philosophos; sed ego secundum 

3 Sardatium ipsas patrias designavi. in 

4 quas Dacorum patrias antiquitus pluri- 

5 mas fuisse civitates legimus, ex quibus 

6 aliquantas designare volumus, id est 

7 Drubetis 

8 Medilas 

9 Pretorich 

10 Panonin 

11 Gazanam 

12 Masclunis 

18 Tibis, quae coniimgitur cmn ci- 

14 vitate Agmonia patriae Mysiae. 

15 Item ad aliam partem sunt civitates 

16 in ipsas Datias, id est 

17 Tema 

18 Tiviscum 

I aristrarcham A. II gottoram Cj Graecorum 200 4. 
3 Sardatium] Sardoniom 200 3 5 <^ 201 It 7 Dra- 
betis ^tiam Tah,, Drobeta Notitia dign, 8 Medilas] 
medolas (corr, medilas) C, Ad mediam Tah. 9 pre- 
ihoriGh Cf Ptaetorio editiy Pretorio Tab. 10 Pa- 
nonin] Ad pannonios Tah. 11 Gazanam] Gaganis 
Tah. 12 Ikfarsclunis editif Masclianis Tah. 13 Ti- 
bis] limbis C, Tiaisco iuxta Masclianis Tah. 11 qui 
B editi. il coniunguntar C. 14 Augmonia 189 7. 
il misie AB, Misiae Porch. 16 ipsis Datiis editi. 

II dacias C. 17 thema C, om. editi, cum sequmti 
coniungunt ABC^ nunc nomen fluvii et regionis est 
Temes. 18 tiniscnm A, Tiuisco iuxta Caput bubali 
Tab. !I04 IV 14 

1 Gubali 

2 Zizis 

8 Bersovia 

4 Arcidaba 

6 Canonia 

6 Potula 

7 Bacaucis. 

8 Per quas Dacorum patrias transeunt 

9 plurima flumina, inter cetera quae di- 

10 cuntur 

11 Tisia 

12 Tibisia 
18 Drica 

14 Marisia 

15 Arine 

16 GHilpit 

17 Gresia. 

18 Quae omnia flumina in Dauubio mer- 

19 guntur: nam fluvius Flautasis finit ipsam 

1 Gnbali] Caput bubali Tab. 2 ZizU] Azizis Tab, 
3 Bersovia etiam Tab, 4 arcldapa C, artidaba B 
editi, Arcidaoa Tab, 6 Pocula editi. 11 etc, Tisia, 
Tibisia, Drica] norafioie cav oi fisyiarot fiera tov 
^lcr^ov o T8 jQrjxcov Xsyofuvoe xai o TYyae icai 6 
Tupricae tfV I^iscus p, 183 6, Bonni ^flumina . . . 
Tysiam, Tibisiamque et Driccam transeuntes'* lordan, 
de reb, Get, c. 34 ex Prisco. II Tysia C editi, 12 Ti- 
bisia] TYjSufMoe Ttoiafioe Ptol. 14-17 Marisia 

— Gresia] «flumina Marisia, Miliare, et Gilfil et 
Grissia** lordan. de reb. Get, c. 22, 14 Marisia] 
cf. Mariscns 179 .19. 15 Arine] arinc B editi. 
19 flatausis A, flantancis C, Flantasis editi. lY 15 205 

1 patriam. tamen ipsas patrias praefatus 

2 lordanis chronographus subtilius exposuit. 

3 15. Non ultra Danubium sed quomodo 

4 ad mare magnum ponitur patria quae di- 

5 citur Illyricus, et quae a multis philo- 

6 sophis maxima septentrionalis pars Illy- 

7 ricus etiam adscribitur, tamen haec pa- 

8 tria dicitiu* pro certo Illyricus. cuius II- 

9 lyricae patriae plures scriptores philoso- 

10 phi extiterunt, ex quibus ego legi Pro- 

11 yinum et Marcellum atque Maximum Ro- 

12 manorum philosophos; sed ego secundum 

13 Maximum eiusdem IUyrici civitates de- 

14 signavi. in qua Hlyrici patria plurimas 

15 fiiisse civitates legimus, ex quibus ali- 

16 quantas designare volumus, id est 

17 Cubita 

18 Ceflon 

19 Nausarou 

20 Scupis 

2 cosmographns C editi, 3 quomodo) quasi editi, 
5 illiricus ABC^ in sequenUbus nonnvnqtMm yllir — 
vel illir — W &] Ad B. 6 maxime editi. II pars 
septentrionalis C. II illirias B. 7 etiam om. B 
editi. il ascribitur C. 10 l^rovinum et MarcellumJ 
Marcellinus et Probinus consules anni 342 p. Chr.; 
cf. lo. Bapt. de Rossi, Giomale Arcadico T. 124, 1851. 
12 phylosophos A. 18 eiusdem] eiusdicta AB, 
eiusdicte C, eiusdem dicti editi. II illirice C. 17 Cu- 
bita] Gurbita Tab. 18 Ceflonl Ad cephalon Tab. 
19 Nausaron] Anausaro Ta6. 20 Scupis] Sevnis Tab. 206 IV 15 1 


Acmeon 


2 


Vindinis 


3 


Reclano 


4 


Theclana 


5 


Theranda 


6 


Gebulion 


7 


Crebenis 


8 


Lisson 


9 


Nesi 


10 


Gloditana. 


11 


Item in ipso Illyrico ad aliam partem 12 iuxta mare magnum sunt civitates, id est 

13 Aulona 

14 , Absura 

15 Durachium 

16 Plistum 

17 Lissum. l Acmeon] Hammeo Tab, 2 vindiuas B, vindonis C, 
Yindiras editif Yindutas apographum Leidense, Yin- 
denis Tab, 3 Beclano] Viciano Tab.f 4 The- 
clana] fortasse ex vocabulo sequente et antecedente 
conjlatum, 5 Theranda etiam Tab,^ themuda C. 
6 Gabuleo Ta^, 7 Creueni Tab, 8 Lisson] eadem 
quae v: 17 Lissum? 9 Nesi] una ex insulis in Tab. 
Illyrico adpictisf 10 gladitana C, Clodiana Ant. 
Tab.y Coladiana Hieros. 11 ipsa C. W ylliriaco £. 
13 Aulona etiam Ant, Tab. alii, Alona V 13. 14 Ab- 
sura] Apsum V 13; cf. Apsis fl. 207 6. 15 Dura- 
chium etiam V 13^ Dyrrachium Ant., Dyrratio Tab. 
16 Pistum Tab, 17 Lissnm etiam V 14 et Tab., 
cf. V. 8, nunc Alessio. IV 16 207 

1 Per quam Illyrici patriam diversa trans- 

2 eunt flumina, inter cetera quae dicuntur 
8 Evenus 

4 Acielous 

5 Alosus 

6 Apsis 

7 Genesis. 

8 16. Item ponitur iuxta ipsum Illyri- 
d cum circa maris litora patria quae dici- 

10 tur Dalmatia, iam ex colpo pertinens oc- 

11 cidentali. Dalmatiae plurimi descriptores 

12 fuerunt philosophi, ex quibus ego legi 

13 praenominatos Provinum, Marcellum et 

14 Maximum philosophos; sed non aequa- 

15 liter dabant nominandum ipsas Dalma- 

16 tias; ego vero secundum Maximum in- 

17 ferius dictas civitates eiusdem Dalmatiae 

18 nominavi. attamen Dalmatiae plurimas 

19 fuisse civitates legimus, ex quibus ali- I patriam Illyrici editi. 8 Evesus] cf, 193 7, 
4 Acieloasl Achelois 193 8, 5 Aloslas Gron, 2. 
cf. Alosum (civitasf) V 13. 6 Apsys editiy uixpov 
TtOTafiov ix/SoXal Ptol.f Hapsum fl. Tab. cf. 206 14, 
7 Genesis] Genesis fl. Tab,^ Genusus alii, Genesis 
oppidum V 13, 8 ylliriacu 5, IUyriacum Porch. 
9 littora C. 10 dalmathia C. il colpho C, culpo A, 

II occidentalem AB^ occidentale C. 13 praenomi- 
natum editi, II probinum B editi^ pphanium A. 
14 maximinum A. 15 dalmathias C. 16 vero] 
autem C. II maximinum AB editi. 18 dalmathie C, 208 IV 16 

1 quantas designare volujnus, quae ponun- 

2 tur per litus nuuris, id est 
8 Burzumi 

4 Aleta 

5 Saluntum 

6 Butua 

7 Decadaron 

8 Buccinium 

9 Kucinium 

10 Epitaurum id est Ragusium 

1 1 Asamon 

12 Zidion 

13 Fardua id est Stamnes 

14 Turres 
16 Narrona 
16 Biston 

3 Bersomno Tah., Birziminio Ant.^ Burzumon 211 8. 

4 ZikfiTa Ptol.f Alata Ant.^ Halata Tab. 5 sal- 
mitum Ay Sallunto Ant, Tab. 6 Butua etiam V 14, 
Batua Tab.y nunc Budua. 7 decaclaron C, Deca- 
doron V 14, ra Jexdre^a Constantinus Porph., hodie 
Cattaro. 8 Buccinium] Bicinium editi, Biciniou 
V 14, Vicinium Tab, 9 Bucimum Gron. 2, Resi- 
num Tab., nunc Risano? 10 Epitauron V 14, £pi- 
tauro 7a6., nitavQa Constantinua Porph. II raga- 
lium C' 11 Asamo Tab. 12 Zidion) Assi- 
dium V 14, Adzizio Tab. 13 Pardua etiam Tab. 

11 stames B, stamcies C, ^leoatndfivat lllyriorwn Scyl. ' 
p.7 Hude.f nunc Stagno? 14 Turres etiam V 14, 
Ad turres Tab. 15 Narona editi ut V 14 Tab. 

alii; infra 210 7 Narron. 16 Biston etiam V 14; 
Bistue Nova 7'a6.f c/. 211 15; quae in Tabula inter 
Narona et Inaronia aita ett Bigeste infra_ 210 8 
recurrit. ly 16 209 1 


Aronia id est Mncru 


2 


Oneo 


3 


Netrate 


4 


Petinitis 


5 
6 


Epitio 

Unione id est MiiRaro 


7 


Gedate 


8 
9 


Spalathron 
Salona 


10 


Siclisi 


11 
12 


Tragurion 

Bausiona id est Orido 


18 


Praetorio Caesaris 


14 


Arausione 


16 


Tabia 


16 


Scardona 1 Aronia etiam V 14, Inaronia Tab. II MucruJ ro 
MoHQOV ConstanUnus Porph,, iv x^^^ Movixov^qt 
Procop.t hodie Macarska? 2 Oneo etiam Tab.f 
Oneon editi ut V 14, ^OvaXov PtoL 3 Netrate) 
Nerente V 14. 4 PetinitisJ JlTjyovvrtov Ptol.t 

5 Epetio Tab., ^Ejtiriov Ptol, 6 uinanie C, 

umone B editi. 8 spalation A, spalathion B editi, 
Spalatrum V 14, Spalato Tab., nunc Spalatro. 9 Sa- 
lona etiam V 14 Ant. Tab. alii. 10 Siclis editi ut 
V 14 et Tab., Sicum Plin., ^txovv Ptol. 11 Tra- 
gurion etiam V 14, Tragurio Ant., Hagurio Tab., hodie 
Trau. 12 BausionaJ eiua loco Lorano Tab. II OridoJ 
drido AC. 18 pretorimo cesaris ABC, Praetoriano 
Caesaris editi, Praetorium Caesaris V 14; Praetorio 
Ant., Ad pretorum Tab.t 14 Aurasione V 14, 
Arausa Ant.t 16 Tambia V 14. 16 Scardona 
etiam V 14, Sardona Tab., etiamnum Scardona. 

14 210 IV 16 

1 Impletus 

2 Erausina 

3 Nedisso 

4 lader. 

5 Item ad aliam partem desuper sunt 

6 civitates, id est iuxta praedictam civi- 

7 tatem Narron est civitas quae dicitur 

8 Bigeste 

9 Aufustianis 

10 Novas 

11 lulianum 

12 Tilurion 

13 Ponteluri 

14 Aequon. 

15 Item ad aliam partem desuper sunt 

16 civitates 

17 Decimin 

18 Endetrio 

1 Impletus etiam V 14. 2 Erauslana editi, Arau- 
sion V 14. 3 nedissa C, Nedino editi cum 7a6., 
Nedinon V 14, N^Sivov Ptol, 4 lader etiam Ant., 
iadex AB fortasse ortum ex laderum, ladex C, la- 
dera editi ut V 14 et Tah., hodie Zara. 7 noro- 
nam AB, Norona editi; cf, 208 lo et V 14. 8 Bi- 
geste etiam Tab, 9 Aufustianis etiam Ant., Ad 

fusciana Tab. 10 Novas] Ad novas Tab. 11 lu- 
lianum] eiusloco BlUubio Tah., Bilubio Ant. 12 Ti- 
lurion] Tilurio Tab. 13 Ponteluri] Ponte Tiluri Ant. 
14 equon C, Aequo Ant. Tab., Aixovov xolojvla 
Ptol. 16 desuper om. BC editi. 17 Decumin 

editi, Decuni (Denrici) Plin.t 18 endedria C, An- 
dretio Tab., !4v8ixQiov Ptol. IV 16 211 1 
MagiiTTi 


2 
Promona 


8 
Adrise 


4 
Arberie 


5 
Seriem 


6 
Crambeis 


7 
Edino. 


8 


Item 


iuxta Burzumon est civitas quae 


9 


dicitiir 
10 
Medione 


11 
Anderba 


12 
Ausustis 


13 
Emanio 


14 
Sarsiteron 


15 
Bistue betus 


16 
Montebulsi 


17 
Libros 


18 
Orbam 


19 
Naurtio 


20 
Epilentio 


21 
Novas. 1 Magum] Magno Tab, 2 Promona etiam Tab. 
S Adrise] Ikd^a Ptol.f 4 atberie C, In alperio 
TabJ 5 Seriem] Aserie Tab. 6 Crambeis] Clam- 
betis Tab. 7 EdinoJ Nedino ediU ut Tab., cf, 210 3. 
8 Bnrzumum editi^ Burzumi 208 3. 10 Medione] 
Medeon Liv. 11 Auderba editi^ Sanderua Tab, 
14 sarsitheron C. 15 Bistue betus] Bistue vetus 
Tab, 16 Montebulsi] In monte Bulsinio Tab. 

17 Libros] Ad Libros Tab. 19 naurcio C. 

20 epilencio C. 21 Novas] per novas C. 14* 212 IV 17 

1 Dalmatias transeunt plurima flumina, 

2 inter cetera quae dicuntur 

3 Salon 

4 MarguB 

5 Drinius 

6 Trimus 

7 Narenum. 

8 17. Confinalis praenominatae Daniae 

9 est patria quae nominatur Saxonia, quae 

10 antiquitus et ipsa ex Dania pertinere di- 

11 cebatur. quae patria ut ait Marcusmi- 

12 rus Gothorum philosophus doctissimos 

13 quidem profert homines et audaces, sed 

14 non sic veloces ut si sunt Dani qui iuxta 

15 Dina fluvium stant. per quam Saxoniam 

16 transeunt plurima flumina, inter cetera 

17 quae dicuntur 

18 Lamizon 

19 Ipada 1 ante Dalmatias editi add. per quas. 4 Margas] 

Margum fl. Ta6., Margie fl. Plin, 6 drimus AB, 

Drinius fl. Plin.^ J^etvoe PtoL, Driuum fl. Tdb, 

6 triais JB, Triuis editi; fortasse dittographia. 7 Na- 

renum] Naro aliis. 9 Saxonia] dania saxonia C, 

dania AB editi, 11 ayt C. 12 gottorum C, 

13 proferre AB editi. 14 si sunt] sistunt A, si- 

stant C, existuut Rothy sunt editi. il qui] que C. 

1 5 Dina] Lina 202 9f II stant] sunt C, om, B 

editi, 16 plurima transeunt editi. 18 Lamizon] 

Amisia Tacit.fj Amisius Mela et Plin.f 19 ypada C. IV 18 213 

1 Lippa 

2 Linac. 

3 18. Item ad partem quasi meridianam, 

4 quomodo a spatiosissima dicatur terra, 

5 est patria quae dicitur Albis Ungani, 

6 montuosa per longum, quasi ad Orientem 

7 multum extenditur, cuius aliqua parsBaias 

8 dicitur. praenominatam Albis patriam se- 

9 cundum praefatum Marcummirum phi- 

10 losophum, qui Saxoniam describit, desi- 

11 gnavinius. haec patria habet non mo- 

12 dica fiumina, inter cetera fluvius grandis 

13 qui dicitur Albis et Bisigibilias sexaginta, 

14 quae in Oceano funduntiu*. 

15 19. Item confinales eiusdem regionis 

16 sunt patriae longe lateque dilatissimae 

17 duae quae nominantur Pannoniae, id est 

18 inferior et superior. quas patrias plurimi 

1 Lippa] Lippia sive Luppia aliis. 2 Linac] nunc 
Leine? li post Linac C add. de patria albis angani. 
8 meridiano B. 4 qnomodo a] quo editi. II spa- 
ciosissima C. 5 post Albis editi lcumnam indicant, 
qttam Frischius (in Misc. Berol. t. 4 p. 194, BeroL 
1734, 4to) ita explet et plana est versus Septentrio- 
nem, nbi habitant. II Ungani] TJrgani, Urcani, Ucrani, 
gens Slavica Frisch, l. l.; cf. Itfanrongani 28 3, 
6 qaasij qnae editi. 7 boyas C. 8 praenomi- 
nata A editi. II patria AB editi. 10 designamns C. 
18 Bisi^bilias] slavice i. q. Albis pars snperior Frisch. 
1. 1. ; an leffendumYisnTgi et alia sexaginta? 14. post 
Amdnntur C add. de dnabus pannoniis id est inferiori 
et superiori. 16 confinalis editi. 214 IV 19 

1 descripserunt philosophi, ex quibus legi 

2 multotiens dictum Castorium et Lollianum 
8 atque Arbitionem Romanorum philoso- 

4 phos, sed et supra scriptum Aitanaridum 

5 et Eldevaldum atque Maroummirum Go- 

6 thorum philosophos: sed non aequaliter 

7 nominaverunt, alius vero sic, alius vero 

8 alio modo. sed ego secundum praefatum 

9 Marcummirum inferius dictas civitates 

10 Pannoniae nominavi. in qua patria pluri- 

11 mas fuisse civitates legimus, ex quibus 

12 aliquantas designare volumus, id est 

13 Confiuentes 

14 Taurinum 

15 Idominio 

16 Bassianis 

17 Fossis 

18 Sirmium 

19 Drinum 

20 Saldis 

2 multociens AC, miiltoties editu 11 kastorium C. 
II loliaiiam AB editu 8 arbicionem C. ii philoso- 
phum AB, 4 scriptumj dictum editi. II Aitbanari- 
dnm editi. 6 gottorum C, 7 nominaTerunt am. AB 
ediii. II vero alterum om. AB editi. 18 Confluenti- 
bus Tab. 14 Taurynum editij Tauruno Ani. Tab. 
15 Idiminio Tab. 16 Bassianis etiam Hieros. et 
Tdb.j Baaaiava Ptol. 17 Fossis] mutatio Fossis 
Hieros. 18 Sirmium etiam Tab.y ^i^fuov Ptol, 
alii. 19 Drinum) c/. Drinius fl. 212 5. 20 Sal- 
dis etiam Tab.^ saldum B editi. IV 19 215 1 


BassantiH 


2 


Marsonia 


3 


Mursa Tnaior 


4 


Miirsa minor 


5 


loballios 


6 


Berevis 


7 


SoreniR 


8 


Marinianus 


9 


Balenilo 


10 


Sirote 


11 


Cucconis 


12 


Lentulis 


13 


Sonista 


14 


Botivo 


15 


Populos 


16 


Aquaviva 


17 


Remista 1 BassaBtis] Ad basante Tab. 2 Marsonie Tab, 
S Mnrsa maior etiam Tab. 4 Mursa minor eHam 
Tab, 6 lovallio Tab., lovalia Hieros.j ^IovoXXov 
Ptol. 6 boreius B, Borevis ediU, Berebis Tab., 
Yereis Awt. et Hieroa. 7 Seronis Tab., Serena 

Hieros. 8 marimanus A, maximanus B, Marinia- 
nis editi ut Ant, et Tab., Maurianis Hieros, 9 Ba- 
lenilo] Bolentio Tah,, Bolenta Hieros. 10 Sirore 
editi, SeroiA Ant. et Hieros., Sirotis 7(a&. 11 Coc- 
conis Hieros. 12 Lentulis etiam Ant., Lentolis 
Hieros., Luntulis Tdb, 18 Sonista etiam Tab., Su- 
nista Hieros. 14 Botivo etiam Tab., eius loco lovia 
Hieros. 15 Populos eUam Tab., PopoUs Hieros, 
16 Aquaviva etiaan Hieros. et Tab, 17 Remista 
etiam Tah., Bamista Hieros,, remitta A, •■ 216 IV 19 

1 Petaviona 

2 Yincensimo 
8 Ligano 

4 SaUa 

5 Aravona 

6 Sayaria. 

7 Item ad aliam partem in ipsas partes 

8 Pannoniae sunt civitates, ex quibus ali- 

9 quantas designare volumus, id est 

10 Burgenis 

11 Spaneatis 

12 Ansilena 
18 Cibalis 

14 Certisiam 

15 Lavares 

16 Cuminion. 1 Petavione Tab., Petovio, Patavio (Uiis. 2 Vice- 
simo editif Ad nicesimnm Tab. 8 lingano B ediHj 
lygano C, Alicano et Halicano Ant, 4 Salle Ant 
5 Arrabona et Arrabone Ant.y Arrabone Tab. 6 Sa- 
varia] Sabaria aliis. 7 Item ad aliam partem 
— 16 Gaminion om. Porch. 7 in ipsas partes Pan- 
noniae hic om, Gron. 1. 2 et pommt infra 217 1 post 
partem. II in ipsa pannonia partes C. 10 Burgenis 
etiam Tab. 1 1 Spaneta Ant. Sieroa. (m qtto mil. X 
diatat Vlmo), Ulmospaneta Tab. 12 anfilena B ediiiy 
Cansilena Tab. * 18 Cibalis eHam Ant, et ffieros,, 
cabalis C, K*paXii Ptol, 14 Cirtisia Ant., Certis 
Tah., Kiqxiaaa Ptol, 15 Lavares] Ad labores 
pont. uscae Tdb. 16 Cimiinion, tn B fere eraamn, 
legitur m apographo LeidmH, comimoo C. IV 19 217 1 


Item 


ad aliam partem sunt civitates, 


s 


id est 
8 
Siclis 


4 
Ecclavia 


5 
Saniglon 


6 
Persetis 


7 
Netabio 


8 
Speridium 


9 
Bedini 


10 
Necal 


11 
Brindia 


13 
Clande 


13 
Assino 


U 
Bercio 


15 
Serbitium 


16 
Fined 


17 
Tiamatis 


18 
Lausaba 


19 
Baloia 


20 
Apeva 


21 
Sapua 8 Siclis] eadem quae 209 10 SicliBi? 4 Etclavia 
ediU. 6 Banigson C. 9 bedim A, bidini C 
12 Qande] c/. Clandate 218 13, 18 ABsino] cf. 
Asinoe 218 12. 14 bertio A, cf, Berginio 218 14 1 
15 eerbitid' A, Serbetinm editi, Seroitio Tab,, Ser- 
vitti Ant. 16 Fines] Ad flnes Tab. 17 Lamatis 
etiam Tab., Aemate Antt 18 Lensaba Ant. et Tab. 
19 Baloie Tab. 20 Apeva] an Aleba 218 10 1 
21 Sapna] eadem 218 9t 2AXova Ptol.t 218 IV 19 

1 Bersellum 

2 Ibisua 

3 Derva 

4 Citua 

5 Anderba 

6 Sarminium 

7 Charmenis 

8 Scaladis 

9 Sapua 

10 Aleba 

11 Suberadona 

12 Asinoe 
18 Clandate 

14 Berginio. 

15 Per quas Pannonias transeunt plurima 

16 flumina, inter cetera quae dicuntur, id est 

17 Ira 

18 Bustricius. 

19 In qua Pannonia est lacus maximus 

20 qui dicitur Pelsois, item flumina 1 berselum AC. 4 Citaa] fitna ACf Cetio AnLf 
5 Andarba A»t. 6 Sarmiiuam] Birziminio non 
multwn disttms ab Andarba Ant, 9 Sapoa] eadfem 
217 21 f 10 Aleba] a» Apeva 2i7 20 f 12 Asi- 
noe] cf. ABsino 217 13. 13 Clandate] c/. Clande 
217 12. 14 Berginio] Bergentimn Aurelii Vict.f, 
Bregetione Ant., B^syaizuw PtoLf 17 Ira] Ira 
Jluvius apud lordanem de reb. Get, c. 46 alius est. 
20 qoi ] que B. II pelzois C, lacus Pelsodis lordan., 
Pelso, Peiso aliis. IV 20 219 

1 Parsiuin 

2 Dravis. 

3 20. Item iuxta ipsam Pannoniam est 

4 patria quae dicitur Yaleria, quae et me- 

5 dia appellatur provincia, pro eo quod re- 

6 iacet inter supra scriptas Pannonias. ipsi 

7 eandem descripseruntphilosophi; sed ego 

8 secundum praefatum scriptorem Marcum- 

9 mirum Gothorum philosophum civitates 

10 inferius designatas eiusdem Yaleriae no- 

11 minavi. in qua Valeria plurimas civita- 

12 tes foisse legimus, ex quibus aliquantas 
18 designare volumus, id est 

u Acunum 

15 Usum 

16 Malatis 

17 Catio 

18 Comacum 

1 psium C. 2 draves C, Dravus, Drabus aliis. 
il po8t Dravis C add, de valeria que et media appel> 
latur. 4 Valeria] pars qnondam Pannoniae, sed ad 
honorem Valeriae Diodetiani filiae et institata et ita 
cognominata Ammian. 19 11. 6 provintia B. 

7 eamdem editi, qm sic solmt. 9 gottomm C. 
10 eins AB. il eiosdem valerie designatas C. II no- 
minavi] designavi sen nominavi A. 11 12 legimus 
foisse civitates ABf ftiisse civitates legimns editi. 
14 Acnnnm etiam Tab.y Aciminci Ant., ^ixovfuyxov 
Ptoh 15 Usnm] Cusnm Tah., Cnsi Ant. 16 Ma- 
latis] Milatis Tah,; ettw loco Bononia Ant, 17 ca- 
tio C) Cntio edtft, Cnccio Tab.j Cucci Ant. 18 Cor- 
naco Ant. Tab. L. 220 . IV 20 1 


Alusione 


2 


Annama 


8 


Clautiburgiim 


4 


Livorin 


5 


Donatianis 


6 


Antiana 


7 


Lugione 


8 


Belsalino 

• 


9 


Lumano 


10 


Oardelaea. 


11 Item 


. ad aliam partem sunt civitates. 


12 id est 
18 


Sicce 


14 


Fines 


15 


Romula 


16 


Nomiduni 


17 


Cruppi 


18 


Acerbo 


19 


Atamine. 1 Alnsiotie) Liuiene Tab,, Lussunio Ant. 2 An- 
nama{ Annamatia Ant, Tab. 3 clantiburgam ABy 
Teutibnrgio Ant.j Tittoburgo Tab, 4 livori B, Li- 
vorem editi, Ad labores Tab. 6 Donatianis etiam 
Tab, 6 Antiana etiam Tab.j Antianis Ant. 7 Lu- 
gione etiam Ant. et Tab., Augione editi. 8 Belsa* 
lino] Vetus salina Ant.f Vetugallo Tab.y SaJXvov 
PtoL 9 luniano BC editij Lusomana Tab. 10 Gar- 
dellaea Tab. 18 Sicce] Sisda aliis. 14 Fines] 
Ad fines Ant, Tab. 15 Romula etiam Ant, et Tab. 
16 nomidum A, nomiudum BC, Novindum editi, No- 
vioduno Ant,, Nouioduni T(tb. 17 Cruppi] Gmcio 
Tab. 18 Aceruone Tab. 19 Atamine] Emona 
Tab.t Aemona aliisf IV 21 221 

1 Quam Valeriam aliquando Marcanno- 

2 rum gens obtinuit, sicut testatur multo- 

3 tiens supra scriptus lordanis sapientis- 

4 simus chronographus. quam Valeriam 
b finit fluvius maximus qui dicitur Saus. 

6 21. Item iuxta ipsam Yaleriam ponitur 

7 patria quae dicitur Cameola, quae et Al- 

8 pes luliana antiquitus dicebatur. quam 

9 patriam Camech, qui Valeriam patriam, 

10 ipsi eandem descripserunt philosophi: sed 

11 ego secundum supra scriptum Marcomi- 

12 rumGothorum philosophum civitates in- 

13 ferius designatas eiusdem Camech patriae 

14 nominayi. in qua Camech patria quas- 

15 dam fuisse civitates legimus, ex quibus 

16 aliquantas designare volumus, id est 

17 Camium 

18 Scoldium 

19 Bipplium 

I aliquantas ABC. II domaroannorum A, dormar- 
cannorum C, dormacannorum B editi; Marcomanni 
lordanis de regn. «ticc, Mwrat. I 1 233, 2 op- 
tinuit BC. II multociens C, multoties editi^ ut solent. 
4 chronophus C, cosmographus editi. 5 Saus] Sa- 
vus Plin*, ^aos sive ^avoe Strabo, JSaovos Ptol. 
Wpost Saus C add. de carneola que et alpes iuliana 
antiquitus dicebatur. 7 comeola B editi. 9 qui} 
que j8, q A. II ualeria patria AB. 1 1 prefatum C. 

II marcum mirum ilC. 18 carnich ^^ e<2t^2. 14 car- 
nich AB. II quasdam om, BC editi, 17 carmum ^. 
lulio Camico Ai^t. 19 Kipplium editi. m IV 21 1 
Ris 


2 
Planta 


8 
Clemidium 


4 
Sedo. 


5 


Item 


in valle eiusdem patriae annt ci- 


6 


vitates, 


id est 


7 
Seution 


8 
Patiuma 


9 
Sorbam 


10 
Eperunto 


11 
Precona 


12 
Lebra 


18 
Ambito 


14 
Bameo 


15 
Paris 


16 
Elebra 


17 
Ecuno 


18 
Selunto 


19 
Poreston 


20 
Artara 


21 
Ranio 


22 
Rinubio 


23 
Benela 


24 
CHena. 2 Plantaj hodie Planina Reichard, 7 seucion C, 
Sention editi. 9 Sorbam] hodie S. Servolo Reichard, 
10 Epernuto editi. 13 Ambit editi. 17 Etano 
editi, 21 rania C, hodie^Ratxm Reichard. 28 Re- 
nela editi, 24 Cliena] hodie Klanyecz Reichard. IV 23 223 

1 In cuius patriae summitate montium 

2 lacum esse legimus. quae patria diversa 

3 habet flumina, inter cetera fluvius qui 

4 dicitur Corcac. 

5 22. Iterum ad mare magnum, id est 

6 ad colfum occidentalem, ponitur patria 

7 quae dicitur LibumiaTarsaticensis. quam 

8 patriam Libumiam supra scripti qui Car- 

9 nech patriam nominaverunt, ipsi eandem 

10 descripserunt philosophi. sed ego se- 

11 cundum praefatum Marcomirum Gotho- 

12 rum philosophum civitates inferius dictas 
18 eiusdem Libumiae patriae nominavi. in 

14 qua patria plurimas foisse civitates legi- 

15 mus, ex quibus aliquantas designare vo- 

16 lumus, id est civitas 

17 Elona, item 

18 Dan 

19 Coriton 

1 summitate ] i sumitate Aj snmitate B, summitate C, 

2 quae om. AB editi. 4 Corcac KoQxoqas ( Kol^ 
xooae) Strab. II post Corcac B addit ^. 5 Item 
editu 6 colphum C, golfum A, 7 lubumia AB 
editi. II carsaticensis B editi; cf, 224 8. 8 lubur- 
niam AB editi. II supra] sub B. tt camich AB Porch. 
Gron. 2, Charoich Gron. 1. 9 nominavemnt om. 
AB editi. 11 marcumiram C. 17 Enona editi 
ut V 14, Atvo)va Ptol.j Aenona Plin., kodie Nona. 
18 19 Dan et Coriton coniungunt libriy cf. V 14 ubi 
Agit et Corinthon. 19 Coriton] Corinthon V 14, 
KoQivtov Ptol.f Corinium Plin., nunc Carin. 224 IV 22 1 
Argeriqito 


• 
2 
Bigi 


3 
Ospela 


4 
Puplisca 


5 
Senia 


6 
Turres 


7 
Eaparia 


8 
Tharsaticum 


9 


>' 


Lauriana 


10 
Albona. 


11 


Item 


supersunt in 


ipsa provincia 


Li- 


12 


bumia. 


j id est 


18 
Olisa 


14 


- 


Tarueum 


15 
Abendone 


16 
Parupion 1 Argyruntum Plin., ^Qyvqovrov Ptol., Argemnton 

V 14. 2 Bigi etiam V 14, Vegium P/w., Ovsyia 
Ptol. 3 Ospela etiam V 14, Ortopula Plin., O^ 
TOTtXa Ptol. 4 bupplisca A, pupplisca C, Publisca 

V 14, Lopsica Plin. Ptol.t 6 Senia etiam V 14. 
Plin. Ptol, Ant. Tah., nwnc Segna. 6 Turres etiam 

V 14, Ad tnrres Ant. Tab. 7 Raparia etiam V 14. 
8 Tharsaticum eUam V 14, Tharsatico Ant., Thar- 
satica Einhardi Annal. a. 799, Tarsatica Tab. et 
Amales Lauriss. a. 799. 9 Lauriana etiam V 14 
et Paulus Diac., nunc Lovrana sive Laurana. 10 Al- 
bona etiam V 14, Alvona Plin. et Tab., ^etiamnuni 
Albona. 11 Iteml itemque C. II in] qui in B, 
quae in editi. II provintia B. 13 Olisa] dlisa A. 
14 thameum AC. 15 Avendone Ant. Tab. 16 Pa- 
rupion] Anfpio Ant., Arypio Tab. lY 38 225 

1 Ethetia 

2 Ancus. 

3 Item iuxta ipsam Libumiam litus mare 

4 magnum est patria quae dicitur Istria, 

5 quae ex ista pertinet. 

6 23. Iterum reincipimus ad septentrio- 

7 nalem plagam. iuxta Oceanum ponitur 

8 patria quae dicitur Frigonum, quae iuxta 

9 litus Oceani coniungitur cum supra scri- 
10 pta quam nominavimus Saxoniam. quam 
u praedictam Frigonum patriam praedicti 
12 philosophi qui de supra scripta Saxonia 
18 etDanorum patria scripserunt, ipsi ean- 

14 dem Frigonum patriam designaverunt. 

15 sed nos secundum praefatum Marcomi- 

16 rum Gothorum philosophum eam nomi- 

17 navimus, qui eam quoque designavit; et 

18 audaces homines eandem patriam proferre 

19 asserunt, et nullo modo civitates in eadem 1 Ethetra ediii, Epulotio Tab. 2 Aucas etiam 
Tab.f aneus A, II post Ancus C add. de hystria. 
3 litus J per litus C. 4 ystria ABC. II poet pertinet 
C add. de patria frigonum. 6 ad] a ^. 9 sup 
scriptam B. 10 saxonia A, 12 qui om. ABC 
editi. . 13 patriam C. II ipsi} et ipse C. 15 mar 
cumirum C. 16 gocthorum C. II nominamus C. 
17 eam quoque] quos eam B Porch., quoque eam 
Gronov. 1. 2, eam C. II designaverunt C. 18 per- 
ferre B. 19 ante nuUo editi add, in. II eandcm B, 
eamdem editi. « 

15 226 IV n 

1 Frigonum patria fuisse legimus, exceptis 

3 duabus quae antiquitus leguntur 

3 Bordonchar et 

4 Nocdac. sed et transire per ean- 

5 dem patriam legimus fluyium qui di- 

6 citur ... 

7 24. Iterum ad frontem eiusdem Fri- 

8 gonum patriae, quomodo verbi gratia ut 

9 dicamus ad terram spatiosam, ponitur pa- 

10 tria quae dicitur Francia Kinensis, quae 

11 antiquitus GalliaBelgia Alobrites dicitur. 

12 quam patriam plurimi descripserunt phi- 

13 losophi; ex quibus ego legi praenomina- 

14 tos Anaridum et Eldebaldum atque Mar- 
16 comirum Gothoruto philosophos. sed non 

16 aequaliter praefatam designaverunt pa- 

17 triam, sed alius dixit aliter, alius vero 

18 alio modo. sed ego secundum praefa- 

19 tum Anaridum Gothorum philosophum 

20 inferius dictas civitates praefatae Fran- 

I Frigiontim editi. II patriam JB editi, 2 dnobns 
AB editi. 3 bondonchar C. 6 post dicitnr lacuna 
sex vel septem litterarum capax Ay nulla lacuna BC, 

II post dicitar C add. de patria qne dicitnr francia 
rinensis, qne antiqnitas gallia belgicia alobrites di- 
citur. 9 spaciosam C. 11 patria quae om. AB. 

10 frantia B. IIRhinensis editi. 11 Galliam Bel- 
gicam Alobroges IV 26, II belgitia AB editi. 14 mar- 
cnmimm C. 15 post Marcomimm A add, sen sco- 
rinm; t. e. Castorinm, ut IV 42, C add. scnstorium. 

11 philosophum AB. IV 24 227 

1 corum patriae nominayi. in qua patria 

2 plurimas fuisse civitates legimus, ex qui- 
8 bus aliquantas nominare volumus, id est 

4 iuxta fluvium Renum civitatem quae di- 

5 citur 

6 Maguntia 

7 ' Bingum 

8 Bodorecas 

9 Bosalvia 

10 Confluentes 

11 Anternacha 

12 Kigomagus 

13 Bonnae 

14 Colonia Agripina 

15 Rungon 

16 Serima 

17 Novesio 

18 Trepitia 

19 Ascibugio 

2 civitates om. B, 4 Rhenum editu 6 ma- 
gancia C, Mogontiactim aliis, 7 bigum B editi, 
Bingium Tab.f Vingio Ant. 8 bodorcois C, Bode- 
recas editi, Baudobriga Jn^, Bontobrice Tab. 9 Bo- 
salvia] Bosagnia editif Vosavia Tab. 10 Confluen- 
tes etiam Tab., Gonfluentibus Ant. 1 1 anthemacha C, 
Antunnaco Ant. et Tab. 12 Rigomagus etiam Tab., 
Ri^omago Ant. 13 Bonnae etiam Tab., bonne BC, 
Bonna Ant. 14 Colonia Agrippina editi ut Ant., 

Agripina ' Tab. 1 6 rongo B, Rongo editi, Burungo 
Ant. 17 T^oY^io etiam Ant.etTab, 18 trepicia C. 
hodie TrUpt sive Dreven. 19 Asciburgia Tab. 

15* 228 IV 24 

1 Beurtina 

2 Troia 
8 Noita 

4 Coadulfaveris 

5 Evitano 

6 Fletione 

7 Matellionem. 

8 Sunt et aliae multae civitates ante prae- 

9 fatam Magimtiam iuxta ipsum fluvium Ke- 

10 num sitae: sed dimi ipse Renus per Al- 

11 manorum venit terram, ideo non Franco- 

12 rum patriam nominavi. transeunt autem 

13 pliu*ima flumina, inter quae fluvius maxi* 

14 mus qui dicitur Renus, qui egreditur de 

15 loco qui dicitur Kausa Confitio. ingre- 

16 ditur vero ipse Renus in mare Oceanum 

1 7 sub Dorostate Frigonimi patria. in patria 

18 Francorum supra dicta sunt, id est 

19 Logna 

I bearcina AC, an Betera? Veteribus Tab., hodie 
Birten Roth. 2 Traja ediU; est Colonia Traiana. 
3 Noita] Noviomagi Tab. 4 Coadulfaveris] eius 
loco Caruone et Castra Herculis Tab. 5 evitario C, 
Levefano Tab. 6 Fletione etiam Tab., fictione ABCy 
nunc Fleeten Cluver. 7 Matellione editi, Matilone 
Tab. 9 magunciam C. II Rhenum editi. 10 sq. Rhe- 
nus editi. 12 patrias editi. 13 quae] quos AB. 
15 rausaconficio C, Rauracon finis? 17 dorastate C. 

II patria] (alterum) qua AB editi. 18 supra dicta 
sunt] patria AB editi. II ante id est editi add. trans- 
eunt plurima fiumina. 19 Logna] alias Logana, 
nimc Lahn? r IV 25 229 1 


Nida 


2 


Dubra 


3 


Movit 


4 


Bura 


5 


Inda 


6\ 


Aruefa. 7 25. Iterum desuper ipsam quomodo • 

8 ut dicamus ad faciem patriae Francorum 

9 Rinensium est patria quae dicitur Tur- 

10 ringia, quae antiquitus Germania nuncu- 

11 patur, quae propinquatur cum patria Sar 

12 xonum. quam patriam secundum supra 
18 scriptum Anaridum philosophum designa- 

14 vimus. in qua patria aliquanta castella 

15 fiiisse legimus. per quam Turringormn 

16 patriam transeunt pliu*ima flumina, inter 

17 cetera quae dicuntur 

18 Bac et 

19 Reganum, qui in Danubio mer- 

20 guntur. 

1 Nida) hodie Nied? 2 Dubra] hodie Taubei? 

3 Movit) an Moenits? 4 Rnra) hodie Hoer. 

I 5 Inda) ^binc etiam Indense monasterium .... prope 

i Aquisgranum" Porch. 6 arciefa C, hodie Erft. post 

Amefa C add. de tnrringia qne antiquitus germania 
i nuncupatur. 7 Iterum] item C. 9 Khinensium 

I editi. 11 Turingia editi. 11 cum) et BC editi. 

12 13 supradictum 0, supscriptum B, praefatum editi. 

13 hanaridnm A. II designamus C. 15 post legimus 
B add. id est, editi add. id est ... II Turingorum 
editi. 18 Bac) hodie W&ag. 19 Reganum) hodie 
Regen. II qui] quae editi. 20 post merguntur C add. 230 IV 26 

1 S6. Iterum propinqua ipsius Turrin- 

2 giae ascribitur patria Suavorum, quae et 

3 Alamanorum patria confinalis existit Ita- 

4 liae. quam Alamanorum patriam plurinii 

5 descripserunt philosophi, ex quibus ego 

6 legi praenominatos Anaridum et Elde- 

7 baldum Gothorum philosophos. sed non 

8 aequaliter praefatam designaverunt pa- 

9 triam, sed alius dixit aliter, alius vero 

10 alio modo. ego autem secundum prae- 

11 fatum Anaridum praenominatae patriae 

12 civitates nominavi. in qua patria plmi- 

13 mas fuisse civitates legimus, ex quibus 

14 aliquantas designare volumus, id est 

15 Ligonas 

16 Bizantia 

17 Nantes 

18 Mandroda. 

19 Item iuxta supra scriptum fluvium Re- 

20 num sunt plurimae civitates, id est 

de patria suavorum quae et alamannorum est patria. 
1 turringine A^ turrigie Bj Turingiae editi. 6 prae- 
fatos C. II utanarium ABy eUibi Athanaridum, Aitha- 
naridum etc, 11 et om, C. 8 equalter B. 9 sed] 
sed et AB editi, 10 praefatum om. C. 15 Li- 
gonas] an Lingones (Andomatunnum) ? 16 bizan- 
cia Cf Bizuntia editij Visontione Ant.f Vesontine Tab. t 

17 Nantes] „Nantuates intellige vel Nasium** Porch. 

18 Mandroda] Epamanduoduro Ant.j Epomandno Tab.; 
kodie Mandeure. 19 prescriptum C. 11 fluvium om. 
C editi. 20 plurimae om. AB editi. lY 26 231 1 


Gormetia, quae confinalis est cum 


2 


praenominata Maguntia civitate Franco- 


8 


rum, item civitas 


4 


Altripe 


6 


Sphira 


6 


Porza , 


7 


Argentaria quae modo Stratis- 


8 


burgo dicitur 


9 


Brezecha 


10 


Ttazela 


11 


Augusta 


12 


Caistena 


13 


Cassangita 


14 


Wrzacha 


15 


Constantia 


16 


Rugium 


17 


Bodungo 


18 


Arbore felix 


19 


Bracantia. 1 Gonnetia] Borbitomago Ant.j Borgetomagi Tab.j 
hodie Worms. 8 civitate AB editi. 4 Altripej 
Alta Ripa Notitia dign.j hodie Altrip. 5 Sphira] 
est Spira (Angosta Nemetam). 6 por^a B, Porca 
ediU. 9 Brececha editi, Monte Brisiaco Ant, 10 Ba- 
zela] est Basilea. 11 Augosta] est Augusta Rau- 
racorom. 12 carstena C editi; hodie Kaisten^ 

14 wrcacha B editi, ursaba C. 16 Raginm] „Tu- 
gium forsitanf hodie Zug*' Porch. 18 Arbor felix 
Tab.j Arbore felice AnL 19 brachancia Cy Bri- 
gantia Ant.f Brigantio Tab. 232 IV 26 1 


Item 


iuxta supra scriptam civitatem 


2 


Stratisburgo est Giyitas quae dicitnr 


8 
Alaia 


4 
ChoruRt 


5 
Ziabema 


6 
Frincina 


7 
Aon 


8 
Laguirion 


9 
Brara 


10 
Albisi 


11 
Ziurichi 


12 
Duebon 


13 
Crino 


14 
Stafiilon 


16 
Cariolon 


16 


Thedoricopolis 


17 
Vennegaton. 


18 


Item 


ad aliam partem snnt civitates, 


19 


id est 


«• 


20 
Augusta nova • 


21 
fi.iziiiis 


22 
Turigoberga 


23 
Ascis 2 stratibnrgo AB, il est] id est B editi. 5 Zia- 
berna] haud duhie Tabemae, hodie Zabem. 10 Al- 
bisi ] idem nomen Albis mons retinet, 1 1 zinrichi A, 
12 ducbon C. 13 criuo A. 14 Stafulon] Sta- 
hviWB Ant,t 15 garialon ^, garielon C 16 Theo- 
doricopolis editi. IV 26 233 


1 


Ascapha 


2 


Uburzis 


3 


Solist. 


4 


Ex Alamannorum patria delo 


5 


Item in Francia Rinense quam nomi- 


6 


navimus sunt civitates, id est 


7 


Nasaga 


8 


Dionantis 


9 


Oim 


10 


Namon 


11 


Neonsigo 


12 

« 


Trega. 


13 


Item iuxta praenominatum fluvium Mo- 


14 


sela, quae Francia Rinensem nominavi- 


15 


mus, sunt civitates, id est 


16 


Tulla 4 alimaimonim ABj Alimanorun editi, li post patria 
B habet lacunam trium verntum capacem, AC habent 
nullam lacunam. post delo C add, de patria francia 
rinense. 6 Item in om. AB editi, il frantia B, 

II renense AB, Rhenense editi. il qnam om, AB editi. 
7 Nasaga) „forte Nasonaga, aut Nasonacam, ut le- 
giiur in JHeodosiano codice, hodie Nassoin, ant Nas- 
soigne in Ardoenna*'. Porch. 8 dienantis C, di- 
nantis B editi; Sancta Maria in Deonant Capitula- 
ria Regum fhrancorum ed. Baluz. II 224 ann. 870. 

9 oin AB edi^f „Hoinm, sive Hnj ad Mosam^ Porch. 

10 Namon] „Namurcam tnte/Zi^e, fnmc vu/^o Namur<* 
Porch. 18 pronominatnm eeUtif ceterum supra non 
nominaiur. II fl. Mnsalla Tab. 14 quae] quam 
editi. II frantia Aj Franciam editi. li Rliinensem 
editi. 16 TuUum Ant., Tullio Tab. 234 lY 26 1 


Scarbona 


2 


Mecusa 


8 


Gannia 


4 


Treoris 


6 


Nobia 


6 


Princastellum 


7 


Cardena 


8 


Conbulantia. 


9 


Item sunt civitates in ipsa patria iuxta 10 fiuvium quem inferius nominare volumus 

11 qui dicitur Lega, id est 

12 Balidas 

13 Martialis 

14 ArigiUa 

15 Dizezeia 

16 In ibemis 

17 Heliodorum 

1 Scarbons] Scaiponna Ant. Tcib. 2 Meeasa] hodie 
Pont k Mousson Reiehard; fffarean legi debet Me- 
tnsa, Mets** Porch. 3 ganiuia C, Gannia editL 
4 Treoris] Augusta Trevirorum Porch. 5 Nobia] 
Noviomago (j>rope Treveros) Ant. Tc^, 6 Prin- 
castellum] >. q. Castellum Mosellanum) nunc Bem- 
castel. 7 cardena C, nunc Caerden mctu, Porch. 
8 combnlancia C, an Confluentes? c/. 227 10. 
10 inferius] Lege 236 5. 11 Lega] est Ligeris. 
12 Balidos editi. 13 marcialis C, »in pago Vialo- 
censii qui Martialis aetate citeriore vocitatus est' Si- 
donius. 14 Agrilia editi. 16 Dizezeia] Decetia 
Ant. 16 17 In ibemis et Heliodorum] Nivemis 
Aeduorum? Porch. II In ibemis] (t. e. in liibemis?), 
imbemis B editi; Nevimum Ant,; Hibema legionum 
lulianaram Sidoniif IV 26 235 

1 Arculla 

2 Aurelianis 

3 Blezis 

4 Bodonias 

6 Toronis, quae confinatur cum 

6 praenominata civitate quam praediximus 

7 Pocellis pertinente iam ad Germanorum 

8 patriam. 

9 Item est patria iuxta fluvium qui di- 

10 citur Egona, id est 

11 Etifidorum. 

12 Per quam Galliam transeunt plurima 
18 flumina, inter cetera quae dicuntur 

14 Saruba 

15 Bleza 

16 Nida 

17 Assena 

18 Maderna 

19 Cappis 

2 Aurelianisl est Genabum, nunc Orl^ans. 3 blesis C. 
5 Toronis] an Tarones, t. q» Caesarodunnm? li con- 
finetnr C 7 Procellis Gron. 2f antea non nomin(t- 
tw; deesse multa hic verisimiUimum est, Porch, II per- 
tinere B editi. 10 Egona] t. q. Icauna, nunc Yonne? 
W stq)er Egona C addit Gallia. 11 elcifiodorum C, 
etifitiodorum B editi, Autesiodorum Ant.j Autessio 
Duro Tah.f II f^ de gallia elcifiodorn marg. C. 
12 galiam B. II plurima transeunt C. 14 Saruba] 
SaravuB Auson. 15 Bleza] hodie Blies. 16 Nida] 
ho^e Nied, cf, 229 1. 17 arsena B editi, i. q. 
Axona Caes,- Auson. 19 Madema] Matrona aliis. 236 iV 26 

1 Albis 

2 Egona 

3 Sigunna 

4 Sumena 

5 Lege 

6 Scaldea 

7 Catalaunis Campaniae. 

8 Item iuxta praefatam Galliam Belgi- 

9 cam Alobriges ponitur patria quae di- 

10 citur Burgundia, quam Burgundiam se- 

11 cundam esse legimus Galliam. quam 

12 Burgundiam plurimi descripserunt phi- 
18 losophi, ex quibus ego legi multotiens 

14 dictos Castorium et Lollianum atque Ar- 

15 bitionem Romanorum philosophos; sed 

16 non aequaliter eam nominaverunt , alius 

17 aliter, alius vero alio modo. ego autem 

18 secundum praenominatum Castorium Ro- 

I Albis ] hodie Aube. 2 Egona) eadem qime supra 
2o5 10. 3 sigima B, Siguna editi, est Sequana. 
4 Sumena] kodie Somme. II post Sumena C add. 
rimina, A add, rumna. 5 Lege] Lega 234 11. 
6 Scaldea] Scaldis aliis. 7 catalumis B editi. 

II campania B editi. II post Oampaniae C acfii. 
de burgundia sea burgunia que secundam gaUiam. 
8 praelatam AB editi, cf. 226 11. 9 alobroges 
B ediU, 10 quam buigunam A, quam burguniam 
sive bui^undiam C. 11 scd'm B. 13 multociens C, 
multoties editi. 14 kastorium C II loliannm AB 
editi. II arbicionem 0. 16 eam nominavemnt om. 
AB ediii. 16 17 alius aliter om. B editu 17 ante 
aliter C add. vero. 18 prefatum C. IV 26 237 

1 manorum philosophum inferius dictas ci- 

2 vitates eiusdem Burgundiae nominavi. 

3 in qua praefata Burgundia plurimas fuisse 

4 civitates legimus, ex quibus aliquantas 

5 nominare volumus, id est iuxta fluvium 

6 Rodanum positae fuerunt civitates, id est 

7 Octodorum 

8 Tarnias 

9 Pennolocus 

10 Bibiscon 

11 Lausonna 

12 Equestris 

13 Genua 

14 Condate 

15 TenusUay. 

16 Item iuxta supra scriptam civitatem 

17 Genuam est civitas quae dicitur 
iB Obelonon 

19 Dibialimon 

3 4 civitates fiiisse C, 6 Rhodani editi. 7 Octo- 
dorus editif Octoduro Ant. Tab, 8 taravas A^ ta- 
rovas B editi, Tarnaias Ant. Tah. 9 pennolicus C, 
Pennolucos Tah.j Penne locos Ant. 10 bibscon jB, 
Vibisco Ant., Vivisco Tab. 11 lansoiia B^ Laoum 
Losonne Tah,^ Lacu Lausonio Ant. 1 2 Equestribu.s 
Ant., Colonia equestris Tah. 13 Genava Ant.^ 

Gennaua Tab. 14 Condate etiam Tab. (Ila). 

15 tenussilay ^C, Etanna 7a6.? 16 supradictam C. 
17 genua AB editi. II civitas om. AB editi. 18 Obe- 
lonon etiam 239 1, Obilonna Tab.j Obilinnum Ant. 
19 Dibialimon] i. q. Dibio, Diviodunum Reichard. 238 IV 26 

1 Bidana 

2 Matiscum 

8 Lucdonon Scatianorum 

4 Aquis 

5 Icutmageon 

6 Ribision 

7 Condate 

8 Andereton 

9 Ugeraon quae confinatur cum 

10 Arelaton civitate provinciae Septimanae. 

11 Item sunt civitates in ipsa Burgundia 

12 ad aliam partem, ex quibus aliquantas 

13 nominare volumus, id est 

14 Catabolon 
1 6 Breniton 

16 Amiman 

17 Daratatia 1 Bidana] Beda Tab., Beda vicus Ant.f 2 Ma- 
tiscam] nimis distat Matiscone Ant. et Tab. 3 luc- 
donu C, Lugdanum aliis. II Scatianorum] Segusia- 
norum editi. 4 Aquae editi, Aquis segete TaA. 

5 Icutmageon] Icidmago Tab., Sicutmageon editi. 

6 ribiseon C, Beuessione Tab. 7 Condate etiam 
Tab. (If), condare ABC. 8 Anderitum Tab. 
9 UgemonJ ugj^no (partim erasum) B, vogernon: C, 
Ugurnon editi, Ugerno Tab. 10 provincia A, pro- 
vintia B, provincie C. II septimane BC, septima- 
nie A, Septimaniae editi. 14 cadabolon {corr. 
catabolon) C. 15 Breniton] Bergintrum ^n^. Tab.f 

16 Aximan editi, Aximam Tab., j4§tfjta Ptol. 

17 darantacia C, Darantasia Ant. Tdb. IV 26 239 1 


Obelonon 


2 


Publicanos 


3 


Mantala 


4 


Lenicium 


5 


Laviscone 


6 


Au^ston 


7 


Birgufiia 


8 


Benna 


9 


Ficlinis 


10 


Genua 


11 


Valentia 


12 


Untiana 


13 


Acunon 


14 


Bonomago 


15 


Arasione 


16 - 


Abicinione 


17 


Arascone. 1 obelenon C, c/. 237 18. 2 ponblicanos AC, 
pu'blicano8 B, Ad Pnblicancs AnU et Tab. 3 Man- 
tala etiam Ant. et Tab. 4 levinnm AB editi, Le- 
mincum Ant., Leminco Tab. 5 Laviscone etiam 
Tah,^ Labiscone Ant. 6 Augastum Ant. et Tab. 

7 burgusia C, Bergusia Ant., Bergusium Tdb. 

8 Benna] beuna A, Yienna Ant.j Vigenna Tab. 

9 Ficlinis] fidinis AC, Figlinis Tab. 10 Genua] 
Tegna Tab. 11 Valentia etiam Tab,, valencia C. 
12 unciana C, Vatiana editi, Batiana Tab., Va- 
cianis Hieroe. 13 Acunum Tab., Acuno Hieros. 
14 Bonomago] Senomago Tab, 16 Arusione editi 
€um Tab., Arausione Hieros, 16 Abinnione editif 
Avennione Tab., Avenione Hieros. 17 Arascone] 
Tarascone? 240 IV «7 

1 27. Item ad aliam partem in ipsa Bur- 

2 gundia regione fuerunt civitates, id est 
8 Alcacothin 

4 Brincatione 

5 Rama 

6 Ebruduno 

7 Canduribagus 

8 Idodimus 

9 Bapinco 

10 Bocconi 

11 Bricantinomagus 

12 Forantes 

13 Gemina. 

14 Item fuerunt civitates in ipsa Burgun- 
16 dia ad aliam partem, id est iuxta prae- 

16 latam civitatem Oanduribagus est civitas 

17 quae dicitur 

18 Savatione 1 ad 07». B. S alcocothin C, In alpe cottia Tab. 
4 Brigantione Ant. Tah. 5 Rama etiam Tab., Ra- 
mae Ant. et Hieroa. 6 ebrudimo B, Eburoduno 
Ant., Hebriduno Hieros,, Eburuno Tab. 7 candi- 
rivagus C, Catorigomagus Tab., Caturrigas Ant., Ca- 
torigas Hieros. 8 Idodimus] Ictodumm Tab. 

9 bapnico B, Bapincae editi, Vapincum Ant. Tab. 

10 11 bocconibri ( boccombri B ) cantinomagus ( ca- 
tmomtigas editi) ABC editl: correxit Eoth. 10 Foro 
Voconi Tab, 11 Brigantinomagus] hodie Bregan^on 
insttla. 12 Forantes] Foro, Antes editif Foro iolii 
et Anteis Tab.f 13 Gemina] Geminas Tab. 16 est 
om. C. 18 sanatione B editi, Stabatione Tab. IV 37 241 1 

2 


Durotingo 
Metroselon 


3 


Cantourisa 


4 


Fines 


5 


Curarore 


6 

7 


Maurogena 
Urdonno 


8 


Luco 


9 


Bococilon 


10 
11 


Auguston. 
Item ad aliam partem in ipsa Bur- 12 gundia sunt civitates, id est 

13 Gabilona 

14 Augunon 

15 Ugenon. 

16 Item iuxta fluvium Duba Burgundiae 

17 sunt civitates, id est 

18 Busuntius 1 Durotinco Tab. 2 Metrozelon editi, Melloseclo 
Tab. 3 Cantourisa] Oatorissium Tab, 6 Cura- 
rone editif Culabone Tab, 6 manrogena B, Mor- 
ginno Tab, 7 Urdonno] Tureclonno Tab, 8 Luco] 
8ic Ant. Hieros. Tab, aliif tueo A, tuco BC. 9 bo- 
coscilon (corr. bococilon) C, Ad Deam Bocontiorum 
Tab.y Dea Bocontlorum Anty Dea Vocontiorum JSieros. 
10 angnston B, Augustum Tab.^ Augusta Ant, Hieros. 
13 Gabilona] Cavilunno Ant.f CabilHone Tab. 14 au- 
gimon^y Ajaganon editi, AugustodunumJ.nf., Angd..m 
Tab. 15 Ugenon] eadem quae supra 238 9 Uger- 
non? 16 Duba] Dubis aliisf cf. 242 8. 18 Bu- 
suntius] Bizantia 230 16, 

16 242 IV 27 

1 Mandroda 

2 Portin. 

8 Per quam Burgundiam transeunt plu- 

4 rima flumina, inter cetera fluvius qui 

5 dicitur 

6 Rodanus Lausonensis; in quo 

7 Rodano ingrediuntur flumina, id est 

8 Duba 

9 Saganna 

10 Izera 

11 Arab. 

12 Qui supra scriptus fluvius Rodanus 

13 ingreditur in mare Gallicum subtus prae- 

14 latam civitatem Arelaton. 

15 28. Item iuxta praefatam Burgundiam 

16 proxima mari Gallico est patria quae 

17 dicitur provincia Septimana. quam pro- 

18 vinciam Septimanam descripserunt phi- 1 Mandrodal c/. 230 18. 2 Portm] hodie Poren- 
tnii Reichard. 4 post cetera A repetit transennt. 
6 Rhodanus editi, et sic porro. 7 ingreditar B. 
8 Duba] cf. 241 16. 9 Sagana editij SaQgonna 
Gregorius Tur., Sagonna Chronicon Moissiacense, 
Pertz I 312. ^Avarim quem Sauconnam adpellant 
Ammian.**' Roth. 10 izora C, Isara aliis. 11 Arab] 
an Arar Tah.f i. q. Saganna. 12 flayius om. C. 
14 post Arelaton C add. de provincia septimana 
proxima mari gaUico. 10 proximum A. II mare 
gallicum AB. 17 provintia B. il Septimania ediU^ 
ef. 38 17. II provintiam B, praenominatam editi. 
18 Septimaniam editif et sie deincep$. IV 28 243 

1 losophi qui superius dictam Burgundiam 

2 descripserunt, ipsi et eandem designave- 

3 runt. sed ego secundum supra scriptum 

4 Castorium inferius dictas civitates eius- 

5 dem Septimanae provinciae nominavi. In 

6 qua Septimana plurimas fuisse civitates 

7 legimus, ex quibus aliquantas designare 

8 volumus, id est 

9 Pomune 

10 Scarpiana 

11 Nicea 

12 Melaconditia 
18 Anthopolis 

u Orea 

15 Foro Divi lulii 

16 Foro Boconi 

17 Teloni 

18 Pataum 

I qni] que B. 3 prescriptom C. 4 kastorium C. 
5 provincie septimane C. 6 qua om, B editi. 

II plares A. 9 Pomune etiam infra V 5, ponvine C, 
Ponvinae editi; eo loco Portus Monoeci Herculis eat. 
10 scarpian C, Scapiana V 3. 11 Nicea e^iam V 3^ 
Nicaea aliia. 12 melocondina C, Micalo colonia 
Dicaeorum V 3; oppid^m Deciatum Melaf 13 au- 
thopolis ABf Antipolis editi ut V 3^ AntipoU Ant. 
Tah. 14 Orea etiam V 3j Ad Horrea Ant. Tab. 

15 Foro Divi luliij Foro lulii V 3 cum Tab., Forum 
luli Ant. et Hieros.j foro ouiliii A^ foro dniliu B. 

16 Foro Boconi] Foro Voconi Tab.^ Forum Voconi 
Ant. 17 Teloni] Telone Martio Ant. 18 Patavi 
editi ut V 3^ Matauone Tab.f 

16* 244 IV 28 1 


CarcariiiTn 


2 


Tegulicia 


8 


Aquis Sextis 


4 


Marsilia 


5 


SolariiiTTi 


6 


Calcaria 


7 


Ad vicesimum 


8 


Colonia maritima 


9 


Fossis Marianis 


10 


Arelaton 


11 


Nemaus 


12 


Megalona 


18 


Agate 


14 


Beteroris 


15 


Narbona 1 Carcarium] CarDariom V 3. 2 tegulitia AB 

editi, Tegulata AnL Tab. 8 Aqais Sextis etian 
V 3 et Ant.f Aquis sestis Tab. 4 maxilia B editi, 
masilia Cj Massilia V 3 et Ant.y Masilia Grecorum 
Tab. 5 Solarium] Solarianum V 3. 6 Calcaria 
etiam V 3 Ant. Tab. 7 Ad vicesimum] Yicensi- 
mum V 3. 8 Colonia maritima etiam V 3y colonia 
maritin BC, AvaTiMoiv Ma^irifia TtoXis xoXcDrla 
PtoL 9 Fossis Marianis etiam V 3 Ant. Tab. 
10 Arelaton etiam 238 10, 242 14, areaton AB, 
arcaton C, 11 Nemausus V 3, Nemausum Ant. et 
Hieros. 12 Megalona etiam V 3, megaiona BC, 
civitas Megalonensium in provincia Viennensi 11 Not. 
prov. Gall. (Aethic. ed. Simler p. 351). 13 Agate 
etiam V 3, agathe C editi, Agatha alii. 14. Bete- 
roris] Beterris V 3 ut Ant., Beteris Tab., Biterris 
Hieros. 15 Narbone ediii ut V 3 Ant. Tab. IV 28 245 

1 Suscilone 

2 Carcassona 

8 Caucholiberi. 

4 Item litus mare iuxta supra scriptam 

6 civitatem quae dicitur Fossis Marianis 

6 est civitas quae dicitur 

7 Calum, item civitas 

8 Latara 

9 Sestantione 

10 Agae Convenarum 

11 Burrea 

12 Abate 

13 Rusino 

14 Agae calidae. 

1 Ruscilone editi; cf, Ruscinone V 3j Ruscione Ant 
Tab. 2 carcasona BC editij Carcassone Hierot,, 
Carcassione Tab. 3 caucholiber C, „Caucoliberi 
in Hispania Tarraconensi passio S. Vincentii" Mar- 
tyrol. Rom, xm cal. Maias; Caucoliberi castrum Py- 
renaicum m hist. Wambaey Duchesne hist. Franc. 
scriptt. I 825 et 832, item in diplomate anni 981 
apud Petrum de Marca, Marca hisp. p. 926, et in 
teatamento lacobi regis Aragonum, ibid. p, 23. 4 ma- 
ris tditi. II iuxta] fuista A, fiustam B. 6 est ci- 
vitas om. A. II ante quae B add. per quam septi- 
manam provintiam transeunt, A add. per quam septi- 
manam provinciam transit fluvius, cf. 246 1. II quae] 
qui A, ii B. 7 Calum etiam V 3, 8 Latars 
etiam V 3; alia est Lactora Tab., Lactura Ant. 
9 Sextantione V 3 ut Ant., Sostantione Hieros., Ser- 
tacione Tab.1 10 age convenarum BC, Aquae Con- 
verantia V 3, Aquis Convenarum Ant. 11 Burret V 3. 
12 Abate] eius loco ut videtur Buget V 3. 18 Ru- 
sino etiam V 3. 14 age calide BC, Aquae calidae 
V 3, sed iuxta Ruscinone. 246 IV 29 

1 Per quam provinciam Sisptimanam plu- 

2 rima flumina transeunt, inter cetera quae 

3 dicuntur 

4 Orobs et 

5 Edas, qui ingrediuntur in mare 

6 Gallicum. terus Narbonensis. 

7 29. Item litus mare Gallicum, adfron- 

8 tem supra scriptae provinciae Septima- 

9 nae, iterum ad frontem antedictae Bur- 

10 gundiae est patria nobilissima et omnino 

11 fertilis quae dicitur Italia. quam Italiam 

12 plurimi descripserunt philosophi, ex qui- 
18 bus ego legi multotiens dictos Castorium 
14 et Lollianum atque Arbitionem Romano- 
16 rum philosophos et supra scriptum Ana- 

16 ridum et Eldebaldum atque Marcomirum 

17 Gothorum philosophos. sed non aequa- 

I Per quam provmciam Septimanam om. AB, cf, 
245 6 annot. 2 transeiuit om. B; cf. 245 6 an- 
not. 4 oriobs C, Orbis Mela, ^'O^jSis Strabo, *Oqo- 
fiios norafiov Sx/SoXai Ptol, 5 Edas] Adax, 
Atax aliis. II ingreditur BC editi. 6 tems] lacus 
editi. 7 mare gallico AB ^ maris Gallici editi. 
8 post provinciae C add. de ytalia nobilissima eius- 
que provincijs xvm. 11 Septimanae om. C. 9 post 
frontem editi addunt supra scriptae, B add. supscripte, 
C addit superscripte. vel. II burgondie B. 10 pa- 
ti:\A\hic accedit Guido. II omnino ] omino jB. 11 ytalia 
A hic et saepius. II ytaliam C etsic deinc^s. 13 mul- 
tociens C, multoties editi. II dictos] dictum editi. 

II kastorium C. 14 lolianum AB editi. II arbicio- 
nem C. II sup scriptum C. 16 marcumirum C. 
17 gotthorum C. li non om. B. IV 29 247 

1 liter praefatam exposuerunt patriam vel 

2 eiusdem patriae civitates non consonantes 

3 nominaverunt, sed alius dixit aliter, alius 

4 vero alio modo. sed ego secundum prae- 

5 nominatum Castorium praedictam Italiam 

6 vel eius civitates nominavi. 

7 Quae Italia habet infra se provincias 

8 famosissimas decem et octo, id est Li- 
d guria, provinciaVenetiarum, Istria: 

10 nam iterum per imperialem estratam pro- 

11 xima suprascriptae provinciae Liguriae 

12 Traspadinae est provincia quae dicitur 

13 Emilia, et ad mare magnum Adriati- 

14 cum est provincia Flaminia Raven- 

15 natis; item Annonaria Pentapo- 

16 lensis est super ipsam Pentapolim, 2 consonanter editi. 4 vero] dizit AB editi, li pre- 
fatum C 5 kastorium C 9 provincias A^ pro- 
vintias B, II Venetiarum] h€tec Guidoni eadem est 
quae Histria cum Neustria. II nistria A, hystria B 
editi, ystria C, Histria cum Neustria Guido, 10 per 
imperialem estratam non habet Guido, li stratam C 
12 Trans-Padinae editi. 18 Aemilia editi, 14 flam- 
minia AC. 11 ravenatis B. 15 annoraria ABy an- 
nonica Gf, annorica (r^ et apud Mazochium de Roma 
prisca, Romael523 4to. fol.lll, annonaria regio 
Trebellius Pollio de Tetrico seniore, Picenum annona- 
rium Notitia dign. II penthapolensis C. 16 pen- 
thapolim C; »i ipsam Pentapolim id est provinciam 
castellorum diveraam esse atatuat ab Annonaria Pen- 
tapolensi, numerus octodecim provinciarum aervatw. 
Guido tamen differt. 248 IV 29 

1 id est provincia castellorum, quae ab 

2 antiquis ita vocabatur; item ad mare 

3 magnum Adriaticum iuxta praefatam Pen- 

4 tapolim est provincia Spolitium Sau- 

5 censis^ item provincia Denersis, item 

6 provincia Apulia, item provincia quae 

7 diciturCalabriaBrindicensis. girat 

8 autem ipsa Italia id est de Adriatico mari 

9 in Gallico a provincia Pritas Rigien- 

10 sis: nam et est provincia inter Adria- 

11 ticum mare et Gallicum media quae ab 

12 antiquis dicitur Campania, quae nunc 
18 Beneventanorum diciturpatria, iuxtavero 
14 mare Gallicum est provincia in ipsa Ita- I provinciam? II castellanoram Guido. 11 po8t quae 
A add. ita. 2 ita vocabatur] sic A, dicitur C, 
om. B editi. Umbriam esae stispicatttr Mommsenius; 
Guidoni septimadecima est Umbria. 4 Spolitium] 
Picinum Spoletii Guido. II sacensis B editi, sau- 
ciensis G^f, sausiensis Mazochitbs, i. e. ^awtriif 
Sabina Gregorii Magnif etiamnum Sabina. 6 De- 
nersis, item provincia Apulie, item provincia om. B 
editi. II Denersis] Dardensis Guido; posset haberi 
pro Nursia Pauli Diaconi, sed et Nursia et Dardensis 
nominantur a Guidone. 6 apulie AB editi. 7 Gyrat 
editi. 8 autem] aut C. II ytalia B hic et passim. 

II mare AB editi. 9 a ] ad C II provinciis A, pro- 
vintias B^ provincias C. II Pritas Rigiensis] i. e. 
Brettia Regiensis, Paulo Diacono Britia. ^Correctori 
Lucaniae et Brittiorum^ Inscr. RegniNeap. ed. Momm- 
sen no. 3. 10 nam et] namque A. II est om. C, 
post provincia ponit A. II provintia B. 12 Gam- 
pania] Samnium Guido. IV 30 249 

1 lia quae dicitur Lucania, item provin- 

2 cia Campania' Taracinensis, item 

3 provincia Romae Tuscia insignis no- 

4 biKssima, item provincia quae dicitur 

5 Tuscia, item provincia maritima Ita- 

6 1 o r u m , quae dicitur Lunensis, et Viginti- 

7 milii et ceterarum civitatum. quae pro- 

8 vincia iuxta mare Gallicum confinalis exi- 

9 stit de supra scripta provincia Septimana. 

10 30. Quam praefatam nobilissimam Ita- 

11 liam quidam philosophi amplius quam 

12 septingentas civitates habuisse dixerunt, 

13 ex qidbus aliquantas nominare volumus, 

14 id est civitas 

16 Alpedina, item 

16 Gessabone 

17 Segatione 

2 Terracinensis editi. 8 rome BCj om. Gron. 2, 
Romam in provincia Tuscia ponit Paulus Diac. JI 16. 
II Tuscia insignis nobilissima, item provincia om. Porch. 
Chron. 2. 4 5 tuscia quae dicitur C. 4 quae 
dicitur om. Porch. 5 Tuscia] Tusciam Langobardi- 
cam a Byzantina hic distingui annotat Mommsenius. 
II maritima Italomm] alias Alpes Cottiae. II itallo- 
rum Aj italboram C, ytalorum B, eius loco Ripa- 
riolum Guidot 7 ceterorum AB. 9 scriptam B^ 
scripte C. 11 provincie C. II septimane C, septima- 
ma.B editi. 12 septingintas Porch. Gron.l. 13 de- 
signare C, denominare B editi. 15 alpedia B^ 
alpendinam G, Alpediam editi, In Alpe Cottia Tab. 
16 Gessabone] Gesdaone Hieros. 17 segacione C, 
om. editij Secutionam Guido, Segusione Ant. et Tab., 
Secussione Hieros. 2&0 IV 80 

1 Occellio 

2 Fines 

8 Staurinis. 

4 Item iuxta Alpes est civitas quae di- 

5 citur 

6 Grraia, item 

7 Arebribium, item 
B Augusta Predula 

9 Bitricium 
10 Eporeia. 

IX Item iuxta supra scriptam civitatem 

12 quae dicitur Staurinis est civitas quae 

18 appeUatur 

14 Quadrata municipium, item 

15 Rigomagus 

16 Costias 1 occelio C) ocellium Gj Ocelum Caesarf ^SixsXov 
Strabo. 2 Fines] sic etiam AnU, Ad Fines AnU 
alio loco, et Hieros.f Finibus Tab, 3 Taurinis 
Ant. et Hieros.y Augusta Taurinorum Tah. 4 al- 
pem C. 6 Graia] In alpe graia Tab. 7 Are- 
bribium etiam Guidoj Arebridium editij Arebrigium 
Ant. et Tab. 8 Augusta preduria GwdOj Augusta 
Fraetoria editi cum Ant. Tab. aliis. 9 Bitricium] 
sic Guido, briticium Ay breticium C, buricium B, 
Vitricium Ant., Ytricio Tab. 10 eporegia (?, 

Eporea editi, Eporedia Ant. et Tab. 11 Item iuxta] 
item ABCG^f'*f iuxta G^. 14 Quadrata municipium] 
quadrata munium AC^ quadrata mumum B editif qua- 
drataniam G. Quadratis {iuxta Taurinis) Ant. et Hieros. 
15 Rigomago Ant. et Hieros. 16 cocias G^ Cottiae 
Ant. et Hieroa.f Cutias Tab. IV 80 251 

1 Laumellon 

2 Papia quae et Ticinus 

3 Lambrum 

i Quadratam 

5 Padam. 

6 Item iuxta supra scriptam civitatem 

7 Eporeiam non longe ab Alpe est civitas 

8 quae dicitur 

9 Victimula, item 

10 Oxilla 

11 Scationa 

12 Magesa 

13 Lebontia 

14 Bellenica 

15 Bellitiona 

16 Omula 

17 Clevenne. 

1 Lamnello Ant, et Hieros.j Laumellam Ant. alio locOj 
et Tab. 2 Papia etc.] Ticinas, quae alio nomine 
Papia appellatur Paultu Diac. II quae et] qui § A. 
IITicinus] Ticeno Hieros. et Tab.y Ticino, Ticinum 
Ant. 8 Lambrnm etiam Tab. 4t Quadrata {inter 
Lambrum et Ad Padum) Tab. 5 Padam] padam A, 
Ad Padum Tab. 6 civitatem otn, BC editi. 7 opo- 
reiam A, eporegiam Gf supra 250 10 Eporeia. 
9 yiQ^mvXdLyiTtrovfiovXoi Strabo^ Victumularum au- 
rifodinae Plin. 10 ossilia G"^, ossila (?*'', ^OtfxsUiM 
Ptol. 11 scaclona G**»", staciona G^. 12 18 ma- 
gesale . bontia AB editi, Maiessa Lebontia Guido. 
18 leboncia C, Lepontii Plin. Caes., ^rjTtovrwi 
Strabo. 14 bellanica G. 15 belliciona C, Bi- 
litio aliiSf numc Bellinzona. 17 Clevenae editi, 

clevenna G*^, cluentia G^', Clavenna Ant. Tab. 252 IV 80 

1 Item ad partem inferiorem Italiae smit 

2 civitates, id est 

3 Plmnbia, quae confinatm' ex prae- 

4 dicto territorio Staminensis, item 

5 Vercellis 

6 Novania 

7 Sibrimn 

8 Comum 

9 Mediolanum 

10 Laude Pompeii 

11 Pergamum 

12 Leuceris 

13 Brixia 

14 Acerculas 

15 Cremona 

16 Ariolita 

I ad partem inferiorem Italiae] ad inferiora G, simili 
modo 255 17 ima Italia dicitur quae septentrionalis 
ett. II inferioris AB editi. 3 plubia AB editi, 
plumbea G. 4 territorio] terore AB^ terrore editi. 

II Stanrinensis 1 Guido addit civitatis. 5 versellis C, 
Vercellas, Vercellis Ant.^ Vergellis Tah. 6 Novaria 
editi Ant.t fl. Nouaria Tab., novara G^. 7 sibrie 6, 
hodie Gastel Seprio Reickard. 8 Comum etiam 
Ant. et aliif cumum A^ cumo Gj coma C, Como Tab. 

9 Mediolanum etiam Ant. et Tab.y Mediulanum editi. 

10 laude pompeis A, laude pompon C, Laude Pompei 
editif Laude Pompeia Tab.j Laude Ant. et Hieros. 

11 Bergomumra6. 12 Leuceris e^}am7a6.. 13 Brixia 
etiamAnt, et Tab., Brixa Hieros.j brexiaCr*"^ 14 acor- 
culas C, acerula G, Acerras Tab.f l4xe^^at Steph, 
15 Cremona etiam Ant. et Tab. 16 areolica G^, 
Ariolica Tab. IV 80 253 

1 Verona quae et Beronia dicebatur 

2 Brediaco 

3 Mantua 

4 Hostilia 

6 Foralieni. 

6 Item desuper non longe ab Alpibus 

7 sunt civitates, id est 

8 Sirmio 

9 Garda, et apud eas lacus maxi- 

10 mus qui dicitur Benacus 

11 Item civitas Ligeris 

12 Trincto 

13 Tridentum. 

u Item in regione Venetiarum sunt ci- 

15 vitates, id est 

16 Vicentia 

1 Verona etiam Ant, et Tab. II quae — dicebatur om. 
AB editi. 2 bridiacum G, Bebriacum Eutrop. alii, 
Bedriacum Tacit.., Betriacum Sueton., Beloriaco Tab. 

8 Mantua etiam G Tab., mantoa B editi. 4 Ho> 
stilia etiam Ant. et Tab. 5 foraliem BC, foralia Gj 
Forum Alieni Tacit. 6 desuper) super C. il alpe C 
7 civitates sunt A. 8 Sirmio] sic etiam Catullus, 
Sermione mansio Ant. 9 Garda] etiamnum Garda. 

9 10 et apud — Benacus om. AB editi. 11 Item 
civitas om. AB editi, II lageris 6r*A, lagens (?**, „h&- 
gare aut Legare Paulo Diacono 111 5" Porch. 12 tri- 
nota ima C, trincto inia B editi, tritonia G, „Tin- 
netio et Vannia?" Porch.; possit tamen per dittogra- 
phiam ex seguenti natum esse. 13 Tridentum] sic CG, 
tredentem AB editi, Tredente Tab., Tridento Ant. 
14 in] ex editi. 11 veneciarum AC. 16 Vicentia] 
sic CG^, vicencia G^, vincentia G^ et Hieros,, ve- 
netla AB editi. 2&4 IV 80 

1 Patavium 

2 Tarbision 

8 Altinum, quae et Altilia quon- 

4 dam dicebatur, antequam ab Attyla esset 

6 capta 

6 ^ Opitergium, unde dicuntur Opi- 

7 tergini 

8 Concordia. 

9 Item supersunt civitates, id est 

10 Filtrio 

11 Susonnia 

12 Ceneda 
18 Aquileia 

14 Foroiulium. 

15 Item in regione Veneciarum est civitas 

1 Patavium etiam 257 12 et V 14, patavia A, Pa- 
tanis Ant» et Tab, 2 Tarbision kic om, AB editij 
et ponunt infra ante Opitergium, trabinm (?, Tho- 
fiiaiov Procop. cf. 257 11 et V 14, hodie Treviso. 
8 Altinum etiam 257 10 et Ant,, Altino Tah, 8-5 quae 
et — capta om. AB editi, 6 Opitergio Ant. et Tab,, 
hodie Oderzo. li unde dicuntur Opitei^ni om, AB 
editi, 8 Concordia hic om, AB editi, et ponunt 
supra post Altinum; Ooncordia etiam 257 9, V 14, 
Ant, Tab,, nomen retinet Concordia. 9 super J supra 
editi, desuper G. 10 Filtrio] filaria G, Feltria Ant., 
hodie Feltre. 11 Snsonnia] sosonia G^, sosoma G''^, 
hodie Susigana Reichard. 12 cenada G^, aliis Ce- 
neta, nunc Ceneda, urba episcopalis. 13 Aquileia 
etiam 257 8 V 14 Ant. et Tab., aquilegia^G. 14 Fo- 
roiulium etiam 257 6 et V 14, foroiusium C, foro- 
iulii G, hodie Cividale del Friuli. 15 Veneciarum 
— 255 7 regione om, AB editi. IV 30 255 

1 ipsa Venecia appellata, sed veteri more 

2 Venecia nuncupata, eo quod ita a quo- 

3 dam rege nominata est, quae valde con- 

4 vicinatur cum Altino atque Tarbision ci- 

5 vitatibus, nec non Petavio urbe vetu- 

6 stissima. 

7 Item in regione Istriae sunt civitates, 

8 id est 

9 Tregeste 

10 Sapparis 

11 Humago 

12 Neapolis 

13 Parentio 

14 Ruigno 
16 Pola. 

16 31. Dicere civitates eiusdem Italiae 

17 circa maris litora positas ab ima Italia 

7 in] qua (7, e editi. II ystrie A^ Histriae editi, 
9 treiesta G, Tregesten 257 5, Tergestae editij 
Tergeste Ant, et Tab. ut V 14, 10 Siparis editi 
ut infra 257 1 et V 14j sapara G*"*", sarapa G^, 
hodie Siparo, vulgo Sipar. 1 1 Hnmago etiam 256 15 
et V 14y umagam G, hodie Umago, vulgo Omago. 
12 Neapolis etiam 256 14 et V 14, hodie Citta 
nuova, urhs episcopalis, 13 Parentio etiam Tab., 
pareutia (?*•"■, parencia G^f Parentium Ant. ut infra 
256 13, cf. V 14, nunc Parenzo. 14 Revigno editi, 
ribingium G^f", ribigium G", Ruginio infra 256 12, 
Revingo V 14, nunc Rovigno, tw/^o Trovigno. 16 Pola 
etiam 256 11 et V 14 Ant. Tab., nomen retinet Pola. 
17 littora B. II ab ima] abma A, II ima Italia] 
martalia C ab inferioribus partibus Guido, cf. 252 1, 256 IV 81 

1 inchoemus, id est a civitate Arsiae, quae 

2 finitur inter proyinciam Libumiam et 
8 Istriam. sed quia iam antea alias ci- 

4 vitates nominavimus, ut membratim eas 

5 per singulas provincias exponeremus, at- 

6 tamen ut significemus quae sint civitates 

7 vel civitatimi territoria, ideo exponimus 

8 nominando, id est 

9 Arsia 

10 Nessatio 

11 Pola 

12 Ruginio seu Buigno 
18 Parentium 

14 Neapolis 

16 Humago I Arsia quae confinium Libumiae Histriaeque pro- 
vinciarum est GttidOf Arsia fl. Tab. Arsia fluvius me- 
moratur nostro infra IV 36, Plinio, aliis, cf. v. 9 
et V 14, 2 provincia A, provintia B, provincias 
editi. II libumia AB. 11 et] vel AB editi. 3 hi- 
Btria Bf ystria Aj ystriam C 3 4 iam noraina- 
vimus antea alias civitates C. 4 mebrati B. 
6 sint om. AB editi. II vel] et C. 7 territoria] 
terraram AB, territorium editi, cf. 252 4, 259 12. 

II ideo exponimus nominando om. AB editi. 9 Ar- 
sia] cf.v.l. 10 nessacio C, Nesatio editij nissa- 
cium <?, Nesatium V 14, Neaaxrov Ptol., Nesactium 
Plin. 11 Pola] cf. 255 15. 12 Ruvignio editi, 
ribingium (r, c/. 255 14, II seu Ruigno om. AB editi. 

13 Fateutium etiam V 14, om. ACG, cf. 255 13. 

14 Neapolis] cf. 255 12. 15 umagum G''^, vina- 
gum G^, cf. 255 11. IV 81 257 1 

2 


Siparis 
Silbio 


3 


Piranon 


4 
5 
6 


Capris 

Tregesten 

ForoiuliiiTn 


7 


Puciolis 


8 
9 


Aquileia 
Concordia 


10 


Altinum seu Altilia 


11 


Tribicium seu Tarbision 


12 


Patavium 


13 


Monssilicis 


U 


Prosilia 1 Siparis etiam V 14, syp^is C, Sapara quae et 
Sibaris Guido, Sapparis 255 10. 2 silnium (?, 
Silbonis V 14, Siluo Tab,, nwnc Salvore. 3 piran- 
nium G", pirranium G', pirramum G*^, pirano C, 
Pirano V 14, hodie Pirano. 4 Capris etiam V 14, 
capitis Gf, om. C, i, q, Aegida Plinii, postea lustino- 
polis, nunc Capo dlstria. 5 tergesten AB, Ter- 
geston editi, treiesta G, cf, 255 9 et V 14. 6 fo- 
roiulii G, cf, 254 14 et V 14. 7 Putiolis V 14, 
pnciosis Gf, pociolis G^, nunc Pozzuolo vicus prope 
Udine. 8 Aquileia etiam 254 13 et V 14, 9 Con- 
cordia etiam 254 8 et V 14, 10 Altinum etiam 
254 3 et V 14, Altinum quae nunc Pucellis dicitur 
Gvido, II seu Altilia om. AB editi. 11 Tribicium 
etiam V 14, trebitium C, Tribisinm editi, tarbisium G. 
II seu Tarbision om. AB editi, 12 Patavium etiam 
254 1 et V 14, 13 Monssilicis etiam V 14, kodie 
Monselice. 14 Prosilia etiam V 14. 

17 258 IV 31 

1 Adestum 

2 Adrianopolis 

8 Ravenna nobilissima, in qna li- 

4 cet idiota ego huius cosmographiae ex- 

5 positor Christo adiuvante genitus sum, 

6 item civitas 

7 Caesarea 

8 Classis 

9 Ariminum ' 

10 Pensaurum 

11 Fanum 

12 Senogalia 

13 Sextia 

14 Ancona 1 Adestum etiam V 14, adeustum Gj Ateste AnL, 
nvnc Este. 2 Adrianopolis etiam V 14, Radriani 
Tah,, nunc Adria. 8 RavenDa — 8 Glassis] „trino 
siquidem urbs ipsa vocabulo gloriatur, trigeminaque 
positione exultat, id est prima Ravenna, ultima Classis, 
media Caesarea inter urbem et mare, plena mollicie*^ etc. 
lordan, dereb. Get.29. 3 4 licetidiota] ligydiota C, 
cf. 117 8 nota. 5 Ohristo adiuvante] graciam nobis 
christo dante C. 6 civitatem AB editi. 7 caesa- 
ream AB editi. 8 Classis] nunc nonnisi ecclesia 8. 
Apollinaris in Classe restat. 9 Ai*iininum etiam Ant. 
et V 1, Arimino Ant. alio loco, et Tab. 10 Pe- 
saurum editi, pisaurum G^, pesarum G''^, Pensa- 
rum V 1, Pisauro Ant. et Tab. 11 Fanum etiam 
V 1, Fano furtunae Tab., Fano Fortunae Ant. et 
Hieros. 12 Senegalia editi, cf, Guido, SinogaliasF 1, 
Senogallia Ant., Sena Galli Tab. 18 sexcia A, Sex- 
tias V 1, Sestias Tab, 14 Ancona etiam V 1 et 
Ant., Ancone Tab. lY 81 259 1 


Humana 


2 


Potentia 


3 


Sacrata 


4 


Floxo 


5 


Pausas 


6 


Pinna 


7 


Sabina 


8 


Asculnm 


9 


Abrutio 


10 


Pinnis 


11 


Balba, quae etsi a mari centum 


12 milia ponitur tamen territorium eius us- 


13 que 


ad mare pertingit. item 


u 


Aderno 


15 


Orlona I Humaiia etiam V i, Numana editi ut Ant. Tab. aUi; 
nimc Umania vulgo Umana vicus. 2 Potentia etiam 
Ant; Potensia V i, Polentia Tab., nunc fluvius nomen 
Potenza retinet. 8 Sacrata etiam Tab.f Sacria V i, 
nunc Monte Santo. 4 Floxo] Flesor editif floxor G*'*'', 
fleror Gf, Flosor V 1, Flusor fl, Tab. 5 Pausasj 
pansulas G ut vnfra V 1 et Tab, 6 Pinna] Tinna 
editi utV 1 et Tab.^ pensas G^ nunc nomen fluvii est 
Tenna. 7 sabinis G*^, sibinis G^, Sabina potius 
provinciae nomen; cf. 248 4. 8 Asclo Ant.^ Asclo- 
piceno Tab. 9 abrucio C, brutum (?/", brucum (t*"*", 
Abruzzo montis et provinciae nomenf 10 Pinnis 
etiam V 1 et Paulus Diac, pinnius (?*% Pinna Tab., 
kodie CivitJk di Penna. 11 valba G, Alba Tab. 

II quae ] que B. II etsi ] vel sit A , vel si B editi. 
12 ponitur) posita A. 14 Ademo etiam V i, 
Atemo et Ostia Aterai Ant., Ostia Eterai Tab. 16 Or- 
tona etiam V 1 et Ant., ortana C, nunc Ortona a mare. 

17* 260 IV 31 1 


Anximuiu 


2 


Teadem 


3 


Annum 


4 


Pallannum 


5 


Istonio 


6 


Lariuin 


7 


Teanopoloii 


8 


Ergitium 


9 


Tatinie 


10 


Pordona 


11 


Atre 


12 


Sepontos 


13 


Anxanum 


14 


Salinix 1 Anximum etiam Cr/", anxinum (z*""^, aririmium C, 
Anxanum editi, Ansianum V 1, Anxano Ant. et Tah., 
nunc Lanciano vecchio. 2 Teadem etiam V 1, 

teade G*""^, teate G^f Teate Mamicino Ant.j Tea 
Nomamici Tab. 3 Annum etiam V 1 et Tab. 4 Pa- 
lanum V i, Pallanum Tab.^ hodie Pollutri? 5 Isto- 
nium V 1 ut Tab,, Istoniis Gromat. I p. 260 Lachm., 
Histonios Ant., hodie il Vasto. 6 Larium etiam V 1, 
Larinum editi ut Tab.^ nunc Larino cuius portua Ter- 
moli. 7 teanum polonium G, Teneapulo Tab., Tea- 
nopilon VI; est Teanum Apulum. 8 Ergitium 

etiam 7a6., ergicium C, Egritium VI. 9 Ta- 
tiniae cdtii, Tatinia G, Tacinie VI. 10 PordoBa 
etiam V i, parthona G. 11 Atre etiam V 1, Atrae 
editi, attie G^% aicie 6'^, aitie G\ 12 sopontos 5, 
Sipontos editi ut V 1, sipontus G, Siponto Tab., Si- 
punto et Sipnnte Ant. 13 Anxanum etiam V 1, 

auranum Gf, Anxano Tab. 14 .Salinis editi ut V 1 
Ant. Tab., Salinis quae et Salapis {vel Salpis) Guido; 
est Salapia, ubi nunc Saline di Salpi. IV 81 261 1 


Aufidum 


2 


Bardulos 


3 


Tirenum 


4 


Natiolum 


5 


Barium 


6 


Tums Caesaris 


7 


Diriam 


8 


Gnatia 


9 


Speluncas 


10 


, Brendesium 


11 


Baletium I Ansidum C editi ut nunc legitur V /, Aufidiena 
pro qua nunc Canne GuidOy Aufidena Ant., Aufinum 
{propeftuvium Aufidum qui nunc Ofanto) Tdb. 2 Baiv 
dulos etiam V 1 et Tab.j Bardulos quae et Barulos 
(baruros, bauros) Guido, nunc Barletta. 3 Tire- 
num etc.] cf. Guido. II Tirenum etiam V i, Ture- 
nnm 7a&., nunc Trani. II inter Tirenum et Natiolum 
cqyud Guidonem additur Melfis. 4 Natiolum etiam 
Tah», Naciolum V 1, nunc Giovenazzo. 5 Barium 
etiam V 1 Ant. Tah. alii, brium AB, hodie Bari. II poat 
Barium apud Guidonem adduntur Celia et Moles. 
6 Turris Caesaris etiam V i, Turris Cesaris Tab. 

II post Turris Caesaris apud Guidonem adduntur Cu- 
persanum et Polinianum. 7 Dixium editi ut V 1, 
Dirium quae nunc Monopolis Guido ^ Dertum Tah. 
8 gnacia C, Gnatiae a< Egnatiae AnU, augnatium G'"^, 
augnarinm &, Ignatiae V 1, Gnatie Tah., Leonatiae 
Sieros.y hodie Torre Egnazia. 9 Speluncaa etiam 
V If Speluncas et Speluncis Ant.y specuncas ABC, 
Spelunis Tah., Spilenaees Hieros. II poat Speluncaa 
apud Guidonem c^ditur ^d^yoivLm. 10 brentesium ^C, 
Brendesum editi, Brindice V i, Brindisi Tah. et Hieros.., 
Brundisium Ant. hic multa addit Guido. 11 Bale 
tinm etiam V 1, Balentium Tah., c/. Gwdo. 2^ lY ni 1 


Lupia 


2 


Ydrontum 


8 


AlinervinTn 


4 


Beretum 


5 


Mirtnm 


6 


Baletium 


7 


Neretum 


8 


Manduris 


9 


Tarentum 


10 


Mesochorum 


11 


Metapontum 


12 


Heraclea 


13 


Scinasium 


14 


Turris 


15 


Pelia 1 Lupias V 1 et AnU, Luppia Tah., Clipeas Hieros., 
cf. Gnido; hodie Lecce. 2 Ydrontum etiam V i, 
ydrontus AB editif Ydninte Tab.f Hydrunte et Hy- 
drnnto Ant.j Odronto Hieros. 3 Minervium etiatn 
V 1, Castra Minervae Tab.y hodie Castro. 4 Ve- 
retum editi ut V 1 et Tab., Beretos quae nnnc Leuca 
Gmdo, hodie S. Maria di Leuca. 5 Mirtum] Uzin- 
tum Tab.^ Yentos quae nunc Augentnm Gtndo, hodie 
Ugento. 6 Baletium etiam V 1 et Tab., Valentium 
GiUdo. 7 Neretum etiam V 1 et Tab., ntinc Nardb. 
8 Manduris etiam V 1 et Tab., MavSvvtov Plut., 
MavSvQiov 8teph., Manduria £tv. Plin., etiamnum 
Mandnria. 9 Tarentum etiam VI. 10 Meso- 
choro Tab. 11 Metapontnm etiam V 1, 12 He- 
raclea etiam Guido et Tab., herachea AC, heracbea B, 
Eraclia V 1, Heraclia Ant. 13 scynasium C, se- 
nasum G''"*, senerasum Gf, Semnum Tab. 14 Turis 
Tab., Turios Ant. 16 pellia G, Petelia Tah. et alii. IV 32 263 1 
Crotona 


2 
Facenio 


3 
Aniaba. 


4 


32. 


Item iuxta fretum 


quod 


dividit 


5 


inter 


insulam Siciliam et Italiam est ci- 


6 


vitas 


quae dicitur 


7 
Caulon, item 


8 
Locris 


9 
Sileon 


10 
Leucopetra 


11 
Regio lulis 


12 
Columna Regia 


18 
Arciadis 


14 
Tauriana 15 Amantia 

16 Agello. 

1 Crontona Tab.; est Croton, nunc Cotrone. 2 fa- 
cenmiu 6, Laceniam Tab,j Pacenio editi, esi Lacinium 
promontorium. 8 Annibal editiy hannibal G^j ha- 
nibal Cr*"', Annibali Tab.j Anival V 1, portus qui 
vocatur Castra Hannibalis Plin, 5 Siciliarum editi, 
7 Caulon etiam V 1 et Tah, 8 Locris etiam V 1, 
Lac'8 Tab., jioTtQoi ^E7€tt,evpvqtot Strabo, 9 Si- 
leon etiam V 1, Syleon editi, sileum G^, silleum G^fj 
Scyle Tab; est Scylacium, nunc Squillace. 10 Leu- 
copetra etiam V 1 et Ta6., leucopoetra C 11 Rhegio 
lulii editij Regio Inlia et Regio lulii V i, 'Pi^yiov 
^IovXiov PtoLj Regio Ant, et Tab,, nmc Reggio. 
13 Columna Regla etiam V 2, Columna Rhegia editif 
Columna Regia quae nunc Stilos Guido, crvXig Strabo, 

13 artiadis B editi, arciades G ut V 2j Arciade Tab. 

14 Tauriana etiam V 2 et Tab. 15 amantea G^ 
Annicia Tab., nunc Amantea. 16 angellum G, Aque 
ange TabJ, nunc Ajello. 264 IV 32 

1 Item iuxta mare Gallicum est civitas 

2 quae dicitur 

8 Bibona Balentia, item 

4 Tanum 

5 Tempsa 

6 Clampetia 

7 Cerellis 

8 Laminium 

9 Blandas 

10 Cessernia 

11 Buxentum 

12 Bellias 
18 Pestum 
14 Silarum 
16 Surentum 

16 Stabium 

17 Samum 

8 Vivona Valentia V 2, Vibona Balentia Tab,y Vi- 
bona Ant. 4 Tanum] Tenna V 2, Tanno fl. Tab, 
6 Tempsa etiam V 2, tempesa A^ temsa G*^ cwn Tah,^ 
tensa (rV». 6 Clampetia etiam V 2, Clampeia Tab., 
Clambetia Plin. Mela. 7 CereUis eiiam V 2, Ce- 
relis Tab. 8 Lavimonium V 2, Lauininm Tab.j 
Aaos Strabof 9 Blandas etiam V 2, Blanda Tab. 
10 Cesemia editi, cesserma A, Ceserma Tab., Cer- 
senia V 2. 11 Buxentum] Boxonia V 2. 12 Bel- 
lias etiam V 2, est Velia. 13 Pestnm etiam V 2 
G Tab.^ Paestum editi. 14 Siiarum fl. Tab., Sa- 
larium V 2y ubi adduniur Salemum et Nuceria, apud 
Guidonem autem Salemum et Amalfi. 15 ^ov^ev- 
rov Ptol.j Syrrentum V 2, Surrento Tab. 16 Sta- 
bios V 2 et Tab. 17 Samnm etiam V 2, hodie 
Samo ad Jluvium Samum. IV 82 265 1 

2 
3 


Pompei 

Eplontis 

Merclanium 


4 
5 


Neapolis 
Puteoli 


6 


In viniis 


7 


Misenrn 


8 


Bias 


9 


Cubias 


10 


Laternum 


11 


Bulturnum 


12 


Safon 


13 


Sinuesse 


14 


Menturnae 


15 


Gaieta 1 Pompeis V 2 et Tab. 2 Oplontis editi cum Tab.j 
Opolontis V 2. 3 Merclanium etiam V 2, Hercla- 
niam Tdb. 4 Neapolis etiam V 2, Neapoli Ant, et 
Tab. 5 Pateolis V 2 Ant. Tab. 6 In viniis etiam 

V 2, numus A, nuinus B, niumis C, nuums Gf, 
niuinis (r*, niuinius (7*^, Inuinias Tab. 7 Misium 
editi, Misenum Guido, Misenon V 2. 8 Baias editi 
ut V 2, Baie Guido, Bais Ant. 9 Cumas editi ut 

V 2 et Tab., Cume Guido, Cumis Ant. 10 liter- 
num G^f, ut infra V 2, Litemo Ant. et Tab., linter- 
num G^, lantemum B, 11 Vulturium V 2, Vul- 
tnmo Tab» 12 Safon etiam V 2, Sason Guido, 
Safo fl. Tab., Savo fluvias Plin. 13 sinnesse A, 
Sinuessa editi ut V 2 Ant. Tab. 14 menturne C 
editi, Menturnis V 2 et Tah., Menturnas Hieroa., Min- 
tarnis Ant., om. Porch. 15 Gaieta etiam V 2. 266 IV 32: r 

i 


Formiae 


2 


Fundi 


3 


Taracina 


4 


Turris 


5 


Carcellis 


6 


Turris albas 


7 


Plostris 


8 


Isturas 


9 


Antium 


10 


Lavinium 


11 


Laurentum 


12 


Ostia Tiberiana 


13 


Portum Augufiti 


14 


Astium 


15 


Purgos 1 forme A^ fomie BCj Formis Guido cum Ant Eieros. 
Tdb. ut V 2f Formias Gromat. I p. 234 Lachm. 

2 Fundi etiam V 2, Ant. Hieros. Tab.j fondi C 
8 TarradDa editi ut V 2 et Hieros., terracina Guido 
cum AnU et Tah. 4 Turres V 2 et Tah. 6 Cer- 
cellis editij circeius G''"^, tarceius G^, Oirceios Tab., 
Cerellos V 2, 6 Turris albas etiam V 2, turris 
salbas ABCj Turres albas editi et Guido, Ad turres 
albas Tah. 7 Plostris] Clostris editi cum TcU>., Co- 
lostris V 2. 8 Istura Guido, Asturas editij Astora 
Tab. ut V 2. 9 Antium etiam Tab.y ancium C, an- 
teum A, Antianum V 2. 10 Lavinium etiam V 2 
et Tab. 11 Laurentum etiam V 2 et G^, laupen- 
tnm A, Laurento Tab., lausentum G^^, om. B editi. 
12 ostia tyberiana C, Ostia Tiberina editi, Hostia 
Tiberiana V 2. 18 Portum Augusti etiam V 2. 
14 Astium etiam V 2, Alsium editi et Tah., Alsio Ant. 
16 Purgos etiam V 2, Pyrgos Ant. Tah» , IV 82 2fi7 1 


Punicum 


2 


Castro novo 


3 


Centum cellis 


4 


Minium 


5 


Tuvelari 


6 


Gravisca 


7 


Martha 


8 


Forum Aurelii 


9 


Armenta 


10 


Ad novas 


11 


Succosa 


12 


Cosa 


13 


Ad portum Cossam 


14 


Albilia 


15 


Telamone 1 PuDicnm etiam V 2 et Tad. 2 Castro novo etiam 

V 2 Ant. Tab, 8 Centiim cellis etiam V 2 Ant, Tab, 
4 Miniom etiam V 2, mimam 6r, Mindo fl. Tab,, Mi- 
nio flnvius aliis; nvnc Mignone. 5 Tayelaii etiam 

V 2y Tabellaria editi cum Tab. 6 Gravisca etiam 

V 2 et Tab,, Graviscae Ant. 7 Martha etiam V 2 
et AnUf marcha BCj Marta Tab. 8 Foram Aurelii 
etiam V 2, foram aurelii A, Foro Aoreli Tab., Fo- 
ram Aureli Ant. 9 Armenta etiam V 2, Armenita 
fl. Tah. 10 Ad novas etiam V 2, ad nonas (?**»' 
cum Tab., cf. IV 36. II inter Ad novas et Snccosa 

V 2 additw Saturaie. 1 1 Succosa etiam V 2 Tab., 
snccossa A, subcosa G Porck. Gron. 1, Subeosa Gron. 2. 
12 Cosa etiam V 2 et Tab., Cosam Ant. 292. 18 ad 
portum cossani C, ad portum cose G, Portum V 2, 
Port. Hercul'. Tab. 14 Albilia etiam V 2, albinia 
G editi, Albinia fl. Tab. 16 Telamone etiam V 2 
et Tab. 268 IV 32 1 


Asta 


2 


Umbrone 


3 


Salembro 


4 


Malliana 


5 


Populeon 


6 


Badis Volatianis 


7 


Celsilon 


8 


Bullia 


9 


ErcnliR 


10 


Fines 


11 


Possinis 


12 


Turrida 


18 


Pisa 


14 


Fossis Paparianis 1 Asta etiam V 2, Hasta editi cum Tah. 2 Um- 
brone etiam V 2, Umbro fl. Tah, 3 Salembro 

etiam V 2, salembrom G***", salenbrum G^, Salebrone 
Ant.f Saleboma Tab. II post Salembro apud Gnido- 
nem additw Ardea. 4 Malliana etiam V 2, Man- 
liana Ant.^ Maniliana Tah. 5 Populeon etiam V 2, 
populion AB, populonia (r, Populoni editi, Populonio 
Ant. et Ta^. 6 Badis etiam V 2 G Ant. Tab. II Yo- 
latianis etiam V 2, volaciaciis C, velocianis Gf, velo- 
tianis (?*, volitemis G*"", Volateris Tah.j Volaterranis 
Ant. 7 Celsilon etiam V 2, celsinum G. 8 Bullia 
etiam V 2, bellia G^ fortasse Velinis Tab. 9 Er- 
culis etiam V 2, herculis (r, Ad Herctilem Ant. 
10 Fines etiam V 2, Ad fines Tab. 11 Possinis 
etiam V 2, piscinis G editiy Piscinas Tab. 12 Tur- 
rida etiam V 2, turrina A^ Turrita Tab.y Triturrita 
Rutilius Numat. 13 Pisa] sic G, Pisas editi^ pisat^^, 
Pisae C Ant., Pisis V 2 et Tab. 14 Fossis Papa- 
rianis etiam V 2, fossis paparianius C, Fossis Papy- 
rianis editiy Fossis papirianis Tah., Papiriana Ant. IV 32 269 1 


Tuverna frigida 


2 


Lune 


3 


PuUion 


4 


Bibola 


5 


Rubra 


6 


Cornelium 


7 


Bulnetia 


8 


Boron 


9 


Bexum 


10 


Turres 


U 


Stacile 


12 


Apennina 


13 


Ad Muniala 


14 


Ad Solaria 


15 


Ricina 1 Taverna frigida ediii ut V 2, taberna frigida G, 
Ad tabema frigida Tab, 2 Lune etiam V 2 etAnt., 
lime C, Lunae editi cum Tab. 3 FuUion etiam V 2, 
pnlinra G, 4 Bibola etiam V 2, bibonia G, 5 Ru- 
bra etiam V 2, nunc Terrarossa? 6 conelium B, 
Conclium editiy Comelia V 2, nunc Comiglio. 7 Bul- 
netia etiam V 2, vulnecia (j^*, vulnecium G^, vul- 
cenia G*. 8 Boron etiam V 2 et Tab,j biron (r**»^, 
bndn Gf, 9 Bexum etiam V 2. 10 Turres etiam 
V 2, tirres C, 11 Stacile etiam V 2, Statilae editi, 
Cilicie G, fortasse cum praecedenti coniungendum, in 
Tabula Aquis Tatelis (Aquis Statiellomm et Statyellae 
Plin,) magis ad occidentem, 1 2 Apennina etiam V 2, 
In Alpe Pennino Tab. 13 Ad monilia editi cum 
Tab.j Ad Munialia V 2, ammonilia G*/', ammouilia G^' ; 
nunc Moneglia. 14 Ad Solaria etiam V 2 et Tah. 
15 Ricina etiam V 2 et Tab. 270 IV 32 

1 Genua 

2 Falinis 
8 Nabalia 

4 Aba Decelia 

5 Vico virginis 

6 Batis Sabatis 

7 Aibinganis 

8 Luco Vermanis 

9 Costa Ballenis 

10 Avinctimilio 

11 Alpe maritima, ubi iuxta litus 

12 maris Gallici completur Italia. 

13 33. Item iuxta fines Albius seu Al- 

14 biliae supra scriptae Italiae est civitas 
16 quae dicitur 

I Genua etiam V 2 Ant, Tab. 2 Falinis etiatn V 2, 
ficlinis G*/*, Ficclinis editi, Ad figlinas Tab, II inter 
Falinis et Nabalia V 2 additur Asta. 3 Nabalia 
etiam V 2, nobalia C, navalia G, Ad navalia Tab. 
4t Alba Docilia editi ctm Tab,^ alba delicia G, Aba 
Decilia V 2, 5 Vico virginis etiam V 2 et Tab, 
6 Batis Sabatis etiam V 2^ Yadis Sabatis (Savadis) 
Ant.f Vadis Sobates Tab. 7 Albinganis etiam V 2, 
Albingauno Ant., Albincaano Tab, 8 Lnco Vermanis 
etiam V 2, loco vermanis G^, leco vermanis (?*"", 
loco vemanis 6r^, Luco Bormani Ant.^ Luco Boramni 
Tab. 9 Costa Ballenis etiam V 2, Oosta Balenae 
Ant., Costa Bellene Tab. 10 Avinctimilio etiam 

V 2f ad vinctimilio B editiy avintimiliam Cr'*'", avi- 
gintimilium G*, Albentimillo Tab,, Albintimilio et Vin- 
timilio Ant.y nunc Vintimiglia. 11 Alpe raaritana 

V 2, In alpe Maritima Tab., Alpe summa Ant, 

II 12 ubi — Italia] huc usque Italia, abhinc Gallia 
Ant, pag. 141 ed. nostrae. 13 Albius] alpium G. 
13 14 seu Albiliae om. AB editi. IV 83 271 

1 Ororiatis, item 

2 Albis 

3 Polentia 

4 Pollentino 

5 Agodano 

6 Armesi 

7 Diovia 

8 Capris. 

9 Item ad aliam partem Italiae est ci- 

10 vitas quae dicitm' 

11 Lavarie, quae confinalis existit 

12 praedictae civitatis maritimae quam prae- 
18 diximus GenuU. 

14 Item est confinalis praedictae civitatis 

15 Levarnis civitas quae dicitur 

16 Dertona, item civitas 

17 Placentia 

18 Plorentiola 

I Ororiatis] moriatis G^. 2 Albis) Alba Pompeia 
Tab, ut videtur. 8 Polentia eiiam Tab.y polencia C. 

'6 armesinm G. 7 dionia G^. 8 Capris] Caprae, 
ubi Procopius et lordanes Totilam obiisae narrant^ ab 
hia diversae videntur. 9 ad om. AB editi. 1 1 Le- 
vamae editi, levarmis G*'", levarinis &, levamus (?*•, 
Libamum Tab., Libarium Ant.^ Libama Plin. PtoL; 
mox versu 15 Levarais. 12 civitati BC editu 

II maritima B. II praediximus] 270 1. 14 ci- 
vitati C. II post civitatis A add. maritime. 16 la- 
vamis C, levarmis G^. 16 Dertona etiam Ant. et 
Tab. 17 Placentia etiam Ant. et Tab. 18 floren- 
ciola ACGff Florentia Ant. et Tab.; nunc Fiorenzuola 
ducatus Parmensis. 272 IV 38 

1 Fidentia 

2 lulia Chrisopolis quae dicitur 

3 Parma 

4 Becillum 

6 Tannetum 

6 Lepidum regium 

7 Mutina 

8 Forum Gallorum 

9 Bouonia 

10 Clatemum 

11 Foro Cerili 

12 Faventia 

18 Forum Livi 

14 Forum Populi, et desuper 

1 5 Befania 

1 Fidentia etiam Ant. et Tab.^ fidena G. 2 griso> 
polis A, chrispolis B^ crisopolis C, chisopolis G. 
Chrysopolis editu 11 dicitur] est AB editi. 3 Parma 
etiam Ant., Pama Tab. 4 Becillural Brexillum 
Paulus JDiac, Brixellum alii; Guido ita lulia Chi- 
sopolis quae et Parma seu vexillum dicitur. 5 Tan~ 
netum etiam G cum Ant. et Tab., tanetum B editi. 

6 Lepidum regium] Lepidoregio Tah., Regio Ant. 

7 Mutina etiam Ant. et Tab., Mutena Hieros, 3 Foro 
Gallorum Tab. 9 Bononia etiam Ant. et Tab» 
10 Claterno Mieros,, Claterna Ant. Tab. 11 foro 
cerdi C, Foro Comeli editi ut Ant. et Tab., fori cor- 
nelii G. 12 Faventia etiam Ant. et Tab., favencia C. 
13 forem C. II Livi etiam Ant. Hieros. Tab.^ Liuii 
Guido, vili A, mlii B, iuli C, lulii editi. 14 Foro 
Populi Hieros. et Tab., fomm popilii G*", nunc For- 
limpopoli. 15 Befania] nunc Bevana v«ctM m^er Forli 
et Cervia. IV 88 273 

1 Cesina, et deeuper 

2 Sesena 

3 Monte Feletre 

4 Orbino 

6 Foro Sempronii 

6 Intercissa 

7 Gallis 

8 Luciolis 

9 Egubio quae dicitur Interbio vel 

10 Constantiniana atque lulia 

1 1 Perusia 

12 Petona 

13 Turde. 1 Cesena Hieros., Curva Caesexia Ant., Curua ce- 
sena Tab, 2 Sesena] cesina C, arsena (?, videtur 
esse Sarsina Siliif Martialis, aliorum, etiamnum Sarsina. 
3 Monte Feletre] raons felleris G, MovretpsQarQOv 
Procop. 4 OrbinoJ est Urbinum. 5 foro sem- 
bronii B, foro semphronii C, Foro Semproni Ant. et 
Tab., Foro Simproni Hieros. 6 Intercisa Hieros., 
Ad Intercisa 7a6. 7 Gallis] Calle vicus Ant,, Ad 
calem Tabi, Ad cale Hieros. 8 lutiolis B editi, 
luceolis G et Pavlus Diac, 9 egubium G, Eugube 
editi, Ignvium Caes., in Tabula lovis Penninus id e 
agubio, sed id e ita coUocatum super agubio, ut ex 
eiusmodi scriptura Interbio natum esse possit. II quae] 
qui C. II Interbio] niterbio A, interuum Gf'^, ince- 
ruum G*", interim (?*. 11 velj seu Guido. 10 lu- 
lia] incertum an ad sequens pertineat, 11 Plrusio 
Tab. 12 Petona] poenna C, betomia G, Vetona 
Tab; nunc Yettona sive Bettona. 13 Tuder editi 
cum Tab. et aliis, Tuder quae et Tudertina Guido, 

18 ■ 274 IV 33 

1 Ameria 

2 Ortas 

8 Faleris 

4 Galenese 

5 Nepe 

6 Bacanis 

7 Beios 

8 Careias 

9 Roma insignis nobiUssima. 

10 Item desuper civitates quae dicuntur 

11 Gabio 

12 Preneste 

13 Trebio 

14 Cussiolis. 

15 Item iuxta ipsam civitatem Gabios est 

16 civitas quae dicitur 

17 Aquitana, item 

18 Status 

I Ameiia etiam Tab.j B bis ponit Ameria, C post 
Ameria addit almeria. 2 Hortas editi, orta G, 
Horta Paulus Diac, Hortanum Plin. 3 Faleros 
Tab. 4 gallenisa G""^, gallema 6^, gallemsa (r^, 
hodie Gallese. 5 Nepe etiam Tab., Nepeta Plin,, 
Nepete Liv. 6 Baccanas Ant., Yacanas Tab. 7 heios C, 
Yeios Tab. 8 Oareias etiam Ant. et Tab. 11 ga- 
bium 6^, GtBbios editi cum Ant.j Q&hios Tab. 12 Pre- 
neste etiam Tab., Praeneste editi cum Ant. 13 tre- 
bios G, Treblis Tab., Tqrjpa Ptol. 14 carseolis G'% 
Carsiolis Ant.f Carsulis Tab. 15 ipsam om. C. 

II Gabios — 276 17 civitas om. C. II Gabios] gabi- 
nium G^*'', gabimum G*. 17 aquitania^, aquina 6^, 
Ad quintanas Ant. et Tab. 18 Statuas editi, Ad 
statuas Tab. IV 88 275 1 


Pinas 


2 


Bribila 


3 


Siguium 


4 


Anagiiia 


5 


Alatrum 


6 


Ferentinum 


7 


Sora 


8 


• 

Fabrateria 


9 


Mulfe 


10 


Arcis 


11 


Aquinon 


12 


Lasinon 


13 


Flexon 


U 


Benafron 1 Pinas] proinas B editiy Ad pictas Ant., Ad pactas 
Tab, 2 bribilia B editi, bibrila Gf, briblla G"-, 
Ad birinm Tah, 8 Signium] sigmas G, Signia Liv., 
2i,yvia Strabo et Steph, 4 anagina A, Conpito 
anagnino Tab,f Compitum Ant. 5 Alatrum] Ala- 
trium Liv.f ^XerQiov Strabo. 6 Ferentinum etiam 
Tab.f Ferentino Ant. 7 sura AG. 8 Fabrateria 
etiam Ant. et Gromat. I p» 234 Lachm.y fabratia A, 
fabrati B^ fabraterre G*^, frabatterie C?**", Fabraterie 
ediH, Febrateriae Tab. 9 Mulfe] mulse 6?*% mulce Gf, 
Melfel Tab.y MsXme norafios Strabo; nunc Melfa 
fiuvius; cum sequenti coniungunt editi ita: Multearcis. 
10 Arcis etiam Guido, nunc Arce swe Rocca d'Arce, 
quo loco Q. Ciceronis Arcanum fuit. 11 Aquinum 
G editiy Aquino Ant. et Tab. 12 Lasinon] lasium G^ 
Casinon editi, Casino Ant., Casinum Tab., nunc urbis 
rwnae non longe a monasterio Montecasino distantes. 
13 FlexonJ Ad flexum Tab. 14 Venafrum Guido, 
Venafro Ant. 

18* 276 IV 33 1 
Solanon 


2 
Galligus 


8 
Galatia 


4 
Salmatia 


5 
Sila 


6 
Castra Anibal 


7 
Gatianibas 


8 
Gaudium 


d 
Beneventus 


10 
Nucerulas 


11 
Calor 


12 
Eclanon 


13 
Potentia 


14 
Concilas 


15 
Flegenas. 


16 


34. 


Item iuxta Romam via Appia est 


17 


civitas 


quae dicitur 2 Galligns] gallicus Gf^ calligns (?*"^ 3 galatea G^, 
galathea G*, gallatea G*. 4 Salmatia] salmona G. 
6 scila Gf^^y syla (?*, SyUas Tah, 6 Castra Ani- 
bal] castrianiabal B, Castra Aniba Tah. 7 gacia 
noban G*^, gratia noban G*'', fortasse Calatie et Ad 
novas Tahulae, nisi sit idem quod Castra Anibal. 
8 candium G^f, Caudis Ant, Caadio Tab. 9 Be- 
nevento Ant., Benebento Tab. 10 Nucerulas] nu- 
ceria G, Nueriola Tab. 11 Calor] Calor fl. Tab., 
om. G. 12 edanon AB, etlanum (r, Eclano Ant. 
et Tah.^ u4ixovXavov Ptol. 13 Potentia e^tam Tdb.^ 
alia 259 2. 14 Concilas] cosilianum G, cosilianam 
Tab.f 15 fregenas G, 16 Romam] hic omittmtur 
quae de Via Latina habet Guido. II viappia B. IV 34 27: 1 


Boviolas, Bovelias, item 


2 


Aratiae 


8 


Suelanubus 


4 


Tres tabemaB 


5 


Apii Foron 


6 


Feronia 


7 


Suesaruntia 


8 


Ponte Campanii 


9 


Urbanis 


10 


Casilinon 


11 


Eapua caput Campaniae 


12 


Totella, Suscellus 


13 


Suesula 


14 


Nola 


15 


Nuceria Constantia 1 Boviolas, Bovelias] alterum superjluum videtur; 
Guido tantum Bobelia, Tabula Bobellas; Bobillae 
Gromat, I p,231 Lachm,'; a/m« Bovillae. 2 aracie C, 
aracia G*/', aritia G*' cum Ant.j Aricia Tab, 3 sie- 
lanebns C, Snblannbus ecUtif Velannbus Guido, Snb- 
lannbio Tah. 4 Tres tabemas etiam Tab.y Tribus 
tabemifi Ant, 5 Appii Foron editij appii foium (7, 
Appi foro Ant, 6 Feronia] eat Feroniae lucus. 

7 snesarancia C, snessa ironca G, est Suessa Aumnca. 

8 pons campanus Gj Ponte Campano Hieros.^ Ad 
ponte Campano Tab. 9 Urbanis etiam Tab, 10 Ca- 
silino Tab, 11 rapna B, Capua editi cum Ant,, 
Capuae Tab. II caput) capt B. 12 Totella, Sus- 
cellus] torella snscellus A, Tetella seu Atella Guido; 
est Atella. 18 suessula G cum Tab, 14 Nola 
etiam Ant. et Tab, 15 Nuceria Constantia etiam 
Ant. et Gromat. 1 p, 235 La^hm. ; Nnceria V 2 et 
Tab, II costantia B. 278 IV 34 1 


Abelinon , 


2 


Picentia 


8 


Silaron 


4 


Nares Lucanie 


5 


Aceronia 


6 


Foro Popnli 


7 


Vico Mendilegio 


8 


Nerbulos 


9 


Interanmium 


10 


Capratia 


11 


Cratia 


12 


Conscentia 


18 


Terisa 


14 


Aquae Anatiae 


15 


Angila, quae confinatur cum ter 1 Abellino Tab.j Abellinum Guido et Gromat. I 
p, 229 Lachm. 2 picemia A, Icentiae Tab. 8 Si- 
laronj Silarum fl. Tab. 4 Nares etiam Tab.j Hare8 
editi. II lucanas G cum Tab. 6 Acerronia G^^f Tab. 
6 Fomm populi G et Gromat. I p. 233 Lachm., Foro 
popili Tab., 06qog IIoTtXiov Ptol. 7 Vico mendi- 
coleo Tab.j vico medilegio B editi, Vico Mendileio 
Guido. 8 Nemlos TaJ)., Nerulo Ant., herbulum G. 
9 inter amroium A, Interannium editi, itemamnium (?, 
Nteramnio Tah, 10 capatia A, Oapracia Guido, 
Caprasis^n^, Caprasia Tai. 11 Cratia] cf, 279 4, 
Crater fl. Tab. 12 conscencia C, Consentia editi 
cum Ant., Cosentia Guido, Cotentio Tab. 13 Temsa 
Tab. 14 aqueanasie C, Aqua natiae editi, aque- 
ancie G, Aque ange Tab. 15 angitula G, Ad fln- 
vium Angitulam Ant,, fortasse Annicia Tab. „idein 
locus qui supra (263 16) Agello dicitur** Porch. IV 34 279 

1 ritorio supra scriptae civitatis . . . . in 

2 ipsa regione id est 
8 Balanim 

4 Crater 

5 SUaceon 

6 Cocineon. 

7 Item iuxta supra scriptam Romam est 

8 civitas quae dicitur 

9 Nomentana 

10 Aquas Albulas 

11 Tibur 

12 Bariae 

13 Laninas 
u Rane 1 snpra scriptae civitatis . . .] civitatis Tanritanae, 
quae est in litore maris Gallici seu Tyrreni Guido; 
T&nnaii& prope Agello legitur sttpra 263 14; lcicunam 
m editis indicatam libH mss, non hahent, 1-8 in 
ipsa — Balamm] et snpersnnt civitates in eadem re- 
gione Ballarum id est Billari Guido. 2 post re- 
gione editi addunt [sunt civitates]. 8 Balarum] 
BaXa^os Xifirtv Appian, 4 Crater] c/. 278 11, 
Cratea G^, 5 scillaceum G^"^, scillacium (r^, squilla- 
cium Gf, Scilatio Tah., Scylacio Ant, 6 coccineon A, 
coccinlum G*"'', cocimum &, Cocinto Ant, 9 No- 
mentana] Nomento et Via Numentana 7b5., cf, Guido, 
10 Aquas Albulas] ad aquas albulas Tbd. 11 Tiburi 
Ant., Tibori Tab, 12 barie BCG^y batie.(?A, Va- 
riae Tah,, nunc Vicovaro. 18 lanitas B editi, 

lamnas Gf"" cum Tab, 14 Ruiel rannes G^, ramnes 

G^j rannas (r*, In monte grani Tab. 280 IV »4 

1 Botas 

2 Olifas 
8 Telasia 

4 Sirpium 

5 Foro novo, qui confinatur cum 

6 territorio supra scriptae civitatis Bene- 

7 ventanae. 

8 Item iuxta supra scriptam civitatem 

9 Romam via Salaria est civitas quae di- 

10 citur 

11 Fidenis 

12 Eretum 
18 Farfa 

14 Nobis 

15 Pitinon 

16 Prefemum 

17 Abeia 

18 Gaba 

19 Marubio 

1 rotam Gf, roras G% Ad Rotas Tah, 2 Aliphas G, 
Alifas AnU^ Ad lefas Tah,^ Allifae aliia. 8 telesia G^ 
cum Antj thelesia G^f Telesie Tah, 4 Sirpium 
etiam Tab. 5 Foro novo etiam Tah.^ Fomo novo 
Hieros, II qnil qnae civitas Guido. 11 Fidenis 
etiam Tab. 12 Ereto Ant, et Tah. 18 Farfa] 
Farfa fl. Tah. 14 Nobas editif nova G^ Ad novas 
Tah.f Vico novo Ant. 15 Pitinum G editi ut Tab. 

16 prefemon C, pferG B, preferiunt A^ Proferom 
editi, pisemum Gf, pifemum G*"', Priftmo Tab. 

17 albeia B editif abera 6^, Aveia Tab. 18 ga 
bia G, Alba Tah.t 19 Marrabio Tah. IV 34 281 

1 Carbonarium 

2 Larene 

3 Ausidia 

4 Esernia 

5 Cleturnon 

6 Bobianum 

7 Bani 

8 Egotantico 

9 Erdonias. 

10 35. Item iuxta supra scriptam civi- 

11 tatem quam diximus superius Pitinon 

12 est civitas quae dicitur 

13 Teano Marucion 

14 Ceios 

I corbanarinm A^ carbonaria (7, In monte carbo- 
nario Tah. 2 larinum G**'', lannum G^, lovis 
Larene Tah, 3 Aufidia editi et Guido, Aufidena Ant.^ 
Ansidena Tah. 4 Esernia etiam Gromat. 1 p. 233 
Lachm.f eseruia A^ eserina B, Aesemia editif isernia Gf 
Esemie Tab., Semi Ant. II post Eseraia A addit item. 
5 Cletumon] cletur nominon A^ cletur nonion B, 
cletur nonmion C, Cletus Nonnion editij clitura homa 
deturcium Gj Clutumo Tab. 6 Bobiano Tah.^ 
Boviano Ani. 7 Rani] Aecas Hercul' Rani Tah. 
8 egotatico Bj Egotanticon editif Egotanticum GuidOj 
Aequo tutico Tab., Equo tutioo Ant.f Ad Equum 
magnnm Hieros. 9 Erdonias etiam Ant., Erdonia 
Tab.f Serdonis Hieros. 10 civitatem om. C. 

II quam] qua B. II p08t superius A addit nomina- 
vimus. II superius diximus C. II Pitinnon editif pi- 
tinum G. 13 teano maration Af teano mauration C, 
Teate mfarrncino Ant. 14 ceium Gf cegioa B editi; 
lA Tabula confunditur cum antecedentef ita: tea xii 
nomarraci noceio°v. 2S^ IV 85 

1 Interbromum 

2 Corfinium 

3 Musumeos 
'4 Cerfenna 

5 Sulmone. 

6 Item civitas Arpos 

7 Luceria Apuliae 

8 Ecas. 

9 Item est ciyitas quae dicitur 

10 Butuntos 

11 Bubos 

12 Budas 
18 Canusio. 

14 Item iuxta civitatem quam praedixi- 
16 mus Butuntos est civitas quae dicitur 

1 Interbronium editiy interboninm G, Interpromum 
Tab., Interbromio et Interpromium Ant, . 2 corsi- 
ninm B, Corfinio Ant» et Tab, 3 muBemeos B editif 
mopsumeos G, Mons imeus Tab, 4 cersenna editij 
cerfenas (?*, cerfenos G^f cerphenas (?~",' Cerfennia 
Ant., Cirfenna Ta6. 5 Sulmone etiam Ant,, Sul- 
monae Tab,, Sulmona G, Solmona Gromat, I p, 260 
Lachm, 6>8 Item — £cas om, AC et ponunt infra 
post Canusio. 6 Arpos etiam TaJb,, alpos B editi; 
nonnulla addit Guido. 7 Luceria Apuliae] Nnce- 
riae Apulae Tab,, Aovxa^la Steph. 8 eeas B Porch; 
Aecas Ant. Hieros,, Aecas Hercul' Rani Tab,, cf,281 7, 
Ecana quae nunc Troia vocatur Guido, gui plvra addit, 
9 est om. C, 10 Butuntos etiam Tab,, Butnmtus 
Ant,, Butontones Hieros,, Butuntum G, 11 Rubos 
etiam Ant, Hieros. Tab,, Rubus Guido, 12 Budas] 
sudas G, Rudas Tah. 18 Canusio etiam Ant. et 
Hieros.f canusius C. IV 85 283 1 


CeKa 


2 


Ezetinm 


3 


Norbe 


4 


Veneris 


5 


Lupitia 


6 


Subbuplatia 


7 


Blera 


8 


Silitum 


9 


Benusia 


10 


Ponte Aufidi 


11 


Aquilonia 


12 


Submurula. 


18 


Item civitas quae dicitur 


14 


Locupissandas, item 


15 


Samnum 


16 


Urias 1 Celia etiam Tab., cecilia et alio loco celia G, KeXCa 
(KcuXia) StrabOf PtoL, ntmc Ceglie. 2 Ezetium 
etiam Toi),, Ecetinm editi, esetium Q. 3 Korbae 
editi^ Norne Tab., Norba alii. 4 Yeiieris] Ad 
Veiieris Tab. 5 lupicia BCG editi. 6 subbu- 
placia Bf subbuplicia {corr. supbuplacia) C, Sublu- 
pacia editiy sublupicia G, Sublubatia Tab.^ Sub Lu- 
patia Ant. 7 Blera etiam Ant. 8 Silutum Tc^.,, 
Silyium Ant, 9 Venusia et Yenusium Ant.y Venu- 
gium GuidOf Venusie Tab. 10 Ponte Aufidi etiam 
Ant. et Tab.y ponte ausidi BC, eiiis loco Serica quae 
nunc Ascnlus Guido. 12 subromula G^ cum Ant. 
et Tdb.j sub rumula G^f". 14 pissandas G, hodie 
Gast. di Lagopesole? Pisandes et Lucos duo oppida 
mmt in Tab. 16 sannum G^, Scamnum Tab. 

16 Urias] ories G, Urbius Tab. 284 IV 36 

1 Anxia 

2 Mesochoron 

3 Grumentium, quae confinatur 

4 cum territorio civitatis quam superius 

5 nominavimus Tarentinae. 

6 36. Item iuxta Eomam via Aurelia est 

7 civitas quae dicitur 

8 ^ Lorion 

9 Bebeina 

10 Pirga 

11 Aquepurgo 

12 Tarquinios 
18 Blera 

14 Tuscana 

16 Materno 

16 Saturnia, quae coniungitur cum 1 Anxia etiam Tab. II post Anxia multa addit Guido. 

2 merocoron B^ merochoron AC, Mesocoron editif 
mesochoram G^f, mesocorum G*", Mesochoro TcA.; 
nonnulla addit Guido. 3 Grumention editi, grumen- 
tum 6r, Grumento Ant,, Crumento Tah. II quae] qui A. 
4 quam] quae A editi, que B. 8 Lorio Tab., 
Loria Ant. 9 Bebenia editi, Bebiana Tab., om. G. 
10 Pyrga editi. pirgo G, Pyrgos^n^. Tab. 11 Aqua- 
purgo editi, aquepirgo G, Aquastauri TabJ 12 Tar- 
quinios etiam Ant., Tarquinis Tab. 13 Blera om. B 
editi (erasum videtur in B), BXriQa Ptol, Strabo, 
Vlera {potius quam Olera) Tah. 14 Tusiana editi, 
Tuseana Tah., nwnc Toscanella. 16 Matemo etiam 
Tab., matumo AC, matumum Gf, matemum &"". 
16 Satumia etiam Tab., saturna C. II coniungitur] 
iungitur A, ex iungitur B, et iungitur editi. IV 36 285 

1 territorio civitatis quae dioitur Ad novae, 

2 quae est ut praediximus iuxta mare Gal- 

3 licum. 

4 Item iuxta Romam est civitas quae 

5 dicitur 

6 Civitas Nova, item 

7 Sabbatis 

8 Foro Glodi. 

9 Item iuxta territorium civitatis quam 

10 superius diximus Baccanis ad partem 

11 Tusciae est civitas quae dicitur 

12 Sudrio 

13 Magnensis, item 

14 Foro Casi 

15 Beturbon 

16 Balneon regis 

17 Orbevetus 

1 ad nonas ^ e^ ra6. 2 ut praediximus] cf. 267 10. 
4 est civitas om.A. 6 CivitasNova] civitasnovas C, 
civitate novas B editi, Ad novas Tab. 7 Sabate 
Tah. 8 foroflogdis (?, Foro Globi Porch., Foro 
Glodi Ant., Foro clodo Tab. 10 superius] cf. 

274 6. II battanis B editi. 12 sutrium G, Sutrio 

Ant. Tab. IS maniensis G", mangnensis &*, ma- 
gmensis G''; huius loco inter Sutrio et Foro Cassi 
Tabula ponit Vico matrini. 14 forura cassii G, 

Foro Cassi Ant. Tab. 15 Beterbon editi, veturbo G, 
ntmc Yiterbo. 16 Balneon regis] nunc Bagnarea; 
desideratur in Tabula, quae inter Foro Cassi et Vol- 
sinis habet Aquas Passaris. 17 orthevetus (r man. 
sec.) A, urbevetus Gf, uorbevetus C?*, urbsvetus G"^, 
nunc Orvieto. 286 IV 36 1 


Bulsinis 


2 


Pallia 


8 


ClusioD 


4 


Ad novas 


6 


Maliani 


6 


Mensulis 


7 


Umbro 


8 


Sena lulia 


9 


Sesta 


10 


Aquis 


11 


Populo 


12 


Bulterrae. 


13 


Item iuxta territorium civitatis quam 14 praediximus Mensulis est civitas quae 

15 dicitur 

16 Tifernum, quae et felicissimum 

17 dicitur, item 

18 Aretia 

1 Vulsinis Guido AnLj Volsinis Tah.j nunc Bolsena. 

2 Pallia fl. Tab, 3 Clusio AnU Tab. 4 Ad novas 
etiam Tab.j ad nonas A. 5 malian B, maliana G* 
editij malliana G^^", Manliana Tab. 6 Mensulas 
editi, Ad Mensulas Tab. 7 Umbron Guido, Umbro fl. 
Tab. 8 Sena lulia etiam Tab. 9 Sesta] Sexta 
GuidOj Ad sextum Tab. 10 Aquas editif Aquae 
Populaniae Tab. 11 Populo] populonia G; Popu- 
lonio Ant. Tab, 12 buterre B, bulterre C, vultu- 
raria G, Volaterrae aliis. 14 mensule AGj men- 
sulas B editi, cf. v. 6. 16 Tifernum utrumqwj et 
Tiberinum et Metaurense, longws a Mensulis distani. 
Ilquae] qui AC. 18 aresia (corr. arecia) C, Airetio 
Ant.j Adretio Tab.f nunc Arezzo. IV 86 287 

1 Grraecae 

2 Lugaria 
8 Umbrion 

4 Betumis 

5 Equilia 

6 Floria, Florentia 

7 Solaria 

8 Eleana 

9 Pisturias 

10 Martis. 

11 Item iuxta Florentiam est civitas quae 

12 dicitur 

13 Fesulis, item 

14 Amum 

15 Portum 

16 Balbatum 

17 Luca, quae confinatur 

I grece C, greca G, Ad Grecos Tab. 2 pro Lu- 
garia Tab, habet Ad ioglandem. 3 Umbrium (?, 
Umbro fl. Tab, 4 Betemis editif Veturris Gwdo, 
Bituriza Tab,, fortasse Massa Vetemensis Ammian, 
5 Equilia] Ad aquileia Tah, 6 Floria om, G recte. 
ii Florentia] florencia C, Florentia Tuscorum Tab. 
7 Solaria] Ad solaria Tab., om, C. 8 Eleana] 
Hellana Tab. 9 Pisturias] Pistoris Ant. Tab. 
10 Martis] Ad martis Tab. 11 florenciam C. 
13 Faesulas editi, Faesnla et Faesulae alii. 14 Ar- 
num fl. Tab. 16 Portum] In portu Tab. 16 Bal- 
batum] Valuata Tab. 17 Luca etiam Ant. Tab. 

II conflnatur] lacunae in codicibus non indicatae par- 
tem explet Guido, apud quem post Pistria recurrwit 
haec verba quae confinatur cum territorio. 288 IV 36 

1 cum territorio civitatis quam 

2 praediximus Sinogaliense, iuxta mare po- 

3 situm quod dicitur lonico quod et Adria- 

4 tico. 

5 Per quam nobilissimam Italiam trane- 

6 eunt plurima flumina: sed omnium flu- 

7 minum praefatae Italiae praecipuus esse 

8 videtur fluvius qui dicitur Padus. in 

9 quem Padum ingrediuntur ad partem 

10 quasi septentrionalem flumina, id est 

11 Duria 

12 Stura 
18 Orgo 

14 Amalune 

15 Duria Bautica 

16 Sisido 

17 Agunia 

I cum om. AB editi. II territorium AB. II praedixi- 
mu8 om. B Porch., cf. 258 12. 2 senegaliensis 
(r*% senegaUiensia G^. II posite G. 3 qui dicitur .4. 
4 post Adriatico C add. de fluminibus ytalie. 5 quae 
sequuntar non habet Guido. 11 quam] ipsam quoque C. 
7 8 videtur esse editi. 8 qnem] quo A. 9 pado AB. 

II Duria] Dora Riparia sive Duria minor aliis. cvm 
duobus tequentibus coniungunt ABC ita duriastrura- 
orgo A, duriasturaorgo BC. 12 Stura] sic etiam 
Plin., etiamnum Stura; strura A. 13 Orgo] fl. Orsus 
Tab.j hodie Orco. 14 Amalune] hodie Malone. 
15 Duria Bantica editif derabautica A] Dora Baltea 
sive Duria maior alii. 16 Sisido] Sessites P/m., 
hodie Sesia. 17 Agunia] fl. Novaria 7Vi6., nunc 
Agogna prope Novariam. lY 86 288 

1 Ticinus 

2 Olonna 

3 Lambrus 

4 Adua 

5 Sarius 

6 Ollius 

7 Mella 

8 Clesus 

9 Mintius 

10 Tartarus. nam ad partem quasi 

11 meridianam ingrediuntur in ipsum Padum 

12 Alubra 
18 Tidone 

14 Trebias 

15 Nure 

16 Clenna 

17 Taron I tixinus A, fl. TiceDum Tab., nunc Tessino. 2 ol- 
lonna C, hodie Olona. 3 Lambnis etiam Plin.^ 
lambrius A^ lambrusi B, Lambrum editij ntmc Lambro. 
4 Adua] Addua aliiSf mmc Adda. 6 Sarius ] Aodie 
Serio. 6 Ollins etiam Plin., olius B editij nwic 
Olio sive Oglio. 7 Mella etiam Virgil.j milla B 
editi; etiamnum Mella. 8 Clesus] fl. Cleusis 7ad., 
nunc Cbiese. 9 Mintius] Mincius aliis, nunc Mincio. 
10 Tartarus etiam Plin. et Tacit.j nunc Tartaro. 

II meridionam Porch, 13 Tidone] nomen retinet 
Tidone. 14 Trebias] Trebia aliisy nunc Trebbia 
sive Trebia. 15 Nure] hodie Nura. 16 Clenna] 
Jiodie Chiavenna. 17 Tarns Plin.y hodie Taro; 
cf. Hiero*., ubi mntatio Ad Tarum. 

19 1 Parma 

2 Entiamus, qui currunt de ipso 
8 Pado in mare magnum lonicum quod 

4 Adriaticum dicitur: sed plurimus eius 

5 iuxta civitatem Ravennam in praedictum 

6 mare magnum ingreditur. 

7 In provincia autem quam praediximus 

8 Venetiarum pertinente ex Italia sunt di- 

9 versa flumina, inter cetera quae dicuntur 

10 Retron quod Redenovo dicebatnr 

11 Astago 

12 Brinta 
18 Sile 

14 Liguentia 

15 Plave 

16 Taliamentum. 

I Pannal fl. Paala Tab.j nunc Parma. 2 encia- 
mus C, nunc Enza sive Lenza. 3 Pacto om, B 
editi, 5 iuxta om, B editi. II ravenne A. 6 post 
ingreditnr C. add, de flaminibus provintie venetia- 
rum ex ytalia piertinente. 8 post sunt AB ediii 
add, ex italia. II diversa om. C, 10 RetronJ t. 0. 
^et&^ov^ una ex fossis quae sunt inter Padnm ei 
Athesin? tt quod Hedenovo dicebatur om, AB editi' 

II Astago] t. e. Atagis sive Athesis, nunc Adige* 
12 Brinta] fl. Brintesia Tab., nunc Brenta. 13 Sile) 
fl. Silarum Tab,, Silis Plin., nunc Sile. v. 14 post v. 15 
ponit C. 14 liguencia C, Liquentia editi ut Plin., 
fl. Licenna Tab,, nunc Livenza. 15 Plave] wnc 
Piave. 16 tiliamentum A, fl. Tiliabinte Tah., Ti- 
laventum P/m., nunc Tagliamento. tl post Taliamen- 
tum C add. de fluviis provincie ystrie ex ytalia per- 
tinente. IV 86 291 

1 Nominavimus etiam Istriam ex ItaKa 

2 pertinentem; in qna Istria sunt dirersa 

3 flumina, inter cetera quae dicuntur, id est 

4 Kusaho 

5 Ai^aone 

6 Nengone et 

7 Arsia. 

8 Item in praedicto mari magno Adria- 

9 tico circa litora eiusdem Italiae flumina 

10 plurima funduntur, inter cetera quae di- 

11 cuntur 

12 Sapis 

13 Maricla 

14 Folia 

16 Metauron 

16 Suasanon 

17 Izinon. 

I etiam om, AB editi. II hystriam £, hystoriam C 

II Italia] ipsa AB tditi, 2 pertinentia AB editi. II in 
qaa Istria) ex- italia uiB editi. II ystria C. 4 Ru- 
sanol Formio Plin.t^ <PoQfiicovos norafiov ix/SoXai 
PtoL, nunc Risano. 5 Argaone] hodie Dragona 
sive Dragogna, exiens in sinum qui vocatur Lorgone. 
6 Nengone] oppidum Ningam iuxta Tergesten situm 
memorat Ant. 7 Arsia ] fi. Arsia Tab. et Plin.y hodie 
Arsa. 8 praedictam editi. II mare AB editi. II ma- 
gnum Adriaticam editi. 12 Sapis etiam Plin. Lucan. 
aliif ^ams Strabo, nunc Savio. 18 Maricla] hodie 
Marecchia iuxta Rimini. 14 Folia] hodie Foglia 
iuxta Pesaro. 15 Metauron] H. Matava et Ma- 
tavram fl. Tab.j nune Metauro. 16 saasfnon (inter 
% et TL littera erasa) By Suasnon editij nunc Cesano. 
17 Izinon] Binon editi^ hodie Esino iuxta lesi. 

19* 1 292 W 87 

1 Iterum circa litora eiusdem Italiae in 

3 mare Gallicmn vergmat plmrima flmnina, 
8 inter cetera quae dicuntur, id est . . . 

4 37. Completur autem praedicta Italia 

5 habens finem ab ipso latere excelsos 

6 montes quos quidam Titanos dicunt, qui 

7 pertingunt mari Gallico non longe a prae- 

8 dicta civitate Vigintimilia. qui montes di- 

9 vidunt inter provinciam Septimanam et 

10 Italiam, inter Burgundiam et Italiam, inter 

11 Maurianos et Italiam, inter Ranicos, quae 

12 modo a Bauvariis dominatur, et Italiam, I iterum] item editi. li littora C*' 2 uerguntur A. 
3 quae om. B. II id est om. C. II post id est /actt- 
nam non habent ABC, sed C add. de finibus ytalie 
atque eius complectione. 4 hic accedit Guido. 
5 fines G. II ipso lateie] absola terre ^C, occidente (7. 

II excelso monte ABC, montes excelsos G. 6 quos] 
quem A. II quidem tjtanos C 7 mare B editi. 
II Gallicum editi. 8 Vigintimillia editi hic et infra, 
vigihtimilio G, cf. 249 6. II qui] q B. II dividat^. 
9 inter om. A. 11 septimanam om. B editi. 10 inter 
Burgandiam] hic multum differt Guido. II inter {anU 
Maurianos) om. A. 11 Idaurianos] rianos BC, la- 
nos editi; est Maurienne comitatus Sabaudiae; vallis 
Maurienna, et Maurienna sive Morienna urbs passim 
in . annalibus saeculi octavi et noni. cf. Pertz Afon. 
Script. T.l, II inter om. A. II Ranicos) Retanos 
Guido; stmt fortasse Raeti. 12 a Bauvariis] ab 
auuariis B, ab annarus A, abaimariis C, ab Aunariis 
editi, a Baiuvariis Zeufs, Die Deutschen p. 366; cf. 
tamen Mommsen Berichte der k. sdchs. Gesellsch. d. 
Wiss. philol. hist. Classe. 1851. p. 106. II ytalia B. IV 37 293 

1 inter Carontanos et Italiam, inter pa- 

2 triam Camium et Italiam; quod iugum 
8 Camium dicebatur ab antiquis Alpis lulia. 

4 qui montes finientes ipsam Italiam de- 

5 scendimt ex parte ad mare Adriaticum 

6 non longe a civitate Tharsatico provin- 

7 ciae Libumiae in loco qui dicitur Pha- 

8 nas. a secundo autem latere habet ipsa 

9 Italia finem praedictum mare magnum 

Adriaticum, cuius litore ponitur ipsa Ita- 

1 lia, usque ad completam superius dictam 

2 prpvinciam Istriam. a tertio vero latere 
8 habet ipsa Italia flnem praefatum mare 

4 Gallicum, cuius iuxta litora ponitur ipsa 

5 Italia, usque ad supra scriptos montes, 

6 qui dividunt , ut diximus , inter Viginti- 

7 milia et civitatem Niceam provinciae Se- 

8 ptimanae. a quarto vero latere habet 

I inter (ante Carontanos) om. A. II corontanos A, 
carantanos Gf nunc Kttmthen. II et ] et et B. 2 Car- 
mum] camuntnm G; nunc Krain. II et om.B. 11 italia B. 

II quod] sic Gj que ABCj quae editi. II iugam ] sic G, 
iugus ABC, iuga editi. 3 Camium] camicli G. 
II dicebatur om, B editi. 11 ab om. C. II antiquis] 
antiquitus BC editi. 4 qui] quam BC. 6 tarsa> 
tico B editi, cf. 224 8. 7 Phanas] Fanas Guido, 
nunc Fianona in sinu Flanatico. 11 ad om. BC 
editi. II copleta B. 12 ystriam BC. 14 littora -4, 
littore Bj litore editi. 15 ad om. B editi. 16 vi- 
gintimilium G. 17 civitate B editi. II nicea AB 
editi. II Septimaniae Gron. 1, 2 Guido. 18 yero] 
namque AB editi, autem G, reliquis mutatis. ^i IV S8 

1 ipsa Italia finem desuper scriptum mare 

2 lonicum, quod et Adriatioum dicitur, simul 
8 et fretum quod appeUatur Regiensis, quod 

4 dividitSiciliam et prae&tamltaliam. quod 

5 fretum non est in Bumma Italia, sed ma- 

6 gis reiacet ex latere ad partem maris ma- 

7 gni Gallici. 

8 38. Scarifom autem ipsius Italiae qui- 

9 dam philosophi dixerunt esse fungi ama- 

10 nitae, alii autem tanquam graeca littera 

11 quae dicitur sima, nonnulli tanquam plu- 

12 rimae ac promiscuae conchulae, ceteri 
18 tanquam hominis pakna yel folia plathaoi. 

14 item dicitur quod ipsa Italia ab ooddente 

15 a praefatis montibus scarifo fungi am- 

16 biatur, a meridie mari Gallico tanquam 

17 littera sima terminetur, ab aquilo tan- 

18 quam hominis palma vel folia depingitur 1 finem om, C. II mare scriptum A. 2 quod] qui 
B editu 8 rogiensis AC, II quod] qui BC editL 
7 post Gallici C add, de scarifo ytalie a philosophis 
nnncupato. 9 fungi] cf, 168 13. 11 amanite ABC 
editi. 10 litera editi. 11 12 tanquam promi- 
scuos flexus conchilae marinae Guido. 12 penni- 
Bcuae editi. II concule ABCf cf. 295 i. 18 platani 
editi. II post plathani C add. de ecdem scarifo ab 
occidente dicto. 14 ipsa quod B. II post ipsa 

editi addunt quidem. 16 mare AB editi. 17 liten 
editi. II sima] summa ^(7, Simma e<{t<i. 17 18 ab 
aquilo — palma om. Porch. 18 palmam AB editu IV 89 295 

1 plAthani, mari lonico tanquam oonchulae 

9 describatur ab oriente, dui|^ mare infm 

8 terram varios colfos ut Taranto intulei 

4 et rehitiTa loca. 

( 39. Tdeo iterum ad Oceanum occiden- 

6 talem iuxta superius dictam Galliam Bel- 

7 gicam ponitur patria quae dicitur Brita- 

8 nia in paludibus: non iUam Britaniam 
8 insulam diximus quae intra magnam Eu- 

ropam ponitur. quam Britaniam plurimi 

1 descripserunt phjyiosophi, ex quibus ego 
3 legi multotiens dictum Anaridum et M^ 
8 debaldum; sed ego secundum praefittum 
^ Eldebaldum . . . • in ipsaBritajaia aiiquan- 

6 tas fiiisse ciyitates legimus, ex quibus ex 
^ parte designare Yolumus, id est 

7 Ebris 

8 Venetis. 

I platani editi, 2 describatur A. II ab oriente 
om. Porch.; hic intermittit Guido, 8 terra B. 

II colphos Cf golfos ediii. 4 posi loca B add. xvmi 
mmutis duetihugf C add. de britania ad occeanum oc- 
cidentalem snperios dictam galliam belliam posita, 
qne dicitnr britania in paludibus. 6 superius] 
c/ 236 8. II Belgicaml bellicam A^ belliam C, om. 
B editi, 7 Britania] sic AB conttrniter, Britannia 
ediH, 9 dicimns e^H. II magna europa AB,. 
12 mnltociens C. 11 hararidum AB, Hanaridum editi; 
tUias apud nostrum Aithanaridns, Aithanarit, Athana* 
ridos. li hddebaldnm AS editi. 14 heldebaldnm A, 
lacunam indicavimus. 16 legimus civitates C. II le- 
gimusl legi A. 17 Ebris] chris B editi, hodie Brest? 
18 venethis A, Yeneti (popuiua) Tab.y hodie Yannes. 306 IV 40 

1 Per quam Britaniam plurima transeimt 

2 flumina, inter cetera id est Sigugna Boo, 
8 qui in Oceanum ingreditur. 

4 40. Iterum iuxta ipsam Britaniam circa 

6 limbum Oceani ponitur patria quae di- 

6 citur Ghiasconia, quaie ab antiquis Aqui- 

7 tania dicebatur. quam Gxiasconiam plu- 

8 rimi descripserunt philosophi, ex quibus 

9 ego legi praenominatum Anaridum et £1- 

10 debaldum Gothorum philosophos. sed 

11 non aequaUter praefatam designayenmt 

12 patriam. sed ego secundum praefatum 
18 Anaridum siipra scriptae Guasconiae ci- 

14 vitates et flumina designavi. quam Aqui- 

15 taniam ipsi philosophi multum fertilem 

16 esse dixerunt in omnibus victualibus. in 

17 qua Guasconia plurimas fiiisse civitates 

18 legimus, ex quibus aliquantas nominare 

19 volumus, id est 

1 po9t transeunt editi repetwnt plarima. 2 SigngDa] 
sigi-igna A^ sigugna B; Sequanam este collegeris tt 
Tahula Peut. 8 occeano C. II poat ingreditur B 
add, xx, C add. de gaasconia que ab antiquia aqoi- 
tania dicebatar. 5 occeani C, oceanam AB. 6 Gas- 
coniam Gron. 2, .9 aitbaridum A, atbanaridam B 
editi. II et Eldebaldum om. AB editi, 10 gottho- 
rum AC. II pbilosopbum AB editi, 18 aitbana- 

ridum By atbanaiidum A editi. II gasconie A. 
14 et] yel AB editi. 16 vittualiis J?, victualiis editi. 
17 qua] ipsa C« II gasconia A. 18 post legimns 
A addit id6. IV 40 297 ! . 1 


Buturicas 


2 


Arivernis 


3 
4 


Argentine 
Tiimodicas 


5 


Pictavis 


6 


Mediolano Santinis 


7 


Grilissima 


8 

; 9 
i ^^ 


Periagoris 

Aginnis 

Caturcium 


1 

1 11 

12 


Rodingis 
Albigi 1 bnthiiricas C, Bitoricas editi, Betnriges (populus) 
Tab., Avaricum a/n, hodie Bourges. 2 Arvernis 
editi; eat Arvernornm civitas Notitiae civitatum Gal- 
liae, Aug. Nemeto Tab,, ^vyovarovifiexov PtoLy 
hodie Clermont. 3 argentune ' C, Argantomago Ant, 
Tab.f nunc Argenton. 4 Limodicas] Lemovices 

aliis, Augustoritmii Ant.j Ausrito Tab., hodie Limoges. 
5 Pictavis] Lemuno Tab., est Limonum, hodie Poi- 
tiers. 6 Mediolano Santinis] Itfediolanum Santo- 
num Ant.y Itfediolano Saneorum Tab., hodie Saintes. 
7 Gilissima] sic ABC, quamquam Porcheron in B 
Vilissima aut Inlissima legebat, Iculisma editi (ex 
Porcheroni» emendatione) cum Ausonio, hodie Angou- 
l^me. 8 petiagroris B, peciagroris C, Petragoris 
ediHy Petrocorii aliif Vesunna Ant., Vesonna Tab,, 
hodie Periguenx. 9 angiuis A, Aginnum Ant, Tab., 
hodie Agen. 10 caturtium BC, Cadurci aliis, hodie 
Cahors. 11 Rodingis] Ruteni Caes,, Rutheni Plin., 
*Povravoi Ptol., hodie Ronergue. 12 Albigi] Al- 
bij^s Chronicon Moissiacense, Pertz 1 294, Urbs Al- 
bigensis Gregoriut Turonensis, Albiga Notitia civita- 
tum Galliae, hodie Alby. 298 iV 40 

1 Bordicalon. 

2 Item ad aliam partem sunt civitates 
8 in ipsa regione, id est 

4 Blavia 

5 Tholosa 

6 Luci 

7 Cantilia 

8 Langlo 

9 Blivida 

10 Bagaridon. 

1 1 Per quam Guasconiam transeunt plurima 

12 flumina, inter cetera quae dicuntur, id est '* 

18 Ligeris, qui dividit inter GralliAS 
14 et ipsam Aquitaniam; item fluTius 
16 Cares 

16 Angulis 

17 Alere 
iB Icara 

19 Crosa 

I Burdigala Ant, Hieros,, Burdigalo T<ib. 4 Blavia) 
Blama TcLb,f Blauto Ant. 5 Tholosa etiam Hieros.,, 
tiblosa B editiy Tolosa Ant. Tab. 6 LaciJ Lndo 
aliisj hodie L 09011. 7 Gantilia etiam Tab.j nimc 
ChanteUe. 8 langlio (corr. langlo) C, hodie 
Langeaia. 9 Blivida] B^iovarije JUfi^v PtoLf 
10 bargaridon B editi, Ovayoqmcov Ptol. 11 gs- 
sconiam A. 13 ligems C, Liger aliis, fl. Riger Tab. 

II gallia C . 15 Carae editi, Caris Gregornu 7tfr., 
Chares Venantiw Fort., Carua WilhtlfMu BritOt hodie 
Cher. 16 Angulis] Sangulis editi, hodie Angolin 
vel Anglin. 17 Alere] hodie Indre. 19 Crosa] 
hodie Creuze. ly 41 ^ 

1 Vicenna 

2 Bicera 

8 Dronona 

4 Ulta 

5 Garruna, ex quibus aliquanti &n- 

6 duntur in Oceano. 

7 41. Item iuxta ipsam Guasconiam po- 

8 nitur patria quae nominatur Spanogua- 

9 sconia; quam et ipsam illi philosophi qui 

10 praedictam Guasconiam designaverunt. 

11 sed nos secundum praefatum Eldebal- 

12 dum ipsam Spanoguasconiam exposuimus. 
18 quam Spanoguasconiam ipsi philosophi 

14 munitissimam patriam esse affirmaverunty 

15 circumvallatam ex tribus partibus Alpinis 

16 montibus et a quarto latere a praedicto 

17 Oceano. in qua Spanoguasconia aliquan- 

18 tas fiiisse civitates legimus, ex quibus 

19 ex parte designare volumus, id est 

1 vinceiina ACj Yigenna Gregoritts Tur,, hodie Yienne. 

2 Bicera] hodie Yez^re. 8 Drona Annal. Laurissens. 
Pertz Mon, I p, 146, Domonia alii, hodie Dordogne. 
4 Ulta] Oldns aliis, hodie le Lot. 5 Gamina] 
Vanrnna editi, fl. Gamnna Tab,f hodie Garonne. II ali- 
quantas Aj aliquantis B editi, II ftindunt BC editi, 
6 post oceano B litteria minutis addit xxi, C add, 
de spano wasconia. 7 gasconiam A et sic deincepa, 
10 descripserunt descripserunt (sic) C. 18 poat 
philosophi AC add, multum. 14 adfirmaverunt BC, 
18 civitates fuisse C, II post quibus editi addunt 
aliquantas. doo IV 4t 1 


Tjacura 


3 


Autis 


8 


Censerannis 


4 


Combinias 


5 


Bigorrias 


6 


Elusa 


7 


Vasatis 


8 


Landinoruin 


9 


Aguisla 


10 


Vestianum 


11 


Sacer 


18 


Sacerons 


18 


Currunt autem per ipsam Spanogua- 14 sconiam inter cetera fiumina, id est 

16 Medulla, quae in Oceano mer- 

16 guntur. 

17 43. Iterum iuxta ipsam Spanogua- 

18 sconiam, quam quidam ex philosophis 

• 1 Lactara Ant.f Lactora Tab.j nunc Lectoure. 2 An- 
tis editif Auscins Hieros., Ausci Plin, alii; nunc 
Auch. 3 censeramus ABC, Conserannis editi, Con- 
soranni Plin. 4 Combinias] Convenae Plin., nunc 
Comminges. 5 bigrorias C, Begerri Plin., nunc 

Bigorre. 6 Elusa etiam Hieros., Elusates Plin., 

nunc Eauze. 7 usatis C, Vasatas Hieroa., Yassei 
Plin., nunc Bazas? 8 Landinorum] nunc Langon? 
9 Aguissa Gron. 2. 10 Vostianum editi. 13 an- 
tem] enim A. 15 Medulla] nunc Midouze? II oc- 
ceanu vergunt C. 16 post merguntur B litteris 

minutis add. xxii, C add. de spania. 17 spano- 

wasconiam C. 18 post Spanoguasconiam editi add. 
est Spania. II quidam] unus JPC editi. IV 42 301 

1 cliiliopolin esse asserunt est patria quae 

2 dicitur Spania. quae Spania extenditur 

3 in latitudine ab Oceano usque ad mare 

4 magnum Gallicum, quod et Balearicum 

5 appellatur. quam Spaniam plurimi de- 

6 scripserunt philosophi; ex quibus ego 

7 legi multotiens dictos Castorium et Lol- 

8 lianum atque Arbitionem Romanorum 

9 philosophos et supra scriptum Aithana- 

ridum et Heldebaldum atque Marcomi- 

1 rum Gothorum philosophos. sed non 

2 aequaliter praefatam exposuerunt patriam, 

3 et eiusdem patriae civitates et flumina 

4 non consonantes nominaverunt, sed aJius 

5 dixit aliter, alius vero alio modo. ego 

6 vero secundum praenominatum Castorium 

7 praedictam Spaniam eiusdemque civitates 

1 chiliopolim esse asseruit editij esse asserut quilio- 
polin A; inei xal ol ^aaoeovreg nXeiovs rj xikCas 
rae twv ^lfttj^cov vnaQ^ai jtoXeie ini rovro <pi- 
oea&ai /loi doxovai, rae fieyaXae xtofiae TtoXeie 
ovofia^ovTes Strabo 163. 1 2 est patria quae di- 
citur Spania om, AB editi. 2 quae yspania A. 
4 ballearicum B. 7 multociens C, II dictos] dictum 
editi. II kastorium C. II lolianum A editi. 9 ar- 
thanaridum C. 10 marcumini marg. C. 11 post 
Marcomirum AB editi add. seu castorium II gottho- 
rum C. II philosophimi AB editi. 12 praefatam 
om» C. 18 et (vtrvmque)] vel AB editi. 14 post 
sed AB editi add. et. 15 16 ego vero] sed ego C. 
16 17 prefatum kastorium prenominatam C. 17 eius- 
demque] et eiusdem C. 302 IV 42 

1 ac flumina nominavi. quae Spanorum 

2 patria habet infra se provincias famosis- 

3 simas octo, id est 

4 Galletia 

5 Asturia 

6 Austrigonia 

7 Iberia 

8 Lysitania 

9 Betica 

10 Hispalis 

11 Aurariola. etsi modica existit, 

12 tamen omnino fertilis et speciosissima esse 
18 dinoscitur. 

14 Ex qua praedicta Spania aliquantas ci- 

16 vitates, et quarum civitatum territoria 

16 ponuntur non longe a mari magno Gal- 

17 lico Balearico, volumus designare, id est I ac] vcl AB editi, 2 faraosissimas om. AB editi. 
4 Galletia etiam 8 19 et 9 1, calletia A editi^ cal- 
letta jB) gallecia C Ant., Gallaecia Plin.f Gallicia 
fordan. 6 Austrogonia lordan. de reb. Get. c. 44. 
Antrigones Plin. Mda. 8 Lisitania C Porch., Lu- 
sitania Gron, 1 2. ^ 9 betaca B^ Baetaca editi. 
10 Hispalis] aliig nomen urbis, non provinciae. 

II etsi] vel si AB editi. II existet AB. 12 spa- 
ciosissima C, spatiosissima B editi. 14 aliquantae 
editi. 1 5 et quarum ] et earum C, vel quammdam 
editi. 11 poxt territoria editi addunt quae. 16 mari) 
mari mari A. 17 balcarico AB. II post Balearico 
C add. ex quibus aliquantas. II designare volumus C IV 4« 303 1 


Diciana 


2 


Tiincaria 


3 


Cinniaua 


4 


Gerunda 


6 


Aquis Vuconis 


6 


Steras 


7 


Barcelona 


8 


Praetorium 


9 


Arragona 


10 


Fines 


11 


Antistiana 


12 


Palturia 


18 


Tarsagona 


14 


Saguntum 


15 


Pinos 1 Diciana etiam V 3j ditiana B editif JexCava 
Ptol.f Declana Tab. 2 luncaria etiam V 3 et Ant.f 
Lnncaria Tab. 3 Cinniana etiam V 3 et Ant.,, cin- 
mana ABC^ Cenuiana Tab. 4 Gerunda etiam V 3 
et Ant.y Cerunda Tab. 5 VuconisJ unconis B^ uico- 
nis Cj Voconis editi cum Ant., Voconi Tab., Bocconis 
V 3. 6 Steras etiam V 3, Seterras editi cum Ant, 
7 Barcenone Ant., Colonia Burcino V 3. 8 Prae- 
torium etiam V 5, pretorium C, Praetorio Ant. 9 Ara- 
gona V 3. 10 Fines eUam V 3 et Ant. 11 An- 
tistiana etxam V 3 et Ant. 12 Palturiana V <9, Pal- 
fnriana Ant. 18 Tarragona editi, Tarraconem V 3 
et Ant. 14 Sagantum — 804 4 Hildum] hoc loco 
AC et a prima m. correctut B, post Setavum (304 9) 
editi, scillcet neglectls a b c d litterulis^ quitms in B 
ordo nominum indicatur. II Saguntum] immo Sal- 
tum V 3. 15 Pinon V 3. 304 IV ** 1 


Orea capita 


3 


Dertiifla 


8 


Rubricatum 


4 


Hildum 


6 


Saguntmn 


6 


Valentia 


7 


Portum Sucrune 


8 


Asterum 


9 


Setavum 


10 


Turres 


11 


Eloe 


12 


Celeret 


18 


Dionio 


14 


Lucentes 


15 


Leones 


16 


AUon 


17 


Hilice 1 Trea capita editi ut V 3j Traia capita Ant. 2 Der- 
tosa V 3 et Ant. 3 Lubricatam V 5, 'Povfi^ixaTa 
Ptol. 4 Ildum V 3 et Ant. 6 6 Saguntum Va- 
lentia etiam V 3 et Ant. 6 valencia C 7 Por- 
tum Sucrunae editiy Portum Sucrone V 3y Sucronem 
Ant. 8 Asterum] Altemum V 3j nimis distat ^dX- 
ri^fia Ptol. 9 setanum AB, Setabura editi; Se- 
tabi V 5, ^airafits Strabo Ptol. 10 Turres ttiam 
V 3, Ad Turres .4n«. 11 EloeJ Edelle editiutVS, 
Adello AnU 12 Celeri V 3, 18 diomo A, Dio V3; 
Dianium Cic. Plin., Jwviov PtoL 14 Lucentes 

etiam V 3, jiovxBvrov Ptol. 15 LeonesJ Ad 

leones V 3. 16 Allonl lAJuovai Ptol. 17 Dice 
editi ut V 5, Tlici Ant. IV 42 305 

1 Cartago Partaria 

2 Barria 

3 Abdera 

4 Caesarea 
6 Lenubar 

6 Malaca 

7 Suel 

8 Sabesola 

9 Saltum 

10 Bamaliana 

11 Gartegia 

12 Transducta 

13 Cetraria 

14 Melaria 

15 Belone. 

16 43. Item super fretum Septem sunt 

17 civitates, id est 

1 Cartago Partaria etiam V 5, Oarthago Partaria editij 
Carthagine Spartaria Ant. 2 Baria editi ut V 3; 
bartaria A, om. C, BaQeCa Ptot, 3 abdora A, 

Aderia V 3; ^^Saoa Ptol. 4 Caesarea etiam V 3, 
cesarea C. 5 Lenuba V 4, Menova Ant., Mavo^a 
Ptol. 6 Malaca etiam Ant. alii, Macala V 4. 7 Suel 
etiam V 4 et Ant. 8 Sabesola] Barbesola editi, BaQ- 
^rjaoXa Ptol., Bardesola V 4. 9 Saltum] Saldo T 4, 
^aXSovpa Ptol. 10 Bamallana etiam V 4, Barba- 
riana Ant. 11 Cartegia editi, Cartetia V 4, Calpe 
CarteiaraJ»^ 12 T!T8idxict& V 4, T^avaSovxTa Ptol. 
13 Cetraria etiam V 4, cecraria B editi. 14 Me- 
laria etiam V 4, Mellaria Ant. alii, MevqaXla Ptol. 
15 Belone etiam V 4, Baelone editi, Belone Claudia 
Ant., BaiXatv Ptol, 16 17 sunt civitates] eivitates 
iste sunt C. 

20 306 IV 43 1 


Bepsipon 


2 


Merifabion 


8 


Caditana 


4 


Portum 


5 


Asta 


6 


Serpa 


7 


Pace lulia 


8 


Mirtilin 


9 


Besurin 


10 


Balsa 


11 


Statio sacra 


12 


Ossonoba 


18 


Arani 


14 


Salatia 


15 


Ebora 


16 


Malabiste 


17 


Celiana 


18 


Cetobricca 


19 


Abona I Bepsipon] Besippone Ant.y BataiamoD Ptol. 2 Me- 
rifabionj Mercablo Ant. 8 CaditanaJ Gadis Ant.^ 
rdSei^a Ptol. 4 Portum] Portu Gaditano Ant, 
5 Asta] Hasta Ant. 6 Serpa etiam Ant. 7 Paces 
lulia etiam Ant.^ JJa^ ^lovkia Ptol. 8 Myrtilin 
editi^ martilin -4, Myrtili Ant.f ^lovXia Mv^tXii Ptol. 
9 Besurin] Esuri Ant. 10 Balsa etiam Ant. Ptol, 

II stacio sacra B; fortasse Promontorium sacram. 
12 Ossonoba etiam Ant, Ptol. alii, ossonaba C, 
18 aram AC, Aranni Ant, 14 solatia C, Salscia 
Ant. 16 Eboram Ant. 16 Malabiste] Malececa 
Ant. 17 Celiana] Caeciliana Ant. 18 Cetobricca] 
Catobriga Ant. 19 albona B editi^ Equabona Ant. IV 48 307 1 


Olisipona 


2 


Terebrica 


3 


Langobrica 


4 


Ceno opido 


5 


Calo 


6 


Augusta Bracaria. 


7 


Item iuxta Oceanum sunt plurimae ci- 


8 


vitates in ipsa Spania, ex quibus aliquan- 


9 


tas designare volumus, id est 


10 


Canebri 


11 


Odeio 


12 


Rubriari 


18 


Cabricantium 


14 


Samarium 


15 


Carantium 


16 


Limea 


17 


Tude 


18 


Bonisana 


19 


Turaqua 1 olysipona B editi, Olisipone Ant. 2 teribrica C, 
lerabriga aut Talabriga Ant. 3 lingo brica C, 
Langobriga Ant. 4 Ceno opido cum sequenti ABC 
ita coniungunt cenoopi docalo. 5 Calo] Calem Ant. 
6 augaasta bracaria ABC, Bracara Augusta Ant., 
B^aXxaq Avyovara Ptoh, cf. 319 18 ubi Augustam 
Braccariam. 10 canobri AB editi, Conebri in Con" 
cilio Lucensi secundum Coriesium. 13 Cabricanti- 
num editi; Bricantium? sed mox recurrit Bricantia. 

15 Carantium] Caranico Ant., Ka^oi^iov Ptol. 

16 Limia Ant. 17 Tude etiam Ant. 18 Boni- 
sana] Burbida AntJ 19 Turoqua Ant. 

20» a08 IV 48 

1 Arae Agusti 

2 Quecelenis 

8 Glandimarium 

4 Medioga 

5 Bricantia 

6 Ontonia 

7 Cistonia 

8 Castra Manuaria 

9 Arragina 

10 Saramon 

11 Morodon 

12 Cambrim 

13 Dracina 

14 Tenobrica 
16 Cambracum 

16 Sandaquitum 

17 Ossaron. 

18 Item ad aliam partem in ipsa Spania 

19 sunt civitates, ex quibus aliquantas no- 

20 minare volumus : id est iuxta supra scri- 1 are agaati ABCf Arae Augusti editi; Arae Sestia- 
Dae ^Augusti nomiDe sacrae'* Mela. 2 quecelinis 
B editi, Aquis Celenis Ant.y cf. IV 45. 8 Glan- 
dimarium] Grandimiro Ant., rkavdofjuoov PtoL 
5 Brigantia Orosius, Brigantium Ant., 4>hx8iOV Bqi- 
yavTiov Ptol. 12 canibri £, canibriu C. 15 cam- 
bratum C. 17 Ossaron] Oiaaaeo Ptol., cf. 318 2. 
18 yspania A. 19 ante ex AB addv/iU id est, std 
id erasim in B. 20 iuxta om. ABC, IV 43 909 

1 ptam quam praediximus civitatem Tar- 

2 sagonam ponitur civitas quae dicitur 
8 Oceani; item 

4 Nobas 

5 Caesaraugusta 

6 Foro Gallorum 

7 Pacca 

8 lulia 

9 Ebelino 

10 Salam 

11 Anabere. 

12 Item iuxta supra scriptam civitatem 

13 Caesaraugustam ponitur civitas quae di- 

14 citur 

15 Nertobrica 

16 Belbili 

17 Arcobrica 

18 Seguntia 1 qnam] qna B. II ciyitatem post Tarsagonam p<^it A, 
civitatem quam prediximus C. II Tarragonam editi. 

2 quae] qui B. II dicitur post Oceani B editi. 
8 occeani AC; Oleastrum itwj^fl Tarracone Ant,t nunc 
Cina Cortes f ' 4 noubas C, Ad novas Ant. 5 Cae- 
saraugusta] cesaraugusta C, cer augusta AB. 6 Foro 
Grallorum etiam Ant. 7 Pacca] est^Iaxxa Ptolemaei 
et aliorum. 8 luiia] est lulia Calaguris. 9 Ebe- 
Imo etiam Ant. 11 An&bere] ^^va/Sie PtoL 18 ce- 
saraugusta C, cesaraugusta AB. 15 nertorbrica C, 
Nertobriga Ant. JPtol. 16 Bilbili Ant. 17 Arco-. 
briga Ant. Ptol. 18 segnncia C, Segontia Ant. 310 IV 48 

1 Cesaram 

2 Arentia. 

3 Iterum iuxta supra scriptam Caesar- 

4 augustam ponitur civitas quae dicitur 
6 Contrebia 

6 Auci 

7 Leonica 

8 Gergium 

9 Articabe 

10 Precorium. 

11 Iterum iuxta civitatem supra scriptam 

12 Trebiam est civitas quae dicitur 
18 lologum 

14 Lintibilin. 

16 Iterum iuxta civitatem supra scriptam 

16 Caesaraugustam ponitur civitas quae di- 

17 citur 

18 Belsionem, item I Cesaraml Caesada Ani. 2 arencia C, Arriaca 
AnL 3 Item editi. II supra scriptam posi Caesar- 
augustam A. 5 Contrebia] sic etiam Liv. Vellei. 
Flor. 6 Anci editi, yi^i PtoLf nam u^vaa ad 
aliam partem. 7 Leonica) ^eovixa PtoLf Leoni- 
censis Plin. 10 procorium C, Praecorium editi. 

II ItQm Cediti. 12 Trebiam — 14 Lintibilin om. --l- 
12 Trebiam pro Contrebiam etiam codices Valerii 
Maximi 2 7 10 p.215 Kempf. 14 Lentibilin editi. 
15 Item C editi. II civitatem om. B editi, II supra 
scriptam civitatem C 16 cesar augusta ^. 18 Bel- 
si6nem] Balsione et Bellisone Ant.f BtXatvov Ftol. IV 43 311 

1 Turriasson 

2 Augustabrica 

3 Numaniam 
i Uxama 

b Glunia 

6 Turbes 

7 Mancellus. 

8 Iterum iuxta supra scriptam Caesar- 

9 augustam est civitas quae dicitur 

10 Seglam 

11 Terracha 

12 Carta 

13 Pompelone 

14 Iturisa. 

15 Iterum iuxta supra scriptam civitatem 

16 Gracuse dicitur civitas I tnrriason C, Tnriasson editi, Turiasone Ant.f 7bv* 
^utaacj Ptol. 2 Augastobriga Jn^^«27jf ee?. no^^rae. 
3 Numaniam] Numantia Ant, et aliis» 4 Uxama 
etiam Plin. et PtoL^ uxuma B editiy Yesamam Ant» 
5 Gluniam editi^ Clunia P/m., Cluniam Ant.^ KXov 
via xoka>vla Ptol. 6 Turbes ] Termes Plin. 8 Item 
editi. 10 Seglam] Segienses Plin., JSerla Ptol. 

II Terracha] Taq^aya PtoL, Tarragenses Plin. 
12 Carta] Carenses Plin.t 13 Pompelone etiam 
Ant. et alii. 14 intorisa B editi, ^lrovQiaaa PtoL, 
Iturissa Melaf Turissa Ant. 16 Item editi. II iuxta 
eraswn B, il super scriptam post Gracu^e ponit A. 
16 gravense C, Gravise Porch. Gron. 1 errore iypogr., 
Graccuris Ant., r^axov^ls PtoL; a nosiro prius non 
memoratur. 312 IV 44 

1 Beldalin 

2 Erguti 

8 Beturri. 

4 44. Iterum quomodo in media pro- 

6 vincia ipsius patriae Spaniae dicitur ci- 

6 vitas 

7 Complutum, cuius afiSnalis est 

8 civitas quae dicitur 

9 Titultia, item civitas 

10 Toleton 

11 Lebura 

12 Augustabria 
18 Lomundo 

14 Turcalion 

15 Rodacis 

16 Lacipea. 

17 Iterum ad aliam partem iuxta ipsam 

18 civitatem Complutum dicitur civitas id est 

19 Pirascon 

20 Albeceia 

21 Cauca 

2 Erguti] ^E^aovia PtoL 8 Betri editiy Bir 

Tov^ie PtoL 5 patriae om. editi, 7 Gomplutum 
etiam Ant,, conplutti B^ KovjtXovrov PtoL II afinalis 
B Porch. II est om. B editi. 9 titulia Aj titultiam 
BC editif Titulciam ^nt., TlrovXxia PtoL 10 Tole- 
tam Ant.y TiuXriTOv PtoL 11 LehursL] u^&fioQa Ptoi 
12 AugustObriga ^nt. p. 209 ed. nostrae, Jivyovaro' 
fipiya PtoL 13 lomondo A 16 Lacipea etiam Ant. 
17 Item editi, 18 complito ABy Compluto editi. 
19 pitascon AC. 20 Albeceia] Albocela Ant.t 
liXfioxaXXa PtoL 21 Cauca etiam Ant. et Ptol. IV 44 313 1 


Nibaria 


2 


Abnlobrica 


3 


Intercatia 


4 


Palcntia 


5 


Equosera 


6 


Cougion 


7 


BeliRarium. 


8 


Iterum iuxta ipsam civitatem Complu- 


9 


tum est civitas quae dioitur 


10 


Caraca 


11 


Sigobrica 


12 


Puteis 


13 


Saltis 


14 


Lebinosa, item civitas 


15 


Consabron 


16 


Moroin 


17 


Lamini 


18 


Marimana 1 Nivaria Ant. 2 Abulobrica] Amallobriga AhU 
3 Intercatia etiam Ant.f intercacia C, ^lvreoxaxia 
Ptol. 4 palencia C, Palantia Ant., IlaMMvria 

Ptol. 6 Congion editi, Kaovyiov Ptol. 8 Item 
editi. il ipsam om. editi. II complusum C. 10 ca- 
racha AC, Kaqax9ca Ptol. 11 SigobricaJ JSijyo- 
P^lya PtoL, JSeyopQiya Straho. 12 PuteisJ Ad 
putea Ant. 13 Saltis] altis editi, Saltici Ant., 2ak' 
nya Ptol. 14 Lebinosa] Libisosia Ant., Aipiamxa 
Ptol. 15 Conssbro Ant. 16 Moroin] Murum Ant. 
17 lamim ABC editi, Lamini et Laminium Ant., 
yia/iiv^ov PtoL 18 marmana B^ Marmaria editiy 
Mariana Ant. 314 IV 44 1 


Solaria 


2 


Morum. 


3 


Item in spatiosa terra ipsius patriae 


4 


Spaniae est civitas quae dicitur 


6 


Augusta Merita, cuius proxima 


6 


est civitas quae dicitur 


m 
i 


Evandria; iterum 


8 


Bipone 


9 


Aturnea. 


10 


Item iuxta supra scriptam civitatem 


11 


Augustam Meritam est civitas quae di- 


12 


citur 


13 


Pergelana 


14 


Contributa 


16 


Lacunis 


16 


Curica 


17 


Hilipa 


18 


Italica. 


19 


Item non longe a praefata civitate Au- 


20 


gusta Merita est civitas quae dicitur 1 Solaria] 2akaqia PtolJ 2 Mornm] Ad Biorum 
Ant.f 8 spaciosa C. li terra] tera A, II patriae 
om, B editi. 6 Augusta IMlerita] ^vyovaza ^Hfie- 
qita Strabo PtoL, Emerita Ant, et alii, 7 Evav- 
o^ia Ptol.j Evandriana Ant, 8 Dipone Ant. 

9 atnnea B, Atunnea editif Ad Adrum flumen Ant.f 

10 iterum C. 11 &ugust& meritRm B editi, 18 per- 
gelena AB editif Perceiana Ant, 14 Contributa 
etiam Ant, et Ptol. 16 Curiga Ant.^ Kovoaov Ptol. 
17 Hilipa] Ilipa Ant,^ ^lXina fieyalrj Ptol. 18 Ita- 
lica etiam Ant. et Ptol, IV 44 315 

1 Regina 

2 Celtum 

3 Astigin 

4 Obucula 

5 Carmone. 

6 Item iuxta supra scriptam civitatem 

7 Augustam Meritam dicitur civitas 

8 Metilinon 

9 Artibon 

10 Mellaria 

11 Corduba 

12 Noclensis 

13 • Nobiam 

14 Catulune. 

15 Item iuxta supra scriptam Cordubam 

16 est civitas quae dicitur 

17 Uria 

18 Ipagios 

19 Ad Gemella 

1 Regiana Ant^ 'Pr^yeiva Ptol. 2 Celti Ant. 

3 Astigi Ant,, l^ariyi^ PtoL 4 Obucnla etiam Ant.j 
^OfiavxoXa PtoL 5 Carmone etiam Ant., Xaofiovia 
PtoL 7 augusta meritam AB editi. 8 metilion 
B editij Metellinum Ant, 9 Aitibon] Artigin editi 
cum Ant, 10 Mellaria etiam Ant. 11 Corduba 
etiam Ant.f Ko^dv^rj PtoL 14 CatuluneJ Castu- 
lone Ant.f KttarovXiov PtoL 15 gordubam A, 

cordubs B. 17 UriaJ Ulia editi cum Ant. et PtoL 
18 Ipagios] Ipagro Ant. et nummi. 19 Ad Ge- 
mella) abe gemella ABC, abe Semella editi, sed abe 
cum praecedetiti coniungunt omnes; Ad Gemellas vel 
Angellas Ant.: variant enim codicea. 316 IV 45 

1 Antigaria. 

2 Item iuxta praedictam civitatem Au- 

3 gustam Meritam est civitas quae dicitur 

4 Plagearia 

5 Massusaria 

6 Abelterion 

7 Aretio praetorion 

8 Perbrigam. 

9 45. Iterum in ipsa Spania est civitas 

10 quae dicitur 

11 Hispalis, cuius iuxta est civitas 

12 quae dicitur 

13 Balsilippa 

14 Cirsone 
16 Olipium 

16 Osipon 

17 Urgapa 

18 Antigaria 

19 Rataspen. 1 Anticaria Ant. 2 praedictam] supra scriptam C 
editi. II Augusta Meritam editi. 4 Plagiaria Ant. 
5 Massusaria] Matusaro Ant. 6 Abelterio Ant. 

7 Aretico editij Aritio Ant. II Praetorio Ant. 8 Per- 
brigam] lerabriga Ant.^ !dQapolya Ptol. 11 Hi- 
spali Ant. 13 balsilipa BC, Bassilipa editi, Basi- 
lippo Ant. 14 Cirsone] an Urso? OvQ<ran> Strabof 
^Oqaaw Appian.f 15 Oiipium] Ilipa ^nf.f 16 Osi- 
pon] Ostippo Ant.f 17 Urgapa] virgaba A, Urgao 
quae Alba Plin.f 18 antigoria AC, cf. v.L 

19 Rataspen] Aratispi Inacript. IV 46 317 

1 Iterum iuxta praefatam civitatem Hi- 

8 spalis est civitas quae dicitur 
8 Oripon 

4 ^ Ugium 

5 Cappa 

6 Saudone - 

7 Burdoga 

8 Saguntia 

9 Assidone. 

10 Iterum iuxta praenominatam civitatem 

11 BGspalis est civitas quae dicitur 

12 Tema 

13 Tusci 

14 Hilpula 

15 Onoba 

16 Urion 

17 Aruci 

18 Pines 

19 Seria. 

3 Orippo Ant. 4 Ugia Ant.^ Ovxia Ptol. 5 CappaJ 
Cappacum Plin.f 6 Sandone editi. 7 Burdoga] 
nimis distat BovgBova Ptol., Budua Ant. 8 Sa- 
gnntia etiam Plin, et Ptol,, saguncia C. 9 Asido 
quae Cacsariana Plin.f uiaivSov Ptol, 11 est ci- 
vitas quae dicitur] dicitur civitas BC editi. 12 Tenia 
editi, 13 Tusci) Tucci ^w^., Ilrovxxi, Ptol. 14 Hil- 
p\ila]^lU7tovXaPtol.f Ilipula minor /*/««. 15 Onoba 
etiam Ant,, onaba C, ^'OvojSa uiiatovQia Ptol.y Onoba 
Aestuaria Plin. 16 Urium Plin. 17 Arucci Ant., 
14qov9ci Ptol, 18 Fines etiam Ant. 19 Serpa 
iuxta Fines Ant. 318 IV 45 

1 Item iuxta superius nominatam ciyi- 

2 tatem Ossaron, quae ponitur non longe 

3 ab Oceano, est civitas quae dicitur 

4 Alantune 

5 Alba 

6 Seustatio 

7 Belegia 

8 Sobobrica 

9 Antequia 

10 Birobesca 

11 Tonobrica 

12 Segisamone 

13 Pistoraca 

14 Ambinon 

15 Lacobrica 

16 Biminatium 

17 Gela 

18 Antia 

19 Comeniaca 2 Oss&ron cf, 308 17, II non longe om. AC. 4 alan- 
tule B editif Alantone Ant. 5 Alba eiiam Ant. et 
Ptol. 6 senstacio C, Suessatio Ant., ^ovsuraaiov 
Piol. 7 Belegia] Beleia Ant., OveXsia Ptol. 9 An- 
tequia] ^i^rsxovta Ptol. 10 Birobesca] Virovesca 
Ant.i Ovioovsaxa PtoL 12 Segisamone et Segesa- 
mone Ant. 13 Pistoraca] Pisoraga (fl.f) Inscript. 
15 Lacobrigam Ant., yfaxo/3ofya Ptol. 16 bira- 
matium ABC, Viminacio Ant., Ovfuvaxiov Ptoi 
17 gera 0, rMa Ptol.j Tela Ant. 18 ancia C, 
Pintiam Ant.f ITivTta Ptol.f IV 45 319 1 
Brigicon 


2 
Preterion 


3 
Vico aquarum 


4 
Ocelodorum 


5 
Comeniaca 


6 
Sebarium 


7 
Salinantica 


8 
Sentice 


9 
Appos 


10 
Coloricum 


11 
Cappara 


12 
Bustiana 


13 
Turmulum 


14 
Castris 


15 
Sorores, quae confinatur cum 


16 


supra 


scripta civitate Augusta Merita. 


17 


Item in ipsa Spania iuxta civitatem 


18 


quam 


praediximus Augustam Braccariam 


19 


dicitui 


• civitas I Brigiton editi, Brigeco Ant. 2 Praeterion editi» 
8 aco aquarum BC editiy Vico aquano Ant. 4 Oce- 
lodorum] Ocelo Duri Ant. 6 Comeniaca] cf.318 19. 
6 Sibariam Ant. 7 Salmatice Ant.j Jlakfiavriy.a 
Ptol. 8 Sentice etiam Ant., 2^€vrixi^ Ptol. 9 Ap- 
pos] Ad Lippos Ant. 10 Coloricumj Caecilio vico 
Ant. 11 Capara Ant. Ptol. 12 Bustiana] Rusti- 
ciana Ant., ^PovaxCxava Ptol. 13 Turmulos Ant., 
Tovofioyov Ptol. 14 Castris Caecili Ant. 15 Ad 
Sorores Ant. 16 scriptam civitatem augustam me- 
ritam^^ editi. 18 praediximusj supra diximus editi. 

II augustam braccariauiS, augustam bracaria C, cf. 307 6. 320 lY 46 1 


Salaniana 


2 


Aquis Ocerensis 


8 


Aquis Cercenis 


4 


Gemina 


6 


Salientibus 


6 


Praesidium 


7 


Nemetobrica 


8 


Foro Gigumion 


9 


Ginistaria 


10 


Bergidon 


11 


Amnion 


12 


Asturica 


18 


Balsata 


14 


Iteramnum 


16 


Memoriana 


16 


Luco Astorum 


17 


Passicin 


18 


Amneni 1 Salaniana etiam Ant., salamana BC editi. 2 aqnis 
occrensis A, Aquis Originis Ant. 8 Aqnis Quer- 
quennis Ant. 4 gemma C, Geminas editi cum Ant. 
5 Salientibus etiam Ant. 6 Praesidio Ant. 7 Ne- 
metobriga Ant. Ptol. 8 foro gigurraon Aj Foro Ant., 
0nQoe riyovQQiov Ptol. 9 Geraestario Ant. 10 Ber- 
gido Ant., BsQyiSov 0Xdoviov Ptol. 11 Amnion] 
Interamnio Flavio Ant.y ^IvrBQafivwv <PXdoviov Ptol 

12 Asturica etiam Ant., ^aTovQixa ^vyovara Ptol- 

13 Balsata] Yallata Ant. 14 interannum AC, In- 
teraranio Ant.j ^IvTeqoifiviov Ptol, 16 Luco Asto- 
rum| yiovxoq uiarovocav Ptol. 17 Passicin) 
Paesici Plin. 18 Amnenil Ammienses Plin. IV 45 321 1 

2 


Lugisonis 
Ponte Abei 


3 
4 


Lugo Augusti 
Ponte Nartiae 


5 


Breris 


6 

7 


Assegonion 
Iria 


8 


Aquis Celenis. 


9 Cumint autem per ipsam Spardam di- 
10 versa flomina, inter cetera quae dicuntur 


11 id est 
12 


IberuH 


18 


Medulla 


14 
15 


Tagus 
Baetis 


16 


Samus 


17 


Bibesia 


18 


Clerum 


19 


Nabum 


20 


Hade 


21 


Minua. 2 Ponte Abei] Ponte Neviae Antt 3 Luco Augusti 
Ant., yiovHO£ ^vyovarov Ptol. 4 Ponte Nartiae] 
Marciae Ant, 5 Brevis etiam Ant, 6 Assegonion] 
Asseconia Ant. 7 ^l^la ^Xaovia PtoL^ Pria Ant. 
8 Aquis Celenis ttiam Ant., "TSara &£Qfia Piol.^ 
cf.308 2. 13 Medullal «/• ^OO 15. 16 betis C. 
16 Samus] ^afifiQoxae Ptol.t 17 Ribesia editi. 
18 Clerum] an Derum t. e. Duero? 19 naluim 
vel nalium A, nalium C, Nabam ediH, Na/Siov ix- 
fioXai Ptol. 21 Minua] est Minins. 

21 322 lY 45 

1 Completur autem ipsa Spitnia habens 

2 finem ab uno latere iuxta litus Oceani 

3 saltum Pireneum Spanoguasconiae , et 

4 deinde ipsum saltum Pireneum Guasco- 
6 niae, iuxtavero mare magnum Gallicum 

6 ipsum saltum Pireneon et provinciam Se- 

7 ptimanam. ab alio vero latere habet ipsa 

8 Spania finem multotiens dictum mare 

9 magnum Gallicum Yaleriaci. a tertio 

10 namque latere habet ipsa Spania finem 

11 Oceanum quem superius diximus occi- 

12 dentalem Britaniam. a quarto yero latere 

13 habet ipsa Spania finem quod superius 

14 diximus fretum qui dicitur Septemgadi- 
16 tanum. qui fretus ex eodem mari Gal- 

16 lico ingreditur in ipsum Oceanum occi- 

17 dentalem Britanici. quod fretum dividit I Completur] hic accedit GtUdo. 3 Pyreneum editL 

II spano gaascone AC, differt GtUdo. 4 pirenum C, 
P^rreneum editi. 5 gallico B. 6 Pyreneon editij 
pyroon 5, pyreon C. II provincia AB editi. II septi- 
mana AB^ Septimania editi. 8 multociens C, mul- 
toties editi. 9 galicum B. 11 ualeristi B, Valeria- 
cum Guido. Balearicum editi. 11 quem] qnod AB 
editi. 12 britlianiam B, Britannicum editi et Guido, 
II vero] etenim AB editi. 13 ispania A. II qnod] 
quem C. 14 septegaditanu B. 15 post fretus 
A add. est. II eiusdem AB editi. 16 post Gallico 
AB add. et. II ipsum] praedictnm i4^ editi. 17 Bri- 
tannicum Gwdo. IV 46 323 

1 inter Africam vel Maurorum patriam et 
3 snpra scriptam Spaniam. 

3 Habet itaque Europa civitates a nobis 

4 designatas mille cccglxxy, patrias vero 

5 Lii, flumina GXLViii, insulam i, regionem i, 

6 lacus iin, provincias xxvi. 

7 46. Completur autem tota Europa ha- 

8 bens finem ab oriente praenominatos mon- 
d tes Bimphaeos, ex quibus supra scriptus 

10 fluvius Tanais egreditur ex montibus Ca- 

11 spicis et Caucasis; qui fluvius Tanais 

12 in paludibus sua deponit fluenta. ad par- 
is tem vero meridianam habet ipsaEuropa 
14 finem mare magnum Ponticum, ubi pa- 
16 ludes Maeotidae ingrediuntur neo non 

16 angustum currit de Ponto in Propon- 

17 tida et postmodum in EUispontum, hinc 

1 afiricana Bj africaiiam A editi, afiricam C II vel] 
et C editi. II et] ex editi, 2 scripta Spania editi. 
8 Habet — > 6 xxvi om, AB editi. II numeri collecti 
efficiunt 1529 civitates, 61 patrias, 136 jiumina, 
26 provincias. 6 post xxvi C add. hucusque de 
finibus enrope ab oriente. 7 autem om. C. 11 post 
Europa C add. hic. 10 tanays A, thanais B, tha- 
nays C. II ex] e editi. 11 causisis Ay caucaseis G. 
il tanays AC. 12 in paludibus] in IVIeotidis paludi- 
bns Guido. II disponit C. II fluentia B. 11 post fluenta 
C add. de iinibus europe ad partem meridionalem. 
14 po8t fiuem A addit circa. 15 Maeotidae om. C. 
II ingreditnr AB editi. 16 propondida ABC, qui 
aupra propontida. 17 in EUispontum] mellespon- 
tum C. II ellesponticum A, 

21* 324 IV 46 

1 pelagum Adiiatici qui antiquitus lonicum 

2 dicitur, et dehinc colfum Italiae et col- 
8 fum Gallici Valeriaci Spaniae, usque supra 
4 scriptum qui dicitur Septemgaditanum. 
6 ad partem enim septentrionalem liabet 

6 ipsa Europa finem Oceanum qui tangit 

7 Scythiam heremosam. item Amazonas 

8 quas ibi, postquam egressae sunt de mon- 

9 tibus Caucasis, antiquitus fuisse legimus. 

10 postmodum tangit ipse Oceanus Roxo- 

1 1 lanos nec non Sarmatas, iterum Scythas, 

12 postmodum Rerefennos et Serdefennos, 
18 verum etiam Danos necnon Saxones, 
14 etiam Frisones. ad partem denique oo- 
1 6 cidentalem habet ipsa Europa finem Ocea- 
16 num Gralliae Belgicae, quam modo Fran- 1 pelagus AB editi^ prolagum C. 2 colphum C (bis). 
4 scriptam] dicturo C. II septegaditanum B. II post 
Septemgaditanum C add. de finibus europe a parte 
septentrionali. 6 Oceanum eic.\ ecuiem recttmtnt 

V 28, 7 sithiam AB, sythiam C. II eremosam 
editi. II amazonas etiam G^ amanzonas AB. 8 quas 
ibi] sunt ubi eas AB editi. 9 causasis A^ caucalis C, 
caucaseis G''^. 10 oceanti B, occeanu A. 11 scithas .4, 
scitbias B, Scythiam editi. 12 refenos G^f, rephe- 
nos G*'. II cerdefennos G*^, cerdephenos G*", serdefe- 
nos B. 13 post necnon AB add. a, editi add. 
et. 14 etiam] et etiam C. II post Frisones C 
add. de finibus europe ad partem occidentalem. II de- 
nique] vero C. 15 16 Oceanum Galliae Belgicaej 
Oceanum qui tangit Galliam Belgicam et GermaDiam 

V 28. 16 gallice C, bellice ABC. V 1 325 

1 corum possidet generatio, item Oceanum 

2 Britanici, Spanoguasconici, verum etiam 

3 Spanici usque ad supra scriptum fretum 

4 quod diximus Septemgaditane , ubi est 

5 mons Statiola et insulae Fortunatae. 

6 VI. Et si amat lector vel auditor et 

7 volunt subtilius scire totas civitates circa 

8 litora totius maris magni positas tantum- 

9 modo unam alteri conexam, etsi eas iam 

10 totas nominavimus per singulas suas po- 

11 sitas patrias, attamen reiterantes totas 

12 circa litora maris magni positas Christo 
18 nobis auxiliante minutius designemus: 

14 unde illico deo annuente incipientes ita 

15 eas nominavimus et nominando subici- 

16 mus, inprimis 1 generacio C. II item etc.\ item Oceanus Britaimi- 
CUB Aqnitanicus Spanognasconiacas vemm etiam Spa- 
nicns Guido. II occeanum J, oceam .B, 'Oceani editi. 

2 etiam] et editi. 3 ad om, AB editi. 4 septS- 
gadditane A, septegadditanu C, septe-gaditane B editi. 
5 Btaciola C, tastiola G^f, tastula G". II et] vel AB 
editi. II post Fortunatae C <idd. prologus auctorifl. 
de civitatibus iuxta mare magnum positis. 6 amans C. 

11 et (alterum) om. BC editi. 8 littora BC. II to- 
cius B. 9 alteriuB B editi ut infra V 16, II con- 
nexam edi^t. 11 etsi] vel si AB editi. 10 11/patrias 
poBitaB C. 11 attamen — 12 positas om. Porch. 

12 littora BC. 18 minutiis C. II designabimus C. 
14 unde — 15 inprimis om. AB editL 16 post 
Bubicimus C add. civitates iste sunt lzxx. II inpri- 
mis] qnod AB editi. 326 V l 1 


Ravenna 


2 


Caesarea 


8 


Classis 


4 


Ariminum 


5 


Pensamm 


6 


Fanum 


7 


Sinogalias 


8 


Sextias 


9 


Ancona 


10 


Humana 


11 


Potentia 


12 


Sacria 


18 


Flosor 


14 


PauHulas 


16 


Tinna 


16 


Firmo 


17 


Cupra 1 RaYenna sqq.] cf, 258 3 sqq, 2 Caesarea etiam 

258 7. 3 Classis etiam 258 8, 4 Ariminnm 
etiam 258 9 et G, arimino AB editi. 5 pensaro AB, 
Pesaro editi^ Pensanmm 258 10 et G. 6 Fanam 
ante Pensarum ponit A; Fanum etiam 258 11 et G, 
fano AB editi. 7 sengalias B, Senegalias editij 
Senogalia 258 12, Senecalia quae Senegallia G. 
8 Sextia 258 13 et G. 10 Humana eUam 259 1, 
num&nsL BCG editi. 11 Potentia etiam 259 2, po- 
tensia^, pontesia £, petentia (r. 12 Sacrata € editi 
ut 259 3, sacraria G. 18 Flesor editi, Floxo 259 4, 
floxoraG^. 14 Fslvls&s 259 5, pausula 6^. 15 Pinna 

259 6, inna G. 16 firmum G, Firmo viceno et m 
litore maris Castello iirmani Tab,, Firmum et Castello 
Firmano Ant.j nunc Fermo. 17 Cupra Maritima Tab. V 1 327 1 


Troentino 


2 


Pertiirao 


3 


Castronovum 


4 


Macrinum 


5 


Pinnis 


6 


Salinis 


7 


Ademo 


8 


Ortona 


9 


Ansianum 


10 


Teanum 


11 


Teadem 

• 


12 


Annum 


13 


Palanum 


14 


Istonium 


15 


Larinum 1 Troento Gromat. l 258 Lachm,f Gastro Tntentino 
Ant.j Castro trentino Ttxb.; nuncfluvii nomen eat Tronto. 

2 ptumo ABCj Ptamo editi, petumam G^ fl. HeminG 
Tah.f eo loco ubi Traentinus flnvius m mare influit, 

3 CMtram 'novum G, Castro novo Ant. et Tab.f 
KaarQOVVoow Strdbo. 4 Macrinum etiam G Tah.f 
MaxqXvoe nora/ioe . . . ^/^"^ inivetov rije jidQlae 
intawfiov iavrov Strabo, Marqivov ixpoXai Ptol.y 
hodie Atri? 5 Pinnis etiam 259 10. 6 Salinas 
Tab.y adfluvium qui wunc Salino maggiore. 7 Ademo 
etiam 259 14, adernum G. 8 Ortona etiam 259 15y 
ortano C. 9 ansanmn C, Anxanum editi, Anxi- 
mnm 260 1. 10 Theanum editiy om. G; fortaMC 
a sequenti non differt. 11 Teadem etiam 260 2, 
teade G. 12 Annum etiam 260 3. 13 Pallanam 
edt<t, Fallannum 260 4 et G. 14 Istonio 260 5. 
15 larium C ut 260 6, lacrinium G. 328 V l 1 

2 

8 


Teanopilon 

Egritium 

Tacinie 


4 


Pordona 


5 


Atre 


6 

7 


Sipontos 
Anxanum 


8 


Salinis 


9 


Ausidum 


10 


Bardulos 


11 


Tirenum 


12 


Naciolum 


18 


Barium 1 teanopilo ABy Teanopolo ediHf Teanopolon 260 7, 
teanopolam G. 2 egritio AB, Ergitio editij Ergi- 
tium '260 8f ergicam G, 3 hoccinie {super hoc pr. 
fMin. add, vel ta) C, hoccinie AB editij Tatioie 260 9, 
ocinia G. 4 Pordona etiam 260 10. 5 Atre 
eMam 260 11. 6 siporto AB, sepontos C, Siponto 
ediHf Sepontos 260 12, sipontas G. 7 Anxanam 
eticm 260 13 et G, dixanum {super di pr. m. add. 
vel an) C, dixanum AB editi. 8 Salinix 260 14, 
salinis qnae et salpia G. 9 ausidium A, AnfidniD 
editi, ut nunc legitur 261 1, aufidiena pro qua nnnc 
canne G. 10 Bardulos etiam 261 2, bardnlos qaae 
et baruldes G. 11 Tirenum etiam 261 3, tirhen- 
nium quae et trana G. II post Tirennm G addit 
melfis quae et dicta prius turris. 12 napiolam 
(super pi pr. m. add. vel ci) C, naprolum A, Na- 
tiolum editi ut 261 4, natiolum quae nunc ravenna- 
cium vocatur G. II post Naciolum nonnulla addit G. 
13 Barium eHam 261 5, barium quae et monopolis G. V 1 329 1 


Turris CaesariR 


2 


Dixium 


3 
4 
5 


Ignatiae 

Speluncas 

Brindice 


6 


Baletium 


7 
8 


Lupias 
Ydrontum 


9 


Minervium 


10 


Veretum 


11 


Baletium 


12 


Neretum 


13 


Manduris 1 Torris Caesaris etiam 261 6^ turris sesaris jB, tur> 
ris cesaris qiuie nnnc polimaniim G, 2 dixium 
vel diriam C; cf. 261 7. 3 ignatie BCf Gnatia 

261 8, augnatium G. 4 Speluncas etiam 261 9, 
spelnnca G. II poat Speluncas nonnulla addit G. 
5 Brendesium 261 10, brundisium G. II mper Brin- 
dice C add. vel brintesium. 6 Baletium etiam 261 11 , 
Baleitum Gro». 2, valetum vel valentium quae et car- 
pinium G. 7 lubias AB editi, Lupia 262 1, lubias 
ubi nunc est calipolis G, sed alio loco. 8 Ydron- 
tum etiam 262 2, ydranto ABf Ydronto editi, Ydron- 
tns (r. 9 Minervium etiam 262 3, minervium 
{super vium prima man, add. vel ba) C, minerba AB, 
Minerva editif minervum G, 10 veretum {tuper v 
pr. man. add. vel b) C, uerentinm Bj Beretum 262 4, 
beretos quae nunc leuca G. 11 Baletium etiam 

262 6, baletium {super b pr. \man, add, vel s) C, 
salatium Aj saletium B editi, 12 Neretnm eUam 
262 7. 13 Manduris etiam 262 8, 330 VI 

1 Tarentum 

2 Metapontum 
8 Eraclia 

4 Anival 

6 Caulon 

6 Locris 

7 Sileon 

8 Leucopetra 

9 Regio lulia. 

10 Supra scriptum autem circa ipsum litus 

11 maris a civitate Ravenna usque ad prae- 

12 dictam civitatem Regio lulii sunt civi- 

13 tates sexaginta novem et supputantur mi- 

14 liaria mille duodecim. 

15 Ne mireris, o lector, si nomina civi- 

16 tatum superius a nobis descriptarum ali- 

17 quantulum discrepent ab iis quas infe- 

I Tarentum etiam 262 9 et G, tarentum {super e 
pr. man» add, vel a) C, tarantam AB editi, 2 Me- 
tapontum etiam 262 11, metapontus G. 3 eraclea C, 
Heraclia editif Heraclea 262 12. 4 Aniaba 263 3, 
annibal G, 5 Caalon etiam 263 7. 6 Locris 
etiam 263 8. 7 Sit^on etiam 263 9 ; sileon sileon BC, 
Syleon Sjleon editi, scillenm G. 8 Leucopetra 
etiam 263 10, 9 regio iulta B, Kegio lulis 263 U, 
regium G. 10 ante Snpra C add. et. 10 11 litore 
mare G editi, 1 1 civitate om. C. il ad <m. B ediH. 

II 12 praedicta civitate G editi. 12 Bhegio Inlii 
editi. 13 sexaginta novem] uux C, sexaginta septm 
stmt. 14 post duodecim C add. prologus auctoris. 
ne admireris de vocabulis civitatum. 15 Ne mirerU 
— 831 14 designemus om. AB editi. 17 hiis C. 
V2 331 

1 rius nominabimus , quia unum et idem 

2 significant, quamvis diversis nominibus 
8 nuncupentur. quod ideo a nobis factum 

4 est, quia homines diversis vocabulis ab- 

5 utuntur, sicuti mos illorum est et lin- 

6 guarum diversitas. nam sicuti divisi 

7 sunt homines in facie, ita hominum et 

8 civitatum dividitur loquela. nimirum 

9 nunquam etenim nisi casu faciem simi- 

10 lem, loquelam eandem in hominibus ci- 

11 vitatum diversarum reperies. revertamur 

12 igitur ad civitates iuxta litora totius ma- 
18 ris magni supradicti positas et eas de- 

14 signemus. 

15 2. Iterum est civitas Columna Regia 

16 Arciades 

17 Tauriana 

18 Vivona Valentia 

19 Tenna 

20 Tempsa 

6 mos] nos C 12 littora C. 17 post designemus 
C add. civltates iste sont c et xi; et sic deinceps 
wq, ad c.li civitatum ntmenm etiam in initio capitum 
ponit C. 15 est om, AB ediii. II post civitas C 
add. id est. 1! Columna Regia etiam 263 12 et G^ 
Columpna Regia AB editi, 16 Arciadis 263 13. 
17 Tauriana etiam 263 14. II post Tauriana non- 
ftttlla addit G. 18 Vibona Valentia editij Bibona 
Balentia 264 3, bibona valentia G, 19 Tanum 
264 4j tenno G. 20 Tempsa etiam 264 5 et G, 
temsa AB editi. 332 V 2 1 


Clampetia 


2 


Erculis 


8 


Cerellis 


4 


Lavimuuium 


y^ 


Blandas 


6 


Cersenia 


7 


Veneris 


8 


Boxonia 


9 


Bellias 


10 


Erculam 


11 


Pestum 


12 


Salarium 


18 


Saleruum 


14 


Nuceria 


16 


Syrrentum 


16 


Minerba 


17 


Stabios I Olampetia etiam 264 6. 2 Ercales editij her- 
culifl G. 3 CereUis etiam 264 7. 4 Lanimaniam 
editiy Laminium 264 8 et G, 5 Blandas etiam 
264 9, 6 cerseina B, cesernia G editi^ Cessemia 
264 10, 8 Boxonia] Boxentam 264 11 , buxonia G. 
9 Bellias etiam 264 12, bellia G. 10 herculia G. 

II Pestum etiam 264 13, Paestum editi, pestnm 
quae est destructa nunc G. 12 Salanum ed^h 
Silarum 264 14, silarium G. 13 Salemo TaJb. 
14 Naceria etiam G Tab,, Nuceria Constantia 277 16. 
Wpost Nuceria G addit amalfi. 15 serentu B, Sn- 
rentum ediU ut 264 15, sirrentum C, siratum vel 
sirrentum (j>o«^ minerva) G, 16* Minerba] templam 
Minervae Tah., minerva G. 17 Subiam 264 16 
et G. V 2 333 1 


Samum 


3 
3 
4 


Pompeis 

Opolontis 

Merclanium 


5 
6 

7 


Neapolis 

Cripta 

Puteolis 


8 


In viniis 


9 


Cumas 


10 


Baias 


11 


Misenon 


12 


Litemum 


13 


Vulturiuiii 


14 


Safon 


15 


Sinuessa 


16 


Mentumis 


17 


Gaieta 1 Samiim etiam 264 17, 2 Pompei 265 1 et G. 
8 opolentis B editi, oplontis G, Eplontis 265 2. 
4 Merclaniam etiam 265 3, merellUiiam ABG, me- 
relanum C 5 Neapolis etiam 265 i, parthenopis 
qaae et neapolis G. 6 cripta BC, Cryptam ^iti; 
hodie Grotta di Posilipo, quam repraesentat Tabula 
Peutingerana, nomine non adscripto. 7 Poteoli 265 5. 
8 In viniis etiam 265 6, inuinns A. 9 Cabias 265 9. 
10 Bias 265 8j baie G. 11 missenon BC editij 
misennm G, Misenm 265 7. 12 Latemnm 265 10 j 
ntnmnm G. 18 vultumnm G editi, Bultumum 
265 11. 14 Safon etiam 265 12, safum G. 

15 Sinuesse 265 13. 16 Menturnae 265 14. 

17 Gaieta etiam 265 15, caeta A, caieta B editi. 334 V i 1 


Fonnifl 


2 


Pundi 


8 


Tarracina 


4 


Turres 


5 


Cerellos 


6 


Turris albas 


7 


Colostris 


8 


Astura 


9 


Antianum 


10 


Layinium 


11 


Laurentum 


12 


Hostia Tiberiana 


18 


Roma 


14 


Portum Augusti 


15 


Astium 


16 


JPurgos 


17 


Punicum 1 formes C, Formiae 266 1. 2 Fimdi etiam 266 2, 
fandis A, 8 Taracina 266 d/terracina G. 4 Tni^ 
ris 266 4. II post Turres G addit circeia. 6 Cer- 
cellos tditif Carcellis 266 5, 6 Turris albas etiam 
266 6, Turres Albas editiy turris alba CG. 7 clo- 
stris G editij Plostris 266 7. 8 Isturas 266 8. 
9 ancianum C, antium G editi ut 266 9. 10 La- 
vinium etiam 266 10. 11 Laurentum etiam 266 11, 
lauren B, Laureute editi. II poat Laurentum G addit 
lausentnm. 12 hostia tyberiana AB, Ostia Tyberina 
editif Ostia Tiberiana 266 12 ^ ostia fiberina G, qui 
addit nonnulla. 13 Roma om. C. 14 Portum 
Augusti etiam 266 13^ portum augisti B. 15 Astium 
etiam 266 14 et G, alsium AB editi. 16 Pargos 
etiam 266 15, pirgos AB, purgus G, Vjt^{^ editi. 
17 Punicum etiam 267 1. V2 335 1 


Castro novo 


2 


Centum cellis 


8 


Minium 


4 


Tuvellaria 


5 


Gravisca 


6 


Martha 


7 


Foruin Aurelii 


8 


Arrnenta 


9 


Ad novas 


10 


Saturnie 


11 


Succosa 


12 


Cosa 


13 


Portum 


14 


Albinia 


15 


Telamone 


16 


Asta 


17 


Umbrone 1 Castro novo etiam 267 2, castrum novnm G. 2 Cen- 
tnm cellis etiam 267 3 et (r, centacellis AB. 3 Mi- 
niam etiiim 267 4, maniam G. 4 tuvelari C ut 
267 5f tuellaria AB^ Tabellaria editi. 5 Gravisca 
etiam 267 6 et G, cravisca AB editi. 6 Martha etiam 
267 7. 7 Forum Aurelii etiam 267 8 et G, foro 
aurelii AB editi. 8 Armenta etiam 267 9. 9 Ad 
novas etiam 267 10 et 285 1, nouas AB editi, nova G. 
10 saturnia G editi ut Tab. 11 Succosa etiam 
267 11, subcosa AB. 12 Cosa etiam 267 12. 

18 ad pontum C, Ad portum Cossam 267 13. 
14 albilia C ut 267 14. 15 Telamone etiam 

267 15, tellamone C, telamonia A, telamona G. 
16 Asta etiam 268 1. 17 Umbrone etiam 268 2, 
umbrona G, 336 V 2 1 


Salembro 


2 


Malliana 


3 


Populoni 


4 


Vadis Volatianis 


5 


Celsilon 


6 


Biillia 


7 


Erculia 


8 


Fines 


9 


Possinis 


IQ 


Turrida 


11 


Pisis 


12 


Fossis Papirianis 


13 


Tavema frigida 


14 


Lune 


15 


PuUion 


16 


Bibola 1 Salembro etiam 268 3, om. AB editi. 2 Mal- 
liana etiam 268 4, 3 popoleoii C ut 268 6, popu^ 
lonia G. 4 badis volatianis C ut 268 6, uadis uolitia- 
m^A. 5 Celsilon etiam268 7, celsino AB, Celsin ei2tt}, 
celsinnm G, 6 Bollia etiam 268 8. 7 Ereulis 
etiam 268 9, herculis G. 8 Fines etiam 268 10. 
9 Possinis etiam 268 11, pissinis AB, Piscinis editi, 
pisines G. 10 Tarrida etiam 268 12, turrita 6r, 
om. A. 11 pissis Af pise 0, Pisa 268 13; non- 
nuUa addit G. 12 fossis paparianis C ut 268 14, 
folis papirianis AB, Fossis Papyrianis ediH, fossici 
papirianis G. 13 Tuvema frigida 269 1, ta- 

bema strigida G, 14 Lune etiam 269 2, Lunae 
editi. 15 PuUion etiam 269 3, pulio AB, pulium G. 
16 Bibola etiam 269 4, bigola AB, vigola G. V« 337 1 


Rubra 


2 


Cornelia 


3 


Cebiila 


4 


Bulnetia 


5 


Boron 


6 


Bexum 


7 


Turres 


8 


Stacile 


9 


Apennina 


10 


Ad Munialia 


11 


Ad Solaria 


12 


Kicina 


13 


Genua 


14 


Ficclinis 


15 


Asta 


16 


Nabalia 


17 


Alba Decilla I Rubra etiam 269 6, 2 Corneliam 269 6, 
3 Cebnla om. C. 4 Bulnetia etiam 269 7, mi- 
netia AB editi, munecia G. 5 Boron etiam 269 8 
et Gf boro AB editi. 6 Bexum etiam 269 9, 
rexum G. 7 Turres etiam 269 10. 8 Stacile 
etiam 269 11, statine G, stateile AB editi. 9 Apen- 
nina etiam 269 12, aspinina A, aspiniana B, Alpi- 
niana editi, appennina G. 10 amonilia AB, Ad 
monilia editi, Ad Muniala 269 13, ammonilia G. 

II Ad Solaria etiom 269 14 et G, ad solarium AB. 
12 Ricina etiam 269 15, recima G, recine AB, Pi- 
ctna Gron. 2, 13 Genua etiam 270 1, gmia A. 

14 falinis € ut 270 2, aicclinis B, ficlinis G editi. 

15 Hasta Tab., om. C. 16 Nabalia etiam 270 3, 
Xisy9li& AB editi. 17 alba vicilia ^B, aba decilia C, 
Alba Docllia editi, Aba Pecelia 270 4. 

22 338 V 2 

1 Vico virginis 

2 Batis Sabatis 
8 Albinganis 

4 Luco Vermanis 

5 Costa Ballenis 

6 Avinctimilio 

7 Alpe maritana. 

8 A civitate quae dicitur Regio lulii circa 

9 ipsa litora maris usque ad civitatem quae 

10 vocatur Alpe maritima, ubi iuxta litus 

11 maris Gallici completur Italia, sunt ci- 

12 vitates centum undecim et supputantur 
18 miliaria mille. 1 Vico virginis etiam 270 5, virgo virginis A^ vigo 
virginis B editi, vicus virginis G. 2 Batis Sa- 
batis etiam 270 6, batis sabbatis A editij vatis sab- 
batis G. 3 Albinganis etiam 270 7, albingani G, 
albingano AB editi. 4 Luco Vermanis etiam 270 8, 
loco germanis AB, loco germinis G, Loco Bermanis 
editi, 5 Costa Ballenis etiam 270 9, costa balenis 
CG, costa balleni AB editi. 6 Avinctimilio etiam 
270 10, ad vigintimilio AB editi, vigentimilium G. 
7 albi maritana AB, Alpe maritima ediii ut paullo 
infra et 270 11, alpis maritima G. 8 ad ciui- 
tatem A. . II Regio lulii etiam 330 12, Rhegio lalii 
editi, Regio lulia 330 9, Regio lulis 263 11. 
9 ipsum litorem A, ipsum litus C. II ad om. AB 
editi, II civitatem quae] ad illum locAm qui A; cf. 
343 12. 10 Alpejnlpe^fi. II maritina C. 10 ubi 
— 11 Italia om. AB editi. 12 centum undecim] 
C et XI C, sunt centum quattuordecim. II supputatnr B. 
18 post mille C add. prologus auctoris cur alio et 
aliter nominantur civitates. V8 339 

1 Si vero aliquis doctus astucia et sub- 

2 tilitate pemiciosa, cur supradictas civi- 
8 tates illuc ita nominavimus et nunc in- 

4 ferius aliter nominando supponimus, dicat 

5 quare hoc fecimus et faciemus, respondeo 

6 id quod supra responsum est. sed 

7 quaerat suprascriptas civitates circa litus 

8 maris praedicti positas et a nobis inti- 

9 matas, et legat et perlegat omnimodo 

10 eas, reperiet idem et eundem significantes 

11 et verbis paene eisdem descriptas atque 

12 enarratas. nunc ergo ad civitates eius- 

13 dem mariscirca litus exponentes reite- 

14 ramus et eas describimus. 

15 3. Iterum est civitas Pomune 

16 Scapiana 

17 Nicea 

18 Micalo colonia Diceorum 

19 Antipolis 

20 Orea 

21 Foro lulii 

1 Si — 14 describimuB om, AB editi. 6 id quod] 
ideo quia C 14 post describimus C add. civitates 
iste snnt lxx id est. 16 est otn. AB editi. 11 Po- 
mune etiam 243 9, pomona G. 16 Scarpiana 

243 10. 17 Nicea etiam 243 11. 18 nicalon G. 
W Dicaeorum editi, om. G; cf. 243 12 ubi Melacon 
ditia. 19 Antipolis — 840 2 Carnarium om. G. 

19 anthipolis A^ antiopolis C, Anthopolis 243 13. 

20 Orea etiam 243 14. 21 Foro Divi Inlii 2^^ 15. 

22* 340 V 8 

1 Patavi 

2 Carnarium 
s Tegulicia 

^ Aquis Sextis 

^ Massilia 

6 Solarianum 

7 Calcaria 

8 Vicensimum 

9 Colonia maritima 

10 Fossis Marianis 

11 Nemausus 

12 Megalona 

13 Agate 

14 Calum 
i& Latara 

16 Sextantiorie 

17 Aquae Converantia 

I Pataum 243 18. 2 Carcarium 244 1. 8 Te- 
gulicia etiam 244 2 et G, tegulitia AB editi. 4 Aqois 
Sextis etiam 244 3. 5 Massilia — 7 Calcam 
om. AC. 5 Marsilia 244 4, masculia. G. 6 So- 
larium 244 6 et G. 7 Calcaria etiam 244 6. 
8 yicesimum G editiy Ad vicesimum 244 7. 9 Co- 
lonia maritima etiam 244 8, coloniam maritimam G. 
10 Fossis Marianis etiam 244 9, fossis marinis A. 

II nemaus BG editi ut 244 11 , uhi Fossis Marianis 
Arelaton Nemaus. 12 Megalona etiam 244 12j me- 
diolana G. 13 Agate etiam 244 13, agatiie C, 
Agatae editi. 14 Calnm etiam 245 7. 15 Latara 
etiam 245 8, latera G. 16 Sestantione 245 9, 
sextantiona G. 17 Aquae Convenarum editi, aque 
converancia C, Agae Convenarum 245 10. V« 341 1 


Burret 


2 


Buget 


8 


RllRITIO 


4 


Beterris 


5 


Narbone 


6 


Combusta 


7 


Ruscinone 


8 


Aquae calidae 


9 


PyreneuTn 


10 


Deciana 


11 


Inncaria 


12 


Cinniana 


18 


Gerunda 


14 


Aquis Bocconis 


15 


Colonia Burcino 


16 


Seterram 


17 


Praetorium 1 Burrea 245 11, 2 Buget] bugeth G^ eius loco 
Abate 245 12 1 8 Rusino etiam 245 13 , rasinum G, 
4 Beteroris 244 14, uterris G. 5 Narbona 244 15 
et G. 6 Combusta etiam Ant. 7 Ruscinone] 
pemrinova G, cf, Suscilone 245 1. 8 aqueca- 
lide BG, Agae Calidae 245 14, II Uc differt G, 

9 pireneum C, Ad Pyrenenm et Summo Pyreneo Ant, 

10 diciana C ut 303 1, detiana A 11 Inncaria 
etiam 303 2, om. AB editi. 12 Cinniana etiam 303 3, 
cimanaJ, cimAnsL B editi. 13 Gerunda etiam 303 4, 
gerundia G. 14 Aquis Yuconis 303 5, aquis bu- 
conis G, 15 colonia bnrginum G, Colonia Barcino 
editi, Barcelona 303 7. 16 steras C ut 303 6, 
setram A, seterra G. II pott Steras C add. sextram. 
17 Praetorium etiam 303 8. m T8 1 


Aragona 


2 


Fines 


3 


Antistiana 


4 


Palturiana 


5 


Tarraconem 


6 


Saltiiin ' 


7 


Pinon 


8 


Trea capita 


9 


Dertosa 


10 


Lubricatnm 


11 


Ildum 


12 


Intibili 


13 


Saguntum 


14 


Valentia 


16 


Portum Sucrone 


16 


Dio 


17 


Altemum I Arragona 303 9. 2 Fin«s etiam 303 10. 
B Antistiana etiam 303 11 ^ ancistiano AB editi. 
4 Paltoria 303 12. 5 taraconem <7, terragona G, 
Tarracone editif Tarsagona 303 13. 6 Sal- 
tnm] cf. 303 14, uhi Saguntum. 7 pinum (?, 
Pinos 303 15. 8 tria capita G, Orea capita 30i 1. 
9 Dertusa 304 2. 10 Rubricatum editi ut 304 3, 
laubricatum G, 11 HUdum 304 4. 12 Intibili 
etiam G Ant, 13 Saguntum etiam 304 5. 14 Va- 
lentia etiam 304 6. 16 Portum om, AB editL 

II Sucrune 304 7, suoene B editi, cf, versum aequentem. 
16 Dio] dinium &; cum antecede^Ue coniunffunt ABC 
editi; idem videtur quod 304 13 Diooio t. 6. Dia- 
nium. 17 alterum Gf Astezum 304 8^ V 4 343 1 

2 


Setabi 
Turres 


3 


EdeUe 


4 


Celeri 


5 


Lucentes 


6 


Ad leones 


7 


Ilice 


8 


Cartago Spartaria 


9 


Barla 


10 


Aderia 


11 


Caesarea. 


12 


A civitate quae dicitur Alpe maritima 18 circa ipsa litora maris usque ad civitatem 

14 quae dicitur Caesarea sunt civitates se- 

15 ptuaginta et supputantur miliaria mille 

16 decem. 

17 4. Iterum civitas Lenuba 

18 Macala 1 Setawm 304 9. 2 Tnrres etiam 304 10, 

8 Eloe 304 11. 4 celeris G, Celeret 304 12, 

6 Lucentes etiam 304 14, om, G. 6 Leones 

304 15, ad lennes G. 7 Hilice 304 17, 8 car- 
tago partaria C ut 306 1 tt G, chartago spartaria 
AB editi. 9 Barria 305 2, varia G. 10 abdera 
G editi ta 305 3. 11 Caesarea etiam 305 4, ce- 
saream A, cesarea angastana G. 13 ipsa] ipsins C. 
li ad om, AB editi, 14 cesaream augustanam G, 
ii posi civitates C add, cnm ipsa. ii septnaginta] Lxx C, 
tunt gexaginta novem, 15 et snppntantur om. C, 
16 post decem C add. civitates iste sunt lz. 17 Le- 
nubar 305 5. 18 Malaca editi ut 305 6. 344 V 4 1 


Suel 


s 


Bardesola 


8 


Saldo 


4 


Bamaliana 


5 


Cartetia 


6 


Traducta 


7 


Cetraria 


8 


Melaria 


9 


Belone. 


10 


Hic invemtur fretum quod multotiens 


11 


nominavimus, quod dicitur Septemgadi- 12 tanum, quod dividit inter Spaniam et 

18 maritimam Mauritaniam. quod fretum 

14 exiens de mari magno Gallico Valeriaco 

16 vergitur in Oceanum occidentalem Bri- 

16 tanniciun. quod multotiens dictilm fre- 

17 tum transiens homo circa litora maris I Snel etiam 305 7, sarel JS. 2 Barbesola editi^ 
Sabesola 305 8, sabessola vel bardesola G. 8 salda C, 
Saltnm 305 9» 4 Bamaliana etiam 305 10. 6 car- 
tecia Cf Gartegia editii Gartegia 305 11 y gartecia G. 
6 Transdncta editi ut 305 12, 7 Getraria etiam 
305 13, 8 Melaria etiam 305 14. 9 Belone 
etiam305 15 ; B&elone editi, helon& G. 10 ftetasAB. 

II multociens Cy multoties editi. 11 septem Gf 
septe ABj Septe [Gaditannm] editi, 12 spania^ 
yspaniam B editi. ii et om. AC. 18 maritima Aj 
maritaniam {corr. maritimam) C. il mauritania A. 
14 Valereaco editi. 16 vergit editi. II occeanmn B. 
11 britanicum BC, 16 mnltociena C, mnltoties editi. 
17 littora B. T4 345 

1 magni in Maurorum terra mox inyenitur 

2 civitas quae dicitur 3 


Bovalica 


4 


Sala 


5 


Tamusida 


6 


Banasa 


7 
8 


Frigidis 
Jiix colonia 


9 


Tabemis 


10 


Zichi 


11 
12 


Tingi colonia 
Parietina 


18 
14 


Portum Sigense 
Galama 


15 


Valonice 


16 
17 


Portum magnum 
Cersenaria 


18 


Cartenna 8 bovalicam 6, BobaUica 163 6. 4 Sala etiam 
163 3y salam G. 5 Tamasida 163 2, tamannsi- 
dam O. 6 Banasa — 11 Tingi colonia eodem fere 
modo tupra 162. 6 banasam G, 7 frigida A. 
% liz coloniam G. 9 tavemis B editi, tabernas G. 
10 ZiU editi ut 162 13y zichim G. 11 tingin 
colonia G, 12 Pareatina 162 9, paretina Gj om. AC. 
18 portum sigensem G, cf. 162 11. 14 Galama] 
calama G Ant.y Galaxia editi; Porcheroni eadem vi- 
detur quae supra 157 7 Gidaxian. 16 Portnm 

magnnm etiam 156 3j portumagnum B. 17 Cer- 
senaria] Arsenaria editif Arsenarium 156 2. 18 Car- 
tenna etiam 156 1, cartbmia A, om, G. 346 V4 1 


Lar castellum 


2 
8 


Gunagus 
Caesarea 


4 
5 


Tipassa 
Ubori 


6 


Ycosium 


7 


Rugnniae 


8 


[Rusucurus 


9 
10 


Lomnion] 
Rusuvicaris 


11 
12 
18 


Cisi mumcipium 
Rusucurum municipium 
Lomnio 


14 


Rusuvisir 


16 
16 


Rusuvis municipium 
Salbas I Lar castellum etiam 155 15. 2 Gnnngas edith 
Gunabus 155 14, cunagus G. 8 Caesarea etim 
155 13, 4 Tipassa etiam G, Tipasa editi ut 155 12, 
tippassa BC. 5 Ubori ] ciborim G, eius loco Casae 
Calbenti AnU 6 icosium G editif Egosion 155 11* 
7 mgunie BC, rugume A, Rusguniae editi vi 155 10. 
8-10 Rusucurus Lomnion Rusuvicaris om. Porch.i 
quortm nominwn duo priora, quae uncit inc/uttmttf, 
hic redundant, mox recte posita sunt. differt G. 8 ra- 
sucurrus A. 9 lomuion A. 10 rasauicams A. 

II Cisi etiamAntf Kiaai^ PtoL, gisi AC, cysi B ediii. 
12 rusucurrum AC, Rusicuron 155 9. 18 lommo i, 
lomnion 155 8. 14 Rusuvisir] Rusivisir Gron. 1. 2. 
15 Rusuvis municipium] rusuuismune ABC Gron. 1. 2, 
Ruseios municipium 155 7. 16 Saldaa ediii ut 
155 2. V 4 347 1 


Musluvion orea 


2 


Chosa 


3 


ItUtili 


4 


Paciani 


5 


Cnllu 


6 


Kusicade 


7 


Paracia 


8 


Culucia 


9 


Zacca 


10 


Monumentum Anibal 


11 


Mazar 


12 


Tacatua 


13 


Sulucum 


14 


Ypole regio 


16 


Ubus. 


16 


A ciyitate quae dicitur Caesarea nsque 1 masluvium orea 6, Moslabion orea 154 5^ Mu- 
lusyium 155 4. 2 Choba editif Chova 154 4, 
3 Igilgili editi ut 154 3. 4 patiani AC, patia G, 
Paceanis 154 2, 5 cuUum G, Chulin 154 1. 
6 rusicada G, Bussicade 148 5. 7 parasica G, 
paratia AC, Paratianis Ant. Tab. 8 colocia G, 
culutia AC, Culucitani Tab., Culucitanis (sic enim le- 
gendum) Ant. 9 zaccha G, Zaca 148 4. 10 an- 
nibal G editi. 11 Mazar] Muharur 7(Q(6.f 12 Ta- 
catua etiam Ant. Tab. 13 suluccum G, Sulucu 
148 3. 14 Tpona regia G, Ypone regio editi, 
Hippon re^um 148 2, ii hic nonnulla addit G. 
15 Ubus] ubs C, ubbus G, Ubr editi, om. A, Usussa 
148 1. 16 post civitate C add. vero. li Caesarea] 
cesarea C, bovalica A editi, om. B. II usque — 848 1 
dicitur om. B. 348 y 5 

1 ad civitatem quae dicitur XJbus sunt ci- 

2 vitates sexaginta et supputantur miliaria 
8 mille quindecim. 

4 5. Iterum civitas Armoniocus 

5 Diana 

6 Timica 

7 Tabraca 

8 Ypone Zenetum 

9 Tunissa 

10 Membrone 

11 Utica 

12 Gallum gallinacium 
18 Chartingine 

14 Thunos 1 ad om. editi. li Ubus] ubs C, ubbus Gf Ubr editi, 

2 Bexaginta] sunt quinquaginta octo. II supputantur 
miliaria] 8uppi}tantur Bj milliaria supputantur editi. 

3 post quindecim C add. civitates iste sunt ui. 

4 Iterum] item B editi. II armoniacus G editif ar- 
moniatus C, Armonaca 147 14, 5 dianam ACf 
Ad Dianam Ant., biana G; in Tabula quindecim nul. 
pasa. a Tuniza distans domus picta estf nomine omisso; 
cf. 147 13. 6 Tunica] tunica C, tunida 6?, Tu- 
niza editi ut 147 13. 7 Tabraca etiam 147 12, 
tabracha G. 8 Ypone Zarestum editi, Ypone Za- 
reston 147 11 ^ ipposretum G. 9 Tumissa 147 10, 
tumsa G. 10 membrona (i^rr, membrone) C, 
Itfembronem 147 7, menbrona G. 11 Utica eiiam 
142 14 et 147 8, utticat A, urticat C. 12 tal- 
lum gallinatium A, tallum gallinacium C, tallum ga- 
linacium B, cf. 142 9, gallum gallinaccium (r. 
18 Cartfaagine editi, Cartago 142 8, lcartago G. 
14 Thinus 142 7. V6 349 1 


Maxula 


2 


Gxuuis 


8 


. Carpus 


4 


Aquas 


6 


Simiuiua 


6 


MiHsua 


7 


Clipeis 


8 


Curubis 


9 


Neapolis 


10 


Pulpud 


11 


Adrimeum 


12 


Euspiua 


18 


Lepti miuus 


14 


Tapsum 


16 


Sublecte 


16 


Acola 


17 


Ruspe I Mazila 142 6. 2 gamina G. 8 capos G, Carpas 
editij cf. 142 5. 4 Ad aquas Tah. 5 Simiama 142 4. 
6 Missua etiam Ant,, Misna Tab. 7 Olipeis etiam 
142 3, Clypeis editi, clyppeis G. 8 Curabi Ant.y 
cumm G. 9 Neapolis etiam 142 2, 10 Pulpud 
etiam Livius libro 113 apud Priscianum (687 Putsch)^ 
Polpa editif Putput Ant.^ Pudput Tab.y pulpite G. 

II Adrimetum editi, Adrimeton 141 14 ^ adrimetus 
(additis notmuyis) G. 12 Irusbinus 141 13. 
13 Lepti minus] tempi minus A^ tempu minus C, 
tempni minus Bf Lepte minus editij Leptis minus 
141 12* 14 Tapsum etiam Tah., aliis Thapsui. 

16 Sublecte etiam 141 11 ^ subiecte G. 16 ac- 
cola ACG, AhoUa Tab.^ ItixoXXa Straho Ptol. 

17 Rospe etiam Tab. 350 T6 1 


Usila 


2 


Taparura 


3 


Thenas 


4 


Macomades minores 


5 


Ad oleastrum 


6 . 


Praesidium 


>• 
i 


Lucene 


8 


Palmam 


9 


Tacapa colonia 


10 


Gittit 


11 


Vita 


12 


Putea balenae 


18 


Praesidium 


14 


Fisidia 


15 


Gipsarea 


16 


Animoms 


17 


Sabrata 1 Usyla editi, Hesila 141 10. 2 Taparura] Pata- 
bura 141 9. 8 Thenas etiam 141 8j Thaenas 
editif themanas G. 4 Macomades minores] Maca- 
mades 141 7. 5 Ad oleastrum etiam 141 6j ad- 
leastrum B, 6 Praesidium] Presidio Silaani Tab. 
7 Lucene — 13 Praesidium om. G. 7 LucerDae 

editi, Lacene Tab. 8 Ad palmam Tab. 9 Tacapa 
colonia] tacapace AB, tacapece C, Tacape col. Tab.j 
Tacapas colonia Ant., Tacapas editi ut 141 5. 
10 Giltit editi, Githi 141 4. 11 Vita] Zita editi 
ut 141 S. 12 Putea balenae| Putea Pallene Tab. 
13 Presidio Tab. 14 Fisidia] Fisida vicus Ant.^ 
Pisida Municipio Tab., IliaivSa Ptol., fresida G, 
16 Gipsarea] gypsarea 6^, Cipsaria 7^1 2: 16 Am-- 
monis] Ad amonem Tab. 17 Sabrata etiam 141 1. V 6 351 

1 Pontos 

2 Passaria 

3 Oxea 

4 Turris alba 
6 Getula 

6 Quintiliana. 

7 A civitate quae dicitur Ubus circa 

8 litora maris usque ad civitatem quae 

9 dicitur Quintiliana simt civitates quin- 

10 quaginta duo et supputantur miliaria mille 

11 triginta et octo, 

12 6. Iterum civitas Palma 

13 Mata 

14 Leptis magna 
16 Subgoli 

16 Nivergi 

17 Simadana 1 Pontos etiam Tab.j cf, 140 16. 2 Assaria Tab. 
8 oxena G, Oeea editi, Osa col. Tab.f Ocea co- 
lonia Ant. 4 Tnrris ad algam Tab, 5 Getullu 
Tab., getna G. 6 Quintiliana etiam Tab. 7 ubu- 
bns G, ubs C, Ubr editi. 8 litora] ipsum littus A, 
ipso litore B editi. II ad om. AB editi. 9 quin- 
tilina A. II civitates] civitas B^ civitates post duo 
ponit Af om. C. II quinquaginta duo] lii C, sunt 
quinquaffinta et una. 1 1 post octo C add. civitates 
iste snnt xlt. 12 palma BC, Ad palmam Tab. 
13 Mata et lA Leptis m BC coniunguntur ita ma- 
taleptis. 18 mapta G. 14 Leptis magna etiam 
140 15 y paletis magna G. «16 Sugolin Tab. 
16 Neveri 140 12. 17 Scemadana 140 14. 352 y 6 1 


Thubactis 


2 


Rusticiana 


8 


CistemaR 


4 


Nadalus 


6 


Dision 


6 


Onusol 


7 


Mulsol 


8 


Ficum 


9 


Praetorium 


10 


Putea nigra 


11 


Macumades maiores 


12 


Zaures 


18 


Speluncas 


14 


Isina 


16 


Mugud 


16 


Aulazon 


17 


Palmam I thnbastis Ay Thabacis 140 11. 2 ruslltiaiia A, 
rastitiana Gy Casa Runoniaua Tab. 8 Cisterinin 
140 10, 4 Nadalus etiam 140 13, nidalns B. 
5 Disio 140 9, 6 Onuzol editi, Chosol Tab. 
7 m\iao\Geditiutl40 8. 8 Adficum7aft. 9 Prae- 
torium etiam 140 7. 10 Putea nigra etiam Tab. 

II macumades malores B, macita pades maiores G, 
Sacomadis 140 6. 12 Znre Tab., zures G, „ Victor 
Vitensis lib. 2 Zuritanum episcopum mefnorat*^ Porch. 
18 Ad speluncas Tab. 14 Isyri 140 5t iscina G 
Ant.j^Iffxtva Ptol., Scina locns ludeorum Augusti Tab., 
wnde suspicari licet, in sequenti Mugud horum aliqvdd 
latere. 16 Aulacon editi, Anlahon {j^ro Aulazon) 
Tab. 17 Palma 140 4, alma G. V6 353 1 

2 
3 


Capsum ultimum 
Turre lapideum 
Zacasama 


4 


Dicdica 


6 
6 
7 


Tragulis 

Arepelonorum 

Anabucis 


8 


Priscum 


9 


Corniclanum 


10 


Phinica 


11 


Noetum 


J2 


Zau 


13 


Vernicide 


H 

ir, 


Adrianopolis 
Theuchira 


]G 


Ptolouiaida 


17 


Gallis 1 Ad capsum nltimum Tah,, capsultimum G. 2 Ad 
tuirem Tab., turris lapidum G, 3 Zacasania editi, 
Zacassama 140 3. 4 Digdida Municipium Selorum 
Tab., Digdica vel Dicdica AnU, didicca G, 5 Tra- 
gulis etiam 139 17, trigulis G. 6 Ara Philonorum 
editi, arepoenorum G, Arephilenorum 138 3 et 140 1. 
7 Anaucis 138 2. 8 Priscu taberna Tab. 9 Cor- 
niclano 138 1, 10 Phinica etiam 137 19, plu- 
nica G, 11 Noetu Tab. 12 Zan editi, zatum G, 
Zautabema Tab. 18 Vemicide] cf. 137 18, ver- 
nicida G. 14 adrionapolis A, Adriani 137 17, 
hadrianopolis G. 15 Teuchira edt^t, Theucerai«?7 16, 
theuchila G. 16 Ptolomaida etiam 137 15, phto- 
lomaida A, pholomagida B, pholomaida C, Ptolo- 
magida editi. 17 Callis 137 14 et G. 

23 354 V 7 

1 Caenopolis 

2 Balacris 

3 Apolonia 

4 Cyrene 

5 Agabis. 

6 A supra scripta civitate quae dicitur 

7 Quintiliana circa ipsa litora maris nsque 

8 ad civitatem quae vocatur Agabis sunt 

9 civitates quadraginta quinque et suppu- 

10 tantur miliaria mille viginti quatuor. 

11 7. Iterum civitas Madis 

12 Paliuris 
18 Meciris 
14 Gonia 

16 Antipegoni 

1 cenopolis ABCj coenopolis G editi^ cf. 137 13, 

2 Balacris etiam 137 12, balatris CG. 3 Appol- 
lonia Tab.y apollonia G. 4 cirene AB, civitas Cy- 
renes 137 8. 5 Agabus 135 2 et G. 6 A supra 
scripta civitate] super scriptam civitatem B, a ci- 
vitate Cf supra scriptam civltatem editi. 7 quin- 
tilina A. II circa — maris om. C. II littora B. 
8 dicitur C. 9 quadraginta quinque] xlv C, ratio 
constat, 10 milliaria C. II viginti quatuor] xxini C. 
II pcst qnatuor C add. civitates iste sunt lv. 11 inter 
civitas et Madis lacuna wnivs verhi capax in A. II Man* 
dis editi ut 135 1 et G. ,12 Paliveris 134 15. 

13 meriris C, Metiris editi, Micheris 134 14. 

14 Gonia etiam 134 12, sonia G. 15 antipe- 
gonia G, Antipoego 134 13. quae hic additur syl- 
laba ni orta videtur ex numero ui, qui in Tabula Peu- 
tingerana super jine vocabuli Antipego positus miliaria 
indicat. similem tabulam auctor noster ante oculos 
habuit. r V 7 :i55 1 


Carduc 


2 


Neineseo 


3 


Catabatimon 


4 


Bogratin 


5 


Aradinn 


€ 


Nessus 


7 


Paretonio 


8 


Filiscum 


9 


Patricon 


10 


Comaron 


11 


Monocaminon 


12 


Almiris 


18 


Tapostri 


14 


Alexandria 


15 


Canopon 


16 


Ermupolis 


17 


Tani 


18 


Buto 1 cardnm G editi, Gardnm 134 11. 2 Nemeseam 
134 lOy nemesium G. 3 Catabathmon editi ut 
134 9. 4 bngratim G, rogratin AC, Rogiatin 
editi, Bograi 134 8, 5 Araton 134 7, om. G. 
6 Nesus editi ut 134 6. 7 Paroetonio editit Pa- 
ratonion 134 .5, paretonium G, 8 Filiscin 134 4. 
9 Patricon eHam 134 3, patricum G. 10 Goma- 
ron etiam 134 2, comarum G. 11 monochaminon C, 
monocaminum G, Monocanon 134 1, 12 Almiris 
etiam 133 18. 13 tapestri ^dC, Tamnostri /55 17. 
14 Alexandria] nonnulla addit G. 15 canobum (?, 
Kavamoe et Kavmpoe alii. 16 Ermupoli Tab. 
17 Thanis 124 17 f 18 Buto etiam Tab., cf. 124 16, 
buti G. 

23* a5d 1 


ThaTnui 


2 


Xoin 


3 


Eracleo 


4 


Piluaion 


5 


Gerro 


6 


Cassion 


7 


Ostraciana 


8 


Rinocururon 


9 


Rafis 


10 


Gaza 


11 


Ascalona 


12 


Azatum 


13 


lamniam 


14 


loppe 


15 


Apollonia 


16 


Caesarea Palaestinae 


1 1 


'humnis Ant.t T Tab., tham vel taphnis est G. 2 xom A, Xoy 126 6 1 Xui 
(potnu qtuim xvi) Tetb.f ixion G. 3 Heracleus 

Ant.j Heracleo Tah., heracleum G. 4 Pelnsion 

131 ly pilusium G. 6 Gera 83 10, gerra G. 

6 Cassio Ant. Tab., Nassion 83 9, cf. Cassion 130 8. 

7 ostratiana AC, ostracina G editi ut 83 8. 8 ri- 
nocoruron Gf, rirocururon 5, rurocurruron A, riro- 
curruton C, cf.116 18, 166 1 et V 16. 9 rasis G, 
raphis AC, Rifis 83 7. 10 Gazis 83 6, gaga G. 

11 Ascalona e^tam ^d 5, ascolona C, Ascalon ecUtu 

12 Azotum editi, azotus G, Azoton 83 4. 13 la- 
mniam B, lannia G, ianiniam C, Lamnia Tbi., 
lamnia^nt.; alia est lammaii 84 16, 14 iopen ^C, 
loppis 83 3. 15 apolonia AB ut 83 2, appol- 
lonia G. 16 cesarea palestine BC, cesarea pale- 
stina A, cesarea phalestinae G, Caesarea 83 1. V 7 35: 

1 Dora 

2 Ptolomaida 
8 Ecdilpa 

4 Tyros 

5 Sidona 

6 Piriton 

7 Palebiblios 

8 Biblos 

9 Botris 

10 Tripolis 

11 Ortosiada 

12 Antasaron 
is Balaneis 

14 Baltum 

15 Gabala 

16 Laudicia. 1 Dora etiam 89 16. 2 Ptolomaida etiam 89 14, 
ptholomaida A^ Ptolomagida B editi. 3 Ecdippa 
editi, Edippa 89 13. II post Ecdilpa A addit tilpos 
C add. tispoe. 4 tiros A, tiro C, Tyro 37 18, 
tyrus G, Tyrone 89 12. 5 Sidona etiam Ant., 
sydona A editi, Sidone 37 18 et 89 11, Sydone 
Tab., sidonia G. 6 pyriton B, Beriton editi, Bi- 
Txthon 89 10, vitxron etpaulloposthmtOBG. 7 Pale 
Biblos editi, Balbyblos Tab. 8 Biblon 89 9, om. C 
editi. 9 Bostris editi, Bostrinos 94 3. 10 Tri- 
polis etiam 94 2. 11 Orthosia 93 17, Ortozea 

88 4. 12 Antaradon editi, Anthalarada 88 3, axta- 
salon G. 18 Balaneis etiam 88 2, baleneis B. 
14 Palthon 88 1, valtum G. 15 Gabala etiam 87 3, 
gababa G. 16 landitia A, laodicia G. 358 y 8 

1 A civitate quae dicitur Agabis circs 

2 ipsa litora maris usque ad civitatem Lau- 

3 diciam sunt civitates quinquaginta quin- 

4 que et supputantur miliaria mille tre- 
6 centa. 

6 8. Iterum civitas Orieutis 

7 Seleucia 

8 Rosclo 

9 Alexandria cata Ison 

10 losson 

11 Cabulon 

12 Hire 
18 Egis 
14 Malioii I circa — 2 maris om. C Porch. 2 littora B» 

II laoditie A^ laodiciam G, laudicie C, lauditiam B 
editi. 3 quinquaginta et quinque A; lv C, ratio 
comtat. 4 et supputantur om, Porch, II trecenta] 
ccc^* C, tredecim G. 5 post trecenta add. ci- 
vitates iste sunt un. 6 civitas post Orientis po- 
nunt AC. II Orientis] Ad orontem Tab,; yffluviiu,. 
Orontes . . quem de originis mae traciu Orientem ve- 
teres latine appeUaverunf* hidorw Hisp, Orig, 13 21. 
7 Seleucia etiam Tab,, seleutia ACG, 8 rosclum G, 
Roselo editii Hosos Tab., 'PafCOQ Strabo Ptol, Athen. 
Steph. 9 alexandriaacataison ABCj AlexandrU Cata 
Isson editi, Alexandria Ant,, Alexandria catisson Tab.j 
alexandria minor cata issou G. 10 Isson editi ut 
93 6, 11 Catabulon ediUf catabolon G, Catavolon 
93 7, 12 hyre G. II fortasse pro Hire Egis Tah. 
habet Aregea. 13 Aegis editi, Aedis 93 8, 14 Ma- 
lion etiam 93 9, malion (corr, mallion') C, mallon 
editi. y 8 a59 1 


Cygnos 


2 


Zephirion 


3 


Soloe 


4 


Chorichos 


5 


Seleucia 


6 


Trumphurion 


7 


Sapedon 


8 


Crunis 


9 


Celenderis 


10 


Arsinoe 


11 


Animuria 


12 


Antiochia epi Tragon 


13 


Selenunte 


14 


lotapi 


15 


Siedra 


16 


Coracesion 1 CygnoB etiam 92 10, cignos AC, 2 Zephirion 
eUam 92 9, ^epphyrion B, Zephyrion editL 8 Soloe] 
solde ABCG ediHj cf. 92 11. 4 Coiycos editiy 
Ooricos 92 13, ooricQS <?. 6 Selentia ACj cf. 92 14. 
6 trophirion G, Zephyrion editi; fortasae ad ante- 
cedms pertinety vt sit Seleucia tracheia phrurion, 
scryftoribus medii aevi Castmm Selef. 7 sarpedon G 
Mela PtoL alii. 8 Cnmis etiam 92 16, cnmoi G, 

9 Oelenderis etiam 102 13, celencleris B, kelendris G, 

10 Arsinue 102 11. 11 Anemnria editi, ane- 
moria Gf Anemmion 102 10. 12 Antiochia epi 
Tragon etiam 103 6, antiochia magna epi tragon 
(additis wmnullis) G, IS Scelinunte 103 5, se» 
lerante G, 14 lotapi eiHam 103 9, iotapis G, 
15 stedra C, Sjedra editi, Sciedra 103 10. 16 Co- 
racenssion 103 11, caraceslnm G. 360 V R l 


Cibira 


2 


Side 


3 


Enimidioii 


4 


Magidon 


5 


Atalia 


6 


Olivia 


7 


Faselis 


8 


Coridariuni 


9 


Limira 


10 


Antifilon 


11 


Pateras 


12 


Telmison 


18 


Patheumis 


14 


Tiindon 


16 


Gaunon 


16 


Piccos 


17 


Lerimna 1 Cybira 103 12. 2 Side etiam 103 13, sUde G. 
3 cniiuidion C, Emmidion editi, Erimidi lOi 5, 
eurimidion G; est Eurymedon fl. 4 magedon AC, 
Magjdon editij magidone Gy Magaudo 104 4, 5 Ata- 
lia etiam 104 6, attalia G. 6 OUvia etiam 104 7, 
olima AC. 7 Faselis etiam 104 8, foselis Cy pba- 
selis G. 8 Coridalium editi, Coridalion 104 9 et G. 
9 Limyra editit Limera 104 10. 10 antisilon ACG, 
Antipbiron 104 11. 11 patheras C, Pateris editit 
Patera 104 14 et G, 12 Tbelmion 104 15» 18 p«- 
thehumis B editi, pateumis C, Pathumis 104 16, pa- 
themis G. 14 Lindum 104 17, lidia G. 16 Gan- 
non] Cano Tab.; e»t Caunus. 16 precos B editi, 
Piccus 106 1, picos G. 17 Lorimna editi, le- 
rinna G, Rorimna 106 2. V 9 W 

1 Cnidum 

2 Alicamasum 

3 Mindon 

4 lason 

5 Meleton 

6 Eraclia 

7 Pira 

8 Lince 

9 Palene 

10 Micale 

11 Ephesum. 

12 A civitate quae dicitur Laudicia circa 
j 8 ipsa litora maris usque ad civitatem Ephe- 

14 sum sunt civitates quinquaginta tres et 

15 supputantur miliaria mille quindecim. 

16 9. Iterum civitas Cistron 

17 Colophon 

18 Tedebon 

1 cnidon (r, Ghinnidum 105 3. 2 Alicarnasum 
etiatn 105 4, alicarnasos G. 3 Mindon etiam 
103 6. 4 lason] sic Gron, 1. 2 ex apographo Lei- 
densi, iaason Gy lason ABC Porch,; cf. 105 5. 5 Mi- 
leton editi, Mileton Cariae 105 9. 6 Eraclea 107 3, 
heraclea G. 7 Pirra editif Pirras 107 4, 8 Lincie 
107 5, imote G, 9 Palene etiam 107 6. 10 Mi- 
cale etiam 107 7. 11 efesum A, effesum C, ephe- 
sns (additis nonnullis) G, Efesos 107 8, 12 lan- 
ditia AB editi. 13 littora B. 14 quinquaginta 
tres] rcUio constat. 15 post quindecim C add. ci- 
vitates iste snnt l. 16 Caystron editi, Caustro 
107 9, 17 Colophon etiam 107 10, colophonea G. 
18 lebedon G editi, Levedon 107 11. 362 V 9 1 


Teiim 


2 


Smirna 


8 


Tennm 


4 


Cime 


5 


Mirimna 


6 


Elea 


7 


Pitina 


8 


Attalia 


9 


Elatia 


10 


Orofanium 


11 


Adrimtin 


12 


Antandro 


18 


Gangaron 


14 


Ysson 


15 


Smynio 


Ift 


Alexandria. Troias 1 Teon 107 12, 2 simima AC, Smyma ediU, 

Smuma 107 13. 3 Teinum 107 14, tennon G. 
4 Oyme editiy Oymme 107 16, sime G, 5 mi- 
rimina AC, Myrenna editi, Mirina 107 16, mirea 
(additia nonnullis) G. 6 Helea 107 17, 7 Pi- 
tina etinm 107 18, 8 artalia C, Atalia 107 19. 
9 elacia BC, Helatie 108 1, ellacia G, 10 oro- 
fanion BC, orphanion G, Oorifaninm editif Oorri- 
phania 108 2, 11 dadimtim A, adrimptim C, 
adrimitin G editi, Adiimition 108 3, 12 antrando BCf 
antandron G, Atandros 108 5, 18 Gangaron eti<m 
108 6. 14 Asson ediii rectiU8f Assos 108 7. 
15 smymo B, smiemon G, sinymo A^ sinynio C, 
Smynthio ediii, Smunio 108 8. 16 Alexandiia 
Troas editi ut 108 9, alexandria troyas C, alexan- 
dria troada G. V » 363 1 


Oion 


2 


Dardanon 


3 


Habidon 


4 


Lamsacum 


5 


Parium 


6 

7 


Priapum 
Ghranicon 


8 

9 

10 


Cycon 

Apamia 

Brissias 


11 


Cion 


12 


Pronesion 


18 


Eribulion 


14 


Nicomedia 


15 

16 


Lipissa 
Chalcidon 1 Bion ttiam 108 10, iUnm Gy ylion C. 2 Dar- 
danus 108 11, dardania G. 8 Abydon ecUti, Aby- 
dos 108 12, abidus G* . 4 lampsacon G, Lapsacos 
108 13. 5 Parion 108 14, paroum (?. 6 Priapos 
108 15, priapion G. 7 gracon A, grancon C, gra- 
micon G, Granico Tab., scil. ad Granicum jktvium. 
8 gycon AC, Gyzicon editi, Gizicos 108 16, ky- 
sicon G. 9 Apameia 108 17. 10 PrusiaB ediH 
ta 108 18, om.G. 11 Cyos 109 $. 12 Pro- 
netios Tab., JI^opsxtos Stqth., IlQlvaroe Hierocles, 
prenctos G. 18 cribnlion AC, eribolon G, £ribulo 
Tab., Hyribolum Hieros, 14 Nicomedia etiam 112 13, 
nichomedia (additis nonnuUis) G. 15 Uppissa A, 
lypiflsa B, limpissa C, libissa G, Libyssa editi, Li- 
▼issa 112 14. 16 Calcidon B editi, Chalcedon 
112 16. 364 V 1 


Urion 


2 


Promunturium 


3 


Erba 


4 


Melena 


5 


Artane 


6 


Filium 


7 


Chelas 


8 


Sagaris 


9 


Ypion 


10 


Bilion 


11 


Licum 


12 


Eraclea 


13 


Sileon 


14 


Tion 


16 


Amastra. 


16 


A civitate quae dicitur Ephesum circa 17 ipsa litora maris usque ad civitatem quae 

18 dicitur Amastra sunt civitates quinqua- 

1 UrionJ lovis urius Tah.^ to ieQOV rov dioi xov 
Ov^iov Arriani peripL; cf. lero 38 7, ieron G. 

2 prumttnturium B editi, proumu turium A^ Ad pro- 
montorium Tab.j promuntorinm augusti G. 3 herba G, 
Ad herbas fl. Tab., Rhebas alii. 4 Melena etiavi 
99 lOj mlena B, oilena AC. 5 Artamen 99 11, 
arcene G. 6 Filium etiam 99 12, silion G. 7 Chel- 
laa 99 13. 8 Saecar 99 14. 9 Hippion editi, 
Rippem 99 15. 10 Bilem 99 16, billeon G. 11 li- 
con {corr. licum) C, Lycum B editi, Licem 99 17, 
licion G. 12 Heraclea editi, leracliam 99 18 , om. G. 
13 Sileo 100 1. 14 tyon C, Tilam 100 2, cyon G. 
16 Amastra etiam 100 3, amastram G. 17 littora B. 
18 quinquaginta ] L C, ratio constat. \ V 10 365 1 


ginta 


et supputantur miliaria mille tri- 


2 


ginta. 
3 


10. 


Iterum civitas Tyce 


4 
Cereas 


5 
Mileton 


6 


• 


Armone 


Sinopi 


8 
Cloptasa 


9 
Carusa 


10 
Orgibate 


11 
Zocoria 


12 
Eleca 


13 
Nuccamon 


14 
Ezene 


15 
Amissos 


16 
Ancone 


17 
Eraclion 


18 
Cena 1 miUiaria C. 2 trigintaj xxx^* C. II post tri- 
ginta C <idd. civitates iste sunt lxv. 8 tice C 

ut 100 4, Tycae editi, 4 Cereas etiam 100 5, 
saeera G. 5 Milethon 100 6, militon G, 6 7 Ar- 
mone et Sinopi etiam 100 7^8» II synopi C. 
8 cloptosa ACy clopatassa Gj Cleoptasa editi^ Cyptasa 
100 9. 9 Carusa etiam 100 10, 10 Orgivate 
100 11. 11 zacoria G editi, Agoria 100 12. 
12 ebeta (?, lelega 100 13. 18 Haccamon A, 
nauctacmon G, Nautamon editi, Nautamno 100 14. 

14 Ecene editi, czene C, ezena G, Aezene 100 15. 

15 Amisos editi ut 100 16. 16 Ancona editi ut 
100 17. 17 heraclion G, leracleo 101 1. 18 Caena 
Tah., cenae G. 366 V ta 1, 


Camila 


2 


Fitane 


3 


PoleTnoniiim 


4 


Melantium 


5 


Parnasum 


6 


Zephirium 


1 


Cerasumta 


8 


Philocalia 


9 


Cordule 


10 


Trapezum 


11 


Ysulime 


12 


Offitiunte 


18 


Medocina 


14 


Solodicina 


15 


Gadinio 


16 


Athenas 1 Camila etiam 101 2f camilia ACG, 2 Pytane 
Tab. 3 Polemonion 101 3. 4 melanciu BC, 
malanchinm G, Melantion 101 -5. II pott Melantiam 
editi addunt Cerasnm ef. 101 S. 5 parnassom B 
editif Eisnoson 101 7. 6 zephirion G^ zephirom 
AB ediUy Zep^^ium 7Vi6., Zefv^ov Arritxni PeripL 
7 cerasunita B, cerasunta G Gr&n. 1. 2y om. Porch.j 
Cerasus (sed alio loco) 101 6. 8 filocalia BG^ 
Philocalian 101 8. 9 Cordnle etiam 101 9, cor- 
dolen G, cardole B. 10 tripefu B, trapezunta 6r, 
trapexum C, Trapezus tOl 10, 1 1 Ysilime 101 11, 
isulyne G. 12 offidunte i9C, Offeunte editi, Ofeunte 
101 12, ofiunte G. 13 Medocina eiHam 101 13. 

14 Solodocina 101 14, solodyonia C, solacina G, 

15 gadimon G, Gndiono 101 15. 16 Athenas 
etiam 102 i, athina G. V 10 367 1 


Arcabis 


2 


Cessa 


3 


Ruzion 


4 
5 


Apsaron 
Acomas 


6 

7 
8 


Apiside 

Nigro 

Fasin 


9 
10 


Siganion 
Cotaisis 


11 


Charientos 


12 


Chobus 


18 


Tasbiros 


14 

15 
16 
17 


Cyaneis 
Stelippon 
Nicopolis 
Lamiupulis 1 Arcavis 102 2y arcbavis C, arrabis G. 2 Cessa 
eUam 102 3. 3 Rucion editi^ Riziop 102 4, rithion G. 

4 Absanon 76 20. II post Apsaron G addit bospboron. 

5 Acamas editij acomaain 6, Gamaaim 75 21. 

6 apisside AC, Apisidem 76 1. 7 Nigron 76 2. 
8 Faais Lazornm 76 3. 9 signanion AC^ siga- 
mon Gy Sigamium 76 4. 10 Cotarsis editi, Co- 
taisin 76 5. 11 Cbarientis 76 6 et G, 12 Cho- 
bus eUam 76 7, Cbobz editi. 13 fasbiros Aj thas- 
biros Cj Thabvrrus 76 8. 14 cianeis ACGj Cia- 
meis 76 9. 16 Stelippon etiam 76 10. 16 Ni- 
copolis etiam 77 4 ted inter Sindice et Ermonasa, ni- 
copnlis B editi, 17 lamiupolis 6, Damiupolis 
169 10, 368 V 10 1 


Sevastolis 


2 


Appatura 


3 


Ceppos 


4 


Stratuclis 


5 


Malichi 


G 


Acheon 
Sindice 


8 


Erinonas 


9 


Eteobrocon 


10 


Latirita 


11 


Supatos 


12 


Machara 


13 


Fricioriii 


14 


Eraucionis 


15 


Britani' 


16 


Chimerium. 


17 


A civitate quae dicitur Amastra circa 


18 


ipsa litora maris usque ad civitatem quae I Sevastolis etiam 169 11, Sevastopolis ediHj Se- 
vaiitopoli 7S 11, sebastobolis G. 2 Apatura 76 12 
et G. 8 Gjpos 76 13, 4 Strataclis etiam 76 14, 
Stratyclis editi, stratnalis G. 5 malichin G, Li- 
machi 77 1, 6 acbeon ACG, Achaeon editi, cf. 77 2 
et Agaeon 170 3, 7 Sindice etiam 77 3. 8 er- 
mpnasa G editi ut 77 6, Ermonassa 172 5, 9 eteo- 
cobrocon A, eteo combrocon C, Eteobroton 172 6, 
etkobrocon G, 10 lattirita A, Tatirita 173 2. 

II Suppatos 172 7 et G. 12 Machara etiam 173 1. 
13 Friciores 172 8. 14 erautionis A, Erancioiiis 
editi. 16 bittam A, bitam G, bitrani B editi, 
Abritani 172 18. 16 Chimerioi 173 6. 17 ama- 
rasta C. 18 littora BC. V 11 

1 dicitur Chimerium suat civitates sexa- 

2 ginta quinque et suppuiantur miliaria 

3 mille duodecim. 

4 11. Iterum civitas Panthuas 

5 Nymfe 

6 Dina 

7 Ichindin 

8 Ergoga 

9 Tegine 

10 Acra 

11 Salolime 

12 Mulisinon 
18 Mucracum 

14 Alecturia 

15 Dandareon 

16 Olivapolis I 2 seiacaginta quinque civitates -B, i;xv C, ratio 
coMtca. 2 milliaria C. 3 duodecim] xii C, 
undecim €diti, II post duodecim C add. civitates iste 
sunt XXXVI. 4 Fanthuas etiam 173 7, panthua G, 
patnas B, Patuas editi, 5 nimphe ACGf Nimfa 
172 17, Nimfae editi. 6 Dina etiam 172 9,, dine G, 
7 Ichnidin ediH, Ichigin 172 10 et G. 8 Ermoga 
editi, Ermogan 172 11, eygoga G. 9 Teagine editi, 
teagina G, Teaginem 172 12, 10 Acra etiaml72 13, 

II Salonime 173 11. 12 mulusinon B, Mulusmon 
^ditij munisinon G. 13 muracum G, Numuracum 
177 9. 14 allecturia G, Alecturum 117 10. 

15 dandareen ABC, Dandarinm 177 11, daldereen G, 

16 Olbiapolis 173 13 et Oluvium 177 12? 

24 376 V 11 1 


Poristenida 


2 

8 


^ Calipolis 
Cersona 


4 


Theodosia 


6 
6 


Dosiopolis 
Careon 


7 
8 


Trapezus 
Tatale 


9 


Tirice 


10 


Neceranticos 


11 


Thira 


12 


Tiremsum 


18 
14 


Istriopolis 
Tomis 


15 


Stratonis 


16 


Calliatis 


17. 


Turisia 


18 


Bizoris 1 Boristenida editi ut 173 12, boniBtenida G. 

1 2 om, C, 2 Calipolis — 371 5 Mesembria om. G. 

2 Capolis 173 14, 3 Chersona ediH ut 173 16. 
4 Theosiopolis 173 17. 5 Dosiopolis] t. q, Theo- 
dosiopolis? cf. 173 17. 6 Careon etiam 174 1. 
7 Trapezns eUam 174 2, trapexus C, 8 Totale 
i77 13, 9 Tyrice editi, Furice i77 14. 10 Ni- 
cerantici i77 15. 11 Phira 177 19. 12 tyre- 
nisnm A, tyremsum B, Tyrevisum editi, Tirepsiun 
178 1, 13 Istriopolis etiam 181 17, ystriopoUs AC. 
14 Tomis — 371 2 Dionisopolis om, Porch, 14 To- 
mis eUam 181 16, 15 Stratonis eticm 181 15. 
16 CaUatis 181 14. 17 Tirissa 181 13, 18 bri- 
zoris C, by^oris B, Bycoris Gron. 1, 2, Bizoi 181 11. 1 V 12 371 

1 Tumo 

2 Dionisopolis 

3 Odisson 

4 Erete 

5 Mesembria. 

6 A supra scripta ciyitate quae dicitur 

7 Cliimerium circa ipsa litora maris usque 

8 ad civitatem quae nominatur Mesembria 

9 sunt civitates triginta quattuor et sup- 

10 putantur miliaria mille viginti tres. 

11 12. Iterum civitas Achialis 

12 Apollonia 

13 Thera 

14 Burficon 

15 Scileti 

16 Filias 1 Timum 181 12. 2 Dionisopolis etiam 181 10, 
8 Odjsson editi, Odiseos 181 9, 4 Erete etiam 
181 8. .5 Mesembria etiam 181 7, 6 A om, B 
editi» li snpra scripta om, C II scriptam civitatem B 
editi. 7 Cfaimerinm — maris om, Ay qtfi lacunam 
tex vel eeptem litterarum capacem habet. II circa 
— maris C hic om. et add. infra post quattaor. 
11 littora B. 8 dicitnr C 9 triginta qnattuor] 
xzxvi Cy sttnt triginta tres, si copulanhir Theodosia 
«< Dosiopolis. 10 milliaria C. II viginti tresj xxni C 
Wpost tres C add. civitates iste sunt ui. 11 An- 
chialis 181 6 et G. 12 apolonla B, appoUonia AC^ 
Apolonia 181 6. 13 Tira 181 4. 14 Burtinum 
181 3. 15 scillea G, Scyleas editi, Bilias 181 2. 
16 Filias eUam 181 1, philias G. 

24* 372 V 12 1 


Fimea 


8 


Scicas 


8 


Constantinopolie 


4 


Kcgium 


5 


Eraclia Peritbon 


6 


Eraclia 


7 


G-othis 


8 


MachroQ Tycos 


9 


Leuce 


10 


Sestos 


11 


Cela 


12 


Callipolis 


18 


Afrodisia 


14 


Apri 


15 


Enos 


16 


Syrasele 1 Timea editij Thimea 180 17. 2 scycas (?, Sj- 
cas editi ut 180 16, 3 bizantion quae nunc con- 
stantinopolis est (additis nonnullis) G, 4 Regiom 
ttiam 182 5, regio B editi, 6 €!raclia pyriton B, 
eraclia piriton {^orr. pirithon) C, heradea perinthon (?, 
Heraclia Perinthon editi^ Heraclia Perinthos 182 6. 
6 Eraclia etiam 182 7, hcraclea G, 7 GothisJ 
forta8$e ad Eraclia pertinet. S machron tytos B, 
magrotichoB G, Macrontycos crftfo*, M^ctoUcob 182 8. 
9 Lence etiam 182 9, lucen G. 10 cestos A, 

sextos B, Sextus 182 10 et G, 11 Cela etiam 
182 11. 12 caHpolis BG editi ut 182 12. 13 Afro- 
disia eiiam 182 13, afrodisia quae nunc redesto ter- 
ritorium G. 14 Apri etiam 182 14, apris BG 
editi. 16 Aenos Tah., sed prope Dymis. 16 si- 
rasele AC, siraeceli G, Syrascele editi, Surascele 182 15. V 12 373 1 


Frolanis 


2 


Dimis 


3 


Traianopolis 


4 


Tempira 


6 


Mitoliton 


6 


Brindice 


7 


Porsiilis 


8 


Cositon 


9 


Topiron 


10 


Acontisma 


11 


Neapolis 


12 


Philippi 


13 


Amphipolis 


14 


Apolonia 


16 


Melisirgioxi 


16 


Thesalonici 1 Srolanis editi ut 182 16, prolanis G, 2 Dymis 
183 1, a Traianopolis etiam 183 2. 4 tympira 
B editi, typyra C, Timpira 183 3, tempbra G. 
5 Mytoliton ediH, Mitholithoa 183 4. 6 Brindece 
eiiti^ BreBtice 183 6, pnlBdicQ Gf. 7 porsolis Gj 
Corsnlis 183 6^ 8 Cosauneii 183 7, eonfiton G. 
d Topiron eticm 183 8^ 10 Acontisma etiam 
183 9, ucontisma Bf vlcomtissinui 6, Ajcontesma 
editi. 11 Nea|Mli& etkm 194 9, n«apolis quae 
nimc cfaristopoUs Gr. 12 PhiHppi etiam 194 10 j 
philippis (adoRtia noantillii} G, filippis B editif phy- 
lq>pi C 13 An^bipolis etiam 194 11, amphy- 
polis C 14 Apollonia 194 12^ appolonia C, ap- 
poUonia G. 15 melisigri B, melisergron C, Me- 
lisargi tditi ut 194 13, meliiftigri G, 16 Thesa- 
lonioi eHam 19.4 14, thesabaiceia corr. A, thessa- 
lonici (additie notwidlis} G, theeatonikia C. 374 . V 12 

1 PeUa 

2 Beroea 

3 Acerdos 

4 Bada 

5 Anamon 

6 Dium 

7 Sabation 

8 Stenas 

9 Turiste 

10 Tenus 

11 Lubion 

12 Olimpium 
18 Larissa. 

14 A supra scripta civitate quae dicitur 

15 Mesembria circa ipsa Utora maris usque 

16 ad civitatem quae dicitur Larissa sunt 

17 civitates quinquaginta una et supputan- 

18 tur miliaria miUe centum tredecim. 

1 PeUa etiam 194 15, 2 Beroea etiam 194 16, 
borroea B, Berroea ediH, 8 Acerdos eUam 194 17, 
archelos G, II pott Acerdos G addit arulos. 4 Bata 
195 1, 5 Anamon etiam 195 2, U post Anamoo 
addiim' Imera 195 3 et G, 6 Diame 195 4. 

7 sabacion B editi, sabacinm G, Sabatnm 195 5» 

8 Stenas etiam 195 6, senas G, 9 thnrista G, 
Thuris 195 7. 10 11 tenos, lumbion G. 12 Olym- 
pinm editi, OUmpins 195 8, olipyon G. 13 La- 
rissa etiam Ant, Tah., larisa B et (additit nonmdli») G. 
14 snpra scripta <m, C. 15 mesenbria A, mesem- 
bria C. (I ante circa A addit quae est. H littora BC. 

16 qnae dicitur Larissa] larissam B editi, larisam G, 

17 quinquaginta nna] ratio constat, ui €. 18 mil- 
liaria C, II tredecim] xm C, om. A, li post tre- V IS 375 1 13. Itenim civitas Grrannona 


2 


Falaphari 


3 


Falsarivnm 


4 


Tapedon 


5 


Thermopylas 


6 


Scarpias 


7 


Elatia 


8 


Cheronia 


9 


Chronias 


10 


Thespias 


11 


Plateas 


12 


Pyreon 


18 


Athenas 


14 


Eleusina 


15 


Megara 


16 


Stomis decim C €tdd, civitates iste sunt lzii. 1 Granonft 
199 11. 2 Falaphari] phalaris G, Palfari 199 10, 

8 Falsarivum] pharsalium G, Farsalos 199 9, 4 Ta- 
pidon 199 8. 5 themopidas B, thermopila G, 
Thermopilas editi, Thermopilae 199 7, 6 scorpia G, 
Sartia 199 6. 7-10 om, C. 7 elacia Gy He- 
latia 199 5, 8 Cheronia tUam 199 4, cheroni BG. 

9 chromia (r, chromas A, Chonias 199 3. 10 the- 
spia G, diespias B, Diospias editi., Tepias 199 2, 
11 platea ACG, platheas B^ Plateae 199 1. 12 Py- 
reon etiam 198 6, pireon CG. 13 Athenas etiam 
198 7, athene AC et (additis nonnuUis) G. 14 Elen- 
sina etiam 198 8^ eleoBin AC. 16 Megara etiam 
198 9. 16 Stomis etiam 377 11 et 399 8j sco* 
mis ABCf Istamo Tab., eat Isthmus. m 


# 


1 


CoBlSlthcMl 


2 


Cenchreae 


8 


Epidauron 


4 


Maleon 


5 


Boas 


e 


Asopon 


7 


Pythion 


8 


Arcadia 


9 


Lacedemonia 


10 


Messene 


11 


Asine 


12 


Methone 


18 


Pylos 


14 


Cyparisca V 13 1 corinthos C »t (additis nonnullis) Gf corithon B, 
corithos Aj Gorinthon et civitas Gorinthion 399 9, 
Gorintho 7Vi6. 2 cenchree C, cenchris G, oencris £ 
vt. 399 10 €t Tab»f Genoris €diti erro/fiypogr. 8 epi- 
UasmBi epydaoron C, epitauron G editi ut 399 ll^ 
EpiUniO Tah. 4 Mnleon 399 12; Males piomont? 

5 Boas etiam 399 13 emn Tab,; sunt Boae sive Boeae. 

6 Assopon 399 14, Asopos Ta6. 7 pitiliTon C, pi- 
thioB G, Gythion edm, Gition 399 15, Gytmon Tab.; 
eet GTthion. 8 Arcadia eitiam Tab*, sed promndM 
nomen; acasdia B editi, archadia CG, Aoardiam 399 16. 
9' Laeedemonia etiam 399' 17, Uee demonia B, Lace- 
demone Tab., laeedonia marff. C. 10 Messeoe 
eOam Tab., messena G> Meaene 399 18. 11 Asine 
etiam Tab., asimie G* 12 mochone B, maehona G, 
Mothone editi cwn Tab., Motona 399 19, 18 Fylos] 
c/. 490 1; Pylio& Tab., pilos G. 14 cypansBa G 
editi cwn Tab,, cipariaca AC, Gipparissa 400 2. T lar 377 l 


Samachon 


2 


Olia, Olimpidi» 


S 


Etide 


4 


Cylene 


5 


Dimis 


6 


Patras 


7 


Egion 


8 


Egira 


d 


Sicion 


10 


Chele. 


11 


Item praedicta civitas Stomis 


12 


Creusa 


13 


Antheton 


U 


Anticera I Samachon etiam 400 3, samadion AC, Samacoi Tab. 
psamachon G, 2 Olia ex aequente Olimpidia fiatum 
neque mfra V 22 neqite in G reperitur, li Oljm- 
pidia ediHf (Mimpiada 400 4, Olympia Tah, 3 Etide 
etiam 400 5 pro Elide, eytide G, Netido (Hetido?) 
Tab, 4 cyleime C, ciUene A, Cilene 400 6, Cyl- 
lene Tab. 6 Dimia etiam 400 7, dims €, dyme A 
cvm Tab,, Dymis ediH. 6 Patras eUam 400 8 et 
(nonntdlis.additis) G, patre A€, Pi^aa Tab, 7 Egion 
etiam 400 9, Aegion ediH, egea quae egeon (nonntd* 
Hs addiHM} G, Agion Tab. 8 Egiia etiam 400 10, 
egjrra A€, Aegira ediH^ Agira Ttib. 9 sition C, 
siction A, Sicjon edUi, Sitiora 400 11, Sieione Tab. 
10 Ghele — d78 2 Nanpafltores om. G. 10 Chele] 
Lechae ediH, Leche 400 12, liethi Tab,, e$tyii*iaiov. 

II StomiB] tomis B editi, cf.375 16 et 399 8. 
12 Cemsa 198 11. 18 Antheton eHam 198 12 
anteon A. 14 Anticara 198 13, antieira C, 378 V 13 ] 


Evantia 


2 
3 
4 


Naupastores, Naupactos 

Calydon 

Evenus 


5 


Acheloum 


6 


Alosum 


7 
8 
9 


Perdoriptum 
Acianiapolis 
Glicisme 


10 


Diana 


11 


Butaroton 


12 


Penice 


13 


Acroceaurion 


14 


Alona 


15 


ApoUonia 1 evancia C, Isantia 198 14. 2 Naupastores ex 
seguenti natftm videiur; naupaustores AC. ii Nau- 
pactos] Nanpatas 198 15. 8 calidon BGj Galidon 
flumen 193 6. 4 Evenos 193 7, ebenos G. 5 ache- 
lons (?, Achelois fl. 193 8, Acielous fl. 207 4. 
6 Alosum] aiofus G, Alosus fl. 207 5, Halisso Tab.; 
est Alyzia. 7 perdoripton {corr. perdoriptn) C, 
Perdioricto Tab, i. e. per diorjctnm, fretum quo Leucas 
a continente separatwr. 8 Acianiapolis] actranico- 
' polis G^ Actia Nicopolis ediH ut 193 1. 9 glici- 
sine Cf Clycis limen Ant.j Ciclis limen Tab.j slicisme G. 
10 Diana etiam 38 8 f Ad Dianam Tab, 11 ba- 
tarutan G, Botaroto 193 2. 12 Ponice 193 3. 
18 Acfoceraunion editi, Ad Acroceraunia Ant.j Ocro- 
cenaurio Tab., acroceraunium quae et butrehntos G. 
14 aulona G editi ut 266 13. 15 Apollonia etim 
Ant. Hieros. Tab.y appollonia CG, apolonia B editi, 
nunc Pollina. V 14 379 

1 Apsum 

2 Oenesis 

3 Durachium. 

4 A supra scripta ciyitate quae dicitur 
^ Larissa circa ipsa litora maris usque ad 

6 ciyitatem quae nominatur Durachium suiit 

7 civitates sexaginta una et supputantur mi- 

8 liaria nulle duodecim. 

9 14. Iterum civitas Lissum 

10 Scodris 

11 Butua 

12 Decadoroh 
18 Bicinion 

14 Epitauron 

15 Assidium 

16 Bretorum 1 Absura 206 14. 2 Genesis fl. Tab. 8 Dara- 
chiom etittm infra et 206 15 j Dyrachimn ecUtij epi- 
datiras quae nonc dirachiam (additis multis) G, 
5 littora BC, 7 sexaginta una] ratio constatf Lxn C, 
li milliaria C, 8 duodecim] xu C, II post duo- 
decim C o/dd, civitates iste sunt lxx. 9 civi- 
tates AB editi, 11 Lissum etiam 206 17; qnte Lis- 
sum G addit pistrum, post Lissum G addit diode. 
10 scodre ACf Scodra Ant.y Scobre Tab,j codras 6f, 
mmc Scutari. 11 Butua etiam 208 6, bittua A, 
budua G, 12 Decadaron 208 7 et G. 18 bizi- 
nion ACt Buccinium 208 8 et Gy sed ponit supra 
post Scodras. 14 epjtauron BCf Epitaurum id est 
Ragnsium 208 10, epitaurum ubi nunc est ratisium G. 
15 Zidion 208 12, 16 praetorium G, bretorium ilC; 
huius loco 208 13 Pardua id est Stamnes. m V 14 l 


Turres 


2 


Narrona 


8 


Praetoria 


4 


BistQH 


6 


Aronia 


6 


Oaeon ^ 


7 


Nerente 


8 


lonopen 


9 


Spalatruxn 


10 


Dianion 


11 


Salona 


12 


Siclis 


13 


Tragurion 


14 


Praetorium Caesaris 


15 


Praetorium magnum 


16 


Aurasione 


17 


Tambia 


18 


Rider 


19 


Seardona 1 Tarres etiam 208 14, 2 narrona, etiam 20S 16, 
narona B editi. 3 praegorla G, 4 Biaton etiam 
208 16. 5 aronix: Gj Aronia id est Mucra 209 1. 
6 Oneo 209 2. 7 Ketrate 209 3. S iunope G. 
9 spalatium A^ spAlatum B editi, spalathon G, Spa- 
lathron 209 8. 10 diamo A, diamon C, Ad diana 
Tab, 11 Salona ^tiam 209 B. 12 Sidisi 209 10, 
13 Tragurion etiam 209 11, tragurium G. 14 pre- 
torianQ cesaris BCG, Praetorio Caesaris 209 13. 
15 Praetorium magnum] Magno Tab*t'^ 16 Aiao- 
sione 209 14, arausiona G. 17 Tabla 209 15, 
timbia G. 18 ridder G. 19 Scardoaa etiam 209 16. V 14 381 1 

2 


Impletus 
Arausion 


3 


Nedinon 


4 


ladera 


5 


Enona 


6 

7 


Agit 
Corinthon 


8 

9 

10 

11 


Argerunton 
Bigi 
Ospela 
Publisca 


12 


Senia 


18 


Turres 


14 
15 


Baparia 
Tharsaticum 


16 


^ Lauriana 


17 


Albona 


18 


Arsia 1 Impletas ttiam 210 1, implecns BC editi. 2 au 
rasion AC, arausionium 6, Erausina 210 2. 8 ne- 
clinnm G, Kedisso 210 3. 4 iaclera (7, iadora G, 
lader 210 4. B ebona G, Elona 223 17, 6 7 pro 
Agit et Corinthon editi Dancorinthon, cf, 223 18 19. 
7 Corinthon] Ooriton 223 19. 8 agerunton B editif 
Argerunto 224 1. 9 Bigi etiam 224 2. 10 Ospela 
etiam 224 3, ospella G, 11 Fuplisca editivt 224 4. 
12 Senia etiam 224 5. 18 Turres etiam 224 6. 

14 Haparia etiam 224 7 et G, rapparia AB editi. 

15 Tha.saticum etiam 224 Sj tarsaticnm C. 16 Lau- 
riana etiam 224 9, laureana G. 17 Albona etiam 
224 10, 18 Arsia etiam 256 9, 382 V 14 1 


Nesatium 


2 


Pola 


8 
4 


Revingo 
Parentium 


6 
G 
7 
8 


Neapolis 
Humago 
Siparis 
Silbonis 


9 


Pirano 


10 
11 
12 


Capris 

Tergeste 

Adbessicin 


18 


Foroiulium 


14 


Putiolis 


15 


Aquileia 1 nesaciu B, nesacium G, Nesacia ecUtiy Nessatio 
256 10. 2 Pola etiam 255 15 ^ 256 11, 3 Be- 
vingo] reunigo A, reiligo C, remigium G, Ruyigmo 
editi, cf. 255 14 ^ 256' 12. 4 Parentium efta» 
256 13, parenciQ B, 5 Neapolis eUam 255 12 
et 256 14, 6 Humago etiam 255 11 et 256 15, 
huroagus A, humago (corr, humagus) C, hnmagum G. 

7 Siparis etiam 257 1, sipparis ACG, Sapparis 255 10. 

8 Silhio 257 2. 9 piranum (?, pyranos ^ pirano8 C, 
Piranon 257 3. 10 Capris etiam 237 4. 11 Tre- 
geste 255 9, Tregesten 257 5. 12 Adbecissin PorcA. 
Gron. 1, Abdecissim Gron. 2, alessiccion G, „legendwm 
credo Ad Yicesimum, huius loei licet nemo meminerii'* 
Porch., AYesiicdLAnt.utvidetur. 18 Foroinlium ettoffl 
254 14 et 257 6. 14 Puciolis 257 7 et G. 
16 Aquileia etiam 254 13 et 257 8 et (additis Mfh 
nuUis) G, aquilegia B editi. y 14 383 

1 Concordia 

2 Altinum 

3 Tarbision qui etTribicium dicitur 

4 Patavium 

5 Monssilicis 

6 Prosilia 

7 Adestum 

8 Adrianopolis a qua mare Adria- 

9 ticum a quibusdam nominatur, item ci- 

10 vitas Adre et supra scripta 

11 Ravenna. 

12 A supra scripta civitate quae dicitur 
18 Durachium circa litora maris usque ad 

14 superius dictam civitatem Rayennam sunt 

15 civitates septuaginta duo et supputantur 

16 miliaria mille sedecim. 1 Concordia etiam 264 8 et 257 9, concordis B, 

2 Altinam etiam 254 3 et 257 10, 8 Tarbision qui 
et om. AB editi; cf. 264 2, 256 4, 257 11, II dicitur 
om, AB editi, 4 Fatavium etiam 254 1 et 257 12 
et (additis nonnuUis) G, patavi B editi, pata. qne 
et patavium nuncnpatur C. 6 MonssiliciB etiam 
267 13, mons&ilici A, montis silici B editi, mons 
sylicis G, 6 Prosilia etiam 257 14, 7 Adestum 
etiam 258 1, 8 Adrianopolis etiam 268 2, adria- 
nopoli B editi. II a qua — 10 Adre om, AB editi. 
12 quae dicitur om, AB editi, IK durachio B 
editi, dyrachii A. 11 ante circa A addit quae est. 
II littora B. li ad om, B editi. 14 Bavennam] ra- 
vennatem B editi, 16 septuaginta duo] sunt sexa- 
ginta novem, lxx C. II milliaria C. 16 sexdecim 
editif XVI C. 384 V 15 

1 15. Ecce totum mare magnum cir- 

2 cumeuntes civitates circa ipsius litora 

3 positas, vel aiiquaxitas •qnarum territoria 

4 usque ad supra scriptum mare pertin- 

5 gunt et iuxta ipsum reiacent non longe 

6 quod discrepet, minutius designavimus, 

7 et sunt simul in unum civitates octin- 

8 gentae quinquaginta duo, et supputantur 

9 xiiii mille miliaria et CCGC€C et xx miliaria. 

10 Nullus autem aestimet quod per igno- 

11 rantiam supra scriptas patrias recipro- 

12 cabiliieQr aut inter varietates designavimus, 
18 dum qnandoque iuxta Oceanum, quando- 2 ipsa AB editi. II littora BC. 3 positae editi. 
II vel 07». C. II aliquantas] aliquantanun B editi. 
II post quarnm B editi addunt ciuitatum. 5 et iuxta 
— 6 discrepet om. AB editi. 6 mincius B, 7 simnl 
in unum om. B editi. II civitates om. C. 7 8 octin- 
gentae quinquaginta duo ] svmmae ab auctore in calce 
capitum positae ef/icimt 848, sed numerus smgularvm 
urbium est 837. 7 octingintae editi. 8 qninqua- 
ginta duo] et lii C. 8 et supputantur om. Porch. 
9 xiin mille miliaria et cccccc et xx miliaria) sic C, 
ratio constat; miliaria tredecim (trecenta A) milia 
ducenta nonaginta octo AB editi; cf. Gwidonem et 
computum in pagina sequenti, II post xx miliaria 
C add. sunt itaque in unum civitates circa litora maris 
a nobis designatas ccc,ccc,cc et ui, et miliaria 
supputantur, ut diximns, per quatuordecim vioes ^mil- 
liaria" mille adiunctis etiam hiis milliaribus ccc ccc 
et XX. prologus auctoris ad confirmandum portiones 
tres equales esse. 10 autem] enim AB editi. II ex- 
stimet A, extimet C. II ignoranciam BC. V 15 385 

1 que ad mare magnuin positas nominavi- 

2 mus. nos denique arbitramur quod non 

3 inconsulte eas ita exposuimus, sed dum 

4 inchoayimus eas aut ab Oceano aut a 

5 iugo montium, ordinabiliter eas exposui- 

6 mus usque ad mare magnum : quanquam 

7 ad mare pertinximus magnum^ rursum 

8 reiteravimus, ut dictum est, aut a iugo 2 nosque AB editi. II arbitramus B editi, opinamur 
{corr. arbitramur) C. 3 inconsulte] est ulte By 
nelut A, stulte editi, II eos B, 4 aut {post eas) 
om, A. 11 aut a] vel a AB editi. 5 iugo] ludo B 
editi. !l ordinaliter C. 6 magnum] magno B. 
II quanquam] quandoque C. 8 rediteravimus C. 

II iugo] ludo B editi. Cap. 
1 


Summae 

urbium 

ab auctore 

indicatae. 

69 


Nnmeri 
stngularum 
urbinm. 
67 


Miiiaria. 
1012 


2 


111 


114 


1000 


8 


70 


69 


1010 


4 


60 


58 


1015 


5 


52 


51 


1088 


6 


45 


45 


1024 


7 


55 


55 


1800 


8 


58 


58 


1015 


9 


50 


50 


1030 


10 


65 


65 


1012 


11 


84 


33 


1028 


12 


51 


51 


1118 


18 


61 


61 


1012 


14 


72 


69 


1016 848 841 14620 

25 386 V 16 

1 montium aut a praedicto Oceano dila- 

2 tissimo. sed quod multiloquium mitta- 
8 mus aestimavimus. i 

4 16. Quod si minime nostrae fragilitatis 

5 fefellit mens, sicut nos philosophorum in- 

6 struxit astucia, aut ut super scriptum est, 

7 dum transmetatae sunt plurimae gentes, 

8 ut borbarus mos est, forsitan modo aliter 

9 appellantur. nam omnes prolatas patrias 

10 mundi, Christo nobis philosophorum ad- 

11 iuvante munimine, alterius ex quolibet 

12 latere conexam designavimus. et fortasse 
18 aliam intentionem quispiam proposuerit, 
14 adserens quomodo aequales portiones ao- 
16 ceperunt filii Noe, cum dictum sit ad 

16 occasum finem habere Asiam superius 

17 dictam Aethiopiam Trogloditorum, ubi 

18 secundum praefatam supputationem tertia 

19 hora diei super designationem quasi ad- 

I aut] vel B editu 2 immittamus B, uitamus AC. 
8 exstimauimus Aj extimavimus C, 5 fefelit B, 
il nos ] nobis BC. 6 aut am, editi. II ut om. B. 

II est om. C. 7 transmeate C. 9 appeUantur] hic 
intermittit G. li post patrias BC add. totas, Rotk 
coniecit totius. 1 1 munimine] mmune A, imune Bf 
Numine editi. 11 alterius] alteri 314 10. II qualibet 
AB editi. 12 connexam C editi. 13 alia inten- 
tione AC. 11 quispiam proposuerit] proposueiit aliqais C. 
14 asserens C e<2(^t. 16 haberet asia £ ecfitt. 17 tri- 
gloditorum A, trigliotorum B, Troglodjtorum editi. 
18 tercia C. V 16 387 

1 impleta est; portio equidem CSiam tam 

2 longissima evenisset, quae pene quinque 

3 in se accipiat horas diei; et Europa tam 

4 diu tongissima demonstratur, quae qua- 

5 tuor horas diei accipit et plurimas noctis. 

6 ad quod dicendum est quia sicut pleri- 

7 que sancti patres, inter quos Aiit dicens 

8 Epiphanius ter beatissimus Cypri archi- 

9 episcopus in suo eloquio, quod aequales 

portiones filii Noe acceperunt, id est Sem 

1 Asiam cum suis insulis, Cham Africam 

2 simili modo, laphet vero Europam pari 

3 vice. sed dum ipsa Asia nimis in lati- 

4 tudinem, id est a mari magno usque in 

5 Oceanum extenditur, ideo in ea tantum- 

6 modo tres quasi horae diei supputatae 

7 sunt, aliae ex parte horae noctis in ipsa 

1 porcio BC, 11 equidem] et quidem AC. 2 quae] 
quod C. 8 accipiet editi. il post diei A addit 

accepit et plnrimas noctis. ad quod dicendum esti 
qucte mox recurrunt. 4 quae] quod C. 5 diei 
boras C. II accepit BC. il et plurimas noctis 
om. C. ii qnod] quos B editi. 7 ftdt dicens] di- 
cendum AB editi. 8 ante Epiphanins editi addmt 
est. 11 epiphanuB S, epyphanius C II ter] tunc B, 
tnm editi. II cipri B. 9 po8t suo AB editi add. 
ait. il eloquio] de terra inter filios Noae distributa 
Epiphanitu agit Ancorat. c, 114 '116 (Opertm t. 2. 
p. 116-118 Petav.). 12 iamphet C. 12 13 pari 
vice] pariuice B, pariter editi. 18 latitudine AB 
editi. 14 a] ad B editi. II mare magno AB, mare 
magnum editi. 

25* 1 388 y 16 

1 portione Asiae eyenenmt. nam praefata 

s portio Cham arta ad mare magnum Afri- 

8 cae usque in Oceanum Mauritaniae esse 
i dignoscitur; sed magis in longitudinem, 

5 id est a supra scripta Rinocururon, quac 

6 est inter Palaestinam et Aeg^^tum, usque 

7 ad firetum Septemgaditanum protenditur, 
s et ideo quasi pene quinque horae diei in 

9 eadem Africa supputatae sunt. nam de 

10 supra scripta Europa et multotiens dicta 

11 Asia et supra scripta Airica, quomodo 

12 aut qualiter ponuntur, Christo iuvante 
iB iam subtilius supra exposuimus. 

14 Diversis etenim altercationibus expletis 

15 necessarium duximus supponendum do- 

16 ctrinam adhuc super quibus insulis tra- 

17 dere, doctilemque te ex omnibus reddere, 

18 ut possis, amice carissime, cum gaudio 1 porcione B, 2 porcio BC. II arta Bf artam 
editi. 4 dinoscitur AC, II set B. II longitadi- 
nem] latitadine B editi* 6 rinocamiron Aj ri- 
nocnimnon C. 7 septe-gaditanum AC. 11 prae- 
tenditur JB, pretenditnr C 9 affricam A. 10 £a- 
ropa — 11 Bupra scripta om. Porch. 10 multo- 
ciens C. 11 et] vel AB editi. II super Gron.1.2. 
12 ponatur e(2ifo'. 13 po«< exposuimus C ocld. pro- 
logus auctoris super quibusdam insulis designandis. 
14 diversas AB editi. II altercationes expletas AB 
editi. 15 necessarium — 889 8 nunc om, AB editi. 
18 karissime C. y 17 389 

1 aetemam gloriam possidere. nimirum deo 

2 non contraria proponimus et deo auxi- 

3 liante ei placentia subministrabimus. nunc 

4 insulas per diversas colforas, hoc est flexus 

5 Orientis ex Oceano pertinentes, id est 

6 quae per colfum Persicum et col&m Ara- 

7 bicum atque colfum Hyrcanicum ponun- 

8 tur, seu in toto mari magno, Christo nobis 

9 iuvante subtilius enarremus et enarrando 

10 supponimus. 

11 17. In colfo vero Persico ex Oceano 

12 summae partis meridianae pertinente sunt 
18 diversae insulae, ex quibus et nominare 

14 volumus, id est 

15 Ogiris 
i^ Oracea 

17 Durcadena 

18 Racheros 

19 Orgina 3 demonstrabimiu {corr, sabministrabimas) C, 4 in- 
salas] insolasqae AB editi, II colphoras C. II hoc 
est] hi editi. 6 qaae per om, AB editi. II col* 
fian. (prius)\ cholpham C. II colfhm (altervm)] col- 
pham C. 7 oolpham C. 11 hicanicam A, ircani- 
cam B. 8 mare AB editi, 9 aoxiliante C, 
9 10 et enarrando sapponimas om,ABediti. 10 pott 
sapponimas C add. de colpho persico ex occeano 
samrae partis meridiane pertinente. 11 colpho C, 
16 Ogyris P/tn. Mela alii. 16 oracca C. 18 Ra- 
chos editi. 19 ^'O^ava Arrian. 980 y 18 

1 Casara 

2 Cataga 
8 Ostana 

4 Ciprusa 

5 Tagna 

6 Ilodes 

7 Morcanaxia 
s Aspiate 

» Cirta 

10 Tims 

11 Mapilide 

12 Cersonis 
18 Protarute 

14 Poleaponessos 

16 Thilos. 

16 18. In colfo autem Arabioo ex Oceano 

17 meridianae partis pertinente, et qui mare 

18 Rubrum dicitur, sunt diversae insulae, 

19 ex quibus aliquantas designare volumus, 

20 id est 

21 Dionoristene 

• 

I Casara etiam Tab, 4 CTprnsa Tab* 6 Trodes 
TcUf, 10 Tv^oQ Straho, 12 Cersonis] fcTtaue 
Xa^owijaoq ax^ct PtoL 18 Peitamte editL 
14 polea ponessos C editiy p . 1 . apon . nos Tab, 
16 Thilos etiam Tab.y thilor A, tilor B, om, C, 
lyios ediU, TvXae Arrian. Ptol. alH. II poet Thilos 
C add, de colpho arabico ex ocoeano meridiane partis 
pertinente. 16 In om, AB ediU, II colpho C 

II aribico B. V 18 3»! 1 


Sabeone maior 


2 


Sabeon mediana 


3 


Sabeon minor 


4 


Prospegon 


5 


Saba 


6 


Ete 


7 


CornanB 


8 


Ypostrate 


9 


Proaspmm 


10 


Amaus 


11 


Martis 


12 


Cleopatris 


18 


Afrodisinis 


14 


Pordiana 


15 


Memea 


16 


Polenessos 


17 


Rachios 


18 


Polices 


19 


Assima 


20 


Scopas 


21 


Ocene 


V2 


Insulia 


28 


Cetrea 


24 


Sela. 8 miiior om. C. 6 eth« C. 10 Amatifi ediH, 
18 ^f^oSlrrjs v^oog Ptol. 20 Scopos editu 

24 selapatris A. II post Sela C oM. de colpho hyr- 
canie ex occeano summe partis septentrionalis per- 
tinente. V 19 

1 19. In colfo yero Hyrcaniae Isson ex 

2 Oceano summae pariis septentrionalis 
8 pertinente inveniuntur insulae quae di- 

4 cuntur 

5 Talartica 

6 Yimalis 

7 insulae Silvestri. 

8 Vero in mari magno spatioso per di- 

9 versa loca multae insulae inveniuntur, 

10 ex quibus plurimas nominare volumus, 

11 id est in colfo Pontico ex ipso mari 

12 magno pertinente dicitur 

18 insula Achillis, quae est a fronte 

14 superius dicti Danubii maximi fluminis. 

15 A parte vero quasi meridiana in ipso 

16 colfo Pontico est insula quae dicitur 

1 7 Cafiiusia, iteruminsula quae dicitur 

18 Cerasus. 

1 colfiis A, colfh Bf colpho C, Colftun editi, II hi^ 
canie B. II ison A, ysson C 3 pertinentes AB. 
6 nirinalis A, 7 Silyestri] iloaSsts Ptolemaei (5 11 
p, 354 Wilh,) forlMse vh»8eis silve*tres esse tnonH 
Porehenm. II pogt SilTestri C add. de insalis per 
divena loea in mari magno positas. 8 vero in] 
▼ero A, versnB B editi. II mare AB editi. II magno) 
magifl A, magnum editL II spaeioso C, spatiosam 
editL 9 inveninntiir om. A. 10 post qaibns C 
add.et. 11 /»o«< plorimas ^ «uUi^ etiam. 11 oolphoC. 
18 «MUM/a Aekillis, tmmmlo ehcf mri dara* Phm., 
Ins. a . . . . 1 . . Tak.f 16 quasi meridiana) meii- 
diana qoasi B editL 16 colpho CL 18 po$t Ce- 
rasna C add, de colpo orientali ex ipso mari magno 
pertinente, insola cypro et aliis insolis. y 20 993 

I 

1 20. In colfo autem orientali ex ipso 

2 mari magno pertinente est insula splen- 
8 dida quae dicitur Cypros; in qua plu- 
4 rimas ftdsse civitates legimus, ex quibus 
6 aliquantas designare volumus, id est 

6 Tamescon 

7 Cathion 

8 Thermithus 

9 Salamina 

10 Cythara 

11 Cernia 

12 Lapheton 
1« Soloe 

14 Arsinoe 

n Pafos 

16 Palopaphos 

17 Amathus. 

1 colpho C II orientale AB editi. 3 kypros AC, 
Cypnu editi. 6 Tamiso Tab.j TafuwffOi Ptol., 
Tafuuros 8teph*y TamaMs /Ym. 7 Cathion] Cito 
Tab.f Citiom P/tn., Kirtov Ptol. 8 Thermitas 
ediH, Thremitas Tdb., T^sfu&ovs Ptol. Steph, 9 Sa- 
lamina etiam Tab. 10 Citari Tab., Chytri Plin.j 
Xvr^os Ptol.y Kv&ij^ im^ noXtg Kvn^ov fux^a 
SehoL ad Hesiodi Theog. v.l92 perperam, 11 Ce- 
rinia ra6., Keqvpeta Scyl,^ Ka^ofv^ Ptol, 12 ia- 
pheton BC editif Lapheto Tab., Lapethos P/tn., ^a- 
fCfi&os P^L 18 Soloae Talf, 14 Arsinoe eti€un 
Plin, Ptol, alii, 16 Paphos Tah,, Neapaphos Plin., 
IIcupos via Ptol. 16 Palaepaphos Plin,, Palephato 
Tab,, IIoupos JtedaM Ptol. 17 Amathns eUam 
Tab., amatus A, 3d4 Y 21 

1 Per iusulam Cypri transennt plurima 

3 fiumina, inter oetera unufi ^ui didtur 

8 BasileuB, qui ingreditur in mari 

4 magno a parte quasi Syriae« alius vero 
6 fluvius dicitiur 

6 Licus, qui ingreditur in mari 

7 magno. 

8 A parte Syriae est quasi iuxta supra 

9 scriptam Cypr\im insula quae dicitur 

10 Stira 

11 insula Arados. 

12 Sunt etenim in ipsa regione maris, id 
18 est ex latere praedictae Cypri, insulae 

14 quae dicuntur 

15 Chelidoniae, iterum quae dicitur 

16 Rodos. 

17 Sl . Iterum per div ersum mare magnum 

18 plurimae ponuntur insulae, id est 

19 Serusa 

20 Caramen I cipri B. 2 post cetera € add. quae dicantur. 
\\po8t unos C add. est. 8 Basileos) ^BaAilopoiam 
fluminU meminit Steph. Lusign, c,7^ Porch. 4 quasi 
ante Syriae.om. A et ponit v,8 post parte. 6 Lycus 
editif jivxov norafiov dx/SoXai PtoL 8 aute Sjriae 
C add. quasi; c/. v. 4, 10 Stira] Stiria P/M. 

II arodos C, est Aradus, Phoenices insula. 15 Che- 
lidoniae etiam Plin. Mela alii. 16 Bhodos editiy InsaU 
Rhodos Tab. II post Kodos C add. de plurimis insolis 
per divcrsum mare magnum positis. 19 cerusa C V 21 395 1 


NiduB 


2 


Coos 


3 


Samos 


4 


Monisia 


5 


Thasos 


6 


Carphatos 


7 


Micavelos 


8 


Syron 


9 


Porsinm 


10 


Lesbos qui et Metilini 


11 


Lembui 


12 


Thons 


13 


Beise 


14 


Cirros 


16 


Cyrise 


16 


Delos 


17 


Limnos 


18 


Leuce 


19 


Camnos 


20 


Canos 1 iiidm\fort€i8seCnidusinprotNiontorio8ita, 2 Goos 
etiam Ant*j cohos C, est Cob. 6 carphathos Bf char- 
phatos C pro Garpathos. 7 inichavelos C, Mycale 
promontoriwnt 8 Syron ] e«£ Syros. 10 LehosA&C, 
L.sbos 7a&. II metilixn J, metylim C. 11 12 lem- 
biuthons AC. 14 Cirros] ^Gyssiros forte Plinii^ 
Porch. 15 cirise A8, Gurse editif nunc Gerigo 
{antiquis Cythera)? 16. Delo Tab. 17 Lemnos 
Tab. 18 Lence etiam Ant. et Ttib. 396 V 21 1 
Dionissa 


2 
Sime 


3 
Napatos 


4 
Zaphire 


5 
Sericus 


6 


/ 


Andros 


7 
Lepinthos 


8 
Carenus 


9 
Cerus 


10 
Leuse 


11 
Gaunon 


12 
Castos 


18 
Cretam quae et Crete dicitur, in 


14 


qua 


plurimas fuisse civitates Iegimu8, ex 


16 


quibus aliquantas designare volumus, id 


16 


est 
17 
Dicta 


18 
lerapina 


19 
Blentia 


20 
Liberithon 1 Dionyssa ediH, Dionisa Tab.f Dionysa Ant.y Juh 
wiTtaSee tnjaot Diodorif 2 Sime] ett Sjme. 

8 Naumachos Melaef 4 Zephyre Mela Plin.; infra 
est Zephyra minos. 5 Seriphus? 7 Lebinthos 
aliis, 10 11 Lence et Gaudoe prope Cretam Plin.f 
13 quae et Crete dicitur om. AB editi, 14 civi- 
tates iuisse C editi. 17 Dicta monsf 18 Hiera 
Tab,; est Hierapytna. 19 Blenna Tab, 20 libe- 
riton A, leberithon C, »lege labyrinthon'* Porch, V21 397 1 


Arpade 


2 


Litium 


3 


Chersonessos 


4 


Gnosos 


5 


Cadistmn 


6 


Eracliiim ' 


7 


Cortina 


8 


Sibrita 


9 


Elethema 


>o 


Lappa 


a 


Abtera 


12 


Cydonea 


13 


Cisamos 


14 


Cantano 


15 


Lison 


(6 


Ledonia 


17 


Libena I Arcade Tah., ji^KaSee Polyh, Steph*, Arcadia 
P/tn. 2 Litium etiam Tah.y Licium editi; est Lyttus. 
3 Cresonesso Tah. 4 Cnoso Tab. 5 Cadistus 
mons Plin. 6 Heraclea Plin., ^H^axXeiov Straho. 
7 Cortina etiam Tab.j Gortjna aliis. 8 Sybrita 
editif Subrita Tab., ^pQvta Scyl. PtoL 9 eletema 
AB editii Eleutema Tab.j Eleuthemae Plin,, ^EXsv- 
-dt^at, Scyl. 10 Lappa etiam Tab, Ptol, alii. 

II uinxBQa Strabo et alHj Apteron Plin. 12 Cy- 
donia Tab. et alii. 18 Cisamos etiam Tah., cysa- 
mos C, Cisamon Plin., Kiffafioi Ptol. 14 Can 
tano etiam Tab.j Kavravos noXis K^rrje Steph. 
15 Liso Tah.y ^taaoe Ptol.j Aiaaa Scyl. 16 Le- 
donia] num eadem '^guae Libena? in Tabula enim tina 
tantum esthedena,. 17 LebenaP/m., AsjStjva Ptol.j 
Aeprfv Strabo, Aeprivri Pawan, 386 V 22 

1 Tissia 

2 Inita 

8 Dictunis. 

4 Iterum est insula non longe a terra 

5 Europa quae dicitur 

6 Egena 

7 Zephyra minos 

8 Alisos 

9 Epira 

10 Cibera 

11 Alesos 

12 Olfaris 
18 Diabate 

14 Eucira. 

15 22. Est cersonissus, id est a tribus 

16 partibus maris circulata et tantum unum 

17 angustum habens terrenum introitum, qui 

18 dicitur Peloponissum et Achaia. in qua 

19 cersonisso plurimas fuisse civitates legi- 

1 TUsia] Lisia Tah., Aaaaia Acta AposL 27 81 

2 Inata Tab,, Etvaroe Ptol. 8 Dlctyima Mda; 
JlxTafWV PtoL II post Dictnnis € add. de insulis 
non longe a terra enropa. 5 Europae editi. 7 ze- 
phira C; ef. 396 4. II minos] nwn minor an MiDoa? 
8 alysos C. 10 cybera C. 12 0\e9xo% ui videtw. 

13 dyabate C, Jut^aTri PtoL, Jia/ii^rrj Stq^h. 

14 Cucira ediH. 15 Chersonissus editi. II id est] 
qne C. 16 circumvallata C. II et om. C. 17 qni] 
quod editi. 18 Peloponessum editi. II et] e^rae A, 
eyac BC. II achia C. 19 cessonisso AB, Cherso- 
nisso editi. II civitates fnisse d. y S2 asd 

1 mus, ex quibus aliquantas circa litora 

2 maris designantes iam plura nominavi- 

3 mus. sed tamen quia multi philosophi 

4 ipsam cersonissum inter insulas adscri- 

5 pserunt, necessitatem habemus et nos 

6 eam inter insulas adscriptam civitates 

7 eius liquidius designare, id est 8 


Stomis 


9 


Corinthon 


10 


Cencris 


11 


Epitauron 


12 


Muleon 


13 


Boas 


14 


Assopon 


15 


Cition 


16 


Acardiaui 


17 


Lacedemonia 


18 


Mesene 


19 


Motona 1 post aliquantas AB editi add. plurimas. li littora BC. 

2 designantes maris AB editi. II plurima C. II no- 
minayimus] supra V 13. 4 cesonicum A, cersoni-. 
eum B^ Chersonessam editi, 5 necessitate B, 
6 asscriptam C, adscripsere et B^ adscribere et editi. 
8 Stomis etiam 375 16. 9 Corinthon etiam 376 1; 
corithon ACf chonthon B. 10 Cenchreae 376 2. 
11 Epidauron 376 3. 12 Maleon editiut376 4. 
13 Boas etiam 376 5. 14 Asopon editi ut 376 6. 
15 cicionAB, Cythionedi«, Pythion 376 7. 16 Ar- 
cadia 376 8. 17 Lacedemonia etiam 376 9, lace- 
^^momdm AB e^ti. 18 Messene ^7^ 10. 19 Me- 
thona editi, Methone 376 12. 400 y 2% 1 


Pylos 


2 


Cipparissa 


8 


Samachon 


4 


Olimpiada 


5 


Etide 


6 


Cilene 


7 


Dimis 


8 


Patras 


9 


Egion 


10 


Egira 


11 


Sitiora 


IZ 


Leche. 


18 


Item ad aliam partem sunt in ipsa 


14 


cersonisso civitates, id est 


16 


Micenis 


16 


Argos 


17 


Melena 


18 


Megalopolis 1 Pylos etiam 376 13, cylos ABC. 2 Cypariaca 
376 14, 8 Samachon eiiam 377 1, 4 Olym- 
piada edUiy Olimpidia 377 2, 6 Etide etiam 377 3, 
eride A, 6 Cjlene editi ut 377 4. 7 DimiB 
etiam 377 5, Dymis editi, 8 Patras etiam 377 6. 
9 Egion eHam 377 7, Ae^on ediH. 10 Egin 

etiam 377 8j Aegira editi, 11 Sicyone ediH^ Si- 
cion ^77 9, 12 Lechae editi, Chele 377 10. 
13 ad <m. B editi. 14 chersonisso AB editL 

15 Micenis eHam Tab.y cf. 401 2. 16 Argos etiam 
Tab. 17 Melena etiam Tab.j Melaenae Plin.f Mt- 
Xeuvat 8teph.y MeXaiveai Pawan. 18 Megaiopili 
Tab. V 22 401 1 


Tegeas 


2 


Micena, quae confinatur cum ter- 


8 


ritorio supra scriptae civitatis Corinthion. 


4 


Per quam cersonisson transeunt diversa 


6. 


fluuiina, inter cetera quae dicuntur , 


6 


Pictis 


7 


Leutis 


8 


Alfos 


9 


Eurotis 


10 


Melas 


11 


laon. 


12 


Iterum est insula quae dicitur 


13 


lacintus 


14 


Ithacim 


15 


Alimani 


16 


Leucada 


17 


Cephalonia 


18 


Astin I Tegeas etiam Tab. 2 Micenaj cf. 400 15. 
3 snpra] 399 9, II chormthion C. 4 Cherso- 
nissnm editi. II post cersonisson AB add. cie, ita: 
cersonis soncie, C add. iam. 6 Putis ediH^ pamis' 
(i. «. Pamisns) Tah. 7 Lentis editi; Ladon? 
8 Alfos] est Alphens. 9 finrotis] fl. Burotas Tab. 
pro Enrotas. 10 Melas etiam Strabo Plin. Callim. 

II ^laeov Callim. Dionys, II post laon C add, de 
insula iacinctns et aliis insnlis. 12 Itemm] ieru B. 
18 iacinctns AC^ lacinthns editi, Zacinthos Ant., ZdL- 
chintns Tab. 14 itacim C, Itachim editi, Ithaca 
Ant., Ins. ita . . Tab. 15 Alimani] i. e. akifiavogf 
aliniani C. 16 Lencadia Tah. 17 Cephalena et 
Cephalania Tah., Cephalania ^n^. 18 Asteris Ant, 

26 402 V 23 

1 Paxon 

2 Saxona 

8 Cassiape. 

4 23. Ad pelagum Tyrrenicum magnum 

5 in mari Gallico non longe ab Italia est 

6 insula quae dicitur Sicilia. in qua plu- 

7 rimas fiiisse civitates legimus, ex quibus 

8 aliquantas designare volumus, id est 

9 Siracusa 

1 Catena 

11 Tauromoeni 

12 Mesciana 

13 Dianae 

14 • Tindareon 

1 5 Agathinon 

16 Calao 

17 Alesa 

1 Paxos Antj Paxus Tab. 2 Saso Ant.f Sasonis 
Tab. 8 Cassiope Ant.y Calliopa Tab. 11 post Cas- 
siape C add. insula nna. de sicilia. 4 tyrcenicnm B^ 
cyrenicam A, tirrenicnm C, Thyrrenicum editi, ii ma- 
gnnm] magis AC. 6 Sicilia] hic accedit GtUdo, 
7 fuisses B. 9 ciracusa A^ Syracusa editif Sy- 

racusis Ant.y Siracusis Tab. 10 cathena C, Ctr 

taniam Guido, Catina Ant. 11 tauromeoni C, Tan- 
romenia Guido, Tauromenio Ant. et Tab. 12 Mes- 
siana editif messana G Ani. Tab, 13 diane B, 

dyane C, Facelinae templa Dianae Lueil. ajntd Pro- 
bum p. 4 ed. Keil; Dianae templo confinis Phacelinns 
fluvius est Vibius Sequ. 14 Tindareo Tab., Tin- 
daride Ant. 15 Agatinno Ant. et Tab. 16 Ca- 
leacte Ant., Calacte Tab. 17 Haleso Ant., Halesa Tab. V 98 403 1 


Capaiodo 


2 


Termis 


3 


Solantnm 


4 


Panurmon 


5 


Segesta 


6 


Drepanis 


7 


Libibeon 


8 


labodes 


9 


Selinis 


10 


Tonocum 


11 


Portum Pitharon 


12 


Cassaria 


13 


Tna. 


14 


Iterum iuxta supra scriptam civitatem 


15 


quae dicitur Panurmon est civitas quae 


16 


vocatur 


17 


Nisura 


18 


Cytacia 1 Kefaladin GiUdo^ Cephalodo AnU, Oephaledo Tab. 

2 ternns C, thermis Gf AnU Tab. 3 Solonto Ant. 
et Tab, 4 Panormo Ant. et Tab. 5 Segesta etiam 
Tab. 6 Drepanis etiam Ant.j Depanis Tab. 7 Li- 
libaeon editi, lilybeon Gf, Lilybaeum Ant., Lilybeo 
Tab. 8 Labodes ediii ut apographum Leidense et G, 
Aqnis Larodis Ant., Aquas Labodes Tab. 9 Seli- 
nus dliia. 10 TavoHa Steph.t 11 Portum for- 
iasse ctm Tonocum coniungendum est. 12 cesarea G. 
18 inna portum (r, ^lva Ptol.f hic nonnulla addit 
Guido. 15 quae dicitur om. AB editi. \\ panu- 
ton AB^ panormum G. 16 vocatur] dicitur C. 

26* n 404 V 28 

1 Parapon 

2 Prestus 
8 Motuo 

4 Acris 

5 Mutaca 

6 Egestia 

7 Caripa 

8 Hyle 

9 Calvisiana 

10 Agrietum. 

11 Iterum ex alia parte iuxta supra scri- 

12 ptam civitatem Panurmon est civitas quae 

13 dicitur 

14 Erbita 

15 Malistrata 

16 Prachara 

17 Agurion 

18 Mestraton 

19 Enna. 

1 papiron B editij IlaqomoQ Polyh. f ParopiDi PW«. 

2 Perstus editu 3 Motuo] ntm Morvt} Thuc. tt 
aliorwm, an Morvov Biod.f 4 Agris Tab., Zixqat 
Ptol. 5 MoTVita JPtol,, hodie Modica. 6 £gestia] 
eadem quae Segesta 403 5f 8 Hyble Ant., Hible 
Tab. 9 Galvisiana etiam Ant, et Tab. 10 agri- 
gentum G Ant.y Agrigento Tab, 12 pamumum B, 
pannitum A^ Panurmum editi, panormum G. 14 her- 
bita G et alii. 15 Malistrata] an Mytistratnm? 
16 pathara C. 17 Agurio Atit. et Tah., Agyriam 
dliis. 18 Mostraton editi; nonne Amestratus? 
19 Enna etiam Ant. et Tab, aequentia non habet Gvido. y 28 405 

1 Per quam Siciliam transeiint plurima 

2 flumina, id est d 


Cassum 


4 


Catimon 


5 


Sotitas 


6 


Anaposalios 


7 


Onganum 


8 


Gipnim 


9 


Lilie 


10 


Stina 


11 


Litessa 


12 


Asignus 


13 


Ascada 


14 


Ennulus 


15 


Lirias 


16 


Selbiscos 


17 


Arethusa 


18 


Alchiona 


19 


Maus 


20 


Solia 


21 


Assosina 1 syciliam C. II traDfleunt om, -B, post plurima po- 
nunt tditi. 4 Catimon] an Camicos? 5 Sontas 
editi, 6 Anaposalios] haud dubie Anapus jluvius 
apud Syracmas; cf. Anaposcenos sive Anapos caenos 
Vibii Sequ. 7 Onganum] duganum A, yioyyavbe 
7t orafioe Polyb.j ytoiravoe corrupte apud Diodo- 
rum 4 p. 20 v. 36 Bekk. 8 ciprum A. 12 Asi- 
nius Vibius Sequ.y flumen Asines Plin. 16 Selbiscor 
editi. 18 alchonia C. 406 V 28 1 


Imera 


2 


Sisma. 


3 


Iterum non longe ab ipsa Sicilia sunt 


4 


insulae quae dicuntur 


5 


Erculis 


6 


Lipparis 


7 


Stroile 


8 


Pagnarea 


9 


Vulcana 


10 


Didimi 


11 


Enicodes 


12 


Basilidin 


18 


Erigodes 


14 


Ostodes 


15 


Gilia 


16 


Thurribus 


17 


Sibrorum 


18 


Cuniculari I Imera] fl. Himera Tab. 2 post Sisma C add. 
de aliis insulis non longe a aycilia. 8 sycilia d 

5 Ercnlis] Ins. Hercur . . Tah., Heracleotes AnU 

6 Inparis B editi, Liparis Ant,^ Lipara Tab. 7 Stron< 
giloB Ant.y Strongile Tab. 8 Pagnarea] hodie P»- 
naria prope Liparam. 9 wlchana C, Wlcana ed&ti^ 
Wlcani Tab.<, hodie Vulcano. 10 Didymi eAfc', 
diSvfirj ffijaoe Ptol., Didvma Ant.f Dyme Tab. 

II Enicodes] 0oivtx(a$i]g vrjffoe Ptol.f ff. ...codes 
Tab. 12 Basilidin] hodie Basiluzzo prope insulcM 
Stromboli. 13 *E^Mm8r]s t^croe Piol; Brigades TabJ 

14 Ostodos editif Ostodis Tab:,^0<n8€o8T]evrjaosPtol 

15 Gilia] EgUta TaJ>J 16 Turribus editi. 18 Co- 
niculari] laria Tdb,, insulae Cuniculariae ?/(«• V 24 407 

1 Ficaria 

/ 2 Cossura 

3 Cabios 

4 Coene 
6 Melete. 

6 Iterum ad aliam partem Siciliae est 

7 insula quae dicitur 

8 Lampadusa 

9 Gaulos 

10 Pantalasca 

11 Gaulometin. 

12 84. Nam in colfo occidentali in ipso 

13 mari magno litore Dalmatiae seu Libur- 

14 niae atque Istriae sunt insulae inter ce- 

15 teras quae dicuntur, id est 

16 Corcora 

17 Isia 1 0Ma^ia vfiaos PtoL 2 Koaavga Ptol.y Koa- 
oovQOS Strabo. 4 Caene Plin. 5 Melita Plin.f 
Malta Ant.f MeXlrij Ptol. II post Melete C add. de 
insulis ad aliam ' partem sicilie. 6 Siciliae om. AB 
editi. 8 Lopadusa aliisj nunc Lampadosa. 9 6an- 
los] ntmc Gozzo. 10 patalasca C, patalasea Bj 

Patalosca editi; nunc PanteUaria inter Siciliam et Afri- 
cam sitat 11 post Gaulometin C add. de insulis 
in colpho occidentali in ipso mari magno littore dal- 
matie seu libumie atque hystrie positas. 12 colfa B^ 
colpho C. II occidentale B. 13 littore BC. 

14 Tstrie C. II cetera AB editL 16 Corcyra editi 
cwm Ant. et Tah.; est Corcyra nigra. 17 ysia 6, 
Issa Ant. Tab. Melae aliis. n 4IW V U 1 


Sacra 


2 


Brazia 


3 


Faria 


4 


Solenta 


5 


Boa 


6 


Leporaria 


7 


Pbraria 


8 


Teraria 


9 


Solenta 


10 


Didraa 


11 


Sera 


12 


Biperaria 


18 


Celentum 


14 


Figlina 


15 


Rubricatas 


16 


Artion 


17 


Dicera 


18 


Nisiris 


19 


Sarona 


20 


Malata 


21 


Cissa 2 Brattia Ant. Tab, Plin, aliis, 3 Faria etiam Tab.f 
Pharia Plin,, fPa^ia vrjaos Ptol. 4 Solentia Ant., 
Ins. Solentii Tab, 5 Boa — 9 Solenta otn, Porck, 
5 Boa etiam Tab,<, Bavo Plin,t 8 tenaria C, 
lenaria A. 9 Solenta] eadem qttae v,4f 10 Di- 
dria C editi, 13 Celentnml an KoXksvrov in m- 
sula Scardona PtoLt 17 dycera C. 18 nistrisi, 
nisiras C. 20 Melite Plin.f MeXiTiv^ Ptol,, Mf 
Xera Constantintu Porph, 21 Oissa etiam Plin*, 
Sissa Tab, V 25 "»109 1 


Egodes 


2 


Distrete 


8 


Curricus 


4 


Absarus 


5 


Primodia 


6 


Moa 


7 


Erafronia 


8 


Pullaria 


9 


Ursaria 


10 


Cervaria. 


11 


Sed et aliae plurimae insulae in ipsa 12 regione ponuntur, sed modicae, et ideo 

18 eas tacitumitate commendamus. 

14 25. In patria vero Venetiae sunt ali- 

15 quantae insulae quae hominibus habi* 

16 tantur. sed et litus finibus Apuliae est 

17 insula quae dicitur Amonte vel Tremetis. 

18 In colfo autem Gallico diversae po- 8 cnrticiis C, Curricos editif Curica Tab,j Kov^ixxa 
PtoL 4 Apsoros Ant.f ^y/o^Qos Ptol, 8 Pullaria 
eiicm Tah. et PHn. 9 Ursaria etiam Tab. 11 et 
of». B editi. 12 set C. 18 tacitumitati editi, 
11 comendamus AB. II post commendamus add. de 
insulis pa(xie venetiarum et apulie. 15 homi- 

nibus] omnibus AC. II habitantibns AC. 16 ante 
litus Gron, 1. 2 addunt iuxtus. 17 Amonte] ex- 

spectaverie Diomedea. II vel om. A. II Tremetis] 
Trimerus Tacit.j kodie Tremiti. 11 post Tremetis C 
add. de diversis insulis in colpho gallico positi. 
18 colpho C. - 410 V 26 1 


nuntur insulae, ex quibus aliquantas de- 


2 


signarc 


) volumus, id est 


8 
Erculis 


4 
Pertum 


5 
Boaris 


6 
Bobenia 


7 
Egimoron 


8 
Galata 


9 
Cercina 


10 
Crocia 


11 
Ennavia 


12 
Pontias 


18 
lobus 


14 
Planisia 


16 
IDuda 


16 
Capraria. 


17 


26. 


Iterum est insula quae dicitur 18 Sardinia, in qua plurimas fiiisse civitates 

8 Ins. Herculis Tah,, 'H^axkeovg vrjaoe PtoL 4 por- 
tum C editij Bertula Tab, 5 Boaris etiam Tab. 
6 Bolenia editij Bouenna Ta6. 7 Aegimnrum Ant.f 
duae Aegimuroe Plin., AiylfAO^o^ PtoL Steph., Ai- 
yifiov^oi 8traho. 8 Galata etiam Plin. et Ant.^ 
KaXa&fj vtjaos PtoLy Galliata Tah. 9 Cercinna 
Mela^ Gercenna Ant.f Kaqxiva PtoL, Ki^iwa Strabo 
et aliu 11 Enavia ediH; an Aenaria? 12 pon- 
ciaa Cj Pontiae Plin. Mela; IIovTia Straho. 18 io- 
bis C. 14 Planasia P/tn., IlXavaaia Sirabo. 
16 Uva Plin.j "iXova PtoL 16 Capraria] aut Ga- 
preae aut quae infra c. 27 recurrit Capraria. il pott 
. Capraria C add. de sardinia. 17 est om, C. 18 Ate 
accedit Guido. II sardinnia J, sardina B. V 26 411 1 

2 


legimus, ex quibus aliquantas designare 
voluTnus, id est 


3 


Caralis 


4 
5 


Angenior 
Sulci 


6 
7 
8 


Sartiparias 

Neapolis 

Othoca 


9 


Tarri 


10 


Bosa 


11 
12 


Annuagras 
Corni 


13 


Turris Librisonis colonia 


14 


Tulia 


15 


Adselona 


16 


Sacerci 


17 


Vivio. 3 Caralis etiam Ant. et Tab, 4 agenoram G, 

6 Sulci etiam Tab.j Sulcis Ant, 6 sarciparias B 
editif sardiparias G, ^a^SonaroQOS ieQOV Ptol. 

7 Neapolis etiam Ant., Neapoli Tab^ 8 Othoca 
etiam Ant.j Uttea Tab.f 9 tarti C, Tharros Ant., 
ToQQCu Ptol. 10 Bosa etiam Ant.f Boaa Ptol.j 
Bosenses Plin. 11 Annucagrus Guido; nvm Ad 
Nuragas? fortasie hodie Nuraqui. 12 Comi editiy 
Comos Ant.f KoQvoe Ptol. 13 Turris Librisonis 
colonia] colonia quae vocatur Ad turrim Libysonis 
Plin.j Ilvqyoe ^i/StxrocDvoe PtoL, Turribus Tab. 
14 ^IovXioML Ptol. ; cf. Ilienses PUnii et annot. 1. 1 
p. 241 Sillig. 15 adselola G. 16 Sacercin Guido, 
sarcerci BC editi. 17 vivo C, nonne Vinio? Vi- 
niolis Ant.t se4 G bibium. 412 Y 26 1 


Item iuxta supra scriptam civitatem 


2 


Caralis est civitas quae dicitur 


H 


Nora praesidium 


4 


Aquae calidae Neapolitanorum 


5 


Eteri praesidium 


6 


Castra felioia. 


7 


Itenim ex alio latere iuxta supra scrx- 


8 


ptam civitatem Caralis est civitas quae 


9 


dicitur 


10 


Assinarium 


11 


Saria 


12 


Sariapis 


18 


Sarpach 


14 


Carzanica 


16 


Custodia Rubriensis 


16 


Piresse 


17 


Patrapanie 


18 


Ignovi. 


19 


Transeunt autem per ipsam Sardiniam 


20 


diversa flumina, inter cetera qiiae dicun- 


21 


tur, id est 


22 


Borcani 8 Nura et Nure AnU, Nura Tab, 4 Aquis Kea- 
politanis Ant., "TSara NaafftoXiTavd PtoL II aque- 
calide B, 6 felitia A. 12 JSaqaXanis Ptol, 
wmc S. Vito di Sarabus? 13 Sarpath Gvido, Sar- 
c&^os Ant,f 14 Caxcamca. editi. 16 Fyresse Gwdo. 
17 patrapavie ACy Patropaniae editij Paurie et Patine 
Guido. 19 sardaniam B, 22 Bortani editi. V 27 413 1 Macco 2 Sulcis 

3 Ortaronis. 

4 27. Iterum est insula quae dicitur Cor- 

5 sica, in qua plurimas fuisse civitates le- 

6 gimus, ex quibus aliquantas designare 

7 Yolumus, id est 

8 Marinianis 

9 Colonia lulii 

10 Turrinum 

11 Coenicum 

12 Agiation. 

18 Iterum iuxta litora maris Gallici Ita* 

14 liae sunt modicae insulae id est 

15 Gorgona 

16 Capraria. 1 Maco editi. 2 ^ohcot hfir/v PtoL, cf. 411 5. 
3 Ortaronisl nunc Oristano? II post Ortaronis marg. 
C add, de corsica. 8 martinianis B editiy marianis G 
Tah,f Mariana Ant» Plin. alii, Ma^iavov et Ma^iavrj 
oppida apud PtoL 10 Turrinnm etiam GuidOj tur- 
rianum B editi. 11 coenium G, Kevaarov Ptol.f 
12 Agration editi^ Agiagium Guido qui kic desinit; 
^Adiacium Corsica^ wbs episcopalis Gregorio magno 
lib. 9 epist. 74" Porch.; ntmc Ajaccio. 11 post Agia- 
tion C add. de insulis iuxta littora maris gallici ytalie 
positis. 18 maris Gallici om. AB editi, 14 pott 
insulae AB editi add, gallicum. 15 Gorgon Rutiliu» 
de reditu suo v.315, Urgo Plin. Mela, nunc Gorgona. 
16 Capraria etiam Plin., nunc Capraja. II pott Capraria 
C add, de insulis iuxta litus maris provincie septimane 
positiB. 414 V 27 

1 Iterum iuxta litus maris provinciae 

3 Septimanae sunt insulae, ex quibus ali- 
8 quantas nominare volumus, id est 

4 Steronsdeca 
6 Terlenia 

6 Veneris. 

7 Item in ipso mari Gallico Yaleriaco 

8 iuxta litus Spaniae sunt aliquantae in- 

9 sulae, ex quibus aliquantas nominare yo- 

10 lumus, id est 

11 Simnesia 

12 Valearis maior 
18 Libissa 

14 Maco 

15 Valearis minor 

16 Ofiusa 

17 Actima 1 iuxta 07». AB editi, 2 Septimaniae ediU. 3 no' 
minare] designare A, 4 Steronsdeca] an Stoecba- 
des? 6 po8t Yeneris C add, de insulis in ipso 

mari gallico valeriaco inxta litus spanie positis. 
7 mare B ediH, 8 iuxta om, AB editi. 9 ali- 
qnantas om, BC editi, 1 1 sunnesia B editiy simnersia 
{corr. simnesia) C, Pvfivrjaiai vijaoi Strabo Ptol; 
Baliares Graeci Gymnasias dixere Plin. 13 laibissa 
BC editij nunc Ivi^a?, quamquam mox recurrit Ebusa. 
14 M.&go Plin, Mela; nimc l^ahon, urbs Balearis 
minoris. 3 6 Ofiusa] Colubraria: Graeci Ophinssam 
dixere Plin, 17 accima ACy Actimo editi. y 28 415 

1 Ebusa 

2 Gabis. 

3 28. Terminantes denique Asiam Afri- 

4 cam seu Europam, ad supremum ut di- 

5 camus completur universus mundus, a 

6 parte primae Orientis Indiae Dimiricae 

7 Evilat habens ipse mundua finem deo 

8 nostro tantummodo cognitum, quia, ut 

9 diximus, nulli hominum permissum est 

10 finem eiusdem primae Orientis Indiae Di- 

11 miricae Evilat reperire. dextrae vero 

12 partis praedictae Indiae Dimiricae Evilat 

13 invenitur Oceanus qui tangit Indiam ter- 

14 tiam maiorem quam praediximus Ther- 

15 manticam. sinistrae autem partis prae- 

16 fatae Indiae Dimiricae Evilat reperitur 

17 Oceanus Sericus Lidiae Bactrianae: ad I Ebusns Plin.y 'EbvLBoa Mela,^Efiveoe StrabOy^^JEfivtr- 
aoe Ptol.f n«»o Ivi^a. 2 Gabis] „ nvm Gades eritf^ 
Porch. II post Gabis C add. de terminatione asve 
affrice europe. qualiter totus mundus completur ct 
de finibus universi mundi. 6 dimice A, 7 ipse 
om. B editiy sed B m margine a pr. m, kabet ipe. 
8 quia] qua A. 9 est] est in AB editi. 10 fine 
AB editi. II mirice A, 11 Evilat om. AB editi, 

II repperiri A , reperiri B editi. 1 2 mirice A. 
13 Indiae editi, om. AC. 14 post tertiam C 
add. partem. II praediximusl diximus editi; cf. 114 11. 
II post praediximus C add. indiam. II thermaticam A^ 
thermaricam B. 16 Evilat om. AB editi, 17 ba- 
triane ABCy qui mox bactriana. 416 V 28 

1 Orientis plagam propter ulvam imiavi- 

2 gabilis esse ascribitmr. 

3 Ad partem vero meridianam habet totus 

4 mmidus finem Oceanmn qui yenit de 

5 praedicta India Thermantica Elamonte. 

6 qui Oceanus tangit Persas, Arabas, Ae- 

7 gyptum inferiorem, Aethiopas Auxumi- 

8 tanos, Aethiopas Candacissos, Aethiopas 

9 Trogloditorum, Aethiopas Garamantium, 

10 Aethiopas Biboblatis, deinde Mauros Pe- 

11 ras Salinarum, iterum Mauros Egel, us- 

12 que ad fretum quod superius nominavi- 
18 mus quod dicitur Septegaditanum. 

14 Ad partem vero septentrionalem habet 

15 totus mundus finem praedictum Oceanum I propter) prope C. II ulvam] uUalamina C. II inavi- 
gabilis Af inhabitabilis editi. 2 describitur Aj asscri- 
bitnr Cy adscribitur editi. 5 thermatica ACj terma- 
tica Bj Termantica editi. II Elamonte ] i. e. Elamite. 
6 quij quare editi. II oce&nviAB. 7 ethyopas B hic et 
infra, ethiopias C. II auximitanos C. 8 ethiopes 
{ante Candacissos) AC. II candicissos B. 9 tricli- 
torum AB, Troglodytorum editi. II post Troglody- 
torum C add. seu troclitorum. II ethiopes C. U ga- 
ramantium AB. 10 ethiopes C. il biblobatis B 
editi. 11 deindel denique A. II mauro speras AB^ 
maurosperas C, supra IMfauritania Perosis. 11 ite- 
rum] inter AC. 12 ad om. AB editi. II quod su- 
perius nominavimus fretum AB editi. 18 quod] (^B. 

II Septem-Gaditanum editi. 14 a parte vero septen' 
trionale B editi. y 28 417 

1 qiii venit de India Serica Bactriana et 

2 portas Gaspias. qui Oceanus tangit Scy- 
8 thiam heremosam. iterum Amazones, ubi 

4 eas, postquam egressae sunt de montibus 

5 Caucasis, fuisse legimus. postmodum 

6 tangit ipse Oceanus Roxolanos necnon 

7 Sarmatas, item Scythas, postmodum 

8 Rereferos et Sisdefennos, verum etiam 

9 Germaniam, ubi egit habitare Danos nec- 

10 non Saxos, etiam Frixos. 

11 Ad partem autem occidentalem habet 

12 totus mundus finem Oceanum qui tangit 
18 Gralliam Belgicam et Germaniam, quam 
14 modo, ut diximus, Francorum possidet 
16 generatio, item Britaniam et patriam quae 
16 dicitur Nistricus. sed non de iiisula Bri- 2 caspia A. II quij quas AB; cf, 324 5 sq.y uhi eadem 
leguntur. II sitiiiain ACy sytMain B. 3 eremosam 
ecUti. 11 admazoneB A, admazanos C. 4 5 post- 
qnam de montibus cancasis egresse sunt C. 6 cau- 
sacis A, causasis B. 6 roxolanas C. 7 sithias A, 
sythas BC. 8 Berefenos et Sidefennos editi. 9 Ger^ 
maniam, nbi egit habitare omittuntur supra 324 12 
H germania AB^ Germani editi. 10 Saxos, etiam 
Frixos] Saxones, etiam Frisones 324 13 14. II etiam] 
et etiam C. 11 autem] vero C, II habens AB 
editi. 18 bellicam BC. il et om. AB editi. 

14 ut diximus] 324 16. 15 Britannia editi. 

i) et] vel AB editi. II patria editi. 16 Nustricus 
editi, i. e. Neustria; Niustria Pertz mon. I. passim. 
II non] no8 ABC. 11 britanica Aj Britannia editi, 

?7 418 V 28 

1 tania quae infra Oceanum existit dicimus, 

2 sed haec Britania , intra Europam esse 
8 dignoscitur. postmodum tangit ipse Ocea- 

4 nus Guasconiam, quae Equitania dicitur 

5 et nunc Spanoguasconia, verum etiam 

6 totam Spaniam usque, ut diximus, ad 

7 fretum Septegaditanum. qui supra scri- 

8 ptus Oceanus, etsi non permittitur iussu 

9 factoris totus navigari, attamen ipse girat 

10 totum mundum, sicut alii dixerunt phi- 

11 losophi. nam, ut alii affati sunt, cre- 

12 dendum est quia post Indiam Dimiricam 
18 Evilat, id est in primo Oriente, nullo 

14 modo ipse Oceanus ab hominibus inve- 

15 niatur, quia, ut dictum est, creatori 

16 omnium tantummodo cognitum est. nam 

17 praefatum mundum et ipsi Oceano cir- 

18 cumseptum decreverunt. 

I infra] de infra AB editi, II oceano B editi. 2 Bri- 
tannia editi. 3 dinoscitur BC. 4 Equitania etiam 
Annales Nazariani cont. in Pertz mon, I. p.42; An- 
nales Sangall. maiores ibid. p. 73. 74; Aquitania 
editi. 5 spano gasconia A, spano gaasconia B. 

II verumtamen B editi. 6 tota illa spania A, totam 
illam spaniam B editi. II ad om. AB editL 8 oc- 
ceanu A. II etsi) vel si AB editi. 9 totus om. editi. 
il nauigaris A. II g^nrat editi. 1 1 afati AB. il post 
sunt BC editi addtmt quod et. 15 quia ut] q aSt A. 
II cratori B. 17 ipsi occeano AC, ipsum oceanain 
B editi. II circumscriptum AC. 18 post decre 
verunt C add. prologus auctoris super insnlis qnJ- 
busdam. V 29 419 

1 29. No8 autem diximus finem totius 

s orbis terrae exceptis insulis quae ponun- 

8 tur per diversas partes in Oceano dila- 

4 tissimo, ex quibus aliquantas Oceani in- 

5 sulas iam supra nominavimus; sed eas 

6 reiterantes et reliquas quas legimus Chri- 

7 sto domino adiuvante, ut dictum est, de- 

8 signare cupimus. 

9 In Oceano vero Indiae Thermanticae 

10 Elamice, id est hac extrema parte me- 

11 ridiana, sunt diversae insulae, ex quibus 
L3 aliquantas designare volumus, id est 

13 Ypode 

14 lamnesia 

15 Silefentina 

16 Theron 

17 Argire 1 autem] ante editu II tocius BC. 2 insulis] 

multis editi. 6 rediterantes C. 8 post cu 

pimus C add, de diversis insulis in occeano indie 
thermantice elamice in extrema hac meridiana positis. 
9 tbermatice C^ Termanticae editi» 10 Elamitae 
editi» 11 id est] est id est insuia AB editi. II parte 
om.AC. 10 11 extrema meridiana hac C. 18 Hip- 
podes lordan., Hippopodes Ethicua. 14 lamnesia 
etiam lordan. 15 silefantia C, silefentia B editi; 
Silestantina (urbs Taprohanes) lordani, Sylephantinae 
Ethico; an inmtla Elephanta? 16 Theros Ethic.j 
Etheron urbem Taprobanes habet lordanes. 17 !4^ 
yv^ firjTQOTioXis ^lafiaSiov PtoL, lioyvQa firjTQO' 
nokii TanqopdvrjS Steph. 

21* 420 V 29 

1 ' Atyron 

3 Colera 

8 Agathodimou 

4 Sinda maior 
6 Opta, item 

6 Afrondiacolias. 

7 Item et in ipsam extremam partem me- 

8 ridianam est insula quae dicitur Tapro- 

9 bane valde splendidissima, in qua decem 

10 civitates fuisse nominatissimas legi, ut 

11 testatur mihi Paulus Horosius sapientis- 

12 simus Orientis perscrutator. 

13 Item est insula in eandem partem in 

14 eodem Oceano quae dicitur Chrisi, id 

15 est aurosa. 

16 Iterum Ingeis 

17 Apardamus 

I atiron A, auron B editiy JSarv^cav vijffoi PtoU 
8 l4ya&ov Saifiovos v^tros PtoL 8teph. 4 Sinda 
maiorl ^ivBai vijaoi Ptol, 6 afro discolias AC. 

II po3t Afrondiscolias C add. de insnla tamprobane in 
ipsam partcm meridianam posita. 7 et om. B editi, 
II ipsam om. editi. It extrema editij om. AC. 11 parte 
meridiana editi. 8 Taprobane etiam Tab.f Tapro- 
brane editi. 10 legimnti BC editi. 11 testatnr mihi) 
cf. 50 16. II Horosias] lib. 1 cap. 2 p. 14 Han., 
Orosius editi. 12 persecutor C. II poet perscrotator 
C add. de insulis in eandem partem meridianam in 
eodem occeano positis. 13 in eandem — 14 Oceano 
om. AB editi. 14 Chrysi editi, Xovarj Dionysm 
apud Steph. 14 15 id est om. C. 15 Auraosa 
editi. 16 Ingers editi. 17 apardarinis A, Apar- 
damus editi. V 30 421 1 


Politrasolis 


2 
3 


Capriaria 
Axera 


4 
5 
6 


Spilas 

PropheliiTTi 

Galliac. 


7 


In Oceano autem Serico Indiae Ba- 8 ctrianae et Caspio, id est a summa ac 

9 ertijema parte septentrionali, sunt insu- 

10 lae Scythiae maiores minores numero 

11 quindecim, quarum nomina multis modis 

12 legimus, dum peccatis emergentibus a 

13 barbaris et sine lege nationibus ipsa do» 
u minatur patria et variis vocabulis easdem 

15 insulas appellant, et ideo earum nomina 

16 re]iquimus designare. 

17 30. In ipso autem Oceano septentrio- 

18 nali post Roxolanorum patriam est insula 1 polithrasolis B, 2 Capiaria editif AiyiSiofV PtoL 
5 PeTphelam editi. 6 post Galliac C add, de di- 
versis insolis sythye minoris et maioris in occeano 
serico indie bactriane et caspio id est a summa ac 
extrema parte septentrionali. 8 et Caspio] vel 

caspinm AB ecUti, It a om. AB editi. II summe ABj 
summae editi, II ac] hac AC. 9 extremae partis 
B editi, II septentrionale A, septentrionalis B editi, 
10 sithie -4, sythie BC. 14 varia vocabula AB 
editi. 16 po8t designare C add, de insula scanza 
in ipso occeano septentrionali post roxolanorum pa- 
triam posita, que et antiqua sythia a plurimis cos- 
mographis dicitur. 4*12 y 30 

1 quae dicitur Scanza, quae et antiqua 

2 Scythia a plurimis cosmographis appel- 
8 latur. quomodo autem aut qualiter po- 
4 natur ipsa insula Scanzi Christo nobis 
6 auxiliante volumus enarrare. sed et supra 

6 scriptus lordanis sagacissimus chrono- 

7 graphus liquidius de eadem exposuit 

8 insula. 

9 Iterum in ipso Oceano septentrionali 

10 aliquantae insulae reperiuntur, sed post 

11 Saxonum patriam, ex quibus una dicitur 

12 Nordostracha et alia Eustrachia. 

18 Iterum est insula quae dicitur Evania. 

14 Iterum sunt in ipso Oceano quae di- 

15 cuntur I qaae alt, om, A. 2 schitia AB, sythia C. 3 au- 
tem om. C. ii ant] et editu 8 4 ponatnr ipsa] 
ipsas ponunt AB editi. 4 insnla Scanzi] insolas 
canzi ABj insulas Canz editi. 5 et om. B editi. 
5 6 suprascriptas A 6 lordanis] dereb. Get. c.3. 
li cosmographus editi. 7 disposuit C. 8 post insola 
C add. de aliquantis insiQis in ipso oeceano septen- 
trionali positis, sed post saxonum patriam. 10 ali- 
quantae] sunt AB editi. II reperiuntur om. AB editi. 

II patria B. il poat patriam A add. sunt insole, 
B add. sunt in ipso oceano septentrionali aliquante 
iusule, verum etiam et xaxonum patria sunt insule, 
editi add. sunt in ipso Oceano septentrionali aliquantae 
insulae. 12 Kordostracha | fortasse Actania (t. 0> 
Arctania?) P/m. II Eustrachia]/orto««6 AustraniaP/w. 
13 Evania] Iilevania lordan. Ethic., Mevaniae in- 
sulae Beda. V 31 423 

1 Vectis 

2 Malaca 

3 Insenos 

4 Taniatide. 

5 31. In Oceano vero occidentali est 

6 insula quae dicitur Britannia, ubi olim 

7 gens Saxonum veniens ab antiqua Saxo- 

8 nia cum principe suo nomine Ansehis 

9 modo habitare videtur. quam insulam, 
10 ut diximus, quidam Graecorum philosophi 
n quasi micosmin appellaverunt. nam nos 
12 tam magnam insulam neque in supra 
18 scripto mari magno neque in praefato 
14 Oceano dilatissimo neque in quo prae- 
16 diximus sinu Oceani legendam ullo modo 
16 repperimus. 

1 Vectis etiam Plin. Suet, alii, Ovrjotris Ptol.f Vecta 
Ant. et Beda^ nectis A. 2 MaJaca] fortasse le- 
gendum lialaea: nam Ptol. habet MaXaToi sive Ma- 
Xsog. 4 tamatide B editi, Tanatis Solin.f Thanatos 
Isidor., Tanetos (sive Tanatos) Beday hodie Thanet. 
(I post Taniatide C add. de insula que dicitur britania 
in occeano occtdentali posita. 5 occidentale AB 
editi. 6 britania BC. 6 7 olim gens] nunc 
gens C, elongens A, 1 post gens C add. alias 
olongens. 8 ansehys C, Anschis editi; i. e. Hengist 
Bedaef 9 modo] in ea B editi. II quam etiam 
9 10, quamvis ABC editi. 10 Graecorum] 6o- 
thorum e<7tft. 11 micosiilin etiam 9 11, mirosmi ^, 
micosmi B editi, mycosmin marg. C, 12 magna 
insula A. 16 sino AB. II nullo AB editi. 16 re- 
perimus BC editi. II post repperimus C add, de civi- 
tatibus britanie et insule. 424 V 31 1 


In 


qua Britannia plurimas fuisse legi- 


2 


mus 


civitates et castra, ex quibus ali- 


8 


quantas designare Yolumus, id est 


4 
Giano 


6 
Eltabo 


6 
Elconio 


7 
Nemetotacio 


8 
Tamaris 


9 
Purocoronavis 


10 
PUais 


11 
Vemalis 


12 
Ardua 


18 
Rayenatone 


14 
DevionissQ 


15 
Statio Deventia 


16 
Stene 


17 
Duriarno 


18 
Uxelis 


19 
Vertevia 


20 
Melamon I britania BC. 1 2 ciuitates legimus Aj civitate^ 
fiiisse legiraus C 2 et castra om, AC. 7 neme- 
totatio AC. 8 TafmQri Ptol. 9 Durocoronavis 
editi; fortasse Durocomovio Ant,f sed cf. 427 16 not. 

II vemilis AC. 15 stadio deventia A, fortme 
duae civitates. 16 steno AC. 18 Ov^ekXaPtol 
20 melamoni ABC, sed i ad sequens vocabulum per- 
tinety Melamoni editi. V 81 425 1 


Isca Dumnaniorum 


2 


Termonin 


3 


Mestevia 


4 


Milidunum 


5 
6 


Apaunaris 
Masona 


7 

8 
9 


Alovergium. 
Iterum iuxta supra scriptam civitatem 
Scadoniorum est civitas quae dicitur 


10 


Moriduno 


11 


Alauna silva 


12 


Oinire 


13 


Tedertis 


14 


Londinis 


15 


Canza 


16 


Dolocindo 


17 


Clavinio 


18 


Morionio 


19 


Bolvelaunio 1 scadnm Damorum AB editij sca danamorum C, 
Isea Dumnuniorum Ant,f Isca dumnomorlL Tab., "laxa 
{Jovfivovioov) PtoL, cf. arinot. ad 424 20. 3 Mo- 
stevia editi. 7 Alongium editi. 8 Iterum] item 
editi. 9 scadonamorum C, Scadomorum editij cf. v. 1. 
10 Muridano ^n^., Bidumo Tab. 11 Alauna silva] 
Alaimwm, fimvum kabet Ftolemaeus; ter infra recwrrit 
Alauna. 12 omite C. 14 lindinis jBC, infra re- 
ewnimt Landini et Londinium. 15 can^a B editi, 
KavTiov ax^ov Ptol.f 17 clavimo A. 426 V 81 1 


Alaiina 


2 


Colonias 


3 


Aramis 


4 


Anicetis 


5 


Melezo 


6 


Ibemio 


7 


Bindogladia 


8 


Noviomagno 


9 


Onna 


10 


Venta Velgarom 


11 


ArTriis 


12 


Ardaoneon 


13 


Navimago 


14 


Kegentinm 


15 


Leuco magno 


16 


Cunetzone 


17 


Pnnctuobice 


18 


Ventaslumm 


19 


lupania 


20 


Metambala 1 aiatina C 2 coloneas AB editi, Colonia i»<. 
8 aranus B editi. 5 meiezo B, Moiezo ediH. 
7 blindogladia C, Vindogladia AnU 8 Noviomago 
Ant.f Noiofiayoe Ptoh 10 venta yelgaroni ^, 

Venta Yelganun editi, Yenta Belgaram Ant, Ovivra 
(BsXywv) Ptol. 18 Ravimago editi. 15 leacn 
magna A, leucn magno C, lenco mag B, Lencomago 
editi. 16 Cimetzone editi, Conetione Ant. 18 nen- 
tas lurum A^ Yenta Siloram editi ut Ant,, Ovsvra 

(^ifMVCOV) Ptol. V 81 427 1 


Albinumno 


2 


Tsca Augusta 


3 


Bannio 


4 


Bremia 


5 


Alabmn 


6 


Cicutio 


7 


Magnis 


8 


Branogenium 


9 


Epocessa 


10 


Ypocessa 


11 


Macatonion 


12 


Glebon colonia 


13 


Argistillum 


14 


Vertis 


16 


Salinis 


16 


Cironium Dobunornm 


17 


Caleba Arbatium 


18 


Anderelio 


19 


Nuba 1 albinniio Bj Albinmmo edtti, 2 Iscae leg. II 
AagtiBta Ant, 3 Goba&nio Ant. 4 Brenna editi. 
5 likafidov incerti sittu legitwr apttd Stephantm. 
7 Magnis etiam Ant., alia recurrit infra. 8 B^aV' 
voysviov Ptol. 12 Glebon colonia] Clevo Ant, 
15 balmls^, ^tdiivM Ptol., cf. 429 4. 16 Gori- 
nium editij KoQivtov (Jofiowcov) Ptol., „Antonino 
Durocornoyiam** Porch,, cf, 424 9. 17 Callera 
Ant., Kakriova (uiT^B^aTioov) Ptol, II Arbatium] 
Atrebatium ediU. 18 Anderesio ediU, Anderidos 
NoHtia dign.t 19 Nuba] Miba editi. ' 428 y 31 1 


Mutuantonis 


2 


Lemanis 


3 


Dubris 


4 


Duroavemo Cantiacorum 


b 


Rutupis 


6 


Durobrabis 


7 


Landini 


8 


Tamese 


9 


Brinavis 


10 


Alauna 


11 


Utriconion Comoviomm 


12 


Lavobrinta 


18 


Mediomano 


14 


Seguntio 


16 


Canubio 


16 


Mediolano 


i7 


Saudonio 


18 


Deva victris 1 mantuantonis AC. 2 Lemannis Notiiia dign., 

Ad portum Lemanis Ant.f Lemauio Tab. 3 Dabris 
etiam Tab.j Ad portum Dnbris Ant. 4 Dnroyemo 
editi ut Ant.y Dnroaverus Tab. 5 Rntupis eUam 
Notitia dign., Ad portum Ritupis Ant.^ Ratupis Tah., 
^Povrovnuu PtoL 6 Durobrivis Ant. 472 473. 
7 Londini editi. 8 Tamese) ut videtwr Pontibos 
Ant. 10 Alauna] cf. 425 11. 11 utriconion co^ 
noninorum B editi, Urioconio sive Viroconio Ant., 
Ov$^ox6viov {KoQvaoviiav) Ptol. 13 mediolanai* 
14 Segontio Ant. 15 Conovio Ant. 16 Medio- 
lano etiam Ant. 17 saudonie C, Sandonio ediU' 
18 Dena viztrix editij Deva leg. xx vict Ant., 
Jrjovava xtd Xsyiofv x vixrjfpoQOs Ptol. y 31 421^ 1 


Veratino 


2 


Lutudaron 


3 


Derbentione 


4 


Salinis 


5 


Condate 


6 


Rate Corion 


7 ^ 


Eltavori 


8 


Lectoceto 


9 


lacio 


10 


Dulma 


11 


Virolauium 


12 


Londinium Augusti 


13 


Caesoromago 


14 


Manulodulo colonia 


15 


Durcinate 


16 


Duroviguto 


17 


Durobrisin 2 lutadaton C, LQtudarum editif differre videiur a 
Lactodoro Antonini. 3 derbencione C; infra (431 1) 
recurrit Derventione, quod legitur apud Antoninum et 
in Notitia dign, 4 salmis Aj cf. 427 15. 6 Con- 
date eUam Ant. 6 Rate Corion] Batas et Ratis Ant.y 
*Pdy8 (KoQiravmv) Ptol. 7 Eltanori editi. 

8 Lectoceto] Etoceto Ant. 11 municipium Yeru- 
lamium Tacit.j Verolamio Ant., OvQoXdviov Ptol. 
12 Londinium Augusta editi. 13 Caesaromagom 
editij Caesaromago Ant, 14 Camulodulo colonia 
editij Camoloduno Ant.j Camuloduno Tah., colonia Ca- 
mulodunnm Tacit.y KafiovSoXavov (T^tvodvTwv) 
Ptol, 16 Durcinate] „Bedae forsan Dorcinia** 
Porch. 17 Durobrisin] Durobrivas Ant. 475, 430 V 31 1 


Venta Cenomuni 


2 


Lindum colonia 


3 


Bannovallum 


4 


Nanione 


5 


Aquis 


6 


Arnemeza 


7 


Zerdotalia 


8 


Mantio 


9 


Alicinca 


10 


Camulodono 


11 


Calunio 


12 


Gallunio 


18 . 


Medibogdo 


14 


Cantiventi 


15 


luliocenon 


16 


Gabrocentio 


17 


Alauna 


18 


Bribra 


19 


Maio 


20 


Olerica 1 Venta Icinoram Ant. 2 Lindo Jnty yiiuSov 
PtoL, Lindocolonla civitas BedOj nunc LincolD. 

3 banoaalum A, baunovalnm C, Banovallam editi. 

4 Navione editu 6 amemeya C 8 maatio A, 
mancio C. 9 alunna AB editi. 10 CamboduDO 
Ant.j KafWwXoBowov Ptol. 11 calauio A, co- 
lunio C. 12 galluuio A. 13 medebogdo C, Mo- 
dibogdo ediii. 14 cantauenti A, cantanenti C, 
Cantiumeti editi. 16 Gabrosenti Notitia dign- 
17 Alaunal cf. 425 11, HXavva PtoU V81 431 1 


Derventione 


2 


Ravonia 


3 


Bresnetenaci veteranorum 


4 


Pampocalia 


5 


Lagentinm 


6 


VaJteris 


7 


Bereda 


8 


Lagubalium 


9 


Magnis 


10 


Gabaglanda 


11 


Vindolande 


12 


Lineoiugla 


13 


Vinovia 


14 


Lavaris 


16 


Cactabactonion 


16 


Eburacum 


17 


Decuaria I Derventione] c/. 429 3. 8 bresnetenoti C, Bres- 
netenati editij Bremetennaco Notitia dign, 5 la- 
guentinm Ay Lag^cio Ant, 6 Verteris Ant, et No- 
titia dign. 7 Yoreda Ant. 8 lagubalumi AB, 
Lugnbalum editi, Luguvallo Ant.^ Lugnbalia Beda, 

9 Magnis etiam Notitia dign,; alia eit 427 7. 

10 Babaglanda editij Amboglanna Notitia dign.f 

II Vindolana Notitia dign. 12 lineonigla C. 
13 Vinovia etiam Ant.^ vinonia C editi, Oviv- 
voovtov Ptol. 14 lanaris BC^ Lavatris Ant.j La- 
vatres Notitia dign, 15 Cataractonion editi; Ca- 
taractone sive Cataractoni Ant,, KaTOV^axTovtov Ptol. 

16 Eburacum etiam Ant. et alii^ ^E^ooaxov Ptol. 

17 Decaaria] Ilerova^ia Ptol. 4d2 y 81 1 


Devovicia 


2 


Dixio 


8 

4 
5 


Lugiindino 

Coganges 

Corie 


6 

7 


Lopocarium. 
Iterum sunt civitates in ipsa Britannia 


8 
9 


quae recto tramite de una parte in alia, 
id est de Oceano in Oceano existunt, ac 


10 
li' 


dividunt in tertia portione ipsam Britan- 
niam, id est 


12 


Serduno 


18 


Condecor 


34 


Vindovala 


16 


Onno 


16 


Celunno 


17 


Brocoliti 


X8 


Velurtion 


19 


Esica 


20 


Banna 1 deuouitia Ay Delgovicia AnU S Ingundono A. 
4 ceganges A, Concangios NotiUa dign. 6 Ko^ta 
Ptol, 7 britania BC. 9 existunt, ac] existnnt 
iaci C, et sistunt iaci AB, et Sistuntiaci editi. 
10 tercia porcione BC. II britania BC, 12 Scge- 
duno Notitia dign, 13 Conderco editi cum NoHtia 
dign. 14 Vindobala Notitia dign. 15 Hunno 

Notitia dign. 16 celumno AC, Cilurno Notitia 

dign. 17 Procolitia Notitia dign. 18 Volurtion 
editi. 19 Aesica editi ttt Notitia dign. T 31 433 1 


UxelludaTno 


2 


AYalana 


3 


Maia 


4 


Fanocodi 


5 


Brocara 


6 


Croucingo 


7 


Stodoion 


8 


Sinetriadum 


9 


Clindum 


10 


Carbantium 


11 


Tadoriton 


12 


Maporiton 


18 


Alitacenon 


14 


Loxa 


15 


Locatreve 


16 


Cambroianna 


17 


Smetri 


18 


Uxela 


19 


Lucotion 


20 . 


Corda 


21 


Camulossesa 1 nxeludiano B editi, Axelodano Notitia dign. 2 Ava- 
laria editi, 4 fanococidi AC, Fanocedi editi. 

6 croncmgo C. 7 stodoyon C 9 Clidam editi. 
10 KaQ^avro^iyov Ptol.t 18 alithacenon ACj 
Alatiun castrum, nxeQCOxov arQaronedov PtoLf 
14 ,,^6ia7tor.i}€^oXal**habetPtolemaeus. 15 Lo- 
catrenc editi. 16 Canibroiana editi, 18 OvSeXXov 
Ptol 19 Ipcocion 4. ?0 JCo^Sa PtoL 

2» 434 V 31 i 
Praesidium 


2 
Brigomono 


8 
Abisson 


4 
Ebio 


6 
Coritiotar 


6 
Celovion 


7 
Itucodon 


8 


- 


Maromago 


9 
Duabsisis 


10 
Venutio 


11 


« 


Trimuntium 


12 
Eburocaslum 


18 
Bremenium 


14 
Cocuneda 


15 
Alauna 


16 
Oleiclavis 


17 
Evidensca 


18 
Rumabo. 


19 


Iterum sunt civitates in ipsa Britama 


20 


recto 


tramite ima alteri conexae, ubi et I Praesidium ] fortasse ad antecedens pertinet. 6 Ce- 
lerion editi. 8 Maremago editi. 9 dukbsissis i, 
duablisis (corr, dnabsisis) C, Duablisis editi. 11 tri- 
rainitium ^, TqtfiovTiov Ptol. 18 Boefieviov Piol. 
14 cocenneda A, coccimeda C, 15 Alauna] iuxta 
BQ8/iiviov Ptolemaei editio Argentinensis anni 1513 
habet ^iXavvaj e codice I. F. Pici Mirandulae. 
1 6 olea clavis Aj oleclavis C, 17 Eiudensca editi 
19 Bnt&jmia. editi. II po«^ Britania editi addunt [vibi], 
sed omitttmt recto — ipsa Britania. 20 recto tramite 
om. C. II recto] retro B, 11 uni C. II alterios A. 

II conexa Bf connexa C. rsi 435 1 


ipsa Britania plus angustissima de Oceano 


2 


in Oceano esse dinoscitur, id est 


3 


Velunia 


4 


Volitanio 


5 


Pexa 


6 

7 


Begesse 
Colanica 


8 


Medio Nemeton 


9 


Subdobiadon 


10 


Litana 


11 


Cibra 


12 
13 


Credigone. 
Iterum est civitas quae dicitur 


14 


lano 


16 


Maulion 


16 


Demerosesa 


17 


Cindocellum 


18 


Cerma 


19 


Veromo 


20 


Matovion 


21 
22 


Ugrulentum 
Ravatonium 


28 


Iberran 


24 


Pinnatis 7 Colanica] KoXavla Ptol.f 10 licaua €. 14 lano A^ 
lirio C. 15 manlion C. 16 demorosesa C. 

18 Cermo editi. 22 Banatonium editi. 24 pu- 
matis C, Praematis editi. 28* TuessiB 

Ix>done 

Litinoioago 

Devoni 

Memanturuin 

Decha 

Bt^randiuiD 

Ugueste 

Leviodanum 

Poreo clasBis 

Levioxava 

Cerniiuin 

Victoriae 

Marcotaxon 

Tagea 

Voran. 
Sunt autem in ipsa Britannis diTersa 
loca, ex quibus aliquanta nominare vo- 
lumuB, id est 
Maponi 
Misa 
Panovius •' Ledane tditi. 3 lintiiioiiwgo C 
{TOiZiiXeav) Ptol. 10 Pm»1 
Levioxaua C tdiU. 18 "!»)■ 
iol. 17 briWni» BC. 18 a V 81 437 1 


Taba 


2 


Manavi 


3 

4 


Segloes 
Dannoni. 


6 
6 
7 


Currunt autem per ipsam Britanniam 
plurima flumina, ex quibus aliquanta no- 
minare volumus, id est 


8 


Traxula 


9 


Axium 


10 


Maina 


11 


Sarva 


12 


Tamaris 


13 


Naurum 


14 


. Abona 


15 


Isca 


16 


Tamion 


17 


Aventio 


18 


Leuca 


19 


luctiuR I Taba] Taova eiaxvcie legitur apud PtolenMeim, 
4 Daononi] dannom A, fortcuse JafivoviOi Ptol. 
p. 106 Wilb, 5 britaniam BC. 8 Fraxnla edxH, 
9 Axe duo nunc auntfiumina Britanniae. 10 maaia^C 

II 8araa-4C. 12 ^^Thfmqovjtor. ixfioXaC** hahet 
Ptolemaeus. 14 Abona] Avon ntmc plurium Bri- 
tanniae Jluminum nomen est. Abone oppidum Ant., 
alio loco Ik/Sov noxafiov ix^oXal Ptol. 16 Isca] 
^laaxa Ttor. SxfioXai Ptol. 16 tanison C, taimon^, 
pro Thamesi positum existimat Porcheron. 19 luctioa] 
„Tovxxia (sive ^rovxxia) norafiov ixpoXai** habet 
Ptolemaeus p. 104 Wilb. 438 V 81 1 


Leugosena 


2 


Coantia 


3 


Dorvantium 


4 


• 

Anava 


5 


Bdora 


6 


Novitia 


7 


Adron 


8 


Certisnassa 


9 


Intraum 


10 


Antrum 


11 


Tinea 


12 


Liar 


18 


Lenda 


14 


Vividin 


15 


Durolavi 


16 


Alauna 


17 


Coguveusuron 


18 


Durbis 


19 


Lemana 


20 


Novia 2 coancia C. S Dorvatium editi, ntmc Derwent? 
4 Anana — 9 Intraum om. B editi. 5 Bode^ia 
BXaxvai,^ PtolJ 6 novicia C, Nooviov Ttor. i»- 
fioXai PtoLt 7 Adron] OveS^a Ttorafiov ixfiolcU 
PtoLf 11 tmotL BC editi, TYva TtOTa/uiov ixfioXai 
PtoL 15 duralavi C, durolam A, Durolani editi. 
16 u4Xavvov norafiov ix/HoXai PtoL 17 cogn- 
venseron C, Coguvensuron editi, 19 Lemana] 

^Lemani amnis Lhuydus meminit^ Porch, 20 Bovia 
editi; ^Paoviov Ttor. ixfioXai PtoL sed in Hibemia. V 33 439 

1 Baxtomes$a 

3 Senua 

3 Cunia 

4 Velox. 

6 Finitur autem ipsa Britannia. "a facie 

6 orientis habet insulam Thile et insulam 

7 Dorcadas, a facie occidentis ex parte 

8 provinciam Galliam et promunturium Py- 

9 renei, a facie septentrionalis insulam Sco- 

10 tiam, a facie meridiana Germaniam anti- 

11 quam. 

12 33. Iterum in eodem Oceano occiden- 
is tali, post ipsam magnam Britanniam, si- 

14 mulque et amplius longius, ut diximus, 

15 quam omnes insulae a terra magna finita 

16 parte septentrionali, magis ex ipsa occi- 

17 dentali, est insula maxima quae dicitur 

I Ractomessa editi, 2 Senua] Jlrivov Ttor. iic 
fioXal PtoL sed in Hibemia, 8 Cimia editi. 4 post 
Yelox C add. de finibus britanie et qualiter finiatur. 
5 autem] ab A, om. C. II britania BC. 6 habens 
editi, li Thyle marg. C et editi, Tilae Ethic, Tile 
(Thule) Oros, II et] et et C, vel AB editi. 7 Dor- ' 
cadas] wnt Orcades insulae. 8 provinciae AB editi. 

II gallicam C. II promontorium editi. II Pyrenei] pu- 
nurei A, pumirei C. 9 insula AB. II scotia ABj 
scoreS C. 10 11 germania antiqua AB. 11 post 
antiquam C add, de insula ybemie in occeano occi- 
dentali post magnam britaniam et amplius quam omnes 
insule et longius posita que scoria dicitur. 18 bri- 
taniamjBC. 14 longius, ut diximus] d 13. 15 iinita 
magna C. 440 V 32 

1 Ibemia, quae, ut dictum est, et Scotia 

2 appellatur. cuius post terga, ut iam prae- 
8 misimus, nullo mo^o apud homines terra 
4 invenitur. 

6 Per quam Scotiam transeunt plurima 
• 6 flumina, inter cetera quae dicuntur, id 

7 est et 

8 Sodisinam 

9 Cled 

10 Terdec. 

11 Iterum in ipso Oceano occidentali po- 

12 nuntur diversae insulae, ex quibus ali- 
1$ quantas nominare volumus, id est 

14 Corsula 

16 Mona 

16 Begaina 

17 Minervae 
.18 Cunis 

19 Manna 

20 Botis I ybemia C, Hibernia editu II ut dictnm est] 9 13. 

II scoria C. 2 iam om. C. II praemisimus ] 9 IS^ 
diximus C. 5 scociam By scoream C, 7 et om. 
editi. 8 Sodismam editi. 9 post Cled editi add. et. 
10 terclec A. II post Terdec C add. de diversis in- 
sulis in occeano occidentali positis. 11 in om. AB 
editi. II ipso] ipe B, ipsi editi. 15 Mona etiam 
Plin. Tac. alii, Mova PtoL, Moiwa Dio Cass. ; cf. v. 19 
Manna; atmt Anglesea et Man. 16 regama C. 
19 manua C. 20 Botis] kodie Bute? y 82 441 1 


Vinion 
3 


Saponis 
.8 


Susura 
4 


Birila 
5 


Elaviana 
6 


Sobrica 
7 


Scetis 
8 


Linnonsa. 
9 


Item ad aliam partem dicitur insula 


10 


Magantia 
11 


Anas 
12 


Cana 
18 


Atina 
14 


Elete 
15 


Daroecla 
16 


Esse 
17 


Gradena 
18 


Maiona 


% 


19 


Longis 
20 


Eirimon 
21 


Exosades, ubi 


et gemmae na- 


22 


scuntur. 

4 ririla C, 5 elauiani B editi. 8 linonsa AC, 
10 magancia BC, Maganica editi^ hodie Magharee 
Islands? 12 Cana] hodie Canna. 15 daroeda Af 
doroeda C. 17 grandena AC; ctm antecedenti con^ 
iungunt editi ita Essegradena. 18 Maiona] hodie 
Mainland? 19 Longis] Ao(2t«LongIsIand8? 20 eri- 
mon Cj Cirimon editi. 442 V 33 

1 Legimus ut in ipso Oceano, iam ex- 

2 pleta parte occidentali, tanquam ad par- 

3 tem regredientes meridianam, sunt nu- 

4 mero insulae triginta tres, quae et Dor- 

5 cades appellantur. quae quamvis non 

6 existant omnes excultae, attamen nomina 

7 illarum volueramus Christo nobis iuvante 

8 designare: sed quia peccatis emergenti- 

9 bus suete a diversis gentibus ipsa domi- 

10 natur patria, et ut barbarus mos est, va- 

11 riis vocationibus easdem insulas appel- 

12 lant, reliquimus nomina designandum. 
18 33. Sed est insula post Aquitaniam 
14 quae dicitur 

16 Obceorum 

16 Ollarione 

17 Batis 

18 * Corda I at] vero AC, II explecta B» 8 regradientes C, 
ingredienteB editi. 11 sant] quod sont C, 4 tri- 
ginta tres] xxxm C 4 Dorcadas editi. 5 ap- 
pellator editi, 7 earam C, II valaeramas AB. 

II adiavante editi. 8 set C. 10-12 uarias aocfr* 
tiones et appellantur B editi, 12 reliqaimos no- 
mina designandum ABC ponunt infra v. 15 post Ob- 
ceorum. 18 sed et est editi. 11 equitaniam B. 
16 Ollarione] Uliarus PZtn., mmcOleron. 17 Batu) 
„ monasterium quod Radis insula situm est ** AmmI 
Mettens, ann. 744^ hodie He de B^. 18 Cordaj 
fortasse insula in ostio Ganjmnae ctm pharo, cuiM- 
men „la tour de Cordouan'', Antros Melaf V 33 443 

1 Noetoia. 

2 Iterum in ipso Oceano dilatissimo, ex- 

3 pleta, ut diximus, parte occidentali, id 

4 est regredientes ad partem meridianam, 

5 procul a litore Spaniae est insula quae 

6 dicitur Thyle, de qua et Mantuanus ait 

7 inter reliqua ^tibi serviet ultima Thyle." 

8 Iterum in ipso Oceano, ut diximus, ex- 

9 pleta parte occidentali, regredientes ad 

10 meridianam partem, litus Spaniae, iuxta 

11 multotiens dictum fretmn Septemgadita- 

12 num dicuntur insulae quarum nomina 

13 multis modis invenimus. in ipso quippe 

14 meridiano Oceano post Aethiopum pa- 
16 triam diversae existunt insulae, ex qui- 

16 bus aliquantas nominare volumus, id est 

17 Azanasia 

I po8t Noetoia C add. de insula que dicitur thile 
in occeano dilatissimo parte meridiana a littore spanie 
posita. 4 regradientes C, II ad partem meridianam ] 
a parte meridiana B editi et corr. C. 6 tbile C, 
Tyle B editi. 11 de qua etc.] ^de qna Mantuanus: 
tibi serviat ultima Thyle'* lordan. de reh. Get. c. 1 
ex Virg. Georg. I 30. 11 et Mantuanus] emantua- 
nus ABC; mantuanus marg. C. II ajt C. 7 tibi 
seryiet) seruinnt tibi et B^ servit tibi et editi. II Tyle 
B editi, li post Thyle C add. de insulis expleta parte 
occidentali regradientes partem meridianam iuxta litus 
spanie et fretum septegaditanum positis. 9 ad om, AC. 
10 partem meridianam C. 11 multociens C, 

II septegaditanum AC, 18 multimodis B editi, 
14 etyopu B. 11 patrie AB„ 15 insulae om. AC. 
17 Azavazia editi. 444 y 34 

1 Pireon 

2 Capriariam 

3 Beathee 

4 Theatrum 

5 Nincaria 

6 Lunonis 

7 Scopolis 

8 Thene. 

9 Item post extremam Troglodytomm 

10 Aethiopiam est cherso glitorum 

11 nascitur pene minor: ubi et mirrhaTro- 

12 glodytorum. quae chersonisus non satis 

13 longe est ab insula quam supra nomina- 

14 vimus, quae dicitur Galliach Indiae Ther- 

15 manticae. 

16 34. Etenim ubique insulas in Oceano 

17 dUatissimo legimus, ipsas insulas subti- 

2 capriarias AB editif Capraria, una ex FortmatU, 
Plin. 3 beathec BC editi; num Beatae i. q, For- 
tunatae? 6 nencaria C. 6 Lnnonis] limonisiC, 
lunonia, una ex ForttmatiSj Plin. 9 extrema ABC. 
11 trogliodytorum A. 10 ethiopia ACj ethyopia B. 

11 cherso gUtorum] thersoglitorum ABC, Tber- 

Seglitorum editi; lacunam indicavimus. excidisse vt- 
dentur Chersonisus aurea (X^arj XsQaovtjcog Ptol 
7 2) et nonnuUa de iis quae in ea Chersoniso gigwmr 
tury maiora quam in terra Troglodytorum. 1 1 mirra C, 
myrrha editi. II trogliodytarum A, trogloditarom B, 
troglodytarum editi. 12 chersonisns] tersonios A, 
thersonius £C «<2z7t. 13 supra] 421 6. 14 ther- 
manticee A, thermatice C. 16 Etenim — 445 18 
designavi om. C. V S4 445 

1 lius perscrutantes Christo nobis auxiliante 

2 designavimus. itaque omnia adimplentes 

3 ad supremam ut dicamus totam longe 

4 lateque di£Pusam Asiam et spatiosissimam 

5 Africam atque Europam omni modo ro- 

6 bustissimam, ut dictuin est, positas pa- 

7 trias vel civitates atque flumina potuis- 

8 semus Christo deo nostro nobis auxiliante 

9 earum castra vel promunturia, universos 

10 torrentes, verum etiam petrosa refugia, 

11 simulque earum regionum stadiis minu- 

12 tius enarrare: sed ut non amplius legen- 

13 tibus fastidium audientibus multifariam 

14 ingererem, ideo quae inenarrabilis sapien- 

15 tia dei patris, Christus deus noster et do- 

16 minus, et consubstantialis spiritus sanctus 

17 mihi inspirare iussit, vobis quasi breviter 

18 designavi. 8 supremum editi. 4 asyam B. 1] spatiossissi- 
mam B. 5 afiricam B. 9 promuntuaria Aj pro- 
montoria editi. 10 etiam] et editi. 11 earum- 
que B. 11 stadiis] distantias an distantias stadiis? 
cf. 39 12 y stadis Gron.l. 12 ennarrare B. 13 num 
audientibusve ? 14 quae om. AB editi. II inenar- 
rabilibus A. II sapientis Gron. 2, sapiencia B, 
17 michi A. II quasi] quae editi. 


GVIDONIS GEOGRAPHICA. 1 1. yjum inter omnes homines socie- 

2 tatem quandam natura ipsa constituerit, 

3 nec ulla sine rei vel operae collatione 

4 possit constare societas, in humani ge- 

5 neris societatem rerum nostrarum operum 

6 et studiorum non minimapi partem con- 

7 ferre debemus. immo ut expressius et 

8 certius dicam, in humanae vitae commu- 

9 nionem pleraque nostra negotia et studia, 

10 in quantum res nostra patitur et facultas et 

11 scientia amministrat, coUocare debemus. 

12 2. Nec hoc ex nostra simplici opinione 

13 proferimus, sed ex antiquorum philoso- 

14 phorum auctoritate, et maxime divinorum 

codices bfmr, 

1 omnes omittunt mr. 2 constittterit] constitnit mr, 

8 opere bfmr. II collacione /. 7 cercius fr, 

9 negocia bfm, II nostra res bmr. 11 adminl- 
strat mr, 12 oppinione r. 18 set /m. il phy- 
losophorum m. 

29 450 oviDO 2 

1 et ipsorum ecclesiasticorum doctorum, 

2 quorum sententias et assertiones cano- 
8 nizatas nos pro summo iure tenendas 

4 oensemus. dixerunt enim. etiam stoico- 
6 rum philosophi, omnia sub celo propter 

6 homines, ergo homines propter homines, 

7 ut ostenderent et probarent homines ho- 

8 minum causa natos, et unumquemque 

9 hominum non sibi soli sed aliis vivere. 
:o unde etiam in laudem Uticensis Catonis, 

1 qui apud Romanos habitus est sapientis- 

2 simus, Lucanus historiographus ita 

3 nec sibi sed toti genitum se credere 
,4 mundo. 

5 Ambrosius vero doctor egregius in hbro 

6 de officiis, Marci Tullii Ciceronis et ce- 

7 terorum qui de officiis scripsere faciens 

8 mentionem, hoc idem asserit, dicens eos 

9 haec a divinis veteris testamenti aucto- 

20 ribus habuisse, ponens illud quod Moyses 

21 in libro Genesis de creatione secundi 

codices bfmr. 

2 sentencias et apserciones /. 8 iure om, f. 4 stoy- 
corum phy m, 8 unumquenque mr. 9 set fmr. 
11 romanus /r. 12 Lucanus ] PAar«a/. 2 383. II hy- 
storiographus «»r, ystoriographus /, istoriographus b, 
13 sed soli genitum se mr^ se soli genituiH sed toto h, 
soli genitum set toto /. 16 Marci] M. /. 18 as- 
seritl asperit m. 21 secundi] seculi et in margine 
al. secundi m^ secundi et in maryine al. seculi r, seci b. QVtDO 8 451 

1 hominis ait, ipsum deum rerum creatorem 

2 dixisse ^non est bonum, hominem esse 
8 solum; faciamus ei adiutorium simile.'^ 
4 per quod probat et ostendit^ unumquem- 
6 que hominum ceteris hominibus nasci et 

6 eis debere ofBcium. 

7 3. Unde ego Guido inductus pro scien- 

8 tia mea et viribus statui in humani generis 
» societatem et vitae communionem operum 

10 et studiorum meorum quandam conferre 

11 particulam longo conquisitam labore, ut 

12 eonmi qui de ofiSciis scripsere studiis 

13 concordans, re ipsa et exercitio et in prae- 

14 senti et ceteros meo incitem exemplo, et 
16 in futuro ad quod laboro et intendo con- 
16 sequar praemium. 

codices bfmr. 

I hominis evanid. in h. 4 unumquenque m. 
5 caeteris r. 6 eisl eius r. 7 sciencia /. 
9 comunionem /r. 12 scripsit (corr. al. man. 
scripserunt) m. 13 exercicio /. 14 caeteros r. 

II meo] modo mr. 16 In hf sequuntur haec 

1 Primus liber continet Italiam, urbes et provin- 

2 cias Italie, et ^omanam historiam. 

3 Secundus de regnis militieque vocabulis, de edi- 

4 iiciis publicis, de habitaculis, de civibus, et de 

5 anulis. 

6 Tertius de divisione orbis, de Asia, de Africa, 

7 de Europa, nomina philosophoram, de mare medi- 

1 Ytal'am /. 3 milicieque /. 6 tercius / 

29* 452 oviDO 4 

1 4. Quodsi studiosus lector seu auditor 

2 subtilius scire voluerit totas circiunqua- 
8 que partes per litora maris positas, ordi- 
4 natim unam post alteram, quamquam eas 

codiees hfmr. cf, Rav. 325 6 sq. 

1 Btadiosios m, 2 subtilins omiUtmt mr. 11 dr- 
cunquaque m. 3 parte bf. II littora /. 4 quan- 
quam m. 8 terraneo, de finibus maris, de insulis et promanto- 

9 riis. hucusque occeani insule. de promuntoriis, de 

10 montibus ceterisque vocabulis. 

1 1 Quartus liber regum cronica S. leronimi et An- 

12 gustini. 

13 QuintuB Alexandri magni historiam. Daretam. 

14 YI continet historiam Romanam. 

15 Felices tam magna queunt qui dona mereri, 

16 TJt sua post obitum yivere facta putent. 

17 Terra fretumque simul qua consistunt ratione 

18 £t regum seriem nos liber iste docet. 
10 Hic reperire potes positos ex ordine reges, 

20 Gentes, monstra, feras pandit et historias. 

2 1 £x quibus hec Guido documenta decora reliquit, 

22 Per quae perpetuo commeutorandus erit 

23 In nomine diii nri Ihu Xpi dei etemi. 

24 anno ab incam. eius miUesimo centesimo xvnn, 

25 Indictione xn. 

11 cronica sci ieronimiy, cronicas ieronimi b. 12 po*t 
Aagustinl b addit et. 13 Qulntns] habet f a $ef. 

maif addiimm est in b. \\ ystoriamy. |] Daretani] L«- 
retam et troyanam yBtoriam /. 14 hunc tereum a tec. 
manu hahet by om. f, || foet Romanam tii b sefuihir 
tabula Europae, fuam refraeeentavit Reiffenberg m 
Butletine de V^cad. royale de Bruxelles 1843 T.IO 
P. 1 JI.471 ; tfatium tacuum habetf, 15 queuot] q oti- 
nam /. 16 putent] p . . nt, et fro ute litteris etem- 
die a aec. manu inc b. 17 rationi b. 20 ystoriu/. 
22 quae] que b. 23-25 om. f. oviDO 6 453 

1 iam in propriis patrias nominayerim, ta- 

2 men reiterans Christo favente minutius 
8 designabo. 

4 5. Italia habens fines ab occidente mon- 

5 tes excelsos, quos quidam Titanos dicunt, 

6 alii Alpes lovias nominant, incipientes a 

7 mari Gallico, quod et Tirrenum, haud 

8 longe a praedicta civitate Vigintimilio. 

9 qui videlicet montes dividunt inter pro- 

10 vinciam Septimanam et Italiam, inter Ee- 

11 tianos et Italiam, inter Carantanos et Itar 

12 liam, inter patriam Carnuntum et Italiam, 

13 quod iugum Carnich ab antiquis Alpcs 

14 luliae dicebantur, quique etiam tali modo 

15 claudentes Italiam descendunt ad sinum 

16 maris Adriatici non longe a civitate Thar- 

17 satico provinciae Libumiae in locum qui 

18 dicitur Fanas. 

19 6. A secundo latere est Italiae finis per 

codices hfmr, cf, Rav, 325 10 sq, 292 4 sq, 

1 nominavero /. 2 christom /. li minucius /. 

3 dessignabo m, il post designabo / rubro addit 
prima finis ytalie, m addit ITALIA. 4 Italia] Ra- 
venn. 292 4 sq, 4 ytalia r, 6 tytanos fmr, 

6 ionias mr, 11 incipiente bf. 7 tirenum mr, 
tyrchenum b, il haut bf, 8 praedicta om, /• 

10 ytaliam mr hic et infra, II racianos /. 11 in- 
ter Carantanos et Italiam om, r, 12 Camuntum] 
et camuntum /. 16 adriaci mr, 18 fonaa /. 
19 A om, /. 454 GVioo 7 

1 litora praedicti sinus maris Adriatici us* 

2 que ad expletum tractum totius provin- 

3 ciae Histriae. 

4 7. Tertia yero finis Italiae est mare 
6 Gallicum, quod et Tyrrhenum, incipiens 

6 a praedictis montibus qui dividunt inter 

7 civitatem VigintimiUum et Niceam civi- 

8 tatem provinciae Septimaniae, et desi- 

9 nens in angustum fretum Regii provin- 

10 ciae Calabriae. quod fretum dividit Si- 

11 ciliam insulam ab Italia, quae prius unita 

12 ei, ut Salustius refert, fuerat, unde et 

13 alio in loco una provinciarum eius po- 

14 nitur. 

15 8. Quarta autem finis Italiae litoralia 

16 lonici maris, a praedicta civitate Regio in- 

17 cipientes, extensa per ora sinus Adriatici 

codicea hfmr. cf. Rav, 293 9 sq. 

1 sinus] finus m. II maris omittiint mr. 3 hystrie mr. 
6 tirenum r, thirenum m. 6 praedictis] prefatis mr. 
12 ut Salustius refert] „ut etiam Sallustius dicit: 
Italiae Siciliam coninnctam constat fuisse^ 8erv. ad 
Aen. 3 414; nfretnm Siciliae qnod Regium dicitor 
Salustius ex tali causa vocari scribit, dicens Italiae 
olim Siciliam coniunctam fiiisse^ leidor. orig. 13 18; 
^Salustius autem dicit Italiae coninnctam Siciliam 
fuisse" Isidor. orig. 14 6; „Tiam olim dicit Sallnstius 
Italiam Siciliae iunctam fuisse" Lactant. (Luctat.) 
ad Siatii Thebaid. 3 696 597. 13 allo inj in aUo 
in 6. 15 litora mr. 17 extensa per ora sinns] 
artensa per hora ficis f. 6VID0 10 455 

1 usque ad coniunctionem litoris superius 

2 dictae provinciae Histriae. 

3 9. Scarifum vero eiusdem Italiae qui- 

4 dam philosophi dixerunt inmanitate fungi 

5 modum, alii quoque graecae litterae simi- 

6 litudinem, nonnulli etiam tanquam pro- 

7 miscuos flexus conchilae marinae, ceteri 

8 autem in modum palmae hominis vel folii 

9 platani. dicitur enim quod a praefatis 

10 Alpibus scarifo fungi ambiatur, a meridie 

11 et mare Gallico tanquam littera summa 

12 terminetur, a mare lonico et oriente pro- 

13 pter sinuosos flexus maris veluti conchila 

14 figuretur, porro a septentrionali parte ut 

15 palma hominis vel folium depingitur 

16 platani. 

17 (10. Verum Italiae longitudo, quae ab 

18 Augusta Praetoria per Urbem Capuamque 

19 porrigitur usque ad oppidum Regium, 

20 decies centena et viginti passuum colligit, 

21 latitudo, ubi plurimum, quadringenta de- codlces bfmr. cf, Rav, 294 8 sq.; Solin. c, 2, 

1 littoris nij lictoris r, 3 8carifQm] cariphiim f. 
4 phylosophi m hic et infra, II imanitate m, scil. 
pro in amanitae. 6 etiam] et m. 7 felxos m. 
9 predictis /. 10 scarinfo /. 11 summa) i, e, 
fligma. 17 Verum — 466 7 centena snnt] ex 

Solini cap. 2. 17 angasta h. 19 dirigitar h, 
20 passuum] milia passuum Solinus, 456 oviDO 11 

1 cem, ubi minimum, centum trigmta sex 

2 milia. artissima est ad portum qaem 

3 Castra dicunt Hannibalis: neque enim 

4 excedit quadraginta milia. umbilicom, 

5 ut Yarro tradit, in agro Reatino habet; 

6 at in solidum spatium circuitus universi 

7 vicies quadragies novies centena sunt.) 

8 11 • Quam videlicet novissimam Italiam 

9 quidam philosophi amplius quam septin- 

10 gentas civitates habuisse dixerunt, ex qui- 

11 bus aliquas ab occidentali eius parte et 

12 claustra Alpium incipiens intuli, in primis 
18 civitatem 

14 Alpendinam, item 

15 Gessabonam 

16 Secutionam 

17 Ocellium 

18 Fines 

19 Staurinis. 

codicea bfmr. cf, Solin. c. 2; Rav. 249 10 sq. 

I centum triginta sex] cxxxyi mr SoUntu. 2 milia 
om. mr Solinits. 8 hanibalis r, annibalis / Solimu. 
4 qnadraginta] xl mr. II milia om. mr. 6 cir- 
cGitns bf. 8 ante Quam b habet de urbibiu itslie. 

II Quam videlieet etc.] Eavenn. 249 10 sq. II novis- 
simam] nobilisaimam Rav. 9 phjlosophi m, filoso- 
phy b. 10 ex] et m. 15 bessal^onam /. 16 Se- 
cutionam] nonniti a sec. manu habet m, secncionam/ 
19 Staurinis] satumins mr. QYmo 14 


457 


1 


12. 


Item iuxta easdem Alpes est ci- 


2 


vitas 


quae dicitur 


8 
Graia, deinde 


4 
Arebribium 


6 
Augusta Preduria 


6 
Bitricium 


7 
Eporegia. 


8 


13. 


Item iuxta praescriptam civitatem 


9 


quae 


dicitur Staurinis est civitas quae 


10 


appel 


latur 


11 


N 


Quadrataniam, item 


12 
Rigomacum 


13 
Cocias 


14 
Laumedon 


15 
Ticinum quae nunc Papia 


16 
Lambrum 


17 
Quadratam 


18 
Padam. 


19 


14. 


Item iuxta praefatam civitatem 


20 


Eporegiam haud longe ab Alpe civitas 


21 


est quae dicitur 


22 
Victimula, item 


23 
OssUa codices hfmr. cf, Rav. 250 4 sq. 

4 atebribua /. 6 Augusta om. f. 8 Item om. r. 
WrttxtA om,bfm, 9 Staurinis] saturnius mr. 11 Qua- 
drataniam] Quadrata municipium Rav. 12 rigoma- 
cam r, rigomachum &/. 16 iambrum mr. 22 vin- 
ctimilia /. 2S ossilia mr. . 458 GviDO 14 

1 Scaciona 

2 Maiessa 

3 Lebontia 

4 Bellanica 

5 Bellinciona 
G Omula 

7 Clevenna. 

8 15. Item ad inferiora simt civitates 

9 Plumbea quae confinatur cum territorio 

10 praedictae civitatis Staurinensis, item 

1 1 VercelKs 

12 Novaria 

13 Sibrie 

14 Cumo 

15 Mediolanum 

16 Laude Pompei 

1 7 Pergamum 

18 Leuceris 

19 Brixia 

20 Acerula 

21 Cremona 

22 Ariolita 

23 Verona 

codices bfmr. cf. Rav, 251 11 sq, 

1 stacioDa /. 2 mouessa (ut videtur) r. 8 le- 
toncia /. 5 belliciond fmr. 7 cluentia mr, 

9 cumj con b. 10 civitatis saturinensis r, stau- 
riensis civitatis /. 12 novara /. 16 laude pom- 
pey /. • 19 brexia bmr. 22 areolica f. oviDo 18 459 

1 Bridiacum 

2 Mantua, ex qua poeta Virgilius 

3 extitit oriundus 

4 Hostilia 

5 Forolia. 

6 16. Item a superiori iterum parte nou 

7 longe ab Alpe sunt civitates, id est 

8 Crimium 

9 Garda 

10 Lageris 

1 1 Tritonia 

12 Tridentum. 

18 17. Item in regione Venetiarum sunt 

14 civitates 

15 Vicentia 

16 Patavium 

17 Altinum 

18 Concordia 

19 Trabium 

20 Opitergium. 

21 18. Item desuper sunt civitates 

22 Filaria 

23 Sosonia 

24 Ceneda 

codices bfmr. cf, Rav. 253 2 sq. 

2 ex] ct wt. 8 extit m. 4 5 om. f. 7 id est 
om. mr. 8 Crimiuin] Sinnio Bav. 10 lagens m. 
18 veneciarum /. 15 vicencia /, vincentia h. 

16 pattaviura r, 28 sosoma bf, 24 cenada /. 460 OYIDO 19 1 
Aquilegia 


2 
Foroiulii. . 


8 


19. 


Item in regione Histriae sunt civi- 


4 


tates 


Treiesta 


6 
Sapara 


6 
Umagum 


7 
Neapolis 


8 
Parentia 


9 
Bibingium 


10 
Pola. 


11 


20. 


Nominare itaque litoreas Italiae ci- 


12 


vitates volens, ab inferioribus partibus in- 


13 


choandum est, id est a civitate Arsia, 


14 


quae 


confinium Liburniae Histriaeque 


16 


provinciarum est. sed quia iam supe- 


16 


rius 


dictas ingessi civitates, ut membra- 


17 


tim ( 


jas in unaquaque provincia expone- 


18 


rem, 


nunc easdem non incongrue reite- 


19 


rans 


ordinatius explicabo: 


20 
Arsia 


21 
Nissacium 


22 
Pola 


23 
Ribingium 


24 
Neapolis 


25 
Umagum codices hfmr, cf. Rav, 254 13 sq, 

3 ystrie /, hystrie mr, 5 sarapa /. 8 parencia /. 
9 ribigium m. 11 ytalie fmr. 12 incoandnin mr. 
14 ystrieqne / hystrieque m, 15 set /. 19 or- 
dinacias /, ordinatus r. 25 vinagum mr. OVIDO 20 


461 


1 

2 
Sapara quae et Sibaris 
Silvium 


3 
Piranium 


4 
5 
Capris 
Treiesta 


6 
Foroiulii 


7 
Puciolis 


8 
9 
Aquileia 
Concordia 


10 
Altinum quae nunc Pucellis di- 


11 


citur 
12 
Tarbisium 


18 
Patavium: hanc Antenor mediis 14 Achivis elapsus a Troiae excidio con- 

15 didit : 

16 Mons silicis 

17 Prosilia 

18 Adeustum 

19 Hadrianopolis 

20 Ravenna, in qua idem cosmo- 

21 graphiae expositor huius licet indoctus 

22 imus Christi servus exortus sum; quae 

codices bfmr, cf. Rav, 257 1 sq. 

3 pirranium r, pirramum bff piranninm m. 4 ca- 
pitis /. 7 pociolis r, puciosis /. 10 altimum /. 
li putcellis mr, 13 pattavium r, il meditis /, me- 
dins (corr, mediis) b „mediis elapsus Achivis** Virg, 
Aeti, 1 242, 14 troye m. 16 mos siliois mr, 
20 in qua idem] inquid' /. 21 indoct' imus {corr, 
indoctissimns) m. 4tt2 QviDo 21 

1 scilicet non solum nobilitate, sed et au- 

2 tentu regio inter ceteras olim celsior, 

3 nunc deo volente dignitate ecclesiastica 

4 atque pontificali, martirum in ea coru- 

5 scantium meritis famosior excelsior ex- 

6 colitur. 

7 21. Item Cesarea 

8 Classis 

9 Ariminum 

10 Pisaurum 

11 Fanum 

12 Senegallia quae et Senogallia 
18 Sextia 

14 Ancona 

16 Humana 

16 Potentia 

17 Sacrata 

18 Floxor 

19 Pausulas 

20 Pensas 

21 Sabinis 

22 Asculum codices hfmr. cf, JRav. 268 7 sq. 

1 set /. II et om. mr. 4 atqne) ac mr, ii coru- 
scaQcium /, corruscantium dr, conruscantium m. 
5 excolitur] excellit bf. 7 cesorea b, 10 pe- 
sarum 6/. 12 Senegallia] senagallia mr, senagalia6. 
14 anchona bf, 16 potencia /. 18 fleror/. 
21 sibinis /. <mDo 22 463 

1 Brutum 

2 PinniB 

3 22. Valba, quae etsi a mare centum 

4 mUiariis distet, territoria tamen eius us- 

5 que ad mare pertingunt, 

6 Adernum 

7 Ortona 

8 Anxinum 

9 Teate 

10 Annum 

11 Pallanum 

12 Istonium 

13 Larium 

14 Teanum 

15 Polonium 

16 Ergitium 

17 Tatinia 

18 Parthona 

19 Attie 

20 Sipontus 

21 Anxanum 

22 Salinis quae et Salapis 

23 Aufidiena pro qua nunc Canne 

codices hfmr. cf. Rav. 259 9 sq. 

1 brucum bmr, 2 pinnius mr. 3 ceDtum] 100 m, 

100 centum r. 8 anximum /. 9 teade bmr. 

12 istomum /. 16 ergicium/. 19 aicie/, aitie 5. 

21 auranum /. 22 etj et et b. li Salapis] salpis r. 
23 anfidiena /. 464 oviDO 22 

1 Bardulos quae et Barnlos 

2 Thirrennium quae etTrannis et In- 
8 teramnem nunc veroTrane dicitur. hanc 
4 quidam asseverant quod a Tyrreno duce 
6 Cadmi, qui pro sorore eiusdem Cadmi 

6 Europe Hispaniam usque navibus accessit, 

7 post regressum vero tempestate ibidem 

8 appulsus de suo nomine in litore Adria- 

9 tici sinus eam condidit. quam Quintius 

10 consul Komanorum pro immissione immo 

11 susceptione Hannibalis cum Tarante fun- 

12 ditus evertit. postmodum vero ab uxort 
18 Traiani Augusti pro Hemia collega Octa- 

14 viani attavi sui reaedificata est, quando 

15 pons et turris supra fluenta Aufidi amnis 

16 iuxta Canusium castrum in ipsius Tra- 

17 iani dignitate conditi sunt. in qua sci- 

18 licet turre miro labore ac lapide constru- 

19 cta tituli perhendie marmore latino apice 

codices bfmr, cf^ Rav, 261 2 3. 

1 Bardulos] dardulos /. II Barulos] baruros dfn? 
bauros r. 2 thirennium hf, II iinterramnem r* 

4 quidam] etiam /. 11 tbireno m, thiremo f. 

5 Cadmi] cathini/ cathmi d. II cathini/, cathmi &• 

6 yspaniam / spaniam 6. 8 littor / 9 qnin- 
cius / 10 imo mr. 11 hanibalis mr, annibalis/ 
tltarenter. 18 trayani/ II pro Hemia] prohemia/ 
p hernia bm, j^ hemfa r, an Plotina? „pro honore 
coniugis Traiani ac sui** Momnuen. 11 collega] ez 
lege? II octavia/ 14 actavi m. 1! rehedificata/i»} 
bedificata r. 16 cannusium r, 1 9 . perhendle] 
p hendie wr, infra perendie c. 99. II latines / ovmo 25 465 

1 sculpti 'utroque latere leguntur ita Divo 

2 TAAIANO SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS HO- 

3 NORis viRTVTiSQVE CAVSA. iu hoDorem 

4 quoque eiusdem Augusti praedicta civitas 
6 deTirheno per tractionem unius et mul- 

6 tiplicationem alterius syllabae Traiana est 

7 Tocata. nunc quoque abiecta ia syllaba 

8 Tranas vocatur, ut descriptores phUoso- 

9 phi suis in scriptis asserunt. 

24. Post hanc ponitur Melfis quae et 

1 Turris dicitur. dehinc Natiolum quae 

2 nunc lunatium vocatur, dictum autem an- 

3 tiquitus luvenatium, quasi lovis navigatio. 
4r dum enim patrem Saturnum in gralatium 
6 ftigam mercartem a Creta navibus inse- 

6 quitur, vi tempestatis ibidem devolutus 

7 oppidum statuit. 

8 25. Dehinc iuxta paucissimo intervallo 

9 per litus emenso, miliariorum scilicet duo- 
20 decim, est Sibaris, quae nimc Baris di- 

codices hfmr. cf, Rav. 261 4 5. 

2 traiana b. 3 honore bf. 4 predictas civitates /. 
5 tyrchenio bf 6 alterius] unius /. II sillabe fr. 
11 trayana /. 7 ia ] iam mr. II sillaba f. 8 Tra- 
nas] trans.a. /. 10 melphis mr. 12 lunatium] 
iuvenatium bmr. 13 luvenatium] iuvenaci/. 14 sa- 
tnmium bf, 14 15 in gralatium fugam mercartem] 
fortasse in vel intra Latium fugientem vel fugam pa- 
rantem vel similiter. 14 gralacium /. 15 creta /. 
16 vim b. 17 opidum /. 19 emense wr. li duo- 
decim] xii mr. 

30 466 ' . 6V1DO 26 

1 citur, habens per constratam non longe 

2 a se ad firmum solum urbem Butuntum, 
8 olim nobilem atque opulentam. de qua 

4 Sibari refert luvenalis satiricus, latius 

5 tamen Dionisius lonicus, qui Romae bi- 

6 bliothecarius per annos fuit xx, et orbem 

7 metro heroico graeco famine descripsit 

8 „est" inquit „Iovis magnum latibuli ag- 

9 gestum seductae Sibaris incolas gementis 

10 ruentes ob cultum Alphei oppressos." 

11 26. Item terno miliario a litore civitas 

12 ampla extitit Celia, oppidum Moles, Tur- 
18 ris Caesaris, in qua est supra portum an- 
14 tiquitus condita ecclesia famosissima et 
16 omnibus venerabilis sancti martiris Viti. 

codices hfmr. cf. Rav. 261 6. 

2 Butuntum] bunnicum /. 4 Tuvenalis 6 296 8j- 
barim memoraU 11 satyricus bf, 11 latius] latinns m. 
5 dyonisius /. II yonicus mr. 11 bibliotecarius fmr. 
8 iovi r. II agestum r, 10 sunt versus Dionyiii 
Periegetae 372-374 
^'Eari 8e roi xaxeXd^if Jios ^iya ^oaaaii^o^Oi 
SeiXair} ^v/Saotg, vaerae areva'/,ovGa Tteaovras, 
firjvafievovs VTtsQ alaav in^ l4hpetov yeQascGiv, 
quos summa inscitia ita ad verbum auctor vertit: xa- 
xel&i, latibuli ( scilicet a xevd^etv ) ; Jib^ fidya xf^ 
aoLfievoiOj lovis magnum aggestum {scilicet a x(ov- 
vvfii ) ; SeiXaCr} , seductae ; vaeras arevaxovaa ner 
aovrae, incolas gementis ruentes etc. 11 teraoj 
tertio /. II civitasl civltatis bfmr. 12 Celia] eadm 
quae infra Cecilia. II Moles om. r, hodie Mola. 
15 venerabilis om, f. II VitiJ etiamnum San Vito 
prope Polignano. GviDO 27 467 

1 a superiori terra tenus ecclesiae huius 

2 parte quino miUario avulsa in silvis ci- 
8 vitas est Cupersanum. iuxta portum vero 

4 parva Polinianum. 

5 27. Dehinc in litore civitas Dirium, 

6 quae nunc Monopolis, est, habens in sil- 

7 vis oppida quaedam 

8 Augnatium 

9 Speluncae 

10 Saunium 

11 Valentium quae et Carbinium, 

12 et post has antiquior cunctarumque no- 

13 bilior Brundusium, in qua ecclesia sancti 

14 pontificis et confessoris Christi Leucii 
16 egregio opere constructa, ubi et requie- 

16 vit, cemitur. hanc urbem Romoald Be- 

17 neventanorum princeps cum Tarento si- 

18 mul cepit et diruit, similiter quoque et 

19 ceteras civitates Salentinae regionis, eo 

20 quod exercitus Romanorum ab urbe Con- 

codices bftnr. cf. Rav. 261 7 aq. 

8 cusperannm r, hndie Conversano. 4 Polinianum] 
polimanum hfmr^ hodie Folignano. 5 littore /. 

II post civitas / addit est. II Dirium] turium /. 
6 Monopolis] etiamnum Itfonopoli. 7 opida /. 

8 augnarium /. 10 Saunium] savinum /, Scam- 
num Tab. 1 1 valencium /. II Carbinium ] hodie 
Carovigni? sed fortasse nimium distat. 18 brundi- 
sivLm bf. 15 et om. r. 16 romolat/, romolad 6. 
II beneventorum /. 18 similiter] simul mr. 

30* 468 GViDO 28 

1 stantinopolitana missos susciperent et de- 

8 vote orientali aulae aut antiquitus, dum 

8 Longobardorum gens divina permissione 

4 Italiam infestarent, parerent. 

6 28. Dehinc urbs Lictia Idomenei regis, 

6 de qua Virgilius > 

7 et Salentinos obsedit milite campos 

8 Lictius Idomeneus. 

9 De hac theatrum tantummodo, ceteris 

10 moenibus solo coaequatis, olim solemni 

1 1 studio conditum restat. in cuius iam in- 

12 colae parvum pene lapsum .municipium 
18 sibimet quod nomen antiquum reservat 

14 fecere culniine, quod figuram magis urbis 

15 quam eandem urbem exprimit. in huius 

16 suburbanis monumenta antiquorum in- 

17 numera sub divo exposita solido sculpta 

18 cernuntur lapide. 

19 Cui coniuncta civitas Ruge dignoscitur. 

20 ab hac usque Ydrontum, quae in litore 

codices bfmr. cf. Rav. 262 1. 

2 aut] num ut, an expungendaf 8 promissione /. 
4 ytaliam / etiam infra. 5 Lictia] aliis Lnpia, 
nunc Lecce. II ydomenei m, 6 Virgilius] Aeneid. 

3 400 401 

Et Sallentinos obsedit milite campos 

Ljctius Idomeneus. 
8 Lictius] licus /. il ydomeneus fmr, 10 meni- 
bus bfmr. II coequans f, II solenni /. 13 sibimetj 
sibinri b. 11 antique bmr, 19 buge /. I^ dino- 
scitur bf, 20 ydrotytum 6, c/. Eav, 262 2. oviDO 29 ' 469 

1 et portu eiiisdem Lictiae sita est, xxx 

2 fere miliaria supputantur. 

3 29. Ydrontus 

4 MinervTim, in qua templum Mi- 

5 nervae, ubi Anchises pater Aeneae primo 

6 hominem equos pascentes Italiam ad- 

7 vectus prospexit, ut infit Virgilius. 

8 Beretos quae nunc Leuca 

9 Yentos quae nunc Augentum 

10 Valentium 

11 Lubias ubi nunc est Calipolis 

12 Saturum 

13 Tarentum, inclita ac regalis et 

14 omnium copiarum opulentissima, in qua 
16 Quintus Ennius poeta antiquissimus exor- 
16 tus Romae floruit. 

codices bfmr. cf, Rav, 261 262. 

1 XXX ] triginta b, 2 sabputautur m. 3 iorontus 6. 
5 enee bfmr, II primo hominem] immo primum 
omen. 7 Virgiliusl vir r; Aeneid. 3 537, 8 nunc 
jpo«<Leuca/. 9 augenium/, aulentum mr. 10 va- 
lencium /. 11 lub^as mr, II foriasse ordo nomi- 
num turbatus est, apud Ravennatem (261 10 sq.) 
leguntur Brendesium, Baletium, Lupia, deinde (262 
6-8) Baletium, Neretum, Manduris; infra autem 
c, 71 Valentium, Brundisium, Liccia, deinde Valen- 
tium, Lubias, Saturum. II Calipolis] etiamnum Galli- 
poli. 15 Quintus] Q. fmr, II Ennium Rudinum 
etiam Tarentintm appellari docet Hieronymus Co- 
lumna in vita Ennii, etsi quae Sanctus Hieronymus 
in ckronico Eusebiano habet „Quintus Ennius poeta 
Tarenti nascitur" in Eusebii editione armenia non le- 
guntur. 470 OTiDO 80 

1 Mesochorus 

2 Metapontus, fulgentissima ac fer- 

3 tilis atque nobilitate insignis, in qua Sa- 

4 mius Pitagora philosophus post secessiun 
fi Crotone deguit peripateticamque doctri- 

6 nam sequacibus tradidit. huius moenia 

7 duo irrigui ac pulcherrimi amnes ambiunt, 

8 dextra laevaque mari influentes vastissime, 

9 Bradanus amenissimus, qui et Tardus 

10 propter sinuosos orbes sui discursus, unde 

11 et Bradinos graece dicitur, et Basentius 

12 defluus et omni gravitate fecundus, pro- 

13 pter quod graece Basintos quasi badizon 

14 sintomos appellatur. 

15 30. Dehinc civitas est Heraclea 

16 Senasum 

17 Turris 

18 Pellia 

19 Crotona 

20 Facenium 

21 Hannibal. 

codices hfmr, cf, Rav, 262 10 sq. 

1 mesodonis mr, 3 samnius mr, sammis /, samnis b. 
4 phitagora bfj pictagora mr, 5 perypaticamqae /, 
peripaticamque b, 6 menia bfmr. 9 Bradanos] 
etiamnum Bradano. 1 1 bradmos m, II basencium /, 
hodie Basiento. 13 Rasintos bfmr. II badizon sin- 
tomos] ^aBitytov awTovtos potitts quam (fwrofim* 
J 6 senerasum /, c/. Rav, 262 13, 20 facenum h. 
21 hanibal mr. GVIDO 32 471 

1 31. Item iuxta fretum quod inter Si- 

2 ciliam et Calabriam Italiae dividit est 

3 civitas quae dicitur 

4 Caulon 

5 Locris 

6 Sileum 

7 Leucopetia 

8 Regium 

9 Columna Kegia quae nunc Stilos 

10 Arciades 

11 Tauriana 

12 Amantea 

13 Angellum. 

14 33. Item iuxta mare Gallicum et ma- 
16 gnum, quod et Tyrrenum, civitates simt 

16 Bibona Valentia, item 

17 Tanum 

18 Temsa 

19 Clampetia 

20 Cerellis 

21 Laminium 

22 Blandas 

23 Cessernia 

24 Buxentum 

codices bfmr, cf. Rav, 263 7 sq. 

. 6 Billeum bf, 7 leocopecia /. 9 columpna bf, 
15 tirrenum/. 16 bibena valencia/. 18 tensa 5/m. 
19 clampencia /. 21 laminum bfr. 472 oviDo 83 

1 Bellias 

2 Pestum 
8 Silarum 

4 Salernum, urbs principalis, quae 

5 prius Scorpius dicta est, in qua domini 

6 pietate concessum corpus sanctissimi evan- 

7 gelistae et apostoli Mathaei requiescit. 

8 33. Amalfi 

9 Surrentum 

10 Stabi 

11 Samum 

12 Pompei 
18 Eplontis 

14 Merdanium 

16 Neapolis 

16 Puteolis 

17 In viniis 

18 Misenum 

19 Baie 

20 Cume 

21 Liternum 

22 Vulturnum 
28 Sason 

codices bfmr, ef, Rav. 264 12 sq. 

8 silalum [corr. silaum) m. 8 amalphi /, dm- 
deratur apud Ravennatem. 14 Merdanium] Mer- 

clanium etiam Rav, j^ro Herclanium. 15 nepolis/. 
17 niuinius mr, niuinis h, nuums /. 19 bale h. 
20 cnmme r, cum m. 21 linternum mr» I 
oviDO 34 473 

1 Sinuessa 

2 Menturnis 

3 Caieta 

4 Formis 

5 Portus 

6 Fundis 

7 Terracina 

8 Turris 

9 Circeius 

10 Turres albas 

11 Plostris 

12 Satur quae et Neptunus 

13 Istura 

14 Antium 

15 Lavinium 

16 Laurentum 

17 Ostia Tiberina. ab hac distat 

18 urbs Roma ad solum firmum miliaria xii. 

19 34. Portum Augusti 

20 Astium 

21 Purgus codices bfmr, cf. Rav. 265 13 sq. 

5 Portus fortasse cum antecedente coniungendum. 
9 tarceius /. 12 Satur] Saturae palus Virgil.; de 
Satura et Istura c/. Vihius Sequ. p. 283 ed. Oherlin. 
Ilneptdnus m. 14 ancium mr, annu /. 15 laui- 
mua h, laumum/. 16 lausentum d/. 17 hostia mr. 
II tyberina /m. |l ab] ad d. 18 romana mr. II xii] 
duodecim h, 20 Astium om. mr. 21 purg" m. 474 ovioo 84 

1 Pimicum 

8 Castrum novum 

8 Centum cellis 

4 Mimum 

6 Tabellaria 

6 Gravisca 

7 Martha 

8 Forum Aurelii 

9 Armenta 

10 Ad novas 

11 Subcosa 

12 Cosa 

18 Ad portum Cose 

14 Albinia 

15 Telamona 

16 Asta 

17 Umbrona 

18 Salembrum 

19 Ardea 

20 Malliana 

21 Populonia 

22 Vadis Voliternis 
28 ' Celsinum codices bfmr. cf. Rav. 267 1 sq. 

5 tabellarium /. 10 ad nonas bmr, 12 Cosa 
post Ad portum Cose ponit b. 15 telamonia r. 

18 salenbrum /. 20 malliaria m. 22 vadis 
velocianis /, vadis velotianis b. GviDo 35 475 

1 Bellia 

2 Herculis 

3 Fines 

4 Piscinis 

5 Turrida 

6 Pisa, quae civitas praedicta in 

7 Tuscia a Pelopide Tantali filio constructa 

8 et aedificata est, apud eam exulans. 

9 35. Fossis Papirianis 

10 Tabema frigida 

11 Lune 

12 Pulium 
18 Bibonia 
14 Bubra 

16 ComeKum 

16 Vulnecia 

17 Biron 

18 Bexum 

19 Turres 

20 Cilicie 

21 Apennina 

22 Ammonilia 

23 Ad Solaria 

codices bfmr. cf. Rav. 268 8 sq. 

8 hedificata fmr. II est om. f. II exnlas mr. 
16 vulcenia 6, vulnecium r. 17 bndn /. 

20 Cilicie fortasse cum priori vocabulo coniungendum. 

21 appennina fmr. 22 ammouilia mr. 476 GViDO 36 

1 Ricina 

2 Genua 
8 Ficlinis 
4 Navalia 

6 Alba Delicia 

6 . Vico virginis 

7 Vatis Sabbatis 

8 Albinganum 

9 Loco Vermanis 

10 Casta Ballenis 

11 Avintimilium 

12 Alpe maritima, ubi iuxta litus 
18 maris Gallici completur Italia. 

14 36. Item iuxta fines Alpium supra 

16 dictae Italiae est civitas quae dicitur 

16 Ororiatis, item 

17 Albis 

18 Polentia 

19 PoUentinum 

20 Agodanum 

21 Armesium 

22 Diovia 

23 Capris. 

codices bfmr. cf. Rav. 269 15 sq. 

8 fidinis mr. 7 vacis /. 9 leco mr. 11 vernanis b. 
10 ballanis/. 11 avigintimiliam 5. 15 civitatis m. 
16 Ororiatis] moriatis /. 18 polencia /. 19 po- 
lentinum bmr. 22 dionia /. 6VIDO 37 


477 


1 


37. 


Item ad aliam partem Italiae est 


2 


civitas 


quae dicitur 


1 
Levaruis, quae et confinis est 


4 


praefatae maritimae civitatis Genuae. 


5 


Item confinis eiusdem civitatis Levarnis 


6 


civitas 


est 


7 
Dertona,- item 


8 
Placentia 


9 
JFlorentiola 


10 
Fidena 


11 
lulia Chisopolis quae et Parma 


12 


seu vexiHum dicitur 


18 
Tannetuin 


14 
Lepido regio 


15 
Tutena 


16 
Forum Gallorum 


17 


\ 


Bononia 


18 
Claternum 


19 
Fori Comelii 


20 
Faventia 


21 
Forum Livii 


22 
Forum Popilii 


23 
Befania codices bfmr. cf. Rav. 271 11 sq. 

3 levannis 6r, levarnus w, levarinis /. 5 civitatis 
om. mr. II levarmis /. 7 bertona /. 8 pla- 

cencia /. 9 florenciola /. 12 vexillium • w; 
cf. Rav. 272 3 4, ubi Parma Becillum. 14 regia bf. 
15 turena r, Mutina Rav, 20 favencia /. 21 foru 
livii b. 22 populi bf. 478 OTiDO 38 

t Cesina 

2 Arsena 

8 Mons Felleris 

4 Orbinum 

6 Forosambronum 

6 Intercissa 

7 Gallis 

8 Luceolis 

9 Egubium quae Intervum dicitur 

10 seu Constantiniana atque Iidia 

11 Perusia 

12 38. Betomia ^ 

13 Tuder quae et Tudertina 

14 Ameria 
16 Orta 

16 Falleris 

17 Gallenisa 

18 Nepe 

19 Bacanis 

20 Beium 

21 Careia 

22 Roma insignis nobilissima et to- 

23 tius orbis domina. 

codices hfmr. cf. Rav. 273 1 sq. 

4 orbinium b, 9 inceruum r, interim b. 10 co- 
stantiniana m. 17 gallcma /, gallemsa b. 22 to- 
cius /. 23 urbis m. Qvroo 40 479 

1 39. Item desuper Roma est civitas 

2 quae dicitur 

3 Gabium 

4 Preneste 
6 Trebios 

6 Carseolis. 

7 40. luxta civitatem vero Gabinium est 

8 civitas quae dicitur 

9 Aquina, item 

10 Status 

11 Pinas 

12 Bribila 

13 Sigruas 

14 Anagnias 
16 Alatrum 

16 Ferentinum 

17 Sura 

18 Fabraterre 

19 Mulse 

20 Arcis 

21 Aquinum 

22 Lasium 

23 Flexum 

24 Venafrum 

codices hfmr, cf. Rav. 274 10 sq. 

4 prenestre hf, 6 cnssiolis hf, 7 gabimum h, 

12 briblla wr, bibrila /. 18 frabatterie r, fra- 

batteriae m. 19 mulce /. 22 c/ 481 12. 
24 venastrum /. 480 GVIDO 41 1 


Solanum 


2 


Calligus 


3 


Galatea 


4 


Salmona 


5 


Scila 


6 


Castrum Hanuibal 


7 


Gacia 


8 


Noban 


9 


Caudium 


10 


Beneventum, urbs ducalis inclita 


11 


nobilis atque fortissima; in hac .... 


12 


Nuceria 


13 


Etlanum 


14 


Potentia 


15 


Cosilianum 


16 


Fregenas. 


17 


41. Item iuxta Romam via Latina est 


18 


civitas quae dicitur 


19 


Ad decimum, item 


20 


Roboria. 
codices bfmr. cf. Rav. 276 1 sq. 2 galllcus /. 3 galathea r, gallatea m. 5 syla h. 
6 hanibal mr. 7 gratia mr. 9 candium i/, 

gaudium mr. 10 beneventus hf. 11 ....1 vamM 
spatium aliquot verstmm habent bf non habent mr. 
12 ante Kuceria b addit I rubram, 14 potencia/. 
17-20 om. Ravennas. 19 Ad decimum etiam Ant. 
20 robona /, Rcboraria Ant. CFvmo 42 481 

1 42. Item iuxta Romam via Appia est 

2 civitas quae dicitur 

3 Bobelia 

4 Aritia 

5 Velanubus 

6 Tres tabemas 

7 Appii Forum 

8 Feronia 

9 Suessa Irunca 

10 Pons Campanus 

11 Drbanis 

12 Cassinum, in quo est monaste- 

13 rium celeberrimum sancti Benedicti, in 

14 quo idem vir sanctus omnibus miraculis 
16 effulsit. 

16 Casulinum 

17 Capua caput Campaniae, fertilis 

18 gloriosa principalis atque splendidissima, 

19 una ex tribus regiis ac famosis, Roma 

20 Kartagine ipsaque tertia. hanc inter com- 

codices bfmr. cf. Rav. 276 16 sq. 

4 aracia bf. 5 vel anubus mrj velanubris /. 

12-15 Cassinum — efifulsit] haec glossa perperam 
ante Casulinum inserta est, cum ad pag. 479 22 per- 
tineat, ubi male Lasium pro Cassino legitur. 13 ce- 
leberimum m. 19 ex] et bf. li regis bf. 20 tercia/. 
cf. Florus 1 11; p. 20 v. 17 lahn. II post complures 
lacunam trium versuum et dimidii capacem habet b, 
non habent fmr. 

31 482 oviDO 43 1 


plures 


.... erga muros huius Capuae 


2 


Vulturnus nobilis amnis currit. 


8 


43. 


Deinde Tetella seu Atella 


4 
Suessula 


5 
Nola 


6 
Nuceria iam supra seciia litus 


7 


maris 


scripta Constantia 


8 
Abellinum 


9 
Picensia 


10 
Silarum 


11 
Nares Lucanas 


12 
Aceronia 


13 
Forum Populi 


14 
Vico Mendileio 


16 
Herbulum 


16 
Itemamnium 


17 
Capracia 


18 
Cratia 


19 
Cosentia 


20 
Terisa 


21 
Aque Ancie 


22 
Angitula, quae confinatur ciim 


23 


territorio civitatis Tauritanae, quae est 
codices bfmr. cf. Rav. 277 12 sq. 
1 Oapnae omitttmt mr, 2 Vultumus post amnis pornmt hf. 8 deinde] dein i. il tecella r. II at- 
tella mr. 6 uoceria/. 11 cecus/. 7 constancia/ 
12 acerronia hf. 14 uico iiidileio /. 17 cap- 

pacia /. 18 cracia bf. 19 cosencia /. 22 fiuaej 
quo hf. 23 teritorio m, temptorio f. oviDo 44 483 

1 in litore maris Gallici seu Tyrreni. et 

2 supersunt civitates in eadem regione 
8 Ballarum id est Billari 

4 Crater 

6 Scillaceum 

6 Coccinium. 

7 44. Item iuxta Romam via Numentana 

8 est civitas quae dicitur 

9 Humentum 

10 Aquas Albulas 

11 Tiburis 

12 Barie 

13 Laninas 

14 Rannes 

15 Botas 

16 Aliphas 

17 Telesia 

18 Sirpium 

19 Forum novum, quae civitas con- 

20 finis est urbis Beneventanae. 

codices hfmr. cf. Rav. 279 3 sq. 

1 littore /. II tirreni bf. 4 cratea r. 5 scil- 
lacium b^ squillacium /. 6 cocimum /. 11 post 

Coccinium spatium vacuwn trium fere versuum b, 
7 numentaria /. 9 bnmentum /. 12 batie /. 
13 lamnas fmr. 14 ramnes wr, rannas b, 15 ro- 
tam /, roras r. 17 thelesia mr. 18 siripium mr, 
20 post Beneventanae spatium vacuum duorum ver- 
suum et dimidii b. 

31* 484 oYiDO 45 

1 45. Item iuxta urbem Romam via Sa- 

2 laria est civitas quae vocatur 
8 Hidenis 

4 Erectum 

6 Tarfa 

6 Nova 

7 Pitinum 

8 Pifemum 

9 Abeia 

10 Gabia 

11 Marrubium 

12 Carbonaria 

13 Larinum 

14 Aufidia 

15 Isemia 

16 Clitura 

17 Homa 

18 Cleturcium 

19 Bobianum 

20 Rani 

21 Egotanticum 

22 Erdona. 

23 46. Item iuxta praedictam Pitinum 

24 est civitas quae dicitur 

codices bfmr. cf. Rav. 280 8 sq^ 

4 crectum /. 5 farsa /. 8 pisernum /. 9 abera / 
11 marubium bmr. 13 lannum/. I4aufidiumi. 
17 18 c/. Rav. 281 5. 19 robianum /. 21 ego- 
ranticum /. 24 civitas est mr. oviDO 48 485 

1 Tyanum Mauricinum 

2 Ceium 

3 Literbonium 

4 Corfinium 

5 Mopsumpos 

6 Cerfenas 

7 Sulmona. 

8 47. Item urbs Arpos quam Diomedes 

9 post Troiae condidit excidium iuxta si- 

10 num Adriaticum. in qua 

11 Luceria nobilis opulenta 

12 Ecana quae nunc Troia vocatur 

13 Pandesia quae nunc Bibina. 

14 Item duodecimo miliario ab urbe Si- 

15 baris, quae nunc Baris dicitur, per con- 

16 stratam antiquam urbs Butuntum est. 

17 Rubus 

18 Sudas 

19 Canusium. in hac olim 

20 48. Item haud longe a civitate Bu- 

codices bfmr. cf. Rav, 281 13 sq. 

I Tyanum] tiarium m, trarium r. 4 corphinium mr. 
6 cerphenas mr, cerfenos /. 8 dyomedes m. 9 sy- 
num /. 10 po8t in qua vcunmm spatium unitu versus b. 

I I lucema /, lucena b. 12 etana / ecaria mr. 
li troia] tidia /, etiamnum Troja. 18 post Bibina 
spatium unius versus et cUmidii b. 14-16 Item 
— antiquam om. Rav. 14 duodecimo] xii^ mr. 
19 in hac olim omittunt mr; in b sequitur spatium 

■ trium versuum et dimidii. 486 OTiDO 49 

1 tunto, quam praemisimuS) Cecilia vastis- 

2 sima atque antiqua civitas est. deinde 
8 Esetium 

4 Norbe 

5 Veneris 

6 Lupicia 

7 Sublupicia 

8 Blera 

9 Silitum 

10 Venusium 

11 Serica quae nunc Asculus 

12 Aquilonia 
18 Subromula. 

14 Item civitas quae dicitur 

15 Pissandas. 

16 49. Iteni Samnum 

17 Ories, in qua reliquiae sanctorum 

18 martirum Crisanti et Dariae sunt. deinde 

19 civitas 

20 Anxia 

21 Mutula 

22 Minerva 

28 Mons Campi 

codices bfmr. cf, Rav. 283 1 sq. 

1 premissimus m. il Celisi supra 466 12, 2de'mhmr. 
8 olera /. 10 venesium /. II post Venuaium spa- 
tium duorum fere versuum b. 11 ascalus/. 13 sab 
rumula bfm, 16 sannti /. 18 grisanti bmr. 1! sant 
omittunt mr, 11 dein mr. 21-487 7 non habet 
Ravennas. 21 mutula om. f Mateolani P/ifi.f f^ Gvmo 50 487 

1 Genusium 

2 Severianum quae nunc Mons 

3 Scabiosus dicitur 

4 Castra Hannibalis quae Materies 

5 dicitur 

6 Murus 

7 Botrum magnum 

8 Mesochorum quam Serichorum 

9 corrupte dicunt 

10 Bantea 

11 Nidum corvi quae est Acerrentia 

12 Grumentum quae dominio con- 

13 finata est cum Tarento. 

14 50. Item iuxta Eomam via AureKa est 
16 civitas quae dicitur 

16 ^' Lorion 

17 Pirgo 

18 Aquepirgo 

19 Tarquinium 

codices bfmr. v. 8 sq. cf. Rav. 284 2 sq. 

I Genasium] Gennsini Plin.f nunc Ginosa. 4 hani- 
balis fnry annibalis bf. db his Cctstris diversa stmt 
Gastra Aniba Tabulae (Castrd Anibal Ravennatis) \ 
neque prorsus convenit Annibali Tabulae (Aniaba et 
Anival Ravennatis). II matenes /; num maceries? an 
quae nunc vocatur Matera? 6 Mnrus] nunc Muro. 
7 botromagna mr, botrum magna b. 8 mesoco- 
rum mr. II sericorum fmr. 10 et 11 non habet 
Ravennas. 10 Bantea] nunc S. Maria di Banzi. 

II acerrencia/, Aoe2s6 Acerenza. 12 confirmata mr, 
' coniinita /. 14 roma r. 10 tranquinium m. 488 oviDo 51 

1 Blera 

2 Tuscana 

8 Matemum 

4 Satumia, quae coniungitur cum 

6 territorio civitatis quae dicitur Ad novas, 

6 quae est ut praediximus iuxta mare Tyr- 

7 renum, quod et Gallicum. 

g Item ibidem iuxta Romam civitas est Nova 

9 Sabbatis 

10 Foro Flogdis. 

11 51. Item iuxta Luceriam et quam prae- 

12 diximus Ecanam ad partem Tusciae ci- 
18 vitas est 

14 Sutrium 

15 Magnensis, item 

16 Forum Cassii 

17 Veturbo 

18 Balneum regis 

19 Urbevetus 

20 Vulsinis 

21 Pallia 

codices bfmr. c/. liav. 284 13 sq. 

3 maturnum /. 4 satumia /, satnrma h. 6 ut 
praediximus] c/. 474 10. II tirrenum/, tirenum mr. 
8 NovaJ roma r. 10 Foro Flogdis] est Foram 

Clodi. 11 Luceriam et quam praediximus Ecanam) 
territorium civitatis quam superius diximus Baocanis 
Rav. 11 praediximus] c/. 478 19 ubi recte Bacanis. 
12 Ecanam] etanam/. 15 magmensisr, maniensism, 
mangnensis b, 19 urbsretus mr, uorbevetos b. 
20 vulsinus / vulsinus {corr. vulsinis) b. 6VIDO 52 489 

1 Clusium 

2 Ad novas 

3 Malliana 

4 Mensulis 
6 Umbron 

6 Sena lulia 

7 Sexta 

8 Aquis ^ 

9 Populonia 

10 Vulturaria. 

11 53. Item iuxta territorium civitatis 

12 quam praediximus Mensule est civitas 
18 quae dicitur 

14 Tifernum, quae et felicissimum. 

15 Item Aretia 

16 Grreca 

17 Lugaria 

18 Umbrium 

19 Veturris 

20 Equilia 

21 Florentia 

22 Solaria 

23 Eleana 

codices bfnvr, cf. Rav. 286 3 sq. 

a maliana m. 5 nDbron /. 7 et S sestaquis bf 
sextaqs mr. 12 quam] que 6mr, q /. li prae- 

diximus] cf v. 4. 13 dicit r. 14 tifemium mr. 
II felicissim m, 19 vecurris /. 21 florencia /. 

22 Solaria] om.f. 28 eleara /. 490 ovmo 53 

1 Piscaria 

2 Martis. 

8 53. Item iuxta Florentiam est civitas 

4 quae dicitur 

6 Fesulis. 

6 Item Amum 

7 Portum 

8 Balba > 

9 Lucca quae confinatur cum ter- 

10 ritorio .... 

11 Aquae vivae 

12 Ocricula 
18 Namia 

14 Interamnium 

15 Cofotina 

16 Becina 

17 Fanum fugitivum 

18 Spoletium; hanc sanctus pontifex 

19 et martir Sabinus irradiat. 

codices bfmr. cf, Rav. 287 9 sq. 

3 florenciam /. II civitas est bf, 9 confinant m. 
II territoria bf. 10 post territorio lacuna est in co- 
dicibvs non indicata; multo plura exciderunt m Ror 
vennate. 11 AquaViva Hieros. Tab. 12 Ocriculal 
cericula /, Utriculi ^n<., Ucriculo iTtero*. 18 Narnia 
et Namiae Ant., Namiae Hieros, 14 Interamnio Tab,, 
Interamnia Ant., Interamna Hieros. 15 16 Cofotina 
Recina) Adtine Recine Tabulaj nullo milium wumero 
interposito. 1 7 Fanum fugitivumj fanum fugiuium bmr, 
fanum fugiuinum /, mutatio Fani Fugitivi Hieros,, fano 
fugitiui Tab. 18 Spoletio Tab,^ Spolitio Ant. Hieros. 
19 Sabinus Diocletiani tempore Spoleti int^fectus, w 
ecclesia exira muros ipsi dicata sepultus est. oviDO 64 491 

1 Forum Flaminii 

2 Assisium 
8 Cortona 

4 Niceria Camelaria 

5 Elvillum 

6 Ensis. 

7 54. Item iuxta Bomam civitas est Sa- 

8 bina Reate 

9 Vicum sororis 

10 Termania 

11 Casulis Martis. 

12 Item iuxta Reatinam civitas est quae 

13 dicitur 

14 Agilis, item 

15 Aquae Catiliae 

16 Tistenta 

17 Interocrium 

codices bfmr. 

1 fornm flanum f, forum flamminii mr, fornm flamini b, 
Foro Flamini Ant. Hieros., foro flamini Tab, 2 asci- 
siam mr, 4 niceria calmellaria mr, Nucerini cogno- 
mine Favonienses et Camellani Plvn.j Nuceriae AnU, 
Noceria Hieros,, Nucerio Camellaria Tab. 5 Elvil- 
lum] Helvillo AnU, Haluillo Tab. 6 Ensis] Ad en- 
sem Tab.;* Ad Hesis Hieroa. 7 Sabina — 12 est 
omittunt mr, 8 Reate etiam Ant. Tab. alii, nunc 
Rieti. 1 1 Casulis Martis, in codicibus non disiunctae, 
fortasse duae mansiones sunt, 12 civitas] civ. in 
codicibus. 15 Aque cittillie Tab., Aquae Cutiliae 
Plin.j Cutilias Ant. 16 Tistenta] fistemas Tab.t 
17 Interocrium) item Ocrium 6/mr, Interocrio Ant, Tab. 1 492 ovmo 55 

1 Forum Decii 

2 Facrina 

3 Martis 

4 Befania 

5 Sipicanum. 

6 55. Item confinis territorii Spoletinae 

7 civitatis civitas est 

8 Trecas, in qua vir domini beatus 

9 confessor et pontifex Lupus requiescit. 

10 Fulginia 

11 Spellum 

12 Camarinum 
18 Tunnon 

14 Faveris 

15 PoUentinum codices bfmr. 

1 Foram Decii etiam Plin.j foroecri Tab. 2 Fa- 
crina] Falacrino Ant.f Palacrinis Tab,j Phalacrine 
Suet. 3 Martis] Ad martis Tab. 4 Befania] Me- 
vania? 5 Sipicanum] sipitanum /r, Surpicano Tah. 
8 Trecas] Trevis Hieros.y nunc Trevi. 9 LuposJ 
Trecarum sive Augustobonae Galliae {^nunc Troyes) 
episcopus. haec postmodufn addita et urbis nomen in 
Trecas mutatum esse patet. II requiescit] re delet r; 
quiescit bm. 10 Fulginia] fulcinia /, Fulginis 
Hieros.j nunc Foligno. 11 Spellum] spellium r, 

Hispellum Inscr. 3885 Orelli, nunc Spello. 12 Ca- 
marinum] hodie Camerino. 13 Tunnon] tum non b, 
timiron (ut videtur) r. 14 favens mr. 15 Pol- 
lentinum] apud Plinium coniunguntur Urbesalvia Pol- 
lentini. eiusdem regionis oppidum est Tolentinum. ovmo 56 493 

1 Urbs Salvia 

2 Reginia colonia 
s Ungula 

4 Auximum 

5 Esis 

6 Constantiniana 

7 Pistria, quae confinatur cum ter- 

8 ritorio civitatis Senegalliensis, iuxta mare 

9 positae lonium id est sinum Adriaticum. 

10 56. Sequitur omnium nobiKor amoe- 

11 nior fertilior ditior atque potentior Italia 

12 generaliter tota. quam quidem plurimi 
18 non solum descripsere, sed et laudabiliter 

14 ac triumphabiliter cecinere philosophi tam 

15 Graeci quam Latini. nec incongrue: 

16 quippe totius mundi monarchiam obse- 

17 quiumque urbis ac plenitudinem sola in codicea bfmr. 

I Urbs SalviaJ Urbe Salvia Ant.f Urbesaluia Tab., 
nunc Urbisaglia. 2 Reginia colonia] Bicina Tab., 
COLONIA HELviA RiciNA Inscr. 915 OrtlU. 3 Un- 
gula] est Cingulum; hodie Cingoli. 4 Auximum 
etiam Ant, Ausimo Tab.f nunc Osimo. 5 Esis] 
COL. AESis Jnscr. 3899 Orelli; nunc lesi. 6 Con- 
stantiniana] costantiniana m; idem nomen tribuitur 
Egubio 478 10. 7 Pistria] Sestias Tab.f 8 se- 
negaliensis bmr. 9 ionium positae b» 10 ame- 
nior mr. 11 ytalia fmr. 18 sedj set /. 
14 acj et /. il phylosophi m. 15 quam] 
quam et bmr. 16 tocius /. 17 urbis] orbis? 

II plenituninem b. 11 in] m r. 494 ovmo 57 

1 domina et regina omnium urbium Roma 

2 sortita est. hanc ego iuxta ipsius phi- 
8 losophum Castorium exposui, continen- 
4 tem intra se famosissimas atque victrices 
6 provincias xviii, quarum nomina subter 

6 annexa sunt. 

7 (Sequuntur haec ^lncipit liber provin- 

8 ciarum Italiae. omnis Italia quae versus 

9 meridiem Sextadecima provincia 

10 Sicilia insula computatur, quae Tyrrheno 

11 mari seu lonio alluitur, deque Siculi ducis 

12 proprio nomine nuncupatur,^ sumpta ex 
18 Pauli Diaconi hisi. Lang, 2 9 — 21, qui- 

14 bus adiunguntur haec) 

15 57. quae olim in Calabritidi extremo 

16 iuncta perhibetur Italiae. imde et una 

17 provinciarum eius a compluribus descri- 

18 bitur. sed per angustiam secundi diluvii 

19 localis (nam non generalis) jfretimi illud in 

20 quo Scylla est et Caribdis scissum, insu- 

21 lam illam reddit. unde et urbs in Calabri- codices bfmr. et v, 15 sq. Maz. 

6 xvni] decem et octo b. 6 anexa bf. 15 hic 
accedit liber lacobi Mazochii fol. cx. ii cabritidi 6/, 
calaritidi Maz. 16 ytalie fmr et sic in sequentibus. 

18 set fr. 11 secundi] seculi mr Maz., saeculi b. 

19 genera /. 20 scilla / Maz. 11 insnlla /. 
21 unde] et inde mr. II et] etiam bm Maz. II ca- 
britidi Maz. 6VIDO 58 495 

1 tidi praemisso extremo litore posita ab 

2 Eolo rege ventorum concedente Hercule 
8 condita Regimn quasi scissum nominatur : 

4 regma quippe eolice scissio appellatur. 

5 58. In qua videlicet nobilissima spe- 

6 ciosissima seu opulentissima diversarum 

7 specierum atque semper tyrannica pluri- 

8 mae civitates fuerunt, e quibus egregias 

9 urbes subter intexui, in primis primam 

10 et caput ceterarum 

11 Syracusam, in qua sanctissima 

12 virgo et martyr Christi Lucia suis co- 
18 ruscat virtutibus, 

14 Cataniam, quam splendidissima 

16 Agathe aeque virgo et martyr Christi 

16 sanctificat, item 
IV Tauromenia 

18 Messana codices bfmr et Maz. v.ll sq. cf. liav. 402 9 sq. 

I litore] per litore fmrf in littore Maz.f per litora b. 
8 Kegium] regam / 4 regma] rigraa 6, regina 
fmr Maz. II scisso Maz. 5 spetiosissima mr, om.f. 

6 seu opulentissima om. b. II diversorum bmr. 

7 spetierum mr. II tyrranita/, tyrranica m. 8 civi- 
t5ti8 b. II fuere bmr Maz. 11 siracusam r. 
12 martir fmr. II lucia cbristi b. II corruscat fr 
Maz.y corrusscat b. 14 cathaniam bf, cathania Maz. 

II qaam] qua mr Maz.^ in qna /. 16 agata mr, 
agatha Maz. II aeque] atque Maz, 11 martir /mr. 
17 tauromena mr Maz. 496 GviDo 59 1 
Dianae 


2 
Tindareum 


8 
AcatinoQ 


4 
Colan 


5 
Abesa 


6 
Kefaludin 


7 


• 


Thermis 


8 
Selentos 


9 
Ponormum 


10 
Segesta 


11 
Drepanis 


12 
Lilybeon 


13 
Labodes 


14 
Selinis 


16 
Tonocum 


16 
Portum Pitharon 


17 
Cesarea 


18 
Inna portum. 


19 


59 


. Item a superiori parte Syracusa- 


20 


nae 


urbis est civitas quae dicitur 


21 
Ybia 
codices hfmr et Maz, cf. Rav. 402 13 sq. 1 diane /, dyane mr Maz. 2 tyndareom MaZ' 
3 acatinm mr Maz. 4 colon /. 6 kafalndin /, 
refaludin mr Maz. 7 termis mr Maz, 8 selentes mr, 
selenus Maz. 11 drepanum Maz. 12 lilibeon nr. 
16 tonacum Maz. 16 pitharo /, pitaron mr, plta- 
ron Maz. 19-497 10 non habet Ravennax. 19 si- 
racusane /, svracusie mr, siracune h. 21 ibia UaZ' OVIDO 


60 


497 


1 

2 
Morganum 
Centurica 


3 
Tiroon 


4: 
Mestratim 


5 
Nolonia 


6 
Artenia 


7 
Divia 


8 

9 

10 
Apollinis 

Septus 

Ethna. 


11 


60. 


luxta Panormum vero civitas est 


12 
Nisura 


18 
14 
15 
Cytacia 

Parapon 

Prestus 


16 
Moturo 


17 
Acris 


18 
Mutaca 


19 
20 
21 
Egestia 

Caripa 

Hylen codices hfmr et Maz, v.ll sq. cf,Bav.403 15 sq. 

2 centurita /. 3 tyrcon 6, tyido /. 4 mendati /. 
6 noloma Maz, 6 artena mr, artera Maz» 8 ap- 
poUinis mr Maz. 9 sebtus hmr Maz. \ etema hf 
aetna Maz. 12 nisira Maz. 13 citacia hmr Maz. 
16 moturum Maz. 21 hilen Maz. 

32 498 ovroo 61 

1 Calvisiana 

2 Agrigentum. 

8^ 61. Porro ex alia parte iuxta prae- 

4 scriptam civitatem Panormum est civitas 

5 quae dicitur 

6 Herbita 

7 Malistrata 

8 Prachara 

9 Augurion 

10 Mestraton 

11 Enna. 

12 62. Sicilia insula tria habet promon- 
18 toria, unum quod Pelorum, et aspicit 
14 aquilonem, cui Messana civitas proxima 
16 est, secundum .... Syracusam, tertiimi 

16 Lilibeum, et dirigitur in occasum. a Pe- 

17 loro in Pachinum milia passuum 159; 

18 a Pachino in Lilibeum 177, ab oriente 

19 mari Adriatico. 

20 (Sequuntur „Fretum autem .... infame 

21 monstris" ex Isidori orig. 13 18,^ 

codices bfmr et Maz. ef, Rav* 404 9 sq. 

I calaisana Maz. 2 post Agrigentam Maz. add. etc. 
8 prescripta /. 8 pracara mr Mcus. 1 1 eana mr. 
12 cicilla b. II promunctoria bf. 18 et om, f. 
Ilaspicitl aspicit ad bf 15 Syracusam] siracusam/r, 
pachinum (ex coniecturat) Maz.; lacmam indicavimus. 
16 pelorum bf. 17 Pachinum] pachinnum mr, 
pacinum bf. 18 Pachino] pachinno mr, pacdino 6f. 

II libeum bf lylibeum Maz. Gmo 64 499 

1 63. Septimadecima provincia Corsica 

2 a duce suo Corso nomen accepit, quae 

3 habet in longum miliaria 160 et in latum 

4 26, e cuius subactas urbes intuli, id est 

5 Marianis 

6 Colonia lulii 

7 Turrinum 

8 Coenium 

9 Agiagium. 

10 64. Octavadecima provincia Sardinia 

11 quae in Tyrrenis fluctibus ambitur, et a 

12 Sardo Herculis filio nominatur, qui cum 

13 magna multitudine ad Libiam est pro- 

14 fectus, Sardiniam occupavit, et ex suo 

15 vocabulo insulae nomen dedit. quaetenet 

16 in longum miliaria 230 et in latum 180. 

17 in qua plurimae fuerunt civitates, quarum 

18 urbium nomiua subnexa sunt. 

19 Caralis 

20 Agenorum 

21 Sulci 

22 Sardiparias 

codices bfmr et Maz. cf, Rav. 413 4 sq, 

4 subacta/. 7 turrinium J/oz., tunnium/. 9 agra- 
gum Maz. 11 tirrenis /, tyrenis mrj thyrrenis 
Maz. li ambiuntur bf. II a Sardo] sardo eius Maz. 
12 hercule /. 18 ad libyam est Maz., a Libya 
Indori orig. 14 6 39 wide haec sumpta sunt. 16 la- 
tnm] altum Maz. 17 fuere bmr. 

/ 32* 500 OTiDO 66 

1 Neapolis 

2 Othoca 

3 Tarri 

4 Bosa 

6 Annucagrus 

6 Corni 

7 Turris Librisonis colonia 

8 Vilia 

9 Adselola 

10 Sacercin 

1 1 Bibium. 

12 Item erga praescriptam civitatem Ca- 

13 ralis sunt civitates 

14 Nora praesidium 

15 Castra felicia. 

16 65. Ex alia quippe eiusdem Caralis 

17 parte sunt civitates 

18 Assimanrium 

19 Saria 

20 Sariapis 

21 Sarpath 

22 Carzanica 

23 Custodia Rubriensis 

codices bfmr et Maz. cf. Rav, 411 8 sq. 

2 otocha /. 4 hosa /. 5 animc agras /, anims 
agrus hmr Maz. 8 velia m. 10 sacerdin /. 
12 carolis m. 16 foelicia Jfaz. 18 aisimariam / 
assimatiom Maz. 21 sarphat mr Maz. 22 car- 
sanisa /, canganica Maz, 23 rubacensis /. Gvmo 66 501 

1 Pyresse 

2 Paurie 

3 Patine 

4 Ignovi. 

6 (Sequuntur ^Sardinia quoque .... Lo- 
6 crenses transeamus^ ex Solini cap, 4.) 

7 ITEM DE PROVINCIJS ITALIAE SECVNDVM 

8 QVOSDAM PHILOSOPHOS. 

9 66. Prima igituT provincia Italiae Li- 

10 guria est, ubi constructa cemitur Me- 

11 diolanus nobilissima urbs, in qua san- 

12 ctissimus requiescit Ambrosius.^ 

13 Secunda Histria cum Neustria, quae 

14 Venetiarum antiqua dignoscitur. 

15 Tertia propinqua praedictae Liguriae 

16 Transpadanae ob constructam viam a Ro- 

17 manorum consule Emilio provincia est 

18 Emilia. 

19 Quarta ad sinum maris Adriatici est 

codices bfmr et Maz. cf. Rav,412 16 sq, et 247 7 sq. 

1 pirresse /. 2 3 paurine patyne Maz., Patrapa- 
nie Rav. 6 transeamus] hic desinunt codices mr. 

7 8 iTEM — PHiLOSOPHOS om. f. 9 provincia- 

rum b Maz. II ytalie /. 13 Secunda] ii / et sic 
deinceps usque ad xviii. II Hystria Maz,, ystria /. 
14 dinoscitur b Maz. 15 praescriptae Maz. 

16 transpadinae Maz., transpadine 6, transpadanie /. 

17 consule] et consule Maz. 17 18 provincia 
emilia est 6, emilia provincia est Maz. 502 oviDO 67 

1 provincia Flaminia, quae et ipsa si- 

2 militer a constructa via per consulem 
8 Flaminium tale nomen sortita est. in 
4 bac circa potentissima et authentica ur- 
6 bium sita consistit Bravenna, in qua re- 

6 quiescens praesul et martyr Apollinaris. 

7 Quinta provinciarum Italiae Anno- 

8 nica Pentapolensis est, super quam 

9 regio est quae castellanorum appellata 

10 est ab antiquis. 

11 Sexta a maris sinu Adriatici iuxta 

12 praedictam Pentapolim provincia Pici- 
18 num Spoletii Sauciensis est. 

14 Septima provincia Dardensis est. 

15 67. Octava coniunctam habens sibi 

16 lapigiam a supiori id est occidentali plaga, 

17 et a superiori id est orientali regionem 

18 Solentinam, quae et Locria antiquitus 

19 dicta est, provincia Apulia est, quam 

20 alii ob nimiam fertilitatem omnium co- codices bf et Maz. cf. Rav. 247 14 sq. 

* 

I flamininia /. 4 autentica /, auctentica Maz. 

6 martir /. li appoUinaris Maz. 7 ytalie / 

italiae et Afaz. li Annorica b Maz. 11 post iuxta 
dimidius versus vacuus in b. 12 praescriptam b Maz, 
18 spolecii sausiensis Maz, 16 rapigiam Maz. 

II supiorij superiori Maz, 18 salentinam Maz. 
20 omni Maa. omo 68 503 

1 piarum Epulia prpnuntiant, quasi epulum 

2 id est prandium paratum omni tempore. 

3 Nona Calabria, quae primitus ab an- 

4 tiquis Britania dicta est ob immensam 

5 affluentiam totius delitiae atque ubertatis. 

6 haec a superiore parte sui a mare magno 

7 Gallico seu Tirreno in Adriaticum pro- 

8 tractum provinciam habet Lucaniam, quae 

9 autentico nomine, id est graeco, Leucania 

10 dicitur. 

11 Decima quippe describitur in nullo in- 

12 ferior dapsilitate copiarum Apuliae vel 
is Calabriae, sed magis abundantior: quae 
14 scilicet Leucaniaob nitorem prospectus 
16 sui tale nomen sortita est. 

16 68- Undecima provincia Italiae est S a- 

17 mnium nobilissima, ut retro redeam. 

18 in qua est Beneventus, habens sibimet 

19 Marsorum regionem conexam a dextro 

20 Bomam euntibus latere. 

21 Duodecima est Campania venustis- 

22 sima omnium fertilissima atque famosis- 

codices bf et Maz, cf, Rav, 248 7 sq. 

I pronunciant Maz. 2 brandium Maz. 4 Bri- 
tamnia Mcun, II inmensam b, 7 Tirreno] tynrenti b, 
thyrreno Maz, II adriatum b. II pertractum Maz, 

II nuUo] nulla /. 13 set f. II habundantior / 
Maz, 16 est ytalie /. 19 connexam Maz, 
22 atque) e atque /. 5(M ovroo 69 

1 sima, in qua est excellentior urbium 

2 Capua. 

8 Tertiadecima Tuscia nobilissima est. 

4 Quartadecima Nursia. 

6 Quintadecima Numantia, in qua ca- 

6 put totius mundi praeminet urbs Roma. 

7 Sextadecima Etruria quae et Tirsi- 

8 nida. 

9 Septimadecima Umbria. 

10 Octavadecima Yintimilia Ripario- 

11 lum Linensis, quae et maritima. 12 INCIPIT LIBER DESCRIPTIONIS TOTIVS 

13 MARIS. 

14 69. Si subtilius scire voluerit totas cir- 

15 cumquaqne parte per litora maris positas 

16 ordinatim unam post alteram, quamquam 

17 eas iam in propriis patrias nominaverim, 

18 tamen reiterans Christo favente minutius 

19 designabo, incipiens ab urbe 

20 Bavenna 

21 Cesarea 

« 

codices bf et Maz. cf. Rav, 249 3 sq. et 325 6 sq. 

1 excelsior 6. 5 capud 6. 6 praeeminet Maz. 
9 ymbria /. 10 Riparioli lordan. de reb. Get. 

c. 36. 1 1 Lunensis Maz, II maritima] hic desinmt 
f Maz. 18 mar-ris b. 14 cf 452 1 sq. 

20 cf. 461 20 sq. OVIDO 70 
1 
Classis 


2 
Ariminum 


3 
Pensaurnm 


4 
Fanum 


5 
Senecalia quae Senegallia 


6 
Sextia 


7 
Anchona 


8 
Numana 


9 
Petentia 


10 
Sacraria 


11 
Floxora 


12 
Pausula 


18 
Inna 


14 


70. 


Firmum 


15 
Cupra 


16 
Troentina 


17 
Petumum 


18 
Castrum novuni 


19 
Macrinum 


20 
Pinnis 


21 
Salinis 


22 


\ 


Adernum 


28 
Ortona 


24 
Ansianum 


25 
Teade 


2G 
Annum 
codex b. 


cf. Rav. 326 3 sq. et Guido 4 505 506 oTmo 71 

1 Pallannum 

2 Istonium 

3 Lacrinium 

4 Teanopolum 

5 Ergicum 

6 Ocinia 

7 Pordona 

8 Atre 

9 Sipontus 

10 Anxanum 

11 Salinis quae et Salpia 

12 Aufidiena pro qua nimc Canne 
18 71. Bardulos quae et Baruldes 

14 Tirhennium quae et Trana 

16 Melfis quae et dicta prius Turris 

16 Natiolum quae nunc Ravenna- 

17 cium vocatur 

18 Sibaris id est Baris 

19 Cecilia oppidum 

20 Moles 

21 Turris Cesaris quae nunc Poli- 

22 manum 

28 Barium quae et Monopolis 

24 Augnatium 

26 Spelunca 

26 Saunium 

codex h, cf. Rav, 327 13 sq, et Guido 463 11 sq. oviDO 72 507 

1 Valetum vel Valentimn quae et 

2 Carpinium 

8 Brundisium ^ 

4 Liccia 

6 Ruge 

6 Ydrontus 

7 Minervum 

8 Beretos quae nunc Leuca 

9 Yentos quae nunc Augentum 

10 72. Valentium 

11 Lubias ubi nunc est Calipolis 

12 Amandrinum 

13 Saturum 

14 Mesochorus 

15 Tarentum 

16 Metapontus 

17 Senasum 

18 Turris * 

19 Pellia 

20 Crotona 

21 Facenium 

22 Annibal. 

23 Item iuxta fretum quod inter Siciliam 

24 et Calabriam Italiae dividit est civitas 

25 quae dicitur 

26 Caulon 

codex b, cf, Rav, 329 5 sq. et Gvido 467 11 sq. 508 ovn>o 78 

1 Iiocris 

2 Scilleum 

s Leucopetra 

4 Regium. 

5 Porro a prephata urbe Ravemia usque 

6 ad hanc Regium per hora maris ciyitates 

7 sunt Lxxvii et supputantur miliaria imlle 

8 duodecim. 

9 78. Iterum Columna Regia 

10 Arciades 

11 Tauriana 

12 Amantea 
18 Angellum. 

14 74. Item iuxta mare magnum Galli- 

16 cum quod Tyrrenum civitas est 

16 Bibona Valentia 

17 Tenno 

18 Tempsa 

19 Clampetia 

20 Herculis 

21 Cerellis 

22 Laminium 
28 Blandas 
24 Cesemia 
26 Veneris 

eodex b. cf, Rav. 330 6 sq, et Guido 471 5 sq. 
7 Lxxvnj sunt septuaginta octo. 6VIDO 75 


509 


1 


Buxonia 


2 


Bellia 


8 


Herculia 


4 


Pestum quae est destructa nunc 


5 


SilariuTn 


6 


Salemum 


7 


Nuceria 


8 


Amalfi 


9 


Minerva 


10 


Siratum vel Sirrentum 


11 


Stabium 


12 


Sarnum 


13 


Pompei 


14 


Oplontis 


15 


Merclanium 


16 75. 


Parthenopis quae et Neapolis 


17 


Cripta 


18 


Puteolis 


19 


In viniis 


20 


Cumas 


21 


Baie 


22 


Misenum 


23 


Uturnum 


24 


Vulturnum 


25- 


Safum codex b. cf. Rav. 332 8 sq. et Guido 471 24 sq. 
15 merelanium b. 23 Uturnum] Liternum Rav. 510 
GVIDO 76 


• 

1 
Sinuessa 


2 
Menturnis 


8 
Caieta 


4 
Formis 


6 
Fundis 


6 
Terracina 


7 
Turres 


8 
Circeia 


9 
Cerellos 


10 
Turris alba 


11 
Clostris 


12 
Astura 


13 
Antium 


14 
Lavinium 


16 
Laurentum Lausentum 


16 
Ostia Fiberina. ab hac distat 


17 


urbsRoma ad solumFiberinum miliariaxu. 


18 


76. 


Portum Augusti 


19 
Astium 


20 
Purgus 


21 
Punicum 


22 
Castrum novum 


28 
Centiim cellis 


24 
Manium 


25 
Tuellaria codex h, cf, Rav. 333 15 sq. et Guido 473 1 sq. 
4 foraus b. 6YIDO 78 


51] 


1 
Gravisca 


2 
Martha 


3 
Forum Aurelii 


4 
Armenta y 


5 
Nova 


6 
Satumia 


7 
Subcosa 


8 
Cosa 


9 
Portum 


10 


77. 


Albinia 


11 
Telamona 


12 
Asta 


13 
Umbrona 


14 
Malliana 


15 
Populonia 


16 
Vadis Volatianis 


17 
Celsinum 


18 
Ballia 


19 
Herculis 


20 
Fines 


21 
Pisines 


22 
Turrita 


23 
Pisis, quae civitas praedicta in 


24 


Tuscia 


a Pelopide Tantali filio constructa 


25 


et aedificata est, apud eam exulans. 


26 


78. 


Fossici Papirianis codtx h, cf, Rav, S35 5 sq. et Guido 474 6 sq. 9riB 
ovioo 79 


1 


Taberna strigida 
2 


Liine 
8 


Ptdium 
4 


Vigola 
6 


Rubra 
6 


Comelia 
7 


Cebula 
8 


Munecia 
9 


Boron 
10 


Rexum 
11 


Turres 
12 79. Statine 
13 


Appennina 
14 


Ammonilia 
15 


Ad Solaria 
16 


Recima 
17 


Genua 
18 


Ficlinis 
19 


Asta 
20 


Navalia 
21 


Alba Vicilia 
22 


Vicus virginis 
23 


Vatis Sabbatis 
24 


Albingani 
25 


Loco Germinis 
26 


Costa Balenis 


• codex b, cf, Rav, 336 13 sq. et Guido 475 10 sq. OVIDO 80 


513 


1 
Vigentimilium 


2 
Alpis maritima. 


3 


A civitate ergo Regio usque ad hanc 


4 


quae 


vocatur Maritima miliaria mille sup- 


5 


putantur et sunt civitates centum viginti. 


6 


80. 


Deinde civitas Pomona 


7 
Scapiana 


8 
Nicea 


9 
Nicalon colonia 


10 
Tegulicia 


11 
Aquis Sextis 


12 
Masculia 


13 
Solarium 


14 
Calcaria 


15 
Vicesimum 


16 
Coloniam maritimam 


17 
Fossis Marianis 

• 


18 
Nemaus 


19 
Mediolana 


20 
Agate 


21 
Calum 


22 
Latera 


23 
Se^tantiona 


, 24 
Aque Converantia codex b. cf. Rav. 338 6 sq. et Guido 476 11 sq, 

5 cenium viginti] aunt centum 8q)temdecim. 

33 514 OTIDO 81 1 17 
18 
19 21 24 

25 Burret 2 Bugeth 

8 Rusiniim 

4 Uterris 

5 81. Narbona 
e Cobusta 

7 Perurinova 

8 Aque calide 

9 luncaria 
20 Viniana 

11 Gerundia 

12 Aquis Buconis 

13 Colonia Burginum 

14 Seterra 

15 Praetorium 

16 Arragona 
Fines 
Ancistiana 
Palturiana 20 Terragona 

Saltum Pinum Dertosa 
Laubricatum codex b. cf, Rav, 341 1 sq. 

7 Penirinova) Ruscinone Rav. eyiDd 88 515 

■ 

1 82. Qdum 

2 Intibili 

3 Saguntum 

4 Valentia 

5 Sucrone 

6 Dinium 

7 Alterum 

8 Setabi 

9 Turres 

10 Edelle 

11 Celeris 

12 Ad lennes 

13 Dice 

14 Cartago Partaria 

15 Varia 

16 Abdera 

17 Cesarea Augustana. 

18 A predicta civitate Alpis maritima 

19 usque ad hanc Hispaniae Cesaream Au- 

20 gustanam civitates sunt Lxxiiii et sup- 

21 putantur miliaria mille decem. 

22 83. Ab hac quoque civitas est 
28 Lenuba 

24 Macala 

26 Suel 

eodex b» cf. Rav. 342 11 sq. 

18 A om. b. 20 Lxxiiii] sunt sexaginta una. 

33' 616 OTiDO 84 

1 Sabessola vel Bardesola 

2 Saltum 

8 Bamaliana 

4 Gartecia 

6 Transducta 

6 Cetraria 

7 Melaria 

8 Belona. 

9 84. Hinc invenitur fretus qui dicitur 

10 Septem, qui de mari Gallico Valeriaco 

11 mergit in Occeanum occidentalem Bri- 

12 tannicum, quique Gaditanus vocatur. 

13 quem transfretans homo in litore maris 

14 magni provinciae Maurorum, Africae finis 

15 vel principium, inveniet civitates 

16 Bovalicam 

17 Salam 

18 Tamanusidam 

19 Banasam 

20 Frigidis 

21 Lix coloniam 

22 Tabernas 

23 Zichim 

24 Tingin colonia 

25 Paretina 

26 Portum Sigensem 

codex b. cf, Rav, 344 2 sq. Gvmo 


86 
1 
Calama 


2 
Valonice 


3 

4 
Portum magnum 
Cersenaria. 


6 


85. 


Lar castellum 


6 

7 
Cuna^us 
Cesarea 


8 
9 
Tipassa 
Ciborim 


10 
Icosium 


11 
Rusgimia 


12 
13 
Rusicorus municipium 
Lomnium 


14 
Rusubisim 


16 
Rusuvicaris 


16 

17 
Casi municipium 
lonmon 


18 
19 
Rusuvis municipium 
Salbas 


20 
Musluvium orea 


21 


■ 


Chosa 


22 
Itiltili 


23 
Patia 


24 


86. 


Cullum 


25 
Rusicada 517 codex b. cf. Rav. 346 14 sq. 

1 2 mmicipium b. 18 municipium] mona b. 518 oviDO 87 

1 Parasica 

3 Colocia 
8 Zaccha 

4 Monumentum Annibal 
6 Mazar 

6 Tacatua 

7 Suluccum 

8 Ypona regia, in qua gloriosissi- 

9 mus et omnium doctor affluentior doctor 

10 sanctissimus resplenduit Augustinus. 

11 Ubbus. 

12 Igitur a civitate praelata Cesarea Au- 
18 gustana usque ad hanc praemissam ITb- 
14 bum per ora maris civitates sunt lx et 
16 supputantur miliaria mille quindecim. \ 

16 87. Praeterea post has civitates est 

17 Armoniacus 

i 

18 Biana | 

19 Tunida \ 

20 Tabracha I 

21 Ipposretum 

22 Tumsa 

28 Menbrona 

24 Utica 

25 Gallum gallinaccium 

codex b. cf» Rav. 347 7 sq. 

14 Lx] sunt quinqtiaginta septem. QVioo 89 


519 


1 
Kartago maxima regalis inclita 


2 


fortissima opulentissima atque nobilis- 


3 


sima, quam robustissimus Christi martir 


4 


et pontifex Ciprianus diverso dogmatum 


5 


nectare 


, poematum quoque ac sophiae 


6 


cultibus floridam praebuit. 


7 


88. 


Thunos 


8 
Maxula 


9 
Gxmiina 


10 
Capos 


11 
Aquas 


12 
Siminina 


13 
MiRSua 


14 
Clyppeis 


15 
Curum 


16 
Neapolis 


17 
Pulpite 


18 
Adrimetus. ex hac sancti duo- 


19 


decim fratres et martyres, e quibus fa- 


20 


.mosior 


sanctissimus nominatur Orontius, 


21 


oriundi 


[ probantur, qui Italiam, una apud 


22 


urbem Beneventum conditi, suis miraculis 


23 


illustrant. 


24 


89. 


Euspina 


25 
Lepti minus 


1 26 
Tapsum codex b. cf. Rav. 348 13 sq. oviDO 89 

1 Subiecte 

2 ^ Accola 
8 RuBpe 

4 Usila 

5 Taparura 

6 Themanas 

7 Macomades minores 

8 Ad oleastrum 

9 Praesidium 

10 Fresida 

11 Gypsarea 

12 Ammonis 

13 Sabrata 

14 Pontos 

15 Passaria 

16 Oxena 

17 Turris alba 

18 Getua 

19 Quintiliana. 

30 Porro a civitate Ububus usque ad hanc 

21 QuintUianam civitates sunt lii et suppu- 

22 tantur miliaria mille ixxviii per litus 

23 Afiicae. vodex b. cf, Rav. 349 15 sq. 

9 post Praesidium omissa sunt quae habet Rav. 350 
7-13 Lucene — Praesidium. 21 lii] sunt quadra- 
ginta quattuor. ovroo 


91 


0'^ 


1 


90. 


Hinc civitas est 


2 
Paliua 


3 
Mapta 


4 
Paletis magna 


5 
Subgoli 


6 
Nivergi 


7 
Simadana 


8 
Thubactis 


9 
Rastitiana 


10 
Cisternas 


11 
Nadalus 


12 
Dision 


13 


. 


Onusol 


14 
Musol 


15 
Ficum 


16 
Praetorium 


17 
Putea nigra 


18 
Macitapades maiores 


19 
Zures 


20 
Speluncas 


21 
Iscina 


22 
Mugud 


23 
Aulazon 


24 
Alma 


25 


91. 


Capsultimum 


26 
Turris lapidum 
codex b. cf. Rav. 351 12 sq n 522 ' oyiDO 92 1 


Zacajsama 


2 


Didicca 


3 


Trigiilis 


4 


Arepoenorum 


5 


Anabucis 


6 


Priscum 


7 


Corniclanum 


8 


Plunica 


9 


Noetiim 


10 


Zatum 


11 


Vernicida 


12 


Uadrianopolis 


18 


Theuchila 


14 


Ptolomaida 


15 


CalliR 


16 


Coenopolis 


17 


Balatris 


18 


Apollonia 


19 


Cyrene 


20 


Agabus. 


21 


Ab urbe denique Quintiliana usque ad 


22 


hanc Agabis per ora maris civitates sunt 


28 


XLV et miliaria colliguntur mille xxmi. 


24 


92. Dehinc civitas est 


25 


Mandis 


26 


Paliuris 
codex b. c/. Rav* 353 3 tq. 
23 XLV] ratio constat. oviDo 98 523 

1 Meciris 

2 Souia 

s Antipegonia 

4 Cardum 

5 Nemesium 

6 Catabatimon 

7 Bugratim 

8 Nessus 

9 Paretonium 

10 Filiscum 

11 Patricum 

12 Comarum 

13 Mohocaminum 
14. Almiris 

16 Tapostri 

16 Alexandria regia, cuius ambitus 

17 milium LX fuisse dicitur. in qua farus 

18 altissima, quae miraculum unum de se- 

19 ptem orbis miraculis, secundum a Ro- 

20 mano ponitur. hanc venerabilis evange- 

21 lista Marcus consecrans unam e quattuor 

22 generalibus Christi ecclesiis statuit. 
28 93. Canobum 

24 Ermupolis 

25 Tani 

codex b. cf. Rav. 354 13 sq. 

19 etiam apud Bedam primum miracultm est Capi- 
toliumy secundum pharus. 22 statuit] statu b. 524 Gvmo 94 1 Buti 

2 Thamum quae Thanus vel Ta- ^ 

3 phnis est 

4 Ixion 

5 Heracleum 

6 Pilusium 

7 Gerra 

8 Cassion 

9 Ostracina 

10 Rinocoruron 

1 1 94. Rasis 

12 6aga 

13 Ascalona 

14 Azotus 

15 Lannia 

16 loppe 

17 AppoUonia 

18 Cesarea Phalestinae 

19 Dora 

20 Ptolomaida 

21 Ecdilpa 

22 Tyrus 

23 Sidonia 

24 Vitiron 

25 Pale 

<^^^^ *• c/. Rav. 355 18 sq. 

25 PaleJ Palebiblios Rav. ovroo 96 525 

i Biblos 

2 Biritos 

3 Botris 

4 Tripolis 

5 Ortosiada 

6 Axtasalon 

7 Balaneis 

8 Valtum 

9 Gababa 

10 Laodicia. 

11 Denique ab Agapis civitate per pro- 

12 tensum litoris usque ad praefinitam Lao- 
18 diciam civitates sunt lvi et numerantur 

14 mille tredecim passuum miliaria. 

15 95. Et hinc civitat^s 

16 Orientis 

17 Seleutia 

18 Rosclum 

19 Alexandria minor cata Isson 

20 Catabolon 

21 Hyre 

22 Egis 

23 Mallion 

24 Cygnos 

25 Zephirion 

codiBx b. cf. Rav. 367 8 sq. 

13 LYi] 8tmt qmnquaginta quattttor. 19 cata] 

a cata b ut codices Ravennatis. 626 oTiDo 96 

1 Solde 

8 Curicus 

8 Seleucia 

4 Trophirion 

6 Sarpedon 

6 Crunoi 

7 Kelendris 

8 Arsinoe 

9 Anemoria 

10 Antiochia magna (quam dominus 

11 Petrus apostolus suo pontificatu sancti- 
18 ficans unam e quattuor generalibus mundi 
18 ecclesiis sancxit) epi Tragon 

14 96. Selerante 15 


lotapis 
16 


Siedra 
17 


Caracesium 
18 


Cibira 
19 


Silde 


- 


20 


Eurimidion 
21 


Magidone 
22 


Att^lia 
28 


Olivia 
24 


Phaselis 
25 


Coridalion 
26 


Limira 


codex b. 


cf. Rav. 359 3 «y. GviDo 97 527 

1 Antisilon ' 

2 Patera 

3 Telmison 

4 Pathemis 

5 . Lidia 

6 Gaunon 

7 Picos 

8 Lerinna 

9 97. Cnidon 

10 Alicamasos 

11 Mindon 

12 laason 

13 Meleton 

14 Heraclea 
16 Pira 

16 Imote 

17 Palene 

18 Micale 

19 Ephesus, quam sanctus lohannes 

20 theologus apostolus et evangelista irra- 

21 diatur. 

22 A Laodicia ergo usque ad Ephesiun 

23 iuxta litora urbcs Lin positae sunt et mi- 

24 liaria mille xv supputantur. 

codex b. cf, Rav. 360 10 sq. 

9 Cnidon] cuidon b. 12 laason] laason b. 

28 Lm] sunt quinquaginta duae. 928 G7IO0 98 

1 98. Directe quoque civitas est 

2 Cistron 

8 Colophonea 

4 Lebedon 

5 Teum 

6 Smirna 

7 Tennon 

8 Sime 

9 Mirea, quam divinus pontifex 
10 supra dicta Patera oriundus sanctus Ni- 
n cholaus illuminat. 

12 99. Elea 

18 Pitina ^ 

14 Attalia 

15 EUacia 

16 Orphanion 

17 Adrimitin 

18 Antandron 

19 , Gangaron 

20 Ysson 

21 Smiemon 

22 Alexandria Troada, quae Ilium 
28 seu Dardania dicta est, 

24 Abidus 

26 Lampsacou 

codex b. cf, Rav. 361 16 sq. 

6 Smirnal smima b. evmo 100 529 

1 Paroum 

2 Priapion 

3 Gramicon 

4 Kyzicon 

5 Apamia 

6 Cion 

7 Prenctos 

8 Eribulon 

9 Nichomedia regalis nobilis et 

olim opulenta, quam inter complures mar- 

1 tires ac sanctos perendie splendidissimus 

2 atleta Christi Pantaleon suis virtutibus 

3 in toto terranun orbe clarificat. 

4 100. Libissa 

5 Chalchidon aeque famosissima, 

6 quam Christi virgo et martir Eufimia 
? licet in urbe regia quae huic contigua 

8 est tumul^tur ob barbarorum incursum 

9 suo martirio suisque virtutibus facit ce- 

20 leberrimam, 

21 leron 

22 ' Promuntorium Augusti, quod de 

23 Ponto mergit in Propontidem, quodque 

24 catena una munitur ferrea, 

25 Herba 

26 Melena codex h. cf, Rav. 363 6 sq. 

34 530 OT1DO 101 

1 Arcene 

2 Silion 
,8 Chelas 

4 Sagaris 

6 Ypion 

6 Billeon 

7 Licion 

8 Sileon 

9 Cyon 

Amastram. 

1 Ab urbe ergo Epheso per varios re- 

2 flexns sinuosi litoris usque ad praescri- 

3 ptam Amastra, in qua sanctus martyr 

4 lacintus recubans novis lampat prodi- 

5 giis, civitates sunt quinquaginta et ini- 

6 liaria mille xxx colliguntur passuum. 

7 101. Item civitas Tice 

8 Saeera 

9 Militon 

20 Armone 

21 Sinopi 

22 Clopatassa 

23 Carusa 

24 Orgibate 

codex b. cf, Rav, 364 5 sq. 

11 reflegus b. 15 quinquaginta] mnt gmthror 

ginta sex. OVIDO 102 
1 


Zacoria 


2 


Ebeta 


3 


Nauctacmon 


4 


Ezena 


5 


Amissos 


6 


Ancone 


7 


Heraclion 


8 


Cenae 


9 


Camilia 


10 


Fitane. 


11 102. 


Polemonium 


12 


Malanchium 


13 


Paruasum 


14 


Zephirion 


15 


CerasuntA 


16 


Filocalia 


17 


Cordulen 


18 


Trapezunta 


19 


Isulyne 


20 


Ofiunte 


21 


Medocina 


22 


Solacina 


28 


Gadimon 


24 


Athina 


25 


Arrabis 53] codex b. cf. Rav. 365 11 sq. 

8 9 Genae Camllia] cena ecamilia b. 

34* ^^ Gvmo 103 

1 Cessa 

2 Rithion 
8 Apsaron 

4 Bosphoron. 

5 103. Acomasin 

6 Apiside 

7 Nigro 

8 Fasin 

9 Sigamon 

10 Cotaisis 

11 Charientis 

12 Chobns 

13 Tasbiros 

14 Cianeis 

15 Stelippon 
16. Nicopolis 

17 Laminpolis 

18 Sebastobolis 

19 Apatnra 

20 Ceppos 

21 Stratnalis 

22 Malichin 

23 Acbeon 

24 Sindice. 

25 104. Ermonasa 

26 Etkobrocon 

codex b, cf. Rav. 367 2 sq. 6VIDO 105 53S 

1 Latirita 

2 Suppatos 
8 Machara 

4 Friciorin 

5 Eraucionis 

6 Bitam 

7 Chimerium. 

8 A civitate praenominata Amastra Pa- 

9 flagoniae per ora Ponti usque ad urbem 

10 istam Chimerium civitates Lxv, et sup- 

11 putantur mille duocentum miliaria. 

12 105. Item civitas 
18 Panthua 

14 Nimphe 

16 Dine 

16 Ichigin 

17 Eygoga 

18 Teagina 

19 Acra ^ 

20 Salolime 

21 Munisinon 

22 Muracum 

23 Allecturia 

24 Daldereen codex b, cf, Rav. 368 10 sq» 

8 a om, h. 10 lxv] ratio constat. 11 duo- 
centum] duodecim Rav. A I 584 Gvroo 106 1 
Olivapolis 


2 
Bomstenida. 


8 


Porro a civitate praenominata Chimerio 


4 


per litus Ponti usque ad civitatem Me- 


6 


sembriam Traciae civitates sunt xiiii et 


6 


scribuntur in numero miliaria passuiim 


7 


mille xui. 


8 


106. 


Deinde civitas 


9 
Anchialis 


10 
Apollonia 


11 
Thera 


12 
Burticon 


18 
Scillea 


14 
PhUias 


15 
Pimea 


16 
Scycas 


17 
Bizantion quae nunc ConstaDti- 


18 


nopolis 


est, urbs regia et insiguis, nova 


19 


Roma, jrestiens diadema totius cum pur- 


20 


pura orbis. 


21 


107. 


Regium 


22 
Heraclea Perinthon 


28 
Heraclea 


24 
Gothis codex b. V. 3 sq. cf, Rav, 371 6 sq. 

2 post Bomstenida omittuntur quae habet Rav. 370 2 
— 371 5 Calipolis — Mesembria. 5 xnu] ratio 
conitat. 14 Philias] pbilias 6. OYXDO 108 535 

1 Magrotichos 

2 Lucen 
8 Sextus 

4 Cela 

5 Calipolis 

6 Afrodisia quae nunc Redesto 

7 territorium. 

8 108. Apris 

9 Enos 

10 Sirasceli 

11 Prolanis 

12 Dimis 

13 Traianopolis 

14 Tempbra 
16 Mitoliton 

16 Prindice 

17 Porsolis 

18 Confiton 

19 Topiron 

20 Vicontissima 

21 Neapolis quae nunc Christopolis 

22 Philippis, quibus apostolus epi- 
28 stolam ad Philipenses scribit, 

24 Amphipolis 

25 AppoUonia 

codex b, cf. Rav. 372 8 sq^ 

12 Dimis] dmus b. 19 Topiron] topiroron 5. S96 QVlDO 109 

1 Mellifligri 

2 Thessalonici, ampla nobilis ac ve- 
8 nusta, cui apostolus Paulus divinam scri- 

4 psit epistolam, quamque gloriosissimus et 

5 oleo pietatis e tumulo sacro dapsilitar 

6 ezundans martir sanctus irradiat Dimi- 

7 trius. 

8 109. Pella, solium regni quondam Ma- 

9 cedonici, in qua Alexander magnus exor- 

10 tus est, 

1 1 Boroea 

12 Archelos 
18 Arulos 

14 Bada 

15 Anamon 

16 Imera 

17 Dium 

18 Sabacium 

19 Senas 

20 Thurista 

21 Tenos 

22 Lumbion 

23 Olipyon 

24 Larisa, urbs regni Mirmidonum, 

25 in qua regnavit Achilles famosissimus, codex h. cf, Bav. 373 15 sq. <rmo 110 537 

1 quam modo melius sanctus martyr Achil- 

2 leus illuminat. 

8 Itaque a civitate praelata Mesebria per 

4 ora maris usque ad nominatam Larisam 

6 urbem civitates sunt quinquaginta quin- 

6 que et miliaria supponuntur mille centum 

7 tredecim. 

8 110. Ab hac autem civitas est 

9 Grannona 

10 Phalaris 

11 Pharsalium 

12 Tapedon 

18 Thermopila 

14 Scorpia 

15 Elacia 

16 Cheroni 

17 Chromia 

18 Thespia 

19 Platea 

20 Pireon 

21 Athene, philosophorum et ora- 

22 torum quondam genitrix, in qua divinum 
28 lumen atque inextinguibile non in templo 
24 quod prophetae olim a lasone rege dei 
26 genitrici semperque virginis Mariae con- 

codex b. cf. Rav, 374 14 sq, 

5 quinqaaginta quinque] sunt quinquaginta tres. 
24 prophetae] potius propiliae. 638 oviDo 111 1 


ditum miro sumptu miroque lapide est, 


2 


ut cernitur. 


8 


111. Eleusina 


4 


Megara 


5 


StomiR 


6 


Corinthos, cui divinuB apostolus 


7 


duplicem destinavit epistolam, 


8 


Cenchris 


9 


Epitauron 


10 


Maleon 


11 


Boas 


12 


Asopon 


13 


Pithion 


14 


Archadia 


15 


Lacedemonia urbs Menelay, ex 


16 


qua Patres Priami filius ad perditionem 


17 


Troiae rapuit Helenam, 


18 


Messena 


19 


Asinne 


20 


Machona 


21 


Pilos 


22 


Cyparissa 


23 


Psamachon ' 


24 


Olimpiada 


25 


Eytide 


26 


Cylene 
codex b. cf, Rav, 376 14 sq. oviDo 112 539 

1 Dimis 

2 Patras: hanc urbem principis 
8 apostolormn germanus sanctus apostolus 

4 Andreas suarum per crucem depositione 

5 reliquiarum nobilitavit. 

6 112. Egea quae Egeon, ez qua sancti 

7 Cosmas et Damianus anargiri filio san- 

8 ctissimae Theodotis exorti sunt, 

9 Egira 

10 Sicion 

11 NaupactOB 

12 Calidon 
18 Ebenos 

14 Achelous 

15 Aiofus 

16 Perdoriptum 

17 Actranicopolis 

18 Slicisme 

19 Diana 

20 Butarutan 

21 Penice 

22 Acroceraunium quae et Bu- 
28 trehntos 

24 Aulona: hanc sanctus martir 

25 Danax sanctificat: 

codex b. cf. Rav. 377 5 sq. 

5 nobilitatii h. 24 martir] martin' h. 26 Da- 
naxj cf. Farlati Illyr. sacri i.vii p. 397 2, MO GVIDO 118 

1 AppoUoma 

2 Apsum 
8 Genesis. 

4 113. Epidamni8, quae ntinc Dirachium, 

5 amplissima olim ac famosissima. haec a 

6 Zitho fratre Amphionis condita, inven- 

7 tore scilicet lirae, inter cetera sui or- 

8 natus Asclepium habuisse fertur. quae 

9 dum a consulibus Romanorum per le- 

10 gatos posceretur ut sibi de prestantiori- 

11 bus suis insignis aliquid lai^etur, dum 

12 arbitrantur se susceptori Asclepium, draco 

13 inmanissimus adveniens eam medietenus 

14 quasi salutans pertransiit, ac neminem 
16 laedens in prora navis legatarum semet 

16 composuit, et cum eis Romam usque 

17 perrexit^ ac sic Romam ut praemissmn 

18 est pro Asclepio draconem impiissimum 

19 sunt adepti. in ea quoque postmodum 

20 sanctus Andreas apostolus unum de se- 

21 ptuaginta apostolis episcopum ordinavit, 

22 qui primo nomine Cesar dictus est, nunc 
28 Vero Astius a civibus eiusdem urbis no- 
24 minatur; qui postquam eos emundatis 
26 squaloribus tenebrarum ad lucem veri- 

codex b, cf, Rav. 378 15 sq- 

19 adepti] adeptu h. oviDO 114 541 

1 tatis Christi praedicatione perduxit, ibi- 

2 dem martirio coronatus quiescens immen- 
8 sis choruscat yirtutibus. hanc etiam 

4 splendidissimus levita et martyr Ybasus 

5 cum suis sociis illustrat, qui Athenis 

6 oriundus apud praemissam Apolloniam 

7 martirio coronatus est, indeque advectus 

8 cum sociis et sanctis peregrinis signorum 

9 virtute ab invisibilibus atque visibilibus 

10 hostibus confert munitam. 

11 A supra dicta igitur Larisa per hora 

12 maris usque ad hanc ab Anastasio im- 
18 peratore restauratam quam nunc cerni- 

14 mus Dyrachium civitates sunt quinqua- 

15 ginta septem et supputantur miliaria 

16 passuum mille duodecim. 

17 114. Hinc quoque civitas est 

18 Pistrum 

19 Lissum 

20 Diode 

2 1 Codras 

22 Buccinium 
28 Budua 

24 Decadaron 

25 Epitauron ubi nunc est Ratisium 

codex b. V. 11 sq, cf. Rav. 379 4 sq. 

14 quinquaginta septem] sunt quinquaginta sex. 542 oviDo 115 

1 Assidium 

9 Praetorium 

8 Turres 

4 Narona 

6 Praegoria 

6 Biston 

7 Aronix 

8 Oneon 

9 Nerente 

10 lunope. 

11 115. Spalathon 

12 Dianion 
18 Salona 
14 Siclis 

16 Tragurium 

16 Praetorianum Cesaris 

17 Praetorium magnum 

18 Arausiona 

19 Timbia 

20 Eidder 

21 Scardona 

22 Impletus 

23 Arausionium 

24 Neclinum codex h. cf. Rav, 379 15 sq. oyn>o 


116 


d4 


1 
ladora 


2 
Ebona 


8 

4 
Agit 
Corinthon. 


6 
6 

7 
8 


116. 


Argerunton 

Bigi 

Ospella 

Publisca 


9 
Senia 


10 
Turres 


11 

12 
Raparia 
Tharsaticum 


13 


^ 


^ Laureana 


14 
Albona 


15 
Arsia 


16 
Nesacium 


17 
Pola 


18 
19 
Remigium 
Parentium 


20 
21 
22 
23 
NeapoliR 
Humagum 
Sipparis 
Silbonis 


24 
Piranum. 
codex 6. c/. Rav, 381 4 sq. ft44 oviDo 117 

1 117. Capris 

2 Tergeste 

3 Alessiccion 

4 Foroiulium 

5 Puciolis 

6 Aquileia nobilis et olim inclita: 

7 hanc Attila saeyissimus cepit et diroit: 

8 Concordia 

9 Altinuin 

10 Trabitium 

11 Patavium, quam elapsus Achiyis 

12 Antenor .... 

18 Mons sylicis 

u Prosilia 

15 Adestum 

16 Adrianopolis et praemissa 

17 Ravenna. 

18 Per sinuosa igitur litora Dahnatiae 

19 Libumiae et Venetiarum a praescripta 

20 urbe Epidaurum nunc Dirachium vide- 

21 licet usque ad saepe dictam urbem Ea- 

22 vennam civitates sunt lxxu et miharia 

23 passuum mille xvi colliguntur. codex 6. cf. Rav, 382 10 sq. 

22 Lxxuj svnt septuaginta una. Qvmo 119 545 1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 118. Notum igitur mare mediterraneum 
quod Occeano circumdatur et magnum 
appellatur circumiens civitates quae in 
eius litore sitae sunt et earum quae non 
diu procul positae territoria litoribus con- 
finantur ordinatim designavimus, quae 
scilicet in summam dgcclti colliguntur, 
miliaria vero passuum xrm. d. xxi suppu- 
tantur. 

119. NuUus autem estimet quod igno- 
ranter provincias per orbem positas seu codex b, 

8 xim. D. XXI] 
computus cf. Eav. 384 1 sq, 
sunt 14511; cf. 384 9; seguititr c. 69 
73 
80 
83 
87 
90 
92 
95 
98 
101 

106 
110 
114 . 72 

- 79 

- 82 
■ 86 
. 89 

91 

- 94 

- 97 
100 
104 
105 
109 
113 
117 Summae 

urbinm 

ab anctore 

indicatae. 

77 
120 

74 . 

60 

52 

45 

56 

53 

50 

65 

14 

55 

57 

72 850 Numeri 

singularum 

urbium. 

78 
117 

61 

57 

44 

45 

54 

52 

46 

65 

14 

53 

56 

71 813 lliliaria. 
1012 
1000 
1010 
1015 
1088 
1024 
1018 
1015 
1030 
1200 
1013 
1113 
1012 
1016 14511 10 ignorantur b. 35 546 omo 119 

1 patrias reciprocabiliter varietate designa- 

2 verim, dum quandoquidem quae iuxta 
8 Occeanum, aliquando quae ad mare ma- 
4 gnum nominavi, hinc vel inde sumens 
6 principia. enim non ignoranter sed pru- 

6 denter magis gestum est. nam dum aut 

7 ab Occeano aut a iuga montium inchoa- 

8 tae sunt, ordinabiliter quae ab Occeano 

9 ad iuga et quae a iugis ad mare ma- 

10 gnum pertinxere, rursumque reiterata 

11 vicinia a mari magno ad iuga et a iugis 

12 ad Occeanum cum patria vcl provincia 

13 quaque perventum est. et ut multilo- 

14 quium nomine incurram, si sensum fla- 
16 gile mens variata aut levitate depressit 

16 ut a praelati instructus philosophis rem 

17 vel materiam tali sum tramite prosecutus 

18 menbratim inmunemque Christo adiu- 

19 vante, et quam ex parte quove in latere 

20 seu capite sitam proferens unam ab al- 

21 tera, nisi forte nunc incursione vel trans- 

22 mutatione more barbarico aliter numcu- 

23 pentur. 

(Sequuntur excerpta ex Isidoro Hispa- 

lensL) 

codex b. cf. Rav, 384 11 sq. 

5 ignorantur b. 14 nomine] potivs minime. GTiDO 121 547 

1 120. Asia habens fines ab oriente ere- 

2 mnm Indiae Dimericae intransmeabilem 
8 ultraque ea deo nostro tantummodo co- 
4 gnitum. a parte vero meridiana habet 
6 fines Asia Oceanum quod tangit tertiam 

6 Indiam maiorem, Thermaticam et Ela- 

7 mitem; quod videlicet Oceanum similiter 

8 tangit Persas et Arabas Aegyptumque 

9 inferiorem. a parte vero septentrionis 

10 habet Asia fines Oceanum Serianum mon- 

11 tesque Kipheos. ex quibus montibus 

12 egreditur fluvius Tanais, cuius plurima 
18 infiuit in sinum paludis Meotidae. proinde 

14 recte eadem palus Asiae finis existit, eo 

15 quod Tanais inter Asiam et Europam 

16 dividit. 

17 121. Alii autem incongrue falluntur 

18 afifirmantes fluvium Fasin, qui de Cau- codices bfv. ^ cf. Rav. 114 5 sq. 

I ante Asia add. terminum afr. et as. hj terminus 
africae et europae v. li eremnm] erectium et /, 
ereiciu et v, ereitin b. 2 Dimericae] dim'ice /. 
8 tantummodo nostro /. 6 occeanum bf. II ter- 
ciam /. 7 occeanum bf. 8 et omittunt bf. 

II Aegyptumquej Egyptum quoque /. 10 occea- 
nnm bf. 11 rifeos bf, 12 thanais v, II plu- 
rimos /, pars plurima Hav. 13 paladis b. II meo- 
tide /. 14 extitit v. 15 tanays /, thanais r. 
17 incongruo /. 18 fasit 5, sassin v, 

35* 54S GVIDO 121 1 

2 
8 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 caseis montibus egreditur et in mare 
quod est magnus sinus Ponticus influit, 
inter Asiam et Europam dividere, di- 
centes Caucaseos secum Caspios ample- 
ctere, magnoque perplexu et intervallo 
sibimet eosdem Ripheos montes adunare. 
sed ut praedictum est, omnimodo fal- 
luntur : nam Asiae finis eiusdem septen- 
trionalis plagae Tanais et Meotida palus 
est. cuius immensa exundatio in eundem 
magnum sinum Ponticum mergit. qui 
Pontus ad exteriorem partem per magnum 
angustum quod Hieron dicitur in Propon- 
tidem infiuit. Propontides autem infe- 
rioribus angustiis terminata os magnum 
mare sinumque mergit orientalem, cuius 
littoralia fines Asiae sunt septentriona- 
liter per ora maris magni Aegyptii. ab 
occasu autem Asiae fines iuxta Oceanum 
superius memoratae Aethiopiae Teligito- codices hfv» cf. Rav. 116 13 sq. 2 magnum sinum ponticum bf. 4 capsios bf. 

6 rhipheos 6. 7 set /. 9 tanays /, thanais r. 
10 inmensa / ininmensa 6. II eumdem b. 13 Hie- 
ronj hyeron /, hychron 6, icron v, lero Rav. 38 1. 
13 14 propontide influunt bf. 15 eminata v. 
17 18 septemtrionaliter per hora b. 18 egipcii /. 

19 asye /. II occianum /, occeanum b. 20 ethio- 
pie /. 20 — 549 2 Teligitorum — Aethiopiae om.v. 

20 tegilitorum b, Troglodytorum Rav. GviDO 122 549 

1 rum tangens Aegyptum inferiorem. ad 

2 frontem vero eiusdem Aethiopiae habet 
8 fines pergrande Nitriae eremmn, deinde 

4 praedictam Aegyptum, quae se spatio- 

5 sissime dilatando usque ad mare magnum 

6 extenditur. 

7 122. Africa habet fines ab oriente prae- 

8 latam Arabiam et regionem maris Rubri 

9 et ex parte regionem Hebraeorum. deinde 

10 ad mare magnum terminatur ad civitatem 

11 quae vocatur Rinocuroren, quae pertinet 

12 ad patriam Aegypti. ad partem vero 
18 septentrionalem habet finem mare ma- 
14 gnum, cuius litora navigantur per totam 
16 Aegyptmn et Mauritaniam Cyrenensem, 

16 Africam atque Numidiam, Mauritaniam 

17 Caesariensem, Tingitanam quoque Mau- 

18 ritaniam, simulque Mauritaniam Gadita- 

19 nam usque ad saepius nominatum fretum 

cocUces bfv, cf, Rav, 116 12 sq, et 165 11 sq, 

I egiptam /. 2 ethiopie /. 3 heremnm fv, 

4 praedicta bv, 11 egiptnfai /. II speciosissime bf. 

5 dillatando r. 7 ante Airica v habet terminns 
asiae et enropae. II africe b. 8 9 maris — regio- 
nem om, v, 11 Rinocuroren] rinocuronen (, nico- 
uronn v, 12 egipti /. 14 littora fv. 15 egi- 
ptam/. II cirenehsem bf, 16 affVicam /. II post 
Nmnidiam spatium vacuum b, 17 cesoriensem /. 

II Mauritaniam] maritimam v. 18 maritaniam / 
mauritanam b. 550 GyJDo 124 

1 Gaditanum, ubi est Atlas et Herculis 

2 coluinnae, quod, ut dictum est, dividit 
s Africam ab Europa, Mauritaniam quoqae 

4 ab Hispania. 

5 123. Ad occasum autem haec eadem 

6 portio habet fines praenominatum Gadi- 

7 tanum vergentem ex Oceano spatiosissimo 

8 Gallico atque Valeriaco seu Hispanico. 

9 nam nullo modo ab antiquis traditum re- 

10 peritur quod hoc mare, quod dicitur 

11 magnum, influat sive emergat vel co- 

12 puletur in alio loco mari Oceano praeter 
18 in superius scripto freto. quod terminum 
14 Africae et confinium Europae Gaditanum 
16 appellatur^ angustum. ad partem quoque 

16 meridianam .... 

17 124« Europa habet finem ab oriente 

18 praenominatos montes Ripheos, ex quibus 

19 Tanais praescriptus egreditur, ab excel- 

codices bfv, cf, Rav, 167 1 sq, et 323 7 sq, 

I atlans bf, II erculis b, 2 columpne /. 'il est 
omittunt bf, 3 affincam /. 4 yspania /, 
ispania b, 6 occasu b. 7 occeano bf. II spa- 
ciosissimo /. 8 hyspanico /. 9 repperitnr b. 

II vel] sive v. 12 occeano bf. 18 in supe- 
rius] inferius /. II fretu bf. 13 14 termum 
affrice /. 16 post angustum v rubricam habet 
terminus europae et africae ; post meridianam (v. 16) b 
terminum europe et africe. lacunam indicavimus, cf. 
Rav. 166 3. 18 lypheos /, rhypheos b. 19 tha- 
nays / thanais v. oviDO 126 651 

1 sioribuB scilicet qui pertinent ex monti- 

2 bus Caspiis et Caucaseis; qui videlicet 
8 fluvius Tanais in Meotidis paludibus sua 
4 deponit fluenta» ad partem vero meri- 
6 dianam habet finem mare Pontum, in quo 

6 praescriptae Meotidae paludes influunt, et 

7 angustum quod de Ponto in Propontidem 

8 iuxta urbem Constantinopolim ingreditur, 

9 quod scilicet in pelagum Adriaticum mer- 

10 git qui antiquitus lonicus dicitur, deinde 

11 quoque sinum Italiae Tyrrhenicum et Gal- 

12 licum, sinumValeriaco Hispaniae fretum- 

13 que Gaditanum. qui videlicet finis etiam 

14 occidentalem plagam in se complectitur. 

15 125. Septentrionales Europae termini 

16 sunt Oceanus qui tangit Scythiam here- 

17 mosam. in primis Scythia quae in omni- 

18 bus hercmosa existit. ponitur autem per 

19 ora litoris Oceani septentrionalis iuxta 

20 montes Kipheos. quae etiam longe la- codices bfv. cf. Rav* 323 10 sq. et 168 1 sq, 

3 thanais v. II meotis v, 7 propontide bf, 

9 hadriaticum v, 10 ioniam v. 11 ytalie /. 
II tjrenum f, tyrrennm b, 12 Taleriatico bf. 

il hyspanie /. 11 fretum v, 13 qui] quae Vy que b. 
16 septentrionale bf, 16 occeanus bf, II sci- 

thiam /, scientiam b. 17 scithia bf, 19 lit- 
toris V. II occeani bf, 20 rh^rpheos b. 552 oviDO 126 

1 teque spatiosissiina esse dignoscitur. 

2 deinde in planiciis per longa undiqne 

8 spatia patria ponitur Chazaria, quae 
4 maior Scythia vocatur. hanc' lordanes 
6 cronographus in modum fiingi scari- 

6 phum esse dixit, ipsosque Chazaros Aga- 

7 zaros nominavit. item Amazonas, ubi 
s eas, postea egressae sunt de montibus 

9 Caucaseis, antiquitus manere legimus. 

10 iuxta eundem quoqjie Oceanum confinis 

11 eiusdem Colchiae regionis patria est ab 

13 antiquitus Amazonum dicta, postquam 
18 eas de Caucaseis montibus exisse legi- 

14 mus. deinde tangit Koxolanos Sarmatos. 
16 126. Item per Sardonium intimayi, 

16 qui refert quod post hanc Sarmatorum 

17 patriam Oceanus innavigabilis sit. ex 

18 cuius autem Sarmatiae montibus plura 

codu^eshfv. cf.Rav,168 8sq,324 7sq, 

•^ ^OO 6 sq. 

I spaciosissima /. 2 planitiis bv, 8 spacia /. 

II gazaria v, 4 scithia bf. 5 corriographus / 
chonographuB b, cosmographus Rav, 6 GhazarosJ 
gazaros v, 8 postea] postquam Rav. 9 caa- 
casis V. II manare v^ fhisse Rav. 10 eandem bf.^ 
II occeannm bf. 11 cholchie bf. 11 12 anti- 
quitus ah v, ab antiquis Rav. 29 19. 14 rex ola- 
nos V. 16 sardonum v. II intimavi] indicaTi Rav. 
16 qui] qoid v. 17 occeann 6, ocoeaniun /. 
18 sarmacie /. oviDO 127 553 

1 procedunt flumina, ex quibus praecipuus 

2 in Oceanum mergit, qui vocatur Kaugis. 

3 alter quoque ad Danubium tendens eidem 

4 copulatur, qui dicitur Apion. civitates 

5 vero, quia caret, nec ingessimus omnino. 

6 Iterum Scythas, postmodum Brefenos 

7 atque Cerdefennos, verum etiam Danos 

8 necnon et Saxones, Frisones etiam. 

9 127. luxta quoque eundem Oceanum 

10 confinatur eiusdem Sarmatiae Scythia 

11 quae omnino harenosa existit. quam vi- 

12 delicet praelati descripsere philosophi; 
18 ipse vero iuxta Sardonium eam nominavi. 

14 post idem Oceanus innavigabilis esse pro- 

15 batur. 

16 Item secus Soythiam in eodem Oceani 

17 litore patria ponitur Rerifenorum et Scer- 

codices bfv. cf, Rav. 200 11 sq» et 324 11 aq. 

I praecednnt v , precedunt h, 2 in 6m, v. II oo- 
ceannm hf et sic deincepa. II Raugis] Bangis Rav. 
3 eiusdem hf. 6 sc^rthias v, scitas hf acilicet 
Oceanus tangit Scythas. II rephenos v, 7 cerde- 
phenos v. 8 saxenos h. II Frisones] et phrixones v. 

10 confinant v. II Sarmatiae] farmacie/. II scitia hf. 

II herenosa hfy aestuosa Rav.^ heremosa 551 18. 

11 existet 6. 13 iuxta om, f. 14 occeanu. 5/, 
oceanum v. II innavigabilem v. 16 scitia hf. 
II occeano hf ut infra 554 9. 17 littore v. 11 reri- 
phenorum v, rerifennorum bf, II scordifennorum f 
scerdifemorum h. 6&4 Gvmo 128 

1 difenomm. cuius patriae homines, ut ait 

2 Athanarich Gothorum philosophus, rupes 
8 montium inhabitant et yenatu tam viri 

4 quam et mulieres Tivunt, pane vinoque 

5 expertes atque ignari omnino. quae pa- 

6 tria super omnes alias firigida esse de- 

7 scribitur. 

8 188. Secus eosdem quoque Scerdefen- 

9 nos eodem litore Oceano patria est quae 

10 dicitur Dania. quae videlicet, ut dicunt 

11 Athanarich et Udebaldus et Marcomirus 

12 Gothorum philosophi, super omnes na- 
18 tiones velocissimos profert homines. nam 
14 inter ceteras hoc sua vel infiunt laudant 
16 problemata: 

16 Laudabatur Parthus in arcu dum non 

17 noverant Gothos. 

18 Set o ubi est Danus? 

19 Quae Dania modo Nordomannorum 

20 seu Warangorum dicitur patria. 

codices bfv. cf. Rao, 201 7 sq. 

2 gotoram /. 3 moncitim /. II venenata b, 

4 et <m, V, 8 fecus /. II scerdephenos v. 

9 littore /v. 10 danaia v. II qnS b. 11 Mar- 
comirus] marchomints r, marco et mims/. 13 pro- 
fecit V. II nam] non v. 14 landatnr bf, 16 in 
arcu] marcu v. 17 noverat bf. 18 danaus v. 
19 damia v. II nordomanoram v. 20 seu] seu 
sed V. II Warangorom] unarangorum v. oviDO 180 555 

1 129. Porro ad occidentales fines Eu- 

s ropae Oceanus Gallicus est, quam modo 

8 Francorum possidet generatio, itemOcea- 

4 nus Britannicus, Aquitanicus, Spanogua- 

6 sconiacus, verum etiam Spanicus usque 

6 ad plagam, uti praemissum est^ occiden- 

7 talis Gaditani fretus', ubi sunt insulae 

8 Fortunatae et ubi est mons Tastiola. 

9 130. Hispania habet fines ab uno latere 

iuxta litus Oceani saltum Pireneum, Spa- 

1 nosguasconiam vero iuxta mare magnum 

2 Gallicum, ipsumque ex alio latere saltum 

3 Pirineum et provinciam Septimanam. a 

4 secundo quoque latere habet fines Hi- 

5 spania saepe dictum mare Gallicum Va- 

6 leriacum. a tertio autem id est ab oo- 

7 cidentali quod praediximus mare Oceano 

8 Britannicum. a quarto demum latere 

codices bfv, cf, Rav. 324 14 sq, et 322 1 sq. 

I Porro] forid /. II occidentale h, 2 gallicus b, 

II quam] scilicet Galliam ui apud Ravennatemy quem v, 
8 pharicorum v, 4 brittanniacus b, 5 spa- 
niacus b, hispaniacus v, 6 ut v, II occidentale bf, 
7 gadita /. 8 tastula v, 9 ispania / yspania b, 

10 littusv. II pyrrheneum V, pyrreneum 6. 10 11 hi- 
spanos guasconiam v, 12-14 saltum — latere om, v, 
14 yspania /. 16 veleriacum /. 16 tercio /. 

11 id est] idem /. 17 predicimus /. 18 brit- 
tanicum 6, britanicum /. 556 oviDO ISO 

1 habet fines praemissum fretum Gadita- 

2 num, quod exit de mari Gallico et in- 
8 greditur in praedictum Oceanum occiden- 
4 talem Britannicum, quodque dividit inter 
6 AMcae Maurorum patriam et eandem 
6 Hispaniam. codices hfv. cf, Rav. 322 14 sq. 

2 gallicu V. 8 occidentale v. 4 brittanni- 

cum 6, britanicum /. 5 eadem f, eamdem b. 
6 yspania /, hispania b. 4 INDEX. a super pro desaper 19 23 
a facie orientls — occidentis 
— septentrionalis — me- 
ridiana 439 5—10 

Aba Decelia cf. Alba Decilia 

Abacagna 64 6 

Abasgia 169 7, Avasgia 38 3 

Abasis 122 6 

Abate 245 12 cf. Buget 

Abdcra 805 3, G 515 16, 
Aderia 343 10 

Abei (Ponte) 821 2 
Abeia 280 17, 6 484 9 
Abelinon cf. Abellinum 

AbeUinum 6 482 8, Abe- 
linon 278 1 

Abelterion 316 6 
Abendone 224 15 

Abesa G 496 5, Alesa 
402 17 

Abeulone 144 8 
Abicinione 239 16 
Abidus cf. Abydos 
Abiga fl. 153 2 
Abisson 434 3 
Abitan 143 18 
Abona civ. 306 19 
Abona fl. 437 14 Abrida 8 9, 162 2, 164 11 
Abritani 172 18, Britani 

368 15, Bitam G 533 6 
Abrostola 110 11 
Abrutio 259 9, Brutum G 

463 1 
Absadistiappa 41 7 
Absanon cf. Apsaron 
Absarus ins. 409 4 
Absbana 47 6 
absconsum est 17 1 
Absilia 169 5, Asilia 88 3 
Absilis fl. 169 4 
Absura cf. Apsum 
Abtera 397 11 
Abubis 125 4 
Abulobrica 313 2 

Abydos '108 12, Abidus 
G528 24, Habidon 363 3 
abyssi profundum 2 8 
Acachia 63 13 
Acapsis fl. 78 15 
Acardiam cf. Arcadja 

Acatinon G 496 3, Aga- 
thinon 402 15 

Acbeon cf. Acheon 
Accessinis fl. 48 12 
Accola G 520 2, Acola 
349 16 558 UTDEX. Acerbo 220 18 

Acercnlas 252 14, Acerula 

G 458 20 
Acerdos 194 17, 374 3 
Aceronia 278 5, G 482 12 
Acerrentia G 487 11 
Acerula G 458 20, Acer- 

culas 252 14 
Acetis 48 3 
Achaia 398 18 
Achelois fl. 193 8, Acielous 

207 4 
Acheloum civ. 378 5, Ache- 

lous G 539 14 
Achelous cf. Acheloum. 
Acheon 77 2, 368 6, Ac- 

beon G 532 23 cf. Agaeon 
Achia 86 15 
Achialis cf. Anchialis 
Achiallis 170 5 
Achilles G 536 25 
Achilleus G 537 1 
Achillis ins. 392 13 
Achilon 11 2 
Achirea 43 6 

Achivis G 461 14, 544 11 
Acianiapolis cf. Actia Nico- 

polis 
Acielous fl. 207 4, Ache- 

lois 193 8 
Acmeon 206 1 
Acmonia 111 2 
Acola 349 16, Accola 

G 520 2 
Acomas 367 5, Acomasin 

G532 5, Camasim75 21 
Acomasin cf. Acomas 
Acontisma 183 9, 378 10, 

Vicontissima G 535 20 
Acordis 109 9 
Acorim 123 7 lAcra 172 13, 369 10, 

G 533 19 
I Acris 404 4, G 497 17 
! Acroceaurion cf. Acrocerau- 

nium 
I Acroceraunium G 539 22, 
I Acroceaurion 378 13 
Actia Nicopolis 193 1, 
I Actranicopolis G 539 17, 
Acianiapolis 378 8 
in Actibus apostolorum 33 9, 

34 8 
Actima ins. 414 17 
Actranicopolis cf. Actia Ni- 

copolis 
actuosa 200 15 
Acunon 239 13 
Acunum 219 14 
Ad Aras 94 18 
Ad deciraum G 480 19 
Ad duodecimum 145 9 
Ad GemeUa 315 19 
Ad lennes cf. Ad leones 
Ad leones 343 6, Ad lennes 

G 515 12 
Ad Muniala, Ad Munialia 

cf. Ammonilia 
Ad novas (prope Clusium) 

286 4, G 489 2 
Ad novas (prope Subcosam) 
267 10, 285 1, 335 9, 
G474 10, 488 5, Nova 
G 511 5 

Ad oleastrum 141 6, 350 5, 
G 520 8 

Ad pertusa 142 11 

Ad portum Cose G 474 13, 
AdportumCossam267 13, 
Portum335 13, G511 9 

Ad putam 143 7 


INDEX. m AdSolaria269 14, 337 11,. 

G 475 23, 612 16 
Ad viam cf. Adviam 
Ad vicesimum 244 7, Vice- 

simmn G 613 16, Vicen- 

simum 840 8 
Adaba 64 7 
Adanon 93 3 
Adatis 89 4 
Adbessicin 382 12, Ales- 

siccion G 644 3 
Aderia cf. Abdera 
AdernumG463 6, 505 22, 

Ademo 259 14, 327 7 
Adestum 268 1, 383 7, 

G 544 16, Adeustum 

G 461 18 

Adeastum cf. Adestum 

Adfroditianum 70 6 

Adiazane 88 16 

Adima fl. 153 6 

adimpleta est hora 386 19 

Adipte 60 10 

Adnocura 119 12, Anocnra 

117 6 
Adon fl. 90 6 
Adranes 125 16 
Adre 383 10 

Adriani cf. HadrianopoUs Cy- 

renaicae 
Adrianopolis cf.Hadrianopolis 

Galliae Cispad. 

Adriaticum mare 247 13, 
248 3. 10, 290 4, 293 
5.10, 294 2, 383 8, 
G 503 7; — pelagum 
G 661 9; — sinum G 
486 10, 493 9; Adria- 
ticimaris G463 16,464 1, 
501 19, 602 11; — pe- lagum 324 1; — sinus 
G464 17, 464 8; Adria- 
tico mare 288 4 ; — mari 
248 8, 291 8, G498 19 

Adrimeton 141 14, Adri- 
metus G 519 18, Adri- 
meum 349 IL 

Adrimition 108 3, Adrimtin 
362 11, Adrimitin G 528 
17 

Adrise 211 8 

Adron fl. 488 7 

adscribitur 19 22, 20 2, 
80 8, 197 9, 205 7, 
cf. ascribitur; adscripse- 
runt 399 4; adscriptam 
899 6 

adscriptores 176 11 

Adselola cf. Adselona 

Adselona 411 15, Adselola 
G 500 9 

adserens 171 3, 886 14 

adsolet 32 14 

Adua fl. 289 4 

Adulira 118 14 

adunare G 648 6 ; se adu- 
nant 116 19 

Adviam 151 18 

Aedis 93 8, Egis 358 13, 
G 525 22 

AegTpsum 178 15 

Aegyptii maris G 548 18 

Aegyptiorum rex 175 2; 

— regem 23 5, 200 1; 
Aegyptios 119 15 

Aegyptos civ. 135 6 
Aegyptus spatiosa 6 6; — 

— spatiosissima 119 11; 
Aegypti 32 22, 116 8, 
119 10. 13, 120 3.6.7, 
135 15, 137 10, 166 2, 660 INDEX. 6 649 IS; Aegyptam 
117 1.4, 166 18, 388 6, 
G 649 4. 15; — inferio- 
rem 114 18, 116 12, 
416 6, G547 8, 549 1; 

— spatiosissimam 116 16 
Aeneae pater G 469 5 ■ 
Aequon 210 14 
aestimattir 83 21; aeetima- 

vimus 386 8; aestimet 
86 2, 89 22, 166 1, 
884 10 
Aetbiopes 6 1, 186 14 
Aethiopum gentem 8 1 20 

— patria 5 17, 118 2 

— patriam 448 14; Ae- 
thiopas Auxumitanos 416 
7, — Biboblatis 416 10, 

— Candacissos 416 8; 

— Garamantium 416 9; 

— Trogloditorum 416 8 
Aethiopia 6 11, 87 2, 

116 13; — Biboblatis 
6 18, 138 9; — Ga- 
ramantium 6 7, 186 5, 
188 10; Aethiopiae 119 
9, 136 7, G549 2; 
_ Biboblatis 168 13; 

— Teligitorum G 648 20 ; 

— Troglodytorum 119 4; 
Aethiopiam Anxumitanara 
166 5; — - Biboblatis 
166 7; — Garamantium 
166 6; — Trogloditorum 
886 17; — Troglodyto- 
rum 116 11, 444 10 

Aezene cf. Ezene 

Afas Lucemae 143 4 

Afas Verim 143 9 

affati sunt 202 2, 418 11 

af&nalis 312 7 affluentioT G 518 9 

Aflaron 69 4 

Airica 86 4, 117 9, 162 8, 
888 9 11, G 649 7; 
Africae 166 8, 888 2, 
G616 14, 620 23, 560 
14, 556 5; Afiricam 
8 13, 117 7, 165 12, 
323 1, 887 11, 415 8, 
446 5, G 549 16, 560 8 

Africana patria 139 7. 16; 
— regio 7 8 ; AMcanae 
patriae 189 13; — re- 
gionis 146 14, 147 9; 
Africanam provinciam 146 
6, 164 14; — regio- 
nem 146 17 

Afrodisia 182 18, 872 18, 
G 585 6 

Afrodisiade 103 18 

Afrodisinifi ins. 391 13 

Afrodite 127 13 

Afroditis 69 15 

Afrondiscolias ins. 420 6 

Afros 139 10 

Agabis 137 10, 354 5. 8, 
358 1, G522 22; Aga- 
bus 135 2, G 522 20; 
Agapis G 525 11. 

Agabus cf. Agabis 

Agae calidae cf. Aquae ca- 
lidae 

Agae Convenarum cf. Aquae 
Converantia 

Agaeon 170 3 cf. Acheon 

Agapis cf. Agabis 

Agar 56 23 

Agarenorum 5 6 

Agaris 42 4 

Agarmi 143 5 

Agasel 143 12 iia>Bx. 561 Agate 244 13, 340 18, 

G 518 20 
Agathe virgo G 495 15 
Agathinon 402 15; Acati- 

non G496 3 
Agathodimon ins. 420 3 
Agazaros G 552 6; Aga- 

ziros 168 14 
Agaziros cf. Agazaros 
Age 47 2 
Agello cf. Angellum 
Agenomm G 499 20; An- 

genior 411 4 
Agerea 135 11 
Agerthel 144 6 
Ageum fl. 113 17 
Agiagium cf. Agiation 
Agiation 413 12 ; Agiagium 

G499 9 
Agilaam fl. 158 2 
Agilis G491 14 
Aginnis 297 9 
Agit 381 6, G 543 3; cf. 

Dan 
Aglasiae 111 8 
Agmonia 203 14; Augmo- 

nia 189 7 
Agodanum G 476 20 ; Ago- 

dano 271 5 
Agon fl. 118 17 
Agonne 97 9 

Agoria 100 12; Zacoria G 
531 1; Zocoria 365 11 

Agressin 109 8 
Agrienon prov. 51 19 

Agrietum cf. Agrigentum 

Agrigentum G498 2; Agrie- 
tum 404 10 

Agrilion 109 4 
Agrilla 105 12 Aguisla 300 9 
Agunia fl. 288 17 

Agurion 404 17; Augurion 
G 498 9 

Agusti (Arae) 308 1 
[Aibasta 111 14 
Aiofus G 539 15; Alosum 
378 6 

Aitanaridus 201 16; Aita- 
naridum 214 4;^ Aitha- 
naridum 801 9; Aitha- 
narit201 7; cf. Anaridum 

Aitigilem 145 18 
Alabum 427 5 
Alaia 232 3 
Alaina 81 15 
Alamanorum 230 3. 4, 233 

4; Almanorum 228 10 
Alanorum 169 15 
Alantune 318 4 
Alatrum 275 5, G 479 15 

Alaunaciv. 426 1, 428 10, 

480 17, 434 15 
Alauna fl. 438 16 
Alauna silva 425 11 
Alba 318 5 

Alba Decilia 337 17; Alba 

Delicia G 476 5 ; Alba 

Vicilia G 512 21; Aba 
Decelia 270 4 

Albania 68 18 
Albania antiqua 30 14 
Albanis 67 11 
Albano 75 8 
Albeceia 312 20 
Albi Alexandri 43 13 
Albigi 297 12 

Albilia 267 14; Albiliae 
270 13; cf. Albinia 
36 562 ISOBX. Albinganam G 476 8; Al- 

bingani G512 24; Albin- 

ganis 270 7, 888 3 
Albinia 385 14, G 474 14, 

511 10; cf. AlbiUa 
Albinumno 427 1 
Albisciv. 271 2, G 476 17 
Albi8fl.(patriaeAlbi8)213 13 
Albis fl. (Galliae) 236 1 
Albis patria 28 3. 4. 6 ; — pa- 

triam 218 8, Alpes 28 2 
Albis Ungani 213 5 
Albisi 232 10 
Albius 270 13; Alpium G 

476 14 
Albona 224 10, 381 17, 

G543 14 
Albulas 156 5 
Albulas cf. Aquas 
Alcacothin 240 8 
Alchiona fl. 405 18 
Aleba 218 10 
Alecturia 369 14; Alectu- 

ram 177 10; Allecturia 

G 538 28 
Alepicre 67 14 
Alere fl. 298 17 
Ale8a402 17; AbesaG496 5 
Alesos ins. 398 11 
Alessiccion G 544 3; Ad- 

bessicin 382 12 
Aleta 208 4 
Alexander 19 1. 4. 9. 12, 

G 536 9, Alexandri {Al- 

bi)43 13; —libro 19 5; 

Alexandrum 18 18 
Alexandria (Aegjrpti) 87 17, 

855 14, G523 16; — fa- 

mosissima 6 6, 120 10; 

Alexandriae episcopus 15 

2, Alexandriam 138 14 Alexandria (Asiae) 72 18 
Alexandria Bucephalos 48 12 
Alexandria (Cotrica?) 48 5 
Alexandria cata Ison 358 9; 

— minor cata Isson G 

525 19 
Alexandria Troas 108 9; — 

Troias862 16; — Troada 

G 528 22 
Alexandrium (Indiae) 48 10 
Alfos fl. 401 8 
Alicarnasos G 527 10; Ali- 

camasum 105 4, 861 2 
Alicinca 480 9 
Alida 111 1 
Alimani ins. 401 15 
Alincum 178 4 
Aliphas G488 16; Olifas 

280 2 
Alis fl. 113 9 
Alisos ins. 398 8 
Alitacenon 433 13 
Allectuiia cf. Alecturia 
Allon 804 16 
Alma cf. Palmam (Africae) 

Almanorum 228 10; Ala- 
manorum 230 3. 4, 283 4 
Almanticum fl. 78 10 

Almiris 183 18, 855 12, 

G523 14 
Alobriges 236 9 
Alobrites 226 11 
Alona cf. Aulona 
Alonianum 145 14 

Alosum 378 6; Aiofus G 

539 15 
AIosus fl. 207 5 
Alovergium 425 7 

Alpedina 249 15; Aipendi- 
nam G 456 14 INDBX. 563 Alpendinam cf. Alpedina 
Alphei G 466 10 
Alpinis montibus 299 15 

Alpifl Alpe Alpes Alpium 
Alpibus 
Alpe 261 7, G 457 20, 

459 7 
Alpes 28 2, 250 4, G 

457 1 
Alpinm clanstra G 4 5 6 12; 

— fines G476 14; Al- 

bius 270 13 
Alpibus 253 6, G 455 10 
Alpislulia 293 3, Alpes 

luliae G453 13, Alpes 

luliana 221 7 
Alpes lovias G 453 6 
Alpis marltima G513 2, 

515 18, Alpe maritima 

270 11, 338 7. 10, 

343 12, G 476 12, 

Maritima G 513 4 

altercationes 25 4, 26 18; 

altercationibus 21 17, 

388 14 
altercaverunt 25 5 
Altemum 342 17 ; Alterum 

G515 7; Asterum 304 8 
Alterum cf. Altemum 

Altilia 254 3, 257 10; cf. 
Altinum 

Altinum 254 3, 257 10, 
383 2, G459 17, 461 
10, 544 9;Altino38 10, 
255 4 

Altripe 231 4 
Altuburas 150 4 
Alubra fl. 289 12 
Alusione 220 1 
Aluti 188 17 Amabu municipium 154 8 
Amalfi G 472 8, 509 8 
Amalune fl. 288 14 
Amandrinum G 507 12 
amanitae 294 9 
Amanon 95 7 
AmanteaG471 12, 508 12; 

Amantia 263 15 
Amantia cf. Amantea 
Amara 57 5 
Amarium 58 5 
Amarixa 127 11 
Amasia 96 1 
Amastra 100 3, 364 15.18, 

368 17, G630 13, 533 

8; Amastram G 530 10 
Amathns 393 17; Ama- 

thunte 84 11 
Amaude 81 20 
Amaus ins. 891 10 

Amazones 417 3; Amazo- 
num 29 18, 174 12, G 
552 12; Amazonas324 7, 
G552 7 

Ambavalis 95 15 
Ambinon 318 14 
Ambito 222 18 
ambrosiifera 15 10 
Ambrosius G 450 15, 501 

12 
Ameria 274 1, G 478 14 
Amesa fl. 163 5 
Amiman 238 16 
Aminea 55 17 

Amisos 100 16; Amissos 
365 15, G531 5 

Amissos cf. Amisos 
Amissus fl. 113 11 
amministrat G 449 11 
ammonentur 1 7 
36* 564 INDEZ. Ainmomlia G 475 22, 512 

14; Ad Mimiala 269 13; 

Ad Mmiialia 3S7 10 
Ammom8 350 16, G 520 12 
Amneni 320 18 
Amnion 820 11 
Amocquum 64 1 
Amonte ins. 409 17 
Amorion 110 10 
Amorreum 10 23 
Amosta 81 12 
Amphionis G 540 6 
Amphipolis 194 11, 873 13, 

G 535 24 
amplectere G 548 4; am- 

plectentes 3 4 
amplius longius 439 14 
Anabere 309 11 
Anabucis 353 7, G 522 5, 

Anaucis 188 2 
Anagnia 275 4, Anagnias 

G 479 14 Anamon 195 
536 15 2, 374 5, G Anamta '75 2 
Anaposalios fl. 405 6 
anargiri G 539 7 

Anaridum 226 14.19, 229 
13, 230 6. 11, 246 15, 
295 12, 296 9. 13, cf. 
Aitanaridus 

Anarodos 129 7 
Anas ins. 441 11 
Anasitotos 126 17 
Anastasio G 541 12 
Anatiae cf. Aquae 
Anaucis cf. Anabucis 
Anava fl. 438 4 
Ancarum 177 6 
Anchiala 93 13 Ancfaialis 181 €, G 534 9; 

Achialis 371 11 
Anchises G 469 5 
Anchona cf. Ancona (ItaL) 
Ancie (Aque) cf. AquaeAna- 

tiae 
Ancistiana cf. Antistiaua 
Ancona (Italiae) 258 U, 

326 .9, G 462 14; An- 

chona G 505 7 
Ancona (Ponti) 100 17; 

Ancone 365 16, G 531 6 
Ancus 225 2 
Andacas 74 10 
Anderba(Dalmatiae) 211 11 
Auderba (Pamioniae) 218 5 
Anderelio 427 18 
Andereton 238 8 
Andiritum 64 8 
Andranosa 83 13 
Andratana 65 5 
Andreas G 539 4, 540 20 
Androca 130 18 
Andron 110 12 
Andros ins. 896 6 
Anemoria cf. Anemurion 
Anemurion 102 10; Animu- 

ria 359 11; Anemoria G 

526 9 
Ange 47 16, 54 13 
Angellum G471 18, 608 13; 

Agello 263 16 
Angenior411 4; Agenoroffl 

G 499 20 
Angila 278 15; Angitula G 

482 22 
Angiopolis 128 15 
Angitula G 482 22; Angila 

278 15 
Angulis fl. 298 16 
Aniaba cf. Castra Hannibalis INDBX. 565 Anibal cf. Castram Hannibal 

et Monomentum 
Anice 72 20 
Anicetis 426 4 
Animuria cf. Anemnrion 
Anival cf. Oastra Hannibalis 
Annama 220 2 
Annibal cf. Castra Hannibalia 

et Monumentnm 
Annonaria Pentapolensis 247 

15; Annonica Pentapolen- 

sis 'G 502 7 
Annuagras 411 11; Annu- 

cagrus G 500 5 
Annum 260 S, 327 12, 

G 463 10, 505 26 
Anocura 117 5; Adnocura 

119 12 
Ansamon 189 14 
Ansehis 423 8 
Ansianum cf. Anximum 
Ansilena 216 12 
Ansipedon prov. 69 11 
Antandron G 528 18; An- 

tandro 362 12; Atandros 

108 5 
Antasaron 357 12; Antha- 

larada 88 3; Axtasalon 

G 525 6 
AntenorG461 13, 544 12 
Antequia 318 9 
Antera 44 15 
Antemacha 227 11 
Anthalarada 88 3; Antasa- 

ron 357 12; Axtasalon 

G525 6 
Antheton 198 12, 877 13 
Anthis 88 14 
Anthopolis 243 18; Anti- 

polis 339 19 
Antia 318 18 Antiana 220 6 
Antianum cf. Antium 
Anticara 198 13; Anticera 

377 14 
Antifllon 860 10; Antiphi- 

ron 104 11; Antisilon 

G527 1 
Antigaria 316 1. 18 
Antigonis' 121 15 
Antinoy 123 8 
Antiochia (Indiae Dimiricae) 

41 14 
Antiochia ( Indiae Sericae ) 

48 2 
Antiochia Pisidiae 105 15; 

— Pisidias 103 3 
Antiochia (Syriae) 85 21; 

Antiochiam 86 16 
Antiochia epi Tragon 103 6, 

359 12, G526 10 
I ab Antiocho 15 3 
Antipatrion 82 19 
Antipegoni, Antipegonia cf. 
' Antipoego 
Antiphiron cf. AntifQon 
Antipoego 134 13; Antipe- 

goni 354 15; Antipegonia 

G 523 3 
Antipolis 339 19; Antho- 

polis 243 13 
Antiqua colonia 142 10 
Antisilon cf. Antifilon 
Antistiana 303 11, 342 3; 

Ancistiana G 514 18 
Antium 266 9, G 473 14, 

510 13; Antianum334 9 
Antoniapolis 112 6 
Antopolis 44 13 
Antrapa 104 2 
Antrum fl. 488 10 
Anurion 122 9 566 IHDBX. Anxuium 260 13, 328 7, 

6 468 21, 506 10 
Anxia 284 1, 6 486 20 
Anximam 260 1; Anxinam 

6468 8 ; Ansianum 327 9 
Anxinum cf. Anximum 
Anxis 75 1 
Aon 282 7 

Apamea (Syriae) 87 5 
Apamea Cyvoton (Phrygiae) 

106 5 
Apameia^Bithyniae) 108 17; 

Apamia 368 9, 6 529 5 ; 

aliaf Apamea 109 13 

Apardamus ins. 420 17 
Apatura 76 12, 6 532 19; 

Appatura 368 2 
Apaonaris 425 5 

Apennina 269 12, 337 9, 
6 475 21; Appennina 6 
512 13 

Apeva 217 20 

Apiaris 187 2 

apice latino 6 464 19 

Apii Foron cf. Appii Fomm 

Apion fl. 6 558 4 

Apiside 867 6, 6 532 6; 
Apisidem 76 1 

Apollinaris 6 502 6 
Apollinis (Siciliae) 6 497 8 
Apollonia (Aegypti) 132 21 
Apollonia(Cyren.) 6522 18; 
Apolonia 354 3 

Apollonia (Hlyr.) 378 15; 
AppoUonia 6540 1 ; Apol- 
loniam 6 541 6 

ApoUonia (Maced.) 194 12; 
Appollonia 6 535 25; 
Apolonia 373 14 ApoUonia (Mysiae) 109 12; 

aliat 111 7 
ApoUonia (Palaest.) 856 15; 

AppoUonia 6 524 17; 

Apolonia 83 2 
ApoUonia (Pisidiae) 106 2 
ApoUonia (Thraciae) 371 12, 

6534 10;Apolonial81 5 
ApoUoniam(Aegypti)lSO 10 
Apolum 74 1 
Apopistepolis 181 8 
apostoloram doctrina 3 11 
Appatura cf. Apatura 
Appennina cf. Apennina 
Appiayia276 16, 6 481 1 
AppiiForam 6 481 7; Apu 

Foron 277 5 
Appion fl. 200 12 
AppoUonia cf. ApoUonia, 

Apolonia 
AppoUonos 59 10 
Appos 319 9 
Apradis 71 13 
Apri 182 14, 372 14; 

Apris 6 535 8 
Apris cf. Apri 
Apristia 110 14 

Apsaron 367 4, 6 582 3; 

Absanon 75 20 
Apsis fl. 207 6 

Apsum 379 1, 6 540 2; 
Absura 206 14 

apud humanam sensum 2 12 ; 
— humanos gressus 5 1, 
19 2; — humanoB ocu- 
los 12 8 

Apulia 248 6, 6 502 19; 
Apuliae 282 7, 409 16, 
6508 12;£pulia6503 1 

Apulon 188 12 INDEX. 567 Aquae Aque Aquas Aquis 
Aquas (Africae) 349 4, 

G 519 11 
Aquls (Britann.) 430 5 
Aquis (Burgundiae) 238 4 
Aquis (Etruriae) 286 10, 

G 489 9 
Aquas (Moesiae) 189 5; 

alia 190 9 
Aquas Albulas 279 10, 

G483 10 
Aquae Anatiae 278 14; 

Aque Ancie G 482 21 
Aque Ancie cf. Aquae 

Anatiae 
Aquis Bocconis, Buconis 

cf. Aquis Yuconis 
Aquae calidae (Galliae) 

841 8; Aque calide G 

514 8; Agae calidae 

245 14 
Aquis calidis (Mauritan.) 

167 4 
Aquis calidis (Moesiae) 

187 15 
Aquae calidae Neapolita- 

norum 412 4 
Aqnae Catiliae G 491 15 
Aquis Celenis 321 8 
Aquis Cercenis 320 3; 

Quecelenis 808 2 
Aquae Converantia 340 

17; Aque Converantia 

G 513 24; AgaeCon- 

venarum 245 10 
Aquis Daticis 163 8 
Aquis Ocerensis 820 2 
Aquas Begis 144 13 
Aquis Sextis 244 3, 340 

4, G 513 11 
Aquae vivae G 490 11 Aquis Vuconis 803 5; 

Aquis Bocconis 341 14 ; 

Aquis Buconis G 5 1 4 12 

Aquadosa 59 5 

Aquaviva 215 16 

Aquepirgo G487 18; Aque- 

purgo 284 11 
Aquilegia cf. Aquileia 
Aquileia 254 13, 257 8, 

382 15, G461 8, 544 6; 

Aquilegia G 460 1 
Aquilleam 61 13 
AquUonia283 11, G486 12 
Aquina G 479 d; Aquitania 

274 17 
Aquinon cf. Aquinum 
Aquinum G 479 21; Aqui- 

non 275 11 
Aquis cf. Aquae 
Aquitana 274 17; Aquina 

G479 9 
Aquitania 9 4, 296 6; 

Aquitaniam 296 14, 298 

14, 442 13; Equitania 

418 4 
Aquitanicus Oceanus G 555 4 
Ara 67 13 
Arab fl. 242 11 
Arabas 114 13, 416 6, 

G547 8 
Arabia 85 13; Arabiam 

37 5, 165 14, G549 8 
Arabia Eudaemon 55 7 
Arabia maior 58 7 
Arabico colfo 890 16; Ara- 

bicum colfum 389 6 
Arabicus sinus 5 16, 60 2 
Araborum patria 5 12; Ara- 

bum patria 60 1 
Arachoton prov. 49 2 
Aracotns 65 1 568 IKDEX. Aradarnm 43 9 

Aradita 64 4 

Arados (Ciliciae) 94 1 

Arados ins. 894 11 

Aradum (Africae) 355 5; 

Araton 184 7 
Aradum (Parthiae) 49 7 
Arae Agusti 308 1 
Aragona cf. Arragona 
Aramis 426 3 
Arani 306 13 
Ararat (Armenia maior) 68 

14 
Araris 86 9 
Araronos 128 20 
Arasaxa 94 7 
Arascone 289 17 
Arasione 239 15 
Arason 195 18 
Anite 46 8 
Aratiae 277 2; Aritia G 

481 4 
Araton cf. Aradnm (AfHcae) 
Araubula 46 15 

Arausion 381 2; Arausio- 
nium G 542 23 ; Erausina 
210 2 

Arausiona G 542 18; Arau- 
sione 209 14 ; Aurasione ! 
380 16 i 

! 

Aravigulo 64 19 
Aravona 216 5 
Araxes fl. 77 8 
Arbasera 96 5 
Arbatium (Caleba) 427 17 
Arberie 211 4 
Arbilesenon prov. 69 7 

Arbitionem 171 11, 180 7, 
186 ^, 193 16, 214 3, 
236 14, 246 14, 301 8 arbitrare 11 7 ; arbitrari 4 
16, 27 6; arbitramur 
385 2; arbitretur 35 19; 
arbitrabatur 17 2; arbi- 
tratus est 11 6 ; arbitra- 
tum est 10 2; arbif^ran- 
dumest 10 19, 12 1.16; 
arbitrantes 11 14 

Arbor fl. 78 9 

Arbore felix 231 18 

Arcabis 367 1; Arcavis 
102 2; ArrabisG531 25 

Arcadia 376 8; Archadia 
G 538 14; Acardiam 399 
16 

Arcavis 102 2; Arcabis 367 
1; Arrabis G 531 25 

Arcene cf. Artane 

Archa 128 13 

Archadia cf. Arcadia 

archana providentia 23 12 

Archedotis 52 6 

Archelaida 97 20, 99 6 

Archelailopolis 94 12 

Archelos G 536 12, cf. Acer- 
dos et Arulos 

Arciades331 16, G471 10, 
508 10; Arciadis 263 18 

Arcidaba 204 4 

Arcis 275 10, G479 20 

Arcobrica 309 17 

Arcon 42 15 

arctoae partis 23 6 ; arctoam 
partem 22 8, 23 18, 24 
14; arctoaeregiones 27 8; 
arctoum Oceanum 32 4 

Arculla 235 1 

Ardaoneon 426 12 

Ardea G474 19 

Ardua 424 12 

Arebribium250 7, 6 457 4 INDBX. 569 Arecha 94 13 

Arelaton 238 10, 242 14, 

244 10 
arenosa loca 5 19; — patria 

54 22; cf. harenosa 
Arentia 310 2 
Arepa 70 20 
Arepelonorum cf. Arephile- 

nomm 
Arephilenoruml88 3, 140 1; 

Arepelonornm 353 6 ; Are- 

poenorum G 522 4 
Arepoenorum cf. Arephile- 

norum 
Arethusa (civ. Syriae) 88 6 ; 

Arethusam 37 20 
Arethusa fl. 405 17 
Arethusa fons 16 7 
Aretia 286 18, G489 15 
Aretio pretorion 316 7 
Argaone fl. 291 5 
Argentaria 231 7; cf. Stra- 

tiburgo 
Argenti 163 15 
Argentine 297 8 
Argerunton381 8, G543 5; 

Argemnto ^24 1 
Argire ins. 419 17 
Argistillum 427 13 
Argos 400 16 
Ariandmn 95 5 
Arigilia 234 14 
Ariinon prov. 48 23 
Ariminum 258 9, 326 4, 

G 462 9, 505 2 
Arine fi. 204 15 
Aiiolita 252 16, G458 22 
Aris (Indiae Sericae) 46 2 
Aris (Indiae Thermanticae) 

45 5 
Aris (Mesopotamiae) 81 18 Aristarchuml92 12, 193 13, 

194 3, 197 15, 200 4, 

203 1 
Aritia G 481 4; Aratiae 

277 2 
Arivemis 297 2 
Armasdum 152 5 
Armastica 61 18 
Armatazon 103 4 
Armenia 19 22; Armeniam 

20 1 
Armenia maior Ararat 68 14 
Armenia maior {immo minor) 

68 15 
Armeniae montea 20 20 ; Ar- 

meniae montibus 19 17; 

Armeniis montibus 21 9 
Armenioram terra 19 19, 

20 1 
Armenta 267 9, 335 8, 

G474 9, 511 4 
Armesi cf. Armesium 
Armesium G476 21; Ar- 

mesi 271 6 
Armis 426 11 
Armonaca cf. Armoniacus 
Armone 100 7, 365 6, G 

530 20 
Armoniacns civ. G518 17; 

Armoniocus 348 4; Ai- 

monaca 147 14 
Armoniacus fl. 152 16 
Armoza regia 52 10 
Amefa fl. 229 6 
Amemeza 430 6 
Amnm 287 14, G 490 6 
aromata 5 13, 15 17 
Aronia209 1, 380 5; Aro- 

nix G542 7 
Aronix cf. Aronia 
Arpade 397 1 570 INDBX. Arpos 282 6, 6 485 8 
Arrabis 6 531 25; Arcabis 

867 1; Arcavis 102 2 
ArragiDa 808 9 
Arragona808 9, 6514 16; 

Aragona 842 1 
Ajsamosatiin (Mesopotamiae) 

80 18 
Arsamotasa (Armeniae) 75 7 
Arsania 49 15, 50 12 
Arsatinm 70 5 
ArBena 6 478 2; Sesena 

278 2 
Arsenarium 156 2; Cersena- 

ria 345 17, 6 517 4 
Arsi 125 19 
Arsia civ. 256 9, 881 18, 

6 460 18.20, 548 15; 

Arsiae 256 1 
Arsia fl. 291 7 
Arsina 120 14 
Arsinia 80 19 
Arsinoe (Arabiae maioris) 

58 19 
Arsinoe enpnrium (Arabiae 

maioris) 58 13 
Arsinoe (Ciliciae) 359 10, 

6 526 8; Arsinue 102 11 
Arsinoe (Cypri) 898 14 
Arsinoe (ad mare Rubrum) 

129 15 
Arsinue cf. Arsinoe (Ciliciae) 
Arsita 70 17 

arta86 6;_admare388 2 
Artamen cf. Artane 
Artamus 80 12 
Artane 864 5; Artamen 99 

11; Arcene 6 580 1 
Artara 222 20 
Artatio prov. 63 1 
Artaxata 49 12, 73 18 Artazates 82 1 

Artemida 67 3 

Artemon fl. 113 14 

Artenia 6 497 6 

Artibon 315 9 

Articabe 810 9 

Artion ins. 408 16 

Aruato 42 14 

Arubion 178 18 

Aruci 317 17 

Arulos 194 18, 6 536 18, 

cf. Acerdos et Archelos 
Asabe 53 8 
Asacorum 47 4 
Asamon 208 11 
Asandi 172 15 
Asbjste 136 6 
Ascada fl. 405 18 
AscaloDs 88 5, 356 11, 

6 624 13 
Ascapha 238 1 
Aschim 126 1 
Ascibugio 227 19 
Ascion prov. 51 18 
Ascis 232 28 
Asdepium 6 540 8. 12; 

AjBclepio 6 540 18 
ascribitur 5 11, 7 10. 18, 

62 17, 158 15, 200 8, 

201 8.12, 280 2, 416 2; 

cf.adscribitnr; ascribuntar 

8 8, 28 9 
Asculum (Piceni) 259 8, 

6 462 22 
AbcuIus (Serica) 6 486 11 
Asia 36 5. 18, 87 8, 40 2, 

114 4.5.10.15, 116 9, 

117 6, 169 8, 387 18, 

388 11, 6 547 1.5.10; 

Asiae 115 5, 888 1, 6 

547 14, 548 8. 17. 19; mDBZ. 571 Aaiainll6 6. 10.14, 886 

16, 387 11, 415 8, 

445 4, G 547 15, 548 3 
Asignus fl. 405 12 
Asigoiiia 196 7 
AsiUa 38 3; Absilia 169 5 
Asine 876 11; Asinne G 

538 19 
Asinne cf. Asine 
Asinoe 218 12 
Asopon 376 6 , G 538 12 

Assopon 399 14 
Aspa 49 17 
Aspada 45 1 
Aspagora 45 23 
Aspas 98 3 
Aspendos 103 19 
Aspeno (Pamphylia) 91 3 
Aspera 71 2 
Aspiate ins. 390 8 
aspicit G498 13 
aspiratione divina 1 12 
Asponna 99 4 
assederit in hnmana mente 

17 6 
Assegonion 321 6 
Assena fl. 235 17 
asserens 185 9 ; asserit G 

450 18; assernntG465 9 
assertiones G 450 2 
Assidinm 379 15, G 542 1 ; 

Zidion 208 12 
Assidone 317 9 
Assima ins. 391 19 
Assimanrium cf. Assinarinm 
Assinarium 412 10; Assi- 

manrinm G 500 18 
Assino 217 13 
Assisinm G 491 2 
a88olet24 6; assolent 18 23 
Assopon cf. Asopon Assos 108 7; Ysson 362 14, 

G528 20 
Assosina 405 21 
Assyriorum 20 22, 66 2. 

8. 11, 68 4, 78 20 
Asta (Etruriae) 268 1, 335 

16, G474 16, 511 12 
Asta (Liguriae) 387 15, G 

512 19 
Asta (Persidis) 53 2 
Asta (Spaniae) 306 5 
Astago fl. 290 11 
Astenuta 66 17 
Asterum cf. Altemnm 
Astias fl. 78 7 
Astigin 315 8 
Astin ins. 401 18 
Astium 266 14, 334 15, 

G473 20, 510 19 
Astins G 540 23 
Astorum (Luco) 320 16 
astucia philosophorum 886 6 
Astura 334 8, G 510 12; 

Istura G 473 18 ; Istnras 

266 8 
Asturia prov. 302 5 
Asturica 320 12 
Ataba 160 12 
Atalia cf. Attalia 
Atamine 220 19 
Atandros cf. Antandron 

Atelia (Tetella) G 482 3; 
Totella, Suscellus 277 12 
Ateus 111 9 

Athanarich G 554 2. 11; cf. 
Aitanaridus 

Athanasius 15 2 

Athenas (Helladis) 198 7, 
875 13; Athene G 587 
21; Athenis G 541 5 572 IKDEX. Athena8(Ponti) 102 1, 866 

16; Athina G 531 24 
Athene cf. Athenas (Helladis) 
Athima 66 3 

Athina cf. Athenas (Ponti) 
Ati 54 6 
Atima 56 8 
Atina ins. 441 13 
AUas G 550 1 
Atravion 109 8 
Atre 260 11, 828 5, G 

506 8 ; Attie G 468 19 
Atriannthera 109 10 
Atrivi 128 18 
Attalia (Mysiae) 862 8, G 

528 14; Atalia 107 19 
Attalia (Pamphyliae) G 526 

22; Atalia 104 6, 860 5 
Attie cf. Atre 
Attila G 544 7 ; Attyla 

254 4 
Attfla cf. Attila 
Atnmea 814 9 
Atyron ins. 420 1 
Anceritim 143 6 
Auci 810 6 
Aufidi amnis G 464 15 
Aufidi (Ponte) 288 10 
Aufidia G484 14; Ausidia 

281 3 
Aufidiena cf. Aufidnm 
Aufidam 261 1; Aufidiena 

G463 28, 506 12; Au- 

sidum 328 9 
Aufnstianis 210 9 
Augentum(Yentos) G469 9, 

607 9 
Angita lacus 186 13; Au- 

gitta lacus 6 18 
Augmonia 189 7; Agmonia 

203 14 Augnatium G 467 8, 506 

24; Gnatia261 8; Igna- 

tiae 829 8 
Augunon 241 14 
Augurion G498 9; Agniion 

404 17 
Augusta (Alamanorum) 281 

11 
Augn8taBracaria807 6; An- 

gustam Braccariam 819 18 
Augosta (Isca) 427 2 
Augusta Merita 814 5. 19, 

819 16; Augustam Me- 

ritam 314 11, 815 7, 

816 2 
Augusta nova 232 20 
Augusta Praetoria G 455 18 ; 

— Preduria G457 6; — 

Pl^dula 25 8 
Augustabria 8 12 12 
Augustabrica 811 2 
Augufltana cf. GaeBaraugnsta 
Augusti (Londinium) 429 12 
Angnsti (Lngo) 321 8 
Augusti (Moesiae) 189 8; 

alia 19 1 
Augusti (Portum) cf. Portiim 

Augusti 
Augusti (Promnntorium) G 

529 22 
Angneti (Traiani) G464 13, 

465 4 
Augustinus G 518 10 
Augusto Caesare 8 9 
Angnston 289 6 ; a/ia241 10 
Anlansum 177 7 
Aulatatopolis 111 6 
Aulazon 352 16, G 521 28 
Aulona 206 18, G 589 24; 

Alona 878 14 
Aumon 178 3 INDBX. 573 Aimes fl. 43 20 
Aurariola prov. 302 11 
Aurasione cf. Arausiona 
Aureli (Vico) 151 3 
Aurelia via 284 6, G487 14 
Aurelianis 235 2 
Anrelii (Forum) cf. Forum Au- 

relii 
aurosa 420 15 
Ausidia 281 3; Aufidia G 

484 14 
Ausidum cf. Aufidum 
Aufiti (Vico) cf. Vico Austi 
Austia fl. 62 11 
Austrigonia prov. 302 6 
Ausustis 211 12 
aatentico nomine G 503 9 
autentu regio G 462 1 
authentica G 502 4 
Authus 144 17 
Autis 300 2 
Auximis 118 10 
Auximum G 498 4 
Auxumitana (Aethiopia) 118 

3; Auxumitanam 166 5 

Auxumitanorum 5 17; An- 
xumitanos 416 7 

Auzimasta 157 8 

Ava fl. 179 7 

Avalana 433 2 

Avari 202 15 

Avasgia 38 3 ; Abasgia 169 7 

Aventio fl. 437 17 

Averenidis 132 20 

Aviutimilium G 476 11; 

Avinctimilio 270 10, 338 

6; cf. Vigintimilia 
Axara 61 9 
Axera ins. 421 3 
Axinm fl. 437 9 Axtasalon G 525 6; Anta- 
saron 357 12; Anthala- 
rada 88 3 
Azanasia ins. 443 17 
Azatum, Azotou cf. Azotus 
Azotus G 524 14; Azoton 
83 4; Azatum 356 12 

Baba 163 9 

Babilon (Aegypti) 127 9 

Babla 82 4 

Babra 64 10 

Babsa 52 15 

Babylon (Persidis) 53 17 

Bac fl. 229 18 

Bacama 96 16 

Bacanis cf. Baccanis 

Bacaucis 204 7 

Baccanis 285 10; Bacauis 

274 6, G 478 19 
Baccaras 149 12 
Baccas 47 21 
Baccatamus 86 19 
Bacchaton 112 3 
Bacchiera 71 18 
Baccis 157 15 
Bacesia 45 6 
Bacrenis 125 1 
Bactriae (Indiae) 114 16 
Bactriana (India) 417 1; 

Bactriauae 415 17, 421 

7; Bactrianis 45 16 
Bactriana civ. 46 9 
Bactrianorum 30 17 
Bactros fl. 77 11 
Bada 374 4, G 536 14; 

Bata 195 1 
Badis Volatianis cf.VadisVo- 

latianis 
badizon sintomos G 470 13 
Baetis fl. 321 15 674 IHDBX. BBgaridon 298 10 
Bagossolam fl. 179 16 
Bagr&da fl. 152 17 
Bagradas 152 9 
Baias (Albis) 218 7 
Baias (Italiae) 838 10; Baie 

G472 19, 509 21; Bias 

265 8 
Baie cf. Baias (Italiae) 
Balacris 137 12, 354 2; 

Balatris G 522 17 
Balaneis 88 2, 357 13, G 

525 7 
Balarum 279 3, Ballarum 

G483 3 
Balasadais 157 14 
Balatris cf. Balacris 
Balba (Etruriae) G 490 8; 

Balbatum 287 16 
Balba(Piceni)269 11; Valba 

G463 3 
Balbatum 287 16; Balba 

G490 8 
Balbiniton prov. 69 5 
Baldis 145 19 

Balearicum mare 301 4 ; Ba- 
learico mari 302 17; cf. 
Valeriaci 

Balenilo 215 9 

Balenis cf. Costa Ballenis 

Balentia cf. Bibona Balentia 

Baletium (Calabriae) 261 11, 
329 6; cf.Valentium(Car- 
binium) 

Baletium (Salentinorum) 262 
6, 329 11; cf. Valen- 
tium (Salentinorum) 

Balicin 154 11 
Balictanor 67 2 
Balidas 234 12 Ballarum (Billari) G488 3; 

Balarum 279 3 
Ballenis cf. Costa BaUenis 
Ballia cf. Bellia (Etroriae) 
Balneon regis 285 16; Bal- 

neum regis G 488 18 
Baloia 217 19 
Balsa 306 10 
Balsata 320 13 
Balsilippa 316 18 
Baltum cf. Palthon 
Bamaliana 305 10, 344 4, 

G 516 3 
Bambinide 157 12 
Bamethi 143 17 
Bana fl. 89 18 
Banasa 162 17, 345 6; 

Banasam G 516 19 
Bangis fl. 200 11; Raugis 

fl. G553 2 
Banna 482 20 
Bannio 427 3 
Bannovallum 430 8 
Bantea G 487 10 
Bantem 66 15 
Bapeni (Vico) 189 20 
Bapinco 240 9 
Bara 79 10; alia 81 14 
Baratagoda 84 9 
Barbalission (Syriae) 88 18 
Barballissum (Persidis) 54 8 
barbarus mos 4 1, 171 4} 

386 8, 442 10; barba- 

rico more G 546 '22; bar- 

baro modo 8 9, 162 1, 

164 11; a barbaris na- 

tionibus 421 13 
Barblana 58 10 
Barca 64 2 
Barcelona cf. Colonia Bur- 

cino INDEX. 575 Bardesola 344 2, G516 1, 

Sabesola 305 8; Sabes- 

sola 6 516 1 
Bardulos 261 2, 328 10, 

(Barulos) G464 1; (Ba- 

mldes) G506 13 
Baria 343 9; Barria 305 2; 

Varia G 515 15 
Bariae279 12; BarieG488 

12 
Baris (Sibaris) G 465 20, 

485 15, 506 18 
Barium 261 5, 328 13; 

(Monopolis) G 506 23; 

cf. Dirium 
Bama 80 3 
Bameo 222 14 
Barpsis 54 7 
Barria 305 2; Baria 343 9; 

Varia G 515 15 
Barriana prov. 63 3 
Barsnuli 163 16 
Baruldes, Barolos cf. Bai^ 

dnlos 
Bascanon 135 13 
Basentius fl. G470 11; Ba- 

sintos G470 18 
Basgidas 169 12 
Basileus fl. 394 8 
BasUidin ins. 406 12 
Basilius 13 6 
Basintos fl. G 470 13; Ba- 

sentius G470 11 
Bassantis 215 1 
Bassarinon 174 6 
Bassianis 214 16 
Bastavena 63 17 
Bata (Macedonlae) cf. Bada 
Bata (Syriae) 87 9 
Bathios 131 10 
Bathmetim 145 16 Bathnis 86 12 

Bati 163 14 

Batis Sabatis 270 6, 338 2; 

Vatis Sabbatis G 476 7, 

512 23 
Batnis 79 18 
Bausiona (Orido) 209 12 
Bautema 43 4 
Bautica (Duria) fl. 288 15 
Bauvariis 292 12 
Bazela 231 10 
Bdora fl. 438 5 
Beathee ins. 444 3 
Bebeina 284 9 
Becillum 272 4; vexillum 

G477 12 
Beclano 206 3 
Bedini 217 9 
Befania 272 15, G 477 28, 

492 4 
Begesse 435 6 
Beios cf. Beium 
Beium G 478 20; Beios 

274 7 
Belalus 61 14 
BelbUi 309 16 
Beldalin 312 1 
Belegia 318 7 
Belfagonia 90 10 
Belfra 44 17 
Belgia (Gallia) 226 11; Bel- 

gicae (GalUae) 324 16; 

Belgicam (Galliam) 236 8, 

295 6, 417 13 
Belisarium 313 7; a Beli- 

sario 8 18, 162 3 
Bellanica G 458 4; Belle- 

nica 251 14 
BeUia (Etruriae) G 475 1 ; 

BaUia G 511 18; BuUia 

268 8, 336 6 576 IMOBX. Bellia (Lucaniae) G 509 2; 

BeUias 264 12, 332 9, 

G472 1 
BelUnciona G 458 5; BelU- 

tiona 251 15 
BeUum 67 17 ' 

Belona cf. Belone 
Belone 305 15, 344 9; 

Belona G516 8 
BelsaUno 220 8 
Belsionem 310 18 
Benacus lacus 253 10 
Benafron 275 14; yenafiiun 

G479 24 
Benedicti G 481 13 
Benela 222 23 
Beneventanae civitatis 280 6 ; 

_ urbia G 483 20 
Beneventanorum 88 12, 248 

13, G467 16 
Beneventum G480 10, 519 

22; Beneventns 276 9^ 

G503 18 
Benna 239 8 
Benusia 283 9; Venusium 

G486 10 
Bepsipon 806 1 
Bercio 217 14 
Bereda 431 7 
Berenecide 59 7; Berenice 

58 14 
Beretos cf. Beretnm 
Beretum 262 4; Beretos G 

469 8, 507 8; Veretum 

38 12, 829 10 
Berevis 215 6 
Bergidon 320 10 
Berginio 218 14 
Bergule 184 3 
Beria 86 18 
Bermissa 97 13 Bemasda 53 5 

Bemitiae 58 16 

Beroe 191 8 

Beroea 194 16, 874 2; 

Boroea G 536 11 
Beronia (Verona) 253 1 
Berrice 149 9 
Bersamis 187 16 
BerseUum 218 1 
Bersovia 204 3 
Bestigia Daselenga 43 2 
Besurin 306 9 
Beta 79 11 
Betere 188 16 
Beteroris cf. Beterris 
Beterris 341 4; Beteroris 

244 14; Uterris G514 4 
Bethel 83 18 
Bethessa 73 6 
Betbleem 82 14 
Bethsaida 82 21 
Betica prov. 302 9 
Betomia G 478 12 ; Petona 

273 12 
Beturbon 285 15; Veturbo 

G488 17 
Beturnis 287 4; Vetorris 

G489 19 

Beturri 312 3 
Beurtina 228 1 

Bexum 269 9, 837 6, G 
475 18; Rexum G512 10 

Biana cf. Diana (Africae) 
Bias cf. Baias (Italiae) 
Bibesia fl. 321 17 
Bibina (Pandcsia) G 485 13 
Bibiscon 237 10 

Bibium G 500 11; Vivio 

411 17 
bibUothecarius G 466 6 IMDEX. 677 Biblos857 8, G 525 1; Bi- 

blon 89 9 
Biboblatis (Aetbiopia) 6 18, 

7 5, 138 9.11, 189 8, 

158 13, 166 7, 416 10 
Bibola269 4, 886 16; Bi- 

bonia G 475 18; Vigola 

G 512 4 
Bibona Balentia 264 8; Bi- 

bona Valentia G 471 16, 

508 16; Yivona Yalentia 

331 18 
Bibonia cf. Bibola 
Bicera fl. 299 2 
Bicinion cf. Buccinium 
Bicnm 80 2, 85 7, 110 4 
Bicus 52 16 
Bidana 238 1 
Bidda 156 14 
Bigeste 210 8 
Bigi224 2, 381 9, G543 6 
Bigorrias 300 5 
Bile 74 19 
Bilem cf. Bilion 
Bilias cf. Scillea 
Bilimasgram 40 19 
BUion 364 10; BUem 99 16; 

BUleon G 530 6 
BiUari cf. Ballarum 
BiUeon cf. Bilion 
Biminatium 318 16 
Binda vicus 144 5 
Bindogladia 426 7 
Bingum 227 7 
Binnagar 43 7 
Binnastas 129 12 
BiDzea 110 13 
Bion 189 15 
Biperaria ins. 408 12 
Bipone 814 8 
Bipplium 221 19 Biraeon 179 1; Bireon 186 

13 
Bireum 197 5 
Birgusia 239 7 
Birila ins. 441 4 
Biritos G 525 2; Biritfaon 

89 10; Piriton 857 6; 

?Vitiron G 524 24 
Birobesca 318 10 
Biron cf. Boron 
Bisigibilias fl. 213 13 
Biston 208 16, 380 4, G 

542 6 
Bistue betus 211 15 
Bitam G 583 6; Britani 

368 15; Abritani 172 18 
Bithena 184 17 
Bithina 144 3 
Bithynia 36 19, 37 8, 

91 10, 114 3 
Bitricium 250 9, G 457 6 
Bizacium 146 15 
Bizantia 230 16 
Bizantion (Constantinopolis) 

G 534 17 
BizoilSl 11; Bizoris370 18 
Bizoris cf. Bizoi 
Blandas 264 9, 332 5, G 

471 22, 508 23 
Blandiana 189 2 
Blautasin 119 15 
Blavia 298 4 
Blegmies 136 1 
Blentia 396 19 
Blera (Apuliae) 283 7 , G 

486 8 
Blera (Etruriae) 284 13, 

G488 1 
Bleza fl. 235 15 
Blezis 235 3 
Blinca 42 5 

3T 578 iin>BX. Blivida 298 9 

Boa ins. 408 5 

Boaaum 66 21S 

Boaris ins. 410 5 

Boas 376 5, 899 13, G 

588 11 
Boballica 163 6; Bovalica 

345 8; Bovalicam G516 

16 
Bobelia G481 3; cf. Bove- 

lias Boviolas 
Bobenia ins. 410 6 
Bobianum281 6, G484 19 
Bobiscianls 168 7 
Bocconi 240 10 
Bocconis cf. Aquis Vuconis 
Bococilon 241 9 
Boconi cf. Foro Boconi 
Bodonias 235 4 
Bodorecas 227 8 
Bodungo 231 17 
Bograi cf. Bogratin 
Bograndium 436 7 
Bogratin 365 4; Bograi 

134 8; BugratimG523 7 
Bolba 75 6 

Boloconoton prov. 69 4 
Bolubili 163 11 
Bolvelaunio 425 19 
Bomstenida cf. Boristenida 
Bonisana 307 18 
Boniuricis 163 12 
Bonnae 227 13 
Bonogaris 40 18 
Bonomago 239 14 
Bononia 272 9, G477 17 
Boo (Sigugna) fl. 296 2 
Borcani fl. 412 22 
Borcoe 54 1 
Bordicalon 298 1 
Bordonchar 226 3 Borea 67 3 

Boristenida 173 12; Pori- 

stenida 370 1; Bomste- 

nida G 534 2 
Boroea cf. Beroea 
Boron 269 8, 337 6, G 

512 9; Biron G475 17 
Bosa 411 10, G 500 4 
Bosalvia 227 9 
Bosforania 172 1; Bosfo- 

raniae 171 6. 14 
Bosphoranam patriam 176 6 
Bosphoron G 5S2 4 
Bostrinos cf. Botris 
Botis ins. 440 20 
Botivo 215 14 
Botris 357 9, G 626 2; 

Bostrinos 94 8 
Botrum magnum G 487 7 
Bovalica 345 3; Bovalicam 

G616 16; BobalUcal63 6 
Bovelias Boviolas 277 1; 

cf. Bobelia 
Boxonia cf. Buxentum 
Bracae montes 8 5; Praxe 

montes 161 12 
Bracantia 231 19 

Bracaria cf. Augusta Bracaria 

Bracmania 45 17 
Bradanus fl. G 470 9; Brar 
dinos fl. G470 11 

Bradinos cf. BradaAus 

Branogenium 427 8 
Brara 232 9 
Brazia ins. 408 2 
Brediaco 253 2; Bridiacnm 

G459 1 
Bregnana 52 13 
Bremenium 434 13 
Bremia 427 4 INDBX. 579 Brendesinm cf. BrandnBium 

Breniton 238 16 

Brentice cf. Brindice (Thra- 

ciae) 
Bresnetenaci veteranonim 

431 3 

Bretonim cf. Praetorium (II- 

lyrici) 
Brevis 321 5 
Brezecha 231 9 
Bribila 275 2, G 479 12 
Bribra 480 18 
Bricantia 308 5 
Bricantinomagas 240 11 

Bridiacnm G 459 1; Bre- 
diaco 253 2 

Brigicon 319 1 
Brigomono 434 2 
Brinavis 428 9 
Brincatione 240 4 
Brindia 217 11 
Brindice (Italiae) cf. Bmn- 

dnsium 
Brindice (Thraciae) 373 6; 

Brentice 183 5; Prindide 

G535 16 
Brindicensis(Calabria) 248 7 
Brinta fl. 290 12 

Brissias cf. Prusias 

Britani 368 15; Abritani 
172 18; Bitam G 533 6 

Britania insula 27 12, 417 
16, 434 19, 435 1; 
Britaniae 12 21; Brita- 
niam 295 8; Britannia 
ins. 423 6, 424 1, 432 
7, 436 17, 439 5; Bri- 
tanniam ins. 482 10, 437 
5, 439 13; Brittania 
9 10; Brittaniam 9 12 Britania in palndibas 295 7. 

14, 418 2; Britaniam 
295 10, 296 1.4, 822 
12, 417 15 

Britania (Calabria) G508 4 

Britannicus Oceanus Q bbS 

4; Britanici 322 17, 

825 2; Britannicum 844 

15, G516 11, 555 18, 
556 4 

Britonum patria 9 6 ; — re^ 

gionibus 13 4. 12 
Brittania cf. Britania insnla 
Brixia 252 13, G 458 19 
Brocara 433 5 
Brocoliti 432 17 
Brundisium cf. Bmndnsium 
Bmndusium G 467 13 ; Brun- 

disium G507 3; Brende- 

sium 261 10; Brindice 

373 6 
Brutia 188 11 
Bmtum G 463 1 ; Abmtio 

259 9 
Buccinium208 8, G541 22; 

Bicinion 379 13 
Bucephalos ( Alexandria ) 

43 12 
Bucolia 120 18 
Buconis (Aquis) cf. Aquis 

Vuconis 

Buconis (Turris) cf. Turris 
Buconis 

Budas 282 12; Sudas G 

485 18 
■~Budaxicara 149 16 

Budua G 541 23; Butua 
208 6, 379 11 

Buget 341 2; Bugeth G 
514 2; cf. Abate 
37* 580 XNDBX. Bngetli cf. Bnget 
Bngrattm cf. Bogratin 
Bnlgari 186 4 
Bnlla regia 148 9 
BuUia cf. Bellia (Etmriae) 
Bnlnetia 269 7, 837 4; 

Mnuecia G5t2 8; Vul- 

necia 6 475 16 
Bnlsinis 286 1; Yulsinis 

G488 20 
Bnlterrae 286 12; Vultn- 

raria G 489 10 
Bnltnmum 266 11; Ynltn- 

rium 888 13 
Burcino cf. Colonia Bnrcino 
Burdoga 817 7 
Burgenis 216 10 

Burginnm cf. Colonia Burcino 

Burgundia 236 10, 237 3, 
238 11, 240 1. 14, 241 
11; Burgundiae 237 2^ 
241 16, 246. 9; Bur- 
gundiam 236 10. 12, 242 
8. 15, 243 1, 292 10 

Burrea 245 11; Burret 
841 1, G514 1 

Burret cf. Burrea 

Burticon (Thraciae) 371 14, 
G 534 12; Bnrtinum 
181 3 

Bnrticum (Daciae) 189 1 

Burtinum cf. Burticon 

Burtizon 184 4 
Burzumi 208 3; Burzumon 
211 8 

Bustiana 819 12 
Bustica 73 10 
Bustricius fl. 218 18 
BnsuntiuB 241 18 Butaroton 878 11; BnU- 

rntan G589 20; Bota- 

roto 198 2 
Buti G 524 1; 'Buto 124 

16; 856 18 
Bnto cf. Buti 
Butrehntos (Acroceraunium) 

G 539 28 
Butua 208 6, 879 11; 

Budua G 541 23 
Butnntos 282 10. 15; Bu- 

tuntum G 466 2, 485 

16; Butunto G 485 20 
Buturicaa 297 1 
Buxentum 264 11, G 471 

24; Buxonia G 509 1; 

Boxonia 832 8 
Buxonia cf. Buxentum 
Byrsa 87 8 

Cabalo 173 10 
Cabeon prov. 51 21 
Cabibus ^44 16 
CabiQS ins. 407 3 
Cabricantium 307 13 
Cabulon cf. Catabolon^Syriae) 
Cacara 73 9 
Cactabactonion 431 15 
Cadistum 397 5 
Caditana 806 8 
Cadmi G 464 5 (bid) 
Cadum castra 160 4 
Cadusion prov. 60 14 
caelorum sceptra 1 6 
Caenopoli (Aegypti) 127 4 
Caenopolis (Cyren.) 187 13, 

854 1; Coenopolis 6522 

16 
Caesaraugusta 309 5; Cae- 

saraugustam 309 13, 310 

8. 16, 811 8; Cesarea INDBX. 581 Aaga8taiiaG515 17, 518 

12 ; Cesaream Augnsta- 

nam G 515 19 
Caesare (Augnsto) 8 9 
Caesarea Cesarea Caesaria 

Cae8area(Bithyn.) 109 14 

Caesarea Cappadociae (Ma- 
zaca) 94 5; Caesariae 
Cappadociae 18 6 

Cae8area(Mauritaniae) 155 
18, 846 8; Cesarea 
G517 7 

Caesarea (Palaestinae) 88 
1, 856 16; Caesa- 
ream 84 11; Cesarea 
Phalestinae G 524 18 

Caesarea (propeRavennam) 
258 7, 826 2; Ce- 
sarea G 462 7, 504 21 

Cesarea (Siciliae) G 496 
17; Cassaria 408 12 

Caesarea (Spaniae) 805 4, 
848 11. 14, 847 16 

Caesarea Panias 85 6 

Caesariae cf. Caesarea Cap- 
padociae 

Caesariensis cf. Mauritania 
Caesaris (Praetorium) cf. Prae- 

torium Caesaris 
Caesaris (Turris) cf. Turris 

Caesaris 
Caesoromago 429 18 
Cafhnsia ins. 892 17 

Caieta G 473 8, 510 8; 
Gaieta 265 15, 888 17 
Caistena 281 12 

CalabriaG508 8; Calabriae 
G454 10, 508 18; Ca- 
labriamG471 2, 507 24 

Calabria Brindicensis 248 7 Calabritidi G494 16. 21 
Calama G517 1; Galama 

845 14 
Calao 402 16; Colan G 

496 4 
Calata 49 22 
Calbenedi 144 7 
Calcaria 244 6, 840 7, 

G518 14 
Caldis 56 19 
Caleba Arbatium 427 17 
Calhi 87 7 

Calidon civ. cf. Calydon 
Calidon fl. 193 6 
Calipolis (Bosforaniae) 8702; 

Capolis 178 14 
Calipolis (ItaUae) G469 11, 

507 11 
Calipolis (Thraciae) 182 12, 

G 535 5 ; CalUpolU 872 

12 
Calippa 41 20 
CaUatis 181 14; CaUiatis 

870 16 
CaUiatis cf. CaUatis 
CalUcum 196 8 
CaUigus G480 2; GaUigus 

276 2 
CaUipolis872 12; CaUpoUs 

(Thraciae) 182 12, G 

535 5 
CaUis 137 14, G 522 15; 

GalUs (Cjren.) 858 17 
Calo 807 6 
Calor 276 11 
Calum 245 7, 840 14, G 

513 21 
Calunio 430 11 
Calvisiana 404 9, G498 1 
Calydon 878 3; CaUdon 

G539 12 582 nn>BZ« Camagora 42 2 
Camarinam G 492 12 
Camarnm 57 6 
Camasim cf. Acomas 
Cambissis fl. 77 15 
Cambra 104 3 
Cambracnm 808 16 
Cambrim 808 12 
Cambroianna 488 J6 
Camelaria (Niceria) G 491 4 
Cameza 44 10 
Camia 61 16 
Camila 101 2, 866 1; Ca- 

milia G681 9 
Camilla cf. Camila 
Camnos ins. 895 19 
Camogenis prov. 69 8 
Campania prov. 248 12, G 

608 21 
CampaniaTaracinensis 249 2 
Campaniae caput 277 11, 

G481 17 
Campaniae(Catalaun.)286 7 
Campanidon 176 1 
Campanus (Pons) G 481 10 ; 

Campanii (Ponte) 277 8 
Campi (Mons) G 486 28 
Campi Campanidon 176 1 
Camposalamenon prov. 69 8 
Camulodono 480 10 
Camulossesa 433 21 
Cana ins. 441 12 
Candacissi 5 18; Candacissis 

118 8, 166 6; Canda- 

cissos 416 8 
Candavia 195 12 
Candencum 71 9 
Canduribagns 240 7. 17 
Canebri 307 10 
Canimadinm fl. 77 19 
Canne G463 23, 506 12 Canobum G628 33; Cano- 

pon 855 15 
Canonia 204 5 
canonizatas assertiones 6 

450 2 
Canopon 855 15; Canobiim 

G52d 28 
Canos ins. 895 20 
Cantano 897 14 
Cantiacorum (Duroavemo) 

428 4 
Cantilia 298 7 
Cantiventi 480 14 
Cantourisa 241 3 
Canubio 428 15 
Canusium G 464 16, 485 

19; Canusio 282 18 
. Canza 425 15 
Capa 102 16 
Capadox fl. 90 2 
Capaiodo 408 1; Kefaludin 

G496 6 
Capala 83 12 
Capidapa 186 15; Cappi- 

dava 179 8 
Capitoliada 84 19 
capitulo 28 2 
Capolis 173 14; Calipolia 

(Bosfor.) 870 2 
Capora 178 8 
Capos cf. Carpus 
Cappa 817 5 
Cappadociae 18 6, 94 6 
Cappara 319 11 
Cappidava 179 3; Capidapa 

186 15 
Cappis fl. 285 19 
Capracia G482 17; Capratia 

278 10 
Capraria ins. 410 16, aliat 

418 16 IKDEX. 583 Capratia 278 10; Capracia 

G482 17 
Capriaria ins. 421 2 
Capriariam ins. 444 2 
' Capris (Istriae) 257 4, 382 

10, G461 4, 544 1 
Capris (Italiae) 271 8, G 

476 23 
Capsalco 148 16 
Capsnltimum cf. Capsum ul« 

timum 
Capsum ultimum 853 1; 

Capsultimnm G 621 25 
Capua G481 17, 504 2; 

Capuae G 482 1 ; Capuam 

G455 18; Kapua277 11 
Caput Stenarum 188 15 
Caraca 318 10 

Caracesium cf. Coracesion 

Caralis 411 8, 412 2. 8, 

G499 19, 500 12. 16 
Caramen ins. 894 20 
Caranon 95 12 
Carantanos G 453 11 
Carantium 807 15 
Carbantium 433 10 
Carbestrio 65 6 
Carbinisacron prov. 52 2 
Carbinium (Valentium) G 

467 11 
Carbonarium 281 1; Car- 

bonaria G 484 12 
Carcarium 244 1 ; Cama- 

rium 840 2 
Carcassona 245 2 

Carcellis cf. Cerellgs (Latii) 

Carcha 57 16 
Carcoe 47 8, 65 3 
Cardelaca 220 10 
Cardena 234 7 Carduc 355 1; Cardum G 
523 4; Gardum 184 11 

Cardum cf. Carduc 

Careia G 478 21; Careias 

274 8 
Carema 52 22 
Carenus ins. 396 8 
Careon 174 1, 370 6 
Cares fl. 298 15 
Cariae 91 3, 105 9 
Caribdis G494 20 
Cariolon 232 15 
Caripa 404 7, G497 20 
caritatem impendunt 1 5 
Cariuntis fl. 113 19; cf. Cha- 

riuntas 
Carmanon prov. 51 9 
Carroone 315 5 
carnaliter 18 2 
Camarium 340 2; Carca- 

rium 244 1 
Camech 221 9. 13. 14, 228 

8; Carnich G 453 13; 

Cameola 221 7; Camium 

patriam 293 2 
Cameola cf. Camech 
Caraias 98 2 
Camich cf. Camech 
Camium civ. 221 17 
Camium iugum 298 3 

Camium patriam cf. Camech 

Camuntum G453 12 
Carontanos 298 1 
Carpas cf. Carpoa 
Carphathos ins. 895 6 
Carpinium (Yaletum, Yalen- 

tium) G507 2 
Carpomm gens 29 4 
Carpus 349 3 ; Carpas 142 

5; Capos G519 10 &84 IMDBX. Garra 86 8 

Carria 79 17 

Garrizitoii prov. 69 18 

Garsaleon 187 14 

Garsamir 41 11 

Garseolis 6 479 6; Cussio- 

lis 274 14 
Carsion 179 2, 186 14 
Garta 811 12 
Gartago 142 8; Chartingine 

348 18;KartagoG519 1; 

Kartagine G481 20 
Cartago Spartaria 343 8; 

Gartago Partaria 305 1, 

G515 14 
Cartenna 156 1, 845 18 
Cartetia 344 5; Gartecia 

G516 4; Gartegia305 11 
Camsa 100 10, 865 9, 

G530 28 
Carzanica412 14, G500 22 
Casara ins. 390 1 
Casi (Foro) 285 14 
Casi mnnicipiam G517 16; 

Cisi 846 11 

Casilinon 277 10; Casuli- 

nmn G481 16 
Caspera 71 3 
Caspi 50 3 
Caspiae civ. 74 2 
Caspiae patria 68 19 

Caspias portas 48 15, 417 2 ; 
Caspium portae 30 10 

Caspicis montibus 323 10; 
Caspiis montibus G551 2; 
Caspios montes 115 16, 
G 548 4 

Caspium (Oceano) 62 16, 
114 16; Caspio Oceano 
77 16, 421 8 Caspium portae cf. Caspias 
portas 

Cassangita 281 12 

Cassaria 408 12; Cesares 
G496 17 

Casselena 97 1 

Cassiape 402 8 

Cassii (Fomm) G 488 16 

Cassinum G481 12 

Cassion (Aegypti) 356 6, 
G524 8; 'Nassion 83 9 

Cassion^Aegypti) a/iaf 130 8 

Cassum fl. 405 3 

Gasta Ballenls cf. Oosta Bal- 
lenis 

castellanorum regio G502 9; 
castellorumproYincia248 1 

Castellum (Mauritan.) 157 2 

Castillum (Hyrcan.) 61 11 

CastlUum (Indiae) 72 2 

Gastorius 45 21, 49 5, 
55 3, 61 5, 63 8, 
64 15, 66 13, 79 6, 
82 11, 85 18; Casto- 
rium 44 7, 51 6, 55 
10, 61B 10, 70 11, 
91 18, 118 6, 189 14, 

153 14, 162 5, 248 4, 
247 4, 301 16, G494 8; 
— cosmographum 40 11, 

154 16; — Romanorum 
cosmographum 70 7 , 91 
15; — Romanorum phi- 
losophum 139 11, 147 2, 
171 12, 180 6, 186 4, 
193 15, 214 2, 236 14. 
18, 246 13, 301 7 

Gastorum (Sanmia) 94 15 
Gastos ins. 896 12 
Gastra Anibal cf. Gastmm 
Hannibal UIDEX. 585 Castra felicia 412 6, G 
500 15 ' 

Castra Hannibalis (Brattii) 
G456 8; Hannibal G 
470 21; Annibal G 507 
22; AnivalSdO 4; Aniaba 
268 8 

Castra Hannibalis (Materies) 
G487 4 

Castra Manuaria 808 8 

Castrillam 58 4 

Castrin 78 2 

Castris (Spaniae) 819 14 

Castro novo cf. Castrum no- 
vum (Etruriae) 

Castronovum cf. Castrum no- 
vum (Piceni) 

Castrom Hannibal (Samnii) 

G480 6; Castra Anibal 

276 6 
Castrum novum (Etruriae) 

G474 2, 510 22; Castro 

novo 267 % 835 1 
Castmm novum (IMceni) G 

505 18; Castronovum 

827 8 
Casulinum G481 16; Casi- 

linon 277 10 
Casnlis Martis G491 11 
Catabathmon 134 9; Cata- 

batimon 855 8, G 528 6 
Catabolon (Burgundiae) 238 

14 
Catabolon(S7riae)G525 20; 

Catavolon 93 7; Cabulon 

858 11 
Catacecaumeni ( Laoditia ) 

110 9 
Cataga ins. 890 2 
Catalaunis fl. 286 7 Cataniam G495 14; Pa- 

tena 402 10 
Catavolon cf. Catabolon (S^rr.) 
Catena 402 10; Cataniam 

G495 14 
catena ferrea G 529 24 
Cathion 393 7 
Cathon 18 9 
Catia 151 17 
CatUiae (Aquae) G491 15 
Catimon fl. 405 4 
Catio 219 17 
Catonis G450 10 
Catulune 315 14 
Caturcium 297 10 
Cauca 812 21 
Caucasus 30 12; Caucasi 

montes 115 16; Caucasis 

montibusll5 13, 174 18, 

323 11, 324 9, 417 5; 

Caucasiis montibus 29 20 ; 

Caucaseis montibus G 547 

18, 551 2, 552 9.18; 

Caucaseos(montes) G548 4 
CauchoUberi 245 3 
Caucusorum (Siania) 68 17 
Caudium G480 9; Gaudium 

276 8 
Caulon 263 7, 830 5, G 

471 4, 507 26 
caumam 186 16; caumata 

7 12 
Caumatis 48 14 
caumosa 7 1 , 188 18, 

165 4 
Caurara 106 14 
Caustro 107 9; Cistron 

361 16^ G528 2 
Caverim 72 7 
cavemas terrae 138 14 
Cavorae (Fons) 80 6 586 UDBZ. Ga|aci 64 3 

Cebula 337 3, 6 512 7 

CeciUa G486 1, 606 19; 

CeUa 283 1, 6 466 12 
Cecta 121 7 
Cedonia 188 14; Cedoniam 

188 19 
cedunt in mare 179 9 
Ceflon 205 18 
Ceios 281 14; Ceium 6 

485 2 
Ceiom cf. Ceios 
Cela 182 11, 872 11, 6 

535 4 
CelcUiana 87 12 
Celenderis 102 13, 359 9; 

Kelendris 6 526 7 
Celenis (Aquis) 321 8 
Celentnm ins. 408 13 
Celeret cf. Celeri 
Celeri 343 4; Celeris 6 

515 11; Celeret 304 12 
Cetia 288 1, 6 466 12; 

Cecilia 6486 1, 506 19 
Celiana 306 17 
Celis 196 9 
Celovion 484 6 
Celsilon cf. Celsinum 
Celsinum6474 23, 511 17; 

Celsilon 268 7, 336 5 
Celtum 315 2 
Celunno 432 16 
CenaS65 18; Cenae 6531 8 
Cenchreae 376 2; Cenchris 

6 538 8; Cencris 399 10 
Ceneda 254 12, 6 459 24 
Ceno opido 307 4 
Cenofrurion 183 16, 184 6 
Cenomum (Venta) 480 1 
Cenon 135 14 
Cenon idrima 59 8 Censerannis 800 3 
Centenarias 149 17 
Centiter 182 8 
Centonia 111 5 
Centum cellis 267 3, 335 2, 

6 474 3, 510 23 
Centurica 6 497 2 
centurionibus 34 10 
Cephalonia ins. 401 17 
Cepora (Potomi) 112 7 
Ceppos 368 3, 6 532 20; 

6ypos 76 13 
Cepsi fl. 146 9 
Ceramie 196 11 
Ceras 85 3, 197 1 

Cerasus civ. 101 6; Cera- 
sunta 6 531 15; Cera- 
sumta 366 7 

Cerasus ins. 392 18 

Cercenis (Aquis) 320 3" 
Cercina ins. 410 9 
Cercyris 130 6 

Cerdefennos cf. Scerdiflenonun 

Cereas 100 5, 365 4; Sae- 
era 6 530 18 

Cerellis (Bruttii) 264 7, 
832 3, 6471 20, 508 21 

Cerellos (Latii) 334 5, 6 
510 9; CarceUis 266 5 

Cerfenas cf. Cerfenua 

Cerfenna 282 4; Ceifenafl 

6 485 6 
CeriU (Foro) 272 11 
Cerium 64 9 
Cerma 485 18 
Cerminm 436 12 
Cemia 393 11 
Cer8enaria345 17, G517 4; 

Arsenarium 156 2 UiDBX. 587 Cersenia 332 6; Cesernia 

G 508 24; Cessernia 264 

10, G471 23 
Cersona cf. Chersona 
Cersonis ins. 390 12 
cersonissas 398 15; cerso- 

nissum 899 4; cersonisson 

4014; ceraonisso 398 19, 

400 14 
Certie 178 10, 188 4 
Certinon prov. 69 19 
Certisiam 216 14 
Certisnassa fl. 4 88 8 
Cerus ins. 896 9 
Cerusa 198 11; Crensa 

377 12 
Cerva 169 17 
Cervaria ins. 409 10 
Cervianam (Yillam) 149 6 
Cesar (Astius) G 540 22 
Cesaram 310 1 
Cesarea cf. Caesarea 
Cesarea Augnstana cf. Cae- 

saraugusta 
Cesaris (Praetorianam) G 

542 16 
Cesemia G508 24; Cersenia 

382 6; Ce3semia264 10, 

G471 28 
Cesina 278 1, G 478 1 
Cesinsa 142 12 
cespitibus 3 22 
Cessa 102 3, 367 2, G 

582 1 
Cessemia 264 10, G471 23; 

Cersenia 332 6; Cesemia 

G508 24 
Ceta 42 10 
Cete 126 10 
Cetis 42 16 
Cetobricca 306 18 Cetraria 305 13, 344 7, 

G516 6 
Cetrea ins. 391 23 
Chaclda 86 14 
Chadas 74 9 
Chadia 81 9 
Chalamac fl. 89 20 
Chalcedon 112 15; Chalci- 

don 863 16, G 529 15 
Chalchonogopolis 128 16 
Chalcidara 74 12 
Chalcidon cf. Chalcedon 
Chaldaeomm patria 90 12; 

— terra 38 1 
Chaldie 101 4 
Chale 121 3 
Challis 123 13 
Chaloniton prov. 51 12 
Cham 35 15, 116 17, 

117 7, 166 2. 11. 17, 

166 4. 12, 167 2, 887 

1. 11, 388 2 
Chara 80 6, 127 6 
Charientis 76 6, G632 11; 

Charientos 367 11 
Chariuntasfl. 78 18; cf. Ca- 

riuntis 
Charmenis 218 7 
Charra 67 4 
Chartingine cf. Cartago 
Cbasta 81 10 

Chazaria 168 10, G 552 8 
Chazarorum 168 15; Char 

zaros 168 13, G 662 6 
Che 124 5 
Chebron 82 16 
Chelas 364 7, G630 8; 

CheUas 99 18 
Chele 377 10; Leche 400 

12 
Chelidoniae ins. 394 16 588 INDEX. Chellas cf. Cbelas 
Chemen 127 14 
Chenopolis 126 8 
Cheroni cf. Cheronia 
Cheronia 199 4, 375 8; 

Cheroni G 587 16 
Cherras 84 6 
cherronisos 89 7 
Chersona 88 4, 173 16; 

Cersona 870 3 
Chersonessos civ. 897 8 
chersonisus 444 12. 
chiliopolin 801 1 
Chimahes 28 17 
Chimerion cf. Chimerium 
Chimerium 868 16, 369 1, 

871 7, G533 7.10; Chi- 

merion 173 6; Chimerio 

G534 3 
Chinnidnm cf. Cnidum 
Chiorenda 124 14 
Chisiduo 146 4 
Chisopolis (lulia) G477 11; 

Chrisopolis 272 2 
Chobus 76 7, 367 12, G 

532 12 
Cholchonopolis 129 9 
Cholcis 81 2 
ChoUe 89 2 
Chollenon 124 2 
Chonias cf. Chronias 
Chorasmion prov. 48 19 
Chorichos cf. Coricos 
cboruscat G 541 8 
Chorust 232 4 
Chosa cf. Chova 
Cbostes 125 18 
Choval54 4; Chosa347 2, 

G517 21 
Chremetis fl. 119 2- 
Chrisi ins. 420 14 Chrisopolis (lulia) 272 2; 

Chisopolis G477 11 
Chrisoroas fl. 90 5 
Christiana provincia 118 10 
Christopolis cf. Neapolis 

(Macedoniae) 
Chromia cf. Cbronias 
Chronias 875 9; Chromia 

G537 17; Cbonia8l99 3 
Cbulcar 151 10 
Cbulchul 149 10 
Chuilul54 1; CuUu347 6; 

CuUum G517 24 
Cbyrocamus 132 15 
Ciambron 190 3 
Ciameis, Cianeis cf. Cyaneis 
Cibalis 216 13 
Cibera ins. 398 10 
Cibira 360 1, G 526 18; 

Cybira 103 12 
cibo vel vino ignari 201 10 
CiboUton prov. 69 14 
Ciborim G 517 9; Ubori 

346 5 
Cibra 485 11 
Ciceronis, Marci TuUii 6 

450 16 
Cicutio 427 6 
CUene cf. Cylene 
Cilensin (Syria) 85 15 
CUicia90 10; CiUciae93 1; 

Ciliciam 90 17, 102 8 
Cilicie G475 20; cf. SUcUe 
Cime 862 4; Sime G528 8; 

Cymme 107 15 
Cimmir 73 3 
Cindocellum 435 17 
Cinniana 303 3, 341 12; 

Viniana G 514 10 
Cion 368 II, G 529 6; 

Cyos 109 6 IKDBX. 589 Cipparissa cf. Cyparissa 
Ciprianns 6 519 4 
Cipropolis 61 8 
Cipmsa ins. 390 4 
Cipsaria 141 2; Gipsarea 

850 16; Gypsarea G 

520 11 
Circeia G610 8; Circeius 

G478 9 
Circeon (Colchia) 174 6. 7 
Circora 122 6 
circulata 398 16 
circnmvallatam 299 15 
CironinmDobnnorum427 16 
Cirros ins. 395 14 
Cirsone 316 14 
Cirta civ. 149 3, 162 6 
Cirta ins. 390 9 
Cisamos 397 13 
Cisi municipimn 346 11; 

Casi G 517 16 
Cissa ins. 408 21 
Cisson fl. 77 14 
Cisterium cf. Cistemas 
Ci8temas852 3, G521 10; 

Cisterium 140 10 
Cistonia 308 7 
Cistra 53 4 
Cistron 361 16, G528 2; 

Caustro 107 9 
Cistrope 46 12 
Cita 172 16 
Citbios fl. 113 6 
Cition 399 15 r Pythion 

376 7; Pithion G638 13 | 
Citua 218 4 i 

Civitas Nova 285 6; Nova ' 

G 488 8 I 

Cizicos 108 16; Cycon | 

363 8; Kyzicon G529 4 
Cizistra 95 14 ! Claminia 42 8 

Clampetia 264 6, 382 1, 

G471 19, 608 19 
Clandate 218 13 
Clande 217 12 
clarificatur 20 4 
Classis 258 8, 326 3, G 

462 8, 505 1 
Clatemum272 10, G477 18 
Claudipolis 112 9 
Clautiburgum 220 8 
Clavinio 425 17 
Clebora 190 10 
Cled fl. 440 9 
Clemidium 222 3 
Clenna fl. 289 16 
Cleopatris ins. 391 12 
Cleram fl. 321 18 
Clesus fl. 289 8 
Cletabion prov. 62 1 
Cletabis 59 3 

Cleturcium cf. Cletumon 

Cleturaon 281 6; Cletur- 

cium G484 18 
Clevenna G458 7; Clevenne 

251 17 
Cliena 222 24 
Clindum 433 9 
Clipeis 142 3, 349 7; 

Clyppeis G519 14 
Clitura G 484 16 

Clopatassa cf. Cloptasa 

Cloptasa 365 8; Clopatassa 

G530 22; Cyptasa 100 9 
Clostris G510 11; Colostris 

834 7; Plostris 266 7, 

G473 11 
Clusion cf. Clusium 
Clusium. G 489 1 ; Clusion 

286 3 590 niDBX. Clyppeis G619 14; Clipeis 

142 3, 849 7 
Cnidon cf. Cnidam 
Cnidam 361 1; Cnidon G 

527 9; Chinnidum 105 3 
Coadulfaveris 228 4 
coaeqnatis 6 468 10 
Coantia fl. 488 2 
Coapis fl. 77 10 
coartatas 31 18 
CobustaG514 6; Combnsta 

341 6 
Coccinium G 483 6; Coci- 

neon 279 6 
Cocias G457 18; Costias 

256 16 
Cocineon 279 6; Coccinium 

G483 6 
Cocratum 121 18 
Cocuneda 484 14 
Codras cf. Scodris 
Coene ins. 407 4 
Coenicum 413 11; Coenium 

G499 8 
Coenium cf. Coenicum 
Coenopolis cf. Caenopolis 

(Cyren.) 
coetus philosophorum 22 1 
Cofotina G 490 15 
Coganges 482 4 
Coguveusuron fl. 438 17 
Colan G496 4; Calao 402 

16 
Colanica 435 7 
Colcana 50 6; Colchanam 

65 14 
Colchanam cf. Colcana 
Colchia Circeon 174 6. 7 
Colchiae regionis 174 11, 

G552 11 
Colera ins. 420 2 Colfianiinseon prov. 69 9 
colfus 38 6. 10. 14 . . .; col- 

fum 37 16. 21. 23, 90 

16 . . .;~cf. colpnm; oolfo 

389 11, 390 16...; col- 

fo6 37 15, 295 3; col- 

foras 389 4 
Coliphissindorum 41 19 
CoUeon 111 11 
CoUitois 127 17 
Colocia G518 2; Colacis 

347 8 
Colomos 121 14 
Colonia 97 2 
Colonia Agripina 227 14 
Colonia Burcino 341 15; 

Colonia Burginum G 514 

13; Barcelona 303 7 
Colonia Isauria 102 14 
ColoniaIulii413 9, G499 6 
Colonia maritima 244 8, 

340 9; Coloniam mari- 

timam G513 16 
Colonias 426 2 
Colophon 107 10, 861 17; 

Colophonea G 528 8 
Coloricum 319 10 
Colostris cf. Clostris 
Colphiana 50 7 
colpum 102 7; ex colpo 

207 10; cf. colfus 
Columna Regia 263 12, 881 

15, G471 9, 508 9 
Coma 127 10 
Comacenin 95 8 
Comagenis (Syria) 85 16 
Comana 94 18 
Comaron 134 2, 355 10; 

Comarum G 523 12 
Comarum cf. Comaron 
Combinias 300 4 INDEX. m CombQSta 341 6; Oobasta 

G514 6 
Combasticia 191 9 
Comeniaca 318 19, 319 5 
Complatum312 7.18, 313 8 
Comam 262 8; Cumo G 

458 14 
Comvasim 59 14 
Conate 109 17 
Conbnlantia 234 8 
Concabas 49 6 
conchila G455 13; conchi- 

lae G 455 7; conchulae 

294 12, 295 1 
Concilas276 14; Oosilianum 

G480 15 
concordant in 147 1; con- 

cordarunt 186 6 
Concordia 254 8, 257 9, 

383 1, G459 18, 461 9, 

544 8 
Condaca 63 18 
Condate 287 14, 238 7, 

429 5 
Condecor 432 13 
Oondeso 73 16 
Oondica (Oonsana) 97 14 
Cone 98 5 
conexae 434 20; conexam 

825 9, 386 12, G503 19 
confinalis 7 19, 8 10 ... 
confinis 483 19 
confinium G 550 14 
Oonfitio (Rausa) 228 15 
Oonfiton cf. Oositon 
Oonfluentes (Franciae) 227 10 
Oonfinentes(Pannon.) 214 13 
Oongo 67 18 
Oongrae 114 16 
Oongri 178 8 
Consabron 818 15 Oonsana Oondica 97 14 
Oonscentia 278 12; Oosentia 

G482 19 
iDonstantia 231 15 
Oonstantia cf. Nuceria (Oon- 

stantia) 
Oonstantiniana (Piceni?) G 

493 6 
Oonstantiniana ( Umbriae ) 

273 10, G478 10 
Oonstantinopolis 180 15, 

372 3, G 534 17; Oon- 

stantinopolim 182 2, 183 11, G551 8 G Oonstantinopolitana urbe 

467 20 
constratam G466 1, 486 15; 

cf. estratam 
consubstantialis 445 16 
contentionariis 11 18, 35 8 
Oontrebia 310 5; Trebiam 

310 12 
Oontributa 314 14 
Convenarum cf. Aquae Oon- 

verantia 
Oonverantia (Aquae) cf. Aquae 

Oonverantia 
convicinantur 5 4 
Coos ins. 395 2 
Copna 84 2 
copulatur G553 4; copuletur 

mari G550 11 
Ooracenssion cf. Ooracesion 
Ooracesion 359 16; Oora- 

censsion 103 11; 

cesium G526 17 
Oorbeufe 98 1 
Corcac fl. 223 4 
Corcodilon 124 1 
Oorcora ins. 407 16 
Oorda civ. 433 20 Oara- 592 IKDBX. Corda ina. 442 18 
Corduba 315 11; Cordu- 

bam 815 15 
Cordule 101 9, 866 9; 

Cordulen 6 581 17 
Corebam 145 17 
Corfinium 282 % 6 485 4 
Coria 56 21 
Coricos 92 18 ; Chorichos 

359 4; Curicus 6526 2 
Coridalionl04 9, 6526 25; 

Coridarium 360 8 
Coridarium cf. Coridalion 
Corie 482 5 
Corinthion cf. Corinthos 

(Helladis) 
Corinthon(Dalmatiae) 881 7, 

6 548 4; Coriton 223 19 
Corintho8(HeUadi8)6538 6; 

Corinthon 876 1, 899 9; 

Corinthion 401 8 
Corion (Rate) 429 6 
Coritiotar 434 5 
Coriton cf. Corinthon (Dal- 

matiae ) 
Cormasa 106 3 
Cormata fl. 77 18 
Comacum 219 18 
Coman 57 12 
Comaus ins. 391 7 
Comelia 837 2, 6 512 6; 

Comelium 269 6, 6 475 

15 
Comelii (Fori) 6 477 19 
Comelium cf. Comelia 
Comi 411 12, 6 500 6 
Comiclanum 353 9, 6522 7; 

Comiclano 188 1 
Comon 149 11 
Comoviomm ( Utriconion ) 

428 11 Coromanis 57 19 
Corona 57 14 • 
Coropatina 41 17 
corporalis praesentia 17 19; 
corporalibus oculis 17 9 
corporaliter 18 14 

Corriphania 108 2; Orofa- 
nium 362 10; OrphanioD 
6 528 16 

Corripion 97 15 
Corrumpandice 71 16 
corruptibilis 17 8, 18 2 
Corsicains. 418 4, 6499 1 
Corso 6 499 2 
Corsula ins. 440 14 
Corsulis cf. Porsulis 
Corte 95 1 
Cortina 897 7 
Corton 188 9 
Cortona 6 491 3 
Combantici 41 1 
Corucara 42 18 
Corumbo 120 17 

Cosa 267 12, 835 12, G 

474 12, 511 8 
Cosaba 56 9 
Cosata 47 10 

Cose cf. Ad portum Cose 

Cosentia 6 482 19; Con- 
scentia 278 12 

Cosilianum 6480 15; Gon- 

cilas 276 14 
Cosimbiae 41 4 

Cositon 378 8; Cossimon 
183 7; Confiton 6536 18 

Cosmas 6 539 7 
cosmographiae 89 16 

cosmographus 29 13; cosmo« 
graphum 40 11, 1^0 1; INDEX. 593 cosmographos 65 2, 154 

17; cosmographis 18 15, 

14 6 
Cossam cf. Ad portum Cose 
Cossimon cf. Cositon 
Cossion prov. 51 10 
Cossura ins. 407 2 
Costa Ballenis 270 9, 838 

5; Costa Balenis 6 512 

26; Casta Ballenis G 

476 10 
Costias 256 16; Cocias 6 

457 13 
Cotaisis 367 10, 6532 10; 

Cotaisin 76 5 
Cotiziaris 42 7 
Congion 813 6 
Coziara 42 6 
Crambeis 211 6 
CrambiaiiU 191 17 
Crater 279 4, 6488 4 
Cratia 278 11, 6 482 18 
Crebenis 206 7 
Credigone 485 12 
Cremona 252 15, 6458 21 
Creta ins. 6 465 15; Crete, 

Cretam 896 13 
Cretopolis 106 1 
Crcnsa 377 12; Cemsa 198 

11 
Crimium 6 459 8; Sirmio 

268 8 
Crino 282 13 
Cripta 338 6, 6 509 17 
Crisanti 6 486 18 
Crocia ins. 410 10 
Crosa fl. 298 19 
Crotona 268 1, 6470 19, 

507 20; Crotone 6470 5 
Croacingo 483 6 
Crabicaria 44 18 Crunoi 6 526 6; Crunis 

02 16, 359 8 
Crunis cf. Crunoi 
Cruppi 220 17 

Ctesifontis 66 2; Ctesiphon- 
tis 78 21; Ctesiphontem 
67 1 

Cubias cf. Cumas 

Cubicumbilo 54 9 

Cubita 205 17 

Cucconis 215 11 

Cucuas fl. 78 2 

cuius affinalis 812 7; cuius 

iuxta 316 11; cuius pro- 

xima 314 5 
CuUu, CuUum cf. ChuUu 
Culucia 347 8; Colocia 6 

518 2 
Cnmas 333 9, 6 509 20; 

Cume 6 472 20; Cnbias 

265 9 

Cume cf. Cumas 

Cuminion 216 16 

Cumo 6 458 14; Comum 

252 8 
Cnmodina 190 4 
Cunagus cf. Cunagus 
Cnnetzone 426 16 
Cunia fl. 439 3 
Cuniculari ins. 406 18 
Cunis ins. 440 18 
Cnpersanum 6 467 8 
Cuphis fl. 168 17 
Cuppae (Vico) 190 17 
Cupra 326 17, 6 505 15 
Curarore 241 5 
Corica 314 10 
Curicus cf. Coricos 
Curricus ins. 409 3 
oursum dat 16 11 
38 l 594 INDEZ. Curubis 349 8; Curam G 

519 15 
Carum cf. Curubis 
Cusaba fl. 78 1 
Cussiolis 274 14; Carseolis 

G479 6 
Custodia Rubriensis 412 15, 

G500 23 
Cuvis 124 7 
Cyaiieis 367 14; Cianeis 

G582 14; Ciameis 76 9 
CybiralOS 12; CibiraSCO 1, 

G526 18 
Cydadaa 89 7 
Cycon cf. Cizicos 
Cydonea 397 12 
Cygnos civ. 92 10, 359 1, 

G525 24 
Cygnos fl. 113 7 
Cylene 377 4, G 538 26; 

Cilene 400 6 
Cymmel07 15; Cime362 4; 

Sime G528 8 
Cynchrin 119 14 
Cynopolis 122 10 
Cyon cf. Tion 
Cyos 109 6; Cion 868 11, 

G529 6 
Cyparissa G 588 22; Cypa- 

risca 376 14; Cipparissa 

400 2 
Cypros ins. 398 3; Cypri 

117 8, 887 8, 894 1. 

13; Cyprum 394 9 
Cyptasa 100 9; Cloptasa 

365 8; Clopatassa G 

530 22 
Cyrene 354 4, G 522 19; 

Cyrenes 187 9 
Cyrenensis , Cyrenensem cf. 

Mauritania Cyrenensium 140 2 
Cyrise ins. 895 16 
Cyritnca 57 7 
Cyros fl. 77 18 
Cytacia 408 18, G497 18 
Cj^thara 398 10 
Cytofori 146 8 
C^rvoton (Apamea) 106 5 

dabaut nominaudam 207 15 

Dabuas 152 13 

Dacoram 82 5, 203 4, 

204 8 
Dae fl. 66 19 
Dagala 81 17 
Daldereen cf. Dandarinm 
Dalmatia 36 14, 207 10; 

Dalmatiae 28 11, 36 12, 

207 11. 17. 18, 407 18, 

G544 18; DalmatiasSS 9, 

207 15, 212 1 
Damascus 89 5 
Damianus G5d9 7 
Damiupolis 169 10 
dampnatione 21 15 
Dan 223 18; cf. Agit 
Danapris fl. 179 9; Danapri 

179 11 
Danas 67 9 
Danax G 639 25 
Dandareon cf. Dandarium 
Dandarium 177 11; Daoda- 

reon 369 15; Daldereen 

G588 24 
Dani 212 14; Danonim 

225 13; Danos 29 16, 

324 13, 417 9, G558 7 
Dania 28 1, 201 14, 202 

6, 212 10, G554 10.19; 

Daniae 212 8; Daniam 

36 16, 202 7 INDBZ. 595 Dante 57 1 

dantea flexum 115 18 

Danubii fl. 88 5, 200 12, 
392 14; DanQbio204 18, 
229 19; Danabiuml88 1, 
189 9, 205 8, 0553 3 

Danns 202 5, G 554 18 

Daphnis 86 18 

dapsUitate 6 508 12 

dapsiliter G586 5 

Daratatia 238 17 

Dardania (Uiom) G 528 23 

Dardania (patria) 29 22, 
176 9 

Dardanon 863 2; Dardanns 
108 11 

Dardanus cf. Dardanon 

Dardensis prov. G 502 14 

Dariae G486 ,18 

Darium 19 6 ' 

Daroecla ins. 441 15 

Daselenga (Bestigia) 48 2 

Dasmiani 192 2 

Daspaacanion 92 15 

Data 63 19 

Datamissa 74 11 

Datia magna 28 8; — mi- 
nor 28 6; . prima et 
secunda 202 13; Datias 
202 15, 203 16 

Daticis (Aquis) 163 8 

Datilum 56 4 

Daumam fl. 161 5 

Daunoni 437 4 

Davero fl. 114 2 

DaTid 82 22 

Debellion 184 10 

Decadaron208 7, G541 24; 
Decadoron 379 12 

Decapolensis (Isauria) 91 1 

Decelia (Aba) cf. Alba Decilia Decha 486 6 

Deciana 841 10; Diciana 

808 1 
Decii (Forum) G 492 1 
Decilia(Alba) cf. Alba Decilia 
Decimin 210 17 
Decuaria 431 17 
Delicia(Alba) cf. Alba Decilia 
delitiae totius G 503 5 
Della cf. Pella (Maced.) 
Delos ins. 395 16 
Delphi 192 16 
Demerosesa 435 16 
Denersis 248 5 
deponit fluenta 323 12, 

G 551 4 
Derbentione 429 3 
Derbiceon prov. 60 13 
Dercibeon prov. 70 2 
Dertha 54 3 

Dertona 271 16, G477 7 
Dertosa 342 9, G 514 24; 

Dertusa 304 2 
Dertusa cf. Dertosa 
Derva 218 3 
Derventione 481 1 
deserta et arenosa loca 5 19 
Desertam 64 5 
desertum 7 1, 40 13, 158 

14; deserti spatium 7 13 
Deva victris 428 18 
Deventia (Statio) 424 15 
Devionisso 424 14 
Devite 84 10 
Devoni 436 4 
Devovicia 482 1 
Diabate ins. 898 13 
Diana(Africae)348 5; Biana • 

G518 18 
Diana (Epiri) 378 10, G 

539 19 

38* 586 DIDEX. Diana (Illjrici) 88 8 
DUnae (SicUiae) 402 18, 

6 496 1 
Dianion (Dalmatiae) 380 10, 

G542 12 
Diarpa 71 14 
Dibalon prov. 69 18 
Dibialimon 287 19 
Dicdica 858 4; Didicca G 

522 2 
Diceorum colonia 839 18 
Dicera ins. 408 17 
Diciana 803 1; Deciana 

841 10 
Dicta 896 17 
Dictunis 398 3 
Didicca 6 522 2; Dicdica 

853 4 
Didima 68 11 
Didimi ins. 406 10 
Didimus 59 16 
Didraa ins. 408 10 
dietam 21 8 
Digeren 80 11 
dignoscitur 13 1, 888 4, 

418 3, 6 468 19, 501 

14, 552 1 ; cf. dinoscitur 
diluvii localis 6 494 18 
Dimericae cf. Dimirica 
Dimirica (India) 40 6. 8; 

Dimiricae 44 4, 45 14, 

114 7, 415 6.10.12.16; 

pimiricaml4 19, 418 12; 

Dimirice 14 3; Dimericae 

21 5, 6 547 2 
Dimis (Achaiae) 377 5, 

400 7, 6 539 1 
Dimis (Tiiraciae) cf. Dymis 
Dimitrio civ. 112 11 
Dimitrius 6 536 6 
Dimiza 65 U Dimon 189 12 

Dina civ. 172 9, 369 6; 

Dine 6 583 15 
Dinafl. 212 15; cf.Linafl. 
Dine cf. Dina civ. 
Dinium cf. Dionio 
Dinogessia 178 17 
dinoscitur 28 lO^ 30 18, 

36 4, 168 8, 174 8, 

302 13, 485 2; cf. di- 

gnoscitur 
Dio cf. Dionio 
Diode 6 541 20 
Diomedes 6 485 8 
Dionantifl 283 8 
Dionio 304 13; Dinium 

6 515 6; ?Dio 342 16 
Dionisius lonicns 6 466 5 
Dionisopolis 181 10, 371 2 
Dionissa ins. 396 1 
Dionoristene ins. 390 21 
Dioroe 184 8 
Dios 59 13, 123 1 
Diothaze 54 4 
Diovia 271 7, 6 476 22 
Dirachium cf. Djrachimn 
Diriam cf. Dirium 
Dirica 47 20 
Dirium 6 467 6; Diriam 

261 7; Dixium 329 2; 

cf. Barinm et Monopolis 
Dision 352 5, 6 521 12; 

Disio 140 9 
Disma 49 20 
Distrete ins. 409 2 
Dium 374 6, 6 536 17; 

Diume 195 4 
Diume cf. Dium 
Divi lulii (Foro) 243 15 
Divia 6 497 7 
Divina 44 19 INDEX. 597 Divitia 56 15 
Dixio 432 2 
Dixium cf. Dirium 
Dizanas 50 1, 65 10 
Dizezeia 234 15 
Dlanida 110 19 
Dobimorum (Cironinm) 427 

16 
Docemia 109 19 
doctilem 388 17 
Dognavana 63 15 
DoUs 125 11 
Dolocindo 425 16 
Domana 74 15 
Donatianis 220 5 
Dora 89 15, 857 1, G 

524 19 
Dorcadas ins. 89 8, 439 7; 

Dorcades 442 4 
Dori 173 15 
Dorista 53 15 
Dorostate 228 17; Doro- 

states 27 15 
Dorticnm 190 8 
Dorvantiom fl. 438 3 
Doryleon 110 16 
Dosamara 71 8 
Dosara 41 16 
Domopolis 870 5 
Dracina 308 13 
draco inmanissimns G 540 

12; draconem impiissi- 

mmn G 540 18 ; dnicone 

vescuntnr 6 1 
Dracones 160 7 
Dravis fl. 319 2 
Drepanis 403 6, G496 11 
Drica fl. 204 13 
Drinius fl. 212 5 
Drinum 214 19 
Dronona fl. 299 3 Droxiliana 152 3 

Drubetis 203 7 

Drusiliana 151 18 

Drusipara 184 2 

Druso pros Ipeo 112 10 

Duabsisis 434 9 

Duba fl. 241 16, 242 8 

Dubios J5 12 

Dubra fl. 229 2 

Dubris 428 3 

ducalis urbs G 480 10 

Duebon 232 12 

Duina 52 19 

Dulma 429 10 

Dumnaniorum (Isca) 425 1 

Duo flumina 150 11 

Dura Nicanoris 82 7 

Durachium cf. Dyrachium 

Durbis fl. 488 18 

Durcadena 389 17 

Durcinate 429 15 

Duria fl. 288 11 

Duria Bautica fl. 288 15 

Duriana 195 13 

Duriamo 424 17 

Duroavemo Gantiacorum 
428 4 

Durobrabis 428 '6 

Durobrisin 429 17 

Durolavi fl. 438 15 

Durostolon 186 17 

Durotingo 241 1 

Duroviguto 429 16 

Dymis 183 1; Dimis373 2, 
G535 12 

Dyrachium G 541 14; Du- 
rachium 38 8, 206 15, 
379 3.6, 383 13; Di- 
rachium G540 4, 544 20 698 IIIDRZ. e caius 6 499 4 
Ebelino 809 9 
Ebenos cf. Evenus civ. 
Ebeta cf. lelega 
Ebio 484 4 
Ebona cf. Enona 
Ebora 806 15 
Ebris 295 17 
Ebruduno 240 6 
Eburacnm 431 16 
Eburocaslum 434 12 
Ebusa ins. 415 1 
Ecana, Ecanam cf. Ecas 
Ecas 282 8; Ecana (Troia) 

6 485 12; Ecanam 6 

488 12 
Ecbatanas 52 21 
Ecclavia 217 4 
Ecdilpa cf. Edippa 
Eclanon 276 12; Etlanum 

6 480 13 
eclipsin patitur 24 22 
Ecobriga 98 18 
Ecuno 222 17 
Edas fl. 246 5 
Edelle 848 8, 6 515 10; 

Eloe 804 11 
Eden 15 5 
Edesa 79 8 
Edessa 196 8 
Edino 211 7; cf. Kedinon 
Edippa 89 13; Ecdilpa 

357 8, 6 524 21 
Edruxion prov. 66 5 
Efesos cf. Ephesus 
Egea (Asiae) 74 13 
Egea (Helladis) cf. Egion 
Egel 8 2, 161 8, 166 8, 

416 11; cf. Mauritania 
et Mauros 
Egelin 163 18 Egena ins. 398 6 

Egeon cf. Egion 

Eger 119 6 

Egertca 191 7 

Egestia 404 6, 6 497 19 

Egeta 190 11 

Egiale 96 10 

Egimoron ins. 410 7 

Egion 377 7, 400 9; Egea, 

Egeon 6 539 6 
Egira 377 8, 400 10, G 

539 9 
Egis 358 18) 6 525 22; 

Aedis 98 8 
Egodes ins. 409 1 
Egona fl. 235 10, 236 2 
Egosion cf. Icosium 
Egotanticum 6484 21; £go- 

tantico 281 8 
Egram 57 10 
Egritium cf. Ergitium 
Egubium 6 478 9; EgaUo 

273 9 
Eirimon in8« 441 20 
Eisnoson cf. Pamasum 
Elacia cf. Elatia (HeUadis) 
Elamice 419 10 
Elamitis (India) 45 8; Elar 

mitem 114 12, 6 547 6; 

Elamonte 416 5; EhtiB 

44 8 
Elamonte cf. Elamitis 
EUtia(A8iae)862 9; Ellacis 

6 528 15; Helatie 108 1 
Elatia (Helladis) 875 7; 

Elacia 6 537 15, Helttia 

199 5 
Elatis cf. Blamitis 
Elaviana ins. 441 5 
Elconio 424 6 • 

Elcundis 42 17 INDEX. 599 Eldebaldum cf. Eldevaldns 

Eldevaldus 201 16; Elde- 
Taldum 214 5; Eldebal- 
dnm 226 14, 230 6, 
246 16, 296 12. 14, 
296 9, 299 11; cf.Hel- 
debaldum et Ildebaldus. 

Elea 362 6, G 528 12; 
Helea 107 17 

Eleana 287 S, G 489 23 

Elebra 222 16 

Eleca cf. lelega 

Elefantaria 151 11 

Elete ing. 441 14 

Elethema 397 9 

Elensina 198 8, 375 14, 
G 538 3; Eleusinam 
19» 17 

Elie 144 11 

Elima 42 11 

Ellacia cf. Elatia (Asiae) 

EUas 197 10; EUadis 198 2; 
EUada 197 12; EUade 
198 3 

EUisponticum (maris) 182 3 

EUlspontum 323 17 

Eloe 304 11; EdeUe 343 3, 
G 515 10 

Elona cf. Enona 

eloquium 33 7; eloquio 
387 9 

Eltabo 424 5 

Eltavori 429 7 

Elusa 300 6 

ElviUum G491 5 

Emanio 211 13 

Emaus (Nicopolis) 82 17 

Emetia 88 7 

EmiUaprov. 247 13, G501 

EmiHo G501 17 Emon 189 18 
Empsa 86 1 
Empurium 55 14 
Endetrio 210 18 
Enicodes ins. 406 11 
Enimidion cf. Eurimidion 
Enna 404 19, G 498 11 
Ennavia ins. 409 11 
Ennius G 469 15 
Ennulus fl. 405 14 
Enona 381 5; Elona 223 

17; Ebona G 543 2 . 
Enos 872 15, G 535 9 
Ensis G491 6 
Entiamus fi. 200 2 
eoUce G495 4 
Eolo G495 2 
Eperunto 222 10 
Ephesiana Helore 91 6 
Ephesus G527 19; Efesos 

107 8; Epheso G580 11; 

Ephesum37 22, 361 11. 

13, 364 16, G527 22 
Epidauron(Peloponn.)876 8; 

EpitauronS99 11, G538 9 
Epidaurus (Dirachium) G 5 40 

4; Epidaurum G544 20, 

t. e. Epidamnus 
Epilentio 211 20 
Epiphania (CiUciae) 93 5 
Epiphania (Syriae) 88 5 
Epiphanius 117 2, 387 8 
Epira ins. 398 9 
Epiros 192 9, Epyros 193 9 
Epitauron (Pelop.) cf. Epi- 

dauron 
Epitauron (Dalmat.) 379 14; 

Epitauron (Ratisium) G 

541 25; Epitaurum (Ra- 

gusium) 208 10 
Epitio 209 5 600 U9DEX. Eplontis cf. OplontU 
Epocessa 427 9 
Epoecim 122 4 
Eporegia cf. Eporeia 
Eporeia 250 10; Eporeiam 

251 7; EporegiaG457 7; 

Eporegiam G457 20 
epulationis locus 20 6 
Epulia cf. Apulia 
Epyros 193 9; Epiros 192 9 
Eqnestris 287 12 
Equilia 287 5, G 489 20 
Equitania cf. Aquitania 
Equosera 818 5 
Eraceupolis (Aegypti) 130 16 
Eraclea (Bithyn.) 364 12; 

leradiam 99 18 
Eraclea (loniae) cf. Hcraclea 
Eracleo (prope Pelnsium) cf. 

Heracleum 
Eraclia (Aegypti) 120 11; 
. ?Hiracleum 123 16 

Eraclia (loniae) cf. Heraclea 

Eraclia (Lucaniae) cf. Heraclea 

Eraclia (Thraciae) cf. Heraclea 

Eraclia Perithon cf. Heraclea 

Perinthon 
Eraclia Xantica 196 2 
Eraclion (Ponti) cf. Heradion 
Eraclium (Oretae) 897 6 
Erafronia ins. 409 7 
Eraiza 88 12 
t Eraudonis868 14, G 583 5 
Eransina cf. Arausion 
Erba 364 8; Herba G529 

25 
Erbita 404 14; Herbita G 

498 6 
Erculam (Lucaniae) 882 10; 

Herculia G 509 8 ErculiB (Bruttii) 382 2 ; Hei^ 

culis G508 20 
£rculi8(Etmr.) 268 9, 336 7; 

Herculis G475 2, 511 19 
Erculls ins. 406 5; alia 

410 3 
Erdona cf. Erdonias 
Erdonias 281 9; Erdona 

G 484 22 
Erectum cf. Eretum 
eremosa 30 -9, 168 5, 

174 7; cf. heremosa 
eremus 4 24, 6 4, 11 28, 

12 18, 19 2, 30 6.13, 

119 5; eremi 12 3, 214; 

eremo 20 16; eremam 

5 6, 18 19, 19 10, 

114 6. 8, 116 13, 6 

547 1, 549 3 
Ereon 184 15 
Erete 181 8, 371 4 
Eretum 280 12; Erectnm 

G484 4 
Ergicum cf. Ergitinm 

Ergitium 260 8, G468 16; 

Egritium328 2; Ergicnm 

G506 5 
Ergoga cf. Ermogan 
Erguti 813 2 
Eribulion 363 13; Eribnlon 

G529 8 
Eridopolis 128 17 
Erigodes ins. 406 13 

Erimidi cf. Eurimidion 

Eristomon 130 5 
Erinerium 178 5 
Ermogan 172 11; Ergogft 
869 8; Ejgoga G538 17 

Ermonas, Ermonasa cf. £r- 
monassa I5DEX. 601 Ermonassa 172 6; Ermonasa 

77 5, G582 25; Er- 

monas 368 8 
Erma 74 3 
ErmuntiB 120 16 
Ermupolis(Aegypti) 120 18, 

eademfSbb 16, G528 24, 

alia 126 12 
Emopes 123 17 
Eron 128 14, 180 14 
Eroon prov. 60 15 
Erace 180 17 
Erurion prov. 61 2 
Esemia 281 4; Isemia G 

484 15 
Esetiom cf. Ezetium 
Esica 482 19 
Esidis Scython prov. 60 17 
Esis G498 5 
Esperins colfus 88 10 
Esse ins. 441 16 
estratam imperialem 247 10; 

cf. constratam 
Ete ins. 891 6 
Eteobrocon 868 9; Eteo- 

broton 172 6; Ktkobrocon 

G582 26 
Eteobroton cf. Eteobrocon 
Eteri praesidium 412 5 
Ethetia 225 1 
Ethna civ. G497 10 
Ethna mons 161 9 
Etide 877 8, 400 6; Ey- 

tide G 588 25 u e. Elide 
Etifidorura 235 11 
Etkobrocon cf. Eteobrocon 
Etlanum G480 18; Eclanon 

276 12 
Etruria G 504 7 
£ucarpia98 18, a/»al09 18 
EncirA ins. 898 14 Eudaemon Arabia 55 6 

Endipsis 97 8 

Eufimia G 529 16 

Eufrovion 106 18 

Eumenia 110 2 

Euphrates fl. 20 12. 18, 
21 10; Euphraten 19 17, 
79 8 

Euporia 196 1 

Eurimidion G526 20; Eri- 
midi 104 5; Enimidion 
860 8 

Euriston 196 10 

Eurobus 49 18 

Europa 85 14. 16; 86 8. 6. 
10, 87 8, 114 4, 164 
15, 828 8. 7. 13, 824 
6. 15, 887 8, 888 10, 
898 5, G550 8.17; Eu- 
ropae 85 22, 170 13, 
G550 14, 551 15, 655 1; 
Europam 35 11, 115 7. 
10. 14, 168 2, 295 9, 
887 12, 415 4, 418 2, 
445 5, G547 15, 548 8 

Europa (civ. Maced.) 197 2 

Enropa (civ. Syriae) 87 11 

Europe (Cadmi soror) G464 6 

Europos 47 8 

Eurotis fl. 401 9 

Eustrachia ins. 422 12 

Eutropius 176 18 

Evandria 814 7 

Evania ins. 422 18 

Evantia 878 1; Isantia 198 
14 

Evenos cf. EvenuB 

Evenus civ. 878 4; Evenos 

192 17; £beno8G539 18 
Evenus fl. 207 8 ; Evenos 

193 7 eo2 IKDEX. Evidensca 434 17 

Evila 14 8; EvUat 14 19, 

21 6, 40 -6, 415 7. 11. 

12.16, 418 13 
Evilat cf. Evila 
Evion 121 12 
Evitano 228 6 
exactionem 89 16 
Exagigarda 50 8 
Exameron 13 7 
Exosades ins. 441 21 
expergunt 81 12 
Explorazio 163 5 
exul effectus 14 16 
Eygoga cf. Ermogan 
Eytide cf. Etide 
Ezena cf. Ezene 
Ezene 365 14; Ezena G 

581 4; Aezene 100 15 
Ezetinm 283 2; Esetium 

6 486 3 Fabrateria 275 8; Fabraterre 

G479 18 
rabri 56 13 
Faceninm G470 20, 507 

21; Facenio 263 2 
Facrina G492 2 
Falaphari 375 2; Palfari 

199 10;Phalari8G587 10 
Falavi Marci 150 2 
Faleris 274 3; Falleris G 

478 16 
Falinis cf. Fiolinis (Ligariae) 
Falleris cf. Faleris 
Falorum 124 18 
Falsarivum cf. Farsalos 
famine graeco G 466 7 
Fanaguron patria 176 2; 

Phanugoria 38 3 I Fanas cf. Phanas 

Fanocodi 483 4 

Fanum 258 11, 826 6, 

G462 11, 505 4 
Fanum fugitivum G490 17 
Farfa 280 13 ; Tarfa G484 5 
Farfara fl. 89 19 
Faria ins. 408 3 
Farsalos 199 9; Fharsaliam 

G537 11; Falsarivum 

375 3 
farus G523 17 
Fasca 43 15 
Faselis 104 8, 360 7; Fha- 

selis G 526 24 
Fasis Lazorum civ. 76 3; 

Fasin 367 8, G 582 8 
Fasis fl. 78 16; Fasin 6 

547 18; Phasis 115 13 
Fasselide 84 3 
Fassianon prov. 69 12 
Faventia 272 12, G477 20 
Faveris G492 14 
Feletre (Monte) 273 8; Fel- 

leris (Mons) G 478 3 
Felicem 84 15 
Felleris (Mons) cf. Feletre 

(Monte) 
Fenitia 90 10 
Ferentinum 275 6, G479 16 
Feronia 277 6, G481 8 
Fesnlis 287 18, G490 5 

Fiberina (Ostia) cf. Tiberiana 
(Ostia) 

Fiberinum solum G 510 17, 
i, e, Tiberinum 

Fibras 103 17 
Ficaria ins. 407 1 
Ficdinis cf. Ficlinis (Lignriae) 
Ficlinis (Borgandiae) 239 9 IMDEX. 603 Ficlinis (Liguriae) G476 3, 

512 18; Ficclims337 14; 

Falinis 270 2 
Ficnm 352 8, 6 521 15 
Fidena 6 477 10; Fidentia 

272 1 
Fidenis 280 11; Hidenis 

G484 3 
Fidentia 272 1; Fidena 6 

477 10 
Figit 160 16 
Figlina ins. 408 14 
FilactiQn 106 8 
Filadelfia 98 11 
FUagreton prov. 69 16 
Filaria cf. Filtrio 
Filias cf. Philias 
FUigiston fl. 78 8 
Filiscin cf. Filiscum 
FUiscnm 355 8, 6 523 10; 

FUiscin 134 4 
Filium 99 12, 364 6; Si- 

lion 6 530 2 
FUocalia cf. Philocalia 
FUtrio 254 10; FiUria 6 

459 22 
Fimea 872 1, 6 534 15; 

Thimea 180 17 
Fines (Bargandiae) 241 4 
Fines (Etmriae) 268 10, 

336 8, 6475 3, 511 20 
Fines (6all.Transpad.)250 2, 

6 456 18 
Fines (Maced.) 196 16 
Fines (Pannon.) 217 16 
Fines (Spaniae) 317 18, 

342 2, 6 514 17, alia 

303 10 
Fines (Valeriae) 220 14 
Firmum 6 505 14; Firmo 

326 16 Fimon 123 11 

Fisidia 350 14; Fresida 6 

520 10 
Fitane 366 2, 6 531 10 
Fition 133 1 
flagile 6 546 14 
Flaminia prov. 6 602 1 
Flaminia Ravennatis 247 14 
Flaminii (Forum) 6 491 1 
Flaminium consulem 6502 3 
Flautasis fl. 204 19 
Fleba 75 4 

t 

Flegenas 276 16; Fregenas 

6 480 16 
Fletione 228 6 
Flexon cf. Flexum 
Flexum 6 479 23; Flexon 

275 13 
Flogdis (Foro) cf. Foro 61odi 
Florentia 287 6, 6 489 21; 

Florentiam 287 11, 6 

490 3 
Florentiola 271 18, 6477 9 
Floria, Florentia 287 6 
floridam praebuit 6 519 6 
Flosor 326 18; FIoxo 259 4; 

Floxor6462 18; Floxora 

6 505 11 
Floxo, Floxor, Floxora cf. 

Blosor 

fluosas inundationes 35 12 

Folia fl. 291 14 

Fons asper 163 20 

Fons Cavorae 80 6 

Fontfelice 74 4 

Foralieni 253 5; Forolia 

6 459 5 
Forantes 240 12 

Fori cf. Forum 
Formiae 266 1 604 UTDEX. Formis 884 1 , G 478 4, 
510 4 

Foro cf. Fomm 

Foroinliiim 254 14, 857 6, 
882 18, 6544 4; Foro- 
iiilii 6 460 2, 461 6 

Forolia cf. Foralieni 
Foron cf. Fomm 

Forosambronum G 478 5; 

Foro Sompronii 278 5 
Fortnnatae insulae 825 5, 

6 555 8 

Foram Foron Fori Foro 

Foram (Appii) 6 481 7; 

Foron (Apii) 277 5 
Foram Anrelii 267 8, 

835 7, 6474 8, 511 8 
Foro Boconi 248 16 
Fonim Cassii 6 488 16; 

Foro Casi 285 14 
Foro Cerili cf. Fori Coraelii 
Fori Coraelii 6 477 19; 

Foro Cerili 272 11 
Fonim Decii 6 492 1 
Foro Divi Inlii 248 15; 

Foro lolu 889 21 
Foram Flaminii 6 491 1 
Foro Flogdie cf. Foro 61odi 
Foram Gralloram 272 8, 

6 477 16; Foro 6al- 

loram 309 6 
Foro 6igaraion 820 8 
Foro Glodi 285 8; Foro 

Flogdis 6 488 10 
Foro lulii cf. Foro Divi 

lulii 
Forum Livi 272 13; Fo- 

rum Livii 6 477 21 
Foram novum 6 483 19; 

Foro novo 280 5 Foram Populi (GraUiseCit- 

padanae) 272 14; Fo- 

ram PopUii 6 477 22 

Foram Populi (Lucaniae) 

6 482 18; ForoPopnli 

278 6 

Foro Sempronii 278 5; 

Forosambronum G47S 5 

Fossici Papirianis cf. Fosus 

Papirianis 
Fossis (Pannon.) 214 17 
FoBsisMarianis 244 9, 245 5, 

840 10, 6 518 17 
Fossis Papirianis 836 12, 
6 475 9; Fossis Pspa- 
rianis 268 14; Fosnd 
Papirianis 6511 26 
Fovea rotnnda 160 9 
Fovi 124 19 
fragiUtatis nostrae 386 4 
Francia Rinensis 226 10; 

— mnensem 233 14; 
I — Rinense 238 5 

I a Francis 27 10 

; Francornm civitate 231 2; 

— generatio824 16, 417 
I 14, 6 555 8; — U- 
I nea 28 5 ; — patria 228 

18; patriae 226 20; pt- 

triam 228 11; — Bi- 

nensium 229 9 
frater carissime 1 11 
Fregenas 6 480 16; Flege- 

nas 276 15 
i Fresida cf. Fisidia 
Friciores 172 8; Fricioiin 
; 868 18, 6 588 4 
Friciorin cf. Friciores 
Friges 91 4 
Frigia 132 10 
Frigia Olimpi 916 INDBX. 605 ^rigidis 162 16, 345 7, 

G516 20 
Frigonum 225 8. 11. 14, 

226 1. 7, 228 17; cf. 

Frisones et Frixos 
Frincina 232 6 
Frisones 324 14, 6 558 8; 

cf. Fiigonnm et Frixos 
Frix.onum Dorostates 27 15 
Frixos 417 1 ; cf. Frigonum 

et Frisones 
Frolanis 378 1; Prolanis 

G5d5 11; Srolanisl82 16 
fractificare 15 14 
Fubonis 157 16 
Folga 160 14 
Fulginia G 492 10 
Fundi 266 2, 384 2; Fun- 

dis G473 6, 510 5 
funduntur in Oceano 299 5 
fungi amanitae 204 9 ; — 

scarifo294 15, G455 10; 

— scarijftim 168 18, G 

455 4; — scariphum G 

552 5 
Furice 177 14; Tirice 370 9 
Fuscinas 150 1 

Gaba (Aegypti) 131 19 
Gaba (Piceni?) 280 18; 

Gabia G 484 10 
Gababa cf. Gabala 
Gabaglanda 431 10 
Gabala 87 3, 357 15; 

Gababa G 52& 9 
Gabaon 11 1 

Gabaonitarum locum 11 8 
Gabaum 59 9 
Gabia cf. Gaba (Piceni) 
Gabilona 241 13 
Gabinium cf. Gabios I Gabio cf. Gabios 
Gabios 274 15; Gabinm G 

479 3; Gabio 274 11; 

Gabinium G 479 7 
Gabis ins. 415 2 
Gabium cf. Gabios 
Gabonita 55 12 
Gabrocentio 430 16 
Gacia G 480 7 
Gadaram 84 17 
Gadda 83 14 
Gaddo 154 9 
Gadimon cf. Gadinio 
Gadinio 366 15; Gadimon 

G531 23;Gudionol01 15 
Gaditana patria 8 12, 161 

1 9 ; Gaditanae patriae 

8 14 ; Gaditanam patriam 

164 15 
Gaditana cf. Mauritania 
Gaditanum G 550 6 
Gaditanum angustum G 550 

15 
Gaditannm fretum G550 1, 

551 13, 556 1; Gadi- 

tanus fretus G516 12; 

Gaditani fretus G555 7 
Gadora 84 4 
Gaga cf. Gaza 
Gaieta 265 16, 833 17; 

Caieta G 473 3, 510 3 
Galama 345 14; Calama 

G 517 1 
Galata ins. 410 8 
Galatea cf. Galatia 
Galatia 91 8, 276 3; Ga- 

latea G 480 8 
Galaxian 157 7 
Galenese 274 4; Gallenisa 

G478 17 
Gallenisa cf. Galenese QfDBZ. GaUetia 9 1, 302 4; Gal* 
letiae patria 8 19 

GaUia GaUiae GaUiam 
GalUaa 
GaUiam 235 12, 439 8; 

— secnndam 236 11 
Gallias 298 18 

GaUia Belgia Alobrites 
226 11; GaUiam Bel- 
gicam Alobriges 236 8 ; 
GaUiaeBelgtcae324 16; 
Ga]UamBelgicam295 6, 
417 18 

GaUiac ins. 421 6 

Galliach ins. 444 14 

GaUicus Gallici Gallico 
GaUicnm 

GaUicus colfiis 88 14; 
GalUco colfo 409 18 

GallicusOceanns G555 2; 
GaUico(Oceano)G550 8 

Gallicum mare 242 13, 
246 6,7, 248 11.14, 
249 8, 264 1, 285 2, 
292 2, 298 14, 301 4, 
822 5. 9, G454 5, 
471 14, 488 7, 508 
14, 555 12; GaUici 
maris 270 12, 294 7, 
388 11, 413 13, G 
476 13, 483 1; Gal- 
lico mare G 455 11 ; 

— mari 167 4, 242 
16, 248 9, 292 7, 
294 16, 822 15, 402 
5, G453 7, 503 7, 
556 2 

Gallicum (sinum) G551 11 

Gallicum Yaleriacum mare 

G655 15; Gallici Ya- lerUci 324 8; QaUieo 
yaleriaco344 14, 414 
7, G516 10; GaUieo 
Balearico 302 16 
GaUigus 276 2; CaUigos 

G480 2 
GalUs (Cyren.) 353 17; Cal- 

lis 137 14, G522 15 
Gallis (ItaUae) 278 7, 6 

478 7 
GaUo gaUinacio cf. Gallam 

gaUinacium 
GaUorum cf. Forum GaUornm 
GaUum gaUinacium 348 12; 

GaUum gallinaccium 6 

518 25; GaUo gaUinacio 

142 9 
GaUunio 480 12 
Gangaris 96 13 
Gangaron 108 6, 862 13, 

G528 19 
Ganges civ. 46 4 
Ganges fl. 48 10 
Garafana 41 18 
Garamantium (Aethiopia) 6 7. 

14, 136 5. 8. 10. 17, 

188 11, 166 6, 416 9 
Garamnas 96 9 
Garandro 106 17 . 
Garbriando 102 15 
Garda 253 9, G459 9 
Gardum 184 11; Cardnc 

355 1; Cardum G52d 4 
Gareas 61 15 
GargaridioB prov. 61 17 
Garruna fl. 299 5 
Garse 96 2 

Gartecia, Gartegia c£ Cartetia 
Gasibala 152 7 
Gatianibas 276 7 
Gaucus fl. 78 3 INDEX. 607 Gaudiam 276 8; Caudium 

G480 9 
Gaulitia 73 20 
Gaulometin ins. 407 11 
Gaulos ins. 407 9 
Gaunia 234 3 
Gaunon civ. 860 15, G527 6 
Gaunon ins. 896 11 
Gausaparas 149 18 
Gansio 128 12 
Gavala 73 17 
GavUis 187 17, 191 2 
Gaza 356 10; Gazis 83 6; 

Gaga G524 12 
Gazanam 203 11 
Gazis cf. Gaza 
Gazorum gens 30 8 
Gebbin 50 5 
Gebulion 206 6 
Gedate 209 7 
Gegite 148 14 
Gela 318 17 
Gelon prov. 62 22 
Geluina 73 12 
Gemella (Ad) 315 19 
Gemellas 152 11 
Gemellin (Pago) 152 12 
Gemina 240 13, 320 4 
generaliter G 493 12 
Genesis civ. 379 2, G540 3 
Genesis fl. 207 7 
Genesis (Uber) G450 21 
Gent 160 16 
Gentiano 163 4 
gentiles 20 13 
Genua (Burgundiae) 237 13; 

Genuam 237 17; alia 

289 10 
Genua (Liguriae) 270 1, 

271 13, 337 13, G476 2, 

512 17; Genuae G477 4 Genusium G 487 1 

Geolion 170 8 

geometriciphilosophi 165 12 

Geon fl. 20 11 

Geon fl. (Nilus) 136 3 

Gepidas 29 16 

Ger fl. 6 9, 7 4, 136 9, 

139 1 
Gera (Aegypti) cf, Gerro 
Gera (Arabiae) 57 17 
Gerbiatis 190 13 
Gergium 310 8 
Germani civ. 151 4 
Germania 27 15, 229 10; 

Germaniam 417 9. 13; 

— antiquam 439 10 
Germanitia 95 8 
Germanorum patria 27 9; 

— patriam 235 7 
Germigera 189 3 
Germinis (Loco) cf. Luco 

Vermanis 
Gerra cf. Gerro 
Gerro 356 5; Gerra G524 7; 

Gera 83 10 
Gerunda 303 4, 341 13; 

Gerundia G614 11 
Gerundia cf. Gerunda 
Gessabone 249 16; Gessa- 

bonam G456 15 
Getho Githorum 176 2 
Getua cf. Getula 
Getula 351 5; Getua G 

520U8 
Getuli 164 3 
Getulia 159 7. 8 
Getulidare 164 6 
Getulisofl 164 5 
Giano 424 4 
Gigantes 162 18 
Gigumion (Foro) 320 8 606 QIDBX. Gilia ins. 406 15 

Gilissima 297 7 

GUpit fl. 204 16 

Gimandrion prov. 66 6 

Gimandros fl. 68 7 

Ginistaria 820 9 

Gipidia 28 8, 202 14 

Giprum fl. 405 8 

Gipsarea 350 15; Gypsarea 
G520 11; Cip8aria^l41 2 

girans 37 21; girat 22 9, 
248 7, 418 9 

Githil4l 4; Gittit350 10 

Githorum 176 2 

Gittit cf. Githi 

gladius versatilis 17 21 

Glandimarium 308 3 

Glebon colonia 427 12 

Glicisme 378 9; Slicisme G 
539 18 

Glodi (Foro) 285 8; Foro 
Flogdis G488 10 

Gloditana 206 10 

Glunia 311 5 

Gnatia cf. Augnatium 

Gnosos 397 4 

Gobdie 44. 16 

Gonia 184 12, 354 14; 
Sonia G 523 2 

Gorbilon 81 1 

Gorgona ins. 418 15 

Gormetia 231 1 

Gothis 372 7, G 534 24 

Gothus 202 4; Gothorum 
philosophus 201 7, 212 
12, G554 2; — phi- 
losophum219 9, 221 12, 
223 11, 225 16, 226 19; 
-philosophi201 17, G554 
12; — philosophos 203 1, 
214 5, 226 15, 230 7, 246 17, 296 10, 301 

ill; —Gothos G654 17; 

Gotthos 29 16 
Gotthos cf. Gothos 
Gozar (Media minor) 64 13 
Gracuse 311 16 
Gradena ins. 441 17 
Graecae civ. 287 1 ; Greca 

G489 16 
Graeci philosophi G493 15; 

Graecorum mesogia 90 9; 

— mesogeon 91 10; — pa- 
trias 91 10; — philoso- 
phus 170 15; — philo- 
sophum 192 12, 198 1; 

— philosophi 9 10, 42S 
10; — philosophos 91 14, 
171 10, 180 5, 186 8, 
193 14, 200 4 

Graia 250 5, G457 3 
gralatium G 465 14 
Gramam 71 22 
Gramicon cf. Granicon 
grandis eremus 6 4, 80 6; 

grande eremum 116 19; 

grandis fluvius 213 13 
Granga 96 6 
Granicon 363 7; Gramicon 

G529 3 
Grannona 375 1, G587 9; 

Granona 199 11 
Granona cf. Grannona 
gratis dare 1 8 
Gravete 62 6 
Gravisca 267 6, 385 5, 

G474 6, 511 1 
Greca G 489 16; Graeeae 
• 287 1 

Gregoiius 159 8 
Greron 195 17 
Gresia fl. 204 17 INOEX. 609 Grognas 96 17 
Grnmentam 6487 12; Gru- 

mentium 284 8 
Graza 144 10 
Guasconia 296 6.17; Oua- 
sconiae 296 18, 322 4; 
Guasconlam 296 7, 298 
11, 299 7.10, 418 4 
l 
6 

13 

Gadinio 
6 Gubali 204 
Gubrata 67 
Gudda 163 
Gudiono cf. 
Gugitana 48 Guido G451 7 

Gumina G519 9; Gumis 

849 2 
Gumis cf. Gumina 
Gunagus 846 2; Gunubus 

155 14; Cnnagu8G517 6 
Gunubus cf. Gunagus 
Gypos 76 13; Ceppos368 3, 

G532 20 
Gypsarea G 520 11; Gipsa- 

rea850 15; Cipsarial41 2 
Gyrilion prov. 51 16 Habidon cf. Abydos 
Hade fl. 321 20 
Hadrianopolis (Cyren.) G522 

12; Adriani 137 17; 

Adrianopolis 353 14 
Hadrianopolis (Gall. Qispad.) 

G 461 19; Adrianopolis 

258 2, 383 8, G544 16 
Hannibal cf. Castra Hanni- 

balis (Bruttii) 
Hannibal (Castrum) G480 6 
Hannibalis Castra G456 3, 

487 4; — susceptione 

G464 11 harenosa G 553 11; cf. are- 

nosa 
Hebraeorum patria 82 8; 
— regionis 165 15; — re- 

gionem 85 14, G 549 9 
Helatia cf. Elati^ (Helladis) 
Helatie cf. Elatia (Asiae) 
HeldebaldumdOl 10; cf.El- 

devaldus et Ildeb^dus 
Helea cf. Elea 
Helenam G538 17 
Helepantaria 157 dj 
Heleuter fl. 90 4 
Heliodorum 234 17 
Helore (Ephesiana) 91 6 
Helusa 83 11 

Hentru 54 21; cf. Mazianitae 
Hepolis 88 9 
Heraclea (loniae) G527 14; 

Eraclea 107 3; Eracliil 

361 6 
Heraclea (Lucaniae) 262 12, 

G470 15; Eraclia 380 3 
Heraclea (Maced.) 196 13 
Heradea (Pisidiae) 105 18 
Heraclea (Thrac.) G534 23; 

Eraclia 182 7, 372 6 
Heraclea Perinthon G 534 

22; Heraclia Perinthos 

182 6; Eraclia Perithon 

372 5 
Heracleum (prope Pelusium) 

G 524 5 ; Eracleo 356 3 
Heraclia Perinthos cf. Hera- 

clea Perinthon 
Heraclion (Ponti) G 531 7; 

Eraclion 365 17; leracleo 

101 1 
Herba G529 25; Erba364 3 
Herbita G 498 6; Erbita 

404 14 

39 610 un>EZ. Herbnlum cf. Nerbolos 
Hercule cf. Herculis filio 
Hercnlia (Lacan.) G 509 3; 

Erculam 882 10 
Herculis (Bruttii) G 508 20; 

Ercnlis 832 2 
HercnUs (Etmr.) G475 2, 

611 19; Ercnlis 268 9, 

386 7 
Hercnlis columnae G 550 1 
Hercnlisfilio G499 12; Her> 

cule concedente G495 2 
heremosa G 551 18; here- 

mosam 324 7, 417 2, 

G551 16; cf. eremosa 
Hernia G 464 18 
herophormnm 11 14 
Hesila cf. Usila 
Hidenis cf. Fidenis 
Hieron G 548 13 
Hildum ef. Ildum 
Hilice cf. Ilice 
Hilipa 314 17 
Hilpula 317 14 
Hipponregium 148 2; Ypole 

regio 347 14; Yponaregia 

G518 8 
Hiracleum (Aegypti) 123 16; 

?EracUa 120 11 
Hire 358 12; Hyre G625 

21 
HispaUs civ. 316 11, 317 

1. 11 
Hispalis prov. 302 10 
Hispania 164 14, G 560 4, 

555 9. 14; Hispaniae G 

515 19, 551 12; Hispa- 

niam G 464 6, 556 6; 

cf. Ispaniam et Spania 
Hispanico (Oceano) G&50 8 
historicaverunt 19 18 historiographi 15 9, 29 12, 

30 3 
Histria G 501 13; Histriae 

G454 3, 455 2, 460 

8.14; cf. Istria 
Homa G484 17 
Honires 125 5 
Honosios 181 4 
Hora 43 11 
hora maris G 508 6 
horae diei 4 21 sqq. — noctis 

27 9 sqq. 
horologium 4 14, 11 10, 

32 13 
Horosius 420 11; Orosias 

60 16 
Hostia Tiberiana cf. Ostia 

Tiberina 
HostiUa 263 4, G459 4 
Humagum G 543 21; Hu- 

mago 256 11, 256 15, 

382 6; Umagom G460 

6. 25 
Humana 259 1, 326 10, 

G462 15; Numana G 

505 8 
Humentum G483 9; No- 

mentana 279 9 
hyemali tempore 26 9. 13 
Hyla« 193 13, 200 '3 
Hyle 404 8; Hylen G497 21 
hypocrisi 1 4 
Hyrcania 60 8. 10, 61 3, 

62 16. 19; Hyicaniae 

60 8, 392 1; Hyrca- 

niam 62 7 
Hyrcanicum colfum 389 7 
Hyrcanorum Yssoon patria 

30 16 
Hyrcanos sinus 62 17 
HyreG525 21; Hire358l2 DTDSX. 611 laason G 627 12; lason 

105 5, 861 4 
labianon 149 2 

labodes cf. Labodes 

lacintns ins. 401 13 
lacintus martyr G 530 14 
lacio 429 9 

lader 210 4; ladera 381 4; 
ladora G 543 1 

ladera, ladora cf. lader 

lafet cf. laphet 

lamblichus 13 9 , 170 14; 

lamblichum 91 12, 171 9 
lamman 84 16 
lamnesia ins. 419 14 
lamniam 356 13; Lannia 

G524 15 
lanio 73 15 
IanoM35 14 
laon fl. 401 11 
laphet 165 4, 168 1, 387 

12; lafet 35 14 
lapigiam G 502 16 
laracopama 86 6 
larartis fl. 62 9 
laris 132 1 
lason 105 5, 361 4; laa- 

son G527 12 
a lasone G537 24 
latrum fl. 192 7 
lazo 78 8 
Ibatitas 81 13 
Ibcria 68 20, 302 7 
Ibemia ins. 440 1 ; Ybernia 

9 14 
Ibernio 426 6 
Iberran 435 23 
Iberus fl. 321 12 
Ibion 121 6 
Ibisua 218 2 Icara fi. 298 18 

Ichigin 172 10, G 532 16; 

Ichindin 369 7 
Ichindin cf. Ichigin 
Icosium G517 10; Ycosinm 

346 6; Egosion 155 11 
Icutmageon ^38 5 

Idiopartum 122 12 
idiota 258 4 
idiotico more 84 20 
Idodimus 240 8 
Idomeneus G 468 8; Ido- 

menei G 468 5 
Idomenia 106 5 
Idominio 214 15 

lelega 100 13; Eleca 365 
12; Ebeta G53I 2 

lera Sicamina 133 13 

leracleo cf. Heraclion (Ponti) 

leracliam cf. Eraclea(Bithyn.) 

lerapina 396 18 

lerapolis (Phrygiae) 106 13 

lerapolis (Syriae) 87 14 

lericho 84 1 

lero 38 1 ; cf. leron 

leromisus fl. 85 12 

leron G 529 21; Urion 
364 1; cf. lero 

lerusalem 82 13 

Igilgail64 3; Itiltili347 3, 

G517 22 
Ignatiae cf. Augnatium 
igniformus 23 17, 24 2. 9 
ignoranter 16 19, 32 10 
Ignovi 412 18, G501 4 
Igraleton prov. 69 15 

Ildebaldus G564 11; cf. El- 
devaldus et Heldebaldum 

Ildum 342 11, G 515 1; 
Hildum 304 4 
39* m UOBZ. nice 848 7, G 516 18; 

HUice 801 17 
nion 108 10, 863 1 ; nium 

G528 22 
niupolifl 128 1 
nieron fl. 118 15 
niuda ins. 410 15 

niyricum 207 8; niyricus 
28 10, 205 5.6.8; n- 
lyrici205 18.14, 207 1; 
niyrico 206 11; niyri- 
cae 205 8 

nodes ins. 890 6 

imbui totum mundum 2 20 

Imda 54 12 

Imeraciv. 195 8, G536 16 

Imera fl. 406 1 

Immata 41 10 

Imote G527 16; cf. Lince 

imperialem estratam 247 10 

Impletus 210 1, 881 1, 

G542 22 
in antea 48 15 
In ibemis 284 16 
In viniis 265 6, 333 8, 

G472 17, 509 19 
Ina 403 13; Inna portum 

G496 18 
Incate 63 21 
inchoatur 38 14 
incongrue 115 14, G493 15 
inconsulte 385 3 
Inda fl. 229 5 
Indavadara 41 5 

India Indiae Indiam 

India 2 15, 44 4; In- 
diae 5 3. 5, 11 23, 
12 18; Indiam 12 3, 
19 11, 50 14 

Indiae Bactriae 114 15; — Bactrianae 415 17, 
421 7 

India Dimirica 40 8 ; In- 
diae Dimiricae 44 4, 
45 14, 114 6; — Di- 
mericae G 547 2 

IndiaDimirica£vilat40 5; 
Indiae Dimiricae Evilat 

415 6.10.12.16; — 
Dimirice Evila 14 3; 

— Dimericae Evilat 21 
4; — Indiam Dimiri- 
cam Evilat 418 12 

India Serica 45 16. 19, 

60 10; Indiam Seri- 

cam 48 7. 16 
India Serica Bactriaiui 

417 1; — SericaBa- 

ctriania 45 15 
IndiaTbermanticaElamonte 

416 5; — maiorTher- 
mantica Elamitis 45 7; 

— maior Thermantica 
atque Elatis 44 2; In- 
diae Thermanticae 444 
14; — Thermanticae 
Elamice419 9; Indiam 
Thermanticam 45 9; — 
tertiam maiorem Ther- 
manticam 415 13; ^ 
tertiam maiorem Ther- 
manticam Elamitem 114 
11; — tertiam maio- 
rem Thermaticam et £la^ 
mitem G 547 6; hi- 
diam extremam 10 16 

Indorum Dimiricam Evilat 14 
19; -_ genere 18 21; 
— patria 10 5; — p»- 
triam 10 9, 11 21, 43 
17; — prosapiae 4 21; INDEX. 613 — regem 19 8; Indis 
30 17 

Indovar 46 6 

Indovarium 47 15 

Indrapana 47 5 

Indua 63 12 

Indas fl. 50 16 

ineradito more 10 2, 12 11 

infertilis 20 2 

Ingeis ins. 420 16 

ingerere 11 19 

Ingilissis 94 9 

iniant 1 2 

Inispa 72 14 

Inita 398 2 

Inmadis 131 11 

inmanitate G 455 4 

Inna cf. Tinna 

Inna portnm G 496 18; Ina 

403 13 
innavigabilis 29 6, 200 7, 

201 3, 416 1, G662 17, 

553 14 
innumerabili spatio 24 15; 

— spatio itineris 25 7 
inquisitor 36 7, 37 6 
inreperti apud homines 25 18 
Insenos ins. 423 3 
Insnlia ins. 391 22 
insulse perfraere 171 5 
intellectiiali doctrina 2 19 
Interamnem (Thirrennium, 

Trannis) G464 2 
Iiiteramnium (Lucan.) 278 9 ; 

Itemamnium G482 16 
Interamnium (Umbriae) G 

490 14 
Interamnum (Spaniae) [errore 

typogr.Iteramnam]320 14 
Interbio 273 9; Intenrum 

G478 9 Interbonium cf. Interbromum 
Interbromum 282 1 ; Inter- 

bonium G 485 3 
Intercatia 318 3 
Intercissa 273 6, G478 6 
Interocrium G 491 17 
Intervum G 478 9 ; Interbio 

273 9 
Inthenis 128 4 
Intibili 342 12, G515 2 
intimatas (civitates) 339 8 
intransmeabilis 4 18.24, 11 

22, 12 18, 21 4, 30 

12; intransmeabile 40 13; 

intransmeabilem 14 19, 

114 7, G 647 2 
Intraum fl. 438 9 
intulet 295 3 
inundationes fluosas mariti- 

mas 35 12 
investigabili 20 16, 24 16; 

investigabiles 25 19 
invisibiliter 20 18 
loballios 215 5 
lobus ins. 410 13 
lohannes evangelista G5 2 7 19 
lologum 310 13 
lomnion 155 8; lonmon G 

517 17; Lomnio 346 13; 

[Lomnion] 846 9 
loniae 91 3 
lonicum mare 290 3, 294 2 ; 

pelagus 824 1; lonici 

maris G 454 16; lonico 

mare 288 3, G 455 12; 

— mari 295 1 ; lonicus 

(pelagus) G551 10; lo- 

nium mare G 498 9 
lonicus (Dionisius) G 466 5 
lonium mare cf. lonicum mare 
: lonmon cf. lomnion 614 IMDEX. loDOpen 880 8; lunope 6 
542 10 

loppe 856 14, G 524 16; 
loppis 88 8 

loppeda 98 10 

loppis cf. loppe 

lordaneis cronographus G 
552 4; lordanis cbrono- 
graphua 205 2, 221 8, 
422 6; lordanis cosmO' 
graphus 168 12. 14, 179 
18, 185 8; lordanuscos- 
mographus 29 13 

lordanis fl. 85 11 

lordanis cf. lordanes 

lordanus cf. lordanes 

losson 358 10, Isson 93 6 

losue Nave 10 22 

lotapi 103 9, 359 14; lo- 
tapis G526 15 

lovias (Alpes) G458 6 

lovis G466 8 

lovis navigatio G 465 13 

Ipada fl. 212 19 

Ipagios 315 18 

Ipeo (DruBO pros) 112 10 

Ipimolgon'170 1 

Ipposretum cf.YponeZareaton 

Im fl. 218 17 

Iracleum (Aegypti) 132 2 

Iria 321 7 

Iris civ. 131 18 

Iris fl. 118 10 

Imisos 93 12 

Irona 70 19 

irradiatur G 527 20 

Irregenis 131 17 

Irunca (Suessa) G481 9 

Irusbinus cf. Ruspina 

Isantia cf. Evantia 

Isaris fl. 158 6 Isauria (Colonia) 102 14 
Isauria Decapolensis 91 1 
Isca Augusta 427 2 
Isca Dumnaniorum 425 1; 
Scadoniomm civitatem 
425 9 
Isca fl. 437 15 
Iscina (Africae) G521 21; 

Isina 352 14; ? Isyri 
140 5 
Iscina (Ponti Euxini?) 178 2 
Isemia cf. Esemia 
Iseum 122 7 
j Isia ins. 407 17 
I Isina cf. Iscina (Africae) 
Ison cf. Alexandria cata Isoii 
Ispalensis 13 8 
Ispaniam 39 1, 167 8; cf. 

Hispania et Spania 
Israel 10 24 
Issis prov. 60 16 
IsBon (Ciliciae) 98 6; losson 

358 10 
Isson 392 1 
Isson cf. Alei^andria csta 

Ison 
l8tonium327 14, G463'12, 

506 2; Istonio 260 5 
Istopolis 125 8 
Istria225 4, 247 9, 2918; 

latriae 255 7; 407 14; 

Istriam 88 9, 256 8, 

291 1, 293 12;cf.Hi8tria 
Istriopolis 181 17, 370 18 
Istubera 196 12 
Istura G478 13: IstoiM 

266 8; Astura 334 8, 

G510 12 
Isuljne G581 19; Tsalime 

366 11 
Isumbo (Mediae) 49 16 INDEX. 615 Isumbo (Parthiae) 63 14 
Isyri 140 5 ; cf. Iscina 

( Africae ) * 

Italia 246 11, 247 7, 248 

8. 14, 256 17, 270 12, 

290 8, 291 1, 292 4, 
293 9. 10. 13. 16, 294 
1.5.14, 838 11, 402 6, 
G453 4, 454 11, 476 
13, 493 11; Italiae 38 

16, 230 3, 255 16, 
270 14, '271 9, 288 7, 

291 9, 292 1, 294 8, 
324 2, 413 13, 453 
19, 454 4. 15, 4^5 8. 

17, 460 11, 471 2, 
476 15, 477 1, 494 16, 
501 7.9, 502 7, 503 16, 
607 24, 551 11; Ita- 
Uam 246 11, 247 5, 
249 10, 263 5, 288 6, 

292 10 (bis) 11. 12, 293 
1.2.4, 294 4, 453 
10. 11. 12. 15, 456 8, 
468 4, 469 6, 519 21 

Italica cf. Nobas Italica 
Italica (Spaniae) 314 18 
Italoram 249 5 
Itavenis 127 2' 
Itemamniiim cf. Interamnium 

(Lucaniae) 
Itenna 103 14 
Ithacim ins. 401 14 
Itiltili cf. Igilgili 
Itucodon 434 7 
Iturisa 811 14 
luctias fl. 437 19 
ludaeae 82 9, 117 1 
ludaeorum patria 85 12 
ludith 33 2 
lulia (Alpis) 293 3 lulia (Constantiniana) 273 

10, 0478 10 
lulia (Pace) 306 7 
lulia (Regio) cf. Regium 

(Italiae) 
lulia (Sardiniae) 411 14; 

Villa O 500 8 
lulia (Sena) 286 8 
lulia (Spaniae) 309 8 
lulia Cbrisopolis 272 2; 

— Chisopolis 477 11 
luliada 85 4 
luliae (Alpes) O 453 14; 

luliana (Alpes) 221 8 
lulianum 210 11 
lulii (Colonia) 413 9, O 

499 6 
lulii (Foro Divi) 243 16? 

lulii (Foro) 839 21 

lulii (Regio) cf. Regium 
(Italiae) 

luliocenon 430 15 

lulis (Regio) cf. Regium 
(ItaUae) 

luliupulis 111 19 
lunatium 465 12 
luncaria 303 2, 341 11, 

0514 9 
lunope 642 10; lonopen 

380 8 
lupania 426 19 
iussioni tuae 3 17 
luvenalis satiricus O 466 4 
luvenatium O 465 13 
iuxta limbum Oceanum 116 

10; iuxta litus Oceanum 

114 17; iuxta paucissimo 

intenrallo 465 18 
Ivirium 75 17 
Ixion cf. Xoin 616 IVDEX. Izera B. 242 10 
Izinon fl. 291 17 

Kapoa 277 11; cf. Capna 
Kartago, Kartagine cf. Car- 

tago 
Kefaludin G 496 6; Capa- 

iodo 403 1 
Kelendris G 526 7; Celen- 

deris 102 13, 859 9 
Kyzicon G 529 4; Cizicos 

108 16; Cycon 863 8 

Labiana (Ind. Sericae) 46 19 
Labiana (Mediae minoris) 

64 22 
Labodes G496 18; labodes 

403 8 
Lacalasin 94 14 
Lacedemonia 376 9, 399 

17, G538 16 
Lacha 55 21 
Lacipea 312 16 
Lacobrica 318 15 
Lacrinium cf. Larinnm (Fren- 

tanomm) 
Lactncome 131 12 
Lacunis 314 15 
Lacura 300 1 
Ladaca 64 20 
Lagentium 431 5 
Lageris G459 10; Ligeris 

civ. 258 11 
Lagiana 188 5 
Lagonus 129 3 
Lagubalium 431 8 
Laguirion 232 8 
Laia 62 1 
Lamarasium 157 9 
Lamatis 217 17 
LambaAidin 151 1 Lambresae 150 18 
Lambridin 150 14 
Lambrum 251 3, G457 16 
Lambrus fl. 289 3 
Lamie 143 8 
Laminacenon prov. 69 6 
Lamini 813 17 
Laminium 264 8, G471 21, 

508 22 ; Lavimaniam 

332 4 
Lamiupulis 367 17, 6532 

17 
Lamizon fl. 212 18 
Lampadusa ins. 407 8 
lampat prodigiis G530 14 
Lampica 163 19 
Lampsacon, Lamsacum cf. 

Lapsacos 
Landini 428 7; Londinis 

425 14; LondiniumAa- 

gnsti 429 12 
Landinorum 300 8 
Langlo 298 8 
Langobrica 307 3 
Laninas 279 13, G483 13 
Lannia G 524 15 ; lanmiun 

356 13 
Laodicia (Syriae, ad mare) 

37 18, G525 10, 627 

22; Laodiciam G525 12; 

Laoditia 87 2; Laudicia 

857 16, 861 12; Lau- 

diciam 358 2 
Laodiciae (Ciliciae) 93 15 
Laoditia (Syriae, scabiosa) 

'88 8 
LaoditiaCatacecaumenillO 9 

Laoditia Pillicon 106 15 
Lapheton 393 12 
Lapisede 149 7 
Lappa 397 10 INDEX. 617 Lariss£t'^ liapsacos 108 13', Lamsa- 

cum 363 4; Lampsacon 

G528 25; a/taLamsacum 

177 5 
Larcastellum 155 15, 346 1, 

G517 5 
Larene cf. Larinum (Samnii) 
Larinum (Frentanorum) 827 

15; Larium 260 6, G 

463 13; Lacrinium G 

506 8 
Larinum (Samnii) G484 13; 

Larene 281 2 
Larisa Larisam cf. 

(Thessaliae) 
Larissa (Cappadociae) 94 8 
Larissa (Syriae) 87 18 
Larissa (Thessaliae) 374 13. 

16, 379 5; Larisa G 

536.24, 541 11; La- 

risam G 537 4 
Larium cf. Larinum (Frenta- 

norum) 
Lascora 98 17 
Lasinon 275 12; Lasium 

G479 22 
Lasium cf. Lasinon 
Latara 245 8, 340 15; 

Latera G513 22 
Latera cf. Latara 
Latemum cf. Litemum 
Lathinat 57 2 
latibuli G466 8 
latices 23 20; 24 4 
Latina via G 480 17 
Latini G493 15 
Latirita 368 10, G 533 1 ; 

Tatirita 173 2 
Laton 133 10 
Latramon prov. 51 20 
Latrileon 106 7 Latron 187 6 

Laubricatum cf. Rubricatum 
laudabiliter G 493 13 
Laude Pompeii 252 10; 

_ Pompei G 458^ 16 
Laudicia cf. Laodicia (Syriae, 

ad mare) 
Laumedon cf. Laumellon 
Laumellon 251 1; Laume- 

don G457 14 
Laureana cf. Lauriana 
Laurentum266 11, 334 11, 

G473 16, 510 15 

uriana 224 9, 881 16; 

Laureana G 543 13 
Lausaba 217 18 
Lansentum (Laurentum) G 

510 15 
Lausonensis cf. Rodanus 
Lausonna 237 11 
Lavares 216 15 
Lavarie cf. Levarais 
Lavaris 431 14 
Lavimunium cf. Laminium 
Lavinium 266 10, 334 10, 

G473 16, 510 14 
Laviscone 239 5 
Lavobrinta 428 12 
Laziam 169 2 
Lazorum (Fasis) 76 3 
Lazorum patria 68 20, 78 

13; — patriae 90 14, 

169 2; — patriam 38 2 
Leba 154 10 
Lebedon G528 4; Levedon 

107 11; Tedebon 361 18 
Lebinosa 813 14 
Lebontia 251 18, G458 3 
Lebra 222 12 
Lebura 812 11 
Leche400 12; Chele377 10 618 X5DBX. LecmeUi 157 13 
Lectoceto 429 8 
lector vel anditor 325 6; 

lector seu Buditor G452 1 
Ledonia 397 16 
Lega fl. 284 11 
Lege fl. 236 5 
Lemana fl. 488 19 
Lemanis 428 2 
Lembni ins. 395 11 
Lenda fl. 488 18 
Lenicium 289 4 
Lentulia 215 12 
Lenuba 348 17, G515 28; 

Lenubar 805 5 
Lenubar cf. Lenuba 
Lenum 125 12 
Leon fl. 138 6 
Leones (Africae) 145 10 
Leones (Spaniae) 804 15; 

Ad leones 843 6; Ad 

lennes 515 12 
Leonica 810 7 
Lepidum reginm 272 6; Le- 

pido regio G477 14 
Lepinthos ins. 896 7 
Lepon patria 68 19 
Leporaria ins. 408 6 

Lepti minuB cf. Leptis minus 

Leptis magna 140 15, 351 

14; Paletis magna G 

521 4 
Leptis minus 141 12; Lepti 

minus 349 13, G519 25 
Lerimna 360 17; Lerinna 

G527 8; Korimna 105 2 

Lerinna cf. Lerimna 

Lerisus 94 19 
Lesbos ins. 395 10 
Letipolis 122 2 Leuca (Beretos) G 469 8, 

507 8 
Leuca fl. 437 18 
Leucada ins. 401 16 
Lencania G 503 9. 14 
Leuce civ. 182 9, 372 9; 

Lucen G 585 2 
Leuce ins. 895 18 
Leuce come 57 13 
Leuceris 252 12, G458 18 
Leucii ecclesia G467 14 
Leuco magno 426 15 
Leucopetia cf. Leucopetra 
Leucopetra 268 10, 380 8, 

G508 8; Leucopetia 6 

471 7 
Leugipo 185 4 
Leugosena fll 438 1 
Leuse ins. 896 10 
Leutis fl. 401 7 
Levamis 271 15, G477 3. 

5; Lavarie 271 11 
Levedon cf. Lebedon 
Leviada 84 5 
Leviodanum 436 9 
Levioxava 436 11 
Liar fl. 488 12 
Libena 897 17 
Liberithon 896 20 
Libiam G499 13 
Libiana 151 2 
Libibeon cf. Lilybeon 
Libissa civ. G 529 14; Li- 

pissa 868 15; Livissa 

112 14 
Libissa ins. 414 13 
Librisonis (Turris) 411 18, 

G500 7 
Libros 211 17 
Libumia 238 7, 224 11; 

Libumiae 223 18, 298 7, INDEX. 619 407 13, G458 17, 460 
14, 544 19; Liburniam 
223 8, 225 3, 256 2 

Licania Bosforaniae 171 6 
Licaoniae 91 5 
Liccia cf. Lictia 
Licem cf. Licum 
Liciniam cf. Liginins 
Licion cf. Licum civ. 
Lictia G468 5; Lictiae G 

469 1; Liccia G507 4 
Lictius G468 8 
Licum civ. 364 11; Licem 

99 17; Licion G 630 7 
Licum cf. Licumedis 
Licumedis lacus 6 12; Li* 

cum lacus 136 13 
Licusfl. (Bithyniae) 113 18 
Licus fl. (Cypri) 394 6 
Lidda 82 18 
Lidia civ. cf. Lindum 
Lidia patria 91 4 
Ligano 216 3 
Ligar fl. 158 8 
Ligeris civ. 253 11; Lageris 

G459 10 
Ligeris fl. 298 18 
Liginins 13 8; Liginium 

28 4; Licinium 195 10 
Ligonas 280 15 
Liguentia fl. 290 14 
Lignria 247 8, G501 9 
Ligoriae Transpadanae G 

501 15; — Traspadinae 

247 11 
Lilibeum cf. Lilybeon 
Lilie fl. 405 9 
Lilybeon G496 12; Lilibeon 

G498 16. 18; Libibeon 

408 7 
Limachi cf. Malichi Limea 307 16 
Limeletendum fl. 158 7 
Limera 104 10; Limira 

860 9, G526 26 
Limira cf. Limera 
Limnos ins. 895 17 
Limodicas 297 4 
Lin 199 12 

Lina fl. 202 9; cf. Dina fl. 
Linac fl. 213 2 
Lince 861 8; Lincie 107 5; 

?Imote G527 16 
Lincie cf. Lince 
Lindon of. Lindum 
Lindum 104 17, 480 2; 

Lindon 360 14; Lidia 

G 527 5 
linea Francomm 28 5 
Linensis G504 11 
Lineoiugla 431 12 
Linnonsa ins. 441 8 
Lintibilin 810 14 
Lipidii 131 7 
Lipissa cf. Libissa 
Liponissa 62 2 
Lippa fl. 218 1 
Lipparis ins. 406 6 
liquidias 70 12, 899 7 
lirae inventore G 540 7 
Lirias fl. 405 15 
Lirinconeo 123 4 
Lison 397 15 
Lisson 206 8 
Lissum 206 17, 879 9, 

G541 19 
Litana 485 10 
Litemum 333 12, G472 21; 

Latemum 265 10 
Litessa fl. 405 11 
litigator 81 1 
Litinomago 486 3 820 IKDEX. Litinm 897 2 

Utoralia 116 7, 6 454 15; 

cf. littoralia 
litoreas civitateB G 460 11 
Litri montes 7 14, 158 16 
littoralia G 548 17; cf. li- 

toralia 
litns maris magni 6 15, 7 

7.18| 8 10 ; — mare 

magnnm 188 15; — mare 
GalliGum246 7 ; — Oceani 
7 1.4, 8 4....; — Ocea- 
nnm 82 8, 188 15; _ 
per latnm Oceannm 27 7; 
finibus Apuliae 409 16; 

— Spaniae 448 10 
Livanins 171 1, 176 13; 

Livaninml71 10.13, 176 

15, 180 5.10, 186 8.8, 

198 18 
Livi (Forum) 272 18; Livii 

(Forum) G477 21 
Livissa cf. Libissa 
Livorin 220 4 
Liz colonia 162 15, 845 8; 

— coloniam G 516 21 
Locatreve 488 15 

locis planiciis 168 9 

Loco Germinis, Loco Verma- 

nis cf. Luco Yermanis 
Locria (Aegypti) 129 14 
Locria (Italiae) G502 18 
Locris 263 8, 880 6, G 

471 5, 508 1 
Locupissandas 283 14; Pis- 

sandas G 486 15 
Loddne 486 2 
Logna fl. 228 19 
Lolianum 171 11, 180 7; 

LolUanum 119 16, 128 5, 

154 16, 186 4, 193 15, 214 2, 286 14, 246 14, 

801 7 
Lollianum cf. Lolianom 
Lomnio, Lomnion cf. Lom- 

nium 
Lomnium G 517 18; Lomnio 

846 18;[Lomnion]846 9; 

lomnioD 155 8; lonmon 

G517 17 
Lomundo 812 13 
Lomusa 47 13 
Londinis425 14; Londininm 

Augusti 429 12; Landini 

428 7 
Longis ins. 441 19 
Longobardomm G 468 3 
,Lopocarinm 432 6 
loquela 831 8; loqaelam 

331 10 
.diorion 284 8, G 487 16 
Loth 22 6, 26 7 
Lotofagi 137 1 
Loxa 483 14 
Lubias (Calipolis) G469 11, 

507 11 
Lubion 374 11; Lnmbion 

G586 22 
Lubricatum cf. Rubricatom 
Luca 287 17; Lacca 6 

490 9 
Lucanas (Nares) G 482 11; 

Lncanis (Nares) 278 4 
Lucania 249 1; Lucaniam 

G503 8 
Lucanis (Nares) 278 4; La- 

canas (Nares) G482 11 
Lucanus G 450 12 
Lucca G 490 9 ; Luca 287 

17 
Lucdonon Scatianomm 288 8 
Lucen cf. Leuce civ. IMDBX. 621 Lncene 350 7 

Lncentes 304 14, 343 6 

Lnceolis G478 8; Luciolis 

278 8 
Lnceria Apnliae 282 7; Ln- 

ceria G 486 11; Luceriam 

G488 11 
Lncemae cf. Afas 
Lnci 298 6 
Lncia G49^ 12 
Lnciolis 278 8; Lnceolis 

G478 8 
Lnco Astorum 320 16 
Luco (Burgnndiae) 241 8 
LncoYermani8 270 8, 338 4; 

Loco Vermanis G 476 9 ; 

Loco Germinis G512 25 
Lucopolis 133 5 
Lncotion 433 19 
Lugaria 287 2, G 489 17 
Lugeton 121 10 
Lugione 220 7 
Lugisonis 321 1 
Lugo Augusti 321 3 
Lugundino 432 3 
Lumano 220 9 
Lumbion G5S6 22; Lnbion 

374 11 
Lnmosa 46 10 
Lnna 190 12 

Inna eclipsin patitur 24 21 
Lnne 269 2, 336 14, G 

475 11, 612 2 
Lnnensis 249 6 
Lnnonis ins. 444 6 
Lupia262 1; Lupias 329 7 
Lupicia G486 6; Lupitia 

283 5 
Lupitia cf. Lupicia 
Lupus G492 8 
Lusia 91 3 Lusor 66 22 
Luta 66 16 
Lutta fl. 175 10 
Lutudaron 429 3 
Lysitauia prov. 302 8 

Macala cf. Malaca civ. 
Macasa 84 8 
Macatonion 427 11 
Macco fl. 413 1 
Macedonia 19 6, 193 10, 

194 5, 196 14, 197 12; 

Macedoniae 194 4; Ma- 

cedoniam 185 3, 197 13 
Macedonica civ. 188 7 
Macedonici regni G 586 8 
Macedonum 18 18, 28 6, 

176 2, 200 2 
Machara 173 1, 368 12, 

G533 3 
Machare 173 5 
Machona cf. Methone 
Machron Tycos cf. Macroticos 
Macitapades maiores cf. Ma-- 

cumades maiores 
Maco ins. 414 14 
Macomades minores 360 4, 

G 620 7; Macumades 

141 7 
Macrinum 327 4, G605 19 
Macroticos 182 8; Machron 

Tycos 372 8; Magroti- 

chos G635 1 
Macumades cf. Macomades 

minores 
Macumades maiores 352 11; 

Macitapadesmaiores G521 

18; Sacomadis 140 6 
Madema fl. 285 18 
Madian 5 7; cf. Mazianitae 
Madis cf. Mandis 023 □CDBZ* MadoriB 127 12 
Maeotidaregio 176 8; Maeo- 

tidam regionem 176 7 
Maeotidae palndes S2S 15; 

— palndis 171 2; Maeo> 
tides paludes 30 2, 115 5; 

— paladis 115 S; Maeo* 
tidas paludes 1 1 6 4; Maeo- 
tidonpaludis 176 3; Meo- 
tida palus G548 9; Meo- 
tidae paludis G 547 13; 

— paludes G 55 1 6 ; Meo- 
tidis paludibus G551 3 

Mafa 56 7 
Magada 131 21 
Magantia ins. 441 10 
Magaudo cf. Magidon 
Magesa 251 12; Maiessa G 

458 2 
Magidon 360 4; Magidone 

G526 21; Magaudol04 4 
magis abundantior 503 13 
MagnensiB285 18, G488 15 | 
Magnis 427 7, alia 431 9 | 
magnum flexum dantes 115 17 | 
Mago 129 5 
Magoi 128 6 

Magrotichos cf. Macroticos 
Magrus 81 11 
Magum 211 1 
Maguntia 227 6, 231 2; 

Magantiam 228 9 
Maia (Britanniae) 433 3 
Maia (Mediae) 63 16 
Maiessa G 458 2 ; Magesa 

251 12 
Maina fl. 437 10 
Maio 430 19 
Maiona ins. 441 18 
Maiores 145 15 
Malabiste 306 16 Malaca civ. 305 6; Hacala 

348 18, G515 24 
Malaca ins. 423 2 
Malanchium cf. Melantiam 
Malata ins. 408 20 
Malatis 219 16 
Malba fl. 158 9, 162 10 
Maleon 376 4, G538 10; 

Muleon 399 12 
Maliani cf. Malliana 
Malichi 368 5; Malichin 

G532 22; Limachi 77 1 
Malion cf. Mallion 
Malistrata 404 15, G498 7 
Malliana (Etruriae) 268 4, 

336 2, G474 20, 511 

14 
Malliana (Etruriae, alia) 6 

489 3; MaUani 286 5 
Mallion G525 23; Malion 

93 9, 358 14 
Malmiora 87 15 
Malorossa 173 4 
Malum 190 7 
Manacarta 79 13 
Manavi 437 2 
Mancellus 311 7 
Mandatemule 145 5 
Mandis 135 1, G 522 25; 

Madis 354 11 
Mandris 112 8 
Mandroda 230 18, aliat 

242 1 
Manduris 262 8, 329 IS 
Manium cf. Minium 
Manna ins. 440 19 
Mantala 239 3 
Mantio 430 8 
Mantua 253 3, G459 2 
Mantuanus 443 6 ; cf. Yir- 

gilius IKDBZ. 623 Manuaria (Castra) 308 8 
Manulodulo colonia 429 14 
Manzat 144 19 
Mapilide ins. 890 11 
Maponi 436 20 
Maporiton 483 12 
Mapta G521 3; Mata 351 

18 
Maraca 118 13 
Marara 88 11 
Maratha 56 2 
Marathon (Ciliciae) 93 16 
liarcannoram 221 1 
Marcellum 205 11, 207 13 
Marci (Falavi) 160 2 
Marciae 185 11 
Marcianopolis 185 6, 187 

11; Marcianopolim 185 

9. 12 
Marco 202 3 
Marcomirus 201 16, G 554 

11; Marcusmirus 212 11; 

MarcomiriMn221 11, 223 

11, 225 15, 226 14, 246 16, 301 10 

9 Mar- 
214 cummirum 213 

6.9, 219 8 
Marcotaxon 436 14 
Marcummirum cf. Marcomirus 
Marcus G 523 21 
Marcusmirus cf. Marcomiras 
Mardane 45 2 
Mardes fl. 77 9 
Mardianum prov. 60 12 
Mardusa 49 19 
Mareonon cf. Mareotin 
Mareotin 119 12; Mareonon 

117 6 
Margi (Orea) 192 3 
Mar^as fl. 212 4 
Mariae G537 25 Marianis (Corsicae) G499 5. 

Marinianis 413 8 
Marianis (Fossis) 340 10, 

G513 17 
Maricla fl. 291 13 
Marimana 313 18 
Marimia fl. 68 11 
Marinianis cf. Marianis (Cor- 

sicae ) 
Marinianus (Pannon.) 215 8 
Mariscus fl. 179 19 
Marisia fl. 204 14 
Maritima G513 4; cf. Alpis 

maritima 
Maritima Italorum 249 6 
Maritis fl. 78 6 
Maritus fl. 62 13 
Marmarides 186 18 
Marmicis 122 15 
Marolon 121 9 
Maromago 434 8 
Marpesius 175 1 
Marrubium G484 11; Ma- 

rubio 280 19 
Marsilia cf. Massilia 
Marsonia 215 2 
Marsorum G 508 19 
Martha 267 7, 336 6, G 

474 7, 511 2 
Marthae 143 8 
Marthaim 118 12 
Marthi 55 23 
Martialis 234 13 
Martis (Casulis) G491 11 
Martis (Etruriae) 287 10, 

G490 2 
Martis (Piceni) G492 3 
Martis ins. 891 11 
Marubio 280 19; Marru- 

bium G484 11 
Marucion cf. Teano 624 INDBX. MasBga il. 153 1 
Masageton patria 68 18 
Masclanis 208 12 
Mascalia cf. Massilia 
Masona 425 6 
Massabaton prov. 51 11 
Massilia 340 5 ; Marsilia 

88 17, 244 4; Masculia 

G513 12 
Massusaria 816 5 
MaU 851 13; Mapta 6 

521 8 
Matellionem 228 7 
Materies (Castra Hannibalis) 

6487 4 
Matemum G 488 8; Ma- 

temo 284 15 
Mathaei G 472 7 
Matiscum 288 2 
Matovion 485 20 
Matramis 57 20 
Maulion 435 15 
Maura 164 2 
Mauri 138 14; Mauroram 

patriam 828 1, G556 5; 

— provinciae G516 14; 

— terra 845 1 ; Mauros 
Peras Salinarum 416 10; 
Mauros Egel 416 11 

Maurianos 292 11 
Mauricinum cf. Teano 

Mauritania Mauritaniae Mau- 
ritaniam 

Mauritaniae 888 8 ; Mau- 
ritaniam 2 17, 164 13, 
167 8, G550 3 

Mauritania Caesariensis 7 
9, 154 15; — Cae- 
8ariensel54 18; Mauri- 
taniae Caesariensis 7 20 ; Mauritaniam Caesarien- 
sem 157 17, G549 16 

Mauritania Cjrenensis 137 
5 ; Manritaniae Oyre- 
nensis 6 16 ; Maurits- 
niam Cyrenensem 166 
14, G549 15 

MauritaniaEgel 8 1 ; Man- 
ritaniam Egel 166 8 

Mauritania Gaditana 8 7, 
161 17, 162 6, 164 
10; Mauritaniam 6a- 
ditanaml66 15, 6549 
18 

Mauritaniam maritimam 
344 18 

Mauritania Perosis 7 10, 
158 11, 159 3; — 
Perosium 148 14; Mau- 
ritaniam Perosis 161 7, 
166 7 

Mauritania quasi Bubea 
158 10 

Mauritania Sitifensis 153 
1 1 ; Mauritaniae Siti- 
fensis 155 5; Maurita- 
niam Sitifensem 153 20 

MauritaniaTingitana 7 18, 

158 20, 159 18, 161 
1 5 ; Mauritaniae Tingi* 
tanae 8 11, 161 19; 
Mauritaniam Tin^tanam 

159 4, 166 14, 6 
649 17 

Maurogena 241 6 
Maurorum Mauros cf. Mauri 
Maumngani 28 3 
Maus fl. 405 19 
Maxila cf. Maxula 
Maximum 205 11.13, 207 
14. 16 IMDEr. 625 Maxula 849 1, G519 8; 

Maxila 142 6 
Mazaca (Caesarea Cappado- 

ciae) 94 5 
Mazar S47 11, 6 618 5 
Mazara 81 8 
Mazianitae 54 21 ; cf. Hentru 

et Madian 
Maziris 42 9 
Meciris 354 13, 6 523 1; 

Micheris 134 14 
Mecusa 234 2 
Media 68 4, 66 1; Me- 

diam 68 13 
Media maior 62 20; Media 

maiore 63 6 
Media rainor 64 12 ; Mediam 

minorem 65 17; Media 

minore 64 13 
Mediana 197 8 
Medibogdo 430 18 
medietenus G 540 13 
Medilas 203 8 
Medio Nemeton 435 8 
Medioga 308 4 
Mediolana (Galliae) cf. Me- 

galona 
Mediolano (Britann.) 428 16 
Mediolano Santinis (Guasco- 

niae) 297 6 
Mediolanum (Gall. Transpad.) 

262 9, G458 15; Me- 

diolanus G 501 10 
Mediolanus cf. Mediolanum 
Mediomano 428 18 
Medione 211 10 
mediterraneum mare G545 1 
Medocina 101 13, 866 18, 

G681 21 
Medoia 74 17 
Medranis 152 8 MeduUa fl. 800 15, 821 18 
Megalona 244 12, 840 12; 

Mediolana G513 19 
Megalopolis 400 18 
Megara 198 9, 875 15, 

G538 4 
Melaconditia 243 12; cf. 

Micalo 
Melamon 424 20 
Melanglinon 174 6 
Melantiada 1B8 14 
Melantion cf. Melantium 
Melantium 366 4; Melan- 

tion 101 5; Malanchium 

G581 12 
Melaria 805 14, 844 8, 

G516 7 
Melas fl. 401 10 
Melcatim 133 2; cf. MU- 

cadin 
Meldis 191 12 
Melebo colonia 149 13 
Melena(Asiae) 99 10, 864 4, 

G529 26 
Melena (Helladis) 400 17 
Melete ins. 407 5 
Meleton cf. Mileton Cariae 
Melezo 426 5 
Melfis (Turris) G 466 10, 

506 15 
Melisirgion 373 15; Meli- 

surgi 194 13; Mellifligri 

G536 1 
Melisurgi cf. Melisirgion 
Melitianum 139 10 
Melitini 95 2 
Mella fl. 289 7 
Mellaria 815 10 
Mellifligri cf. Melisirgiou 
Melta 189 17 
Menianturum 436 5 
40 e36 mDxx. membmtim256 4, 6460 16 ; 

cf. menbratim 
Membrisca 146 5 
Membrone 348 10; Mem- 

bronem 147 7 ; Menbrona 

G518 23 
Memea ins. 391 15 . 
Memoriana 320 15 
Memphetam 127 18 
Mempbis 122 14 
Memphisin 180 15 
menbratim G 546 18; cf. 

membratim 
Menbrona cf. Membrone 
Mendilegio (Vico) 278 7; 

MendUeio(yico) G482 14 
Menelac 203 1 
Menelay nrbs G 538 15 
Menfaba 56 10 
MenfrU 126 15 
Menonia 126 
Mensule cf. Mensulis 
Mensulis 286 6. 14, G489 4; 

Mensule G489 12 
Menturnao 265 14; Men- 

turnis 883 16, G473 2, 

510 2 
Meon 122 3 
Meotida of. Maeotidae pa- 

ludes 
Mepsea 126 3 
mercartem G465 15 
Merclanium 265 8, 383 4, 

G509 15; Merdaniam G 

472 14 
Merdanium cf. Merclanium 
mergens in Oceano 167 5; 

mergit G 548 16; mergit 

in Oceanum G 553 2; 

— in pelagum Adriaticnm 

G651 9; — in sinum Ponticnm G548 11; mer- 
gitur in Oceanum 50 19; 
— in Persicum colfum 50 
1 8 ; merguntur in DaoQbio 
204 18, 229 19; — in 
Oceano 300 15; — in 
Oceano Caspio 77 16 
Merifabion 306 2 

Merita cf. Augnsta 

Meroin ins. 136 2 
Mesciana cf. Messana 
Mesebria cf. Mesembria 
Mesembria 181 7, 371 5.8, 

374 15; Mesembriam 6 

534 4; MesebriaG587 3 
Mesene cf. Messene 
Mesochoron 284 2; cf. Me- 

sochorum (Serichorum) 
Mesochorum 262 10; He- 

sochorus G 470 1; talia 

Mesochorus G 507 14 
Mesochorum (Serichorom) G 

487 8; Mesochoron 284 2 
Mesochorus cf. Mesochorum 
mesogeon 91 10, 92 2; 

mesogia 90 9, 183 12 
Mesopotamia 79 1.3.4; Me- 

sopotamiam 20 22 
Messafilta 150 10 
Messana G 49 5 18, 49814; 

Mesciana 402 12 

Messena cf* Messene 

Messene 376 10; Mestent 
G 538 18; Me8eiie399 18 
Mestevia 425 3 
Mestia 103 2 
Mestratim G497 4 
Mestraton404 18, G498 10 
in metallo 11 10 
Metambala 426 20 627 Metapontnm 262 11, 880 2; 

Metapontns G 470 2, 

607 16 
Metenron fl. 291 15 
Metelis 128 16 
Methone 876 12; Motona 

899 19; Machona G 

538 20 
Metilini ins. 396 10 
Metilinon (Spaniae) 815 8 
Metita 94 20 
metro heroico G 466 7 
Metroselon 241 2 
Micale 107 7, 861 10, G 

527 18 
Micalo colonia Diceorum 889 

18; cf. Melaconditia et 

Nicalon 
Micavelos ins. 895 7 
Micena 401 2; Micenis 400 

15 
Micctiton prov. 69 17 
Miche 121 5 
Micheris cf. Meciris 
micosmin 9 11, 423 11 
Midias 150 8 
Midio 112 5 
Milcadin 120 12; cf. Mel- 

catim 
Mileagrum 86 2 
Milethon cf. Mileton (Ponti) 
Mileton Cariae 105 9; Me- 

leton 861 5, G527 18; 

Militon G5d0 19 
Mileton (Ponti) 865 5.; Mi- 

lethon 100 6 
Milidanum 425 4 
Militon cf. Mileton Cariae 
Militropolis 109 11 
Mille fl. 118 16 
Mimum cf. Minium Mina fl. 158 8 

Mindon 105 6, 861 8, G 

527 11 
Minea 58 28 
Minerba (Campan.) 882 16; 

Minerva G509 9 
Minerva (Messapiae) G486 22 
Minerva cf. Minerba 
Minervae ins. 440 17 
Minervae templum G469 4 
Minervium(Calaforiae) 262 8, 

329 9; Minervum G469 

4, 507 7 
Minervum cf. Minervinm 
Minicerta 79 9 
Minium 267 4, 835 8; 

Mimum G 474 4; Ma- 

nium G510 24 
Minox 436 28 
Mintius fl. 289 9 
Minua fl. 321 21 
Miosormos 58 17 
Miranius fl. 118 3 
Mirea cf. Mirimna 
mirifice depingendo 89 14 
Mirimna 362 5; Mirina 107 

16; Mirea G 528 9 
Mirina cf. Mirimna 
Mirmidonum G5S6 24 
Miioni Pephagoniae 95 17 
mirrha 444 11 
Mirris 41 2 
Mirtilin 306 8 
Mirtum 262 5 
Misaria 55 15 
Misenon cf. Misenum 
Misenum G 472 18, 509 

22; Misenon 338 11; 

Miseum 265 7 
Miseum cf. Misenum 
Misium 73 18 

40* 628 ISDJSX. Misoon 91 9 

Hi88aa 349 6, 6 519 13 

Mistin 151 14 

Mitholitbon 183 4; Mito- 

liton 873 5, G535 15 
Mitropolis 98 9 
Mixa 436 21 
Miziaco 111 18 
Moa ins. 409 6 
Mobziacum 154 13 
Mocabora 184 16 
Modmot 44 14 
Modura 72 8; Moduram 

40 21 
Moesia cf. Mysia 
Mogradam 71 12 
Mogussa 75 5 
Molas 148 16 
Moles G466 12, 506 20 
momenta snpputare 4 10 
Momphocrene 93 14 
Momsuestia 98 4 
Mona ins. 440 15 
monarchiam G 493 16 
Monisia ins. 395 4 
Monocaminon 355 11; Mo- 

nocaminum G 523 13; 

Monocanon 134 1 
Monopolis (Barium) G506 

23; Monopolis (Dirium) 

G467 6 
Mons Campi G486 23 
MonsFelleris G478 3; Monte 

Feletre 273 3 
Mons Scabiosus G487 2 
Monssilicis G461 16; Mons- 

silicis 257 13, 383 6; 

Mons sylicis G544 13 
Monte Feletre 273 3 ; Mons 

Felleris G478 8 
Montebulsi 211 16 montuosa 20 6, 213 6 
Monumentum 53 12 
Monumentum Anibal 347 10; 

— Annibal G518 4 
Mopsumeos G485 5; Ma- 

sumeos 282 3 
Morcanaxia ins. 390 7 
Morganum G 497 1 
Moriduno 425 10 
Morionio 425 18 
Morodon 308 11 
Moroin 313 16 
Morrana 47 17 
Morum 314 2 
Mosela fl. 233 13 
Motona cf. Methone 
Motno 404 3; Moturo 6 

497 16 
Moturo cf. Motuo 
Mouvastica 44 9 
Movit fi. 229 3 
MoTses G450 20 
Mucea 150 5 
Mucracum 869 13; Mura- 

cum G533 22; Numu- 

racum 177 9 
mucronem suum 31 11 
Mucru (Aronia) 209 1 
Mugud 352 15, G521 22 
Muleon cf. Maleon 
Mulfe 275 9; Mulse G479 

19 
Mulisinon 369 12; Munisi- 

non G533 21 
Mulse G479 19; Mulfe275 9 
Mulsol 352 7?- Musol 140 8, 

G521 14 
multiloquium 386 2, G546 

13 
multogento milia 31 6 
Multridis 86 3 IND£X« 629 jnaltum caumosa 188 13; 

multum fertilem 296 15 
Mnlusbion orea 154 5; Mu- 

lusvium 155 4; Musluvion 

orea 347 1 ; Musluvium 

orea G 517 20 
Mulusvium cf, Mulusbion 
mundanos philosophos 23 4 
Munecia G512 8; Bnlnetia 

269 7, 337 4; Vulnecia 

6 475 16 
Muniala (Ad) cf. Ammonilia 
Munialia (Ad) cf. Ammonilia 
munimine 386 11 
Munisinon G 533 21; Mu- 

lisinon 369 12 
Muracum G533 22; Mucra- 

cum 369 13; Numuracnm 

177 9 
Murge 45 3 
Murine 145 1 
Murmicon 173 9 
Mursa maior 215 3 
Mursa minor 215 4 
Murus G487 6 
Musaro (Unione) 209 6 
Musluvion orea, Musluvium 

orea cf. Mulusbion 
Musol 140 8, G 521 14; 

Mulsol 352 7 
MuBumeos 282 8; Mopsu- 

meos G 485 5 
Mutaca 404 5, G497 18 
Mutina 272 7; Tutena G 

477 15 
Mutuantonis 428 1 
Mutula G486 21 
mutuosa 90 11 
Mysiaft^f.e. Moesia) 186 10; 

Mysiae patriae 203 14; 

— inferioris 188 2; My- siam inferiorem 185 4 
Mysia inferiore 185 7 
Mysiam secundam 192 8 
Mysiae duae 185 14; My- 
sias utrasque 192 5; My- 
siis 186 9 Naarre 53 11 
Nabalia cf. Navalia 
Nabarra 50 11 
Nabathaei 5 7, 54 21; cf. 

Hentru 
Nabia 164 1 
Nabor fl. 65 20 
Nabum fl. 821 19 
Naciolnm cf. Natiolum 
Nacolea 111 10 
Nadalus 140 13, 352 4, 

G521 11 
Naison 191 16 
Namon 233 10 
Namphota 124 15 
Nancritis 133 3 
Nanione 430 4 
Nantes 230 17 
Napatos ins. 396 3 
Napoca 188 8 
Narbona 244 15, G 514 5; 

Narbone 341 5 

Narbone cf. Narbona 

Narbonensis terus 246 6 

Narenum fl. 212 7 

Nares Lucanas G 482 11; 

— Lucanis 278 4 
Namia G 490 13 

Narona cf. Narrona 

Narra 58 9 
Narragara 148 15 
Narron cf. Narrona 630 ESDEX. Karrona 208 15, 880 2; 

Nanron 210 7; Narona 

G642 4 
NarU 53 20 
Nartiae (Ponte) 821 4 
Nasaga 238 7 
Nasciri 123 8 
Nassal 124 20 
Nassamones 187 1 
Nassion 88 9; Gassiond56 6, 

G524 8 
Nassufe 160 18 
Nasta 121 16 
Nastana 65 4 
Nastar 95 4 
Nastavera 94 11 
Nastrim 127 8 
Natazo 99 3 
Natepa 126 14 
Natiolum 261 4, G465 11, 

506 16; Naciolum328 12 
Naubaboni montes 6 11; 

Nauvavon montes 186 11 
Naucratim 128 18; feadem 

Naucreatis 120 15 

Naucreatis cf. Naucratim 
Nauctacmon cf. Nautamno 

Naupactos G 539 11; Kau- 
pactos (Naupastores) 878 
2; Nanpatas 198 15 

Naupastores , Naupatas cf. 

Naupactos 
Naurtio 211 19 
Naurum fl. 437 13 
Nausaron 205 19 
Nautamno 100 14; Naucta- 

cmon G 531 3; Nucca- 

mon 865 13 
Nauvavon montes 136 11; 

Naubaboni montes 6 11 Navalia G.476 4, 512 20; 

Nabalia 270 3, 837 16 
Navaram 65 15 
Nave 10 22 
Navimago 426 13 
Nazara 82 5 
Nazareth 82 20 
Neapolis (Africae) 142 2, 

849 9, G519 16 
Neapolis (Campan.) 265 4, 

333 5,. G472 15; - 

(Parthenopis) G509 16 
Neapolis (Istriae) 255 12, 

256 14, 382 5, 6460 

7. 24, 543 20 
Neapolis (Macedoniae) 194 9, 

878 11; — (Christopo- 

lis) G585 21 
Neapolis (Palaestinae) 84 15 
Neapoli8(Pisi(iiae?) 102 18, 

105 16 
Neapolis (Sardiniae) 411 7, 

G500 1 
Neapolitanorum 412 4 
Necal 217 10 
Neceranticos 870 10; Nice- 

rantici 177 15 
necessitatem habemus 399 5 
Neclinum cf. Nedinon 
Necropolis 121 4 
Nedinon 381 8; Nedisso 

210 3; Neclinum 6542 

24; cf. Edino 
Nedisso cf. Nedinon 
Negra 57 8 
Nema 56 20 
Nemaus cf. Nemausus 
Nemausus 340 11; Nemau 

244 11, G518 18 
Nemeseum 134 10 ; Nemeseo 

855 2; Nemesinm G523 6 IKDBX. 631 Nemesium cf. Nemeseum 

Nemetobrica 820 7 

Nemeton (Medio) 435 8 

Nemetotacio 424 7 

Nengone fl. 291 6 

Neocessaria 97 5.11 

Neonsigo 233 11 

Nepe 274 5, G 478 18 

Nepte 143 13 

Neptnnns (Satnr) G 473 12 

Nerbulos 278 8; Herbulnm 

G482 15 
Nerente 380 7, G542 9; 

Netrate 209 8 
Ncretum 262 7, 329 12 
Nerisacandis 71 19 
Nerone 96 20 
Nertobrica 809 15 
Nesacium cf. Nesatium 
Nesatium 382 1 ; Nesacium 

G543 16; Nessatio 256 

10; Nissacium G460 21 
Nesepe 128 1,0 
Nesi (Aegypti) 122 11 
Nesi (IUyriae) 206 9 
Nesibi 80 15 
Nessaci 44 22 
Nessatio cf. Nesatium 
Nessoine 131 15 
Nessus 355 6, G52d 8; 

Nesus 134 6 
Nesus cf. Nessus 
Netabio 217 7 
Netrate cf. Nerente 
Neurion 170 2 
Neustria G501 13 
Neveri cf. Nivergi 
Nibaria 313 1 
Nica^a (Bithyniae) 108 19 
Nicalon colonia G518 9; cf. 

Micalo et Melaconditia Nicanicio 66 16 
Nicanoris (Dura) 82 7 
Nicea (Maced.) 196 14 
Nicea (Septim.) 243 11, 

339 17, G513 8; Ni- 

ceam 293 17, G454 7 
Nicerantici 177 15; Nece- 

ranticos 870 10 
Niceria Camelaria G491 4 
Nichis 127 7 
Nicholaus G 528 10 
Nichomedia cf. Nicomedia 
Nicomedia (Bithyn.) 112 IS, 

363 14; Nichomedia G 

529 9 
Nicomediense(Bithyn.)114 3 
Nicopolis (Emaus) 82 17 
Nicopolis (Ponti) 77 4, 

367 16, G582 16 
Nicopolis cf. Actia 
Nicum 121 13 
Nidafl. 229 1 ; tidem 235 16 
Nidum corvi G 487 11 
Nidus ins. 395 1 
Nigatio 98 4 
Nigrensis fl. 158 7 
Nigrinianis 186 19 
Nigrinns fl. 62 12, 78 6 
Nigro 367 7, G532 7; Ni- 

gron 76 2 
Nilcinna 43 13 
Nilus fl. 5 22, 185 16^ 

136 1; Nilum 119 7, 

186 2 
Nimfa 172 17; Nimphe G 

538 14; Nymfe 369 5 
nimis spatiosissima 189 6 
Nirophe cf. Nimfa 
nimphis 24 5; nimphibua 

24 8, 135 19 
Nincaria ins. 444 5 m INOBX.- Nincibala 41 8 

nisi pro nonnisi? 17 2 

Ni3ibi 79 12 

Nisiris ins. 408 18 

Nisis fl. 119 1 

Nissa 105 11 

Nissacium cf. Nesatium 

Nisson 86 5 

Nistricus 417 16 

Nisura 403 17, G 497 12 

Nitrensis eremus 6 4, 116 

14, 119 6; Nitriae ere- 

mum Q549 8 
Nitriae cf. Nitrensis 
Nivergi 351 16, G 521 6; 

Neveri 140 12 
Noban G 480 8 
Nobas (Spaniae) 309 4 
NobasItalica^Moesiae) 187 7; 

Nobas Italicam 189 10 
Nobia (Franciae Rinensis) 

231 5 
Nobiam (Spaniae) 315 13 
Nobis280 14; Nova G484 6 
Nocdac 226 4 
Noclensis 315 12 
Nocolan 124 9 
Nocur fl. 78 12 
No6 40 4, 116 17, 168 2, 

386 15, 387 10 
Noetoia ins. 443 1 
Noetum 353 11, G 522 9 
Noita 228 3 
Nola 277 14, G 482 5 
Nolonia G497 5 
Nomentana 279 9; Humen-, 

tum G483 9 
Nomiduni 220 16 
nominatim 84 7 
nominatissimas civitates 420 

10 non diu procul G 545 4 
non existant excultae 442 5 
non permittitur Bavigari418 8 
Nora praesidium 412 3, 6 

500 14 
Norbe 283 3, G 486 4 
Nortitbmannorum G554 19; 

Nordomanorum 202 6 ; 

Nortbomanorum 27 21 
Nordostracha ins. 422 12 
Northomanorum cf. Kordo- 

mannorum 
Nova G484 6; Nobis^SO 14 
Nova (civitas) G488 8; Ci- 

vitas Nova 285 6 
Nova cf. Ad novas (prope 

Subcosam ) 
Nova castrum 160 5 
Novacum 56 17 
Novale 149 8 
Novania cf. Novaria 
Novaria G458 12; Novania 

252 6 
Novas (Dalmat.) 210 10; 

alia 211 21 
Novas (Moesiae) 190 16 
Novata 56 18 
Novesio 227 17 
Novia fl. 488 20 
Novioduno 178 16 
Noviomagno 426 8 
Novis aquis 152 2 
Novitia fl. 438 6 
Nuba 427 19 
Nuccamon cf. Nautamno 
Nuceria Constantia 277 16, 

G482 6; Nuceria 382 14, 

G509 7 
Nuceria (Samnii) G480 12; 
- • Nucerulas 276 10 
Nucerulas cf. Nuoeria (Sammi) INDEX. 633 Nucbul fl. 119 3 

Nuleon 133 4 

nullateiius 117 9 

Numana G 505 8; cf. Hu- 
mana 

Numaniam 311 3 

Numantia prov. G 504 5 

Numentana via G 483 7 

Numidia? 8, 147 5, 148 6; 
Nnmidiae 147 4 ; Numi- 
diam 146 16. 19, - 162 
14. 19, 158 8, G549 16 

Numidia Bizacium 146 15 

Numuracum 177 9; Mura- 
cum G5S3 22; Mucra- 
cura 369 13 

Nure fl. 289 15 

Nursia prov. G 504 4 

Nusaclis lacus 5 21 

Nymfe cf. Nimfa 

Oaecon 189 16 
Obceorum ins. 442 15 
Obelonon 237 18, 239 1 
Obiae 56 12 
obmittamus 21 22 
obsequium G493 16 
obtutibus 12 22, 16 4. 17, 

26 4; optutibus 167 12 
Obucula 315, 4 
occasum accipit 24 17 
Oecellio cf. OceUium 
per occursum 4 15; per no- 

ctumos occursus 27 5 
Oceani civ. 309 3 
Ocellium G456 17; Occellio 

250 1 
Ocelodorum 319 4 
Ocene ins. 391 21 / 

Ocerensis (Aquis) 820 2 
Ocinia cf. Tatinia Ocricula G490 12 

Octaviani G 464 13 

Octodorum 237 7 

Odeio 307 11 

Odiseos 181 9; Odisson 

37i 3 
Odocare 32 1 
Ofeunte civ. 101 12 ; Ofiunte 

G531 20; Omtiunte 366 

12 
Offitiunte, Ofiunte cf.Ofeunte 
Ofiuntis fl. 78 17 
Ofiusa ins. 414 16 
Ogiris ins. 389 15 
Oim 233 9 
Ola 46 3 
Olafi 55 18 
Olbiapolis 173 13; Oliva- 

polis 369 16, G534 1; 

Oluvium 177 12 
oleastrum cf. Ad oleastrum 
Oleiclavis 434 16 
Olelura 58 21 
Olencana 144 2 
Olenus 110 15 . 
Olerica'430 20 
Olfaris ins. 398 12 
Olia 377 2 
Olianarta 130 3 
Ollfas 280 2; Aliphas G 
>ft483 16 

Olimpi (Frigia) 91 7 
Olimpiada (Elidis) 400 4, 

G538 24;01impidia377 2 
Olimpidia cf. Olimpiada 
Olimpium (Thessaliae) 374 

12; Olimpius 195 8; 

Olipyon G 536 28 
Olimpius cf. Olimpium 
Olipium (Spaniae) 316 15 
Olipyon cf. Olimpium 634 IMOBX. Olisa 224 18 
Olisipona 807 1 
olitana patria 6 7 
Olivapolis cf. Olbiapolis 
Olivia 104 7, 860 6, 6 

626 28 
Ollarione ins. 442 16 
Ollins fl. 289 6 
Olofemis servi 83 3 
Olonna fl. 289 2 
Olnmna 180 12 
Oluyium cf. Olbiapolis 
Olympi 4 9 
omelia 169 7 
Omeritia 66 6 
Omire 426 12 
Ommae 68 2 
Ommos 188 12 
Omula 261 16, 6 468 6 
Ondacara 60 4 
Oneon 380 6, Q 642 8 ; 

Oneo 209 2 
Onganum fl. 406 7 
Onna 426 9 
Onno 432 16 
Onoadas 62 20 
Onoba 317 16 
Onogoria 170 17 
Ontonia 808 6 
Onusol 862 6, 6 621 13 
Opidium 41 12 
Opitergini 264 6 
Opitergium 264 6, 6469 20 
Oplontis 6 609 14; Opo- 

lontis 883 8; Eplontis 

266 2, 6 472 18 
Opolontis cf. Oplontis 
Oppido novo 162 19 
Opta ins. 420 6 
Optatiana 186 6 
optntibus cf. obtutibus Opulegio [enrore typogr.Opii- 

legi] 128 3 
Oracea ins. 389 16 
Orarabon 87 16 
Orathei 111 13 
Oraugoron 133 6 
Orbam 211 18 
Orbevetns 286 17; Urbe- 

vetus 6 488 19 
Orbinum 6478 4; Orbino 

273 4 
ordinabiliter 366 6, G546 8 
ordinatim 6462 8, 604 16 
Orea (Africae) 142 1 
Orea (Septimaniae) 24S 14, 

339 20 
Orea capita (Spaniae) cf. 

Trea capita 
Orea enpurium (Arabiaema- 
. ioris) 68 12 
Orea Margi (Moesiae) 192 3 
Oreias 136 7 
Orentis fl. 90 8 
Orgentarium 160 16 
Orgibate366 10, 6630 24; 

Orgivate 100 11 
Orgina ins. 889 19 
Orgivate cf. Orgibate 
Orgo fl. 288 13 
Oridis fl. 46 12 
Orido (Bausiona) 209 12 
Orientis civ. 868 6, 6 625 

16 
Orientis descriptores 91 14 
Orientis fl. 37 19 i.e. Orontes 
Orientis philosophos 79 5 
Ories 6486 17; Urias 288 

16 
Oripon 317 8 
Orissa 89 8 
Oristhenis fl. 179 8 ntDEX. 635 Oriton pTOV. 51 14 
Orinos 121 1 
Orobs fl. 246 4 
Orofanium cf. Corriphania 
Orontius G519 20 
Oroppa 71 4 

Ororiatis 271 1, G476 16 
Orosius (Paulus) 50 16; Ho- 

rosius 420 11 
Orphanion cf. Corriphania 
Orta (Indiae) 49 10 
Orta (Italiae) G 478 15; 

Ortas 274 2 
Ortaronis fl. 413 3 
Ortas cf. Orta (Italiae) 
Orthosia 93 17; Ortosiada 

857 11, G525 5; Or- 

tozea 88 4 
Ortona 259 15, 827 8, G 

463 7, 505 23 
Ortosiada, Ortozea cf. Or- 

thosia 
Oscanibate 48 4 
Osipon 816 16 
Ositionis nesson 135 5 
Osmot 78 4. 6 
Ospa 65 8 
Ospela 224 8, 381 10; 

Ospella G543 7 
Ospella cf. Ospela 
Ossaron 308 17, 818 2 
Ossila G457 23; Oxilla 

251 10 
OssoDoba 806 12 
Ostana ins. 390 3 
Ostia Tiberina G 478 17; 

Ostia Tiberiana 266 12; 

Ostia Fiberina G510 16; 

Hostia Tiberiana 884 12 
Ostodes ins. 406 14 
Ostorodon 71 6 Ostracikna cf. Ostracina 
Ostracina 83 8, G 524 9 ; 

Ostraciana 356 7 
Otenon prov, 69 20 
Othoca 411 8, G 500 2 
Otreas 96 14 
Oxea 361 3; Oxena G520 

16 
Oxena cf. Oxea 
Oxilla 251 10; Ossila G 

457 23 
Oxirincos 122 16 
Oxus fl. 62 10 Pabando 98 11 

Pablis 112 2 

Pacca 809 7 

Pace lulia 306 7 

Paceanis 154 2; Paciani 

847 4; Patia G517 23 
Pache 198 10 
Pachinum G 498 17; Pa- 

chino G498 18 
Paciani cf. Paceanis * 
Pacosanda 94 16 
Padam 251 5, G 457 18 
Padas 85 22 
Padastada 112 1 
Pado cf. Padus 
Paduande 97 16 
Padus fl. 288 8; Pado fl. 

290 8; Padum fl. 288 9, 

289 11 
Paflagoniae G 538 8 
Pafos 893 15 
Pagas 73 22 
Pagire 130 4 
Pagnarea ins. 406 8 
Pago 192 4 
Pago Gemellin 152 12 636 INDEX. Palaestinae 82 9, 356 16; 

Palaestinam 117 1, 388 6 
Palanda 40 16 
Balanum cf. Pallanum 
Pale cf. Palebiblios 
Palebiblios 857 7; Pale G 

524 25 
Palene 107 6, 361 9, G 

527 17 
Palentia 313 4 
Paletis magna cf. Leptis magna 
Palfari 199 10; Phalaris 

G537 10;Falaphari375 2 
Palibothra 46 11 
Paligas 46 17 
Palimam 149 5 
Palita 71 1 
Paliueris cf. Paliuris 
Paliuris 354 12, G 522 26; 

Paliueris 134 15 
Pallagres 95 18 
PaUanum G463 11; Pal- 

lannum 260 4, G506 1; 

Palanum 327 13 
Pallaiinum cf. Pallanum 
PaUia 286 2, G 488 21 
pallidines 1 13 
Palma (Asiae) 71 7 
Palma (Africae) 140 4; alia 

351 12, G521 2 
palma hominis 294 13. 18, 

G455 15; palmae homi- 

nis G455 8 
palmae mascuU 15 12; pal- 

mas feminas 15 13 
Palmam (Africae) 350 8; 

alia 352 17; Alma G 

521 24 
Palmodes 52 12 
Palopaphos 393 16 
Paloris 42 3 Palthon 88 1; Baltum 357 

14; Valtum G 525 8 
Palturia 303 12; Palturiana 

312 4, G514 19 
Palturiana cf. Palturia 
Pamanari 87 13 
Pamphylia Aspeno 91 2 
Pampocalia 431 4 
Panarezon fl. 146 12 
Pandesia G485 13 
Panias (Caesarea) 85 6 
Pannis 131 6 
Pannonia 218 19; Panno- 

niae 213 17, 214 10, 

216 8; Pannoniam 219 3; 

Pannonias 218 15, 219 6 
Panonin 203 10 
Panormum G 497 11, 498 

4 ; Panurmon 403 4. 15, 

404 12; Ponormum G 

496 9 
Panovius 436 22 
Pantalasca ins. 407 10 
Pantaleon G 529 12 
Panthua G533 13; Panthnas 

173 7, 369 4 
Panurmon cf. Panormum 
Panusion 187 12 
Papa 103 1, 105 17 
Paparianis cf. Fossis 
Papia (Ticinus) 251 2; — 

(Ticinum) G 457 15 
Papirianis cf. Fossia 
in parabolis 33 6 
Paracia 347 7; Parasica 

G518 1 
Paracolia 109 16 
paradistts 14 12. 14, 15 7, 

17 2.4, 19 20.21, 20 8; 

paradisi 15 10; paradiso 

15 15, 18 9, 20 10; INDKX. 637 paradisum 15 5, 16 22^ 
17 11, 18 1.3.6.12.15 

Paraliton prov. 70 3 

Parana 58 22 

Paranim 72 8 

Parapanisidon prov. 48 22 

Parapon 404 1, G 497 14 

Parasia 96 15 

Parasica 6 518 1; Paracia 
347 7 

Paratis 187 10 

Paratonion cf. Paretonium 

Parazene 43 8 

Parcha 46 7 

Pardua (Stamnes) 208 18 

Parduce 64 14 

Pareatina 162 9; Parietina 

345 12; Paretina G516 

25 
Parentia cf. Parentium 
Parentium 256 13, 382 4, 

G643 19; Parentio 255 

13; Parentia G 460 8 

Paretina cf. Pareatina 

Paretonium G 523 9; Pare- 

tonio 356 7; Paratonion 

134 6 
Parevis 131 16 
Paridis fl. 43 21 
Parietina cf. Pareatina 
Parion cf. Parium 
Paris 222 15 
Parium 363 5; Parion 108 

14; Paroum G 529 1 
Parmaciv. 272 3, G477 11 
Parma fl. 290 1 
Pamasum 366 5, G531 13; 

Eisnoson 101 7 
Parogaarum 41 9 
Paroum cf. Parium Parsagada 52 8; Parsagade 

51 6, 66 10 
Parsium fl. 219 1 
Parsus 202 8; Parthus G 

554 16 
Partaria cf. Cartago Spartaria 
Parthenopis cf. Neapolis 

(Campaniae) 
Parthi 5 4, 19 23; Par- 

thorum patria 30 16; — 

patriam 50 14, 51 4; 

— regionem 60 7 
Parthia 48 17 
Parthona cf. Pordona 
Parthorum cf. Parthi 
Parthus G 554 16; Parsus 

202 3 
Parupion 224 16 
Pasate 43 16 
Pasitas 121 11 
Paspora 47 18 
Passaria 851 2, G 520 15 
Passicin 320 17 
Passion 132 16 
Pasticar 46 14 , 

Patahissa 188 9 
Patahura cf. Taparura 
Pataum cf. Patavi 
Patavi 340 1; Pataum 248 

18 • 
Patavium 254 1, 257 12, 

383 4, G459 16, 461 

13, 544 ll;Petavio255 5 
Patera 104 14, G 527 2, 

528 10; Pateras 360 11 
Pateris 125 13 
Pathemis cf. Patheumis 
Patheumis 860 18; Pathu- 

mis 104 16; Pathemis 

G527 4 
Pathumis cf. Patheumis 638 niDBZ. Patia cf. PacesBis 

Patienas 62 7 

Patine G601 8; cf. Patra- 

panie 
Patinnae 42 12 
Patitana 42 19 
Patittma 222 8 
Patra 74 18 
Patranaana 66 9 
Patrapanie 412 17 ; cf.Patine 
Patras 377 6, 400 8, G 

639 2 
Patres G 638 16, t. e. Paris 
Patricon 134 3, 856 9; 

Patricam G 523 11 
Patricum cf. Patricon 
Patuse 129 10 
Paulus 33 10, G 636 3; 

Paulum 34 14 
Paultts Orositts 60 16; — 

Horositts 420 11 
Paurie G501 2; cf. Patra- 

panie 
Paurisi 164 8 
Pausas cf. Pausulas 
Pausula cf. Pausulas 
Pausttlas326 14, G462- 19; 

PattSttla G605 12; Pau- 

sas 259 5 
Paxon ins. 402 1 
Pedolanis 189 19 
Pela 110 3 
Pelagonia 192 10 
Pelia cf. Pellia 
Pella (Macedoniae) 194 15, 

374 1, G 536 8; Della 

106 11 
Pellam (Palaestinae) 84 18 
Pellia G470 18, 507 19; 

Pelia 262 15 
Pelloriarcha civ. 67 5 aPelopideG475 7, 611 24, 

t. e. a Pelope 
Peloponissum 398 18 
Peloriaca prov. 66 3; Pe- 

loriarcae 78 21 
Pelorum G498 13; a Peloro 

6 498 16 
Pelsois lacus 218 20 
Pelta 124 3 
Pelusion 131 1; Pilnsion 

856 4; Pilusium G624 6; 

cf. Permun et Tele 
Pencotrox fl. 68 9 
jPenice 378 12, G 539 21; 

Ponice 193 3 
Pennolocus 237 9 
Pensarum cf. Pensaurom 
Pensas cf. Tinna 
Pensaurum258 10, G505 3; 

Pensarum 826 5; Pisaa- 

rnm G 462 10 
Pentapolen3is(Annonaria) 247 

15; — (Annonica) G 5 2 8 
Pentapoleos 38 11; Penta- 

polim 247 16, 248 8, 

G502 12 
Pentesiletts 174 9, 176 1 
Penthon 125 2 
Pennris 121 19 
Pephagoniae 95 17 
per eloqttittm ait 33 6 
perambulari 5 2; peramba- 

laverim 2 16; perambir- 

lavit 16 23 
Peras 416 10 
Peratitam 68 2 
Perbrigam 316 8 
Perdoriptum 878 7, G539 16 
perendie G 529 11; cf. per- 

hendie 
perfruere 171 5 ; perfmi 1 8 ISDSX^ m Pergamos (Asiae) 111 4 
Pergamnm (Italiae) 252 11, 

G458 17 
Perge 104 1 
Pergelana 314 13 
perhendie G 464 19; cf. 

perendie 
Periagoris 297 8 
Periba 56 11 
Perinthos (Heraclia) 182 6; 

Perinthon (Heraclea) G 

534 22; Perithon (Era- 

clia) 372 5 
peripateticam doctrinam G 

470 5 
Perithon cf. Perinthos 
Permoli 129 6 
Permun 129 4; cf. Pelusion 

et Tele 
Perora 164 9 

Perosis, Perosium cf. Mauri- 
tania 

perplexu magno G 548 5 

Persae inferiores 6 3; Per- 
sae Parthi 19 23; Persa- 
rum 5 8, 19 7, 52 3, 
68 8; Persorum 51 4, 
66 2.8.10.11; Persas 
70 6, 114 12, 416 6, 
G547 8 

perscrutator Orientis 420 12 

perscrutatus sim 2 17 

Persepolis 52 9 

Persetis 217 6 

Persicus sinus 5 10, 54 18; 
Persicocolfo 389 11; Per- 
sicumcolfum50 18, 389 6 

Persidae 78 20 

Persorum cf. Peraae 
Pertnm ins. 410 4 Pertumo 327 2; Petumum 

G505 17 
pertusa cf. Ad pertusa 
Perurinova G514 7; cf. Ru- 

scinone 
Perusia 273 11, G478 11 
Pessimines 121 17 
Pessinus 110 18 
Pestum 264 13, 332 11, 

G472 2, 509 4 

Petavio cf. Patavium 

Petaviona 216 1 

Petentia cf. Potentia (Piceni) 

Petina 197 4 

Petinitis 209 4 

Petona 273 12; Betomia 

G478 12 
Petotono 123 12 
Petria 59 1 
Petris 189 4 
petrosa refugia 445 10 
Petrus G 526 11 
Peturnum G 505 17; Per- 

turno 827 2 
Peucestim 124 11 
Peuci (Stoma) 178 13 
Pexa 435 6 
Phagorior 130 9 
Phaguse 130 13 
Phalacorum 59 11 
Phalaris G537 10; Palfari 

199 10; Falaphari 375 2 
Phale 129 8 
Phalestinae G 524 18 
Phaltauri 86 11 
Phanas 293 7; Fanas G 

453 18 
Phanim 132 14 
Phanugoria 38 3 ; Fanaguron 

patria 176 2 640 IICDEX. Pharsaliam 6 587 11; Far- 

salos 199 9; Falsarivum 

376 S 
Phaselis <>526 24; Faselis 

104 8, 860 7 
Phasis fl. 115 18; Fasis 

78 16; Fasin G 647 18 
Phateopolis 126 4 
Philadelphia 84 12 
Philias G584 14; Filias 

181 1, 871 16 
Philipenses G 535 23 
Philippi 194 10, 373 12; 

Philippis G535 22 
Philippopolis 191 5 
Philocalia 366 8; Philoca- 

lian 101 8; Filocalia 

G531 16 
Philomilon 110 8 
Phinica 137 19, 353 10; 

Plunica G 522 8 
Phinice 59 17 
Phiral77 19; Thira370 11 
Phison fl. 20 12 
Pholocteris 121 8 
Phyte 120 19 
Picco8 360 16; Piccusl05 1; 

Picos G527 7 

Piccus cf. Piccos 
Picensia cf. Picentia 

Picentia 278 2; Picensia G 

482 9 
Picinum Spoletii Sauciensis 

G502 12 
Picom 152 1 

Picos cf. Piccos 

Pictavis 297 5 
Pictis civ. 44 11 
Pictis fl. 401 6 
Pidis 97 4 Pifemum G 484 8; Prefer- 

num 280 16 
Pigilia98 20;?€ademni 17 
Pilais 424 10 
Pilemus 126 6 
Pillicon (Laoditia) 106 15 
Pilos G538 21 
Pilusion, Pilusium cf. Pelusion 
Pinas 275 1, G 479 11 
Pinna cf. Tinna 
Pinnatis 485 24 
Pinnis 259 10, 327 6, G 

463 2, 505 20 
Pinon 342 7; Pinos 803 15; 

Pinum G614 22 
Pinos, Pinum cf. Pinon 
Pira 361 7, G 627 15; 

Pirras 107 4 
Piramos civ. 93 10 
Piramus fl. 113 5 
Piranium, Piranon cf. Piranum 
Piranum G 543 24; Pira- 

nium G 461 8; Piranon 

267 3; Pirano 382 9 
Pirascon 312 19 
Piratum 52 14 
Pireneon, Pireneum, Pirineum 

cf. Pyreneum 
Pireon civ. cf. Pyreon 
Pireon ins. 444 1 
Piresse 412 16; Pyresse G 

501 1 
Pirga cf. Pirgo 
Pirgo G487 17; Pirga 284 

10 
Piriton cf. Biritos 
Pirras cf. Pira 
Pisa 268 13, G 475 6; 

Pisis 336 11, G 511 23 
Pisaurum cf. Pensaurum 
Piscaria cf. PistoHas nVDBX. 641 Piscinas (Kumidiae) 149 19 

Piscinis (Etrariae) 6475 4; 

Pisines 6 511 21; Possi- 

nis 268 11, 336 9 

Pisidia 91 5; Pisidiae 105 

15; Pisidias 103 3 

Pisines cf. Piscinis 

Pisis cf. Pisa 

Pissandas 6 486 15; Locu- 

pissandas 283 14 
Pissinas 150 9 
Pistis 187 4 
Pistoraca 318 13 
Pistria 6 493 7 
Pistrnm 6 541 18 
Pistnrias 287 9; Piscaria 

6 490 1 
Pitagora 6 470 4 
Pitharon (Portum) 403 11, 

6 496 16 
• Pithin 121 2 

Pithion cf. Cilion 

Pitina 107 18, 362 7, 6 

528 13 
Pitinna 42 1 
Pitinon 280 15, 281 11; 

Pitinnm 6 484 7. 23 

Pitinum cfi Pitinon 

Placentia 271 17, 6 477 8 

Plagearia 316 4 

planiciis locis 153 9, 168 9; 

planiciis 6 552 2 
Planisia ins. 410 14 
Planta 222 2 
Platana 109 5 

platani folium 6 455 16; 
— folii 6 455 9 ; cf. pla- 
thani 

Platea cf. Plateae Plateae (HeUadis) 199 1; 

Plateas 875 11; Platea 

6 537 19 
Plateas (Asiae) 112 12 
Plateas cf. Plateae 
plathanifolia294 13, 295 1; 

cf. platani 
Plave fl. 290 15 
Plistum 206 16 
Plostris cf. Clostris 
Plumbea 6 458 9; Plumbia 

252 3 
Plumbia cf. Plumbea 
Plunlca cf. Phinica 
plurimus eins 290 4 
plus aDgustissima 435 1 
Plutinopolis 185 2 
Pocellis 235 7 
Pola 255 15, 256 11, 

382 2, 6 460 10. 22, 

548 17 
Poleaponessos ins. 390 14 
Polemonion civ. cf. Polemo- 

nium 
Polemonion fl. 113 18 
Polemonium 366 3, 6 531 

11; Polemonion 101 3 
Polenessos ins. 391 16 
Polentia 271 3, 6 476 18 
Polices ins. 391 18 
Polimanum 6 506 21 
Polinianum 6 467 4 
Politrasolis ins. 421 1 
Pollamonis 132 18 
PoUentinum (Istriae) 6 476 

19; Pollentino 271 4 
PoUentinnm (Piceni) 6 492 

15 
Polonium 6 463 15 
polylogiam 39 18 
Pomenion 109 7 
il 642 UfDEZ* Pomonft cf. Pomnne 
Pompegis (Moesiae) 192 1 
Pompei (Campaniae) 265 1, 

G472 12, 609 13; Pom- 

peis 883 2 
Pompei Laade (Gall. Trans- 

pad.) G458 16; Pompeii 

Laude 252 10 
Pompeis cf. Pompei (Cam- 

paniae ) 
Pompelone 811 18 
Pomnne 243 9, 839 15; 

Pomona G 513 6 
Ponega 124 12 
Ponice cf. Penice 
ponitur sol 13 5. 12 
Ponormum cf. Panormum 
Ponpiopolis 92 8; alia 96 11 
Pons Campanus G481 10; 

Ponte Campanii 277 8 
Ponservili 195 11 
Ponte 87 1 
Ponte Abei 821 2 
Ponte Aufidi 283 10 
Ponte Campanii 277 8; Pons 

Campanus G 481 10 
Ponte Nartiae 821 4 
Ponteluri 210 13 
Ponti cf. Pontus 
Pontias ins. 410 12 
Ponticum colfum 37 23, 

115 12; Pontico colfo 
892 11.16 

Ponticum mare 90 11, 99 8, 

116 8, 169 1. 16, 170 
16, 171 7, 176 10, 
179 10, 823 14; Pon- 
tici maris 182 1; Pontico 
mari 37 1 

Ponticus sinus G548 2; Pon- 
ticum sinum G 548 11 Pontos civ. 351 1, G 520 

14; cf. Poteo 
Pontus G548 12; Ponti G 

533 9, 534 4; Pontnm 

116 5, G 551 5; de 

Ponto 323 16, G 529 23, 

551 7 
Ponzia 125 14 
Pophois 131 3 
Popilii (Forum) cf. Forum 

Populi (Gall. Cispad.) 
Populeon cf. Populonia 
Populi (Forum) cf. Forum 

Populi (Gall. Cispad. ei 

Lucaniae) 
Populi (Foro) cf. Fomm Po 

puli (Lucan.) 
Populo, Populoni cf. Popu- 

lonia 
Populonia (Etruriae) G 474 

21, 511 15; Populoni ^ 

336 3; Populeon268 5; 

f aZia Populonia G 489 9; 

Populo 286 11 
Populos 215 15 
Poraria ins. 408 7 
Pordiana ins. 891 14 
Pordona 260 10, 328 4, 

G506 7; Parthona G 

463 18 
Pordonion 95 10 
Poreo classis 436 10 
Poreston 222 19 
Poristenida cf. Boristenida 
Porolissos 188 3; Porolli- 

sum 178 9 
Porollisum cf. Porolissos 
Porphyrius 176 12; Por- 

phjTium 91 13, 171 9, 

180 5, 186 2 
Porrepa 44 21 IKDEX. 643 PoTsitim ins. 895 9 
Porsolis cf. Porsulis 
Porsulis 378 7; Porsolis G 
535 17; Gorsnlis 188 6 
Portin 242 2 

Portus, Portum, Portu 

Fortum (Hyrcan.) 61 10 
Portum (Spaniae) 806 4 
Portum {prope Florentiam) 

287 15, G490 7 
Portns (prope Terracinam) 

G478 5 
Portum cf. Ad portum Cose 
Portum Augusti 266 18, 
334 14, G478 19, 
510 18 
Portum divinum 156 4 
Portum magnum 156 8, 
845 16, G 517 8 
f Portum Pitharon 408 11, 
G496 16 
Portum Sigensem G 516 
26; — Sigense 345 
18; a Portu Sigense 
162 11 
Portum Sucrone 842 15; 
— Sucrune804 7; Su- 
crone G 515 5 
Porum regem 19 7 
Porza 231 6 
possibile est 2 12 
Possinis cf. Piscinis 
Potamia fl. (Syriae) 90 7 
Potamia fl. (Thraciae) 185 18 
Potant 181 9 

Potentia (Piceni) 269 2, 
326 11, G462 16; Pe- 
tentia G 505 9 
Potentia (Samnii) 276 18, 
G480 14 Poteo 140 16; cf. Pontos 
Potomi Cepora 112 7 
Potula 204 6 
Pozeon 124 10 
Prachara 404 16, G498 8 
prae medio 6 15, 7 6. 17, 

189 4 
prae metu 31 17 
prae superbia 3 19 
Praedim 89 6 

Praegoria cf. Praetoria (IlljT.) 
praelatae 8 11; praelatam 

civitatem240 15, 242 13; 

praelatas patrias 39 19 
praelibatum est 3 16 
Praesidim 53 3 
Praesidin 150 7 
Praesidium (Alricae) 350 6, 

alia 350 13, G 520 9 
Praesidium (Asiae) 72 21 
Praesidium (Britann.) 434 1 
Praesidium (Maced.) 195 9; 

talia 196 15 
Praesidium (Spaniae) 320 6 
praestantur 1 10 
Praetoria (Augusta) G 455 

18; Preduria (Augusta) 

G457 5 
Praetoria (Hlyr.) 380 3; 

Praegoria G 542 6 

Praetorianum Cesaris, Prae- 
torio Caesaris cf. Praeto- 
rium Caesaris 

Praetoris 68 1 

Praetorium (Africae) 140 7, 

352 9, G621 16 
Praetorium(niyrici)G542 2; 

Bretorum 379 16 
Praetorium (Spaniae) 803 8, 

341 17, G514 15 
41' 644 ISDBZ. Praetorinm Oaesaris 880 14 ; 

Praetorio Caesaris 209 18 ; 

Praetorianum Cesaris G 

542 16 
Praetoriam magiium 880 15, 

G542 17 
Praxemontes 161 12; Bra- 

cae montes 8 5 
Precona 222 11 
Precorium 810 10 
Precumi 127 1 
Predula (Augusta) 250 8 
Preduria (Augusta) cf. Prae- 

toria (Augusta) 
Prefemum 280 16; Pifer- 

num G 484 8 
Prenctos G 529 7 ; Prone- 

sion 363 12 
Preneste 274 12, G479 4 
prephata G 508 6 
Presidi 72 10 
Prestus 404 2, G 497 15 
Preterion 819 2 
Pretorich 203 9 
Priami G 538 16 
Priapion G 529 2; Priapos 

108 15; Priapum 363 6 
Priapos, Priapum cf. Priapion 
Primodia ins. 409 5 
Princastellum 234 6 
Prindice cf. Brindice (Thrac.) 
Priscum 353 8, G 522 6 
Pritas Rigiensis 248 9 
pro amore 185 10; pro de- 

siderio 54 22 
Proasprum ins. 391 9 
problemata 202 2, G554 15 
procedit in Oceano 200 10 
prohibeturex peccatis 18 11 
Prolanis G535 11; Frolanis 

378 1; Srolanis 182 16 prolatas patrias mnndi 386 9 
promiscuae conchulae 294 1 2 
Promona 211 2 
promuntoria 89 12 
Promuntorium Augusti G529 

22; Promunturium 364 2 
Pronesion 368 12; Prenctos 

G529 7 
Propasto 46 18 
Prophelum ins. 421 5 
Propontida 87 1, 116 5 

323 16; Propontides G 

548 14; Propontidem G 

529 23, 548 13, 651 7 
prosapiae 4 22 
Prosilia 257 14, 383 6, 

G461 17, 544 14 
Prospegon ins. 391 4 
Prostas 65 2 
Protarute ins. 390 13 
protensum litoris G 525 11 
protoplastus 14 14 
Provinum 139 9, 205 10, 

207 13 
Prusia 109 15 
Prusias 108 18; Brissias 

363 10 
psahnigraphus 6 2; psalmo- 

graphus 32 22 
Psamachon cf. Samachon 
Psanuace 129 2 
Psatiron 170 11 
pseudocosmographi 19 15 
Psinami 124 21 
Psosi 125 3 
Psualis 126 13 
Ptolemaeum cf. Ptolomaeus 
Ptolomaeus 175 1. 11; Pto- 

lomaeum 200 1; Ptole- 

maeum 23 5 
Ptolomagis (Aegypti) 123 2 INDllX. 645 Ptolomaida (Cyren.) 137 15, 

853 16, G522 14 
Ptolomaida (Syriae) 89 14, 

357 2, 6 524 20 
Ptolomais (Arabiae maioris) 

58 15 
Publicanos 289 2 
Pnblisca 881 11, 6 548 8; 

Paplisca 224 4 
Pacellis (Altinnm) 6461 10 
Pnciolis (Camorum) 257 7, 

6461 7, 544 5; Putiolis 

882 14 
Pnconia 98 16 
Pnliom cf. Pullion 
Pullaria ins. 409 8 
Pnllion 269 8, 836 15; 

Pulium 6475 12, 512 3 

Pnlpite cf. Pulpud 

Pulpud 349 10; Pulpite 6 

519 17 
Punctuobice 426 17 
Punicum (Italiae) 267 1, 

884 17, 6474 1, 510 21 
Punicum (Moesiae) 190 18 
Puplisca cf. Publisca 
PupUtus fl. 153 8 
Purgos 266 15, 334 16; 

Purgus 6473 21, 510 20 
Puritis fl. 113 21 
Purocoronavis 424 9 
Putam 143 11 

putam cf. Ad putam 

Putea balenae 860 12 
Pnteanigra 352 10, 6521 

17 
Puteis 813 12 
Puteoli (Campaniae) 265 5; 

Puteolis888 7, 6472 16, 

509 18 Putiolis cf. Puciolis (Car- 

norum) 
Pylos 376 18, 400 1; 

Pilos 6 588 21 
Pjramidas 122 8 
Pyrenei promuntnrium 439 8 
Pjreneum 341 9; Pireneum 

822 8.4, 6555 10; Pi- 

reneon 322 6; Pirineum 

6 555 13 
Pyreon 198 6, 375 12; 

Pireon 6 587 20 
Pyresse 6 501 1 ; Piresse 

412 16 
Pyrlton 91 13 
Pythion cf. Cition Quadrata municipium 250 
14; Quadrataniam 6457 
11 

Quadratam 251 4, 6457 17 

Quadrataniam cf. Quadrata 
municipinm 

quadrigines 2 18, 10 17 

Quartelli 149 4 

quasicosmographi 17 18 

Quecelenis 308 2; Aqois 
Cercenis 320 8 

Quesium 197 6 

Quetas 155 6 

Quianis 182 7 

Quintiliana 851 6.9, 354 7, 
6520 19, 522,21; Quin- 
tilianam 6 520 21 

Quintius 6 464 9 

Quintus Ennius 6 469 15 

quomodo ad mare magnum 
205 8; quomodo dicatnr 
213 4; qnomodo nt dl- 
camus 188 11, 229 7 646 INDEX. Races 47 13 

Racha 85 2 

Rache 58 18 

Racheros infi. 889 18 

Rachios inB. 891 17 

Rafis 856 9; Rasis G524 

11; Rifis 88 7 
Ragauna 49 14 
Ragaunia 68 10 
Ragasinm(£pitaunun) 208 10 
Rainna 48 8 

Rama (Burgandiae) 240 5 
Rama (Palaestinae) 82 15 
Ramnitis 124 6 
Rana 43 1 
Ranchi 58 6 
Rane 279 14; Rannes 6 

488 14 
Rani 281 7, G484 20 
Ranicos 292 11 
Ranilum 191 4 
Ranio 222 21 
Rannes G 488 14; Rane 

279 14 
Raparia 224 7, 881 14, 

G543 11 
Rapbanus 87 4 
Rapsum 66 19 
Raramdula 71 15 
Rasis cf. Rafis 
Rastitiana cf. Rusticiana 
Rataspen 816 19 
Rate Corion 429 6 
Ratiaris 190 6 
Ratis ins. 442 17 
Ratisium (Epitauron) G 541 

25 
Ratsalium 95 18 
Ratyra 178 8 
Raugis fl. G55S 2; Bangis 

fl. 200 11 Rausa Confitio 228 15 
Ravatonium 435 22 
Ravenatone 424 18 
Ravenna 88 10, 258 3, 

826 1, 830 11, 388 11, 

G461 20, 502 5, 504 

20, 508 5, 544 17; 

Ravennam 290 5, 388 

14, G 544 21 
Ravennacium (Natiolum) G 

506 16 
Ravennatis(Flaminia)247 14 
Ravonia 481 2 
Raxaturis 56 14 
Raxtomessa fl. 489 1 
Reate G 491 8 
Reatinam G491 12 
Reatino agro G456 5 
Reche 79 14 
Recima cf. Ricina 
Recina G490 16 
reciprocabiliter 884 11, G 

546 1 
Redenovo fl. (Retron) 290 10 
Redesto (Afrodisia) G 535 6 
Refenos cf. Rerefenorum 
reflexus litoris G 580 11 
Regaina ins. 440 16 
Reganum fl. 229 19 
Regentium 426 14 
Regia (Columna) 263 12, 

381 15, G471 9, 508 9 
Regiano 190 2 
Regiensis fretum 294 8 
Regii cf. Regium 
Regina 315 1 
Reginia colonia G 493 2 
Regio cf. Regium 
Regis cf. Aquas Regis 
Regium (Italiae) G 455 19, 

471 8, 508 4.6; ^quasi INDEX. 647 scissiiin G 495 3; Regii 

fretum G 454 9; Regio 

38 15, G464 16, 513 3; 

Regio lolia 330 9; Regio 

Iulii330 12, 338 8; Re- 

gio lulis 263 11 
Regium (Thraciae) 182 5, 

372 4, G 534 21 
regma G495 4 
Reise iiis. 395 13 
Reitae 114 16 
relativa loca 295 4 
reliquimus designandum 442 

12 
Remigium cf. Revingo 
Remista 215 17 
remorata est 28 5 
Remotodion 190 5 
Renus fl. 228 10. 14. 16; 

Renum fl. 227 4, 228 9, 

230 19 
Repetiniana 157 1 
Rerefenorum 28 14, 201 6; 

Rerifenorum G 553 17; 

Rerefennos 324 12; Re- 

referos 417 8; Refenos 

G 553 6 
Resama 79 15 
reservat G 468 13 
responditur 16 6 
Retianos G 453 10 
retro redeam G 503 17 
Retron fl. (Redenovo) 290 10 
reumaticam accessam 16 5 
Revingo 382 S; Remigium 

G543 18; Ribingium G 

460 9. 23 ; Rnginio 256 

12; Ruigno 255 14, 

256 12 
Rexum G 512 10; Bexum 

269 9, 337 6, G475 18 Ribingium cf. Revingo 

Ribision 238 6 

Ricina 269 15, 337 12, 

G476 1; Recima G512 

16 
Ridder G 542 20; Rider 

380 18 
Rider cf. Ridder 
Rifis cf. Rafis 
Rigiensis (Prita^) 248 9 
Rigilinus 23 7 
Rigomacum cf. Rigomagus 

(Italiae) 
Rigomagus (Italiae) 250 15; 

Rigomacum G457 12 
Rigomagus (ad Renum) 227 

12 
Rimphaeis montibus 115 19 ; 

Rimphaeos montes 114 17, 

115 9, 168 7, 323 9; 

Ripheos montes G547 11, 

548 6, 550 18, 551 20 
Rinensis (Francia) 226 10; 

Rinensem 233 14; Ri- 

nense 233 5 
Rinensium (Francorum) 229 9 
Rinocoruros 116 18; Rino- 

coruron G 524 10; Rino- 

curonon 166 1 ; Rinocu- 

roren G 549 11; Rinocu- 

ruron 356 8, 388 5 
Rinubio 222 22 
RipariolumLinensis G504 10 
Ripas nigras 160 10 
Ripheos montes cf. Rimphaeis 
Rippem cf. Ypion 
Ris 222 1 
Risapha 89 1 
Rithion G 682 2; Rizion 

102 4; Ruzion 867 3 
Rizinis 232 21 648 MDBX. Bizion 102 4; Rithion G 
532 2; Ruzion 367 3 

Roboria G 480 20 

Rodacis 812 15 

Rodanasfl. 242 12; — Lan- 
sonensifl 242 6; ISodano 
242 7; Rodanamfl. 287 6 

Rodingis 297 11 

Rodos ins. 394 16 

Roma 274 9, 334 13, G 
473 18, 478 22, 479 1, 
481 19, 494 1, 504 6, 
510 17; Romae G466 5, 
469 16; Romam276 16, 
279 7, 280 9, 384 6, 

285 4, G480 17, 481 1, 
483 7, 484 1, 487 14, 
488 8, 491 7, 503 20, 
540 16. 17 

Roma nova G 534 19 
Romae Tuscia 249 3 
Romani 3 3; Romanoram 
consnl G464 10; — con- 
8ule G501 16; — consu- 
libus G 540 9 ; — cos- 
mographum 1*20 1; — 

ezercitus G 467 20; 

gensl7 14; — imperator 
82 2; — philosophum 
236 18; — philosophos 
171 12, 180 7, 186 5, 
193 16, 205 11, 214 3, 

286 15, 246 14, 301 8; 
— sapientissimi 32 6; Ro- 
manoB G450 11 

Romessiana 191 15 
Romoald G467 16 
Romula 220 15 
Romulas 188 18 
Ronnacaris 71 17 
Roramis 178 19 Rorimna cf. Lerimna 
Rorimorum 97 10 
ros herophormum 11 14 
RoscIam'G525 18; Rosdo 

858 8 
Rosolotiaco 99 5 
Rotaroto cf. Butaroton 
Rotas 280 1, G483 15 
Roxolania 199 16 
Roxolanorum patria 29 8, 

175 5; — patriam 421 

18; — regionis 175 15; 

RoxoIano8 324 10, 417 6, 

G552 14 
Rubea (Mauritania) 153 10 
Rubos 282 11; Rubos G 

485 17 
Rubra 269 5, 337 1, G 

475 14, 512 5 
Rubras 156 9 
Rubriari 307 12 
Rubricatas ins. 408 15 
Rubricatum 304 3; Lubri- 

catum 342 16 ; Lanbri- 

catum G514 25 
Rubriensis (Custodia) 412 15, 

G500 23 
Rubrum mare 5 15, 50 17, 

60 3, 129 16, 890 18; 

Rubri maris 165 15, G 

549 8 
Rubus G 485 17; Rnbos 

282 11 
Rucinium 208 9 
Ruge G468 19, 507 5 
Ruginio cf. Revingo 
Rugium 231 16 
Rnguniae cf. Rusguniae 
Ruigno cf. Revingo 
Rum 67 8 
Rumabo 434 18 INDBX. 649 Ramnastes 180 11 
RuDgon 227 15 
Rnra fl. 229 4 
Rusano fl. 291 4 
Ruscinone 841 7; cf. Pera- 

rinova 
Raseius manicipium 155 7 
Rusgimia cf. Rasganiae 
Rusgoniae 155 10 ; Rusgi- 

mia 6517 11 ; Ruguniae 

346 7 
Rusicada G517 25; Rusi- 

cade 847 6; Russicade 

148 5 
Rusicade cf. Rusicada 
Rusicorus cf. Rusicuron 
Rosicuron 155 9; Rusicorns 

G 517 12; [Rusucurus] 

346 8; Rusucaram346 12 
Rasinum G 514 3; Rusino 

245 18, 341 8 
Ruspe 349 17, G 520 3 
Rospina 349 12, G519 24; 

Irusbinus 141 13 
Rossicade cf. Rusicada 
Rasticiana 852 2; Rastitiana 

G521 9 
Rusubisim G 517 14; Rusu- 

visir 346 14 
Rusacarus, Rosacuram cf. 

Rusicuron 
Rusnvicaris 846 10, G517 

15 
Rusuvis 846 15, G517 18; 

Rnseius 155 7 
Rnsuvisir 346 14; Rosubi- 

sim G 517 14 
Rutarata 53 19 
Rutupis 428 5 
Ruzion 367 8; Rithion G 

532 2; Rizion 102 4 Saba ins. 891 5 
Sabacium G586 18; Saba- 

tion 874 7; Sabatum 

195 5 
Sabation cf. Sabacium 
Sabatis cf. Batis 
Sabatum cf. Sabacium 
Sabbatis 285 7, G 488 9 

Sabbatis cf. Batis 

Sabea 59 2 

Sabeon mediana ins. 391 2 
Sabeon minor ins. 391 3 
Sabeon prov. 48 21 
Sabeone maior ins. 391 1 
Sabesola 805 8 ; Sabessola 

G516 1; Bardesola344 2, 

G516 1 
Sabilum 56 5 
Sabina 259 7; Sabinis G 

462 21 
Sabina civitas G491 7 
Sabinis cf. Sabina 
Sabinus G490 19 
Sabor 56 6 
Sabrata 141 1, 850 17, 

G520 18 
Sacamum 57 11 
Saccar cf. Sagaris 
Saccibem 71 11 
Saccidum 71 10 
Sacens Scython prov. 60 19 
Sacer 300 11 
Sacerci 411 16; Sacercin 

G500 10 
Sacerons 300 12 
Sacidaba 188 13 

Sacomadis cf. Macnmades 
maiores 

Sacra ins. 408 1 
Sacraria cf. Sacrata 650 INDBX. Sacrata 259 8, 6 462 17; 

SacrariaG505 10; Sacria 
^ 826 12 
Sacria cf. Sacrata 
Sadanna 184 11 
SadinU fl. 153 4 
saecalum 17 16 
Saeera G 580 18; Cereas 

100 5, 865 4 
Safon 265 12, 383 14; 

Safom G509 25; Sason 

G472 23 
Safum cf. Safon 
Saganna fl. 242 9 
Sagarion 110 17 
Sagaris 864 8, G 580 4; 

Saccar 99 14 
Sagantia (Spaniae) 817 8 
Sagnntum (Spaniae) 303 14, 

804 5, 842 18, G515 8; 

cf. Saltum 
Sainpam 40 20 
Sala (Africae) 168 8, 845 4; 

Salam G 516 17 
Salam (Spaniae) 809 10 
Salamina 898 9 
Salaniana 820 1 
Salapis G468 22; cf. Sa- 

linis (Apuliae) 
Salar 79 16 
Salarbima 97 19 
Salaria via 280 9, G484 1 

Salarium cf. Silaron 

Salatia 806 14 
Salatim 57 15 
Salbas 846 16, G517 19; 
Saldas 155 2, 156 12 

Saldas cf. Salbas 

Saldis (Pannon.) 214 20 
Saldo cf. Saltum Salembmm G 474 18; Sa- 

lembro 268 8, 886 1 
Salensis fl. 164 20 
Salentinae regionis G467 19 
Salentinos G468 7 
Salernum 882 18, G472 4, 

509 6 
Salientibns 320 5 
Salinarum (Mauritania) 158 

11; — Mauros 416 11; 

salinarum patria 7 11 
Salinis (Apuliae) 828 8, 6 

468 22, 506 11; Sa- 

linix 260 14 
SaUnis (Britann.) 427 15, 

alia 429 4 
Salinis (Moesiae) 188 10 
Salinis (Piceni) 827 6, 6 

505 21 
Salinix cf. Salinis (Apuliae) 
Salla 216 4 
Salmantica 819 7 
Salmatia 276 4; Salmona 

G480 4 
Salmona cf. Salmatia 
Salolime869 11, G583 20; 

Salonime 173 11 
Salomiada 84 18 
Salommecia 74 16 
Salomonem 26 19 
Salon fl. 212 8 
Salona 209 9, 880 11, 6 

542 18 
Salondona 95 6 
Salonime cf. Salolime 
Salpia G506 11; cf. Salinis 

(Apuliae) 
SalsoYia 178 14 
Saltis 818 18 
Saltum (Spaniae) 805 9, 6 

516 2; Saldo 844 8 iin>BZ. 651 Saltam (Spaniae) alia 842 6, 
G 514 21 ; cf. Sagantnm 

Saluntom 208 6 

Salustius G454 12 

Salvia (Urbs) G 498 1 

Samachon (Helladis) 877 1, 
400 8; Psamachon G538 
23 

Samachon (Palaestinae) 86 5 

Samar 40 22 

Samaria 88 16 

Samarium 807 14 

Samarra 78 1 

Samba 71 20 

Sambure 67 15 

Samematride 58 8 

Samiton 108 4 

Samius Pitagora G 470 8 

Samma Castorum 94 15 

Samnium prov. G 508 16 

Samnum 283 15, G486 16 

Samos ins. 896 8 

Samosata 86 7 

Samotracis 58 18 

Samns fl. 821 16 

Sanabatin 172 14 

Sancidapa 186 16 

sancxit G 526 13 

Sandaquitum 808 16 

Saniglon 217 5 

Sanora (Armeniae) 73 11 

Sanora (Hyrcaniae) 62 4 

Santinis (Mediolano) 297 6 

Saotis 41 8 

Sapara cf. Siparis 

Sapedon cf. Sarpedon 

Sapha 80 16 

Saphar 47 22 

Sapis fl. 291 12 

Saponis ins. 441 2 

Sapori 85 1 Sapparis cf. Siparis 
Sapna217 21, fa^ia 218 9 
Saracos 78 5 
Saram 177 8 
Saramon 308 10 
Sarapama 74 6 
Sardatium 203 3 
Sardera 50 18 
Sardinia ins. 410 18, G499 

10; Sardiniam 412 19, 

G499 14 
Sardiparias G499 22; Sarti- 

parias 411 6 
Sardis 98 8 
a Sardo G499 12 
Sardonium 200 8.5, 201 1, 

G552 15, 558 18 
Sargo 55 13 

Saria 412 11, G 500 19 
Sariapis 412 12, G 500 20 
Sarius fl. 289 5 
Sarmatiae 200 8. 18, G 552 

18, 553 10; Sarmatiam 

200 17 
Sarmatorum 199 14, G552 

16; Sarmatonum 200 6; 

Sarmatum 29 8; Sauro- 

matum 175 5 ; Sarmataa 

324 11, 417 7; Sarma- 

tos G552 14 
Sarmazege 189 6 
Sarminium 218 6 
Samum 264 17, 833 1, 

G472 11, 509 12 
Sarona ins. 408 19 
Sarpach 412 13; Sarpath 

G500 21 
Sarpath cf. Sarpach 
Sarpedon G526 5; Sape- 

don 359 7 
Sarradon prov. 66 7 652 ISOBX. Saniteron 211 14 
Sartia cf. Scarpiaa 
Sartiparias cf. Sardiparias 
Sartonochido 127 16 
Saruba fl. 235 14 
Sarva fl. 437 11 
Sason cf. Safon 
Sata 55 19 
Satala 74 14 
Satanna 58 20 
Satriadon prov. 49 1 
Satnr (Neptnnas) G 473 12 
Satumia 284 16, G488 4, 

fa7ta G511 6; Satnmie 

885 10 
Satumum G465 14 
Satumm G469 12, 507 13 
Saucensis 248 4 ; Saucienais 

G502 13 
Saudone 817 6 
Saudonio 428 17 
Saunium G467 10, 506 26 

Sauromatum cf. Sarmatomm 

Saus fl. 221 5 

Savaria 216 6 

Savatinum 73 19 

Savatione 240 18 

Saviri 81 19 

Saxona 402 2 

Saxones 824 13, G553 8; 
Saxonum 27 18, 229 11, 
422 11, 423 7; Saxos 
417 10 

Saxonia 212 9, 225 12; 
— antiqua 423 7; Saxo- 
niam 212 15, 213 10, 
225 10 

Saxos cf. Saxones 

Sazala 61 17 

Scabiosus (Mons) G487 3 Scaciona G458 1; Seationa 

251 11 
. Scadonioram civitatem cf. 

Isca Dumnanioram 
Scaladis 218 8 
Scaldea fl. 236 6 
Scanza ins. 175 13, 422 1; 

Scanzan 29 14 ; Scanzi 

422 4 
Scanzi cf. Scanza 
Scaphie fl. 118 20 
Scapiana 889 16, G51d 7; 

Scarpiana 243 10 
Scarbona 234 1 
Scardona 209 16, 880 19, 

G542 2L 
scarifiim 168 18, 294 8, 

G 455 3 ; scariphum 6 

552 5; scarifo 294 15, 

G455 10 
Scarpiana243 10; Scapiana 

339 16, G513 7 
Scarpias 375 6; Scorpia 

G537 14; Sartia 199 6 
Scasuson 95 9 
Scatianoram ( Lucdonon ) 

238 3 
Scationa 251 11; Scaciona 

G458 1 
Scatras 187 13 
Scelinunte cf. Selenunte 
Scemadana cf. Simadana 
Scene 58 14 
sceptra caelorum 1 6 
Scerdefennos cf. Scerdifeno- 

rum 
Scerdifenorum G 558 17; 

Scirdifrinoram 28 18; Sir- 

difenoram 201 6; Sce^ 

defennos G 554 8; Se^ 

defennos 201 13, ^24 12; niDBX. 6^ Sisdefennos 417 8; Cer- 
defennos G 553 7 
Scetis ins. 441 7 
Scicas cf. Sycas 
Scichas 83 17 
Sciedra cf. Siedra 
Scila cf. Sila (Italiae) 
Scileti cf. Scillea 
Scillaceam G483 5; Sila. 

ceon 279 6 
Scillea G 634 13; Scileti 

871 15; Bilias 181 2 
Scilleum cf. Sileon (Italiae) 
Scinasinm cf. Senasum 
Scios nesson 131 14 
Scirdifrinorum cf. Scerdife- 

norum 
Sclavinorum prosapia 28 16 
Scobarum 41 13 
Scodris 379 10; Codras G 

541 21 
Scoldium 221 18 
Scopas ins. 891 20 
Scopolis ins. 444 7 
Scorpia cf. Scarpias 
Scorpius (Salemum) G 4 7 2 5 
Scotiains. 2 16, 12 7.19; 

(Ibemia) 440 1 ; Sco- 

tiam 10 16, 12 22, 439 9, 
440 5 
Scotorum insula 9 18; — 

patria 10 14 * 
Scrabon 63 20 
Scrofalas 190 15 
Scupis 205 20 
Scycas cf. Sycas 
Scylla G494 20 
Scymnoram 169 18 
Scytharum patria 28 15; 
Scythas 324 11, 417 7, 
G553 6 Scythia, Scythiae, Scythiam 

Scythiaeins. 421 10; Scy- 
thiam 2 18, 201 4, 
G 663 16; Scythia 
actuosa 200 14 ; — an- 
tiqua 29 10, 422 2; 

— eremosa et antiqua 
30 9; — eremosal68 4; 

— harenosa G653 10; 

— heremosa G551 17; 
Scythiam heremosam 
324 7, 417 2, G551 
16 ; Scythia maior 168 
11, G552 4; Scythiae 
maioris 174 5; Scythia 
maiore 185 6 

Scython (Esidis, Sacens,Ytio) 

60 17—19 
Seat 131 20 
Sebarium 319 6 
Sebastobolis G 582 18; cf. 

Sevantopoli et Sevastolis 
Securisca 189 13 
Secutionam G 456 16; Se- 

gatione 249 17 
Sedenito 125 10 
Sedo 222 4 
Sedona 70 18 
Segatione 249 17; Secutio- 

nam G466 16 
Segesta 403 6, G496 10 
Segisamone 318 12 
Seglam 311 10 
Segloes 437 3 
Segor'22 7, 26 7 
Seguntia 309 18 
Seguntio 428 14 
Sela ins. 391 24 
Selbiscos fl. 405 16 

Selentos cf. Solantum 654 INDBZ* Selenunt6 869 18; Scelinante 

103 6; Selerante G 626 

14 
Selerante cf. Selenunte 
Selesna 146 6 
Seleucia (Ciliciae) 369 6, 

G 626 3; cf. Seleucothin 
Seleucia (ad Orontem) 868 7; 

Seleutia G 626 17 
Seleucia (Persidis) 68 16 
Seleucothin 92 14; cf. Se- 

leucia (Ciliciae) 
Seleutia(MeBopotamiae) 82 6 
Seleutia patria 91 2 

Seleutia cf.Seleucia (adOron- 
tem) • 

Selinis 403 9, G496 14 

Selinus 82 8 

Selitha 164 4 

Selitra 127 6 

Selunto 222 18 

Sem 86 16, 40 3, 166 8, 

887 10 
Semar 126 9 
Semeos 126 20 
Semitum 148 8 
Sempronii (Foro) 278 6 
Semutis 126 6 
Sena 97 18 

Sena lulia 286 8, G489 6 
Senada 110 7 
Senana 146 2 

Senas cf. Stenas (Maced.) 

Senasum G470 16, 607 17; 

Scinasium 262 18 
Seneealia, Senegallia cf. Se- 

nogallia 
Senegallien3is civitatis G 

493 8 
Senemun 132 8 Senia 224 6, 381 12, G 

648 9 
Senogallia G462 12; Seno- 
galia 268 12; Senegallia 
G462 12, 606 6; Se- 
necalia G 606 6 ; Sino- 
galias 826 7 
Sentice 819 8 
Senua fl. 439 2 
Sepe 64 6 
Sephe 88 16 
Sepontos cf. Sipontos 
Septegaditanum cf. Septem- 

gaditanum 
Septem cf. Septemgaditanom 
Septem fratres 168 1 
septem orbis miraculis G623 

18 
Septemgaditanum firetnm 39 
2, 166 9. 17, 167 8, 
822 14, 324 4, 844 11, 
388 7, 443 11; Septem- 
gaditane fretum 826 4; 
Septemgaditanus fretom 8 
16; — fretus 167 7.14; 
Septegaditanum fl*etam41 6 
13, 418 7; Septegadi- 
tanofretol64 18; Septem 
fretum 806 16; — fretos 
G616 10 
Septemvenam 161 2 
septentrioHaliter G648 17 
Septimana prov. 242 17, 
248 6, 249 9; Septi- 
manae 238 10, 243 5, 
246 8, 293 17, 414 2; 
Septimanam 242 18, 246 
1, 292 9, 822 6, 6 
463 10, 666 13; Septi- 
maniae 38 17, G 454 8 
Septus G497 9 nrDBz. 655 Sera ins. 408 11 
Seramissa 97 6 
Serbitium 217 15 
Serdefemios cf. Scerdifenorum 
Serdica 191 10 
Serdano 432 12 
Seretis 131 5 
Seria 317 19 

Serianum (Oceannm) G547 9 
Serica (Asculns) G 486 11 
Serica (India) 45 15. 16. 19, 

60 10, 417 1; Sericae 

48 18 
Serichorum (Mesochorum) G 

487 8 
Sericus ins. 396 5 
Sericus Oceanus 415 17; 

Serico Oceano 421 7 
Seriem 211 5 
Serima 227 16 
Serisia 46 18 
Sermusa 99 7 
Serpa 806 6 
Serra maior 72 19 
Serra minor 72 12 
Serasa ins. 394 19 
Sesena 273 2; Arsena G 

478 2 
Sesta 286 9 

Sestantione cf. Sextantione 
Sestos 372 10 ; Sextus 182 

10, G 535 3 
Setabi 343 1, G 515 8; 

Setavum 304 9 
Setavum cf. Setabi 
Seterra G514 14; Seterram 

341 16; Steras 303 6 
Seustatio 318 6 
Seution 222 7 
Sevantopoli 76 11; cf. Se- 

bastobolis et Sevastolis Sevastolis 169 11, 868 1; 

cf. Sebastobolis et Sevan- 

topoli 
Sevavicina 52 18 
Sev^rianum (Mons Scabiosus) 

G487 2 
Sexta G489 7 
Sextantione 340 16; Sex- 

tantionaG513 23; Sestan- 

tione 245 9 
Sextia 258 13, G462 13, 

505 6; Sextias 326 8 
Sextis (Aquis) 244 3, 340 4, 

G513 11 
Sextus cf. Sestod 
Siania Caucusorum 68 17 
Sibaris (Baris) G 465 20, 

466 9, 485 14, 506 18; 

Sibari G 466 4 
Sibaris (Sapara) G 461 1; 

cf. Siparis 
Sibrie cf. Sibrium 
Sibrita 397 8 
Sibrium 252 7; Sibrie G 

458 13 
Sibrorum ins. 406 17 
Sica Be... 148 12 
Sicae 102 12 
Sicce 220 18 
Sichinus 80 9 
Sicilia ins. 402 6, 406 3, 

G498 12; Siciliae407 6; 

Siciliam 263 5, 294 4, 

405 1, G454 10, 471 1, 

507 23 
Siciliba 146 2 
Sicion 877 9, G 539 10; 

Sitiora 400 11 
Siclis 217 3, 380 12, G 

542 14; Siclisi 209 10 
Siclisi cf. Siclis 656 IMDEX. Sicris fl. 62 14, 78 4 
Side 108 18, 860 2; Silde 

G626 19 
Sidiliam 168 17 
Sidona857 6, Sidone87 18, 

89 11; Sidonia G524 23 
Sidone, Sidonia cf. Sidona 
Siedra 859 15, G526 16; 

Sciedra 108 10 
Sig«miam, Sigamon, cf. Si- 

ganion 
Siganion 867 9; Sigaminm 

76 4; Sigamon G 583 9 
Sigensem (Portum) G5 1 6 26 ; 

Sigense (Portum) 345 18 
Signa municipium 156 8 
Signium 275 8; Sigmas G 

479 13 
Sigobrica 813 11 
Sigoron 111 12 
Sigruas cf. Signium 
Siguesse 148 11, 152 4 
Sigugna Boo fl. 296 2 
Siguionis 124 4 
Sigunna fl. 236 8 
Sigura 81 16 
Sila (Asiae) 72 5 
Sila (Italiae) 276 5; Scila 

G480 5 
Silaceon cf. Scillaceum 
Silarinm cf. Silaron 
Silaron 278 8; Silarum G 

482 10; falia Silamm 

264 14, G472 8; Si- 

larium G 509 5; Sala- 

rium 332 12 
Silarum cf. Silaron 
Silas 38 10 
Silbio 257 2; Silbonis382 8, 

G543 23;Silvium G461 2 
Silbonis cf. Silbio SUde cf. Side 
Sile fl. 290 13 
SUedron 106 16 
Silefentina ins. 419 15 
Silendero 102 17 
Sileo cf. Sileon (Afliae) 
Sileon (Asiae) 864 13, 6 

530 8; Sileo 100 1 
SUeon (Ital.) 268 9, 830 7; 

Sileum G471 6; Scillenm 

G508 2 
Sileum cf. Sileon (Itallae) 
Silion cf. FUium 
SUitnm 283 8, G486 9 
Silleo 105 19 
Silma 148 10 
Siltam 71 21 
Silvestri ins. 392 7 
SUvium cf. Silbio 
sima littera 294 11. 17; 

summa G 455 11 
Simadanad51 17, G521 7; 

Scemadana 140 14 
Simbra 75 3 
Sime civ. G 628 8 ; Cime 

362 4; GTmme 107 15 
Sime ins. 396 2 
Simiama 142 4; Siminina 

349 5, G619 12 
Siminina cf. Simiama 
Sinmesia ins. 414 11 
Simphea 55 20 
Simtura 47 14 
simul in unum 884 7 
Sinacana 72 18 
Since 86 8 

Sinda maior ins. 420 4 
Sindice 77 8, 868 7, G 

532 24 
Sinetriadum 433 8 
Singa fl. 90 1 IHDXZ. 657 Singara 80 13 

singillatim 40 2 

Sinida 110 1 

Sinna 40 17 

Sinogalias cf. Senogallia 

Sinogaliense 288 2 

Sino^)! 100 8, 366 7', G 

530 21 
sintomos G470 14 
Sinnessa 383 15, G 473 1, 

510 1; Sinuesse 265 13 
Sinuesse cf. Sinaessa 
Siparis 257 1, 382 7; Sip- 

paris G543 22; Sapparis 

255 10; Sapara G460 5, 

461 1; Sibaris 461 1 
Sipicannm G492 5 
Sipontos 328 6; Sipontus 

G463 20, 606 9; Se- 

pontos 260 12 
Sipparis cf. Siparis 
Sipte 60 9 
Sira fl. 158 4 
Siracusa cf. STracusam 
Siramin 72 16 
Sirasceli cf. Syrasele 
Siratum vel Sirrentum cf. 

Surrentum 
Sirdifenorum cf. Scerdifeno- 

mm 
Siriana 72 9 
Sirmio (Italiae) 253 8; Gri- 

mium G459 8 
Sirmium (Pannon.) 214 18 
Sirote 215 10 
Sirpium 280 4, G483 18 
Sirrentum cf. Surrentnm 
Sisdefennos cf. Scerdifenorum 
Sisido fl. 288 16 
Sisma fl. 406 2 
Sismaida 49 11 Sistata 47 9 
sistuntur patriae 168 8 
Sita colonia 166 10 
Sitarane 66 7 
Sithopolis 84 14 
Sithotrogorum 176 16 

Sitifensis cf. Mauritania 
Sitiora cf. Sicion 

Sitorei 98 19 

Slicisme G539 18, Glicisme 

378 9 
Smetri 433 17 
Smiemon cf. Smynio 
Smima 362 2, G 528 6; 

Smurna 107 13 

Smunio cf. Smynio 
Smurna cf. Smima 

Smynio 362 15; Smunio 

108 8; Smiemon G628 

21 1 

Sobobrica 318 8 
Sobrica ins. 441 6 
Socdianon prov. 48 20 
Sodisinam fl. 440 8 
sol, dei famulus 11 5; sol 

occasum aecipit 24 17; 

Bol oritur vel ponitur 13 5. 

13 ; sol respiciat trana to> 

tum orbem 10 18 
Solacina cf. Solodocina 
Solama 177 16 
Solanon cf. Solanum 
Solantum 403 8 ; Selentos 

G496 8 
Solanum G 480 1 ; Solanon 

276 1 
Solaria (Etruriae) 287 7, 

G489 22 
Solaria (Spaniae) 314 1 
Solaria cf. Ad Solaria 
42 L. 668 ISDBX. Solariantim 840 6; SoUunom 

244 5, G618 13 
Solarium cf. Solariaanm 
Solbeama 149 14 
Solde cf. Soloe (Ciliciae) 
Solenta ins. 408 4; talia 

408 9 
Solentinam regionem G502 

18 
solertissimi viri 4 9, 11 2 
Soli 72 6 
Solia fl. 405 20 
Solinga 47 1 
Solist 233 3 
Solodicina cf. Solodocina 
Solodocina 101 14; Solodi- 

cina 366 14; Solacina 

G5dl 22 
Soloe(Ciliciae)92 11, 369 3; 

Solde G526 1 
Soloe (Cypri) 893 13 
Somaschae 75 14 
Soniar cf. Gonia 
Sonista 215 13 
sophiae cultibus G519 5 
Sora275 7; Sura G479 17 
Sorbam 222 9 
Sorenis 215 7 
Sorores 319 15 
Sosonia cf. Susonnia 
Sostrate (Indiae) 52 17 
Sostrate (Persidis) 44 20 
Sotida 72 4 
Sotitas fl. 405 5 
Spadois 132 5 
Spalathon G542 11; Spa* 

lathron 209 8 ; Spalatrum 

380 9 
Spalathron , Spalatrum cf. 

Spalathon 
Spanacha 125 16 Spane 48 1 

Spaneatis 216 11 

Spania 9 2, 301 2 (bis), 
302 14, 307 8, 308 18, 
316 9, 319 17, 322 1. 
8. 10. 13; Spaniae 8 19, 
167 6, 312 5, 314 4, 
324 8, 414 8, 443 5. 
10; Spaniam 301 5.17, 

321 9, 323 2, 844 12, 
418 6; cf. Hispania et 
Ispaniam 

Spanicus (Oceanus) G555 5; 

Spanici 325 3 
Spanoguasconia 299 8. 17, 

418 5; Spanoguasconiae 

322 3; Spanoguasconiam 
299 12.13, 300 13.17; 
Spanosguasconiam G 555 
10 

Spanoguasconiacus (Oceanas) 

G555 4; Spanoguasconici 

825 2 
Spanorum patria 8 17, 302 1 
Spartaria cf. Cartago 
Sparthon 191 8 
Spasinucaras 53 7; taHa 

54 16 
spatiosissimae patriae 7 5; 

spatiosissimum desertam 

7 1 
Speculon 128 5 
Speculum 159 15 
Spellum G492 11 
Spelunca (Italiae) G506 25; 

Speluncae G 467 9; Spe- 

luncas 261 9, 329 4 
Speluncas (Airicae) 352 13, 

G521 20 
Spenemiris 132 17 
Speridium 217 8 INDBX. 659 Sphira 231 5 
Spilas ins. 421 8 
Spoletaneornm 88 11 

Spoletii cf. Spolitinm 

Spoletinae civitatis 6492 6 
Spoletinm civ. G490 18 
Spolitinm Sancensis prov. 
248 4; Spoletii Sancien- 
sis 6 602 13 
Sporadas 89 8 
Srolanis 182 16; Frolanis 
873 1; Prolanis 6585 11 
Stabi, Stabios cf. Stabinm 
Stabinm264 16, 6509 11; 
Stabi 6 472 10; Stabios 
332 17 
Stabnlnm 97 7 
Stacile 269 11, 887^; Sta- 
tine 6 512 12; Cilicie 6 
475 20 
Stafnlon 232 14 
Stagus 52 11 
Stalec 44 12 
Stamarisca 187 1 
Stamnes (Pardua) 208 13 
Stamuamum^ 177 4 
Stanae 125 7 

Statine cf. Stacile 

Statio Deventia 424 15 
Statio sacra 306 11 
Statiola mons 325 5; Tas- 

tiola 6 555 8 
Statuas 188 15 
Status 274 18, 6 479 10 
Staurinensis civitatis 6458 

10; — territorio 252 4 
Staurinis 250 8. 12, 6456 

19, 457 9 
Stavulum regis 160 11 
Stebane 96 8 Stelippon 76 10, 867 15, 

6532 15 
Stenamm (Caput) 188 15 
Stenas (Macedoniae) 195 6, 

374 8; Senas 6586 19 
Stenas (Maced.) alia 196 6 
Stene 424 16 
Steras cf. Seterra 
Steronsdeca ins. 414 4 
Stilos (Columna Regia) 6 

471 9 
Stina fl. 405 10 
Stira ins. 394 10 
Stodoion 433 7 
stoicorum philosophi 6450 4; 

a Stoicis 18 20 
Stoma Peuci 178 18 
Stomis 875 16, 377 11, 

399 8, 6 538 5 
Stranguria 78 14; Stran- 

guriana civitate 74 7 
Stratisburgo (Argentaria) 281 

7, 232 2 
Stratonis 181 15, 370 15 
Stratualis cf. Stratuclis 
Stratuclis 76 14, 868 4; 

Stratualis 6 532 21 
Strimon 197 8 
Strippa 64 18 
Stroile ins. 406 7 
Stura fl. 288 12 
Sturum 178 7 
Suaricum 175 5 
Suasanon fl. 291 16 
Suavorum 230 2 
sub tempore 17 13; sub 

temporibus 3 1 
Subbuplatia 283 6; Subln- 

picia 6 486 7 
Subcosa 6474 11, 511 7; 

Succosa 267 11, 835 11 
42» mMx. Sabdobiadon 485 9 
Saberadona 218 11 
SubgoU 861 15, G521 5 
Subiecte cf. Sablecte 
Snblecte 141 11, 849 15; 

Subiecte G 520 1 
Sablapicia G486 7; Sabbu- 

platia 288 6 
Sabmurola 283 12; Subro- 

mula G486 18 
Sabrada 108 16 
Sabromala G 486 18; Sub- 

marala 288 12 
SabseUint 160 17 
sabtas civitatem 242 18 
Sabalcas fl. 164 18 
suborbanis G468 16 
Saccosa 267 11, 835 11; 

Sabcosa G474 11, 511 7 
Sucrone, Sacrane cf. Portom 

Sucrone 
Sudas G485 18; Budas 

282 12 
Sudrio cf. Sutrium 
Suel 805 7, 844 1 , G 

515 25 
Suelanubus 277 8; Vela- 

nubus G481 5 

Saesaruntia cf. Suessa Irunca 

Suessalrunca G481 9; Sae- 

saruntia 277 7 
Suessula G482 4; Suesula 

277 13 

Suesula cf. Suessula 

s^ete 442 9 
Sufasa 157 10 
SuAiIus 150 6 
Sugdabon 176 2 
Sulci 411 5, G499 21 
Sulcis fl. 418 2 Sulmona G485 7; Sulmone 
282 5 

Sulmone cf. Snlmona 

Soluccum cf. Sulucu 

Sulucu 148 3; Sulucam 
847 18;SuluccumG518 7 

Sumachi 150 12 

Sumena fl. 236 4 

Bumma (Uttera) G 455 1 1 ; 
sima 294 11. 17 

Supatos 368 11; Suppatos 
172 7, G538 2 

a supiori G502 16 

Suppatos cf. Supatos 

Sura cf. Sora 

Surallon 184 1.13 

Surascele cf. Syrasele 

Surentnm cf. Surrentum 

Suretala 54 2 

Suri 88 17 

Surrentum G472 9; Suren- 

tum 264 15; Syrrentum 

332 15; Siratum re/ Sir- 

rentimi G509 10 
Surtade 96 7 
Surtum 74 5 

SusceUus (ToteUa) 277 12 
Suscilone 245 1 
Susciro fl. 114 1 
Susonnia 254 11; Sosonia 

G469 23 
Susura ins. 441 3 
Sutrium G488 14; Sndrio 

285 12 
Sycas 180 16; Scycas G 

584 16; Scicas 372 2 
Syracusam G 496 11, 498 

15; Siracusa 402 9 
Syracusanae urbis G496 19 INDBX. 661 Syrasele 372 16; Sarascele 

182 15; Sirasceli 6585 

10 
Syria 87 19, 85 15. 16; 

Syriae 394 4. 8; STriam 

89 16 
Syricnm (Oceanum) 114 15 
Syron ins. 895 8 
Syrrentam cf. Surrentam 

Taba 487 1 

Tababac 157 11 

Tabam 58 1 

Tabellaria G474 5; Tuvel- 

laria 836 4; Taellaria 

G510 25; Tuvelari 267 5 
Tabema frigida G 475 10; 

Tavema frigida 886 18; 

Tuvema fri^da 269 1; 

Tabema strigida G512 1 
Tabema strigida cf. Taberna 

frigida 
tabemacolom 88 3 
Tabemis 162 14, 845 9; 

Tabemas G516 22 
Tabia209 15; Tambia 880 

17; Timbia G 542 19 
Taboca 57 18 
Tabraca 147 12, 348 7; 

Tabracha G518 20 
Tabracha cf. Tabraca 
Tacapa colonia 850 9; Ta- 

capas 141 5 
Tacataa 347 12, G 518 6 
Tachora 71 5 
Tacinie cf. Tatinia 
. tacitomitati commendavimas 

89 18; tacitumitate com- 

mendamus 409 18 
Tadarum 72 1 
Tadoriton 438 11 Tafram 57 9 

Tage lacus 6 20; Tagges 

138 12 
Tagea 436 15 
Tagges lacus 188 12; Tage 

6 20 
Tagina 106 4 
Tagna ins. 390 5 
Tagus fl. 321 14 
Talartica ins. 892 5 
Talbinda 103 15 
Taliamentum fl. 290 16 
Taliatis 190 14 
tam longissima 387 1; tam 

diu longissima 887 8 
Tamanusidam cf. Tamusida 
Tamara 53 13 
Tamaris civ. 424 8 
Tamaris fl. 437 12 
Tamasgua 150 15 
Tamasida cf. Tamusida 
Tambia cf. Tabia 
Tamescon 893 6 
Tamese 428 8 
Tamion fl.' 437 16 
Tamira 87 19/ 
Tamnostri cf. Tapostri 
Tamusida 345 5 ; Tamasida 

168 2; Tamanusidam G 

516 18 
Tanais fl. 115 2.6.9, 179 

14, 323 10. 11, G547 

12. 15, 548 9, 550 19, 

551 8 
Tanateon prov. 69 10 
Tangarenon prov. 70 1 
Tani 855 17, G 528 25; 

Thanis 124 17 
Taniatide ins. 428 4 
Tanimis 128 7 
Tanna 86 4 662 IMDEX. Tannetum 272 B, G477 13 
Tantaleon prov. 51 18 
Tantali G 475 7, 511 24 
Tannm cf. Tenna 
Taparura 350 2, G 520 5; 

Patabura 141 9 
Tapedon 375 4, G537 12; 

Tapidon 199 8 
Taphnis G524 2 
Tapidon cf. Tapedon 
Tapostri 355 13, G528 15; 

Tamnostri 133 17 
Taprobanae 51 1 ; Tapro- 

bane ins. 420 8 
Tapsnm 349 14, G519 26 
Tapurion prov. 60 20 
Taracina 266 8; Tarracina 

834 3; Terracina G478 7, 

510 6 
Taracinensis (Campan.) 249 2 
Tarana 81 6 

Tarante, Taranto cf.Tarentum 
Tarbisien 254 2, 255 4, 

257 11, 383 3; Tarbi- 

sium G461 12; Trabl- 

tium G544 10; Trabium 

G459 19; Tribicium 257 

11, 383 8 
Tarbisinm cf. Tarbisiou 
Tardus fl. G470 9; cf. Bra- 

danus 
Tare 54 15 
Tareas 182 11 
Tarentinae civitatis 284 5 
Tarentum 262 9, 830 1, 

G469 13, 507 15; Ta- 

rento G467 17, 487 13; 

Taranto 295 8; Tarante 

G464 11 
Tarfa cf. Farfa 
Tarmata 41 15 Tameum 224 14 
Tamias 237 8 
Taron fl. 289 17 
Tarpudison 184 9; Trupu- 

dison 184 12 
Tarquinios 284 12; Tarqui- 

nium G487 19 
Tarracina cf. Taracina 
Tarraconem 342 5; Tarsar 

gona 303 13; Tarsago- 

nam 309 1; Terragona 

G514 20 
Tarri 411 9, G 500 3 
Tarsagona cf. Tarraconem 
Tarsambaram 61 12 
Tarsaticensis (Liburaia) 228 

7 ; cf. Tharaaticnm 
Tarspeda 49 8 
Tarsus 92 6; Taisum Ci- 

liciae 93 1 
Tartaras fl. 289 10 
Taruda 56 16 
Tasacora 160 6 
Tadagora fl. 158 5 
Tasbiros867 13, G532 13; 

Thabyrrus 76 8 
Tastiolamons G555 8; Sta- 

tiola 825 5 
Tatale 870 8; Totale 177 

13 
Tatenum 181 18 
Tatinia G 468 17; Tatinie 

260 9; Tacinie 828 3; 

Ocinia G 506 6 
Tatirita cf. Latirita 
Tauriana (Italiae) 268 14, 

331 17, 'G471 11, 508 

11 
Tauriana (Macedon.) 196 4 
Taurim 92 7 
Taurinnm 214 14 INDEX. 663 Taurion 170 4 
Tauriros 123 5 
Taaritanae civitatis G482 23 
Taurium 71 23 
Tauromenia G495 17; Tau- 

romoeni 402 11 
Taurns 30 11 
Tautus 111 16 
Taverna frigida cf. Tabema 

frigida 
Tavila 88 10 
Taxafora 160 13 
Taxon 106 6 
Te fl. 146 10 
Teade G 505 25; Teadem 

260 2, 327 11; cf. Tea^ 

num et Teate 
Teagina G 533 18; Tcagi- 

nem 172 12; Tegine 

369 9 
TeanoMarucion 281 13 ;Tyar 

num Mauricinum G485 1 
Teanopolum G506 4; Tea- 

nopolon 260 7; Teano- 

pilon 328 l^ cf. Teanum 
Teanum 827 10; cf. Teadem 

et Teate 
Teanum G 463 14; cf. Tea- 

nopolum 
Teate G463 9; cf. Teadem 

et Teanum 
Tebe 67 12 
Tecte 132 6 
Tedebon cf. Lebedon 
Tedertis 425 13 
Tegamia 62 5 
Tegeas 401 1 
Tegine cf. Teagina 
Tegulicia (Moesiae) 186 18 
Tegalicia(Septimanae)244 2, 

340 3, G513 10 Teinum cf. Tenum 
Telada 61 20 
Teladalfir 61 19 
Telamone 267 15, 335 16; 

Telamona G474 15, 511 

11 
Telasia cf. Telesia 
Tele 126 7; cf. Pelusion et 

Permun 
Telesia G 483 17; Telasia 

280 3 
Teligitorum G 548 20 
Telmison 360 12, G527 3; 

Thelmion 104 15 
Teloni 243 17 
Tema (Daciae) 208 17 
Tema (Spaniae) 317 12 
Tembro 126 16 
Temeuso 87 6 
Temizec 144 18 
Temnis 132 4 
Tempbra cf. Tempsa 
Tempira cf. Timpira 
Tempsa 264 5, 331 20, 

G508 18; Temsa G471 

18; Tempbra G 535 14 
Temsa cf. Tempsa 
Tendava 73 21 
Tenna 331 19; Tenno G 

508 17; Tanum 264 4, 

G471 17 
Tenno cf. Tenna 
Tennon cf. Tenum 
Tenobrica 308 14 
Tenos cf. Tenus 
Tentira 133 11 
Tenum 362 3; Teinum 107 

14; Tennon G628 7 
Tenus 374 10; Tenos G 

536 21 
Tenusilay 287 15 664 onoEZ. Teon 107 12; Team 862 1. 

G628 5 
Tepias cf. Thespias 
Tepidu 160 8 
Tepte colonia 152 10 
Teraria ins. 408 8 
Terdec fl. 440 10 
Teidon fl. 77 12 
Terebrica 307 2 
Terentnm 144 12 
Tergeste 882 11, 644 2; 

Trege8te25& 9; Tregesten 

257 5; Treiesta 6460 4, 

461 5 
Teriosa 128 8 
Terisa 278 13, 0482 20 
Teriton prov. 61 15 
Terlenia ins. 414 5 
Termania G491 10 
Termis cf. Thermis 
Termonin 425 2 
Termosa 128 11 
Terracha 811 11 
Terracina cf. Taracina 
Terragona cf. Tanaconem 
Terrosa 128 9 
tems 246 6 
testare 23 3 

TeteUa (Atella) 482 3 
tetendit lineam 2 6 
Tetrapyrgia 92 12 
Tetrion 122 1 
Teum cf. Teon 
Thabyrms of. Tasbiros 
Thace 128 19 
Thacora 148 18 
Thage 48 5 
Thalacte 146 13 
Thale 128 2 
Thamacon 191 14 
Thamamnleni 146 4 Thamara 84 7 

Thamoi 356 1; cf. Thamiim 

Thamam (Thanns vtl Taphnis) 

0524 2; cf. Thamai 
Thamuri 80 14 
Thangin 123 6 
Thanis 124 17; Tani355 17, 

0523 25 
Thanus G624 2; cf. Thamiim 
Tharsantes 185 8 
Tharsaticum 224 8, 381 15, 

G 543 12; Tharsatico 

293 6, 0453 16; cf.Tar- 

saticensis 
Tbarsete 146 7 
Thasos ins. 396 5 
Thatama 80 4 
Thavia 96 4' 
Theatrum ins. 444 4 
Thebaide 133 8 
Thebesthe 151 6 
TheblaU 151 15 
Theclana 206 4 
Thedeclea 135 9 
Thedis 123 14 
Thedoricopolis 232 16 
Thegubris 81 8 
Thelia 82 2 
TheUs 124 8 / 

Thelmion cf. Telmison 
Thelmisa 80 8 
Themanas cf. Thenas 
jThenas 141 8, 350 8; The- 

manas O 520 6 
Themissinion 106 9 
Thena 132 12 
Thene ins. 444 8 
Thenebestre 149 16 
Thenis 180 7 
Theodosia 370 4; Theosio- 

poliB 178 17 INDEX. iUttt, 

009 Theodotis G 639 8 
Theodusopolis 75 11 
Theomis 126 11 
Theompolis 125 17 
Theosiopolis cf. Theodosia 
Tbepmos 129 11 
Thera 371 13, G 634 11; 

Tira 181 4 
Theranda 206 6 
There 96 11 
Thermantica civ. 45 4 
Thermantica cf. India 
Thermis G496 7; Termis 

403 2 
Thermith-as 898 8 
Thermodon fl. 113 8 
Thermopila cf. Thennopylas 
Thermopylas 875 5; Ther- 

mopilae 199 7; Thermo- 

pila G537 13 
Theron ins. 419 16 
Thertonia (Cappad.) 94 17 
Thertonia (Mesopot.) 81 4 
Thesalonici cf. Thessalonica 
de thesauris snis 9 20, 30 

21 
Thesida 87 17 
Thespia cf. Thespias 
Thespias 875 10; Thespia 

G537 18; Tepits 199 2 
Thessaliae 197 10 
Thessalonica 196 17; Thes- 

salonici G 636 2; Thesa- 

lonici 194 14, 378 16 
Thetmelim 122 13 
Theucera 137 16; Then- 

chira 363 15; Thenchila 

G522 13 
Thenchila , Theuchira cf. 

Theucera 
Theuse 124 18 Thiar 80 1 

Thil^rasene 46 1 

Thile ins. 439 6; cf. Thjle 

ThUos ins. 390 15 

Thimata 72 15 

Thimea cf. Fimea 

Thinus cf. Thunos 

Thionas 67 10 

Thira370 11; Phira 117 19 

Thiris fl. 197 8 

Thirrennium cf. Tirenum 

Thirsitis 126 2 
Thirusdron 144 9 
Thoburbi minus 151 9 
Thocoris 135 12 
Tholosa 298 5 
Thonea 96 8 
Thonitis ins. 63 6 
Thons ins. 395 12 
Thrivis 105 10 
Thnbacis cf. Thubactis 

Thubactis 352 1, G521 8; 

Thubacis 140 11 
Thugursicus 150 S 
Thumida 80 7 
Thunos 848 14, G519 7; 

Thinus 142 7 ' 
Thunuces 135 10 
Thuraria 151 8; Tyraria 

142 13 
Thuris 195 7; Thurista G 

536 20; Turiste 874 9 
Thurista cf. Thuris 
Thurribus ins. 406 16 
Thursurum 159 13 
Thyatira 111 8 
Thyle ins. 443 6. 7; cf.ThUe 

Tiana 95 16 

Tiberiana (Ostia) 266 12; 
— (Hostia) 334 12; Ti- INlD INDBX. berina (Ostia) G473 17; 

Fiberina (Ostia) G 510 16 
Tibili 149 1 
Tibis 203 13 
Tibisia fl. 204 12 
Tibur 279 11; Tibnris G 

483 11 
Tice (Paphlagoniae) 100 4, 

G630 17; Tyce 365 8 
Tices (Getnliae) 159 14 
Ticinum (Papia) G457 15; 

Ticinus (Papia) 251 2 
Ticinus fl. 289 1 
Tidone fl. 289 18 
Tifemum 286 16, G489 14 
Tigisim 156 15 
Tigranocerta 50 2; Tygra- 

nocertam 65 13 
Tigris fl. 20 12.18, 21 10, 

63 5, 79 2, 187 3; 

Tigrin 19 16 

Tilam cf. Tion 

TiUda 62 8 
Tilurion 210 12 
Timagon 191 11 

Timbla cf. Tabia 

Timpira 183 3; Tempira 

373 4 
Timuli 132 9 

Timum 181 12; Tumo 371 1 
Tindareon 402 14; Tinda- 

reum G496 2 
Tindo 127 15 
Tinea fl. 438 11 
Tingi colonia 162 12, 345 

1 1 ; Tingin colonia G 5 1 6 

24; Tingit 160 3.20 
Tingimie 143 10 
Tingin, Tingit cf. Tingi 
Tingitana cf. Mauritania Tinna 326 15; Pinna269 6; 

Inna G505 18; Pensas 

G462 20 
Tinnes fl. 113 4 
Tinoy 127 3 
Tion364 14; TUam 100 2; 

Cyon G 530 9 
Tionas fl. 68 10 
Tipasa (Maurit.) 155 12; 

Tipassa 346 4, G517 8 
Tipassa (Numidiae) 148 17 
Tira cf. Thera 
Tiram fl. 179 15 
Tircon G497 3 
Tiremsum370 12; Tirepsum 

178 1 
Tirenum 261 3, 328 11; 

Thirrennium G 464 2; 

Tirhennium G 506 14; de 

Tirheno G465 5 
Tirepsum 178 1; Tiremsum 

870 12 
Tirhennium cf. Tirenum 
Tirheno cf. Tirenum 
Tirice 870 9; Furice 177 14 
Tirissa 181 18; Turisia 

870 17 
Tirrenum cf. Tyrrenum 
Tirsinida (Etruria) G 504 7 
Tirsion 170 9 
Tirus ins. 390 10 
Tisia fl. 204 11 
Tissia 398 1 
Tistenta G491 16 
Titan 23 15 
Titanos montes 292 6, 6 

458 5 
Titultia 312 9 
Tiveriada 84 20 
Tiviscum 208 18 
Tocarion prov. 61 1 INDEX. 667 Tocolosion 163 10 
Tolabum 41 6 
Toleton 312 10 
Tomis 181 16, 370 14 
Tonia 111 16 
Tonobrica 818 11 
Tonocum 403 10, G496 15 
Topiron 183 8, 373 9, G 

535 19 
Torgoris fl. 48 11 
Toronis 235 5 
Torrens fl. 146 11 
Torres fl. 138 7 
Tosorata 47 11 
Totale 177 13; Tatale370 8 
Totella, Snscellus 277 12; 

Atella (Tetella) G 482 3 
Trabitium, Trabium cf. Tar- 

bision 
Tracia 180 2.11; Traciae 

180 11, 183 12, G 

534 5; Traciam 185 3 
tractionem G465 5 
tractum expletum G454 2 
Traducta cf. Transducta 
Tragon cf. Antiochia epi 

Tragon 
Tragulis 139 17, 853 5; 

Trigulis G522 3 
Tragurion 209 11, 380 18; 

Tragurium G 542 15 
Traiana (Tranas) G 466 6 
Traianopolis 183 2, 378 3, 

G535 13 
Traianus 32 2, 185 10; 

Traiani G 464 13.16; 

Traiano G465 2 
Traias 97 17 
Trana G 506 14 
Tranas G 465 8 
Trane G464 3 Trannis G464 2 
Transducta 305 12, G516 5; 

Traducta 344 6 
transfretans G516 18 
Transindorum 18 4. 11, 18 

19, 20 15 
transmetatae sunt 8 22, 

886 7 
Transpadanae cf. Liguriae 
Trapezus (Bosforan.) 174 2, 

370 7 
Trapezus (Ponti) 101 10; 

Trapezum 366 10; Trar 

pezunta G531 18 
Traspadinae cf. Lignriae 
Traxula fl. 487 8 
Trea capita 342 8; Tria 

capita G514 23; Orea 

capita 804 1 
Trebiam 810 12; Contrebia 

810 5 
Trebias fl. 289 14 
Trebio 274 18; Trebios G 

479 5 
Trecas G492 8 
Trega 233 12 
Tregeste, Tregesten, Treiesta 

cf. Tergeste 
Tremetis ins. 409 17 
Tremulas 162 20 
Treoris 284 4 
Trepitia 227 18 
Trestabernas 277 4, G481 6 
Tria capita cf. Trea capita 
Tribassus 46 16 
Tribicium cf. Tarbision 
Tridentum 253 13, G459 12 
Tri^omidia 112 4 
Trigulis cf. Tragulis 
TrUlon 195 16 
Trimamion 187 5 668 INDEX. Trimnntiam 484 11 

Trimas fl. 212 6 

Trincto 253 12; Tritonia 

G469 11 
Tripolis (Lydiae) 98 12; 

talia 106 12 
Tripolls (Phoeniciae) 94 2/ 

367 10, G525 4 
Triraxns 64 21 
TritoiUa G459 11; Trincto 

258 12 
tr|amphabmter G498 14 
Troada, Troas cf. Alezandria 

Troas 
Troentino 327 1; Troentina 

G505 16 
Troglodytoram 519,11611, 

119 4, 136 8, 166 6, 

444 9.11; Trogloditonim 

118 4, 886 17, 416 9 
Troia 228 2, t. e. Colonia 

Traiana 
Troia (Ecana) G 486 12; 

cf. Ecas 
Troiae G461 14, 485 9, 

538 17 
Trophirion G 526 4; Trum- 

phurion 359 6 
Tropsasia 47 7 
Trumphurion 859 6; Tro- 

phirion G 526 4 
Trupudison cf. Tarpudison 
Tuburbo maius 144 1 
Tubusubtos 156 18 
Tuca 153 17 
Tudana 47 19 
Tude 807 17 
Tuder (Tudertina) G478 18; 

Turde 273 13 
Tudertina cf. Tuder 
Tuellaria cf. Tabellaria Tuessis 486 1 

Tuge 129 1 

Tuliatodi montes 7 8; Tal- 

liatodi 138 18 
Tulla 238 16 
Tulliatodi montes 138 18; 

Tuliatodi 7 8 
Tumerta 66 18 
Tumissa cf. Tunissa 
Tumo cf. Timum 
Tumsa cf. Tunissa 
Tunica cf. Taniza 
Tunida cf. Tuniza 
Tunissa 848 9 ; Tumissa 147 

10; Tumsa G518 32 
Tunizal47 18 ; Tunica348 6; 

Tunida G 518 19 
Tunnon G492 13 
Turaqua 307 19 
Turbes 811 6 
Turbice 161 1 
Turbulenta fl. 161 4 
Turcalion 312 14 
Turde cf. Tuder 
Turigoberga 282 22 
Turisia cf. Tirissa 
Tifriste cf. Thuris 
Turmulum 819 13 
Turriasson 311 1 
Turrida 268 12, 836 10, 

G475 5; Turrita G511 

22 
Turringia 229 9; Tarringiae 

230 1 
Turringorum 229 15 
Turrinum 413 10, G499 6 
Turris, Turre, Turres, Tur- 
ribus 

Turris (Arabiae) 56 1 

Turres (Dalmat.) 208 14, 
880 1, G542 3 IMDEX. 669 Tnrres (Getuliae) 159 16 
Turris (Latii) 266 4, G 

473 8; Turres 334 4, 

G610 7 
Turres (Libumiae) 224 6, 

381 13, G643 10 
Turres (Liguriae) 269 10, 

337 7, G 476 19, 

612 11 
Turris (Lucaniae) 262 14, 

G470 17, 607 18 L e. 

Thurii 
Turris (Melfis) G 466 11, 

606 15 
Turribus (Moesiae) 191 13 
Turres (Spaniae) 304 10, 

343 2, G615 9 
Turrisalba(Africae)351 4, 

G520 17 
Turris alba (Latii) G 610 

10; Turrisalbas 266 6, 

334 6; Turres albas 

G473 10 
Turris Buconis (Maurit.) 

164 7 
Turris Caesaris (Calabriae) 

261 6, 329 1, G466 

12, 606 21 
Turris lapidum (Africae) 

G621 26; Turre lapi- 

deum 363 2 
Turris Librisonis (Sardi- 

niae) 411 13, G500 7 
Turrita cf. Turrida 
Tuscana 284 14, G488 2 
Tusci 317 13 

Tuscia 249 3.6, G476 7, 
604 3, 611 24; Tusciae 
286 11, G488 12 
Tutena cf. Mutina 
Tuvelari cf. T^bellaria Tuvellaria cf. -Tabellaria 

Tuvema Mgida cf. Tabema 
frigida 

Tyanum Mauricinum cf. 
Teano Maracion 

Tyce cf. Tice 

Tycos (Machron) cf. Macro* 
ticos 

Tygranocertam cf. Tigrano* 
certa 

Tygrinopolis 80 17 

Tygrium 65 16 

Tyraria cf. Thuraria 

Tyris 146 3 

Tyro, Tyrone, Tyros cf. 
Tyrus 

a Tyrreno duce G 464 4 

Tyrrenum mare G 471 15, 
488 6, 508 15; Tyrreni 
maris G 483 1; Tyrrhe- 
num mare G454 5; Tyr- 
renicum pelagum 402 4; 
Tyrrhenicum (sinum) G 
551 11; Tyrrenis flucti- 
bus G499 11; Tirrenum 
mare G 453 7; Tirreno 
mari G503 7 

Tyms G 624 22; Tyros 
357 4; Tyro 37 18; 
Tyrone 89 12 

Ubbus, Ubbum cf. Ubus civ. 
Ubori 346 5; Ciborim G 

517 9 
Ububus cf. Ubus civ. 
Uburzis 233 2 
Ubus civ. 847 16, 348 1, 

351 7; Ubbus G518 11; 

Ubbum G518 13; Ubu- 

bus G520 20; Usussa 

148 1 670 IKDBX. I 
J Ubas fl. (Ntimid.) 152 18 
Ubns fl. (Maorit.) 164 19 
Ucubri 61 21 
Ucostaunas 129 18 
Ugenon 241 16 
Ugemon 238 9 
Ugiam 317 4 
Ugrulentum 435 21 
Ugueste 436 8 
Ulta fl. 299 4 
ulvam 416 1 
Umagum 6 460 6. 25; cf. 

Humagum 
umbilicum G 456 4 
Umbria prov. G504 9 
Umbrion 287 3; Umbrium 

G489 18 
Umbro 286 7; Umbron G 

489 5 
Umbrone 268 2, 335 17; 

Umbrona G 474 17, G 

511 13 
undosus fluvius 175 9 
Ungani (Albis) 213 5 
Ungula G493 3 
Uni 202 14; Unorum gens 

28 9 
Unione (Musaro) 209 6 
Unites prov. 63 2 
universitatis opifex 4 5 
Unorum cf. Uni 
Untiana 239 12 
Unuca- 146 1 

Urbanis 277 9, G481 11 
Urbem (Romam) G 455 18 
Urbevetus G 488 19 f Orbe- 

vetus 285 17 
Urbs Salvia G493 1 
Urdonno 241 7 
Urgapa 316 17 
Urgum 178 6 Uria 815 17 

Urias 283 16; Ories G486 

17 
Urion (Bithyniae) 364 1; 

leron G529 21; cf. lero 
Urion (Spaniae) 317 16 
Ursaria ins. 409 9 
Usar fl. 158 1 
Usila 350 1, G 520 4; 

HesUa 141 10 
Ustobarisata 46 5 
Usum 219 15 
Usurdas 184 7 
Usussa cf. Ubus civ. 
ut si sunt 212 14 
Uterris cf. Beterris 
Uthumas 145 20 
Utica 142 14, 147 8, 

348 11, G 518 24 
Uticensis Catonis G450 10 
Utriconion Comoviorum 428 

11 
Utumum G509 23; cf. Li- 

ternum 
Uxama 311 4 
Uxela 433 18 
Uxelis 424 18 
UxeUudamo 433 1 Vacum 72 22 
Yadis Yolatianis 836 4, 6 
511 16; Badis Yolatiaiiis 
268 6; Yadis Volitemia 
G474 22 
vagaverit 34 17 
yalbaG463 3; Balba259 11 
valde splendidissima 420 9 
Valearis maior ins. 414 12 
Valearis minor ins. 414 15 
Valentia(Bargundiae) 239 U INDEZ. 671 Valentia (Spaniae) 804 6, 

842 14, G615 4 
Valentia cf. Bibona Balentia 
Valentinm (Carbiniam) G467 

1 1 ; Valentium (Carpininm) 

G507 1 ; cf. Baletium (Ca- 

labriae) 
Valentium (Salentinorum) G 

469 10, 607 10; cf.Ba- 

ledmn (Salentinorum) 
Valeria 219 4.11; Valeriae 

219 10; Valeriam 221 1. 

4. 6. 9 
Valeriacum mare G555 15; 

Valeriaci 822 9, 824 3; 

Valeriacomari 167 4, 344 

14, 414 7, G 516 10, 

550 8, 551 12 
Valetum (Valentium, Carpi- 

nium) G507 1; cf. Ba- 

letium 
Valiae 57 4 

Valonice 345 15, G 517 2 
Valteris 431 6 
Valtum cf. Palthon 
Varia G 515 15; Baria 

348 9; Barria 305 2 
Varro G456 5 
Vasatis 800 7 
Vasconum patria 9 1.8 
VatU Sabbatis G 476 7, 

512 23; Batis Sabatis 

270 6, 338 2 
Vectis ins. 423 1 
vectis gladiis 19 13 
Velanubas G481 6; Suela- 

nubus 277 8 
Velgarom (Venta) 426 10 
velocissimos super omnes na- 

tiones G 554 13 
Velox fl. 439 4 Velunia 485 3 
Velurtion 482 18 
Venafrum G479 24; Be- 

nafron 275 14 
Venatoni 75 13 
Venecia 255 1. 2 ; cf.Venetiae 

Veneciarum 254 15; cf.Ve- 

netiae 
Veneris civ. (Lucan.) 882 7, 

G508 25 
Veneris civ. (Messapiae) 288 

4, G486 5 
Veneris ins. 414 6 
Venetiae patria 409 14; Ve- 

netiarum 247 9, 258 14, 

290 8, G459 13, 501 

14, 544 19; Venetias 

38 9 
Venetis civ. 295 18 
Venta Cenomum 430 1 
Venta Velgarom 426 10 
Ventaslurum 426 18 
Venusium G486 10; Be- 

nusia 288 9 
Venutio 434 10 
Verafcino 429 1 
Vercellis 252 5, G458 11 
Vercicum fl. 78 11 
Veresuos 145 8 
Veretum 88 12, 829 10; 

Beretum 262 4; Beretos 

G469 8, 607 8 
vergentem ex — G550 7; 

vergiturin — 175 9; ver- 

gunt in — 292 2; cf. 

mergens 

Verim cf. Afas Verim 
Vermanis cf. Luco Vermanis 

Vermegaton 232 17 
Vemalis 424 11 672 IWDXX. Vernicide 187 18, 858 13, 

Yernicida G 522 11 
Yeromo 485 19 
Verona 258 1, 6 458 23 
Yeronion 181 2 
▼ersatilis 17 21 
Yersemeos 126 18 
Yertevia 424 19 
Vertis 427 14 
Vesceria 81 7 
Vestianum 300 10 
vestiens diadema G634 19 
Veturbo G488 17; Betur- 

bon 285 15 
Veturris G489 19; Betuznis 

287 4 
vexUlum G477 12; Becil- 

lum 272 4 
viaAppia 276 16, G481 1 
viaAurelia 284 6, G487 14 
via Latina G480 17 
via Nnmentana G48d 7 
via Salaria 280 9 
Vica 67 16 
Vicenna fl. 299 1 
Vicensimum cf. Ad vicesimum 
Vicentia 253 16, G459 15 
Vicesimum cf. Ad vicesimum 
Vicilia cf. Alba Decilia 
Vico aquarum 819 3 
Vico AureU 151 8 
Vico Austi 151 16 
Vico Bapeni 189 20 
Vico Cuppae 190 17 
Vico Mendilegio 278 7; — 

MendUeio G482 14 
Vico virginis 270 5, 338 1, 

G 476 6; Vicus virginis 

G512 22 
Vicontissima cf. Acontisma 
Victimula 251 9, G457 22 Victoriae 436 18 

Victrix 72 23 

victualibuB 296 16 

Vicui 96 12 

Vicum (Maurit) 154 12 

Vicum (Phrygiae) 106 10 

Vicum sororis G491 9 

Vicus virginis cf. Vico vir- 
ginis 

Vigentimilium cf.Vigintimilia 

Vigintimilia 292 8, 293 16; 
Vigintimilium G 454 7; 
Vigintimilii 249 6; Vi- 
gintimilio G463 8; Vigen- 
timilium G513 1; Avinti- 
milium G 476 11; Avin- 
ctimilio 270 10, 388 6 

Vigola cf. Bibola 

VUia G500 8; Iulia411 14 

Vilius fl. 113 12 

ViUam Cervianam 149 6 

Vincensimo 216 2 

Vindinis 206 2 

Vindolande 481 11 

Vindovala 432 14 

Vinenora fl. 45 11 

Viniana G514 10; CiBnlana 
803 3, 341 12 

Vinion ins. 441 1 

Vinovia 431 18 

VintimUia Bipariolum Linen- 
sis G504 10 

VirgUius G459 2, 468 6, 
469 7; cf. Mantuanns 

Virnalis ins. 892 6 

Virolanium 429 11 

Vistula fl. 175 8 

Vita 350 11; Zita 141 8 

Vites 28 17 

Viti G466 15 

Vitiron cf. Biritos INOJSX. 673 Vivet 148 4 

Yividm fl. 488 14 

Yivio 411 17; Bibium G 

500 11 
Yivona Yalentia cf. Bibona 

Balentia 
vocationibus 442 11 
Yolatianis cf. Vadis 
Volitanio 485 4 
Voliternis cf. Vadis 
Voran 436 16 
Vosporom 88 4 
Vuconis cf. Aquis 
Vulcana ins. 406 9 
VulneciaG475 16; Bulnetia 

269 7y 887 4; Manecia 

G512 8 
Vulsinig G488 20; Bulsinis 

286 1 
Vulturaria G489 10; Bul- 

terrae 286 12 
Vulturium 833 13; Vultur- 

num G472 22, 509 24; 

Bultumum 265 11 
Vulturnum cf. Vulturium 
Vulturnus fl. G482 2 

Wandalorumgens8 12, 162 2 
Waraiigornm patria G554 20 
Wrzacha 231 14 

Xantica (Eraclia). 196 2 

Xeron 59 12 

Xoin 356 2; Ixion G524 4; 

falia Xoy 126 6 
X07 cf. Xoin 

Ybasus G541 4 

Ybemia ins. 9 14; Ibemia 

440 1 
Ybia G496 21 Ycosium cf. Icosium 
Yctiopon 54 11 
Ydaspisaris fl. 68 6 
Ydeantalia 63 1 
Ydranta 88 13; Ydrontum 

262 2, 829 8, G468 20; 

Ydrontus G469 8, 507 6 
Yentos (Augentum) G469 9, 

507 9 
Ymoa 49 21 
Ypanis fl. 68 8 
Ypion 364 9, G 530 5; 

Rippem 99 15 
Ypocessa 427 10 
Ypode ins. 419 13 
Ypodon 170 12 
Ypole regio, Ypona regia 

cf. Hippon regium 
Ypone Zareston 147 11; 

Ypone Zenetum 348 8; 

Ipposretum G518 21 
Ypostrate ins. 391 8 
Ysidorus Ispalensis 18 8 
Ysilime cf. Ysulime 
Ysotenis 123 19 
Ysson 362 14, G528 20; 

Assos 108 7 
Yssoon patria 30 15 
Ysulime 366 11; Ysilime 

101 11; Isulyne G531 19 
Ytio Scython prov. 60 18 

Zaca 148 4; Zacca 347 9; 

Zaccha G518 3 
Zacasama 353 3, G 522 1; 

Zacassama 146 3 
Zacca, Zaccha cf. Zaca 
Zacoria cf. Agoria 
Zagurae 80 10 
Zancerion 65 12 
Zaphire ins. 396 4 
43 674 noBX. Zara 54 10 

ZareBton cf. Ypone 

Zarioda 72 11 

Zaronavus 87 10 

Zatum ef. Zan 

Zan 368 12; Zatum 6522 10 

Zanres 852 IS; Zures G521 

19 
Zelfir 67 7 
Zena 97 8 
Zenetum cf. Tpone 
Zephirion (Ciliciae) 92 9, 

859 2, G525 25 
Zephirion (Ponti) G531 14; 

Zephirinm 866 6 
Zephirium cf. Zephirion 

(Ponti) 
Zephyra minos ins. 898 7 
Zeracana 66 20 
Zercane 49 9 
Zerdotalia 480 7 Zeugma 86 10 
Ziahema 282 5 
ZiceUa 151 12 
Zichi345 10; Zichim 6616 

23; Zili 162 18 
Zichoram 170 7 
Zidion 208 12; Assidivm 

379 15, G642 1 
Zili cf. Zichi 
Zirmis 191 6 
Zirra 72 17 

Zita 141 3; Yita 350 11 
a Zitho G 540 6 
Ziorichi 232 11 
Zizis 204 2 
Zocoiia cf. Agoria 
Zotozeta 49 18 
zozaico itinere 23 19 
Zurhls 185 1 
Zures G 521 19; ZaoTey 

352 12 CORRIGENDA 

in praefatione 
p. xiiT y. 9 lege a lacobo 

in textu 

- 7 y. 11 lege Salinarum 

- 128 y. 8 lege Opolegio 

- 202 y. 6 7 lege dicitur 

- 820 y. 14 lege Interamnum 

- 464 y. 2 ante Thirrennium adde 23 

in notis 

-30 nota 11 dele Taurus] an Tapurus? 

- 135 nota 5 lege nessum AB editi 

- 168 nota ad y. 14 «chazirorum AB editi"' ad versum 15 

pertinet 
' 296 nota 2 lege sigiigna B 

- 392 nota 1 adde In om. AB editi 

- 420 nota 16* lege Ingeris editi 

in indice 

- 592 V. ult. adde cosmographi 17 13 

- 619 s. y. Liginius e?e/e Licinium 195 10 etponeversu 8. 1 Gedrnckt bei A. W. 8CHADE in Bbblik, Grunstr. 18. 
h ^^j. r^ i I iR «1 IL . )1 k /'' l^^ • * ,■'*► / 


i 1 

1 i » y i> . I ^ 
r- / r i ; 


/ ' ( ' V I • {~1.